Nemocnice motol – Vše o zdraví

Nemocnice motol - Vše o zdravíFakultní nemocnice Motol je největší nemocnicí nejen u nás, ale v celé střední Evropě. Zvláštní pozornost si pak zaslouží její dětská část, neboť poskytuje nejkomplexnější zdravotní péči dětským pacientům na našem území. Fakultní nemocnice v Motole zaměstnává více než 4 700 osob, což je bezkonkurenčně nejvíce ze všech fakultních nemocnic v České republice. Počtem svých zaměstnanců se dokonce řadí mezi 50 největších podniků u nás. Lůžkový fond nemocnice čítá celkem 2 531 lůžek, z toho v části pro dospělé 1 279, v části pro děti 691 a 381 lůžek v léčebně dlouhodobě nemocných. Ročně je zde hospitalizováno okolo 60 000 pacientů, z toho více než třetinu tvoří děti. V průměru zde pacienti stráví 7,7 ošetřovacího dne. Pokud jde o ambulantní ošetření, jejich počet dosáhl v roce 2000 bezmála 640 000 a neustále stoupá. V tom samém roce bylo provedeno téměř 25 tisíc operací v celkové anestézii, téměř 3 800 výkonů invazivní kardiologie, 48 transplantací kostní dřeně u dětí. V roce 2000 se zde uskutečnilo i 7 transplantací plic. Věnujme ale pozornost největší chloubě motolské fakultní nemocnice, její dětské části.

Nemocnice motol - Vše o zdravíDětská nemocnice se rodila v bolestech
Výstavba dětské části FN Motol byla zahájena v roce 1964 a od počátku se potýkala s řadou závažných problémů technického a organizačního rázu – několikrát byly pozměňovány plány, hrozilo i reálně nebezpečí, že nemocnice nebude dostavěna včas. Neustále také stoupaly náklady a nakonec se ustálily na konečných 850 milionech korun (původní odhad byl 280 milionů). Nakonec byla v roce 1970, tedy po šesti letech stavby, odevzdána do provozu lůžková část dětské Fakultní nemocnice. Zahájení provozu však komplikovaly (vedle dosud probíhající výstavby) dvě závažné závady. Nejdříve se začaly na litých podlahách objevovat bubliny, takže část podlah musela být stržena a položena znova. Ještě horší pak bylo, když začaly padat stropní omítky, často velmi velké kusy a jen obrovskou náhodou nebyl tehdy nikdo zraněn.

V průběhu následujících 7 let byly v Motole dobudovány další objekty. V roce 1977 bylo slavnostně otevřeno dětské kardiocentrum, o rok později zahájila činnost klinika dětské chirurgie a ještě téhož roku bylo otevřeno oddělení dětské onkologie. Provoz zahájila i ortopedická klinika a dětská poliklinika. Dětská část FN Motol tak ve svém vývoji vstoupila do své slavnější fáze.

Nemocnice motol - Vše o zdravíVše je zde po ruce
Dnes je dětská část FN Motol největším a nejkomplexnějším zdravotnickým zařízením svého druhu u nás a patří i mezi největší dětské nemocnice v Evropě. Za více než 30 let její existence došlo k rozvoji velmi dobré mezioborové spolupráce, takže dnes pracuje jako jeden funkční celek. A v tom je také její největší přednost. „Hlavní význam existence dětské části FN Motol v rámci jednoho monobloku tkví v koncentraci špičkových pediatrických pracovišť na jednom místě, což umožňuje mezioborovou a týmovou spolupráci na nejvyšší možné úrovni. Takovou spolupráci nelze nikdy zajistit ani při existenci špičkových pracovišť, která jsou ale rozptýlena do různých zdravotnických zařízení. Síla dětské části motolské nemocnice nespočívá tedy jen v přístrojovém a laboratorním zázemí, ale právě v možnosti shromáždit u lůžka těžce nemocného dítěte v krátké době všechny potřebné specialisty a společnými silami navrhnout optimální diagnostický a léčebný postup,“ říká náměstek pro Léčebně preventivní péči dětské části FNM Vladimír Říha.
A jaká pracoviště má vlastně dětská část FN Motol k dispozici? „V současné době je zde soustředěno 18 oborově specializovaných pediatrických pracovišť, z nichž pouze tři (dětská psychiatrická klinika, Centrum zrakových vad a Centrum komplexní péče pro děti s poruchami vývoje) jsou dislokována mimo objekt dětského lůžkového monobloku,“ upřesňuje Vladimír Říha a dodává, že většina pediatrických pracovišť má nadregionální a celostátní působnost.

Ze všech těchto pracovišť stojí za zmínku alespoň 1. dětská klinika s Transplantačním centrem FN Motol, kde se provádějí transplantace ledvin z celé ČR, dále pak 2.

dětská klinika s Transplantační jednotkou kostní dřeně (transplantace kostní dřeně se i tady provádějí u dětských pacientů z celé republiky) a v neposlední řadě dětské kardiocentrum. Zde se diagnostikují a léčí vrozená i získaná srdeční onemocnění. Kardiocentrum je jediným takovým pracovištěm v České republice.

Opominout ovšem nelze ani Kliniku dětské onkologie, která rovněž přijímá nádorově nemocné pacienty v dětském věku z území celého Česka. „Většina našich pracovišť úzce spolupracuje s renomovanými zahraničními pracovišti a řeší celou řadu mezinárodních výzkumných projektů.

Proto při hodnocení významu dětské části FN Motol nesmíme zapomenout ani na její význam pro pregraduální a postgraduální výuku, vědu a výzkum,“ uzavírá náměstek Vladimír Říha.

 • na základě materiálů FN Motol zpracoval jp
 • Vademecum zdraví Podzim 2007

Program preventivní zdravotní péče ve Fakultní nemocnici Motol v Praze odstartoval!

Publikováno dne 13. srpen 2012.

Mezi Fakultní nemocnicí v Praze Motole a Československou obcí legionářskou bylo podepsáno memorandum o spolupráci při poskytování zdravotních služeb členům Československé obce legionářské, která sdružuje a pečuje o válečné veterány České republiky.

 V memorandu se zdůrazňuje, že Fakultní nemocnice v Motole si hluboce váží válečných veteránů, oceňuje jejich nezpochybnitelné zásluhy o Českou republiku a příští generace. Proto jim chce poskytovat komplexní zdravotní péči a usnadnit jim přístup k této péči na jednom místě.

Bylo dohodnuto, že FN Motol nabídne jak válečným veteránům, tak i všem členům ČsOL a jejich rodinným příslušníkům (manželka, manžel, děti, vnoučata) na základě uvedeného memoranda preventivní zdravotní péči.

Jedná se komplexní bezplatné vyšetření, které bude probíhat při jedno až dvoudenní hospitalizaci na interním oddělení nemocnice, kde je pro zájemce připraveno 15 lůžek v jedno, dvou a třílůžkových pokojích.

Všechny zdravotní úkony jsou v tomto případě hrazeny v rámci individuálního zdravotního pojištění, zdravotní poplatky za pobyt v nemocnici jsou hrazeny sponzorsky.

Zajímavé:  Nedostatek Vitaminu B Příznaky?

Pouze dopravu do nemocnice si zájemce zajišťuje sám a na vlastní náklady.

U starších osob či osob s vážným zdravotním problémem je žádoucí doprovod s možností hospitalizace na jednom pokoji a nabídkou komplexního bezplatného vyšetření.

Pořadí vyšetření a termíny vyšetření koordinuje pověřený člen ČsOL ve spolupráci s FN Motol. V daném případě jde o sestru Alenu Ditrichovou, předsedkyni zdravotní a sociální komise ČsOL, kterou lze kontaktovat každý den od 10 do 16 hodin na telefonu 734 254 648 nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Nemocnice motol - Vše o zdraví

 Tím, kdo již využil nabídky preventivní zdravotní péče ve FN v Motele, byl 1. místopředseda ČsOL MUDr. Jindřich Sitta. Právě jeho jsem proto požádal o rozhovor.

Jindro, proč ses vůbec rozhodl podstoupit komplexní bezplatné vyšetření ve Fakultní nemocnici v Motole?

Důvody byly dva. První ověřit si tzv. na vlastním těle, zda je celý projekt dobře připraven a promyšlen, především s ohledem na skutečnost, že potenciálními účastníky projektu by měli být rovněž naši bratři z 2.

odboje, kde jejich věk mnohdy vyžaduje jiný úhel pohledu na celou problematiku od navigace, přes uložení, stravování až po celou organizaci pobytu. I proto spolu se mnou absolvovala vyšetření i naše „babička“, které je přes 80 let.

Druhým důvodem byla moje reálná potřeba takovouto prohlídkou projít vzhledem k tomu, že jsem ji nedokázal realizovat v posledních deseti letech. Důvodem vždy byl nedostatek mého času, složité organizování vyšetření a příliš rozvleklé doby mezi jednotlivými vyšetřeními anebo příliš dlouhé doby čekání na ně.

Takže jsem uvítal, že toto vše bude vměstnáno do dvou dnů během mého pobytu v nemocnici, takže nebudu moci nikam utéct a vymluvit se na nějakou nesmírně důležitou schůzku.

Jaký byl rozsah tvého vyšetření? Nebál ses, že ti najdou něco, o čem jsi ani netušil?

Rozsah vyšetření jsme drobně upravovali až na místě a shodli jsme se na tom, že nebude a nemůže být taxativně dán, že v něm musí být zachována do určité míry volnost tak, aby mohl být přizpůsoben konkrétním potřebám, které se objeví. Takže konkrétně v mém případě byl rozsah doplněn o vyšetření oční a v případě naší „babičky„ o vyšetření cévní.

Jinak základní rozsah vyšetření spočívá v komplexní prohlídce interním lékařem včetně všech pomocných vyšetření poslechem a pohmatem, kompletním laboratorním vyšetření, EKG, echokardiografií, sonografií břicha, jater, sleziny, ledvin, slinivky břišní, jakož i pánevních orgánů, RTG plic a srdce. Stran tvé otázky, zda jsem se nebál, bych odpověděl asi tak, že úplně jedno mi to nebylo.

Nejhorší to bylo v 15. hodin druhého dne, kdy jsem se měl dozvědět „ortel“. Zvláště v okamžiku, kdy první věta zněla: „Tak toto vyšetření dopadlo dobře.“ To jsem si v duchu říkal: „Tak je to jasné.“ Na začátek se dávají dobré zprávy a teď přijde to hlavní. Naštěstí nepřišlo.

Sice jsem se něco dozvěděl, ale není to až tak závažné, ale budu se tomu muset věnovat, protože do budoucna při zanedbání by to závažné být mohlo.

Jaký je tvůj celkový dojem z vyšetření? Vím, že jsi byl vůbec první členem ČsOL, který to zkusil a podstoupil…

Celkový dojem je dobrý, jako lékař mohu posoudit jak odbornou, tak organizační část projektu. Po stránce odborné je projekt postaven dobře a podle mě plně splňuje základní cíl kvalitní preventivní prohlídky.

Rozsah vyšetření je stanoven tak, že s velmi velkou pravděpodobností je schopen zachytit začínající vážné onemocnění prakticky celého těla. To, že se vedle základních vyšetření dají do prohlídky zařadit ještě některá specializovaná vyšetření, je ještě nad rámec a jaksi cosi navíc.

Určité vady vykazovala organizační část projektu, kde jsme se nedostatečně podívali očima našich starších bratří a sester. Trochu bylo opomenuto, stáří, mimopražské bydliště, obrovská rozlehlost FN v Motole, přístupové možnosti, navigace uvnitř areálu atd. Toto vše jsme již během pobytu probrali s tajemníkem ČsOL br.

Petrem Hozlárem, který mě navštívil, a realizátoři projektu přijali potřebná opatření tak, aby byly tyto drobné nejasnosti či potenciální potíže odstraněny. Cílem je aby pobyt účastníků projektu byl po všech stránkách komfortní.

Chtěl bych z této pozice pochválit jak lékařský personál kliniky FN v Motole v čele s paní asistentkou koordinující tuto péči, tak ošetřující personál oddělení v čele se staniční sestrou. Jejich péče byla mimořádná, lidský přístup, ochota, starostlivost mimořádná a v dnešní době nečekaná.

Co bys doporučil či poradil těm, kteří by tě chtěli následovat?

Jednoznačně – ať neváhají a využijí této možnosti. Vím, že velkou roli budou hrát obavy typu, co když mi něco najdou, ale to je právě účelem projektu. Najít včas. Především to najít včas je dnes nesmírně důležité a mnohdy rozhodující.

Lékařská věda dnes v oblasti léčby i těch nejvážnějších onemocnění postoupila hodně daleko a umí dnes vyléčit to, co ještě před nějakými pěti lety neuměla. To, co neumí, je najít nemoc včas bez naší pomoci. Je třeba překonat starý model uvažování, že na špatné zprávy je vždy dost času, protože se stejně s tím nedá nic dělat. Dnes je to jinak.

Dá se s tím dělat velmi hodně a čím dříve o nemoci víme, tím je léčba snazší a účinnější. Přeji všem pokračovatelům, aby k tomuto myšlenkovému přechodu dospěli co nejdříve.

Zajímavé:  Epigastria - vše o zdraví

Nemocnice motol - Vše o zdraví Nemocnice motol - Vše o zdraví

Ladislav Lenk, foto: Petr Hozlár

Spor rodičů s pražskou FN Motol otevírá hlubší problém

Sestry a lékaři z Dětského Kardiocentra 2. LF UK a FN Motol napsali otevřený dopis adresovaný řediteli nemocnice a veřejnosti, ve kterém upozorňují na agresivní chování některých rodičů hospitalizovaných dětí. Podle nich situaci neprospívají ani aktivity spolku Juno Moneta, z.s., ten však jejich nařčení odmítá.

V otevřeném dopise zdravotníci z Dětského Kardiocentra FN Motol upozorňují na nedobré praktiky některých rodičů, kterými se domáhají trvalé přítomnosti u svých dětí, a to i bezprostředně po výkonu operace srdce. V tomto čase přitom podle vyjádření zdravotníků z tohoto oddělení dítě pobývá na Jednotce intenzivní a resuscitační péče [JIRP], kde má péče o pacienta svá přísná pravidla a specifika.

„Dětští pacienti jsou po operaci srdce v umělém spánku. Mají často nestabilní krevní oběh s rizikem různých komplikací a vyžadují řadu rychlých a včasných léčebných zásahů. Přítomnost rodičů slouží za této situace hlavně k jejich vlastnímu uklidnění. Neměla by negativně ovlivnit náročnou práci zdravotnického personálu,“ uvádějí v dopise zdravotníci z dětského kardiocentra.

Konflikty už řešila i Policie ČR

Střety mezi zdravotníky a zákonnými zástupci hospitalizovaných dětí už podle informací z otevřeného dopisu skončily i přivoláním Policie ČR. Čímž si chtěli rodiče podle zdravotníků vynutit přístup na JIRP ve večerních hodinách. A to bez ohledu na konkrétní situaci na pracovišti.

Mnohé nesváry v přístupu a komunikaci pak zdravotníci přisuzují Spolku Juno Moneta, z.s., který rodiče k zavolání policie nabádá. Výjimkou pak podle nich není ani nahrávání rozhovorů rodičů s personálem oddělení bez jejich vědomí.

Nahrávky mají podle nich posloužit jako důkazní materiál při případné soudní při.

Podle vyjádření personálu oddělení jejich vnitřní řád respektuje Metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] z 21.4. 2020.

V něm je přítomnost zákonného zástupce u nezletilých pacientů blíže popsána, a to i během nouzového stavu.

Metodické doporučení mimo jiné uvádí: „Vnitřní řád poskytovatele zdravotních služeb nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nutná zejména pro řádný chod poskytovatele a respektování práv ostatních pacientů.“

Tímto vyjádřením pak logicky umožňuje upravit vstup zákonných zástupců na JIRP podle momentálních možností. Tedy tak, aby nedošlo k narušení poskytování zdravotních služeb žádnému z hospitalizovaných pacientů.

„Rodinám našich pacientů vycházíme maximálně vstříc. I v současné epidemiologicky složité době je jeden ze zákonných zástupců s pacientem hospitalizován s právem trvalé přítomnosti na standardním oddělení před i po operaci,“ tvrdí zdravotníci v dopise.

Spolek Juno Moneta se brání

S výše uvedeným ovšem nesouhlasí Petra Langová ze Spolku Juno Moneta, z.s.. Ten si klade za cíl prosazovat a chránit zájmy a práva pacientů. Podle ní si na nepřátelský přístup ve FN Motol, a to nejenom na Dětském Kardiocentru, stěžuje více rodičů.

„Chápeme, že situace po operaci dítěte je choulostivá a podmínky na JIRP musí být tvrdé. Ale nechápeme, proč k dítěti zákonného zástupce vpustí pouze jednou za den. A to maximálně na pět minut,“ uvedla pro ZdraveZpravy.cz Petra Langová.

Nerozumí tomu, proč personál rodiče k dětem nepustí například dvakrát za den. Uvádí i příklad, kdy maminka operovaného chlapce ve FN Motol nechtěla podepsat jeden z dokumentů, v němž měla souhlasit i se svazováním dítěte v době po operaci. To proto, aby se dítě, které je napojeno na přístroje, kanyly apod., nemohlo vytrhnout.

„Matce dítěte se svazování nelíbilo. Nesouhlasila s tím a odmítla dokumenty podepsat. Chtěla proto po operaci u dítěte být, aby případnému vytržení od přístrojů zabránila. Na to jí personál oddělení řekl, že v tom případě tedy žádná operace nebude,“ říká Petra Langová s tím, že pro dítě byl výkon operace životně důležitý.

Vše je zcela v pořádku, tvrdí FN Motol

To ale odmítá FN Motol. Podle vyjádření její mluvčí Pavlíny Dankové zveřejněném na FB nemocnice je v tomto případě pravda pouze to, že lékaři matce pacienta jasně a opakovaně nabídli možnost syna po operaci vidět. Její požadavek, aby mohla vstoupit na JIRP kdykoliv ona bude chtít, nemocnice ale akceptovat nemohla.

„Možnost být se svým dítětem bezprostředně po operaci mají ve FN Motol všichni rodiče. Pochopitelně na omezenou dobu, protože je nutné respektovat práva ostatních pacientů. Zákonní zástupci [doprovody] ostatních pacientů jsou běžně se svými dětmi samozřejmě hospitalizováni i testováni na covid-19. A bez zbytečných komplikací dodržují provozní řád nemocnice,“ doplnila Pavlína Danková.

Mezi další stížnosti rodičů dětí, které byly vyšetřovány ve FN Motol patří podle Petry Langové i to, že rodiče nemohou být přítomni u svých dětí ve chvíli, kdy podstupují magnetickou resonanci. Ta se děje v celkové anestezii dítěte.

 • „V jiných nemocnicích rodiče k tomuto výkonu pouští, ve FN v Motole nikoliv,“ říká.
 • I přes neshody a nevyjasněné chování mezi rodiči a zdravotníky z FN Motol uvádí zaměstnanci Dětského Kardiocentra v otevřeném dopise, že oni i ombudsman FN Motol jsou s rodiči ve stálém kontaktu a snaží se celou situaci vyjasnit a uklidnit.
 • Veronika Táchová

Nemocnice motol - Vše o zdraví

Jedné z dvojčátek diagnostikovali vážnou srdeční vadu. Dnes žije dvouletá Baruška díky operacím jako její zdravý bráška

27.5.2021

„U jednoho z vašich dvojčat máme podezření na srdeční vadu neslučitelnou se životem.“ To oznámili lékaři manželům Machkovým ze Strukova v Olomouckém kraji ve 12. týdnu těhotenství.

Zachránit malou Barušku však mohly operace – a rodiče její život do rukou Dětského kardiocentra v Motole svěřili.

I přes několik komplikací nakonec vše dobře dopadlo a dnes dvouletá holčička žije jako její zdravé dvojče.

Nemocnice motol - Vše o zdraví

Baruška a její dvojče-bráška se narodili o Vánocích 2018. Nešlo však o klasický porod – kromě toho, že musel být proveden císařským řezem ve Fakultní nemocnici Motol, kam manželé z Olomoucka docestovali, byl plný dalších obav. „Ve 12.

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

týdnu těhotenství nám pan doktor během běžné genetické prohlídky sdělil, že má u jednoho z dvojčátek podezření na srdeční vadu.

Další prohlídka s asistencí paní kardioložky a posudek dalšího kardiologa bohužel vadu neslučitelnou se životem potvrdily,“ vzpomíná maminka dvojčat Veronika Machková.

Dětská kardioložka jim poté na konzultaci oznámila, že dítě trpí hypoplastickým levým srdcem. „Zároveň nám ale dala naději, že se s touto vážnou vadou dá žít, pokud dítě podstoupí Norwoodovu operaci. Pak jsme byli odkázáni na Motol,“ říká maminka.

V Praze rodičům lékaři při první kontrole udělali vyšetření a vysvětlili postup, jak bude vše probíhat. „Byli jsme hospitalizovaní pár dní před porodem. Po porodu Barušku hned odvezli na Dětské kardiocentrum, kde po 5 dnech podstoupila první operaci. Ta dopadla dobře a po dvou týdnech jsme si ji odvezli domů.“

Na druhou operaci, která je pro vyřešení této srdeční vady nezbytná, čekali manželé Machkovi s dcerou podle plánu do konce března. I ta dopadla v pořádku a po několika dnech byla holčička z nemocnice propuštěna.

Vše ale růžové nebylo – po týdnu doma nastaly komplikace. „Baruška asi třikrát ošklivě zakašlala. Ihned jsme volali do Motola, kde nám pan doktor řekl, že máme okamžitě přijet. Po vyšetření zjistili, že má zápal plic,“ popisuje maminka.

„Převezli ji do fakultní nemocnice na Karlově náměstí, kde strávila asi tři týdny. Krátce potom měla podezření na žloutenku, ale po vyšetření se ukázalo, že jsou to žlučové kameny způsobené vedlejšími účinky léků na zápal plic.

V nemocnici, tentokrát už v Olomouci, tedy musela strávit další dva týdny.“

„Vždy jsme měli to štěstí, že jsme byli se všemi službami nemocnice, včetně nemocničního personálu, velice spokojeni,“ říká teď už s úsměvem maminka dvojčat.

„Nynější zdravotní stav dcerky je velmi dobrý, všichni lékaři jsou s jejími zdravotními výsledky dlouhodobě velice spokojeni.

A protože je Baruška z dvojčat, máme srovnání se zdravým dítětem a není nic, v čem by byla v pozadu. Jedině při větší fyzické zátěži má problém se zadýcháváním.“

Barušku čeká ještě poslední, třetí část Norwoodovy operace. Ta se provádí ve věku tří až šesti let, podle stavu dítěte. Důležité je, že dnes Baruška žije stejně jako její zdravý bráška Vojtíšek, ráda kreslí, kouká na pohádky a hraje si se sourozenci. To vše díky pokrokové dětské kardiologii.

Zdravá nemocnice

Fakultní nemocnice v Motole se jako jedna z prvních nemocnic ČR v roce 2003 zapojila do mezinárodního programu Zdravá nemocnice – Health Promoting Hospitals. V praxi to znamená, že nemocnice realizují principy podpory zdraví deklarované WHO.

V rámci programu bylo vytvořeno pět standardů podpory zdraví zaměřené na oblast posuzování potřeb pacientů, informování pacientů, mezioborovou spolupráci a kontinuitu poskytované péče, podporu zdravého prostředí a na oblast řízení.

Účinnost a plnění standardů se posuzuje na základě měřitelných kritérií formou sebehodnocení. Výstupy sebehodnocení slouží ke stanovení nápravných opatření. Nedílnou součástí je i monitorování dopadu nápravného opatření (např.

: zvýšení dostupnosti informačních a edukačních materiálů posílí účast pacientů na podpoře vlastního zdraví; výsledný efekt zjistí průzkum spokojenosti pacientů).

Program Zdravá nemocnice zahrnuje komplexní problematiku podpory zdraví, projekty jsou zacíleny jak na pacienty tak i zdravotnické pracovníky.

V letošním roce pokračují projekty:

Ptejte se svého lékárníka, tento projekt nabízí lékárna FN v Motole. Je určen pro pacienty, zaměstnance a ostatní zájemce z řad návštěvníků nemocnice. Témata, na která je možné se ptát jsou k dispozici ve výdejnách lékárny. Kontaktní telefon pro informace – 224 435 714.

Informační a edukační materiály, ve spolupráci s klinikami se zaměříme na tvorbu a také dostupnost edukačních materiálů pro pacienty.

Projekt Prevalence kuřáctví ve zdravotnictví je realizován ve spolupráci s Ústavem veřejného zdravotnictví 2.LF UK formou průzkumného šetření.

V lednu a únoru probíhá na Pneumologické klinice, LDN, KAR. V letním období bude průzkum probíhat na Interní, Ortopedické a Pediatrické klinice.

V loňském roce již proběhlo šetření na oddělení centrálních operačních sálů  a  na klinice I. a III. chirurgie.

Kampaň – Ex kuřáci jsou nezastavitelní, je evropským projektem na podporu odvykání kouření. Jde o motivační program odvykání kouření, jehož cílem je poskytnout podporu kuřákům, kteří jsou rozhodnuti s kouřením přestat, a zároveň také pomoci všem ex-kuřákům v jejich odhodlání se k cigaretě nevracet. Odkaz najdou zájemci na intranetu v permanentních zprávách.

Programy pro zlepšování tělesné kondice pacientů a zaměstnancůse uskutečňujíve spolupráci s Klinikou rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK. Pacientům i zaměstnancům jsou nabízeny programy zaměřené na udržení tělesné zdatnosti, na prevenci bolesti zad, na stabilizaci hmotnosti a snížení nadváhy. Nabídka programů pro zaměstnance je zveřejňována na intranetu.

 • Dobrovolnické centrum
 • Spirituální péče        
 • Centrum léčby závislosti na tabáku

MUDr. Soňa Czémyová tel. 224436667

 1. Kontakt ambulance centra tel. 224436646          
 2. (Pneumologická klinika 2.LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 15006)
 3. Edukační poradny  kde je  Poradna pro pacienty s poruchami lipidového metabolizmu, s poruchami kostního metabolizmu, s poruchami nutrice
 •  Interní klinika – pro diabetiky
 •  Gynekologcko-porodnické kliniky – pro těhotné           
 •  Chirurgické kliniky–  pro stomiky
 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství redukce nadváhy

Cvičení pro pacienty  (pro těhotné, s diabetem, kardiaky, seniory…..)

 • Vzdělávání

 • PROMOTING A HEALTHY WORKPLACE MOTOL UNIVERSITY HOSPITAL (933,68 KB)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector