Barva spermatu – vše o zdraví

Barva spermatu - Vše o zdravíSemeno nebo ejakulát, to je pojmenování pro tekutinu, která obsahuje spermie, které jsou z pohledu plodnosti nejdůležitějším produktem pohlavních žláz. Říká se, že ejakulát je zdravý, co je částečně pravda, nakolik obsahuje proteiny, minerály i vitamíny. Na druhou stranu, jeho výživové hodnoty nejsou až tak ohromné, má spíše jiný smysl.

Právě pro plodnost je ejakulát nejdůležitějším prostředkem, no sám o sobě ještě nemůže způsobit těhotenství. Důležité jsou rovněž vajíčka, která se u ženy uvolňují jenom během plodných dnů. No semeno má význam i pro sexuální život, hlavně pokud jde o některé techniky a praktiky.

Jelikož toto téma úzce souvisí s mým zaměřením na kvalitu sexuálního života, rozhodl jsem se na ejakulát podívat ve formě komplexního tématu. V dalším textu se tak dozvíte, jaká je zdravá barva ejakulátu, ale například i to, co znamená, když ejakulát obsahuje krev a hrudky.

Co je ejakulát, čili semeno

Za pojmem semeno se skrývá tekutina obsahující spermie a další složky, které vznikají především v semenných žlázách a v předstojné žláze, čili prostatě. Odbornější název semena je právě ejakulát, no já budu v dalším textu používat oba názvy.

  • Ejakulát je produkt pohlavních žláz, který obsahuje spermie, plazmu a prostatický sekret, čili tekutinu pocházející z prostaty
  • Z hlediska objemu mají spermie nejmenší zastoupení, v semenu se jich nachází zhruba jenom 5 %, jsou ale nejdůležitější pro mužskou plodnost
  • Ejakulát se dostává ven z těla přes pohlavní úd procesem zvaným ejakulace

Samotná ejakulace, která slouží na výstřik semene ven z pohlavní soustavy, je součástí pohlavního styku nebo masturbace. K ejakulaci dochází nejčastěji za pomoci přímého sexuálního dráždění, no existují i některé výjimky. U mladých kluků je to například při poluci, co je samovolný výron semene a jde o přirozenou součást puberty.

Ejakulát má vícero parametrů a vlastností:

první je barva ejakulátu, která by měla být bělavá až sklovitá, jakékoli jiné zbarvení může znamenat problém se složkami ejakulátu nebo s výskytem krve kromě barvy je důležitá i konzistence, ta by měla být v ideálním případě vláčná a jemně gelová, no semeno by rozhodně nemělo obsahovat hrudky třetí vlastností je chuť ejakulátu, která sice přímo nesouvisí se zdravotní kondicí, ale může být odrazem celkové životosprávy muže

Pokud jde o chuť semena, to jde ovlivnit vícerými faktory. Nejvíc jde o to, jaký má muž životný styl, jestli kouří, nebo pije alkohol a jaká jídla konzumuje. Nepříznivě na chuť ejakulátu, ale například i na tvorbu spermií, působí především alkohol a káva, taky nadměrná konzumace masa. Opačně, většina ovoce má pozitivní vliv.

O ejakulátu nebo spermiích existuje i vícero zajímavostí a statistik:

běžně se v 1 ml ejakulátu vyskytuje okolo 50 miliónů spermií jenom 5 % objemu ejakulátu tvoří spermie, až 35 % prostatický sekret z hlediska složení obsahuje ejakulát vícero minerálů, například Zinek, Vápník, Hořčík, jsou tady i vitamíny, například vitamín Cejakulovat i s obsahem semene začíná muž v období puberty, přičemž tvorba spermií nemá věkové omezení a probíhá prakticky až do smrti

Barva spermatu - Vše o zdravíTESTY PROZRADÍ O VAŠEM EJAKULÁTU NEJVÍC

Pokud byste se zajímali o to, v jakém stavu je váš ejakulát nebo spermie, nejlepší odpověď vám nedá vnější pozorování, ale pouze lékařské testy. U sexuologa nebo v speciálních zařízeních si můžete dát udělat například spermiogram.

Jak vzniká semeno, jak vznikají spermie a jak probíhá ejakulace

Semeno je složeno z vícerých složek, přičemž nejdůležitější částí jsou spermie vznikající ve varlatech. Aby mohlo dojít ke vzniku ejakulátu a jeho výstřiku, důležitý je i proces tvorby ostatních složek a samozřejmě i zdravá ejakulace. Pro názornost složitosti celé tvorby ejakulátu jsem se rozhodl popsat jeho vznik.

Tady jsou procesy a fáze tvorby ejakulátu i ejakulace:

Spermatogeneze: Za tímto odborným názvem je tvorba spermií a to v pohlavních žlázách, čili varlatech. Technicky se spermie tvoří v speciálních semenotvorných kanálcích, no důležitý je i jejich proces zrání, nejen samotná fyzická tvorba. Pokud celý mechanizmus funguje, co je ovlivněno i testosteronem, mohu se do ejakulátu dostat zdravé spermie.

Prostatický sekret: Další důležitou složkou je tvorba tekutiny zvané prostatický sekret. Ta se míchá se spermiemi v procesu ejakulace, přičemž jak již říká název, za produkci tohoto sekretu je zodpovědná předstojná žláza, čili prostata. Úlohou prostatického sekretu je vytvoření co nejlepších podmínek pro spermie.

Tvorba ejakulátu: Samotný ejakulát se tvoří v semenných žlázách spojením spermií a sekretu semenných žláz. Následně se dostává přes chámovody až na začátek močové trubice, kde se spojí. Pak už ejakulát jenom čeká na to, aby mohl být pomocí sexuálního dráždění vypuzen ven přes močovou trubici.

Sexuální stimulace: Podnětem pro výstřik semene ven z pohlavního údu je sexuální stimulace. Ve většině případů musí jít o přímou sexuální stimulaci penisu, ať už celého údu, nebo jenom jeho části, například žaludu nebo uzdičky. V těchto místech se totiž nacházejí nervová zakončení citlivá na sexuální vzrušení.

Ejakulace: Ejakulace je proces, při kterém vlivem sexuálního vzrušení a svalových kontrakcí dochází k vypuzení ejakulátu ven z penisu. Během ejakulace dojde i k zabránění ejakulování zpět do močové trubice, pokud se teda nejedná o retrográdní ejakulaci v důsledku oslabením svaloviny nebo cílenou sexuální techniku.

Poruchy, problémy a onemocnění spojené s ejakulátem a ejakulací

V souvislosti se semenem a procesem jeho vypuzení z pohlavní soustavy, čili ejakulací, mohou vzniknout víceré problémy. Jde jenom o dočasné stavy způsobené krátkodobými faktory, které nejsou nebezpečné, nebo se jedná o reakci na nějaké onemocnění nebo poruchu. V každém případě platí, že byste neměli zanedbat žádný z projevů.

Tady jsou ty, které se vyskytují nejčastěji:

Krev v ejakulátu: Problémem, který muže umí nejvíc vystrašit, je krev v ejakulátu. Pokud se jedná o jednorázový stav, může jít o důsledek přetížení prostaty nebo jejího zánětu. Na pozoru se však mějte tehdy, když se problém opakuje. To už může být i příznakem rakoviny, poškození močové trubice nebo některých pohlavních chorob.

Hrudky v ejakulátu: Pokud najdete v ejakulátu nějaké hrudky, může to být projev vícerých stavů. Nejčastěji se však jedná o nedostatek ejakulace, pomůže teda pravidelnější sex. Pokud se stav ani pak nezlepší, je lepší absolvovat lékařské vyšetření, díky kterému se může laboratorním testem zjistit původ a přítomnost látek v ejakulátu.

Netypické zbarvení: Nejčastěji bývá semeno bílé, no někdy má i jiné odstíny. Více žluté barvy může poukazovat na vyšší hladinu vitamínu B nebo na zvýšenou konzumaci některých potravin. Výrazně žlutý, výrazně hnědý a až růžový ejakulát je problémem, nejčastěji jde o projev zánětu prostaty nebo varlat.

Problémy s hustotou semene: Příliš řídké semeno znamená buď problém s tvorbou spermií, nebo ještě častěji, poukazuje na nadměrný příjem tekutin nebo příliš časté ejakulování. Příliš husté semeno zas může znamenat, že málo ejakulujete, pijete málo tekutin nebo je problém s tvorbou prostatického sekretu.

Předčasná ejakulace: Pokud dojde k ejakulování do 1 až 2 minut od začátku sexuální stimulace, tento stav se nazývá předčasná ejakulace. Jde o problém, který může být důsledkem zánětu předkožky nebo příliš krátké uzdičky, čeho následkem je vyšší vzrušivost u muže. Vliv na to může mít i stres, nervozita a jiné psychické faktory.

Slabá ejakulace: Když ejakulát vyteče bez výstřiku, jde o slabou ejakulaci. Přirozeným zakončením sexuálního dráždění je totiž vymrštění semene svalovými kontrakcemi. Slabá ejakulace může být důsledkem problémů právě se svalstvem, pokud je však ejakulátu i menší množství, nejčastěji je to nedostatkem prostatického sekretu, který se tvoří v prostatě.

Retrográdní ejakulace: Za tímto názvem se skrývá zpětná ejakulace, kdy nenastane výstřik semene ven přes penis, ale opačně, dochází k navrácení semene do močové trubice, nejčastěji do močového měchýře. Příčinou tohoto stavu může být narušení činnosti mechanizmu kontrakce svalstva, ale může jít i o speciální tantrickou techniku.

Barva spermatu - Vše o zdravíNEPODCEŇUJTE PROBLÉM, NAVŠTIVTE LÉKAŘE

Vícero zmíněných problémů nemusí být jenom dočasnou záležitostí, například jako vodnatá konzistence nebo opačně hustá konzistence v důsledku přijmu tekutin. Pokud jde o seriózní problém, doporučuji vyhledat lékaře kvůli odborné diagnostice.

Jak zlepšit a podpořit kvalitu semene a ejakulaci

Vícerým problémům s ejakulátem nebo ejakulací lze předcházet a to pomocí jednoduchých režimových opatření a při dodržování zásad udržování zdravého stavu pohlavní soustavy. Vím, o čem mluvím, mám s tím hodně zkušeností.

Pokud chcete podpořit zdravou ejakulaci a produkci semene, musíte se zaměřit za prvé na faktory ovlivňující spermatogenezu, prostatu a stav pohlavní soustavy

Právě tyto zmíněné faktory mají největší vliv na to, jestli budete mít dostatek spermií, jestli budou dostatečně hbité a jestli ejakulace proběhne přirozeným způsobem, a ne předčasně, příliš rychle nebo opožděně. Vícero těchto faktorů se využívá i v rámci prevence vůči nejběžnějším problémům a poruchám.

Doporučuji proto držet se následujících rad:

za prvé zaměřte se na zdravou životosprávu, co znamená, že byste se měli vyhýbat alkoholu, cigaretám, nadměrné konzumaci masa a nezdravých potravin zároveň je nutno sáhnout po ovocí a zelenině, omezit jídla s obsahem fytoestrogenů a konzumovat taková jídla, které obsahují Zinek snažte se udržovat fyzickou kondici, zpravidla nejlepší je pravidelný pohyb ve formě chůze nebo běhu, cyklistika je opačně nevhodná pro varlata pokud máte problém s příliš rychlou ejakulací, můžete využít i různá cvičení a techniky, například Kegelovy cviky nebo metodu Masters-Johnson příznivý vliv na zdravou ejakulaci i spermiogenezi mohou mít taky některé rostliny a byliny, nejčastěji jde o známé afrodiziaka nebo byliny uklidňující nervovou soustavu, můžete je konzumovat i ve formě čajů

Zajímavé:  Vliv Životního Prostředí Na Zdraví?

Nejčastější otázky o ejakulátu a ejakulaci

Chtěli byste vědět něco víc o ejakulátu, ejakulaci nebo vás zajímají témata související s plodností mužů? Aby bylo mé téma o ejakulátu a ejakulaci kompletní, navštívil jsem fóra a diskuse na internetu. Výsledkem je následující přehled nejvíc kladených otázek, na které jsem zároveň i odpovídal:

Pokud je ejakulát příliš řídký a průsvitný, znamená to neplodnost?

Ne, neznamená, je to mýtus, který je ale na internetu opravdu dost rozšířen. Výskyt chuchvalců bílé hmoty v jinak řídkém ejakulátu může souviset s tím, že muž příliš často ejakuluje a nestíhají se tak tvořit spermie v dostatečném množství.

Říká se, že semeno je zdravé. Opravdu je to pravda? Pokud ano, proč?

Důvod je prostý: ejakulát obsahuje vícero pozitivních látek, především pokud jde o minerály a vitamíny. Ty mohu působit pozitivně na nervový systém a i hormonální rovnováhu. Je nutno však dodat, že vzhledem na objem semene, není to nějak obzvlášť důležité.

Které potraviny zhoršují chuť semene a které ji zlepšují?

Nejvíc pozitivní vliv na ejakulát má exotické ovoce typu ananas nebo meloun, ale také hrozny a jablko. Opačně, některé druhy zeleniny, například česnek, způsobují nahořklou chuť semene. Vystříhat byste se měli před kávou a pivem, stejně tak kouřením.

Co dělat, když mám dlouho problém s předčasnou ejakulací?

Pokud se problém pravidelně opakuje a je dlouhodobý, měli byste navštívit lékaře. Dle dalších příznaků může jít o projev nějakého zánětu, ale i o fyziologickou poruchu uzdičky, která je příliš krátká a proto dochází ke zvýšené vzrušivosti.

Pokud dojde k výstřiku semene do vagíny, znamená to automaticky otěhotnění?

Ne, v žádném případě, dokonce šance otěhotnět i při nechráněném pohlavním styku je jenom něco kolem 30 %. Pokud by vás to zaujímalo víc, detailně se tomuto tématu věnuji v mém článku semeno v pochvě .

Jak fungují tablety na podporu spermatogenezy a proč je doporučuji

Jednou z možností, jak pomocí přírodních stimulantů podpořit tvorbu semene, jsou speciální volně dostupné tablety. Ty jsou založeny právě na rostlinných a přírodních látkách, nejčastěji jde o extrakty a výtěžky bylin a přírodních afrodiziak.

Tyto přípravky fungují následovně:

Základem účinných látek bývají rostlinné extrakty působící na hladinu testosteronu, jiná kategorie přípravků zas obsahuje navíc kombinaci vitamínů a minerálů

Kromě tablet, které jsou určeny na perorální užití, mají některé přípravky i formu prášku rozpustného ve vodě. Tyto přípravky mají ve složení většinou vitamíny a minerály, například Kyselinu listovou nebo minerál Zinek. Tablety se zas víc spoléhají na rostlinné extrakty podporující testosteron, například z rostlin Maca a Tribulus Terrestris.

Takové složení přináší zajímavé benefity:

přípravky jsou dostupné volně a bez předpisu, nepotřebujete lékařskou indikaci a můžete si je koupit v lékárně, i přes oficiální eshop od výrobce nakolik je složení přirozené, je stejné i působení, co přináší bezproblémové užívání, vedlejší účinky jsou opravdu minimální velkým plusem je i šířka působení, hodně přípravků pomáhá nejen čistě na spermatogenezu, ale například i na libido nebo ejakulaci

Pokud se rozhodnete tyto přípravky vyzkoušet, doporučuji vždy dodržovat instrukce ohledem dávkování a užívání. Nečekejte ale radikální změnu ze dne na den, vzhledem na přírodní složení je nutno dát přípravkům čas několik týdnů nebo až měsíců.

Barva spermatu - Vše o zdravíZKUSTE JINÉ FORMY, BUDE TO ZAJÍMAVÉ

Nejen tablety, ale například již zmiňovaný prášek do vody, může být zajímavý z hlediska užívání. Osobně jsem se toho nejdřív obával, ale pak jsem zjistil, že je to pohodlné a snadné. Nebojte se experimentovat, může to pomoct.

Tablety, které jsem vyzkoušel a mé zkušenosti s nimi

Já sám jsem měl možnost vyzkoušet vícero druhů a značek přípravků určených na podporu spermiogeneze. Některé účinkovaly lépe, jiné hůř, vždy záviselo od kvality složení. Důležité je proto dívat se především na rozsah jednotlivých účinných látek a stejně tak na koncentraci těch nejdůležitějších.

Nejlepším způsobem, jak se nepomýlit, je sledovat hodnocení, reference a porovnání mužů s konkrétními přípravky. Z tohoto důvodu zveřejním i své zkušenosti, v této tabulce najdete přípravky a značky, které se mně osobně osvědčily nejvíc:

Источник: https://www.erekceblog.cz/slovnik/semeno/

Barva spermatu (ejakulátu) – zdravá je mléčně bílá, každá jiná prokazuje komplikaci nebo nemoc

Věděl jste, že sperma, respektive ejakulát, nemusí mít pouze bílou barvu? V případě jakýchkoliv zdravotních problémů může být barva ejakulátu jiná. Ejakulát totiž odráží stav prostředí, ve kterém vzniká a kudy proudí.

  • Co o vašem zdravotním stavu dokáže prozradit barva spermatu?
  • Jaká má být správná barva spermatu?
  • Jak poznáte, že jste ještě v pořádku a kdy už máte problém, který je potřeba řešit s lékařem?

Barva spermatu - Vše o zdraví

Jediná zdravá barva ejakulátu je mléčně bílá s adekvátní konsistencí

Barva spermatu – jaká barva se považuje za zdravou a normální?

Správná barva spermatu je mléčně bílá. Ani žlutá, ani čirá, ani hnědá, ale bílá. Jen takový ejakulát je považován za zdravý. Je tomu tak především kvůli přítomnosti bílkovin v sekretech.

Proč? Skvělým příkladem je kuřecí maso. Když kuřecí maso vaříte, také nejprve změní barvu z růžové na bílou. To proto, že se na jeho povrchu sráží bílkovina.

Kromě více než 400 druhů bílkovin tvoří ejakulát spousta minerálních látek jako např. zinek, vápník, hořčík a sodík, současně obsahuje také fruktózu, vitamin C, cukry a kreatin.

Tyto všechny složky přispívají k tomu, že je ejakulát mléčně bílý. Rozhodně by neměl být průhledný, zakalený, zbarvený do hněda či do červena.

Správná vůně ejakulátu má připomínat kaštanový květ.

ČTENÁŘE ZAJÍMÁ: Životnost spermií – jak dlouho vydrží na vzduchu, v pochvě a ve vodě, kdy umřou a určitě partnerku neoplodní?

Barva spermatu - Vše o zdraví

Změna barvy spermatu

Jenže co když se barva spermatu u vás změnila? Co to může znamenat? Je nutné okamžitě letět k doktorovi, anebo se nic neděje?

Nejčastěji stojí za změnou barvy spermatu infekce. Pokud váš ejakulát najednou podivně zapáchá a má žlutou až zelenou barvu, pak raději vyhledejte lékaře.

Neléčený zánět se totiž může rozšířit dále do vašich močových cest.

Dále může být na vině delší sexuální abstinence, některé potraviny, sexuálně přenosné nemoci, dehydratace, alkohol nebo cigarety. To všechno může změnit barvu vašeho spermatu.

Barva ani hustota ejakulátu ovšem neodráží nevěru. Nevěru dokáže odhalit pouze vaše partnerka díky svému “šestému smyslu”.

Popíšeme si nyní jednotlivé odstíny spermatu a co to může znamenat:

Hnědá barva spermatu

Hnědá barva spermatu signalizuje krev v ejakulátu. Čím sytější je odstín, tím více je ve spermatu přítomno krve.

Pokud je váš ejakulát skutečně hodně hnědý, až černý, jedná se o velké množství krve přítomné ve vašem ejakulátu. Stopy krve v ejakulátu se většinou objeví bez související bolesti a často i bez jiných příznaků, ale nemusí to být podmínkou.

CO TO ZNAMENÁ?

Hnědá barva ejakulátu může značit rakovinu varlat, rakovinu prostaty, infekci močového měchýře, infekci prostaty, infekci močové trubice, pohlavně přenosné nemoci, infekci chámovodu, cysty, zánět semenných váčků či také ledvinové kameny.

Příčin může být mnoho. Ovšem nijak to nesnižuje závažnost vašich příznaků. V případě hnědé barvy spermatu okamžitě vyhledejte lékaře.

Ani Matyáš teď nemá klidné spaní:

„Je mi 25 let a zhruba před třemi týdny jsem našel malou stopu krve ve spermatu. Dočetl jsem, že nemusí jít o žádnou závažnější věc, jenže asi po týdnu jsem měl nahnědlé sperma, jako by obsahovalo starou krev.

Zkusil jsem týdenní abstinenci a po týdnu byl ejakulát pouze krvavý. Hodně mě to vylekalo a za normální situace bych běžel k doktorovi, ale momentálně pobývám v Anglii a nevím, jak to je zde s doktorem.

Zatím jsem k doktorovi nepotřeboval. Navíc jsem odhlášený od zdravotního pojištění v ČR, takže to nemůžu řešit ani vycestováním do ČR.

Může jít o nějaký zánět? Dost mě to děsí a bojím se, aby to nějak neovlivnilo zdravotní stav do budoucnosti.”

Odpovídá praktická lékařka MUDr. Kristýna Jiříčková:

„Dobrý den Matyáši, bohužel takto na dálku těžko soudit. Jak udáváte, nemusí se jednat o závažnou diagnózu, ale také může. Je nyní určitě nutné, aby vás vyšetřil specialista z urologie.”

Růžová barva ejakulátu

Růžová barva ejakulátu signalizuje to samé, co v předchozím případě, tedy krev v ejakulátu, ovšem v menším množství. Krve ve spermatu není v tomto případě tolik.

Urolog MUDr. Jan Vašinka z Ambulance nemocnice Znojmo vysvětluje:

„Krev ve spermatu je obvykle důsledkem poranění při pohlavním styku nebo zánětu. Postačí vynechat pohlavní styk a masturbaci, tělesný klid.

Opakovaně, trvale nebo s jinými příznaky se vyskytující hemospermie by měla být došetřena lékařem.”

CO TO ZNAMENÁ?

Růžová barva ejakulátu může značit prasklou cévku, infekci močového měchýře nebo močové trubice, případně zvětšenou prostatu.

Ač to v tomto případě nevypadá tak závažně, určitě raději navštivte lékaře. Ten vás vyšetří a určí přesnou příčinu vašich potíží.

Rozhodně je lepší preventivní vyšetření s banální diagnózou než podcenění vašich příznaků.

Zajímavé:  Bolest Zubů Přírodní Léčba?

Červená barva ejakulátu

Do třetice všeho „dobrého” zde mám po růžové a hnědé barvě ejakulátu také tu červenou. Opět to neznačí nic jiného než přítomnost krve ve spermatu. Čím sytější je odstín, tím více je v ejakulátu přítomno krve.

V případě hnědé barvy spermatu byla krev již zaschlejší. U sytě červené barvy naopak hovoříme o čerstvé krvi, která s největší pravděpodobností právě teď někde uniká.

S podobným problémem se potýká i pan Martin:

„Občas se mi objeví červeně zbarvené sperma. Byl jsem před půl rokem na vyšetření na urologii a nic mi nezjistili. Brali mi krev, vzorek ejakulátu, sono a nic.

Od vyšetření jsem to nějakou dobu nezaznamenal a teď opět. Dokonce mi vyšel i malý krvavý hlen.”

  • CO TO ZNAMENÁ?
  • Také červená barva ejakulátu může mít mnoho příčin, od prasklé cévky, vnitřního poranění a zvětšené prostaty, přes rakovinu varlat nebo rakovinu prostaty, až po infekci močového měchýře či močové trubice.
  • Jakékoliv odstíny červené v ejakulátu rozhodně nejsou žádoucí, proto opět nečekejte na to, jak se to vyvrbí, ale v co nejbližším termínu si naplánujte návštěvu svého lékaře.

Urolog MUDr. Jan Vašinka z Ambulance nemocnice Znojmo doplňuje:

„Nejčastěji jde o neškodnou záležitost, která vzniká praskáním krevních cévek. Postačí základní vyšetření a obvykle třeba přeléčení antibiotiky.

Při opakování potíží by se dalo zvážit podrobnější vyšetření – CT (Počítačová tomografie) nebo NMR (Spektroskopie nukleární magnetické rezonance).”

Čirá barva spermatu

Ani čirý až průsvitný ejakulát není normální. Správná barva spermatu je totiž mléčně bílá. Pokud je tedy váš ejakulát čirý, znamená to, že je v něm málo spermií.

CO TO ZNAMENÁ?

Pokud jste velmi mladý, znamená to, že ještě nejste zcela pohlavně dozrálý a tudíž se ve vašem ejakulátu nachází malé nebo téměř nulové množství spermií.

Na vině ale může být i příliš dlouhá sexuální stimulace. V takovou chvíli se do spermatu dostává předejakulační tekutina, tzv. preejakulát, který způsobuje, že je následně samotný ejakulát více čirý.

Jestliže se vaše příznaky pravidelně opakují, raději navštivte odborníka. Nemusí to být sice nic vážného, ale může to také značit snížené množství spermií ve vašem ejakulátu, a tudíž i sníženou plodnost z vaší strany. Nic tedy není radno podceňovat.

S tím souhlasí i praktická lékařka MUDr. Dagmar Doležalová z Centra ambulantní gynekologie a primární péče, Brno:

„Pokud je problém opakovaný, nebo přetrvává delší dobu, je na místě urologické vyšetření, aby se vyloučily i jiné možné příčiny.”

Žlutá barva spermatu

Sytě žlutá barva spermatu také není nic normálního. Jemně nažloutlá barva ejakulátu je v pořádku, ale pokud je ejakulát skutečně sytě, jasně žlutý, pak to může značit jediné – hnis v ejakulátu.

CO TO ZNAMENÁ?

Sytě žlutá barva spermatu je nejčastěji znakem dehydratace či infekce močového měchýře. Pokud jde o infekci, tak ta většinou bývá doprovázena silným zápachem ejakulátu, pálením při močení, častým nutkáním na malou či zarudnutím ústí močové trubice.

Opět v takovou chvíli na nic nečekejte a navštivte svého praktického lékaře. Ten vám předepíše účinná antibiotika, která se zánětem rázně zatočí. Za pár dní už zase budete jako rybička.

Se stejnými potížemi se obrací na odborníka pan František:

„Cca měsíc zpátky se mi změnila barva spermatu a konzistence. Z bílé barvy je nažloutlá barva. Z hustého je „voda”. Jím zdravě, sportuji, sex mívám párkrát do týdne, ale kouřím.

Pořád ovšem stejně a stejné množství, cca 10 cigaret denně. Masturbuji skoro každý den. Tato situace mě velice znepokojuje.

Čím by tato změna mohla nastat? Když nemám sex a nemasturbuji, dávám si pauzu stejně, žádná změna. Zkusil jsem zinek, mléčné výrobky.”

A odpověď přináší praktická lékařka MUDr. Daniela Obrová:

„Ve vašem případě je nutné urologické vyšetření, jestli je pro změnu spermatu nějaký důvod. Důležité také je, jestli nemáte další obtíže.

Změna konzistence může nastat vlivem změny životního stylu, léků, příjmu výživy atd. Dále to může být způsobeno onemocněním močopohlavních orgánů.

Těžko posoudit z vašeho popisu, jestli konzistence spadá do normy. Dále se nemoc obvykle neprojeví jen samotnou změnou konzistence.”

Zelená barva spermatu

Zelená barva spermatu je vlastně podobný problém, jako v předchozím případě, akorát v pokročilejším a závažnějším stádiu. Hnis se nachází ve vašem ejakulátu ve velkém množství a má silně zelenou barvu.

CO TO ZNAMENÁ?

Opět se nejčastěji jedná o zánět močového měchýře. V tomto případě o velice silný zánět. Proto znovu apeluji, navštivte svého praktického lékaře a nechejte se vyšetřit. Zánět není radno podceňovat.

Problémy s barvou spermatu? Zde je řešení:

Změnila se jakkoliv barva vašeho spermatu? Trochu se obáváte toho nejhoršího? Chtěl byste vědět, co je toho příčinou?

Jak už jsem uvedla prakticky u každého případu, nejlépe uděláte, pokud navštívíte svého praktického lékaře nebo urologa. Pouze ten může odhalit pravou příčinou vašich potíží.

Návštěvu lékaře doporučuje i praktická lékařka z Újezdu nad Lesy MUDr. Dominika Pitaková:

„Krev ve spermatu sice nemusí znamenat nic vážného, ale přesto je urologická kontrola zcela na místě. Je potřeba vyloučit infekci či jiné obtíže.”

Ani vy, ani vaše partnerka nedokážete bez lékařského vzdělání ani profesionálního vybavení odhalit, co se za změnou spermatu skrývá. Proto na nic nečekejte, nezkoušejte to přechodit, ani nedoufejte, že se to samo nějak vyřeší. Nevyřeší. Navštivte raději svého lékaře a poraďte se s ním.

PŘIPRAVTE SE: Odběr semene – jak přesně probíhá, jak se připravit a jak nebýt nervózní?

Barva spermatu - Vše o zdraví

Zdravá barva ejakulátu je tedy pouze jedna

Jediná správná barva spermatu je mléčně bílá. Je tomu tak proto, že ejakulát tvoří více než 400 druhů bílkovin a zároveň také samotné spermie, které mají taktéž bílou barvu.

Pokud je váš ejakulát zabarvený do hněda, růžova, červena, sytě žluta nebo zelena, na nic nečekejte a navštivte lékaře.

Na vině může být infekce, rakovina, sexuálně přenosné nemoci a mnohé další příčiny. Rozhodně byste neměl změnu barvu spermatu podceňovat.

Další články o spermiích, ejakulátu, jejich kvalitě a komplikacích

Источник: https://www.vimax.cz/barva-spermatu/

Průhledné sperma – Poradna

Barva spermatu - Vše o zdraví Barva spermatu - Vše o zdraví 22. 02. 2013 v 20:41 Anonym

Zdravím 😉 máte tu všichni to typické bíle sperma nebo jako já spíš průhledné? Objemem ho mam hodně, ale je prostě průhledný až nažloutlý..

Nahlásit

23. 02. 2013 v 01:55 zerzin  (34/184/84)

Já ho měl a mám vždycky bílý jak papír…at jsem honil kolikrát to šlo, vždycky bílý…hustě bílý

Souhlasím – 6   •  Nesouhlasím – 2  Nahlásit

27. 02. 2013 v 09:30 Betonica  (35/-/-)

Barva a konzistence spermatu se lisi frekvenci ejakulaci. Hlavni slozkou spermatu jsou sekrety zlazy predstojne (prostaty). Cim casteji muz ejakuluje, tim ridsi a pruhlednejsi sperma je, neb prostata ma svoje ‚limity‘. Ani pri nekolikanasobne ejakulaci za den se ale neni treba obavat, prostata zvladne i velkou zatez :))

Souhlasím – 2   •  Nesouhlasím – 1  Nahlásit

18. 02. 2014 v 10:59 irik1  (26/178/92)

Já při tom málo co o tom vím, tak bych to zase na lehkou váhu nebral.Hlavně to žluté zabarvení.Mohl by tam být zánět.

Zašel bych za urologem a hlavně bych mu přinesl vzorek takto zbarveného ejakulátu Buď v lékovce, nebo v lékárně koupíš za pár korun plastovou dózičku na moč!!!Jinak vše co je napsáno výš je pravda, jenom Betoniku sekret prostaty je vždy průhledný a vazký-je to transportní látka pro semeno jako takové, které je bílé a tvoří se obecně řečeno v koulích a ukládá v do zásoby nad nimi, jinak jsou to varlata a nadvarlata. Takže když je ejakulát čirý obsahuje málo spermatu.

Souhlasím – 7   •  Nesouhlasím – 1  Nahlásit

18. 02. 2014 v 11:25 Tsumorashi  (99/-/-)

Anonyman¨: Co je na tom uchylný? Podle mě je to korektní otázka s korektní odpovědi až na některé. Tohle se v sexuální výchově na škole neučí i když by mělo.

Souhlasím – 7   •  Nesouhlasím Nahlásit

18. 02. 2014 v 11:32 Tsumorashi  (99/-/-)

Anonyman: Popravdě? Já si myslím že né, kdyby jo tak chudáci urologové :D. Nevím ale myslím si že když můžu tak pomůžu nehledě na to o co jde. A tohle? Tohle je dle mě prostě obyčejná otázka s obyčejnýma odpověďmi jež jsou normální a tázajícímu mohou pomoct ani nevíš jak a né jen jemu. Je spousta lidí kteří se bojí takto zeptat.

Souhlasím – 1   •  Nesouhlasím Nahlásit

18. 02. 2014 v 11:43 Tsumorashi  (99/-/-)

Protože ti to musí sdělovat každou chvíli když si nejistej kluk za nima příjde s radou a pokud je podle tebe vysvětlování tohoto úchylné tak si vem že denně to musí opakovat mnoha a mnoha lidem a nejen to, tohle je v porovnáním s ostatníma věcma celkem prkotina 😀

Souhlasím – 1   •  Nesouhlasím Nahlásit

18. 02. 2014 v 14:40 Tsumorashi  (99/-/-) Anonyman: hh je ti 20, to říkáš ty a teď, za pár let zjistíš jak ses mýlil :P, osobně jsem třeba vždy se styděl o čemkoli osobním mluvit a to s kýmkoli a teď? Teď mi to nevadí ba dokonce si rád takto popovídám. Je tomu asi rok co jsem plánoval že bych šel na sterilizaci ba dokonce jsem plánoval a zjišťoval jak se nechat kastrovat (bohužel v česku skoro nemožné) a už tehda jsem bral tyto ‚intimnosti‘ jako samozřejmost, žádný kluk, chlap či muž, je jedno jak to řeknu, nemá nic co by nemělo dalších několik milionu lidí. Když se tak zapíráš co bys dělal kdybys dostal kapavku, či jinou přenosnou chorobu? To by jsi doktorovi jen popsal kde co máš a ukázal bys mu to na panence? :DDD Ano je trošku rozdíl když jdeš k urologovi a je tam muž nebo žena (jako doktor) a třeba ten luxusní trapas kdy dostaneš erekci :D, ale zas to není nic co by se nestalo spoustě lidem.

Zajímavé:  Přírodní Vitamíny Na Pamět?

Osobně jsem raději pro prevenci než potom složité či pozdní léčení něčeho co ze začátku mohlo napravit pár prášků.

Souhlasím – 1   •  Nesouhlasím – 1  Nahlásit

18. 02. 2014 v 14:51 Braincreator  (39/186/76)

Ono mléčné zabarvení spermatu způsobují semenné váčky, které produkují hustý sekret mléčné barvy, ten obsahuje výživné látky pro spermie a také je zásaditý, aby neutralizoval kyselé vaginální prostředí.

Nicméně ono mléčné zabarvení je značně individuální, což znamená, že může býti nažloutlé a klidně i bezbarvé. Některé studie uvádějí vztahy mezi kvalitou a skladbou spermatu s životosprávou (jídlem, alkoholem, kouřením atd.

) Takže se ničeho neděs, nejedná se o nic, co by tě omezovalo nebo ohrožovalo

Souhlasím – 3   •  Nesouhlasím – 1  Nahlásit

18. 02. 2014 v 16:12 irik1  (26/178/92)

Braine, máš jistě také pravdu, ale není normální aby sperma mělo nažloutlou barvu. Jistě neznáme všechny okolnosti, ale dá se předpokládat, že denně nesní sáček červené papriky.

Na jeho místě bych neváhal ani okamžik a odnesl vzorek k lékaři, který na něj vystaví žádanku do laboratoře a je klid!!! A proč zde zaznívají tak negativní názory na lékaře. Za co se kdo má stydět.

Já po úrazu při sportu absolvoval již deset operací a s mým malým M jsem si něco vytrpěl, hlavně od sester a mediků, a dneska ať mi každý vleze na záda!Cogito, ergo sum…

Souhlasím – 2   •  Nesouhlasím – 1  Nahlásit

21. 02. 2014 v 20:27 Betonica  (35/-/-)

@irik1: Semeno se netvori v koulich. Semeno je tvoreno mnoha slozkami, z nich jedna, spermie, se tvori ve varlatech. Zbytek uz jsem psal, tedy ze valna cast semena je tvorena sekrety prostaty, jejichz zbarveni (ano, neni to ciry roztok), zavisi, mimo jine, na frekvenci ejakulaci.

Prostaticke vymesky ale neslouzi pouze jako transportni medium, plni rovnez funkcni ochrannou, jejich ph je vyssi nez kysele ph v pochve, cimz zajisti, ze spermie nebudou v pochve zahubeny, a mnoho dalsich funkci. Zanet prostaty je u mladeho cloveka malo pravdepodobna diagnoza, nikoli ale nemozna. Urolog urcite ale nebude na prvni prohlidce chtit vzorek spermatu.

Prostatu je mozne vysetrit totiz pres konecnik a ultrazvukem. Neni treba panikarit…

Souhlasím – 1   •  Nesouhlasím – 1  Nahlásit

21. 02. 2014 v 20:55 irik1  (26/178/92)

Řeč je o zabarvení sperma-ejakulátu jako takového.

Nebudu zde oponovat tvému tvrzení, semeno se tvoří koulích-varlatech a jako zásobníky nám slouží nadvarlata odkud jsou chámovody přepraveny, spasmaticky, do močové trubice, kde je již ošetří tekutina tvořená v prostatě a ta ji prožene močovou trubicí ven! Ať se tě to líbí nebo ne, jakou funkci má ve vagíně, tak to je naprosto nepodstatné vůči nepřirozenému zbarvení! To by jsme mohli začít probírat, proč je tolik dívek alergická na bílkovinu ze spermatu ve vagině, a jsou to až anafylaktické stavy!!! A jestliže chci určit fyziologický původ zbarvení – musím předložit vzorek!!! Jinak samozřejmě nikdo nikam chodit nemusí. Záněty varlat i prostaty jsou dnes běžné onemocnění adolescentů!!! Tak jako infarkt myokardu atd. Včetně nádorů – a nemusí se jednat vždy o nezhoubné…Ale ve více jak 90% zanedbaných příznaků se dostavují chronické potíže zasahující až do ledvin a okolních orgánů. O neplodnosti a impotenci je asi bezpředmětné se zde zmiňovat. Závěr – klidně se na to vybodni, nikam nechoď a počkej si až budeš chcát hodinu jenom po kapkách. Ende, šlus!!!

Souhlasím – 1   •  Nesouhlasím Nahlásit

23. 02. 2014 v 10:39 fogacer  (52/172/66)

Snad první z témat kde se člověk něco dozví. Mimochodem už je to sice více let ale k urologovi jsem musel a byl jsem podiven co dokáže zanítit prostatu! U mne to bylo neustálé přecházení nachlazení a pak jsem sedm let lítal po urologii a bral léky. Nikomu nedoporučuji.

Ale souhlasím, že k urologovi by měl dojít člověk v případě, že se mu zdá,že má bolesti při močení a nebo mu to nejde či přitom cítí pálení. Byl jsem dost mlád a cítil jsem se trapně,ale urolog ač starší zkušený lékař vše bral s humorem. Mimochodem přes to vše dokázal být silná osobnost a to doslovně.

Měl přirozený humor i autoritu a to je vzácné u lékařů.

Souhlasím – 2   •  Nesouhlasím Nahlásit

Источник: https://www.nakluky.cz/poradna/tema/956-pruhledne-sperma/

Víte o spermatu opravdu vše?

O spermatu koluje mnoho a mnoho mýtů. Třeba že můžete otěhotnět z koupele v teplé vodě, do které váš partner ejakuloval. Nebo že Coca-Cola a další podobné nápoje zabíjejí jednotlivé spermie, takže pokud si intimní místa jimi vypláchnete, nemůžete otěhotnět. Ale sperma není žádná temná hmota, není třeba se domýšlet, co je a co není pravda.

Sperma není nesmrtelné

Na rozdíl od některých choroboplodných zárodků, spermie nejsou nijak zvlášť odolné.

Jsou určené jen ke krátké cestě (z penisu při souloži k vajíčku to mají jen několik centimetrů) a rychle umírají, když jsou vystavené horku, chladu, změny v pH, suchu, a dokonce nesnášejí ani expozici obyčejné vodě, natož vodě, ve které se rozpustily různé chemické látky,“ vysvětluje Abraham Morgentaler, autor knihy Pravda o mužích a sexu.

Podle něj jsou příběhy žen, které otěhotněly ve vířivce či ze záchodového prkénka pouze městské legendy. „Nemusíte se bát, že z horké vany otěhotníte. Ale měla byste se zamyslet, jestli váš život běží, jak má, když se ocitnete v takové situaci,“ zamýšlí se Morgentaler, který je též profesorem urologie na Harvardu.

Buďte cool

„Mužská plodnost může být poněkud delikátní. Proto říkám svým pacientů, kteří chtějí zůstat plodní, aby byli čistí a v pohodě,“ tvrdí Morgentaler. Když říká být čistý, nemyslí pravidelnou koupel. Jeho rada se vztahuje k užívání návykových látek, a vůbec nemusí jít o tvrdé drogy.

Marihuana, alkohol, kouření a mnoho z „obyčejných“ léků na předpis snižují mužskou plodnost. Morgentaler doslova svým pacientům říká, aby byli cool. Což je dvojsmysl, protože cool v angličtině znamená nejen být v klidu, ale také v chladu. Stres a horko (tedy i horká voda z vířivky) spermiím škodí.

„Muži, kteří se pravidelně koupou v horké vodě, mají nižší množství spermií. Sprchování je ale neškodné,“ uvádí Morgentaler.

Koluje však mnoho fám o tom, co mužské spermie poškozuje. „Je bezpečné používat mikrovlnnou troubu, cvičit a pít Mountain Dew i Coca-Colu,“ usmívá se lékař. Takže se muži mohou bez obav sprchovat, ohřívat si jídlo v mikrovlnce a zapíjet to sladkými nápoji, což je skvělá zpráva, protože většina mužů to stejně dělá.

Polykání nemá pro ženu zvláštní výhody

Sperma obsahuje bílkoviny a cukry, které působí jako zdroj energie, což umožňuje spermiím plavat ke svému cíli – vajíčku.

„Ale nemyslím si, že kvůli tomu je sperma nějakou skvělou energetizující látkou, kterou bychom měli popíjet v drinku po tréninku,“ uklidňuje Morgentaler.

Takže není důvod spermie polykat, ani si muže nechat ejakulovat na obličej kromě toho, že to muže vzrušuje a přijde jim to tak, tak sexy.

Chuť ananasu zlepšuje chuť ejakulátu

Některé potraviny ovlivňují zápach a barvu moči či stolice. Dobrým příkladem je například chřest a červená řepa. „Nejsem si ale vědom nějakých vědeckých důkazů, které by svědčily o tom, že by potraviny měnily chuť spermatu,“ prohlásil lékař. Takže nemusíte na partnera tlačit, aby se před sexem cpal ananasem a vyhýbal se chřestu, jsou to jen pověry.

Pokud se snažíte otěhotnět, souložte co nejčastěji

Většina tekutiny ve spermatu pochází z dvojice žláz nazývaných semenné váčky, zbytek pak z prostaty. „Objem tekutiny v ejakulátu se sníží, když je člověk dehydrovaný, a pokud už dříve v předchozích hodinách ejakuloval,“ vysvětluje Morgentaler. Pokud se snažíte otěhotnět, množství sexu by mělo být přiměřené.

Množství tekutiny v ejakulátu snižují také některé léky, zejména ty, které se používají k léčbě příznaků zvětšené prostaty (například časté nebo pomalé močení). Také nízká hladina testosteronu může snižovat plodnost, stejně jako množství semene. Pokud tedy máte obavy o partnerovu plodnost, domluvte se s ním na návštěvě lékaře.

Источник: https://zeny.iprima.cz/sex-vztahy/vite-o-spermatu-opravdu-vse

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector