Dárcovství krve – vše o zdraví

Nejsilnějším motivem k darování krve je nemoc blízké osoby, říká Eva Tesařová, primářka Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno.

LN Máte dostatek dárců krve?Pro každé zařízení transfuzní služby je žádoucí spravovat dostatečně rozsáhlý registr pro rezervu při zvýšené potřebě transfuzních přípravků, například při řešení následků traumat při hromadné havárii a příjmu většího počtu osob s traumaty než v průběhu běžného režimu nemocnice. Transfuzní a tkáňové oddělení fakultní nemocnice disponuje dostatečným registrem, na druhé straně je nutné zmínit, že registr dárců krve FN Brno je maximálně využíván. Průměrný počet odběrů na jednu osobu činí téměř 2,5 odběru za rok.

LN Mění se počet dárců?Velikost registru ve své podstatě kopíruje potřeby Fakultní nemocnice Brno. Vposledních deseti letech byl registr dárců FN Brno stabilní.

Zásluhou zvýšeného počtu náborových aktivit se nám v posledních dvou letech daří registr početně rozšiřovat.

Nábor nových dárců krve v jednotlivých měsících početně kolísá, loni se podařilo získat nejvíce osob v dubnu: 360 nových dárců a nejméně v srpnu a v září: 185 a 182, jelikož mnoho obyvatel tráví v letních měsících více času mimo Brno.

LN Jak nové dárce motivujete?Medicína současnosti se bez dárců krve neobejde.

Vzhledem k tomu, že obecná populace disponuje nedostatečnými znalostmi o dárcovství krve, naši zaměstnanci se snaží občany motivovat a informovat pomocí náborových akcí, jako je spolupráce s HCKometa Brno, s Rádiem Krokodýl nebo se středními a vysokými školami. Těchto akcí pořádáme každoročně několik desítek.

LN Vracejí se k vám dárci pravidelně?Většina odběrů je realizována od pravidelných dárců. Odběry od nových dárců nebo prvodárců tvoří přibližně deset procent. Příčiny toho, že dárci darují krev jen jednou a k dalšímu odběru se nedostaví, jsou různé. Mohou spočívat v životním stylu, pracovní a společenské vytíženosti nebo ve zdravotním stavu.

LN Proč zájemci nejčastěji krev darují?Nejsilnějším motivem k dárcovství krve je nemoc blízké osoby a skutečnost, že její život byl zachráněn díky desítkám, v některých případech i stovkám, dobrovolných dárců krve.

Často se setkáváme s fankluby, jehož členové přicházejí darovat krev pro záchranu života konkrétní osoby – spolužáka s leukémií, nemocného dítěte matky, která organizuje pomoc, nebo jde o nábor dárců krve v rámci spolkového života v regionu.

Darovat krev znamená odpovědnost, a to za sebe i za osobu, která krev dostane. Vzdát se několika hodin svého volna nebo pracovní doby, která může dárci krve chybět.

Znamená to počítat s možností výskytu nežádoucí reakce po odběru, vydržet případné nepohodlí a bolest při opakovaných punkcích žil a zvládnout zvýšené metabolické nároky organismu na obnovu darovaných krvinek a plazmy. Znamená to dát kousek sebe sama, zachránit život a mít dobrý pocit.

Dárcovství krve - Vše o zdraví

LN Kdy nachází darovaná krev nejčastější využití?Největší spotřebu transfuzních přípravků tradičně představují pacienti s onkologickou diagnózou, pacienti s leukemiemi a lymfomy nebo s postižením kostní dřeně, pacienti s traumaty, pacienti, kteří podstupují plánované či akutní operace, pacienti, kteří jsou příjemci transplantovaného orgánu, a ženy po porodu, které krvácejí.

LN Může se stát, že daruji krev a pak se mi v případě potřeby tatáž vrátí?Tato situace může nastat, avšak pravděpodobnost jejího výskytu je minimální. Vzpomínám si za posledních šestnáct let na jeden případ, kdy se dárci vrátila jeho vlastní krev, červené krvinky.

Doba použitelnosti transfuzních přípravků je limitována, použitelnost krevních destiček je pouze pět dnů, červených krvinek dvaačtyřicet dní a použitelnost krevní plazmy třicet šestměsíců.

Obecně, pokud dárce krve bude zraněn nebo náhle onemocní a bude krvácet či bude operován v době, kdy jsou ve FN Brno k dispozici jeho vlastní červené krvinky, které potřebuje pro záchranu života či zdraví, budou mu jeho vlastní krvinky přednostně vráceny.

Ve většině případů to však nestačí a krevních transfuzí je pacientovi podáno více, a to i od jiných dárců krve.

LN Co by měl člověk vědět předtím, než se krev rozhodne darovat poprvé?Musí být zodpovědný, být přesvědčen o skutečnosti, že je zdravý, a pravdivě zodpovědět dotazy, které jsou mu kladeny.

Pokud bude člověk, který se rozhodne krev darovat, spolupracovat, zařízení transfuzní služby chrání zdraví jak jeho, tak i příjemce transfuze.

Před darováním krve se vše nezbytné zájemce může dozvědět na internetu na adrese www.fnbrno.cz/darce.

Dárcovství krve - Vše o zdraví

Vliv odběru plasmy na zdraví dárce

Dárce, který se rozhodne navštívit dárcovské centrum a nechat si přístrojově odebrat krevní plasmu se samozřejmě ptá na výhody i rizika odběrů a má s nimi spojeno mnoho otázek. Na některé z nich se vám zde budeme snažit odpovědět.

Pokud se rozhodnete krevní plasmu darovat opakovaně, je velmi vhodné, abyste navštěvovali stále stejné zařízení.

Některé transfuzní přípravky se totiž ke klinickému využití mohou uvolnit až po opakovaném vyšetření dárce, tj. po druhém odběru. Krevní plasma je takto „v karanténě“ 6 měsíců.

Výhodou návštěv stále stejného centra je i sledování vašeho zdravotního stavu a jeho záznam po každém odběru.

Darovat krevní plasmu můžete jedenkrát za 14 dní, tj. celkem může dojít k maximálně 26 odběrům za kalendářní rok. Zdraví dárce, který daruje opakovaně tak není v žádném případě ohroženo.

PLAZMAFERÉZA A JEJÍ VLIV NA DÁRCOVO ZDRAVÍ

Dárcovství krve - Vše o zdraví

Plazmaferéza je metoda odběru, při níž je dárci odebrána samotná plasma a krvinky a krevní destičky jsou vráceny zpět. Probíhá pomocí přístrojů, které jsou napojeny na cévní systém, kterým protéká krev. Během průchodu přístrojem je plasma oddělována od ostatních krevních buněk, zbytek, tj. krevní destičky, bílé a červené krvinky jsou vraceny zpět do těla dárce.

Při odběru plasmy metodou plazmaferézy se dárci odebírá 650-850 ml plasmy v závislosti na hmotnosti dárce. Celkový objem odebrané plasmy však nesmí překročit 25 litrů za rok.

Takto odebraná plasma putuje k dalšímu, průmyslovému zpracování, tj. slouží k výrobě léků, které zachraňují pacientům život.

Dárci je část krevního objemu nahrazena fyziologickým roztokem, který je zahřátý na teplotu těla.

I když se jedná z hlediska času o náročnější výkon než je např. odběr krve, odběr organismus dárce méně zatěžuje, protože obnova odebraných tekutin a bílkovin na původní hodnoty proběhne do 48 hodin. Z tohoto důvodu se mohou odběry plasmy provádět častěji než odběry plné krve.

Celkově lze tedy říct, že pro dárce, který splňuje všechny předepsané podmínky pro dárcovství a který udržuje zdravý životní styl, není odběr plasmy nijak zatěžující.

Dárcovství krevní plasmy je pro zdravého dárce nezatěžující a vědomí, že pomůže mnoha pacientům zachránit zdraví či život by mělo převážit nad strachem z případných drobných komplikací.

JAK ODBĚR PROBÍHÁ?

Zdravotní sestra napíchne žílu v paži dárce a napojí ji na kanylu. Odtud krev putuje do sterilního systému pro odběr plazmy, který je na jedno použití. Pomocí separátorů se oddělí plasma a červené a bílé krvinky jsou vráceny zpět dárci do stejné žíly. Oddělená plasma se shromažďuje ve sběrném vaku. Podobných cyklů je provedeno­ několik – na celý odběr tak připadá cca 45-60 minut.

KDO JE VHODNÝM DÁRCEM?

Dárcem se může stát člověk, který splňuje několik základních kritérií:

 • Je v dobrém zdravotním stavu
 • Je mu mezi 18 až 60 lety (popřípadě 65 pokud již daruje
 • Jeho váha se pohybuje v rozmezí 50 – 150 kg
 • Je zdravotně pojištěn a má platný osobní průkaz
 • Je ochoten podrobit se vstupní lékařské prohlídce

CO JÍST PŘED ODBĚREM KREVNÍ PLAZMY?

Jak se chovat před odběrem krevní plazmy, co jíst a co naopak nejíst se dočtete v našem článku Jak se chovat před odběrem krevní plazmy.

DALŠÍ TIPY

 •        Na samotný odběr si vyčleňte cca 45-60 minut času
 •        K odběru přijďte odpočatí – ideální doba spánku před odběrem je cca 8 hodin
 •        Vyvarujte se nadměrné fyzické zátěže
 •        K odběru nechoďte nalačno, vhodná je lehká a netučná snídaně a dostatek tekutin

Informace pro dárce krve

0- 0+ A- A+ AB- AB+ B- B+

stav krevních zásob ke dni 21.8.2020 Vážení dárci krve, připravili jsme pro Vás informaci o stavu krevních zásob podle jednotlivých krevních skupin. Co to pro Vás znamená? 

Je-li u Vaší krevní skupiny plný počet červených kapek, máme dostatečné zásoby krve této krevní skupiny. Odložte, prosím, plánovaný odběr krve na pozdější dobu.

Jsou-li u Vaší krevní skupiny dvě až tři červené kapky, krev odebíráme bez omezení.Je-li u Vaší krevní skupiny jedna nebo žádná červená kapka, krve této krevní skupiny máme malé zásoby. 

Pokud jste dostali písemnou pozvánku nebo SMS,  dostavte se k odběru bez ohledu na grafické znázornění krevních zásob.

Bližší informace Vám podají sestry evidence dárců krve na telefonním čísle 577 552 322, 734 510 687 (6:30 až 15:00 hod). 

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k šíření koronaviru je nutná měsíční pauza v darování krve u dárců, kteří se vrátili ze zahraničí (včetně Slovenska).

V případě nejasností doporučujeme konzultaci s lékařem na HTO.

O dárce krve v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. (KNTB) pečuje hematologicko-transfuzní oddělení, které najdete ve 13. budově v západní části areálu KNTB.ODBĚROVÉ DNYPondělí, středa, čtvrtek, pátek od 6.00 do 9.00 hod.Úterý od 13.00 do 16.00 hod.

Zajímavé:  Vliv Ovzduší Na Zdraví Člověka?

Odběrové dny v prosinci 2020

Dárcovství

 • Motivace
 • Odběr krve
 • Časté dotazy
 • Všude slyším, že je málo dárců krve. Chci darovat, ale odmítli mě. Jak je to možné?
 • Jaký je rozdíl mezi darováním krve na transfuzním oddělení a v komerčním odběrovém centru?
 • Slyšel jsem, že darování krve může způsobit leukémii nebo rakovinu. Je to pravda?
 • Za jak dlouho po návratu ze zahraničí mohu darovat krev?
 • Proč před odběrem vadí tučná jídla?
 • Mohou cizinci darovat krev v ČR?
 • Mohu po odběru krve řídit auto?
 • Mohu darovat krev, když občas užívám marihuanu?
 • Mohu darovat krev, když jsem alergik?
 • Mohu darovat krev, když používám hormonální antikoncepci?
 • Mohu darovat krev, když užívám antidepresiva?
 • Mohu darovat krev, když mám na chodidle bradavici?
 • Mohu darovat krev, když mám lupénku?
 • Mohu darovat krev, když mám diabetes?
 • Mohu darovat krev, když mám celiakii?

V České republice chybí 100 000 dárců krve. Přitom každý z nás potřebuje za svůj život průměrně 5x krevní transfuzi a 14x lék vyrobený z krve. Na komplikovanější operaci je potřeba i 10 jednotek krve po 300 ml. Díky stále složitějším operacím spotřeba krve neustále roste. Počet dobrovolných dárců naopak dlouhodobě klesá a čím dál více lidí svoji krev raději prodává farmaceutickým firmám. Lidská krev je navíc jedna z mála věcí, kterou neumíme vyrobit uměle. Staňte se dobrovolným dárcem krve. Jedním odběrem můžete zachránit až 4 lidské životy.

Jako dobrovolný dárce krve získáte:

 • dobrý pocit z toho, že pomáháte zachraňovat lidské životy
 • pracovní volno s náhradou mzdy v den odběru
 • snížení základu daně z příjmu o 3000 Kč za každý odběr krve
 • pravidelný přehled o vašem zdravotním stavu
 • vyznamenání od Českého červeného kříže
 • vitamíny od své zdravotní pojišťovny
 • občerstvení po odběru
 • a mnoho další benefitů, které naleznete na tomto webu
 • Podle zákoníku práce má dárce nárok na pracovní volno s náhradou mzdy v den odběru. Není-li odběr proveden, náleží dárci toto volno jen na nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.
 • Snížení základu daně z příjmu o 3000 Kč za každý odběr krve. K daňovému přiznání můžete přiložit buď potvrzení, které dostanete po každém odběru nebo souhrnné potvrzení, které lze na transfuzním oddělení získat na konci roku.

Český červený kříž uděluje dobrovolným dárcům krve tato vyznamenání:

 • 1. odběr – kapka krve
 • 10. odběr – bronzová medaile Prof. Janského
 • 20. odběr – stříbrná medaile Prof. Janského
 • 40. odběr – zlatá medaile Prof. Janského
 • 80. odběr – zlatý kříž ČČK III. třídy
 • 120. odběr – zlatý kříž ČČK II. třídy
 • 160. odběr – zlatý kříž ČČK I. třídy
 • 250. odběr – plaketa ČČK Dar krve – dar života

Zdravotní pojišťovny poskytují dárcům krve různé benefity, např. vitamíny, finanční příspěvky, zvýhodněné cestovní pojištění, příspěvky na ozdravné pobyty apod. Kompletní seznam výhod zdravotních pojišťoven naleznete v kategorii Pojišťovny.

Dárcem se může stát každý, kdo splňujete tyto podmínky:

 • věk 18 – 65 let
 • minimální hmotnost 50 kg
 • dobrý zdravotní stav
 • není evidován v Národním registru vyřazených dárců
 • není HIV pozitivní a není v trvalém kontaktu s osobou infikovanou HIV (rodina, sexuální partner)
 • neprodělal žloutenku typu B a C a není v úzkém kontaktu s osobami trpícími infekční žloutenkou (rodina, zaměstnání, sexuální partner)
 • není konzument drog
 • není alkoholik
 • nemá kardiovaskulární onemocnění (infarkt, srdeční vada, vysoký krevní tlak)
 • nemá chronické žaludeční vředy, onemocnění slinivky (diabetes mellitus aj.), střev, jater nebo žlučníku
 • nemá metabolické onemocnění (např. dna)
 • nemá onemocnění nervového systému (epilepsie, roztroušená skleróza)
 • netrpí onemocněním krve (trombóza, embolie)
 • netrpí chronickým onemocněním ledvin, močových cest nebo zažívacího traktu
 • netrpí těžkou alergií nebo astma
 • netrpí vážnějším onemocněním dýchacích cest (rozedma plic, chronická bronchitida)
 • netrpí vážnějším kožním onemocněním (lupénka, pásový nebo genitální opar)
 • netrpí autoimunitními chorobami
 • netrpí revmatickým onemocněním nebo onemocněním kostí a kloubů
 • neměl nádorové onemocnění
 • neměl transplantaci orgánů, tvrdé pleny mozkové nebo rohovky
 • neměl neurochirurgický zákrok mozku
 • neměl malárii ani jinou tropickou nemoc (babesióza, Chaganova nemoc, leishmanióza, Q horečka, virus západonilské horečky WNV apod.)
 • neprodělal TBC
 • nepobýval v letech 1980-1996 déle než 6 měsíců ve Velké Británii a ve Francii (variantní Creutzfeldt-Jacobova nemoc)
 • neobdržel v letech 1980-1996 v zahraničí, zejména ve Velké Británii a Francii transfuzi krve nebo krevních komponent

Máte dotaz? Nejste si jisti, zda jste vhodný dárce?

 • týden po zhojení oparu
 • u žen v době menstruace
 • alespoň 14 dní po lehčí infekci (rýma, kašel apod.)
 • 4 týdny po dobrání antibiotik
 • 1 měsíc po pobytu mimo Evropu
 • 1 měsíc po přisátí klíštěte
 • 1 měsíc po průjmovitém onemocnění
 • 6 měsíců po vyléčení boreliózy
 • 6 měsíců po endoskopickém vyšetření
 • 6 měsíců po transfuzi krve
 • 6 měsíců po tetování nebo piercingu
 • 6 měsíců po pobytu v malarických oblastech
 • 6 měsíců po pobytu v nápravném zařízení
 • 1 rok po vyléčení žloutenky typu A nebo mononukleózy
 • alergici mohou krev darovat pouze u lehčí formy onemocnění, bez akutních obtíží a bez léčby
 • lidé s vysokým krevním tlakem mohou darovat krev pouze pokud jsou na monoterapii (jednom léku) a mají kompenzovaný krevní tlak
 • ženy mohou darovat nejdříve devět měsíců po porodu a půl roku po ukončení kojení
 • při užívání léků i volně prodejných (vyjma hormonální antikoncepce a vitamínů)

Máte dotazy ohledně očkování, případně případně jiné nejanosti?

 • Den před odběrem vypijte dostatečné množství nepřeslazených nápojů (čaj, káva, ovocné šťávy, džusy, minerálky).
 • Večer před odběrem a ráno v den odběru nejezte tučnou stravu.
 • 14 hodin před odběrem nepijte alkoholické nápoje.
 • Na odběr nechoďte nalačno. Ráno před odběrem posnídejte lehkou stravu a vypijte dostatek tekutin.
 • 6 – 12 hodin před odběrem by se nemělo kouřit.
 • průkaz totožnosti
 • kartičku pojištěnce
 • legitimaci dárce krve (opakovaní dárci)
 • šatna – odložíte si věci a dostanete dotazník dárce
 • evidence – sestra zaznamená vaše údaje
 • laboratoř – bude vám odebrán vzorek krve k předodběrovému vyšetření (analýza trvá asi 5 minut)
 • vyšetřovna – lékař zkontroluje vyplněný dotazník a posoudí váš zdravotní stav
 • občerstvení před odběrem – dostanete pečivo a nápoj
 • vlastní odběr krve
 • občerstvení po odběru – nápoj a drobná sladkost
 • evidence – dostanete omluvenku do zaměstnání, potvrzení na odečet daní a stravenku
 • šatna – vyzvednete si své věci a odcházíte

Celková doba strávená na transfuzním oddělení při darování plné krve je asi 50 – 100 minut.

Standardně se odebírá 450 ml krve a samotný odběr trvá 5-10 minut. Vaše tělo si krev doplní během několika dnů.

Krev můžete darovat téměř v každém okresním městě. V seznamu pracovišť transfuzní služby si snadno najdete nejbližší odběrné místo. Transfuzní oddělení mezi sebou nesdílejí registr dárců. Je tedy důležité, aby se dárce vracel do svého transfuzního oddělení.

Ženy mohou darovat krev 3x ročně, muži 4x ročně. Minimální interval mezi odběry je 10 týdnů.

V rámci předodběrového vyšetření se v laboratoři provede vyšetření krevního obrazu, které trvá asi 5 minut. U prvodárců se navíc provádí i vyšetření moči. Lékař vám před odběrem změří tlak, pulz a posoudí váš zdravotní stav a způsobilost k odběru.

Po odběru krve se provádí další podrobné vyšetření, které zahrnuje zjištění krevní skupiny, Rh faktoru a nepravidelných protilátek v krvi. Dále se provádí testy na HIV, žloutenku typu B a C, syfilis. V případě odchylky u některého z vyšetření je dárce následně informován a je mu doporučen další postup.

Odběrem krve vám nehrozí žádné nebezpečí přenosu infekce. Veškerý materiál (jehly, stříkačky, odběrové sady, zkumavky) je určen pouze k jednorázovému použití. Místo vpichu je vždy důkladně dezinfikováno a pracovníci odběrových úseků pracují zásadně v rukavicích za přísných hygienických předpisů. Zajištěno je také bezpečné uložení a likvidace biologického odpadu.

Při nedostatečném a krátkém stlačení místa vpichu může vzniknout hematom (modřina). Někteří dárci mohou mít po odběru pocit na omdlení, celkovou nevolnost a může dojít až ke kolapsu.

Tomu lze však předcházet tím, že dárce před odběrem vypije dostatečné množství tekutin a lehce posnídá. Na transfuzním oddělení je vyškolený personál, který v případě potřeby včas zasáhne a pomůže.

Po odběru by člověk neměl minimálně 12 hodin vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost a námahu.

Na transfuzním oddělení se jako dárce setkáte s těmito dokumenty:

Obecně je o dárce krve stále velký zájem. Bohužel se někdy může stát, že vás na transfuzním oddělení odmítnou. Zde hraje roli několik faktorů, jako je vaše krevní skupina a potřeby konkrétního transfuzního oddělení. Krev je vzácná tekutina a zdravotníci dělají všechno proto, aby její odběry a distribuce byly co nejefektivnější a nedocházelo ke zbytečnému plýtvání.

Pokud vás někdy odmítli, nebuďte z toho smutní a zkuste to jindy, případně na jiném transfuzním oddělení. Doporučujeme sledovat krevní barometry na webových stránkách transfuzních oddělení, kde najdete aktuální potřebu krevních skupin a můžete tak snadno naplánovat svoji návštěvu transfuzního oddělení.

Transfuzní oddělení je většinou spojeno s konkrétním zdravotnickým zařízením, kde se odebraná krev (případně krevní složky) spotřebují na výrobu léčivých přípravků pro konkrétní pacienty. Krev od dárců z transfuzních oddělení tedy neodchází z Česka do zahraničí, ale pomáhá přímo pacientům v našich nemocnicích. Transfuzní oddělení neposkytují za darovaní krve žádnou přímou finanční odměnu.

Zajímavé:  Rafinovaný Kokosový Olej Zdraví?

Naopak za darování krevních složek v komerčním odběrovém centru získají dárci finanční odměnu ve výši několika stokorun. Krevní plazma odebraná v těchto centrech však nepomáhá našim pacientům v nouzi. Naprostá většina míří do zahraničí pro potřeby farmaceutického průmyslu.

Projekt ProDarce.cz plně podporuje myšlenku bezplatného dárcovství krve a krevních složek na transfuzních odděleních. Nesouhlasíme s poskytováním finančních či významných benefitů, které by byly hlavní motivací pro dárce. Principem bezplatného dárcovství je primárně solidarita a nezištná pomoc potřebným. Jedině tak lze zajistit bezpečnost jak pro dárce, tak pro příjemce darované krve.

Žádná souvislost mezi odběry krve a leukémií ani rakovinou nebyla prokázána.

Dopad odběru krve na zdravotní stav dárců byl opakovaně a dlouhodobě studován a žádné nepříznivé účinky (za předpokladu dodržení intervalu mezi odběry) nebyly prokázány.

Naopak, část naší populace (zejména muži) má sklon k hromadění železa, což poškozuje tkáně. Odběr červených krvinek má u těchto lidí pozitivní vliv na zdraví.

Tučná strava může ovlivnit složení krve tak, že ji poté nelze použít pro léčebné účely. Krevní plazma získá mléčné zabarvení, což je znakem toho, že obsahuje tukové částice. Mezi tučné pokrmy patří například máslo, smetana, masové polévky, smažená jídla, čokoláda a ořechy. Prosíme, vyvarujte se těmto pokrmům večer před odběrem a ráno v den odběru.

Darovat krev mohou cizinci, kteří splňují tyto podmínky:

 • jsou schopni komunikovat v češtině
 • pobývají v ČR již déle než jeden rok
 • mají zdravotní pojištění platné v ČR, což splňují všechna standardní zdravotní pojištění uzavřená v kterékoliv zemi EU

Řízení vozidla po odběru krve je možné, nejdříve však po 15 minutách a pouze tehdy, pokud se cítíte dobře. V den odběru je po odběru zakázáno řízení dopravních prostředků hromadné dopravy.

Obecně je dárcovství možné, ale některá transfuzní oddělení uživatele marihuany z dárcovství vyřazují. THC v odebrané krvi by mohlo ohrozit pacienta. Protože se THC vylučuje z organismu velmi pomalu, darování je možné nejdříve 14 dní po požití THC.

Lehčí forma alergie není pro darování krve překážkou. Darovat krev můžete v období, kdy netrpíte alergickými příznaky. Pokud trpíte těžkou formou alergie, dárcovství pro vás není vhodné. Každý alergik by měl otázku darování krve konzultovat se svým alergologem.

Ano, můžete. Hormonální antikoncepce není překážkou pro darování krve.

Antidepresiva se z organismu vylučují velmi pomalu. Po dobu užívání nedarujte krev ani krevní složky. Darovat můžete nejdříve 4 týdny po vysazení antidepresiv. Situaci však vždy posuzuje lékař transfuzního oddělení. Proto doporučujeme před odběrem zavolat na transfuzní oddělení a konzultovat vhodnost darování.

Ano, krev darovat můžete.

Záleží na rozsahu a místě výskytu lupénky. Darování není možné, pokud je lupénka rozsáhlá nebo se vyskytuje v místě vpichu. Některé léky, které obsahují psoraleny, trvale znemožňují dárcovství krve.

Pokud se neléčíte inzulinem, můžete darovat krev.

Bohužel, celiakie je důvodem k trvalému vyloučení z dárcovství krve.

Sdílet:

Dárcovstvím krve prospějete nejen nemocným, ale i svému zdraví

Patříte mezi dárce krve nebo přemýšlíte, že rozšíříte jejich řady? Skvělé! Ponechme stranou naprosto neoddiskutovatelný fakt, že svým konáním můžete pomoci k záchraně řady lidských životů, a podívejme se spíše na to, jak dárcovství krve prospěje vám.

Napadlo by vás, že pravidelné darování krve může v mnohém ovlivnit i vaše zdraví?

Úsměv na tváři

Není třeba si nic nalhávat – každý dárce krve má poté, co odchází z transfuzní stanice, úsměv na tváři. Vědomí, že jeho počínání může zachraňovat životy a pomáhat, dokáže s lidskou psychiku pořádně zamávat.

A rozhodně v dobrém slova smyslu! Ostatně nejrůznější dobré skutky jsou odborníky na duševní zdraví doporučovány jako jeden ze způsobů, jak si zajistit šťastnější život. Dárcovství krve vám k němu určitě přispěje.

Jak jsem na tom?

Než dojde na samotný „velký“ odběr krve, musíte před ním absolvovat vyšetření u lékaře. Ten s vámi probere, jak se cítíte, prohlédne vás a změří vám tlak. A vy se tak budete v pravidelných intervalech dozvídat poměrně cenné informace o své kondici.

Nemáte tlak příliš nízký, nebo naopak vysoký? Netrápí vás často nejrůznější virózy? Ačkoli tato prohlídka nenahradí klasické preventivní vyšetření u praktického lékaře (jejím účelem je zjistit, zda jste způsobilí krev darovat), mnohé vám nastíní o vašem zdravotním stavu.

Trochu to píchne…

Kromě vyšetření u lékaře absolvuje každý dárce před odběrem takzvaný „malý odběr“. Ten velmi rychle odhalí, jak je na tom jeho krev – jak si vedou bílé i červené krvinky, zda potenciální dárce netrpí chudokrevností… Nejde jen o to, zda je vaše krev vhodná k dárcovství, ale ve výsledku také o vaše zdraví.

A když už jsme u vyšetření krve – i poté, co projdete všemi „testy“, putuje vaše odebraná krev na další vyšetření.

Z nich je pak možné odhalit, zda netrpíte žloutenkou, pohlavně přenosnou chorobou (včetně AIDS) či jinou (nejen infekční infekční) nemocí.

Jen pozor, v žádném případě neslouží testy před dárcovským odběrem k tomu, abyste si ověřili, zda jste se někde něčím nenakazili! Pokud máte podezření, že se tak mohlo stát, krev darovat nechoďte, dokud se toto podezření lékařsky nevyvrátí!

Skoro jako wellness

Jen tak ležet a při tom pálit kalorie – no není to sen spousty z nás? Tak přesně to se děje, když vám odebírají krev (a nějakou chvíli to trvá, vzhledem k tomu, že vám jí vezmou okolo 450 mililitrů). Nikdo přesně neví přesně proč, ale faktem je, že se nějaká ta kalorie spálí. Jasně, díky dárcovství určitě nezhubnete, ale to nevadí.

Milým „bonusem“ darování krve je také skutečnost, že se dozvíte, jakou máte krevní skupinu. To se bude hodit nejen všem milovníkům nejrůznějších diet podle krevních skupin a podobných záležitostí, ale především nikdy nevíte, kdy se vám bude znalost, do jako skupiny patříte, hodit.

A další úžasný aspekt se s dárcovstvím pojí. Na odběrových místech pracují většinou moc milé sestřičky a lékaři a lékařky, takže si připadáte opečovávaní a skoro rozmazlovaní. Což je v dnešní době moc pěkný pocit, který spousta dospělých zas tak často neprožívá…

Foto: Shutterstock

Autorka: Lucie Pražáková

Často kladené otázky – Fakultní nemocnice Ostrava

Darovat krev v ČR může každá zdravá osoba ve věku 18−65 let, jako prvodárci se přijímají osoby do 60 let.

Dárce krve nemusí být občan ČR, ale měl by zde mít alespoň dlouhodobý pobyt (a stálou adresu) a v každém případě s ním musí být možná dobrá komunikace (možnost komunikace v jiném jazyce, než češtině je třeba ověřit v konkrétním zařízení transfuzní služby). Dárce by měl mít v ČR platné zdravotní pojištění.

Zdravotní způsobilost dárce krve a jejích složek k odběru posuzuje pracovník zařízení transfuzní služby, a to na základě rozboru anamnézy (zdravotní minulosti dárce), základního fyzikálního a laboratorního vyšetření. Za propuštění dárce k odběru zodpovídá lékař ZTS.

Darovat krev/krevní složky nemohou osoby, které nesplňují předepsaná kritéria stanovená pro dárce krve/krevních složek. Jde např. o osoby, které v minulosti prodělaly infekční žloutenku typu B (pokud není prokázána imunita) nebo žloutenku typu C, jsou HIV pozitivní nebo trpí AIDS, prodělaly syfilis nebo některé tropické choroby.

Po jiných infekčních chorobách (např. infekční žloutenka typu A nebo E, infekční mononukleóza, brucelóza, borelióza, kapavka, tuberkulóza, břišní tyfus apod.

) je vyřazení dárcovství pouze dočasné, délka vyřazení je různá dle typu infekce Z dárcovství jsou dočasně vyřazováni i lidé, kteří byli vystaveni riziku získání krví přenosné nemoci:

 • po větších chirurgických výkonech, léčebných a diagnostických výkonech s použitím endoskopů či pevných katétrů (gastroskopie, kolonoskopie, artroskopie apod.) a také po piercingu a novém tetování. Darovat krev je možné nejdříve za 6 měsíců po výkonu
 • po návštěvě zemí s výskytem závažných a u nás neobvyklých chorob (návštěva malarické oblasti = vyřazení na 6 měsíců, pobyt ve středomoří = vyřazení na 1 měsíc).

Ze stejných důvodů jsou z dárcovství vyřazeny též osoby s rizikovým chováním, zejména s ohledem na nákazu HIV či infekčními žloutenkami typu B a C, jako jsou osoby provozující prostituci nebo jejich klienti, osoby závislé na injekčních drogách, ale též muži, kteří měli v posledním roce pohlavní styk s jiným mužem. Trvale jsou z dárcovství vyřazeni lidé, kteří v letech 1980-1996 pobývali dlouhodobě (více než 6 měsíců) ve Velké Británii či Francii.

Při neinfekčních chorobách různých orgánů (srdce, plíce, trávicí trakt, ledviny, játra apod.) jsou dárci zpravidla vyřazováni dočasně nebo trvale, podle závažnosti onemocnění.

Zajímavé:  Srůsty na střevech - Vše o zdraví

Trvale vyřazeni jsou lidé s cukrovkou pokud jsou léčeni inzulinem, lidé s těžkými formami alergie, lidé trpící epilepsií, hemofilici a osoby, které byly v minulosti léčeny hormony hypofýzy (podvěsku mozkového) – např. růstovým hormonem lidského původu. Krev ani její složky není možné darovat po onemocnění zhoubným nádorem nebo rakovinou.

Naopak některé nemoci, pokud jsou dobře léčeny, darování krve nebrání (např. vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol, nedostatečná funkce štítné žlázy, lehčí alergická onemocnění jako např. senná rýma apod.)

Platná kritéria pro výběr dárce krve/krevních složek naleznete zde.

Věková ani anamnestická kritéria se nerespektují u dárců vlastní krve, tj. krve na autotransfuzi – zde jediným kritériem je zdravotní způsobilost.

Další informace o darování krve a jejích složek a odpovědi na nejčastěji kladené otázky naleznete v brožuře ‚Máte krev v žilách? Darujte ji!‘ – ke stažení zde.

Kde a kdy můžete darovat?

Odběry probíhají v prostorách Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava (viz mapa areálu).

Odběrové dny

 • Po: 7.00 – 14.30 hod.
 • Út: 7.00 – 14.30 hod.
 • St: 7.00 – 14.30 hod.
 • Čt: 7.00 – 18.00 hod.
 • Pá: 6.30 – 14.30 hod.

Kde je možné parkování?Vyhrazené neplacené parkoviště určené pro dárce krve je vpravo za hospodářským vjezdem (viz mapa areálu). Parkování má omezenou kapacitu, děkujeme za pochopení.

Co je nutné před odběrem?

Nezapomeňte si vzít k odběru krve občanský průkaz (popř. cestovní pas) a průkaz pojištěnce. Žádná vyšetření nejsou nutná (všechna vyšetření budou provedena přímo na Krevním centru).

Co jíst, nejíst, pít před odběrem?

Dodržujte prosím dietu cca 14–16 hodin před odběrem.

Nekonzumujte tučná jídla: mléčné výrobky (máslo, mléko, smetana, sýr, tučný tvaroh…), masné výrobky (salámy, klobásy, smažené pokrmy, polévky, ovar, guláš…), čokoládu, ořechy, sladké tukové pečivo.
Je nezbytné vynechat konzumaci alkoholických nápojů.
Doporučujeme dostatečný příjem tekutin 1,5–2 litry (čaj, káva, ovocné šťávy, džusy, minerálky).
Je vhodné konzumovat ovoce,zeleninu, netučné pečivo, marmelády, med, těstoviny bez tučného dresingu, maso libové vařené, brambory vařené, to vše bez omastku.
Není vhodné před odběrem hladovět.

Jaký je průběh odběru?

Příchod odložení svršků v šatně a vyplnění dotazníku dárce. 15 min.
Evidence dárců – registrace nového dárce do počítače, kontrola osobních údajů, popř. opravy, měření tlaku a teploty (u nových dárců tento úkon trvá déle). 15 min.
Hematologie – odběr vzorku krve k předodběrovému vyšetření, laboratorní vyšetření krve. 20 min.
Vyšetřovna dárců krve – kontrola vyplněného dotazníku a posouzení zdravotního stavu lékařem. 10 min.
Vlastní odběr krve. 15 min.
Občerstvení po odběru. alespoň15 min.
Pokladna – vydání potvrzení o odběru, předání poukázky na občerstvení, cestovné, daně apod. 10 min.
Celkem maximální doba objednaného dárce: 100 min.

Která vyšetření dárce absolvuje?

Každému dárci bude před odběrem změřen tlak, pulz, ze vzorku krve se provede vyšetření krevního obrazu a rovněž se vyšetří moč. Další podrobné vyšetření se provede po odběru krve: vyšetření HIV, žloutenka typu B a C, syfilis, krevní skupina plus protilátky v krvi. Tato vyšetření mají význam nejen pro příjemce, ale také pro dárce krve.

V případě odchylky u některého z vyšetření dárce informujeme, popřípadě zajistíme další sledování, nebo léčbu.

Přes veškerý způsob vyšetření nejsme schopni zaručit příjemci krve, tedy pacientovi úplnou bezpečnost dodané krve. Proto musí ještě každý dárce krve vyplnit po odběru dotazník Použití mé krve tzv. sluníčko, kde může dárce krve svou krev anonymně vyřadit tj. samovyloučit

Jsou odběry krve a plazmy bezpečné?

Odběrem krve Vám nehrozí žádné nebezpečí přenosu nákazy. Na Krevním centru používáme pouze materiál na jedno použití. Jednorázové jehly, jednorázové odběrové sety, zkumavky. Místo vpichu je spolehlivě dezinfikováno.

Dále na Krevním centru probíhá pravidelný systém bakteriologických kontrol místa vpichu, prostředí, zařízení i materiálu. Pracovníci odběrových úseků pracují zásadně v rukavicích za přísných hygienických předpisů.

Zajištěno je také bezpečné uložení a likvidace biologického odpadu.

Riziko při odběruRiziko, kterému je dárce vystaven je nepatrné. Při nedostatečném a krátkodobém stlačení místa vpichu může vzniknout hematom.

Přesto, že je darování krve pro zdravého člověka bezpečné, může občas dojít k celkové nevolnosti, až ke kolapsu, nejčastěji u dárců, kteří přišli dehydrovaní a hladovějící.

Také po odběru by dárce neměl alespoň 12 hodin vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost a námahu.

Zpět

Darovaná krev – Veřejné zdraví – European Commission

Související právní předpisy

Právní rámec vymezující normy kvality a bezpečnosti pro krev a krevní složky stanoví směrnice 2002/98/ES (směrnice o krvi). Vztahuje se na všechny jednotlivé kroky transfuzí – od darování, odběru, vyšetření po zpracování, skladování a distribuci.

 • S cílem napomoci implementaci tohoto hlavního legislativního aktu Evropská komise v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány EU navrhla a přijala další prováděcí akty:
 • Některé další specifické technické požadavky řeší směrnice Komise 2009/135/ES, 2011/38/EU, 2014/110/EU a 2016/1214.
 • Nadále platí, že země EU mohou dle vlastního uvážení vždy zavést přísnější pravidla na kvalitu a bezpečnost krve a krevních derivátů nad rámec evropských požadavků uvedených výše.
 • Komise v současné době provádí první formální hodnocení právních předpisů týkajících se krve, tkání a buněk.

Pokyny

Evropská komise úzce spolupracuje s odbornými institucemi, jako je Rada Evropy (RE) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), a společně připravují praktické pokyny pro transfuzní zařízení, aby jim provádění tohoto závazného právního rámce usnadnily.

 • Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) připravuje posuzování rizik a plány připravenosti v případech, kdy existuje v souvislosti s vypuknutím nějaké epidemie riziko pro používání krevního materiálu, tkáně, buněk a orgánů. Nejnověji ECDC poskytlo informace o těchto tématech:
  • Ebola
  • Hepatitida A
  • Virus západonilské horečky
  • Zika

Koordinace a provádění

Za provádění právních předpisů EU jsou odpovědné příslušné vnitrostátní orgány. Evropská komise pořádá pravidelné schůze z jejich zástupci s cílem usnadnit komunikaci, výměnu osvědčených postupů a dosáhnout společného porozumění o provádění směrnic.

Pravidelné průzkumy, které příslušné orgány provádějí, poskytují Evropské komisi podklady pro přípravu zpráv o aktuálním stavu provádění právních předpisů.

 • Zprávy o uplatňování právních předpisů
 • Zápis ze schůze

Vigilance

Vigilance neboli obezřetnost je klíčovým prvkem právního rámce pro látky lidského původu. Právní předpisy EU vyžadují, aby tkáňová a transfuzní zařízení, ale i transplantační centra a nemocnice oznamovala příslušným vnitrostátním orgánům veškeré závažné nežádoucí účinky a reakce u pacientů (angl. souhrnně SARE).

Příslušné orgány předkládají Evropské komisi výroční zprávy a ta na jejich základě připravuje souhrnné výroční zprávy o závažných nežádoucích událostech v EU.

Díky těmto zprávám je v EU možné dále zkvalitňovat postupy uplatňované při darování krve, transfúzích a transplantacích.

Zprávy o nežádoucích jevech SARE monitoruje odborná podskupina pro vigilanci s cílem vytěžit ze získaných poznatků maximum.

Komise rovněž poskytuje zázemí systému rychlého varování zaměřeného na krev a krevní složky (RAB) a systému včasného varování zaměřeného na lidské tkáně a buňky (RATC), které slouží jako účinný a bezpečný nástroj pro okamžitou výměnu informací, jež by mohly mít dopad na bezpečnost nebo kvalitu těchto materiálů ve dvou či více členských zemí EU.

Komise podporuje účast členských států EU na projektu Světové zdravotnické organizace NOTIFY Library – internetových stránek, kde odborníci z celého světa sdílejí informace o vybraných a zaznamenaných nepříznivých výsledcích spojených s darováním, zpracováním nebo použitím lidských orgánů, krve, tkání a buněk. Účelem stránek je šířit poznatky, umožnit odborné posouzení a poskytovat o takových záznamech dodatečné informace.

Opatření financovaná EU

Evropská komise poskytuje finanční prostředky na opatření zaměřená na látky lidského původu z programu EU pro oblast zdraví. Zejména se jedná o dílčí projekty nebo společné akce s vnitrostátními orgány.

Opatření se zaměřují na podporu mandátu EU zaměřeného na bezpečnost a kvalitu, ale slouží také k prosazování jiných politických priorit, jako je zlepšování dostupnosti látek lidského původu nebo účinnosti systémů zdravotní péče při podpoře dárcovství a dodávek. Příkladem z nedávné minulosti jsou

 • dvě příručky k tématu „Patient Blood Management“. Jedna byla určena orgánům ve zdravotnictví, druhá nemocnicím 
 • společná akce VISTART, která podporuje a usnadňuje harmonizaci inspekcí, schvalování a systémů vigilance zaměřených na krev, tkáně a buňky
 • zprávy Eurobarometru o postoji evropské veřejnosti k tématu darování krve, tkání a buněk a jejich transfúze a klinického použití
 • Creative Ceutical Report – celounijní mapování trhu s krví, krevními složkami a deriváty, se zaměřením na jejich dostupnost pro pacienty
 • Catie – odborné školení pro zástupce inspekčních orgánů z EU. Příprava odborných školení pro inspektory, zaměřeno na krev a krevní složky
 • EUOBU – příručka o optimálním využívání darované krve v EU
 • DOMAINE – projekt zaměřený na získání dostatečného počtu bezpečných dárců v Evropě, srovnání a doporučení ohledně osvědčených postupů v oblasti dárcovství
 • EUBIS – příprava celoevropských norem a kritérií pro inspekce transfuzních zařízení
 • EU – Q – Blood SOP – příprava celoevropských standardních operačních postupů (SOP) při zajišťování kvality a bezpečnosti darované krve

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector