Neurol – Vše o zdraví

Silná káva s mlékem a tableta cipralexu. Tak vypadá každodenní snídaně třicetileté Moniky Průchové. O antidepresivech mluví bez obalu a za jejich konzumaci se nestydí. Pravé jméno ale uvést nechce.

Bez svých „bobulí“, jak je nazývá, by prý byla nemožná.  „Léky proti depresi beru od studií na vysoké.

Zkoušela jsem je už několikrát vysadit, ale moje nálada šla pak rapidně dolů, nefungovala jsem,“ líčí Monika, která si kromě antidepresiv nosí z lékárny také balení neurolu, léku tlumícího úzkost.

 Na rostoucí spotřebu antidepresiv přišla nedávno řeč také v souvislosti se zaměstnanci České televize. Závodní lékařka pak vše uváděla na pravou míru tím, že uživatelů antidepresiv přibývá všude.

Čísla jí dávají za pravdu. Podle statistik užívá v současné době antidepresiva zhruba pět procent Čechů.

Zdaleka jsme tak nedosáhli spotřeby Spojených států, kde jsou třetím nejprodávanějším lékem a užívá je okolo jedenácti procent Američanů.

Deprese je závažný psychický stav vyznačující se dlouhodobým poklesem nálady, který nemá zjevnou objektivní příčinu. Zatímco špatná nálada nebo smutek laicky nazývané „depka“ rychle odezní, skutečná deprese trvá obvykle několik měsíců. Znaky deprese: Únava, skleslost, ztráta energie, pocity viny a beznaděje, ztráta sebedůvěry, zhoršená pozornost, poruchy spánku, ztráta schopnosti pociťovat radost, nezájem o dříve oblíbené činnosti, ztráta libida, změny chuti k jídlu, úzkostné stavy, sebevražedné myšlenky

Znepokojivé však je, jakou rychlostí u nás spotřeba léků proti depresi roste. Zatímco na přelomu tisíciletí předepsali čeští lékaři podle údajů Státního úřadu pro kontrolu léčiv 37 milionů denních dávek, dnes si z lékáren odnášíme pětinásobek – téměř 190 milionů dávek.

Antidepresiva byla krátkodobě předepsána milionům lidí a až dvě stovky tisíc Čechů je užívají denně. Co zavinilo tak razantní nárůst? „Významným stresovým faktorem je nepochybně práce. Tlak ze strany zaměstnavatelů se neustále zvyšuje. Silný je také strach ze ztráty zaměstnání. Kvůli němu si zaměstnanec nechá leccos líbit,“ vysvětluje psycholog Michal Walter.

Pracovat za dva, usmívat se za tři

Osmihodinová pracovní doba je pro čím dál větší počet lidí utopie. „V práci musím stihnout množství úkolů, které by ještě před pěti lety dělali tři lidi.

Ve firmě se snižovaly stavy, práce ale neubylo,“ líčí Monika Průchová, která pracuje na pozici manažerky účetního oddělení. Přesčasy jí prý nevadí. Žije sama, a tak za rodinou spěchat nemusí.

Horší je strach, zda si práci udrží i v další vlně propouštění.

„Nejenže přibývá množství úkolů, které musíme zvládnout, ale ještě se u toho máme usmívat a být profesionální za všech okolností,“ upozorňuje na další úskalí Michal Walter. Přirozené emoce, ke kterým patří i vztek, prý obvykle potlačujeme. Abychom společensky obstáli, přijímáme role, které nám nevyhovují, a jejichž přijetí se dříve či později podepíše na našem duševním zdraví.

 • LEHKÁ – člověk je skleslý a bez nálady, ztrácí zájem o okolí a uzavírá se do sebe, s obtížemi zvládá práci a běžné denní povinnosti
 • STŘEDNĚ TĚŽKÁ – pacient je natolik skleslý a bez energie, že nedokáže pracovat, nezvládá péči o domácnost
 • TĚŽKÁ – postižený má problém s nejběžnějšími denními činnostmi, odmítá vstát z postele, mohou se vyskytnout sebevražedné myšlenky

V předrevoluční době nebyla výjimkou neupravená prodavačka, vylévající si na zákaznících zlost a frustraci. Dnes v obchodech potkáváme usměvavé dámy, které se mohou přetrhnout ochotou. Aspoň když tuší, že za zády je šéf, který by je mohl snadno vyměnit za sympatičtější uchazečku. Díky vysoké nezaměstnanosti by ji našel snadno.

„Nestačí dodržovat jen předepsaný dress code. Nepsanou součástí firemní kultury je také americký úsměv. Kdo se kaboní, nemá šanci uspět,“ popisuje typické firemní prostředí Monika.

Dovolit si projevit v práci smutek nebo zlost je prý nemyslitelné. Moderní doba nás chce zdravé, usměvavé, pozitivní a flexibilní.

Častým požadavkem pracovních nabídek je vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu.

Prostor pro naše potřeby a přirozené projevy se neustále zmenšuje. Málokdy si můžeme dovolit chovat se tak, jak bychom si přáli a jak je pro nás přirozené. Následně se trápíme obavami, jestli nejsme ve skutečnosti špatní, když se musíme neustále přetvařovat. To všechno se pak negativně odráží na psychice.

Kdo nezobe, není in

Není divu, že se z braní antidepresiv a jiných psychofarmak stává móda. Deprese je něčím naprosto běžným. Téměř nikdo už se za ni nestydí.

Účinky antidepresiv se staly obvyklým námětem společenských hovorů nad hrnkem kávy nebo sklenkou vína. Tolerance současné společnosti vůči lékům proti depresi s sebou však přináší i pozitiva.

„Dříve lidé často trpěli mnoho let těžkými depresemi, aniž by vyhledali odbornou pomoc. Dnes přicházejí do ordinací psychiatrů i s mírnějšími projevy.

Neurol - Vše o zdraví

Někdy si přímo řeknou o lék, s kterým má dobrou zkušenost jejich kolega nebo kamarád,“ říká psychiatrička Petra Dočkalová z Konzultačního a terapeutického institutu Praha. A priori špatně to podle ní není. Je pouze na lékaři, aby situaci posoudil a klientovi vyhověl, případně doporučil jiný postup.

Horší prý je, když se potenciální pacient rozhodne návštěvě psychiatra vyhnout. Léky si jednoduše opatří nelegálním způsobem od známých nebo přes internet. V takovém případě se může dočkat velmi nepříjemných nežádoucích účinků.

„Pokud si naordinuje psychofarmaka člověk, který je ve skutečnosti nepotřebuje, může se u něj místo zlepšení nálady dostavit intenzivní nervozita nebo těžké zažívací potíže,“ vysvětluje doktorka Dočkalová.

Stoupenci postoje, že antidepresiva jsou v současnosti silně nadužívaná, kritizují také skutečnost, že u nich neexistuje žádné preskripční omezení.

Pokoutné nákupy přes internet tak nejsou jedinou cestou, jak se pro někoho nepříjemné návštěvě psychiatra vyhnout. Léky na uklidnění nebo antidepresiva může předepsat i praktický lékař, a to na rozdíl od psychologa, který takovou kompetenci nemá.

Na první pohled se tato skutečnost může zdát problematická. Odborný posudek závažnosti deprese je totiž klíčový.

Lékaři na chřipku i depresi

Část odborníků varuje, že roste počet lidí, kteří antidepresivy řeší své povrchní problémy, s nimiž by si při troše snahy a za přispění psychoterapie dokázali poradit sami.

„Při použití antidepresiv je výhoda, že nemusíme znát příčinu deprese, ale riskujeme, že ovlivňujeme mozek, který je v pořádku, zatímco chyba je v našem nastavení, našich představách anebo očekáváních,“ varuje farmakoložka Margit Slimáková.

 • ANTIDEPRESIVA jsou léky určené pro léčbu deprese. Účinkují až po několikatýdenním užívání a nevzniká na ně závislost ani rezistence. Tyto léky kromě léčby deprese tlumí úzkost a tiší neklid. Existuje několik typů, z nichž nejužívanější jsou takzvané inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, jako je Cipralex, Prozac nebo Zoloft. Používají se i k léčbě úzkostných stavů, sociálních fobií a dalších poruch. Starším typem antidepresiv jsou neselektivní inhibitory zpětného vychytávání monoaminů, od jejich užívání se ale kvůli vedlejším účinkům, jako jsou bolesti hlavy nebo rozostřené vidění, a kvůli riziku předávkování ustupuje.
 •  ANXIOLYTIKA se používají k léčbě úzkosti. Účinkují okamžitě, jejich dlouhodobé užívání je ale kvůli návykovosti problematické. Nejběžnější jsou anxiolytika benzodiazepinové řady, k nimž paří komerčně známé léky, jako je Neurol, Xanax, Diazepam, Rohypnol nebo Lexaurin.
 • ANTIPSYCHOTIKA, označovaná také jako neuroleptika, slouží primárně k léčbě psychóz, jako je schizofrenie. Použitelná jsou ale i k nápravě těžké neurotické úzkosti. Patří sem například Chlorpromazin. Všechny tři skupiny léků jsou dostupné jen na lékařský předpis.

Velká část psychiatrů obavy o neadekvátně předepsaná psychofarmaka nesdílí. „Praktičtí lékaři dokážou depresi obvykle úspěšně podchytit a léky ordinují správně a citlivě. V případě pochybností přeposílají pacienty k psychiatrům.

Za dobu své praxe jsem se nesetkala s případem, kdy by praktik takzvaně střelil vedle,“ říká Petra Dočkalová.

Praktický lékař sice v oblasti psychických onemocnění nedosahuje stejné erudovanosti jako psychiatr, základní znalosti ale může získat na pravidelně pořádaných psychiatrických seminářích, určených právě pro praktiky.

„Studie prokazují, že u mírných a středně těžkých depresí mohou být přirozená terapeutika a pohyb prospěšnější než léky. Terapie těžkých depresí potom vždy patří pouze do rukou odborníků,“ oponuje Margit Slimáková. Někdy to prý bez léků ale přece jen nejde.

„Pokud přijde pacient s těžkou depresí, je okamžité nasazení antidepresiv nezbytné.

Až když se na základě jejich užívání jeho stav zlepší, můžeme začít s psychoterapií,“ vyvrací doktorka Dočkalová mýtus, že psychoterapie by léčbě antidepresivy měla předcházet, případně aspoň probíhat vždy souběžně.

Rychlá doba, rychlá řešení

Zatímco antidepresiva začínají fungovat až po několikatýdenním užívání, mnohem nebezpečnější a návykovější benzodiazepiny zabírají okamžitě. Léky jako diazepam, neurol, xanax nebo rohypnol však lékaři nepředepisují zdaleka tak ochotně jako před lety.

Zatímco počet předepsaných antidepresiv stoupá, u benzodiazepinů je tomu naopak. Roku 2000 evidovaly statistiky 119 milionů předepsaných denních účinných dávek. V roce 2012 to byla méně než polovina – 53 milionů.

Právě tyto léky se však díky svému rychlému nástupu účinků staly nejoblíbenějšími psychofarmaky na černém trhu. „Lidé hledají jednoduchá řešení. Psychoterapie se jim zdá časově náročná a drahá. Vzít si tabletku přes internet koupeného xanaxu je relativně levné, jednoduché a hlavně rychlé řešení, ideální do dnešní rychlé doby,“ říká Michal Walter.

Kvalita pokoutně zakoupených léků může být ale pochybná. K uživateli se tak mohou dostat léky s prošlou záruční lhůtou, nevhodně skladované, nebo dokonce zdraví nebezpečné padělky.

„V každém případě jde o léky, na něž vzniká na rozdíl od antidepresiv závislost a narůstá tolerance podobně jako u nelegálních drog.

Jejich užitek pro konkrétního pacienta by měl vždy posoudit lékař,“ upozorňuje Petra Dočkalová.

Antidepresiva dětem

S rozšířením psychofarmak se mění také věková hranice jejich uživatelů. Léky ovlivňující psychiku neberou už zdaleka jen dospělí. Zatímco ještě před pár lety byl typickým uživatelem člověk středního a vyššího věku, dnes k nim patří i velmi mladí lidé před plnoletostí.

Zajímavé:  Co Pro Mě Znamená Zdraví?

Podle studie Harvardovy univerzity se počet dětí vykazujících známky deprese každoročně zvyšuje. Do prvního kontaktu s antidepresivy se tak dostávají i žáci základních škol. „Působí na ně čím dál větší tlak ze strany školy i rodičů, kteří na ně nemají dostatek času.

Dnešní děti jsou navíc přirozeně ctižádostivější a cílevědomější, funguje mezi nimi rivalita. Není divu, že se v ordinaci setkáváme se školními fobiemi,“ říká Petra Dočkalová. Posmívat se šprtům prý přestává být „in“.

Novým dětským cílem je nebýt ve třídě za hlupáka a dostat se na vysněnou školu.

Antidepresiva mohou dětem v psychicky náročných obdobích ulehčit. Pokud si ale zvyknou řešit stres z prvních školních písemek léky, budou v tom pravděpodobně pokračovat i před přijímacími zkouškami na střední školu. U maturity už se bez psychofarmak neobejdou a podobně budou pokračovat i na vysoké škole a ve svém prvním, samozřejmě stresujícím, zaměstnání.

V životě na ně pak budou číhat i další nástrahy. Strach o vlastní zabezpečení a z nestálé ekonomické situace se stal hlavním příznakem doby. „Tlaky kvůli hypotékám a jiným finančním závazkům jsou velké.

Z žen se kvůli častějším rozvodům stávají samoživitelky a muži zase vedle nové rodiny mají povinnost částečně zabezpečit i bývalou manželku,“ konstatuje Michal Walter. Může se tak stát, že na pravidelné pokrytí měsíčních závazků potřebují třeba i padesát tisíc.

„Pokud onemocní nebo přijdou o práci, velice rychle vyčerpají rezervy. Není divu, že se z takové situace hroutí,“ dodává psycholog.

Nebezpečný trend singles

Další hrozbou je podle Michala Waltera nezaměstnanost. Pokud trvá delší dobu, nezaměstnaný se propadne do depresí a práci už není schopný aktivně hledat. Mladý člověk, který uplatnění nesehnal po absolvování vysoké nebo střední školy, může ztratit motivaci už nadobro.

Do svého dospělého života si odnáší negativní poselství, které pak může přebíjet právě psychofarmaky. Jakkoli náročné pracovní podmínky může úspěšně eliminovat podpora rodiny a blízkých přátel. „Síť lidí, které kolem sebe máme, je extrémně důležitá.

Zachytí nás při pádu a pomůže postavit zpět na nohy,“ říká Michal Walter.

Za nebezpečný trend považuje stále se rozšiřující skupinu osamoceně žijících lidí, takzvaných singles, kteří jsou zaměření výhradně na svou práci. „Chtějí si vybudovat kvalitní kariéru a dobré materiální zázemí. Vztahy neřeší, mají kolem sebe jen kamarády, nikoli opravdu blízké lidi. Když se dostanou do úzkých, nemá je kdo podržet,“ dodává Walter.

Stoprocentně účinná prevence proti depresi neexistuje. Riziko vzniku se dá ale snížit. Mezi preventivní opatření patří zdravý životní styl v čele s dostatkem spánku a pohybu. Vhodné je také eliminovat stres dříve, než přeroste v depresi. Kdo si není svým psychickým stavem jistý, neměl by se bát navštívit psychologa nebo psychiatra.

Ostuda to v žádném případě není.

Neurol - Vše o zdraví

Antidepresiva: Výhody i vedlejší účinky. Na co si dát pozor?

Máte pocit, že jste nějak selhali, když jste skončili v ambulanci psychiatra? Nemějte, deprese či jakákoli jiná psychická nemoc (může to být cokoli, od syndromu vyhoření po schizofrenii či bipolární poruchu) nejsou něco, za co byste se měli stydět. A i když si myslíte, že máte pevnou vůli překonat cokoli, ne vždy to jde. Pokud začínáte s antidepresivy, je rozhodně důležité, aby vám lékař poctivě a trpělivě vše vysvětlil, včetně možných nežádoucích účinků.

Na co si dát pozor?

Při výběru antidepresiv je důležité, aby psychiatr zohlednil převažující příznaky deprese. U mírné deprese s úzkostí není vhodné dlouhodobé užívání benzodiazepinů (léky, které obecně zklidňují až navozují spánek, například Diazepam, Xanax, Neurol, Lexaurin).

Tyto léky se bohužel i u nás nadužívají a předepisují se i v situacích, které je možné zvládnout nefarmakologicky nebo jinými léky, jako jsou právě antidepresiva.

Ta odstraní nejen úzkost a nespavost, ale taky projevy deprese. Vždy by vás měl lékař upozornit na to, že léčba antidepresivy je dlouhodobá a neměla by se přerušit po odeznění prvních příznaků.

Vysazovat léky je potřeba opatrně a lepší je někdy snížit dávkování než léky vysadit zcela.

Výhody antidepresiv

Zejména v případě léčby úzkostné poruchy a deprese jsou antidepresiva velmi účinná, pokud jde o nespavost, která bývá vedlejším projevem deprese. Výzkumy prokázaly největší efekt u lidí trpících závažnou depresí, především pak z krátkodobého hlediska. Jejich stav se obvykle během dvou měsíců terapie zlepší.

Antidepresiva vám taky můžou pomoci „rozlišit“ skutečné myšlenky od těch depresivních. Jakmile léky začnou zabírat, očekávejte taky zvýšení motivace a snížení strachu. Budete se lépe soustředit a budete lépe spát. Antidepresiva taky pomohou s chronickou bolestí zad, šíje a svalů.

Nevýhody antidepresiv

V případě užívání antidepresiv se – stejně jako u všech ostatních léků – mohou objevit vedlejší účinky, zejména v prvních měsících užívání.

Můžou se rozvinout nespavost, kožní vyrážky, bolesti hlavy, žaludeční nevolnost či průjem. Tyhle problémy bývají ale dočasné a většinou odezní.

Závažnější může být snížená schopnost srážení krve v důsledku snížení koncentrace serotoninu v krevních destičkách (zejména pokud užíváte navíc aspirin nebo ibuprofen).

Některá antidepresiva mohou snižovat sexuální libido, u mužů se může objevit problém s ejakulací a u žen s orgasmem. Nevýhodou je také pravidelné užívání léků – vynechání dávky by nemělo nastat.

Ne každý lék vám může vyhovovat, takže zpočátku možná budete experimentovat s různými značkami a druhy.

Některé druhy antidepresiv (NaSSA) mohou způsobit přibývání na váze, SSRI (sertralin) zase oploštění emocí či takzvaný serotoninový syndrom (závažný stav vyvolaný nadměrnou stimulací serotoninu).

Jaká jsou rizika neléčené deprese?

Neléčená nebo nedostatečně léčená porucha velmi výrazně snižuje kvalitu života a zhoršuje výkonnost. Velmi často vede také k pracovní neschopnosti a problémům v partnerském vztahu.

Neléčená deprese velmi často vede taky k nadužívání alkoholu, který aspoň zpočátku příjemně uvolňuje, ale v důsledcích může vést k závislosti. V extrémních případech pak může vyústit až v sebevraždu.

Pokud vám tedy váš ošetřující lékař antidepresiva předepsal, je velmi vhodné začít je brát, neboť u vhodně zvolených léků jejich výhody jednoznačně převažují nad nežádoucími účinky.

NEUROL – souhrnné informace | Nonstop lékarna

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Neurol 0,25 mg tablety

Neurol 1 mg tablety

Jedna tableta obsahuje alprazolamum 0,25 mg nebo 1,0 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: 23,6 mg monohydrátu laktosy v jedné tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Tableta.

Neurol 0,25 mg: bílé až téměř bílé ploché tablety bez půlicí rýhy a bez označení.

Neurol 1 mg: bílé až téměř bílé tablety s půlicí rýhou typu karate. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Dávkování

Optimální dávku je třeba stanovit individuálně, na základě závažnosti příznaků a individuální odpovědi pacienta.

Pacientům, kteří vyžadují zvýšené dávky, by dávkování mělo být zvyšováno postupně, aby se zabránilo nežádoucím účinkům.

Obecně platí, že pacienti, kteří dříve neužívali psychotropní léky, vyžadují nižší dávku než pacienti, kteří již užívali trankvilizéry, antidepresiva nebo hypnotika.

Je doporučeno užít nejnižší účinnou dávku, aby se předešlo vzniku ataxie nebo zvýšené sedace; toto je zvláště důležité u starších nebo oslabených pacientů.

 • Symptomatická léčba úzkosti
 • Doporučená zahajovací dávka: v rozmezí 0,25 – 0,5 mg třikrát denně.
 • Doporučená dávka: dávku je možné zvyšovat podle potřeb pacienta až na maximální denní dávku 4 mg, rozdělenou během dne do několika dávek.
 • Symptomatická léčba panických poruch
 • Doporučená zahajovací dávka: v rozmezí 0,5–1 mg před spaním.

Doporučená dávka: dávka má být upravena podle odpovědi pacienta. Dávku je možné zvyšovat nejvýše o 1 mg každé 3–4 dny. Mohou být podány další dávky až do dosažení dávkování 3–4× denně.

V klinických studiích byla průměrná podaná dávka 6±2 mg. Výjimečně byla u několika pacientů nutná dávka 10 mg denně.

 1. Objeví-li se nežádoucí účinky, je nutné dávku snížit.
 2. Starší pacienti (> 65 let) a oslabení pacienti
 3. Doporučená zahajovací dávka: 0,25 mg 2–3krát denně.

Doporučená dávka: dávka může být postupně upravena podle pacientovy snášenlivosti. Objeví-li se nežádoucí účinky, je nutné zahajovací dávku snížit.

Ukončení terapie

Dávky je nutno snižovat pozvolna. Doporučuje se snižovat denní dávku alprazolamu nejvýše o 0,5 mg každé 3 dny. U některých pacientů musí být snižování dávky ještě pomalejší (viz bod 4.4).

 • Pediatrická populace
 • Bezpečnost a účinnost alprazolamu u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla dosud stanovena; proto se užití alprazolamu nedoporučuje.
 • Způsob podání
 • Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla a je třeba je zapít malým množstvím vody.

Přípravek Neurol je kontraindikován u pacientů:

 • s hypersenzitivitou na léčivou látku, jiné benzodiazepiny nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1,
 • s myasthenia gravis,
 • s těžkou respirační insuficiencí,
 • se syndromem spánkové apnoe,
 • s těžkou jaterní insuficiencí.

U léčby pacientů s poruchou ledvinných funkcí nebo lehkou až středně těžkou poruchou jaterních funkcí je nutná opatrnost.

Panické poruchy byly u neléčených pacientů spojeny s velkými primárními nebo sekundárními depresemi a se zvýšeným počtem sebevražd.

Proto jsou při podávání vyšších dávek alprazolamu při léčbě pacientů s panickými poruchami nutná stejná opatření, jako při léčbě jinými psychotropními látkami užívanými k léčbě pacientů trpících depresemi nebo pacientů s myšlenkami na sebevraždu nebo sebevraždu plánujících.

U pacientů s depresivní poruchou nebo úzkostí doprovázenou depresí nesmí být k léčbě deprese samostatně předepsány benzodiazepiny nebo léky působící stejně jako benzodiazepiny, protože mohou urychlit nebo zvýšit riziko sebevraždy.

Proto musí být stejné opatření uplatněno při použití vyšších dávek alprazolamu při léčbě pacientů s panickými poruchami, jako je uplatněno při užití jakéhokoliv psychotropního léku při léčbě depresivních pacientů nebo těch pacientů, u kterých existuje důvod očekávat skryté myšlenky nebo plány na sebevraždu.

Bezpečnost a účinnost alprazolamu nebyla zjišťována u dětí a dospívajících mladších 18 let, proto se užití alprazolamu nedoporučuje.

Starší pacienti

Benzodiazepiny a příbuzné přípravky je třeba užívat u starších pacientů s opatrností vzhledem k riziku sedace a/nebo muskuloskeletální slabosti, které mohou vést k pádům, často se závažnými důsledky pro tuto populaci. Doporučuje se dodržovat obecný princip užívání nejnižší účinné dávky u starších a/nebo oslabených pacientů, aby se předešlo rozvoji ataxie nebo nadměrné sedace.

Zvláštní obezřetnosti je zapotřebí při předepisování benzodiazepinů pacientům s anamnézou zneužívání alkoholu nebo léků (viz bod 4.5).

Závislost

Zajímavé:  Neplodnost - Vše o zdraví

Užívání benzodiazepinů může vést k rozvoji fyzické a psychické závislosti na těchto přípravcích. Nebezpečí vzniku závislosti se zvyšuje s dávkou a délkou léčby; je také vyšší u pacientů s alkoholovou a lékovou závislostí v anamnéze.

Léková závislost může vzniknout při terapeutických dávkách a/nebo u pacientů bez rizikových faktorů. Zvýšené riziko lékové závislosti je při kombinovaném užívání několika benzodiazepinů, bez ohledu na anxiolytickou či hypnotickou indikaci.

Také byly hlášeny případy zneužívání.

Příznaky z vysazení

Pokud se fyzická závislost vyvinula, bude náhlé ukončení léčby doprovázeno abstinenčními příznaky. Může jít o bolest hlavy, svalovou bolest, extrémní úzkost, napětí, neklid, zmatenost a podrážděnost.

V těžkých případech se mohou vyskytovat následující příznaky: derealizace, depersonalizace, hyperakuze, znecitlivění a brnění končetin, hypersenzitivita na světlo, hluk a fyzický kontakt, halucinace nebo epileptické záchvaty.

Rebound úzkosti

Jedná se o přechodný syndrom, kdy se symptomy, které vedly k zahájení léčby benzodiazepiny, objevují ještě ve větší intenzitě při vysazování léčby.

Mohou být doprovázeny jinými reakcemi včetně změn nálad, úzkosti nebo poruch spánku a neklidu.

Vzhledem ke skutečnosti, že je nebezpečí výskytu abstinenčních příznaků nebo opětovného výskytu původních příznaků vyšší po náhlém vysazení léčby, doporučuje se snižovat dávkování postupně.

Délka léčby

Léčba by měla být, v závislosti na indikaci, co nejkratší (viz bod 4.2) a nemá překročit 8–12 týdnů, včetně období snižování dávky. Případnému prodloužení doby léčby musí předcházet vyhodnocení současného stavu pacienta.

Pacienta je vhodné informovat již na začátku léčby o její omezené délce, a přesně vysvětlit, jak bude dávka postupně snižována. Dále je nutné pacienta informovat o možnosti vzniku rebound fenoménu a tím minimalizovat obavy pacienta, pokud by se během ukončování léčby tyto příznaky vyskytly.

 1. Zdá se, že v případě benzodiazepinů s okamžitým účinkem se mohou příznaky z vysazení projevit v rámci dávkovacího intervalu, zvláště při vysokém dávkování.
 2. Při použití benzodiazepinů s prodloužených účinkem je nutné vyvarovat se výměny za benzodiazepiny s okamžitým účinkem, protože by se mohly vyskytnout příznaky z vysazení.
 3. Amnézie

Benzodiazepiny mohou vyvolávat anterográdní amnézii. Tento stav se vyskytuje nejčastěji několik hodin po požití přípravku.

Psychiatrické a ‚paradoxní‘ reakce

Při užívání benzodiazepinů jsou známy reakce jako neklid, agitovanost, podrážděnost, agresivita, bludy, zuřivost, noční můry, halucinace, psychózy, nevhodné chování a jiné nežádoucí poruchy chování. Pokud se vyskytnou, měl by se přípravek vysadit.

 • Jejich výskyt je pravděpodobnější u dětí a starších pacientů.
 • Tolerance
 • Po opakovaném užívání benzodiazepinů po dobu několika týdnů může dojít k částečné ztrátě hypnotického účinku.
 • Riziko plynoucí ze souběžného užívání s opioidy

Souběžné užívání přípravku Neurol a opioidů může vést k sedaci, respirační depresi, kómatu a úmrtí.

Vzhledem k těmto rizikům je současné předepisování sedativ, jako jsou benzodiazepiny nebo podobné látky (jako přípravek Neurol), spolu s opioidy vyhrazeno pro pacienty, u nichž nejsou alternativní možnosti léčby.

V případě rozhodnutí předepsat Neurol současně s opioidy, je nutné předepsat nejnižší účinnou dávku na nejkratší možnou dobu léčby (viz také obecné doporučení dávkování v bodě 4.2). Pacienty je nutné pečlivě sledovat kvůli možným známkám a příznakům respirační deprese a sedace.

 • V této souvislosti se důrazně doporučuje informovat pacienty a jejich pečovatele, aby o těchto symptomech věděli (viz bod 4.5).

Laktosa

Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento léčivý přípravek užívat.

Benzodiazepiny mají aditivní účinek, jsou-li užívány současně s alkoholem a dalšími látkami s účinkem na CNS.

Současné užívání alkoholu se nedoporučuje.

Alprazolam je nutné používat s opatrností při kombinaci s jinými látkami utlumujícími CNS. V případech souběžného podání s antipsychotiky (neuroleptiky), hypnotiky, anxiolytiky/se­dativy, některými antidepresivy, opioidními analgetiky, antiepileptiky, anestetiky a sedativními H1-antihistaminiky může dojít ke zvýšení depresivního účinku.

 • V případě opioidních analgetik může dojít i ke zvýšení euforie, což může vést až k psychické závislosti.

Farmakokinetické interakce mohou vzniknout, pokud je alprazolam podáván současně s léky, které ovlivňují jeho metabolizmus.

Opioidy

Současné užívání sedativ, jako jsou benzodiazepiny nebo jim podobné látky(jako Neurol), spolu s opioidy zvyšuje riziko sedace, respirační deprese, kómatu a úmtí v důsledku aditivního tlumivého účinku na CNS. Je nutné omezit dávku a délku trvání jejich souběžného užívání (viz bod 4.4).

Inhibitory CYP3A

Léky, které inhibují určité jaterní enzymy (zejm. cytochrom P450 3A4), mohou zvyšovat koncentraci alprazolamu a zesilovat tak jeho účinek.

Výsledky několika klinických studií s alprazolamem, in vitro studií s alprazolamem, a klinických studií látek metabolizovaných podobně jako alprazolam poskytují důkaz o různých stupních interakcí a možných interakcích alprazolamu a dalších látek. Podle stupně interakce a typu dostupných údajů byla vytvořena následující doporučení:

 • Není doporučeno společné podávání alprazolamu a ketokonazolu, itrakonazolu nebo jiných azolových antimykotik.
 • Souběžné podání nefazodonu nebo fluvoxaminu zvyšuje AUC alprazolamu přibližně 2×. Pokud je alprazolam podáván spolu s nefazodonem, fluvoxaminem a cimetidinem, je doporučena opatrnost a případné snížení dávky.
 • Při podávání alprazolamu současně s fluoxetinem, propoxyfenem, perorálními kontraceptivy, diltiazemem nebo makrolidovými antibiotiky jako erythromycin, klarithromycin, troleandomycin a telithromycin, je nutná opatrnost.
 • Při podávání alprazolamu současně s digoxinem byly hlášeny zvýšené koncentrace digoxinu, zvláště u starších pacientů (starších 65 let). Pacienti užívající alprazolam a digoxin musí být proto sledováni pro možné příznaky toxicity digoxinu.

Těhotenství

Údaje o teratogenitě a účincích na postnatální vývoj a chování po užití benzodiazepinů nejsou konzistentní. Velké množství dat založených na kohortových studiích ukazuje, že expozice benzodiazepinům v prvním trimestru není spojena se zvýšeným rizikem závažných malformací. Nicméně z některých epidemiologických studií vyplývá dvojnásobné riziko rozštěpu rtu (méně než 2/1000 novorozenců).

Léčba vysokými dávkami benzodiazepinů během druhého a/nebo třetího trimestru těhotenství ukázala pokles aktivních pohybů plodu a variabilitu srdečního rytmu plodu.

Pokud je z klinických důvodů nutná léčba v poslední části těhotenství, může i při léčbě nízkými dávkami dojít k „floppy infant syndromu“, který se projevuje např. axiální hypotonií nebo problémy se sáním a špatným přibýváním tělesné hmotnosti. Tyto příznaky jsou reverzibilní, ale mohou trvat od 1 do 3 týdnů, v závislosti na poločase přípravku.

Při vysokých dávkách může nastat respirační deprese nebo apnoe a hypotermie novorozence. Kromě toho mohou být několik dní po narození u novorozence pozorovány abstinenční příznaky s hyperexcita­bilitou, agitovaností a třesem, i když „floppy infant syndrom“ nebyl pozorován. Objevení se abstinenčních příznaků po porodu závisí na poločasu látky.

Alprazolam nesmí být během těhotenství užíván, není-li to vzhledem ke stavu pacientky nezbytné. Jeli alprazolam užíván během těhotenství, nebo pacientka v průběhu léčby otěhotní, musí být poučena o rizicích pro plod.

Je-li přípravek podáván během poslední části těhotenství, je třeba se vyhnout vysokým dávkám a u novorozence je třeba sledovat abstinenční příznaky a/nebo „floppy infant syndrom“.

Kojení

Hladiny alprazolamu vylučované do mateřského mléka jsou nízké. Kojení nicméně není v průběhu léčby alprazolamem doporučeno.

Schopnost řídit a obsluhovat stroje může být negativně ovlivněna sedací, amnézií, poruchou koncentrace a poruchou funkce svalů. V případě nedostatku spánku může být zvýšena pravděpodobnost zhoršení pozornosti (viz bod 4.5).

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány a hlášeny u pacientů užívajících alprazolam v kontrolovaných klinických studiích a na základě zkušeností po uvedení na trh s četností: velmi časté (>1/10); časté (>1/100, 1/1 000, 1/10 000, < 1/1 000); velmi vzácné (

Neurol 0,5 – příbalový leták

Tento lék je na předpis.

Příbalový leták – PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

NEUROL 0,5 – (Alprazolamum) tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je NEUROL 0,5 a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku NEUROL 0,5 je alprazolam patřící do skupiny látek nazývaných benzodiazepiny. Alprazolam celkově zklidňuje, snižuje úzkost a strach.

Terapeutické indikace:Přípravek NEUROL 0,5 se používá ke krátkodobé léčbě:

 • panické poruchy doprovázené agorafobií (strach z otevřeného prostoru) nebo bez ní;
 • generalizované úzkostné poruchy;
 • úzkosti spojené s depresí;

Přípravek je určen pouze pro dospělé.Alprazolam je indikován pouze v případech, kdy pacient trpí takovými příznaky, které jsou závažné, omezující nebo když pacient na základě poruchy znatelně trpí.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NEUROL 0,5 užívat

Nepoužívejte přípravek NEUROL 0,5 :

 • jestliže jste alergičtí/přecitlivělí na alprazolam), na kteroukoliv z pomocných látek tohoto přípravku, nebo na jiné benzodiazepiny (např. některé léky na spaní);
 • při zeleném očním zákalu s uzavřeným úhlem (zvýšený nitrooční tlak);
 • při onemocněních charakterizovaných svalovou slabostí (tzv. myasthenia gravis);
 • při akutní respirační nedostatečnosti (náhlé potíže s dýcháním);
 • při chronické obstrukční plicní nemoci (dlouhodobě zhoršená průchodnost dýchacích cest) s respirační nedostatečností;
 • při těžké jaterní nedostatečnosti;
 • při krátkých epizodách zástavy dýchání ve spánku (tzv. spánková apnoe)

Přípravek není určen pacientům mladším než l8 let.Přípravek se nesmí podávat kojícím matkám a v průběhu prvního trimestru těhotenství.

 • Zvláštní opatrnosti při použití přípravku NEUROL 0,5 je zapotřebí:Váš lékař má být informován o všech onemocněních, kterými trpíte, aby mohl posoudit vhodnost užívání přípravku NEUROL 0,5.
 • Zvláštní skupiny pacientůPro použití přípravku NEUROL 0,5 u rizikových pacientů, jako jsou pacienti s vážným poškozením jater, ledvin, pacienti závislí na alkoholu nebo na drogách nebo pacienti trpící dechovou nedostatečností, musí být vážné důvody.
 • ZávislostUžívání přípravku NEUROL 0,5 může vést k rozvoji fyzické a psychické závislosti. Nebezpečí vzniku závislosti se zvyšuje s dávkou a délkou léčby; je také vyšší u pacientů, kteří nadmíru konzumovali alkohol či zneužívali léky v
 • minulosti.
Zajímavé:  Léčba Zlomeniny Kotníku Délka?

Pokud se fyzická závislost vyvinula, bude náhlé ukončení léčby doprovázeno abstinenčními příznaky, jako jsou bolesti hlavy, svalové bolesti, extrémní úzkost, napětí, neklid, zmatenost a podrážděnost.

V závažných případech se mohou vyskytovat následující příznaky: derealizace (ztráta kontaktu s realitou), depersonalizace (pocity ztráty smyslu pro realitu), zvýšená citlivost sluchu, znecitlivění a brnění končetin, přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický kontakt, halucinace nebo epileptické záchvaty.

Přechodný syndrom, kdy se příznaky onemocnění, které vedly k zahájení léčby přípravkem Neurol 0,5 mohou objevit ještě ve větší intenzitě, se může vyskytnout při vysazování léčby.

To může být doprovázeno ještě jinýmireakcemi včetně změn nálad, úzkosti nebo poruch spánku a neklidu. Aby se zabránilo tomuto syndromu, je doporučováno postupné snižování dávek ne o více než 0,5 mg alprazolamu jednou za tři dny.

U některých pacientů může být nutné snižovat dávky ještě pomaleji.

Amnézie (celková nebo částečná ztráta paměti)Přípravek NEUROL 0,5 může vyvolávat anterográdní amnézii (celková nebo částečná neschopnost pamatovat si věci po podání přípravku). Tento stav se vyskytuje nejčastěji několik hodin po požití přípravku a proto, abychom toto nebezpečí snížili, je nutné u pacientů zajistit možnost 7-8 hodin trvajícíhonepřerušeného spánku

Benzodiazepiny by neměli být podávány samostatně pacientům k léčbě deprese nebo úzkosti spojené s depresí (tyto pacienti se mohou pokusit o sebevraždu).

Psychiatrické a ‚paradoxní‘ reakcePři užívání benzodiazepinů jsou známy reakce jako neklid, agitace, podrážděnost, agresivita, bludy, zuřivost, noční můry, halucinace, psychózy, nepřiměřené chování a jiné nežádoucí poruchy chování. Pokud se vyskytnou,měl by se přípravek vysadit.

 1. Jejich výskyt je pravděpodobnější u dětí a starších pacientů.
 2. TolerancePo opakovaném užívání po dobu několika týdnů může docházet k určitému oslabení účinnosti hypnotického působení alprazolamu (a jiných benzodiazepinů).
 3. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
 4. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku NEUROL 0,5 a jiných současně podávaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Pokud Vám některý jiný lékař bude chtít předepsat jiný lék, upozorněte ho na skutečnost, že už užíváte NEUROL 0,5.

Zvláštní opatrnosti je zapotřebíInformujte svého lékaře zejména tehdy, pokud užíváte:

 • Léky na spaní a uklidňující léky
 • Léky proti depresi nebo duševním poruchám (jako je litium, sertralin)
 • Silné léky proti bolesti jako je opioid morfin
 • Léky k léčbě epilepsie
 • Anestetika
 • Některé léky proti alergii, tzv. sedativní antihistaminika
 • Cimetidin, lék užívaný k léčbě žaludečních potíží
 • Léky k léčbě AIDS (známé jako inhibitory HIV proteáz, např. saquinavir, indinavir)
 • Perorální antikontraceptiva
 • Léky k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění (jako je digoxin)
 • Léky proti infekcím (makrolidová antibiotika jako je erytromycin)
 • Některé léky proti mykotickým infekcím, jako je ketokonazol a itrakonazol

Užívání přípravku NEUROL 0,5 s jídlem a pitímNEUROL 0,5 se užívá před jídlem nebo po jídle; zapíjí se malým množstvím tekutiny. Během léčby NEUROLEM 0,5 je třeba vyloučit požívání alkoholu.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.Přípravek se nesmí užívat v první třetině těhotenství a obvykle se nepodává ani ve druhé a třetí třetině těhotenství. Informujte proto svého lékaře ihned o případném těhotenství, aby mohl rozhodnout o dalším podávání tohoto přípravku.

Při kojení se tento přípravek nesmí užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek může, zvláště na počátku léčby, nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách atd.). Tyto činnosti byste měl/a vykonávat jen na základě výslovného souhlasu ošetřujícího lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku NEUROL 0,5NEUROL 0,5 obsahuje laktózu. Informujte svého lékaře, pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů.

3. Jak se NEUROL 0,5 užívá

Vždy užívejte NEUROL 0,5 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.O dávkování vždy rozhoduje lékař. Dávkování je přísně individuální a u každého pacienta velikost dávky závisí na jeho onemocnění a příslušné reakci na léčbu.

Léčba úzkostných poruchObvyklá počáteční dávka pro dospělé je 0,25 – 0,5 mg alprazolamu, to znamená půl až jednu tabletu přípravku NEUROL 0,5 třikrát denně. Toto dávkování může lékař v případě potřeby změnit. Maximální denní dávka je 3 – 4 mg (8 tablet přípravku NEUROL 0,5).

Léčba panické poruchyLéčba epizod panické poruchy a depresí může vyžadovat mnohem vyšší dávkování přípravku NEUROL 0,5.

Obvyklá počáteční dávka pro dospělé je 0,5 mg alprazolamu, to znamená jednu tabletu přípravku NEUROL 0,5 třikrát denně.

Dávka nezbytná pro potlačení příznaků se zpravidla pohybuje mezi 4 mg (8 tablet přípravku NEUROL 0,5) až 6 mg (12 tablet přípravku NEUROL 0,5) denně.

 • Zvláštní skupiny pacientů
 • Starší a oslabení pacientiObvyklá počáteční dávka je 0,25 mg alprazolamu, to znamená půl tablety přípravku NEUROL 0,5 2-3krát denně.
 • Také v tomto případě může lékař podle potřeby dávky upravit.
 • Děti a dospívajícíBezpečnost užívání tohoto přípravku u dětí a dospívajících pacientů ve věku do 18 let nebyla dosud prokázána a proto se užívání přípravku u této věkové kategorie nedoporučuje.

Pacienti s jaterní nedostatečnostíU pacientů s jaterní nedostatečností je počáteční dávka 0,25 mg alprazolamu, to znamená půl tablety přípravku NEUROL 0,5 2-3krát denně. Pokud pacient léčbu dobře snáší, lze tuto dávku dle potřeby zvýšit.

Pacienti s nedostatečností ledvinU pacientů s nedostatečností ledvin není obvykle třeba žádná úprava dávkování.

Délka léčbyLéčení by mělo být co nejkratší a nemělo by přesáhnout 12 týdnů bez přehodnocení stavu pacienta lékařem. Užívání léků ze skupiny benzodiazepinů může totiž vést k rozvoji fyzické a psychické závislosti na těchto lécích.

Riziko závislosti se zvyšuje s rostoucí dávkou a délkou léčby, ale je také větší u pacientů, kteří minulosti nadměrně konzumovali alkohol nebo zneužívali léky. Pokud máte tyto problémy, řekněte o tom svému lékaři.

Při ukončování léčby, zvláště vyššími dávkami, se doporučuje snižovat dávku postupně (denní dávka by se neměla snižovat o více než 0,5 mg každý 3. den).

Přípravek Neurol 0,5 se užívá s jídlem nebo nezávisle na něm a zapíjí se malým množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil/a více přípravku NEUROL 0,5, než jste měl/a:Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Objevit se mohou následující příznaky: zmatenost, ospalost a dokonce spánek, dušnost, těžká slabost, smazaná řeč, titubace (vrávoravá chůze), oslabené reflexy, bradykardie (zpomalená srdeční činnost). Vhodný je výplach žaludku, podání živočišného uhlí nebo přípravků vyvolávajících zvracení. Specifickou protilátkou je flumazenil. Hemodialýza nebo forsírovaná diuréza nejsou příliš účinné.

Jestliže jste zapomněl/a užít NEUROL 0,5:Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a dávku vynechanou.Jestliže jste si zapomněl/a obvyklou dávku vzít, užijte ji co nejdříve. Pokud se blíží doba užití další dávky, vynechejte dávku předchozí a další užijte dle obvyklého časového rozpisu dávkování.

Jestliže jste přestal/a užívat NEUROL 0,5:Při náhlém přerušení léčby, zvláště pak léčby vyššími dávkami, se mohou objevit abstinenční příznaky; projevují se bolestmi hlavy, nervozitou, neklidem, zvýšenou dráždivostí až zmateností.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

 1. Podobně jako všechny léky, může mít i NEUROL 0,5 nežádoucí účinky, které seale nemusí vyskytnout u každého.
 2. Velmi časté (více než 1 z 10 pacientů): Během léčby, zvláště pak při jejím zahájení, se v průběhu dne může vyskytnout spavost nebo únava.

 3. Časté (1-10 pacientů ze 100): neschopnost kontrolovat svalové pohyby závislé na vůli, bolet hlavy, závratě, poruchy paměti, ucpaný nos, nadměrné slinění, pocení, zvýšení nebo snížení chuti k jídlu, podrážděnost, agresivita.

 4. Méně časté (1- 10 pacientů z 1000): zvýšení nebo snížení váhy, rozmazané vidění, zácpa, průjem, svědění, vyrážka, alergické kožní reakce, zmatenost

Vzácné (méně než 1 – 10 z 10 000 pacientů): poruchy krve, snížení počtu bílých krvinek (které se může klinicky projevit jako náhlá horečka, ztuhlost a bolest v krku), sucho v ústech, potíže při močení, paradoxní reakce (opačné než očekávané účinky, např. náhlá úzkost, vzrušení), halucinace.

Někdy se při dlouhodobém užívání či zvýšeném dávkování objevují poruchy paměti nebo vzniká léková závislost.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak NEUROL 0,5 uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu (blistru).Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za označením „EXP“.

6. Další informace

Co NEUROL 0,5 obsahuje

 • Léčivou látkou je alprazolamum.
 • Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, granulovaná mikrokrystalická celulóza, calcium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.
 • Jak NEUROL 0,5 vypadá a co obsahuje toto baleníNEUROL 0,5 jsou bílé až téměř bílé kulaté ploché tablety s půlící rýhou typu karate na jedné straně a číslicí 0,5 na druhé straně.
 • Tableta může být rozdělena na dvě stejné poloviny.
 • Jedno balení obsahuje 30 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:Zentiva, k. s. Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:10.6.2009

Držitel rozhodnutí o registraci: Zentiva, k.s.

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Autorem článku je naše redakce

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector