Bolest v pravém třísle – vše o zdraví

Správné protažení před výkonem přispívá k prevenci zranění a po výkonu k rychlejší regeneraci těla. Třísla jsou častým místem bolestí při běhání. Svaly kolem třísel mohou navíc způsobit i bolesti zad, konkrétně křížokyčelního (SI) skloubení.

Jsem fyzioterapeutka působící v Praze a rozhodla jsem se napsat tento článek, protože mám pocit, že většina lidí zapomíná při běhání nebo jiném sportování na cílené protahování nejvíce namáhaných svalových skupin.

Rozhodnou se jít „prostě běhat“, v lepším případě si pořídí dobré běžecké boty a vyrazí do ulic. Bohužel jen samotné běhání nestačí. Ráda bych tu popsala základy protahování a zaměřila se konkrétně na protažení třísel.

U protahování je důležité vědět, který sval chci protáhnout, kde ho můžu najít a cítit. Proto by mělo každého sportovce zajímat, odkud kam jednotlivé svaly rámcově vedou a co je jejich úkolem, tedy jakou mají funkci.

Protažení je většinou opakem k funkci svalu. Tedy u ohybačů kyčlí vycházíme z protažení nebo zanožení kyčelního kloubu, u přitahovačů kyčlí z unožení dolní končetiny. Vždy bychom se měli soustředit na to, co děláme.

Je to asi banální připomínka, ale u ovlivňování naší tělesné schránky platí dvakrát. Musíme si uvědomit, že svaly a šlachy jsou jen výkonnými orgány, které řídí naše hlava – mozek. Většího efektu také docílíme, pokud nás cvičení – protahování i běhání – bude bavit.

Emotivní složka námi prováděných činností nejvíce ovlivní paměťové stopy a kvalitu provedení pohybu.

Zjednodušeně by se svaly lidského těla daly rozdělit na svaly s tendencí k oslabení, které bychom měli posilovat, a svaly s tendencí ke zkrácení, které bychom měli protahovat.

Zmíněné rozdělení je asi dávno známé, nicméně se stále setkávám s lidmi, kteří, ač sportují, někdy i vrcholově, toto základní rozlišení neznají.

Jak jsem naznačila, rozdělení je orientační a zjednodušené, ale u rozhodování, které svaly budeme protahovat, se na něj můžeme spolehnout. Do této skupiny se řadí i tříselné svaly.

Bolest v pravém třísle - Vše o zdraví

Protahování svalů dolních končetin – třísla a ohybače kyčlí

Tříselné svaly, konkrétně ohybače kyčlí, často opomíjíme asi i proto, že je nemůžeme tak snadno vidět a nahmatat.

Řadíme sem nejdelší část čtyřhlavého svalu stehenního (musculus rectus femoris) na předních stranách stehen, kyčelní přitahovače (adduktory – viz obrázek vpravo) a hlavně sval bedrokyčlostehenní (viz obrázek níže). Dle názvu jednotlivých svalů můžeme soudit buď na průběh svalu, který znázorňují i přidané obrázky,

Bolest v pravém třísle - Vše o zdraví

Protahování svalů dolních končetin – třísla a ohybače kyčlí

nebo na jeho funkci (přitahování kyčle k ose těla, ohýbání kyčlí). Zmíněné svaly mají i rotační komponenty a tedy i funkci otáčet kyčelní kloub (některé i kolenní kloub) dovnitř nebo ven.

Používáme je při každém kroku a dá se říci, že míra jejich protažitelnosti výrazně ovlivní délku kroku.

Pro protahování tříselných svalů je velmi důležité uvědomit si, že tyto svaly ovlivňují postavení pánve, proto i při protahování je postavení pánve zásadní.

Protažení musculus ilioposas – sval bedrokyčlostehenní a musculus rectus femoris – přímý sval stehenní

Sval bedrokyčlostehenní dle svého názvu prochází od kyčelního kloubu přes vnitřní plochu pánevní kosti a přes spodní břicho diagonálně k poslednímu hrudnímu obratli.

Ovlivňuje tedy kyčelní kloub, celou oblast pánve (tedy i oblast křížokyčelního skloubení), zakřivení bederní a dolní hrudní páteře a také činnost většiny břišních orgánů. Není sice vidět, je těžko hmatatelný, ale velmi důležitý.

Pro kyčelní kloub zajišťuje ohyb, přitažení do střední roviny a také zevní rotaci. Významně ovlivňuje naklopení pánve (směr naklopení je závislý na poloze těla) a zakřivení dolní poloviny páteře.

Přímý sval stehenní vede od předního hrotu pánevní kosti ke kolenu a upíná se do vazu vedoucího přes čéšku pod koleno na kosti bérce. Kromě ohybu kyčle provádí také propnutí, natažení kolene. Je v podstatě jedinou částí čtyřhlavého svalu stehenního, která má tendenci ke zkrácení. Ostatní části čtyřhlavého svalu stehenního, nejvíce část vnitřní, mají tendenci k oslabení.

Oba zmíněné svaly protáhneme nejlépe vkleče. Protažení můžeme rozdělit do dvou fází.

Bolest v pravém třísle - Vše o zdraví

Protahování svalů dolních končetin – třísla a ohybače kyčlí

1. Při první fázi (obr. protažení flexorů kyčlí II. viz výše) ve vzpřímeném kleku, uvolníme oba svaly, více přímý sval stehenní, takže tah cítíme hlavně na přední straně stehna zadní dolní končetiny.

Správného tahu docílíme, pokud zachováme dolní končetiny rovnoběžně, trup v prodloužení zadního stehna, neprohneme se v bedrech, váhu udržíme na zadním kolenu a doplníme polohu o podsazení pánve, tj. pocit přitahování spony stydké obloukem k hrudní kosti.

K podsazení pánve nám mohou pomoci ruce v bok, které pánev do naklopení k hrudníku mohou aktivně nasměrovat.

Bolest v pravém třísle - Vše o zdraví

Protahování svalů dolních končetin – třísla a ohybače kyčlí

2. Druhou fázi začneme uvolněním podsazení pánve a přesunem přední nohy více vpřed až do výpadu (obr. 4 výpad).

Dále přesuneme ruce (předloktí) na stehno přední nohy nebo případně na lavičku nebo jiný předmět v blízkém okolí, abychom udrželi stabilitu a ulevili zádům. Držíme se zásady nechat trup v prodloužení zadního stehna a neprohnout se v bedrech.

Představujeme si pocit vytažení vedoucí z třísla zadní dolní končetiny k vnitřní části předního kolene. Tah poté cítíme v oblasti třísla zadní dolní končetiny.

Všem článkům od čtenářů nyní můžete dávat hlasy a odměnit tak autory za jejich práci. Pokud se vám článek líbil, klikněte dole pod článkem na tlačítko Článek se mi líbí.Autory nejlépe hodnocených článků pak každý měsíc odměníme.

Protažení lze obdobně provést i ve stoji, popsané zásady zůstávají stejné. Variantou může být i pozice vsedě nebo poloha vleže.

Kyčelní přitahovače – adduktory kyčlí – rozdělujeme na krátké a dlouhé. Všechny se upínají na pánev a dle jejich délky končí na stehenní kosti nebo až pod kolenem na bérci, na kosti holení.

Zajímavé:  Stafylokokus - Vše o zdraví

Jejich funkcí je hlavně přitažení stehna nebo celé dolní končetiny k druhé dolní končetině nebo i přes pomyslnou osu těla. Většina z nich napomáhá ohybu kyčle, ty dlouhé pak ohýbají i kolenní kloub.

Některé podporují zevní rotaci kyčle (většina) a některé spíše vnitřní, ty dlouhé pak vnitřní rotaci kolene.

Bolest v pravém třísle - Vše o zdraví

Protahování svalů dolních končetin – třísla a ohybače kyčlí

Nejúčinnějšího protažení dosáhneme vkleče (viz obráze) nebo ve stoji s opřením rukou (předloktí) o lavičku nebo třeba o strom. Protahovanou nataženou dolní končetinu unožíme a nastavíme špičkou vpřed.

Celou plosku nohy necháme na zemi, ale nezatěžujeme ji plnou vahou, naše váha zůstává více na klečné (příp. stojné) dolní končetině. Dále vysazujeme pánev jako bychom si chtěli sednout na patu klečné (příp. stojné) dolní končetiny a lehce se prohnout v bedrech.

Tah pak cítíme na vnitřní (někdy i trochu na zadní vnitřní) straně stehna natažené dolní končetiny.

Věřím, že tento úvod do zásad protahování a funkce některých svalů kolem kyčelního kloubu přispěje ke zlepšení kvality vašich zážitků při běhání a napomůže lepší regeneraci i prevenci některých obtíží a zranění. Přeji vám hodně radosti z pohybu.

Tahle rubrika je určena těm, kteří se chtějí podělit o své zážitky, zkušenosti nebo tipy kolem běhání. Může jít o reportáž, test, tip na zajímavou trasu nebo jen zamyšlení. Nejsou dány žádné mantinely ani tématické okruhy.Tohle je místo, které je určené pouze vám. Lhal bych však, kdybych tvrdil, že to bude hřiště bez pravidel. Vaše příspěvky nepůjdou hned na stránky Rungo.cz, ale projdou ‚rychlým‘ okem někoho z redakce, nikdo ale nebude řešit vaše stylistické a gramatické záležitosti. Tento prostor berte jako blog-neblog, kde si za svůj obsah ručíte sami.Bolest v pravém třísle - Vše o zdravíPsaní o běhání je někdy náročné.Ale tím to nekončí. Pokud se nám něco opravdu hodně zalíbí, může se stát váš příspěvek i hlavním textem na Rungo.cz. I vy tak můžete aktivně tvořit obsah a být součástí našeho týmu. Nejsme nejchytřejší, nejsme nejrychlejší, ale jsme otevření a to, co děláme, nás baví. Přidejte se.Pokud odešlete svůj příspěvek, redakce si vyhrazuje právo na editaci článku a co zveřejní (a co ne), bez udání důvodů.MarekNÁZOR ČTENÁŘE NEMUSÍ KORESPONDOVAT S NÁZOREM REDAKCE!!!

Marcela Lajnerová

Bolest v tříslech: příčiny, příznaky a léčba. Kdy vyhledat lékaře?

Bolest v pravém třísle - Vše o zdraví

Jako třísla (slabiny) označujeme přechodovou oblast mezi břichem a stehny. Tříslo se nachází v místě, kde končí břicho a začínají dolní končetiny. Bolest v třísle se projevuje různými způsoby, od pocitu napětí a tahání, přes mírnou bolest až po silnou, bodavou či palčivou bolest, podle postižených orgánů.

V třísle a jeho okolí se totiž kromě lymfatických uzlin a cév nachází také řada dalších struktur, jako jsou svaly, které zajišťují pohyb dolní končetiny (tři přitahovače – krátký, dlouhý a velký – latinsky označované jako musculus adductor brevis, longus et magnus, hřebenový sval – m. pectineus a štíhlý sval stehenní – m. gracilis) a u mužů také struktury a cévy vedoucí do šourku a varlat, takže i natažení svalů nebo torze (uskřinutí) varlete se může projevit bolestí v této oblasti.

Co způsobuje bolest v tříslech?

Bolest v tříslech patří mezi běžné potíže, které během života postihují většinu lidí.

Existuje řada různých příčin bolesti v tříslech, přičemž některé jsou častější než jiné.

Časté příčiny bolesti v tříslech

Mezi nejčastější příčiny bolesti v tříslech patří natažení svalů, vazů a šlach v oblasti slabin. Podle studie z roku 2019, jejíž výsledky publikoval časopis BMJ Open Sport and Exercise Medicine, se tento druh zranění nejčastěji vyskytuje u sportovců (1).

Pokud provozujete kontaktní sporty, jako jsou fotbal, rugby, hokej nebo házená, pravděpodobně jste již někdy bolest třísel zažili.

Další častou příčinou bolesti v tříslech je tříselná kýla (inguinální hernie), která vzniká v případě, kdy se části vnitřních orgánů dutiny břišní (obvykle střevní kličky nebo břišní tuk) protlačí do třísla zeslabeným místem v břišní stěně (tříselným kanálem). Tříselná kýla se může projevit jako boule v tříslech a může způsobit i velmi silnou bolest.

Ledvinové kameny, kameny v močových cestách, ledvinová kolika nebo traumatické poranění kostí (zlomeniny) jsou dalšími možnými příčinami bolesti v tříslech.

Méně časté příčiny bolesti v tříslech

Mezi další příčiny bolesti v tříslech, které jsou méně časté než výše uvedené nejčastější důvody, mimo jiné, patří:

 • záněty střev a břicha
 • záněty varlat a/nebo torze (uskřinutí varlete) (u mužů)
 • zvětšené lymfatické uzliny
 • cysty na vaječnících (u žen)
 • skřípnutý nerv
 • záněty močových cest
 • artróza kyčelního kloubu
 • infarkt myokardu (ten se kromě dušnosti, slabosti, nevolnosti a zvracení může projevit i bolestmi na hrudi, které vyzařují do dalších orgánů, zejména do dolní čelisti, krku, paže, do břicha nebo právě do třísel).

Diagnostika

Bolest v třísle většinou nevyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Nicméně pokud je bolest silná, trvá déle než týden nebo je doprovázená otoky postižené oblasti, horečkou, dušností, nevolností nebo zvracením, měli byste neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Kromě fyzikálního vyšetření se zaměřením na oblast břicha a třísel, se v diagnostice bolesti třísel využívají následující metody:

Vyšetření na přítomnost tříselné kýly

Tříselná kýla nejčastěji postihuje muže, z důvoduodlišné stavby tříselného kanálu, který představuje slabé místo břišní stěny.

Při vyšetření lékař pacientovi zatlačí na šourek (scrotum, což je obal varlat) a požádá pacienta aby zakašlal. Při kašli se zvýší nitrobřišní tlak a pokud má pacient kýlu, může dojít k vytlačení střevních kliček do kýlní branky, což lékař ucítí na prstu.

Zajímavé:  Potravinova Alergie U Psu?

Zobrazovací metody

V diagnostice bolesti v třísle se uplatňují také zobrazovací metody, jako jsou počítačová tomografie (CT), ultrazvuk, magnetická rezonance nebo rentgenový snímek.

Některá vyšetření (například rentgen) slouží hlavně k diagnostice zlomenin kostí (fraktur), zatímco CT nebo magnetická rezonance umožňují zjistit i další příčiny bolesti v tříslech, jako jsou nádory varlat, torze varlat, cysty na vaječnících, apod.

Ultrazvukové vyšetření slouží jako rychlý způsob ověření velikosti lymfatických uzlin v tříslech a lze ho využít i ke změření velikosti kýlní branky a zjištění tkání, které kýla obsahuje (zda obsahuje jen tuk nebo i střevní kličky).

Laborartorní vyšetření krve

Z krve se dá zjistit celá řada různých věcí. Při diagnostice bolesti v tříslech se často používá vyšetření krevního obrazu, které  pomáhá zjistit přesný počet jednotlivých druhů krevních buněk (červených a bílých krvinek a destiček), což lékaři pomůže zjistit, zda příčinou bolesti v tříslech není zánět.

Dalším vyšetřením je stanovení hladiny CRP (C-reaktivní protein), které podává informaci o koncentraci tohoto zánětlivého markeru v krvi. Pokud je vysoké CRP, může být příčinou bolesti v tříslech zánět.

Léčba

Léčba bolesti v tříslech závisí na příčině tohoto stavu. Pokud je příčinou natažený sval, vaz nebo šlacha, není nutné hned běžet k lékaři, ale jestliže je bolest silná, trvá delší dobu a/nebo je spojena s dalšími příznaky, jako jsou nevolnost, zvracení, horečka, otok nebo boule v třísle, je návštěva lékaře nezbytná.

Domácí léčba

 • Pokud je příčinou bolesti v třísle natažený sval, vaz nebo šlacha, je domácí léčba tou nejlepší volbou.
 • Vhodné je dopřát bolestivému tříslu odpočinek a po dobu 2 až 3 týdnů nesportovat ani postiženou oblast nadměrně nenamáhat.
 • V případě silné bolesti si můžete vzít léky proti bolesti (paracetamol).
 • U čerstvých poranění může pomoci i studený obklad (přikládat několikrát denně na postiženou oblast po dobu 20 minut).

Lékařská pomoc

Pokud je příčinou bolesti v třísle zlomená kost (fraktura) nebo tříselná kýla, může být nutná operace. Osteosyntéza je druh operace, kterým lékaři spravují a fixují zlomené kosti za pomoci různých kovových dlah. Hernioplastika je operace, která slouží k opravení tříselné kýly nebo jiných druhů kýl (kýla v jizvě, pupeční kýla, apod.).

Stejně tak je nutné zajít k lékaři, pokud domácí léčba bolesti v tříslech nepomáhá a bolest stále přetrvává nebo se zhoršuje. V takovém případě vám lékař může předepsat léky na zmírnění zánětu, bolesti a horečky. Někdy může při natažení svalu v třísle pomoci i fyzioterapie (rehabilitace).

Kdy vyhledat lékaře?

Pokud vás bolesti v tříslech nebo varlatech (u mužů) trápí déle než několik dní nebo se zhoršují, je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Stejně tak je okamžitě nutné kontaktovat lékaře v následujících případech:

 • pokud dojde ke změně vzhledu varlat (například se na nich objeví boule nebo otok nebo se z ničeho nic stanou velmi bolestivá na dotek)
 • pokud máte krev v moči
 • pokud bolest z třísel vystřeluje do beder, zad, břicha nebo hrudníku
 • pokud se u vás objeví horečka nebo nevolnost
 1. Pokud se u vás kterýkoli z výše uvedených příznaků spolu s bolestí v tříslech objeví, vždy okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
 2. Tyto příznaky totiž mohou být projevem závažného onemocnění, jako jsou zánět, nádor nebo torze varlat.
 3. Stejně tak byste měli vždy okamžitě vyhledat lékařskou pomoci, pokud silná bolest varlat vznikne náhle a z plného zdraví.

Prevence bolesti v tříslech

 • Někdy není možné bolestem v tříslech zabránit, ale pokud sportujete můžete přijmout vhodná opatření na snížení rizika natažení svalů a vazů.
 • Důležité je svaly prohřát před vlastním cvičením či sportováním (zahřívací cviky), čímž se sníží riziko poranění třísel.
 • Stejně tak pomůže udržování tělesné hmotnosti ve zdravém rozmezí.
 • Jako prevence kýly je dobré se naučit správně zvedat těžká břemena tak, abyste si nezpůsobili poranění břišní stěny a kýlu.

Co si z článku odnést?

Bolest třísel patří mezi běžné jevy, se kterými se během života setká většina z nás. Nejčastější příčinou bolesti v tříslech je natažený sval, vaz nebo šlacha při sportovních aktivitách či cvičení.

Někdy mohou být příčiny bolesti v tříslech závažnější (zvětšené uzliny, torze varlete, nádory nebo záněty varlat, tříselná kýla, apod.).

V takovém případě je obvykle bolest v třísle doprovázena dalšími příznaky, jako jsou nevolnost, zvracení, horečka nebo slabost.

Pokud se u vás výše uvedené příznaky objeví, měli byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Bolest v třísle

Bolest v třísle je poměrně častý problém a většinou jde o důsledek namáhání tamních svalů a vazů. Je nicméně dobré vědět, že do třísla může bolest vystřelovat i při různých onemocněních dutiny břišní. 

Příčiny

 

1. Svalová bolest – Bolest v třísle může doprovázet náhlé přetížení svalů a vazů dolní končetiny a pánve při sportu, či jiných fyzických aktivitách (včetně sexuálních). Vyšší riziko mají fyzicky netrénovaní jedinci při neúměrně silné zátěži.

 

2. Tříselná kýla – Tříselná kýla se obvykle projevuje jako viditelná a hmatná boule pod kůží v oblasti třísla. Kýla může obsahovat střevní kličky a při jejich uskřinutí (zaškrcení) v kýlním otvoru se objevuje prudká bolest, která může být následována nebezpečnými příznaky střevní neprůchodnosti. Taková situace patří mezi neodkladné stavy v chirurgii.

 

3. Ledvinová kolika – Močový kámen zaseklý v močovodu vyvolává kolikovitou bolest břicha, která se typicky šíří do třísla.

 

4. Onemocnění kyčelního kloubu – Kyčelní kloub je v anatomické blízkosti třísla a jeho bolestivá onemocnění se projevují mimo jiné bolestí třísla. Asi nejčastějším problémem tohoto typu je artróza.

 

5. Zvětšené mízní uzliny – Zvětšení uzlin v třísle může být doprovázeno jejich bolestivostí, obvykle jde o důsledek infekčních nemocí (např. růže nebo flegmónana příslušné dolní končetině).

Zajímavé:  I přes inflaci se cena léků snižuje – vše o zdraví

 

6. Záněty mužské pohlavní soustavy – Do třísla se velmi často promítá bolest při zánětech zevních pohlavních orgánů jako je zánět varlete nebo zánět nadvarlete. Kromě bolesti trpí muž zvýšenou teplotou, nevolností a někdy i zvracením.

 

7. Torze (uskřinutí) varlete – Tento stav znamená situaci, kdy se varle otočí kolem své osy a zaškrtí se tak jeho cévní zásobení. Prudká až šokující bolest vzniká náhle a vystřeluje do třísla. Uskřinutí varlete je akutní stav v urologii a bez včasného lékařského zásahu může tkáň varlete odumřít.

  

Diagnostika

Při bolestech třísla je člověk velmi často vyšetřen chirurgem. Anamnéza a fyzikální vyšetření je velmi důležité. Když se vyloučí banální namožení svalů, je nutné pátrat po ostatních příčinách. Z vyšetřovacích metod je možné použít rentgen břicha, rentgen kyčle, ultrazvuk třísla a břicha. Pokud jsou v třísle přítomny zvětšené uzliny nejasné příčiny, pak může být nutné odstranění jedné z uzlin a její histologické vyšetření. Při podezření na nemoci vylučovací a mužské pohlavní soustavy by pacienta měl vyšetřit urolog.

Zdrojehttps://www.webmd.comhttps://www.health24.comhttps://www.mayoclinic.org

Bolest třísla, část 2. – chyby při běhu a cesta k nápravě

V předchozím díle našeho seriálu jsme probrali, jaké jsou zdroje bolesti v třísle a co se děje, když tříslo bolí. Pro připomenutí: bolest třísla velmi často pochází z vlastního kyčelního kloubu.

Kyčelní kloub totiž není ten výstupek na boku, jak často mylně předpokládáme, nýbrž je uložen za tříslem.

Jaké jsou nejčastější příčiny svalového přetížení kyčle a vzniku strukturálních změn v tomto kloubu? Zaměříme se samozřejmě přímo na chůzi a běh.

Kyčel je základem všeho.

Profimedia.cz

Noha tvoří základní bázi jako třeba základy domu. Jak kvalitně jsou postavené základy, tak kvalitní bude statika domu nad nimi. Pokud je noha takzvaně s pronací, tedy pokud dochází k nadměrnému vbočení vnitřního kotníku dovnitř během došlapu, celá dolní končetina se vtáčí dovnitř a odnáší to právě kyčel (společně s kolenem).

Tento pohyb je totiž pro kyčelní kloub velice nepříznivý. Potíže s tříslem může způsobit i třeba jen vbočený palec u nohy. Abyste se od něj odrazili, musíte totiž vtočit celou dolní končetinu už od kyčle dovnitř. Stejně tak aktivita plosky nohy určuje to, jak budeme používat svaly nad ní.

Pokud nepracují prsty, v běhu více sedíme, tedy máme kyčle stále pokrčené.

2. Postavení pánve

Pokud jsme příliš prohnutí v bedrech a pánev je vysazená, odnesou to kromě zad také kyčle. Když jsme prohnutí, máme kyčle vlastně stále pokrčené. Když jsou kyčle pokrčené, nemohou je správně z boku stabilizovat svaly k tomu určené. Kyčle jsou pak nestabilní zboku. Při každém kroku se do nich zavěšujeme a tím je páčíme.

3. Centrum těla

Kvalita zapojení centra těla ovlivňuje prakticky vše. A jakpak by ne. Centrum těla je rám pohybu. Jeho správné zpevnění je základním předpokladem správného fungování všech ostatních svalů.

Pokud hrudník a pánev nejsou dobře propojené a zpevněné, při chůzi a běhu mezi nimi probíhá více pohybu než by mělo. Tento nadměrný pohyb umožňuje jiným částem těla, že se mohou hýbat méně. A to je právě případ kyčlí.

Chceme udělat krok, ale kyčel samotná nakročí jen málo, protože se přetočí celá pánev a stehno jde s ní. Kyčle tedy nepracují, naopak pas se stále „ždíme‘. A to vadí jak zádům, tak kyčlím.

4. Délka a frekvence kroku

A konečně jsme u vlastní techniky běhu. Klíčová je právě frekvence kroků. Pokud si ji budeme hlídat, máme možná i z poloviny, co se týká správné techniky, vyhráno. Kratší krok a vyšší frekvence omezí tvrdé dopady a vysouvání nohy před tělo. Také nám pomůže k určitému zpevnění v pase, tedy k lepšímu používání kyčlí. To je to minimum, co bychom měli pro svůj lepší běh udělat.

Běhat či neběhat, pokud není kyčelní kloub v pořádku?

Na prvním místě je potřeba cvičit tak, aby prvotní příčina dále nepůsobila a nemohla kloub stále poškozovat.

To se nám může povést, pokud jsme problém nenechali zajít příliš daleko, tedy k rozsáhlejšímu poškození kyčle.

Správné zapojení svalů je potřeba postupně převádět i do běžných denních aktivit, tedy hlavně do chůze a běhu. Pokud šlo o pouhé funkční přetížení, cvičení pomůže rychle a my se k běhu bez obav můžeme vrátit.

Pokud máme kyčel již trochu poškozenou, či máme nějakou nevýhodnou dispozici, třeba vývojovou vadu kyčle, bude cvičení a kontrola techniky běhu alfou a omegou. Pokud se nám podaří nevýhodnou dispozici kompenzovat cvičením, dveře se nám před během nezavřely.

Bude ale asi nutná určitá opatrnost při výběru sportů. Není vhodné, aby se všechny sporty odehrávaly po vertikále na nohách. Dobré je sport na nohách (běh) střídat se sporty, kde kyčel nefunguje jako nosný kloub (plavání, kolo).

To nám zajistí delší, i když třeba méně intenzivní běžeckou budoucnost.

Jistě se na to najde příklad někoho, kdo i přes plno negativních vrozených dispozic byl vynikajícím běžcem a žádné potíže neměl. To, že známe jeden či pár takových příkladů, ještě neznamená, že naše fyzická odolnost je stejná.

Do toho, zda budeme či nebudeme mít potíže, vstupuje ještě plno dalších faktorů, ať to je naše schopnost regenerace, nastavení psychiky či pověstný slabý článek, který určuje sílu celého řetězu, tedy organizmu.

Proto je k tělu potřeba přistupovat s pokorou a pozorně ho poslouchat!

Tento seriál pro vás připravujeme ve spolupráci s BeBalanced.cz.

PŘEDCHOZÍ DÍL SERIÁLU:Bolest třísla, část 1. – zdroje a příčiny

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector