Drill 24 pastilek – vše o zdraví

Jedná se o humánní léčivý přípravek, takže doporučujeme pečlivé pročtení příbalové informace (tzv. příbalový leták).

složení – (zpravidla) účinné látky

Chlorhexidini digluconas 3,000 mg Tetracaini hydrochloridum 0,200 mg

složení – pomocné látky

Kyselina askorbová, složené aroma, složené mentolové aroma, amonium-glycyrrhizát, aspartam, isomalt – v 1 pastilce 2,5 g.

popis přípravku

Kulaté průsvitné pastilky.

indikační skupina

Otorinolaryngologikum (lokální antiseptikum/lokální anestetikum).

charakteristika

Co je přípravek Drill bez cukru pastilky

Jedná se o kombinovaný přípravek s účinkem antiseptickým a lokálně anestetickým.

Chlorhexidin (léčivá látka) ze skupiny biguanidů, je účinné antiseptikum již při nízkých koncentracích. Působí na téměř veškeré patogeny vyskytující se v dutině ústní a hltanu (oropharynx), na gramnegativní i grampositivní bakterie, kvasinky i plísně. Rychle se naváže na povrch bakterie, čímž způsobí její narušení až zničení.

Tetrakain (léčivá látka) je lokální anestetikum, které rychle tlumí lokální bolest. Po odeznění tohoto účinku se však citlivost vrací do původního stavu, což potvrzuje bezpečnost jeho použití. Přítomná aroma se rovněž podílejí na účinnosti přípravku ve smyslu desinfekce, zjemnění a klidnění podrážděných sliznic.

indikace nebo použití (parafarm.)

A k čemu se používá

Tento lék je určen k desinfekci, zmírnění a léčbě zánětů a infekcí dutiny ústní a hltanu (jako je bolestivý zánět, afty, malá poranění v dutině ústní, soor), při nachlazení a chřipce. Současně snižuje zánětem vyvolanou lokální bolest.

Jedná se o doplňující léčebný přípravek u lokálních infekcí bez celkových příznaků.

V případě infekcí s celkovými příznaky je nutná kontrola u lékaře, který léčbu doplní.

kontraindikace

Čemu musíte věnovat pozornost než začnete Drill bez cukru pastilky užívat

Neužívejte přípravek Drill bez cukru pastilky jestliže jste alergický (přecitlivělý) na lokální anestetika, chlorhexidin a ostatní složky přípravku. Vyvolaná alergie může mít podobu kopřivky, otoků, Quinkeho edém.

Nepodávejte dětem mladším než 6 let – přípravek nesmějí užívat děti do 6 let věku (možnost vdechnutí).

Přípravek je určen pro dospělé a děti od 6 let věku.

specielní upozornění

Zvýšené opatrnosti při použití přípravku Drill je zapotřebí pokud přípravek užívá dítě mladší 12-ti let.

Léčba by neměla trvat déle než 5 dní u dospělých pacientů a 3 dny u dětí. Po delší době užívání by mohlo dojít k narušení rovnováhy běžné mikrobiální flory v ústech (běžně přítomných mikrobů) ve prospěch choroboplodných (způsobujících sekundárně onemocnění) – bakterií nebo kvasinek.

Několikrát opakovaná léčba těsně za sebou nebo dlouho prodlužovaná léčba lokálním anestetikem může vyvolat křeče porušením funkce centrální nervové soustavy. Mohlo by dojít i k porušení srdeční činnosti.

Jestliže příznaky onemocnění přetrvávají nebo se zhoršují ještě po 5 dnech (hnisavé vykašlávání, přetrvávající nepříjemné pocity při polykání), poraďte se o další léčbě s lékařem. Při vysoké teplotě a silných bolestech v krku nebo zhoršení poranění v ústech navštivte lékaře okamžitě. Drill však můžete použít jako doplňující léčbu i v tomto případě.

Užívání přípravku s jídlem a pitím

Interval mezi dvěma dávkami by měl být nejméně 2 hodiny u dospělých pacientů a 4 hodiny u dětí. Nepoužívat těsně před jídlem a pitím!

 • Důležité informace o některých složkách přípravku
 • Obsažený chlorhexidin zbarvuje krátkodobě zuby a jazyk do hněda.
 • Lokální anestetikum může při předávkování navodit poruchu nervového nebo kardiovaskulárního systému (křeče nebo porucha srdeční činnosti nebo i zástava).
 • Sportovci by měli vzít v úvahu možné zjištění positivní dopingové zkoušky po požití Drillu díky léčivé látce.
 • Přípravek obsahuje aspartam, neužívejte ho trpíte-li fenylkenurií.

nežádoucí účinky

 1. Možné nežádoucí účinky
 2. Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Drill bez cukru pastilky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 3. Alergické reakce na chlorhexidine a lokální anestetika (tetrakain) – svědění, kopřivky, otoky, Quinkeho edém.
 4. Přechodné zhnědnutí jazyka či zubů způsobené chlorhexidinem, které se odstraní zvýšenou ústní hygienou.

U některých jedinců může dojít i k dočasnému lehkému ztuhnutí jazyka. Proto bezprostředně po vycucání pastilky není dobré jíst ani pít (možnost zalknutí).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím léčbu přerušte a sdělte to svému lékaři (lékárníkovi).

interakce

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Současně nebo následně neužívejte jiné přípravky k desinfekci ústní dutiny či nosohltanu, vzhledem k možné vzájemné reakci přípravků anebo předávkování některé z obsažených stejných látek. Nedoporučuje se ani kombinace s látkami povrchově aktivními (laurylsulfát).

Prosím, informujte svého lékaře (lékárníka) o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

těhotenství a laktace

Během těhotenství a kojení není doporučeno přípravek používat. V případě nutnosti se poraďte s lékařem.

dávkování

Jak se přípravek Drill bez cukru pastilky užívá

Vždy užívejte přípravek Drill bez cukru pastilky podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem (lékárníkem). Obvyklá dávka přípravku je následující:

 • Dospělí:
 • Nechte rozpustit v ústech 1 pastilku 4krát denně.
 • Děti od 6 do 15 let věku:
 • Nechte rozpustit v ústech 1 pastilku 2-3krát denně.
 • Interval mezi dvěma dávkami by měl být nejméně 2 hodiny u dospělých pacientů a 4 hodiny u dětí.

Nepoužívat déle než 5 dní. Ne těsně před jídlem či pitím.

 1. Sportovci – viz Upozornění.
 2. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Drill, pokračujte v doporučeném dávkování.
 3. Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře či lékárníka.
Zajímavé:  Alergie U Ročního Dítěte?

předávkování

Jestliže jste (nebo dítě) užil více pastilek Drill než jste měl(a,o), poraďte se ihned s lékařem.

upozornění

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po požití přípravku nebylo zjištěno snížení pozornosti (řidiči, obsluha těžkých strojů).

uchovávání

Jak přípravek uchovávat

Pastilky uchovávejte v původním vnitřním obalu při teplotě do 30 st. C, aby byly chráněny před vlhkem.

informace pro pacienta

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Drill bez cukru pastilky užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů (u dětí do 3 dnů), musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři či lékárníkovi.
 • V příbalové informaci naleznete:
 • Co je přípravek Drill bez cukru pastilky a k čemu se používá
 • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Drill bez cukru pastilky užívat
 • Jak se přípravek Drill bez cukru pastilky užívá
 • Možné nežádoucí účinky
 • Jak přípravek Drill bez cukru pastilky uchovávat
 • Další informace

varování

 1. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 2. Nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti vyznačené na krabičce (Použitelné do:).
 3. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

balení

Jak přípravek Drill bez cukru pastilky vypadá a co obsahuje toto balení

12 pastilek (1 blistr); 24 pastilek (2 blistry), krabička.

EAN

3577056015328

Drill bez cukru pastilky orm.pas.24

 • Volně prodejný léčivý přípravek – při lehkých bolestech v krku Příbalová informace: informace pro uživatele
 • DRILL BEZ CUKRU PASTILKY 3 mg/0,2 mg chlorhexidini digluconas, tetracaini hydrochloridum
 • Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 • Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 5 dnů (děti do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Drill bez cukru pastilky a k čemu se užívá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Drill bez cukru pastilky užívat 3. Jak se přípravek Drill bez cukru pastilky užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Drill bez cukru pastilky uchovávat 6.

Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Drill bez cukru pastilky a k čemu se užívá

Tento léčivý přípravek obsahuje místní antiseptikum (látka, která snižuje počet choroboplodných zárodků) a místní anestetikum, které mírní bolest. Užívá se při lehkých bolestech v krku a dutině ústní při chřipce a nachlazení bez horečky a celkových příznaků. Dále se užívá při aftech, drobných poraněních v dutině ústní a moučnivce.

V případě infekcí s celkovými příznaky je nutná kontrola u lékaře, který léčbu doplní.

Přípravek je určen pro dospělé a děti od 6 let věku.

Pokud se do 5 dnů (děti do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Drill bez cukru pastilky užívat

Neužívejte přípravek Drill bez cukru pastilky

 • jestliže jste alergický(á) na chlorhexidin-diglukonát nebo tetrakain-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • u dětí mladších než 6 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Drill bez cukru pastilky se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Znecitlivění v krku způsobené tímto přípravkem může způsobit při polykání náhodné vdechnutí potravy (kašel během jídla a pocit “špatného polknutí”). Proto je třeba věnovat zvláštní pozornost užití u dětí ve věku od 6 do 12 let.

Neužívejte tento přípravek před jídlem nebo pitím.

Léčba by neměla být dlouhodobá (déle než 5 dní u dospělých a 3 dny u dětí), protože by mohlo dojít k narušení rovnováhy běžné mikrobiální flory (běžně přítomných mikrobů) v ústech a v krku.

 • Dodržujte doporučené dávkování: užívání nadměrných dávek anebo několikrát opakovaná léčba těsně za sebou či prodlužovaná léčba mohou ovlivnit srdeční činnost nebo nervovou soustavu a vyvolat křeče.
 • Bolest v krku: pokud máte horečku, vykašláváte nažloutlý hlen nebo máte potíže při polykání potravy, musíte se poradit s lékařem.
 • Afty a moučnivka: pokud máte horečku, rozsáhlé nebo rozšiřující se postižené oblasti, musíte se ihned poradit s lékařem.
Zajímavé:  P. Nečas: Deficit pojišťoven bude letos zhruba stejný jako loni – vše o zdraví

Může dojít k obarvení jazyka.

Může vzniknout hnědé zabarvení zubů a silikátových nebo kompozitních výplní. Toto zabarvení je přechodné a lze mu předejít každodenním čištěním zubů (případně protézy).

 1. Další léčivé přípravky a Drill bez cukru pastilky
 2. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
 3. Neužívejte současně více než jeden antiseptický léčivý přípravek

Neužívejte současně s povrchově aktivními látkami (laurylsulfát) z důvodu možného vzájemného ovlivnění účinku. Povrchově aktivní látky se nachází v řadě přípravků osobní péče, např. v zubních pastách.

 • Přípravek Drill bez cukru pastilky s jídlem a pitím
 • Pastilky se nesmí užívat před jídlem a pitím, protože může dojít k zalknutí.
 • Těhotenství a kojení
 • Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete tento přípravek užívat.
 • Tento přípravek nemá být užíván během těhotenství a při kojení.
 • Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 • Přípravek Drill bez cukru pastilky nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
 • Přípravek Drill bez cukru pastilky obsahuje aspartam (E951) a isomalt (E953).
 • Aspartam (E951): Zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.
 • Isomalt (E953): Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Drill bez cukru pastilky užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 1. Dávkování
 2. Dospělí a dospívající starší 15 let:
 3. Doporučená dávka je 1 pastilka podle potřeby, maximálně 4x denně.
 4. Děti od 6 do 15 let věku:
 5. Doporučená dávka je 1 pastilka podle potřeby, maximálně 2 až 3x denně.
 6. Způsob podání
 7. Pastilku nechte pomalu bez žvýkání rozpustit v ústech.
 8. Interval mezi dvěma dávkami by měl být nejméně 2 hodiny u dospělých pacientů a 4 hodiny u dětí.

Délka léčby  Tento přípravek se nemá užívat déle než 5 dní u dospělých a 3 dny u dětí.  Pokud se do 5 dnů (děti do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Jestliže jste užil (a) více přípravku Drill bez cukru pastilky než jste měl(a)

Pokud Vy nebo dítě užijete příliš mnoho přípravku:  Malá dávka by neměla mít žádné vedlejší účinky.  Pokud užijete velké množství pastilek, ihned kontaktujte lékaře nebo jděte na nejbližší pohotovost.

o Nežádoucí účinky způsobené vysokými dávkami chlorhexidin-diglukonátu nejsou pravděpodobné, ale mohou se vyskytnout trávicí potíže (nevolnost, zvracení).

o Vysoké dávky tetrakain-hydrochloridu mohou vyvolat poruchy nervového systému (nervozita, poruchy vidění, křeče), srdeční poruchy (nízký krevní tlak, pomalý srdeční tep, poruchy srdečního rytmu) a methemoglobinémii (porucha krve, při níž se tvoří větší množství methemoglobinu, formy krevního barviva).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Drill bez cukru pastilky

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit následující nežádoucí účinky, jejichž četnost výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit):  Alergická reakce, anafylaktický šok, anafylaktická reakce, projevující se vyrážkou, otokem úst nebo obličeje, potížemi s dýcháním. V takovém případě přestaňte ihned užívat tento přípravek a vyhledejte nejbližší lékařskou pomoc.

 Hnědé skvrny na jazyku, zubech a silikátových výplních. Toto zabarvení je přechodné a lze mu předejít každodenním čištěním zubů.  Dočasné znecitlivění jazyka a hrtanu, kdy může dojít k náhodnému vdechnutí potravy (kašel během jídla a pocit “špatného polknutí”). Tento účinek způsobuje tetrakain-hydrochlorid (slabé anestetikum), který může způsobit zalknutí.

Pokud se takové účinky objeví, ukončete léčbu a vyhledejte lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Drill bez cukru pastilky uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace

 • Léčivými látkami jsou:
 • Chlorhexidini digluconas 3,000 mg
 • Tetracaini hydrochloridum 0,200 mg
 • Pomocnými látkami jsou: kyselina askorbová, složené aroma, složené mentholové aroma amonium-glycyrrhizát, aspartam, isomalt.
 • Jak přípravek Drill bez cukru pastilky vypadá a co obsahuje toto balení
 • Přípravek Drill bez cukru jsou kulaté průhledné pastilky.
 • Blistry (PVC/PVDC/Al) s pastilkami jsou baleny v krabičkách po 12 nebo 24 pastilkách.
 • Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 • Držitel rozhodnutí o registraci
 • Pierre Fabre Medicament 45, place Abel Gance 92 654 Boulogne Cedex, Francie
 • Výrobce
 • Pierre Fabre Medicament Production
 • Site Diétetique et Pharmacie,
 • ZI de la Coudette, 32290 Aignan, Francie
Zajímavé:  Kdy Brát Vitamíny A Minerály?

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 22.12.2015

Pastilky na bolest v krku – Brněnská lékárna – Váš partner pro zdraví

Řazení produktů

Abecedně A-Z

 • Od nejlevnějšího
 • Od nejdražšího
 • Abecedně A-Z
 • Abecedně Z-A

Lék je určen k desinfekci, zmírnění a léčbě zánětů a infekcí dutiny ústní a hltanu, při nachlazení a chřipce a současně snižuje lokální bolest. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem do druhého dne
 2. 145,40 Kč
 3. 130,00 Kč

Drill Bez Cukru 3mg-0. 2mg pas. 24

Lék je určen k desinfekci, zmírnění a léčbě zánětů a infekcí dutiny ústní a hltanu, při nachlazení a chřipce a současně snižuje lokální bolest. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem do druhého dne
 • 145,40 Kč
 • 130,00 Kč

Drill Růžový Med 3mg-0. 2mg pas. 24

Lék je určen k desinfekci, zmírnění a léčbě zánětů a infekcí dutiny ústní a hltanu, při nachlazení a chřipce a současně snižuje lokální bolest. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem do druhého dne
 2. 145,40 Kč
 3. 130,00 Kč

Přípravek Galverde obsahuje léčivou látku benzydamin, která má protizánětlivé a bolest tlumící účinky. Přípravek Galverde je určen ke zmírnění bolesti a podráždění v dutině ústní a krku (bolest, zarudnutí, otok). Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem do druhého dne
 • 149,00 Kč
 • 132,00 Kč

Používá se při lehkých a středních zánětech ústní dutiny a hltanu. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem do druhého dne
 2. 105,50 Kč
 3. 97,00 Kč

Přípravek Herbion je rostlinný léčivý přípravek užívaný jako expektorans při vlhkém (produktivním) kašli u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let věku. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem do druhého dne
 • 99,00 Kč
 • 91,00 Kč

HOMEOGENE 9 je homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem < 10 ks
 2. 159,00 Kč
 3. 109,00 Kč

HOMEOVOX je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě potíží s hlasem, jako je např. ztráta hlasu, chrapot nebo únava hlasivek. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem > 20 ks
 • 179,00 Kč
 • 119,00 Kč

Přípravek je určen na lehčí onemocnění sliznice dutiny ústní, jazyka, hltanu a mandlí a jako doplňková léčba při angíně apod. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem 2 ks
 2. 119,00 Kč
 3. 99,00 Kč

Přípravek je určen na lehčí onemocnění sliznice dutiny ústní, jazyka, hltanu a mandlí a jako doplňková léčba při angíně apod. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem < 10 ks
 • 139,00 Kč
 • 106,00 Kč

Neo-angin bez cukru pastilky 24

Používá se jako podpůrná léčba při nekomplikovaném zánětu hltanu doprovázeném typickými projevy jako bolest v krku, zarudnutí v krku a mírné obtíže při polykání. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem < 10 ks
 2. 186,90 Kč
 3. 154,00 Kč

Neo-angin šalvěj pastilky 24

Neo-angin šalvěj je antiseptikum a mírné analgetikum dutiny ústní založené na kombinaci dichlorbenzenmethanolu, amylmetacresolu a levomentholu. Má antiseptické účinky, zasahující široké spektrum bakterií, které vyvolávají záněty horních cest dýchacích. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem 4 ks
 • 199,00 Kč
 • 141,00 Kč

Neo-angin třešeň pastilky 24

Přípravek se užívá při bolestech v krku, nachlazení, chrapotu, zánětech sliznice v ústní dutině, dásní, zánětu hltanu a jako podpůrná léčba u angíny. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem < 10 ks
 2. 199,00 Kč
 3. 153,00 Kč

Neoseptolete Třešeň orm. past. 18×1. 2mg

Pastilky Neoseptolete zmírňují bolest v krku a potlačují nastupující infekci. Zmírňují záněty v ústech a krku a navíc brání rozvoji závažnějších bakteriálních zánětů. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem do druhého dne
 • 120,00 Kč
 • 110,00 Kč

Orocalm 1. 5mg-ml orální sprej 1x30ml

Přípravek Orocalm obsahuje léčivou látku benzydamin-hydrochlorid a patří do skupiny léků zvaných nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky. Působí tak, že zastavuje bolest a odstraňuje otok (zánět). Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem < 10 ks
 2. 189,00 Kč
 3. 136,00 Kč

Orocalm Forte 3mg-ml orální sprej 1x15ml

Přípravek Orocalm Forte obsahuje léčivou látku benzydamin-hydrochlorid a patří do skupiny léků zvaných nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky. Působí tak, že zastavuje bolest a odstraňuje otok (zánět). Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem < 10 ks
 • 199,00 Kč
 • 159,00 Kč

Proti bolesti v krku, má antiseptické a anestetické vlastnosti. Tlumí bolest a léčí infekci. Působí proti virům i proti bakteriím a kvasinkám. Pastilky s pomerančovou příchutí. Může být užíván jako pomocná léčba při angíně. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem < 20 ks
 2. 189,00 Kč
 3. 135,00 Kč

Orofar 2mg-ml+1. 5mg-ml orm. spr. sol. 1x30ml

Proti bolesti v krku, má antiseptické a anestetické vlastnosti. Tlumí bolest a léčí infekci. Působí proti virům i proti bakteriím a kvasinkám. Sprej pro přesnou aplikaci na místo bolesti. Může být užíván jako pomocná léčba při angíně. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem do druhého dne
 • 208,00 Kč
 • 169,00 Kč

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector