Klíšťová encefalitida, inaktivovaný celý virus – vše o zdraví

V současné době neexistuje žádný lék, který by cíleně účinkoval přímo proti viru klíšťové encefalitidy. Nemoci je však naštěstí možné předcházet, nejčastěji pomocí očkování. A tři injekce jsou vždy snesitelnější než pouze podpůrná léčba rozvinutého zánětu mozku.

Jedinou možnou prevencí vzniku klíšťové meningitidy, encefalitidy nebo jejich kombinace meningoencefalitidy je očkování. Používá se látka z inaktivovaných virů klíšťové encefalitidy.

U lidí, kteří pracují v prostředí, kde se klíšťata hojně vyskytují (například lesní dělníci, myslivci apod.), je očkování jasnou volbou. Stejně tak užitečné je ale pro kohokoli, kdo rád tráví volný čas v přírodě.

Jak vakcinace probíhá?

 • Podle očkovacího schématu jsou předepsány tři injekce.
 • Po první dávce následuje za 3 měsíce druhá, poslední pak za 9–12 měsíců. Tyto aplikace dohromady vedou k vytvoření dostatečně silné imunitní odpovědi, která nás před infekcí ochrání tři roky – pak je potřeba přeočkování, tzv. booster dávka.
 • V případě nejasnosti, zda již nastal správný čas k přeočkování, existuje možnost nechat si laboratorně zkontrolovat hladinu protilátek proti viru klíšťové encefalitidy. V praxi se toto ale příliš často nevyužívá.

Existuje i jiná možnost

Pro lidi s vrozenou nebo získanou poruchou imunity, kteří nemohou být klasicky očkováni, existuje alternativní způsob ochrany. Je možné jim před, ale zejména po kousnutí klíštěte podat specifické, uměle připravené imunoglobuliny – tedy protilátky proti viru klíšťové encefalitidy. Ty u zdravých lidí vznikají právě po očkování.

Protilátky je možné podat do čtyř dnů po přisátí klíštěte. Jsou efektivní u zhruba dvou třetin pacientů. Mohou být také aplikovány v případě, kdy člověk potřebuje okamžitě vyjet do oblasti, kde jsou klíšťata silně promořena nebezpečným virem, a nezbývá čas nechat se očkovat.

Tato metoda pomůže i tehdy, když očkování není možné či dostupné z jiných důvodů.

Když prevenci zanedbáme

Pokud se neočkovaný člověk nakazí virem klíšťové encefalitidy, rozvine se u něj virový zánět mozku (encefalitida) nebo zánět jeho obalů (meningitida). Pak je nutná hospitalizace v nemocnici a intenzivní péče.

Nemocným jsou podávány podpůrné protizánětlivé léky, které pomáhají ulevit od symptomů onemocnění.

V závažných případech je někdy nutná intubace (zavedení tenké dýchací trubičky do průdušnice) a přístrojem řízené dýchání touto cestou.

(zzka)

Zdroj:www.efpia.eu

Objednejte se na očkování právě teď

Proč je vhodné očkování proti klíšťové meningoencefalitidě?

Klin Farmakol Farm 2010; 24(1): 34-37

Jiří Havlík Emeritní profesor, 1. infekční klinika 2. LF UK, FN Na Bulovce, Praha

Klíšťová encefalitida byla do čtyřicátých let minulého století neznámou nemocí. Z přírodních ohnisek ve střední Evropě se však rozšířila téměř do všech zemí kontinentu a každý rok je hlášeno kolem 10 000 těchto onemocnění.

Tři subtypy viru jsou sice imunologicky téměř shodné, ale klinicky probíhá nákaza šířená klíštětem Ixodes ricinus mnohem benigněji než infekce šířené na Sibiři a Dálném východě klíštětem Ixodes scapularis. Rozhodující prevencí před nákazou je očkování inaktivovanou vakcínou, které je bezpečné a účinné.

Proočkovanost obyvatel České republiky je však velmi nízká, proto jsou zde každý rok stovky onemocnění, zatím co v sousedním Rakousku je

očkováno podle dostupných statistik 87–89 % populace, ale také jen desítky případů meningoencefalitid ročně.

Klíčová slova: virus KME, klíšťata, vakcína atenuovaná, vakcína inaktivovaná

Until the 1940s, tick-borne encephalitis had been unknown. However, it has spread from natural reservoirs in Central Europe to nearly all countries of the continent and about ten thousand cases of the disease are reported annually.

The three virus subtypes are nearly identical immunologically but, clinically, the course of the infection spread by Ixodes ricinus ticks is much more benign than that of infections transmitted by Ixodes scapularis ticks in Siberia and Far East.

The ultimate prevention from the infection is immunization with an inactivated vaccine that is safe and effective.

However, the vaccination rate in the population of the Czech Republic is very low; therefore, hundreds of cases of the disease occur here whereas in neighbouring Austria where more than 90 % of the population are vaccinated,

only tens of cases of meningoencephalitis occur annually.

Keywords: tick-borne meningoencephalitis virus, ticks, attenuated vaccine, inactivated vaccine

Zveřejněno: 1. květen 2010

 1. Schneider H. Üeber epidemische acute, ,Meningitis serosa“. Wien Klin Wchschr 1931; 44: 350-352.
 2. Gallia F, Rampas J, Hollender L. Laboratorní infekce encefalitickým virem. Čas Lék čes 1949; 88: 224-229.
 3. Verlinde J, van Taugeren HAE, Pattyn SR, Rosenkranz A. Virus meningoencephalitis in Austria. 3. Pathogenetic and immunological properties of the virus. Bull WHO 1955; 12: 565-569.
 4. Danielová V. Epidemiologie klíšťové encefalitidy. Zdrav noviny Diagnóza 2000; 5: 8.
 5. Heinz FX. Molecular aspects of TBE virus research. Vaccine 203; 21(1): 3-10.
 6. Holzmann H, Vorobyova MS, Landyshenskaya IP, et al. Molecular epidemiology of tick-borne encefalitis virus: cross protection between European and far Eastern serotypes. Vaccine 1992; 10: 345-349. Přejít k původnímu zdroji… Přejít na PubMed…
 7. Daněk L. Vakcíny proti klíšťové meningoencefalitidě. Zdrav noviny Diagnóza 2000; 5: 9.
 8. Kunz C. TBE vaccination and Austrian experience. Vaccine 2003; 21(1): 50-55. Přejít k původnímu zdroji… Přejít na PubMed…
 9. Kunz C, Hofmann H, Stary A. Field studies with a new tick-borne encefalitis (TBE) vaccine. Zbl Bact Orig A 1976; 243: 141-144.
 10. Heinz FX, Kunz C, Fauma H. Preparation of highly purified vaccine against tick-borne encefalitis by continous flow zonal centrifugation. J Med Virol 1980; 6: 213-221. Přejít k původnímu zdroji… Přejít na PubMed…
 11. Bok H, Klockmann U, Juengst C, et al. A new vaccine against tick-borne encefalitis: initial trial in man including a dose-response study. Vaccine 1990; 8: 22-24. Přejít k původnímu zdroji… Přejít na PubMed…
 12. Girsgdies OE, Rosenkranz G. Tick-borne encefalitis development of a pediatric vaccine. A controlled, randomised, double-blind and multicentre study. Vaccine 1996; 14: 1421-1428. Přejít k původnímu zdroji… Přejít na PubMed…
 13. Beran J, Jilg W, Mach T, Banzhoff A. A clinical evolution of a polygelin-free TBE vaccine for adolescents and adults. Vaccine 2003; 21: 738-741. Přejít k původnímu zdroji… Přejít na PubMed…
 14. Zent O, Banzhoff A, Hilbert AK, et al. Safety, immunogenicity and tolerability of a pediatric tick-borne encefalitis (TBE) vaccine, free of protein-derived stabiliser. Vaccine 2003; 21: 3584-3592. Přejít k původnímu zdroji… Přejít na PubMed…
 15. Havlík J. Klíšťová encefalitida a jak nákaze předejít. Postgraduální medicina 2006; 8(3): 926-929.
 16. Havlík J. Vliv očkování na výskyt klíšťové meningoencefalitidy v České republice. Postgraduální medicina 2009; 11(6): 615-618.
Zajímavé:  Očkování Dům Zdraví Jihlava?

FSME-IMMUN 0,25 ML – příbalový leták

Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

Vakcína proti klíšťové encefalitidě (celý inaktivovaný virus)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vy nebo Vaše dítě dostanete tuto vakcínu, protože obsahuje pro Vás a Vaše dítě důležité údaje

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tato vakcína byla předepsána pouze Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě.
 • Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • 1. Co je přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml a k čemu se používá
 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vy nebo Vaše dítě dostanete přípravek FSME-IMMUN

0,25 ml

 • 3. Jak se přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml podává
 • 4. Možné nežádoucí účinky
 • 5. Jak přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml uchovávat
 • 6. Obsah balení a další informace

Přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml je vakcína, která se používá k ochraně proti nemoci způsobené virem klíšťové encefalitidy (KE). Je vhodná pro děti starší 1 roku do 15 let věku.

Vakcína přiměje organismus k vlastní ochraně (tvorbě protilátek) proti tomuto viru. Neposkytuje ochranu před jinými viry a bakteriemi (z nichž některé jsou rovněž přenášeny

přisátím klíštěte), které mohou vyvolat podobné příznaky.

Virus klíšťové encefalitidy může způsobit závažné infekce mozku, míchy nebo mozkových plen. Tyto se na počátku často projevují bolestí hlavy a vysokou teplotou. U některých osob a v nejzávažnějších formách mohou vést ke ztrátě vědomí, kómatu a smrti.

Nosičem viru mohou být klíšťata. Přenáší se na člověka přisátím klíštěte.

Pravděpodobnost přisátí klíštěte, které přenáší virus, je velmi vysoká ve velké části Evropy, podobně jako ve střední a východní Asii.

Lidé, kteří žijí nebo cestují do těchto oblastí světa, jsou vystaveni riziku nákazy virem klíšťové encefalitidy. Klíšťata lze na kůži přehlédnout a přisátí klíštěte si člověk nemusí všimnout.

 • Stejně jako všechny vakcíny, ani tato vakcína nemusí zcela chránit všechny osoby, které byly očkovány.
 • Ochrana není celoživotní. Je potřeba pravidelné přeočkování (více v bodě 3).
 • Jedna dávka vakcíny Vás nebo Vaše dítě velmi pravděpodobně před infekcí neochrání. Potřebujete 3 dávky (více informací v bodě 3) k dosažení optimální ochrany.
 • K dispozici nejsou žádné údaje o po-expoziční profylaxi (očkování po přisátí klíštěte).

pokud jste Vy nebo Vaše dítě alergický(á) na léčivou látku, na kteroukoli jinou složku přípravku, formaldehyd nebo protamin sulfát (použité při výrobě) nebo antibiotika jako neomycin a gentamycin (uvedené v bodě 6). Například pokud jste Vy nebo Vaše dítě měl(a) svědivou vyrážku kůže, otok obličeje a krku, dýchací potíže, modré zbarvení jazyka a rtů, nízký tlak a kolaps. pokud jste Vy nebo Vaše dítě měl(a) někdy těžkou alergickou reakci po požití vejce či kuřete. pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte akutním onemocněním s horečkou nebo bez, budete muset Vy

nebo Vaše dítě vyčkat před podáním přípravku FSME-IMMUN 0,25 ml. Váš lékař Vás může požádat, abyste počkal(a) na injekci, dokud se nebudete Vy nebo Vaše dítě cítit lépe.

Sdělte svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře předtím, než dostanete Vy nebo Vaše dítě tuto vakcínu, pokud:

trpíte autoimunním onemocněním (jako je revmatoidní artritida nebo roztroušená skleróza) máte oslabený imunitní systém (Vy nebo Vaše dítě nebojujete úspěšně proti infekcím) trpíte poruchou tvorby protilátek užíváte nějaké protinádorové léky užíváte léky nazývané kortikosteroidy (k potlačení zánětu) trpíte nějakým onemocněním mozku trpíte neurologickými onemocněními nebo záchvatovitými sta­vy

Vakcína nemusí být vhodná, pokud se na Vás nebo Vaše dítě vztahuje některý z těchto stavů. Lékař Vám nebo Vašemu dítěti případně může vakcínu aplikovat, a může později provést krevní testy, aby zjistil účinnost tohoto očkování.

Informujte, prosím, svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Váš lékař Vám sdělí, zda můžete Vy nebo Vaše dítě dostat přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml současně s dalšími injekčními vakcínami.

Jestliže jste v poslední době dostal(a) jinou vakcínu, pak Váš lékař rozhodne o době Vašeho očkování a místu pro aplikaci vakcíny FSME-IMMUN 0,25 ml.

Přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml nemusí poskytnout Vám nebo Vašemu dítěti plnou ochranu, pokud Vy nebo Vaše dítě podstupujete imunosupresiv­ní léčbu.

Informujte svého lékaře, pokud jste Vy nebo Vaše dítě byl(a) infikován(a) nebo očkován(a) proti žluté zimnici, japonské encefalitidě nebo virům Dengue. Můžete mít Vy nebo Vaše dítě v krvi protilátky, které reagují s virem KE používaným v testech na stanovení protilátek. Tyto testy pak mohou dávat zkreslené výsledky.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než dostanete tuto vakcínu.

Váš lékař s Vámi probere možná rizika vzhledem k přínosu očkování. Vliv přípravku FSME-IMMUN 0,25 ml na těhotenství a průběh kojení není znám. Vakcína může být přesto podána, je-li riziko infekce vysoké.

Je nepravděpodobné, že by vakcína nepříznivě ovlivnila schopnost jedince řídit a obsluhovat stroje (při hře na ulici či jízdě na kole). Může se však vyskytnout porucha zraku či závrať.

Draslík a sodík jsou přítomny v množství méně než 1 mmol na dávku, tzn. v podstatě „bez draslíku a sodíku“.

Tato vakcína se obvykle aplikuje do svalu na paži. U dětí do 18 měsíců může být vakcína aplikována do stehenního svalu. Nesmí být podána do krevní cévy.

Tato vakcína nemá být podávána osobám od 16 let věku. Pro tuto věkovou skupinu je určena vakcína proti KE pro dospělé.

Podání vakcíny a číslo šarže má lékař zaznamenat do zdravotní dokumentace.

Základní očkování se skládá ze tří dávek vakcíny FSME-IMMUN 0,25 ml.

 • 1. Váš lékař rozhodne o tom, kdy bude aplikována první dávka.
 • 2. Druhá dávka bude podána za 1 až 3 měsíce po první dávce vakcíny. Může být podána za dva
Zajímavé:  Vliv Cvičení Na Zdraví?

týdny po první dávce, pokud potřebujete rychlou ochranu.

 • 3. Třetí dávka bude aplikována za 5 až 12 měsíců po druhé dávce.

Nejlepší je aplikovat první i druhou dávku v zimě, protože klíšťata začínají být aktivní na jaře. Tak se vytvoří dostatečná ochrana před začátkem sezóny klíšťat. Třetí dávka uzavírá základní očkování. Může být podána v létě nebo na podzim, nejdříve za 5 měsíců po druhé dávce nebo nejpozději před začátkem následující sezóny klíšťat. Poskytuje ochranu po dobu až tří let. Pokud uplyne mezi 3 dávkami příliš dlouhá doba, nemusíte být dostatečně chráněn(a) před

infekcí.

Základní imunizace Dávka Běžné schéma Zrychlené imunizační schéma
l.dávka 0,25 ml Zvolené datum Zvolené datum
2. dávka 0,25 ml 1 až 3 měsíce po 1. vakcinaci 14 dní po 1. vakcinaci
3. dávka 0,25 ml 5 až 12 měsíců po 2. vakcinaci 5 až 12 měsíců po 2. vakcinaci

Přeočkování

První přeočkování by mělo být podáno nejpozději za 3 roky po třetí dávce. Další přeočkování se provádí každých 5 let.

Přeočkování Dávka Načasování
1. přeočkování 0,25 ml 3 roky po 3. vakcinaci
Následná přeočkování 0,25 ml Každých 5 let

Pokud mezi očkovacími dávkami necháte příliš dlouhou dobu, nemusíte být proti KE ochráněni, avšak jednorázová vyrovnávací dávka přípravku FSME-IMMUN je dostatečná pro pokračování v očkovacím schématu, pokud jste v minulosti dostali alespoň dvě očkování. Není nutné opakovat celé základní očkování. Na více informací se zeptejte svého lékaře.

Žádná data týkající se vyrovnávací dávky u dětí mladších 6 let nejsou k dispozici.

Děti s poruchou imunitního systému (včetně osob podstupujících imunosupresiv­ní léčbu)

Váš lékař může zvážit vyšetření protilátek ve Vaší krvi za čtyři týdny po druhé dávce a podat doplňující dávku v případě, že v této době nebyla prokázána imunitní odpověď. Totéž platí pro jakoukoli z následujících dá­vek.

Předávkování je velmi nepravděpodobné, protože aplikaci provádí lékař stříkačkou s jednorázovou dávkou.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání této vakcíny, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

Podobně jako všechny léky, může mít i tato vakcína nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně jako u všech vakcín může dojít k výskytu závažných alergických reakcí. Jsou velmi vzácné, odpovídající léčba a lékařský dohled však musí být snadno dostupné. Příznaky závažných alergických reakcí zahrnují:

 • otok rtů, úst, krku (což může způsobit potíže při polykání nebo dýchání),
 • vyrážka a otok rukou, nohou a kotníků,
 • ztráta vědomí způsobená poklesem krevního tlaku.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

 • bolest v místě vpichu injekce

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • bolest hlavy
 • otok, zatvrdnutí a zčervenání kůže v místě vpichu
 • nevolnost nebo zvracení, snížená chuť k jídlu
 • únava nebo pocit nemoci
 • neklid a nespavost (u mladších dětí)
 • bolesti svalů
 • horečka (viz výše)

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • zduření mízních uzlin
 • bolest žaludku
 • bolest kloubů
 • zimnice

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

 • svědění v místě vpichu injekce
 • abnormální a snížená citlivost jako je mravenčení a pocit necitlivosti podél několika nervů
 • točení hlavy
 • závratě
 • průjem
 • poruchy chuti
 • kopřivka
 • alergické reakce
 • zánět mozku, známky meningeálního dráždění jako je ztuhlost šíje neurologické příznaky jako faciální parézy, paralýza, zánět nervů onemocnění projevující se svalovou slabostí, abnormálním čitím, brněním v pažích, nohou a horní části těla (syndrom Guillain-Barré)
 • poruchy zraku/zhoršení, přecitlivělost na světlo, bolest očí
 • zvonění v uchu
 • dušnost
 • kožní reakce (vyrážka a/nebo svědění kůže), zarudnutí kůže, zvýšené pocení ztuhlost svalů a kloubů a ztuhlost šíje, bolest rukou a nohou onemocnění podobné chřipce, slabost, otok kůže, nejistá chůze křeče s nebo bez horečky

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

 1. Státní ústav pro kontrolu léčiv
 2. Šrobárova 48
 3. 100 41 Praha 10
 4. webové stránky:
 5. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C). Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Tuto vakcínu nepoužívejte, pokud si všimnete viditelných cizorodých částic nebo prosakování.

Uchovávejte tuto vakcínu mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tuto vakcínu po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádnou vakcínu do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s vakcínami, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 • Léčivou látkou je virus klíšťové encefalitidy (kmen Neudorfl).
 • Jedna dávka (0,25 ml) obsahuje 1,2 mikrogramu Virus encephalitidis inactivatum purificatum (kmene Neudorfl), který je pomnožený na kuřecích embryonálních buňkách.
 • Pomocnými látkami jsou: lidský albumin, chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosfo­rečnanu sodného, dihydrogenfos­forečnan draselný, sacharóza a voda na injekci.

Hydratovaný hydroxid hlinitý je ve vakcíně obsažen jako adsorbent. Adsorbenty jsou látky obsažené v některých vakcínách, aby urychlily, zlepšily a/nebo prodloužily ochranný účinek vakcíny.

Přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml je dodáván jako 0,25 ml (jedna dávka) injekční suspenze

v předplněné injekční stříkačce bez integrované jehly. Balení může obsahovat 1 jehlu nebo neobsahuje žádnou jehlu. Jehly jsou sterilní a pro jednorázové použití. Velikost balení 1, 10, 20 nebo 100 dávek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Po protřepání vznikne bělavá neprůhledná suspenze.

Předplněná stříkačka je zabalena v blistru. Pootevření blistru je záměrné a umožňuje vyrovnání vlhkosti během doby doporučené k dosažení pokojové teploty před podáním vakcíny. Otevřete blistr odstraněním víčka a vyjměte stříkačku. Nevytlačujte stříkačku blistrem.

Pfizer spol. s r.o.

 1. Stroupežnického 17
 2. 150 00 Praha 5
 3. Česká republika
 • Pfizer Manufacturing Austria GmbH
 • Uferstrasse 15
 • 2304 Orth an der Donau
 • Rakousko
 • Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
 1. Belgie
 2. Bulharsko
 3. Česká republika Dánsko
 • FSME-IMMUN 0,25 ml Junior
 • FSME-IMMUN 0,25 ml Junior
 • FSME-IMMUN 0,25 ml
 • TicoVac Junior
Zajímavé:  Rakovina Dutiny Ústní Léčba?
 1. Německo
 2. Lucembursko
 3. Maďarsko
 4. Nizozemsko
 5. Norsko
 • FSME-IMMUN 0,25 ml Junior
 • FSME-IMMUN 0,25 ml Junior
 • FSME-IMMUN 0,25 ml Junior vakcina fecskendoben
 • FSME-IMMUN 0,25 ml Junior
 • TicoVac Junior
 1. Estonsko
 2. Řecko
 3. Francie
 4. TicoVac 0,25 ml
 5. TicoVac 0,25 ml Junior
 6. TicoVac Enfant 0,25 ml
 • Irsko
 • Island
 • Itálie Lotyšsko Rakousko
 1. Polsko
 2. Portugalsko
 3. Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovenská republika
 • Finsko
 • Švédsko
 • Velká Británie
 1. TicoVac Junior 0,25 ml
 2. TicoVac Junior
 3. TicoVac 0,25 ml per uso pediatrico
 4. TicoVac 0,25 ml
 5. FSME-Immun 0,25 ml Junior Injektionssup­sension in einer Fertigspritze
 6. FSME-IMMUN 0,25 ml Junior
 7. FSME-IMMUN 0,25 ml Junior
 8. FSME-IMMUN 0,25 ml Junior suspensie injectabila in seringa preumpluta
 9. FSME-IMMUN 0,25 ml za otroke
 10. FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia
 11. TicoVac Junior
 12. FSME-IMMUN Junior
 13. TicoVac Junior 0,25 ml

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8. 8. 2018

Před aplikací by vakcína měla mít pokojovou teplotu. Před podáním důkladně protřepte, aby se suspenze očkovací látky řádně promíchala.

Po protřepání je vakcína FSME-IMMUN 0,25 ml bělavá, neprůhledná, homogenní suspenze. Vakcína má být před podáním vizuálně zkontrolovaná s ohledem na obsah cizorodých částic a/nebo změnu fyzikálního vzhledu.

Pokud jsou přítomny jakékoli změny vzhledu vakcíny, vakcínu zlikvidujte.

Po odstranění krytky injekční stříkačky nasaďte okamžitě jehlu a ochranný kryt jehly sejměte bezprostředně před použitím. Po připojení jehly musí být vakcína ihned aplikována.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7

Klíšťová encefalitida

Jaro je tu a s ním se probouzí celá příroda, a to znamená i probuzení parazitů a roztočů. Bohužel s oteplením přichází také riziko nákazy klíšťovou encefalitidou. Jedná se o virové infekční onemocnění, které přenáší infikované klíště na člověka. Jaké jsou základní projevy klíšťové encefalitidy, proč je důležité očkování proti klíšťové encefalitidě a na jakou prevenci byste neměli zapomínat?

Základní informace

Toto virové onemocnění je přenášeno na člověka infikovaným klíštětem a způsobuje zánět mozku či mozkových blan.  Mezi méně časté způsoby přenosu klíšťové encefalitidy patří konzumace syrového mléka či nepasterizovaných mléčných výrobků od nakažených zvířat či poraněním při odstraňování infikovaného klíštěte psovi či kočce.

Přenos nákazy je poměrně rychlý, dochází k němu už dvě hodiny po přisátí klíštěte. Zajímavé je, že ačkoliv je běžná inkubační doba (období mezi vstupem nákazy a vypuknutím nemoci) 7-14 dní, může se ovšem prodloužit až na jeden měsíc. Po setkání s virem encefalitidy získává člověk se zdravým imunitním systémem proti viru imunitu.

Tato imunita však není trvalá, s postupem času slábne.

Jaké jsou příznaky klíšťové encefalitidy?

Už během inkubační doby se mohou začít projevovat její příznaky. Toto onemocnění má většinou dvě fáze, i když může u někoho proběhnout pouze jedna fáze či může být onemocnění dokonce bezpříznakové. V první fázi, která trvá obvykle 3-5 dní, se projevují příznaky velmi podobné chřipce.

Doprovází ji bolest svalů a kloubů, bolesti hlavy, zvýšená teplota a únava. Po této fázi může nastat krátkodobé zlepšení, ale následně se může objevit fáze druhá, se kterou se pojí vysoká horečka, silné bolesti hlavy či zvracení.

Centrální nervový systém je napaden a mohou se dostavit stavy podobné nervové obrně, jako je třes, poruchy paměti, ztuhlost svalů či dezorientace. Tato druhá fáze může na nemocném zanechat i trvalé následky, například poruchy spánku, rovnováhy, obrnu svalů v obličeji či obrnu končetin.

Rozhodně není dobré toto onemocnění podceňovat. Trvalými následky trpí přibližně jedna třetina onemocněných klíšťovou encefalitidou.

Něco málo o klíštěti

Klíště obecné je roztoč, který se živí sáním krve ze savců, plazů či ptáků. Je přenašečem řady infekčních chorob. Zajímavé je, že klíšťata mají tzv. Hallerův orgán, který je jejich smyslovým orgánem.

Je to jamka, která se nachází v článcích předního páru končetin klíštěte. V této jamce se nachází receptory čichu, vlhkosti, CO2 a tepla.

Příroda to má vymyšlené chytře, díky tomuto orgánu mohou klíšťata najít velmi snadno svého budoucího hostitele, pokud je v jejich dosahu.  

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Účinnou prevencí a ochranou před klíšťovou encefalitidou je očkování. Očkování proti klíšťové encefalitidě je účinné a možnost nákazy očkovaného člověka je jen minimální.

Očkováním by se měly chránit především osoby, které se často pohybují v přírodě, sportují či chodí na pravidelné procházky do parku či lesa. Očkováním se mohou chránit děti již od 1 roku života, ale je vhodné pro všechny generace.

V České republice se používají inaktivované vakcíny. Pro dospělé jsou k dispozici očkovací vakcíny FSME-IMMUN 0,5 ml či Encepur. Pro děti se používají přípravky FSME-IMMUN 0,25 ml. Očkovací látky většinou nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Informujte se ale na možnost příspěvku na vakcíny od své pojišťovny v rámci nadstandardních programů. Cena jedné dávky běžné vakcíny se pohybuje kolem 800 Kč.

Očkovací schéma

Standardně se očkovací schéma skládá ze tří očkovacích dávek. Nejdříve vám lékař aplikuje první dávku, po 1 až 3 měsících je aplikována druhá dávka a třetí dávka vás čeká 5 až 12 měsíců po druhé dávce. Po uplynutí tří let od třetí dávky dochází k prvnímu přeočkování.

Následně už budete přeočkováni po 3 až 5 letech v pravidelných intervalech po prvním přeočkování. Po třech letech jsou očkováni starší osoby 60 let. Ideální je samozřejmě projít očkovacím procesem v chladném období. Pokud však očkování nestihnete, je i možnost tzv.

zrychleného očkování pro letní měsíce.

Propásli jste čas přeočkování proti klíšťové encefalitidě? Uplynulo od posledního očkování více než pět let? V tom případě se vám bude hodit test: Potřebuji přeočkovat proti klíšťové encefalitidě?, který určí, zda vám bude stačit přeočkování jednou dávkou vakcíny či zda je nutné očkovat znovu třemi dávkami.

Nežádoucí účinky po očkování

Po očkování proti klíšťové encefalitidě se vedlejší účinky vakcíny objevují jen zřídka kdy.

Docházet však může k zarudnutí, mírné bolesti či otoku v místě vpichu, objevit se může i otok přilehlých lymfatických uzlin.

Po první dávce vakcíny se u očkovaných osob mohou nejčastěji projevit příznaky podobné chřipce, tedy bolesti hlavy a zvýšená teplota. Tyto příznaky ale většinou do tří dnů odezní.

Nedejte klíštěti šanci, aby vás nakazilo

Při pobytu v přírodě, ale i na běžné venkovní procházce myslete na dostatečnou prevenci. Volte vhodné oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi, pevnou obuv a vyšší ponožky. Nezapomeňte také na používání repelentu, který se aplikuje na oděv i kůži.

Zvolit můžete ochranný sprej, gel či náramek. Po každé procházce či pobytu v přírodě si prohlédněte celé tělo. Klíště se může přisát kdekoliv. Nejraději má však místa, kde se drží vlhkost (podkolení či podpažní jamka).

Pokud prohlídku zanedbáte, můžete si klíště všimnout ve chvíli, kdy už bude pozdě. 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector