VoZP poskytne příspěvek na očkování proti žloutence – vše o zdraví

Odpověď na otázku, která ze zdravotních pojišťoven je pro vás ta nejlepší z nejlepších, neexistuje.

Záleží na vašem věku, pohlaví a v neposlední řadě také na tom, jaké služby byste rádi využívali a které jsou pro vás zbytečné.

Některé nabízené produkty se liší jen nepatrně, u jiných jsou rozdíly znatelnější. Postupně si probereme hlavní body, ve kterých se podmínky jednotlivých pojišťoven liší.

Zdravotní pojišťovny působící v České republice:

Pojišťovna Kód Působnost Hlavní výhody a nevýhody Všeobecná zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Česká národní zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna METAL – ALIANCE

Revírní bratrská pokladna

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

111 celá ČR  – nejhustší síť smluvních lékařských zařízení – omezená nabídka výhod
201 celá ČR  – standardní nabídka výhod – většina příspěvků podmíněna délkou pojistného vztahu, popř. pojištěním dítěte i rodičů u VoZP
207 celá ČR  – nejširší nabídka výhod na trhu – nenabízí příspěvek na ozdravné pobyty dětí- v roce 2004 provedena mírná redukce výhod
211 celá ČR  – dobrá nabídka výhod, rodinné balíčky – většina příspěvků podmíněna délkou pojistného vztahu- momentálně neposkytuje příspěvek na antikoncepci
222 celá ČR  – menší celoplošná nabídka výhod, široká nabídka regionálních programů
217 celá ČR  – systém balíčků s maximální celkovou výší ročního příspěvku může být méně výhodný
213 regionální – Morava a Slezsko  – menší počet preventivních programů – regionální působnost
205 regionální – Morava a Slezsko  – menší počet preventivních programů – regionální působnost
209 regionální – střední a východní Čechy  – velmi dobrá nabídka výhod – nejmenší zdravotní pojišťovna na trhu s omezenou územní působností

Plavete s přispěním pojišťovny, a nebo za své?

Jistě jste již slyšeli o tom, že můžete žádat příspěvek na plavání nebo plavat v některých bazénech v určitých časech zdarma. To se týká klientů všech devíti pojišťoven v České republice.

Skutečně se nenajde jediná, která by svým klientům levnější plavání neumožnila. Liší se však způsob, jakým je tato služba poskytována. Klientům je v některých bazénech nabídnut konkrétní den a čas, kdy si mohou přijít zaplavat a nezaplatí ani korunu.

Toto je nejčastější způsob, se kterým se můžete setkat.

Na internetových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven jsou zveřejněny seznamy bazénů, dnů i hodin, kdy si můžete přijít zadarmo zaplavat. Stačí si vybrat bazén, který je vašemu bydlišti nejblíže, a podívat se, jestli vám vyhovuje čas, který je nabízen, vzít si kartičku pojišťovny a vyrazit.

Co dělat, pokud určený čas nevyhovuje? Poněkud odlišný způsob nabízí Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, Česká národní zdravotní pojišťovna a Vojenská zdravotní pojišťovna.

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna nabízí příspěvek 300 Kč na plavání v některých bazénech, Česká národní zdravotní pojišťovna přispívá ve vybraných bazénech na permanentky 300 Kč na pololetí a 600 Kč na pololetí v bazénech v Praze a Liberci.

Pokud váš oblíbený bazén není ani na jednom ze seznamů, nezoufejte. Vojenská zdravotní pojišťovna proplatí všem ve věku od 4 do 36 let 50 % výdajů na plavání (maximálně však do částky 300 Kč/rok), studentům 60 % (maximálně 350 Kč/rok), a to ve všech bazénech v České republice.

Co bylo řečeno o plavání, platí i o příspěvku na antikoncepci – nabízejí ho všechny pojišťovny. Ročně můžete žádat o částku 500 Kč.

Jinak je tomu pouze u Zdravotní pojišťovny Metal – Aliance, ta poskytuje finanční příspěvek, jehož výše závisí na délce pojistného vztahu.

Pro nové pojištěnce je to v současné době 300 Kč, v dalších letech roste. Můžete ho využít na antikoncepci nebo na očkování, masáže a saunu.

Otázkou pouze zůstává, kdo částku 500 Kč, nabízenou pojišťovnami, může čerpat. Zpravidla se jedná o dívky od 15 let, pouze u České národní zdravotní pojišťovny od 18. Liší se zde však horní věková hranice. Pokud je vám méně než třicet let, tato otázka vás nemusí trápit, příspěvek dostanete. Pokud je vám přes třicet, zřejmě vás bude zajímat následující tabulka.

Příspěvky na antikoncepci

Číslo pojišťovny 111 201 205 207 209 211 213 222 Zkratka pojišťovny

Věk pojištěnce

VZP VOZP HZP OZP ZPSKODA ZPMVCR RBP-ZP CNZP
15–35 let 15–30 let 15–35 let 15–40 let 15–30 let 15–45 let 15– neomezeně 18–40 let

Zdravotní pojišťovny nezapomínají ani na těhotné ženy, kterým přispívají na vitaminy, a to různými částkami až do výše 500 Kč. Zmíněnou pětistovkou můžete žádat u Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a u Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR.

Peníze na nákup vitamínů nejsou to jediné, co vám pojišťovny poskytnou. Některé z nich vám nabízí v době, kdy čekáte potomka, mnohem více.

Všeobecná zdravotní pojišťovna a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR poskytnou 500 Kč na hygienické potřeby pro děti, kojenecké lahve a výživy. Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR ještě přidá dalších 500 Kč na pomůcky pro kojící matky.

Revírní bratrská pokladna v Ostravě vám stejnou částku poskytne na těhotenský tělocvik a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda na plavání pro těhotné.

Pokud uvažujete o nadstandardním ubytování a nebo přítomnosti rodinného příslušníka u porodu, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda a Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví vám umožní ušetřit značnou částku. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda vám přispěje až 1500 Kč a Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví až 500 Kč na den, po dobu čtyř dnů, tedy až 2000 korun.

Očkování

Jak je to s očkováním u zdravotních pojišťoven? Hutnická zaměstnanecká pojišťovna poskytuje pro děti do 18 let částku 500 Kč, ze které je možné hradit očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě i virové hepatitidě, nebo do 25 let proti meningokoku.

Celkovou částkou na očkování nabízí také Česká národní zdravotní pojišťovna, a to 1500 Kč pro děti do 18 let na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě, žloutence a meningokoku. U ostatních pojišťoven při očkování proti klíšťové encefalitidě dostanete od 300 do 450 korun.

Žloutenku hradí (do 12 let) Všeobecná zdravotní pojišťovna plně, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (do 26 let) 1000 Kč (typ B, A+B) a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (do 26 let) do 3000 Kč (typ A+B), do 500 Kč (typ A, B).

Očkování proti meningokoku je také, co do výše příspěvku, různé. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí 250 Kč, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven 500 Kč a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 700 Kč.

Rovnátka a brýle pro děti

Pokud nosí váš potomek fixní rovnátka, můžete od své pojišťovny žádat část nákladů na jejich pořízení. Pro lepší přehlednost jsou konkrétní částky uvedeny v tabulce.

Příspěvek na fixní rovnátka

Číslo pojišťovny 111 201 205 207 209 211 213 217 222 Zkratka pojišťovny

Maximální částka, o kterou můžete žádat

VZP VOZP HZP OZP ZPSKODA ZPMVCR RBP-ZP ZPMA CNZP
2 000 Kč 1 200 Kč 750 Kč 2 400 Kč 3 000 Kč 1 600 Kč 2 000 Kč 1 600 Kč 1 400 Kč

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna přispívá nejen na rovnátka fixní, ale také na rovnátka snímatelná částkou 250 Kč. Revírní bratrská pokladna v Ostravě částkou 300 Kč.

Jedná se skutečně o příspěvky pro děti (u některých pojišťoven do 18 let, u některých do 19), pouze Vojenská zdravotní pojišťovna je výjimkou, ta vám poskytne až 1200 Kč tehdy, pokud je vám méně než 30 let.

Nemalé jsou také příspěvky na brýlové obroučky a kontaktní čočky. Jejich výše je uvedena v tabulce.

Příspěvek na brýle/čočky

Číslo pojišťovny Zkratka pojišťovny Max. výše příspěvku Určení příspěvku Věk pojištěnce 111

201

207

209

211

213

217

VZP 900 Kč/rok brýle 0–6
300 Kč/rok brýle 6–15
VOZP 200 Kč/rok brýle 0–15
OZP 500 Kč/rok čočky 0–19
ZPSKODA 500 Kč/rok brýle 0–15
500 Kč/rok čočky 15–26
ZPMVCR 500 Kč/rok brýle nebo čočky 2–18
RBP-ZP 200 Kč/rok brýle 2–15
ZPMA 200 Kč/rok brýle 2–15

Ozdravné pobyty a lyžařské výcviky

Ozdravné pobyty pro děti jsou služba, kterou nabízí všechny zdravotní pojišťovny. Jejich nabídka je pestrá. Pokud byste rádi své děti na nějaký pobyt přihlásili, podívejte se na aktuální nabídku na internetové stánky vaší pojišťovny.

Něco navíc nabízí Vojenská zdravotní pojišťovna ČR a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. Tyto dvě pojišťovny přispívají na lyžařské výcviky organizované školami. První zmiňovaná poskytuje 700 Kč ročně, jednou na základní, podruhé na stření a potřetí na vysoké škole. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR poskytuje dětem od 3 do 18 let až 500 Kč ročně.

Něco pro muže

Výhod pro ženy nabízí všechny pojišťovny poměrně dost. Existuje i pojišťovna, která nabízí něco pouze pro muže. Pokud jste pojištěncem zaměstnanecké pojišťovny Škoda a užíváte Viagru, Uprimu nebo Cialis, nezapomeňte ji požádat každý rok o zaplacení částky 500 Kč. Právě takovou částkou pojišťovna přispívá mužům ve věku od 40 do 65 let.

Výhody pro nové pojištěnce

Přemýšlíte zda existuje pojišťovna, která vám nabídne něco navíc za to, že se zaregistrujete právě u ní? Odpověď na tuto otázku zní „ano“. Pro klienty stávající a klienty nové neplatí vždy stejné podmínky.

Zajímavé:  Vitamíny Pro Těhotné S Dha?

Všichni noví pojištěnci Vojenské zdravotní pojišťovny ČR obdrží příspěvek 1000 Kč na preventivní péči čerpanou v prvních třech měsících.

Tyto finanční prostředky lze využít na úhradu antikoncepce, rehabilitačních výkonů, stomatologických výkonů, očkovacích látek, zakoupení vitamínů, úhradu preventivních vyšetření, nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, nebo nákup sportovních potřeb a ochranných pomůcek (např. přilba na kolo).

Pokud jste prvním rokem u Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, získáte až 300 Kč na plavání a 500 Kč na pohybové a relaxační aktivity (aerobic, masáže, solárium, akupunkturu, fitness, saunování nebo kalanetiku).

Než se rozhodnete pro změnu zdravotní pojišťovny

Než se rozhodnete pro změnu zdravotní pojišťovny, zeptejte se svého lékaře, jestli má s danou pojišťovnou smlouvu. Také se podívejte na internetové stránky vámi vybrané pojišťovny na detailní informace. Potom už není nic jednoduššího, než si z internetu stáhnout formulář a poslat ho na pobočku, nebo se přímo na pobočce zastavit. O ostatní se už vaše nová zdravotní pojišťovna postará.

VoZP poskytne příspěvek na očkování proti žloutence – vše o zdraví

Klientem zdravotní pojišťovny se můžete stát, jestliže od vaší poslední změny pojišťovny uplynulo alespoň 12 měsíců. Nezapomeňte, že pojištění se mění vždy začátkem nového čtvrt letí, ale vyplnit a zaslat příslušné formuláře je třeba s předstihem.

Jako pojištěnec máte také své povinnosti. Pokud se stanete pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny, musíte tuto skutečnost oznámit svému zaměstnavateli do osmi dnů ode dne změny pojišťovny.

Podmínky čerpání příspěvků

Pravidla čerpání příspěvků

 • Každý pojištěnec VoZP, který hradí (nebo je za něj hrazeno) zdravotní pojištění v ČR, může v kalendářním roce vyčerpat nanejvýš tři RŮZNÉ příspěvky ze všech preventivních programů. Do tohoto limitu se nezapočítávají odměny pro dárce krve a kostní dřeně (program ZDRAVÍ), speciální příspěvek pro dobrovolné hasiče na očkování proti hepatitidě (zde) ani speciální příspěvek pro pacienty se vzácnými dědičnými metabolickými poruchami (zde).
 • Žádost o příspěvek může podat pojištěnec, který je nepřetržitě pojištěn u VoZP od data úhrady služby nebo věci do data vyplacení příspěvku; za nepřetržitost trvání pojistného vztahu se nepovažuje přerušení pojistného vztahu vzniklé odhlášením z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí ze zdravotního pojištění v ČR.
 • Příspěvky nemůže čerpat pojištěnec přihlášený ke zdravotnímu pojištění v jiné zemi EU. To se týká i všech kategorií tzv. výpomocně registrovaných osob, které hradí (nebo za které je hrazeno) zdravotní pojištění v zahraničí a VoZP je pro ně pouze výpomocnou zdravotní pojišťovnou.
 • Každý příspěvek si lze nechat vyplatit pouze jednou v roce, a to do stanoveného limitu pro tento konkrétní příspěvek nebo – pokud je částka na dokladu o úhradě nižší než limit – tak ve výši této nižší částky (rozdíl nelze ani později doplatit proti jinému dokladu).
 • Příspěvek lze poskytnout pouze na náklady uhrazené žadatelem. 
 • Příspěvky mohou čerpat pouze pojištěnci, kteří nemají vůči VoZP závazky a mají splněny všechny povinnosti.
 • Možnost čerpat příspěvky ztrácejí pojištěnci, u nichž VoZP zjistila, že se přihlásili k jiné zdravotní pojišťovně, bez ohledu na to, kdy uhradili službu či věc, na kterou žádají příspěvek.
 • Příspěvky se nevztahují na doplatky za očkovací vakcíny, zdravotní služby, léčiva ani zdravotnické prostředky částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

 Žádost a doklady o úhradě„Příspěvky, k jejichž poskytnutí bude VoZP doručená žádost po dni 31. 12. 2021, nemohou být poskytnuty, protože jejich proplacení a následné vyúčtování v roce 2022 by bylo v rozporu s § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“

 • O příspěvek žádá pojištěnec prostřednictvím: a) papírové žádosti, jejíž formulář je k dispozici na www.vozp.cz nebo na každém kontaktním místě VoZP, s připojením dokladů, které jsou uvedeny u každého příspěvku. b) elektronického formuláře na Klientském portálu VoZP s připojením naskenovaných a označených dokladů (viz níže). 
 • Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce, stejně jako za jiné osoby svěřené mu do péče.
 • Papírovou žádost lze podat na kterémkoli kontaktním místě VoZP, a to osobně nebo poštou. K žádosti prosím přiložte všechny požadované doklady, jejichž výčet najdete pod každým příspěvkem. V případě odeslání poštou si prosím vyberte vám nejbližší kontaktní místo, jejich výčet najdete v kontaktech. K proplacení příspěvku je zpravidla třeba předložit originál dokladu o úhradě, který se bez vyžádání nevrací. Vyžádané doklady budou vráceny zpět s označením „UPLATNĚN PŘÍSPĚVEK PREVENCE“. Kopii dokladu (faktury) lze předložit výjimečně (např. u výrobků k péči o miminko a dále u vitamínů pro děti nebo těhotné ženy či kloubní výživy pro seniory zakoupených v e-shopu lékárny; viz programy ZDRAVÍ a POHYB ). Podrobnosti o požadovaných dokladech naleznete u každého příspěvku.
 • K elektronické žádosti podané přes Klientský portál se přikládají doklady ve formě kopií (skenů), a to výlučně ve formátu PDF (pozn.: převádět do PDF lze i pomocí volně dostupných skenovacích aplikací pro mobilní zařízení). Každý doklad o úhradě musí být před naskenováním a přiložením k žádosti viditelně označen slovy „UPLATNĚNO U VoZP“ a podpisem žadatele.
 • V případě pochybností o pravosti dokladu, který byl pojištěnci zaslán elektronicky, je možné požadovat předložení e-mailové zprávy, v jejíž příloze byl doklad doručen, případně lze požádat vystavitele o potvrzení, že doklad skutečně vystavil.
 • Pokud není z předloženého dokladu jednoznačně zřejmé, že k úhradě došlo, je nutné předložit další doklad, např. výpis z účtu, potvrzení o platbě nebo potvrzení od vystavitele dokladu, že eviduje doklad jako uhrazený.
 • Doklad o úhradě musí být datován kalendářním rokem, v němž je žádáno o příspěvek, s výjimkou dokladů o úhradě k příspěvku na pomůcky pro kojení a péči o miminko ­– viz níže: „výjimky z pravidla 90 dnů“. 
 • Jeden doklad o úhradě může být uplatněn na příspěvek prevence pouze pro jednoho pojištěnce.Výjimka je přípustná:
  • u permanentní vstupenky na plavání (vč. dobití karty nebo čipu), kterou využívá více pojištěnců, avšak všechny žádosti o příspěvek vztahující se k této vstupence musejí být předloženy pohromadě. Příspěvky se pak v součtu vyplatí pouze do výše ceny vstupenky (viz program POHYB),
  • u dokladů o úhradě vitamínů (program ZDRAVÍ) a kloubní výživy pro seniory (program POHYB), pokud je na dokladu uvedeno více balení. Rozpočítat na více pojištěnců úhradu za jedno balení není možné.
 • Z dokladů o úhradě musí být zřejmé, za co byla úhrada provedena, datum vystavení dokladu a cena.
 • Pokud doklad o úhradě obsahuje údaje o odběrateli, pak tímto odběratelem musí být pojištěnec, který žádá o příspěvek, popř. jeho zákonný zástupce.
 • Nejednoznačné, pozměněné nebo jakkoli znehodnocené doklady nelze akceptovat.
 • Proplatit lze pouze doklady o úhradě v českých korunách za zboží či služby pořízené na území ČR. Uznat lze i úhradu formou poukázek, které přímo nahrazují hotové peníze.
 • Nelze poskytnout příspěvky na produkty či služby uhrazené formou bodů či kreditů, věrnostních nebo slevových karet (s výjimkou nákupu očkovacích látek u žádostí o příspěvky na očkování, kde je klíčový doklad o aplikaci) nebo uhrazené z podnikových fondů či benefitních programů zaměstnavatelů (FKSP apod.).
 • Žádost o příspěvek je nutné podat do 90 dnů od data na dokladu o úhradě, nejpozději však do 31. 12. daného kalendářního roku – to se týká i dokladů z října, listopadu a prosince. Rozhodující je datum prezentace podatelnou VoZP či datum na žádosti vyznačené zaměstnancem VoZP (pokud pojištěnec předloží doklad osobně) nebo datum na poštovním razítku, u on-line žádostí se datum zaznamenává automaticky v okamžiku odeslání na Klientském portálu. Výjimky z pravidla 90 dnů:
  • odměny pro dárce krve a kostní dřeně, které se řeší samostatně,
  • příspěvek pro těhotné ženy a maminky po porodu na služby laktační poradkyně, kdy doklad o úhradě může být datován až šest měsíců po narození dítěte, 
  • příspěvek na pomůcky pro kojení a péči o miminko (program ZDRAVÍ), kde mohou být doklady o úhradě datovány až čtyři měsíce před narozením dítěte (tedy i z předchozího roku) a musí být předloženy nejpozději šest měsíců od narození dítěte; o příspěvek však lze pro každé dítě požádat pouze jednou,
  • příspěvek na lázně pro válečné veterány po návratu ze zahraniční mise (program Válečný veterán), kde lze podat žádost po dobu 12 měsíců po návratu ze zahraniční mise.
 • U příspěvku na sportovní a ozdravné pobyty (program POHYB) je dokladem o úhradě pro přiznání příspěvku potvrzení školy o absolvování pobytu (u školních pobytů) nebo potvrzení organizátora (u letních sportovních pobytů), přičemž lhůta 90 dnů se počítá ode dne následujícího po dni ukončení pobytu.
 • V případě, že je předkládáno pro jeden příspěvek více dokladů o úhradě (pomůcky pro péči o miminko), počítá se lhůta 90 dnů od data na tom posledním.
 • U příspěvků na očkování je rozhodující datum aplikace. Příspěvek se poskytuje výhradně na součet částek za očkovací látku a její aplikaci, jiné výdaje spojené s očkováním uplatnit nelze.
 • U příspěvků, kde je stanovena věková hranice, musí datum na dokladu o úhradě odpovídat stanovenému věku nebo věkovému rozmezí (například je-li horní věková hranice 18 let a žadatel je narozen např. 21. 11. 2003, končí nárok na čerpání 21. 11. 2021).

Nabídka preventivních programů nezakládá automatický nárok na jejich čerpání.VoZP si vyhrazuje právo:

 • Rozhodovat o splnění stanovených podmínek pro přiznání příspěvku, přičemž rozhodující je znění podmínek platné ke dni, kdy pojištěnec uhradil částku za poskytnutou službu anebo věc, na niž žádá o příspěvek. 
 • Měnit v průběhu roku náplň preventivních programů i výši příspěvků nebo ukončit poskytování kteréhokoli příspěvku po vyčerpání finančního limitu stanoveného Zdravotně pojistným plánem VoZP pro daný kalendářní rok. Každá změna bude předem uveřejněna na internetových stránkách VoZP
Zajímavé:  Zánětlivý Karcinom Prsu Příznaky?

Pro rozhodování o přiznání příspěvků jsou rozhodující:

 • zdravotně pojistný plán VoZP pro daný kalendářní rok,
 • úprava zveřejněná na webové adrese VoZP: www.vozp.cz.

Informace k programům preventivní péče vám rádi poskytneme na telefonním čísle 222 929 199 nebo na e-mailuinfo(na)vozp(tecka)cz.

Soubory cookies nám pomáhají poskytovat lepší služby webu. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naší „Ochranou osobních údajů“ i používáním souborů cookies.

Ok, rozumím!

Očkování – VZP ČR

Příspěvek je poskytován na očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tj. kde si pojištěnec plně platí vakcínu i její aplikaci. Příspěvek se nevztahuje na úhradu případného doplatku rozdílu mezi úhradou z veřejného zdravotního pojištění a platbou u lékaře.

Můžete získat:

 • až 500 Kč na očkování proti spalničkám (určeno dospělým od 25 do 50 let)Příspěvek není poskytován na sérologické vyšetření ověřující hladinu protilátek proti onemocnění spalničkami.
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno zaměstnavatelem nebo jiným subjektem.
 • až 200 na očkování proti chřipce (určeno dospělým do 65 let)
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 500 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě
 • až 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B (včetně kombinované A/B)
 • až 1 000 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B (včetně kombinované A/B) pro dobrovolné hasiče – členy HZS ČR JPO II a JPO III
 • až 500 Kč na očkování proti pneumokokovým nákazám (určeno dospělým od 50 do 65 let)
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Příspěvek je poskytován na očkovací látku, a to na jakoukoli dávku z očkovacího schématu, i na přeočkování (tzv. booster).

O příspěvek na očkování proti vybranému infekčnímu onemocnění lze žádat v roce 2021 pouze jednou. Pokud klient nevyčerpá příspěvek na vybrané onemocnění v max. výši, nelze jej dočerpávat.

Je ale možno žádat o příspěvek na očkování proti několika různým infekčním chorobám (např.

ve 20 letech proti klíšťové encefalitidě + proti virové hepatitidě, v 52 letech proti chřipce + proti pneumokokům).

Stanovená podmínka věku musí být splněna ke dni aplikace vakcíny.

Jaké doklady budete potřebovat?

 • doklad o nákupu očkovací látky (v den podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce)
 • lékařem potvrzený doklad o provedení očkování, tj. očkovací průkaz nebo Potvrzení o aplikaci očkovací látky
 • u očkování proti spalničkám, chřipce a pneumokokovým nákazám čestné prohlášení uvedené výše
 • u očkování proti virové hepatitidě pro dobrovolné hasiče platnou legitimaci člena HZS ČR nebo zřizovatelem potvrzený formulář jednotky požární ochrany

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.

Vše o Nadačníku – zjistěte, jak funguje a komu slouží

Kód pojišťovny: 201

Vojenská zdravotní pojišťovna zajišťuje lékařskou zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních. Její slova, ne moje. Ale třeba jsou pravdivá.

Pro své klienty nabízí preventivní programy, program Válečný veterán, ozdravné pobyty pro děti, úhradu nových léčebných metod a prázdninové pobyty v Jeseníku.

Pojišťovna odměňuje také své věrné klienty prostřednictvím věrnostního klubu.

Pokud si pojištění hradíš sám (jsi OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) nebo OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů)), zajímá tě nové číslo účtu: 2010201091/0710

Chceš vědět, na co máš u pojišťovny nárok? Tady jsem Ti to přehledně sepsal. Řekni mi jen, kdo jsi:

Už jste oslavili 19. narozeniny?

Potom máš nárok na tyto příspěvky:

 • Příspěvek na screeningové vyšetření prevence rakoviny tlustého střevaMusí Ti být mezi 40 a 50 lety, abys měl nárok na příspěvek ve výši 150 Kč. Ten můžeš využívat jednou ročně.
 • Příspěvek na plaváníMaximální výši příspěvku 300 Kč můžeš dostat jednou ročně.
 • Příspěvek max. 400 Kč na širší spektrum aktivit
 • Příspěvek na ultrasonografické vyšetření nebo mamografUltrasonografické vyšetření je určeno ženám ve věku 30 až 39 let, mamograf pro ženy ve věku 40 až 45 let. Příspěvek ve výši až 800 Kč můžeš využít jednou ročně.
 • Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě, žloutence typu B a chřipceZískat můžeš pro sebe až 400 Kč.
 • Příspěvek na pohybové aktivity (léčebný tělocvik)Pojišťovna Ti přispěje až 300 Kč. Musíš však pojišťovně předložit doklad o zaplacení aktivity.
 • Příspěvek na vyšetření pro specifické skupiny pojištěnců (riziková povolání)
 • Příspěvek na dopravně psychologické vyšetřeníPříspěvek se Ti bude hodit, pokud jsi profesionální řidič a není Ti více než 50 let. Získat můžeš až 1 500 Kč.

Více se dočteš zde https://www.vozp.cz/cs/

Darujete krev, krevní plazmu nebo kostní dřeň?

Ozvi se a získej:

 • poukázku na 300 Kč za každý 3. odběr a dále poukázky ve vyšších hodnotách dle počtu odběrů
 • poukázku na 2 000 Kč pro dárce kostní dřeně

      https://www.vozp.cz/cs/

Potom máš nárok na:

 • Příspěvek na vitamínyJednou ročně můžeš od pojišťovny získat příspěvek do 200 Kč na nákup vitamínů.
 • Předporodní kurz pro těhotnéKurz bude vedený zdravotnickým personálem, tzn. zdravotní sestrou nebo porodní asistentkou.
 • Vyšetření související s těhotenstvím nehrazené z veřejného zdravotního pojištěníJedná se například o genetické nebo ultrazvukové vyšetření. Ultrazvukové vyšetření nebo kombinované vyšetření s ultrazvukem může být provedeno v I. trimestru. Získat můžeš až 800 Kč a potřebuješ těhotenskou průkazku nebo rodný list dítěte. Více se dozvíš zde.

      https://www.vozp.cz/cs/

Už jste porodila? Nezapomeň požádat o:

 • Pomůcky ke kojení, pomůcky pro novorozence, monitor dechuPodmínkou je datum porodu od 1.1.2017 do 15.12.2017 a předložení rodného listu dítěte. Na nové vybavení můžeš dostat až 800 Kč.

www.vozp.cz/cs/

Pak můžeš požádat o:

 • Vitamíny pro děti
  Dětem ve věku od 2 do dovršení 15 let lze poskytnout příspěvek ve výši 200 Kč za rok na multivitaminový či vitamínový přípravek s převahou vitamínu C nebo B zakoupený v lékárně a svým složením odpovídající věku dítěte.
 • Fixní (nesnímatelná) zubní rovnátka
  Jedenkrát za dobu pojištění u VoZP ČR může být pojištěnci ve věku do 20 let poskytnut příspěvek v maximální výši 1.200 Kč na jednu čelist (nejvýše tedy 2.400 Kč), a to na materiál u nově zhotoveného pevného (fixního) aparátu (poskytnutí příspěvku se nevztahuje na opravy nebo rekonstrukce již nasazených ortodontických aparátů).
 • Plavání pro kojence a batolata do 3 let s rodiči
  Pro kojence a batolata do dovršení věku 3 let lze jednou za rok poskytnout příspěvek na odborně vedené kurzy plavání do výše 1.000 Kč.

Příspěvek lze poskytnout jednou v roce dětem do 18 let až do výše 300 Kč, a to při čerpání formou: 

 1. jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově,
 2. permanentní vstupenky,
 3. dobití čipu,
 4. plaveckého výcviku.
 • Cvičení rodičů s dětmi do 6 let věku

Příspěvek lze poskytnout jednou v roce do výše 500 Kč na cvičení rodičů s dětmi do dovršení 6 let věku v rámci odborně vedených kurzů pořádaných akreditovanými organizacemi.

 • Příspěvek do výše 400 Kč lze jednou v roce poskytnout dětem do dovršení 18 let věku na jeden z níže uvedených produktů podle vlastní volby:

  1. pobyt v prostorách se solnými inhaláty,
  2. pobyt v poláriu,
  3. dermatoskopické vyšetření,
  4. dentální hygiena,
  5. doplňky stravy vztahující se k zvláštnímu stravovacímu režimu při onemocnění celiakií nebo diabetes.
 • Rakovina děložního čípku
  Příspěvek lze poskytnout ženám ve věku od 14 do 19 let (u této konkrétní položky je výjimka a to do konce roku, ve kterém žena dosáhne 19 let) – pokud očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek lze poskytnout jednorázově ve výši 2.500 Kč.
 • Příspěvek na ošetření chrupu fluoridacíPříspěvek je určený pro Tvé dítě ve věku od 2 do 18 let. Pojišťovna Ti dá až 150 Kč.
 • Příspěvek na ochranné pomůcky na sportMusíš nejprve na pojišťovnu donést doklad o zaplacení, a pak dostaneš příspěvek ve výši až 300 Kč.
 • Příspěvek na očkování proti žloutence typu A nebo B a chřipce, meningitidě a rotavirůmPříspěvek ve výši až 550 Kč můžeš využívat jednou za rok.
 • Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou rehabilitaciPříspěvek ve výši až 400 Kč můžeš využívat jednou za rok.
 • Příspěvek na ozdravné pobyty v Černé Hoře a BeskydechPodmínky pro získání pobytu najdeš zde.
 • Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitiděUkaž na pojišťovně originální doklad o zaplacení a máš nárok na příspěvek do výše 650 Kč. Tvé dítě musí být ve věku od 2 do 18 let.
 • Příspěvek na očkování proti rakovině děložního čípkuNa jedno z nejzákeřnějších onemocnění mnoha žen dostaneš až 2 500 Kč pro svou holčičku, které však musí být nejméně 14 let a nejvíce 19 let.
 • Tuzemské ozdravné pobyty pro děti v JeseníkáchVíce se dozvíš zde.
 • Příspěvek na očkování proti meningitiděMůžeš o něj požádat jednou za rok, pokud je Ti mezi 12 a 26 lety. Pojišťovna do Tvé kapsy může přihodit až 1 000 Kč.
 • Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitiděJestli chodíš hodně ven, tohle se Ti bude hodit. Naočkuj se a pojišťovna Ti přispěje až 700 Kč.
 • Příspěvek na očkování proti žloutence typu A i B před cestou do zahraničíPříspěvek lze čerpat pouze pro destinace, kde je očkování povinné nebo doporučené. Dostat můžeš každý rok až 1 000 Kč.
 • Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraciMůžeš jej využít jednou ročně a získat vždy až 400 Kč.
 • Příspěvek na ozdravný pobytOrganizátorem pobytu musí být škola a celý pobyt musí trvat alespoň 5 dní v kuse. Maximálně můžeš čerpat až 1 200 Kč za dobu studia.
Zajímavé:  Léčba Kvasinkové Infekce V Ústech?

      https://www.vozp.cz/cs/

V tom případě máš nárok na následující příspěvky:

 • Příspěvek na očkování proti meningitiděMůžeš o něj požádat jednou za rok, pokud je Ti mezi 12 a 26 lety. Pojišťovna do Tvé kapsy může přihodit až 1 000 Kč.
 • Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitiděJestli chodíš hodně ven, tohle se Ti bude hodit. Naočkuj se a pojišťovna Ti přispěje až 700 Kč.
 • Příspěvek na očkování proti žloutence typu A i B před cestou do zahraničíPříspěvek lze čerpat pouze pro destinace, kde je očkování povinné nebo doporučené. Dostat můžeš každý rok až 1 000 Kč.
 • Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraciMůžeš jej využít jednou ročně a získat vždy až 400 Kč.
 • Příspěvek na ozdravný pobytOrganizátorem pobytu musí být škola a celý pobyt musí trvat alespoň 5 dní v kuse. Maximálně můžeš čerpat až 1 200 Kč za dobu studia.

      https://www.vozp.cz/cs/

Benefity zdravotních pojišťoven: Na čerpání již mnoho času nezbývá

Pojišťovny nabízejí nejrůznější benefity, většinou jsou si ale podobné – často se jedná o dotaci na očkování či zvýhodnění pro ženy v očekávání. Mohou se však lišit v poskytnutých částkách.

Očkování

Očkovat nad rámec povinného očkování se nechává řada z nás a právě to dělá tento příspěvek jedním z nejvyužívanějších.

V České průmyslové zdravotní pojišťovně přispívají dospělým na očkování 1000 korun a dětem 1500 korun. Nejčastěji se klienti pojišťovny nechávají očkovat proti klíšťové encefalitidě.

„Očkování je účinnou prevencí onemocnění infekčními chorobami a podle rostoucího zájmu o uvedený příspěvek si tento fakt uvědomuje stále více našich klientů. V roce 2019 si o něj požádalo na 67 tisíc pojištěnců, což je meziročně téměř o 10 tisíc pojištěnců více.

ČPZP tak vydala z fondu prevence 45 milionů Kč v roce 2018 a bezmála 54 milionů korun v roce 2019,“ uvádí tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

VZP nabízí příspěvky na různá očkování pro děti i dospělé. I u této pojišťovny je největší zájem o příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě (až 700 korun).

Vojenská zdravotní pojišťovna pak například poskytuje příspěvek na očkování proti hepatitidě typu A ve výši 1000 korun pro dobrovolné hasiče a celníky.

Maminky a novorozenci

„Pro maminky, resp. nastávající maminky a naše nejmenší pojištěnce máme sadu příspěvků zahrnující příspěvek v době těhotenství ve výši 500 korun, který lze čerpat např.

na pohybové aktivity, vitamínové prostředky, doplňky stravy či předporodní kurzy, poté příspěvek 1 200 korun na prvotrimestrální screening na specializovaném akreditovaném pracovišti,“ říká Petr Kvapil tiskový mluvčí ZPŠ.

Dále pojišťovny poskytují příspěvek, který lze využít například na úhradu pobytu v porodnici na nadstandardním pokoji, autosedačku, přítomnost blízké osoby u porodu nebo potřeby pro novorozence.

Prevence je základ

Pojišťovnám je jasné, že je lepší nemocem předcházet, než léčit jejich následky. Například u Revírní bratrské pokladny může vaše dítě získat 500 korun na aktivity v programu STOB. Jde o konzultace snižování nadváhy a obezity u obezitologa, dietologa a nutričního terapeuta (nejedná se o výživové poradce).

„Bezplatná preventivní vyšetření jsou jedním z dalších benefitů, které nabízíme.

V rámci sedmi programů se pojištěnci mohou rozhodnout, zda preventivní vyšetření rakoviny prsu, kůže, prostaty, ledvin a břišních orgánů nebo dutiny ústní, osteoporózy či infarktu, absolvují touto formou bezplatného vyšetření u některého ze smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, nebo si vyberou jakéhokoliv jiného poskytovatele příslušné odbornosti, vyšetření si zaplatí a účtenku následně uplatní formou Kuponu v max. stanovené výši – možnost čerpání je celoroční,“ uvedla Nicol Lenertová tisková mluvčí OZP.

U VZP mohou klienti starší 35 let čerpat příspěvky na prevenci onkologických onemocnění až 3 000 korun na preventivní onkologickou prohlídku na spolupracujících pracovištích. Ženám ve věku 25-45 let, které ještě nemají nárok na bezplatné preventivní vyšetření prsu, přispívá VZP až 500 korun na preventivní vyšetření karcinomu prsu.

Příspěvky na pohybové aktivity

Dětem přispívá na pohybové aktivity například ZPŠ 700 korun, VZP 1000 korun.

„Pro dospělé (ve věku 19 do 64 let) jsme na rok 2020 zařadili zcela nový příspěvek SPORT pro ve výši 500 korun, určený na pravidelné sportovní aktivity,“ uvádí Petr Kvapil ze ZPŠ.

VZP přispěje na pohybovou aktivitu dospělých 500 korun. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna pojištěncům přispívá na pohybovou aktivitu 700 korun.

Pojišťovny poskytují příspěvky na pohybové aktivity samozřejmě i seniorům.

Na roušky i dezinfekci

„V říjnu jsme odstartovali zcela ojedinělou sérologickou studii na sledování dlouhodobých paměťových protilátek proti covid-19. Na každý ze tří testů klientům přispějeme 500 korun,“ řekla nám Hana Kadečková z ZPMVČR. Pojišťovna také letos, s ohledem na epidemiologickou situaci, v březnu zařadila do nabídky příspěvek na roušky s filtrem a dezinfekci rukou.

Pojišťovny samozřejmě nabízejí mnohem více benefitů, které je třeba si hlídat na stránkách pojišťoven (viz odkazy v tabulkce níže).

Autor: Romana Rybová

VZP: Příspěvky pro seniory

Jaké příspěvky má VZP pro seniory?

ODPOVĚĎ:

Speciálně pro seniory nad 65 let je určen příspěvek cílený na prevenci nebo včasné odhalení poruch duševního zdraví. Vyčleněnou částku až 500 Kč můžete využít na nákup kognitivních pomůcek doporučených Českou alzheimerovskou společností pro trénink paměti, nebo na testování paměti ve vybrané síti lékáren.

Senioři ale samozřejmě mohou získat většinu příspěvků VZP pro klienty ve skupině „dospělí“, některé dokonce za zvýhodněných podmínek.

Třeba příspěvek na pohybové aktivity nabízíme dospělým ve výši až 500 Kč, přičemž pro pojištěnce ve věku od 18 let do 65 let platí podmínka, že minimální hodnota předkládaných platebních dokladů (permanentek) musí být 1 500 Kč. Od 65 let už tato podmínka neplatí.

Příspěvek ale nelze čerpat na jednotlivé vstupenky, protože musí jít o pravidelné aktivity. Je poskytován na rekondiční pohybové a zároveň sportovní aktivity rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla (např. Sokol, turistické kroužky), mj. i na všechny typy jógy.

V kalendářním roce, kdy klient dovrší 65 let, může při splnění stanovených podmínek dokonce požádat 2x o příspěvek 500 Kč na pohybovou aktivitu – před 65. narozeninami předloží doklady o úhradě permanentek ve výši alespoň 1 500 Kč a po 65. narozeninách pak k druhé žádosti doklad o zaplacení dalších alespoň 500 Kč.

Mnoho seniorů mezi našimi klienty trpí diabetem, proto je pro ně zajímavý i příspěvek na prevenci zhoršení projevů onemocnění diabetes mellitus. VZP ho poskytuje po předložení průkazky diabetika nebo potvrzení o diagnóze diabetu dětem i dospělým.

Příspěvek je možné čerpat do celkové výše až 1 000 Kč na nákup vybraných zdravotních pomůcek (mj.

jehly k inzulinovým perům, testovací a diagnostické proužky, gely a krémy zlepšující hojení ran) nebo na přístrojovou pedikúru, kde je ale podmínkou pravidelná péče, tj. absolvování alespoň čtyř odborných pedikérských ošetření.

Bez věkového omezení je poskytován rovněž příspěvek na vyšetření kožních znamének, protože melanomy jsou jedním z nejčastějších onkologických onemocnění ve všech věkových skupinách.

Proto nabízíme dětem i dospělým až 500 Kč na vyšetření dermatoskopem v ordinaci lékaře.

Na prevenci onkologických onemocnění u klientů od 35 let je pak cílen také příspěvek až 3 000 Kč na preventivní onkologickou prohlídku absolvovanou v některém ze spolupracujících pracovišť.

Na seniory se vztahuje i příspěvek na odvykání kouření. V rámci odborně vedené léčby při odvykání kouření mohou získat až 2 500 Kč na nikotinovou substituci a nákup léčivých přípravků v lékárně.

Z příspěvků na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění mohou senioři čerpat až 700 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě, až 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B (včetně kombinované A/B), až 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám, až 1 000 Kč na očkování pro cesty do zahraničí. Přímo pro starší klienty (od 50 let) je určen příspěvek až 2 000 Kč na očkování proti pásovému oparu. Ve věku nad 65 let už naopak nelze žádat o příspěvek na očkování proti chřipce nebo proti pneumokokovým infekcím, který jinak VZP poskytuje dětem i dospělým. Tato dvě očkování mají totiž všichni pojištěnci nad 65 let hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto není poskytován příspěvek z fondu prevence.

U všech výše zmíněných příspěvků platí, že žádost musíte podat do 30. 11. 2020. Seznámit se s podmínkami čerpání příspěvků můžete na www.vzp.cz/vyhody, nebo volejte infolinku 952 222 222.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE. Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

příspěvek , senioři , VZP , zdraví , TZ , zdravotní pojišťovna

autor: Tisková zpráva

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector