Očkování proti pneumokoku – vše o zdraví

Pneumokok – bakterie, která se vyskytuje všude kolem nás, je přenášena kapénkovou infekcí. Může způsobovat záněty středního ucha, zápaly plic, i ještě horší onemocnění jako záněty mozkových blan nebo těžké zápaly plic s otravou krve.

Často také pneumokoková infekce „nasedá“ na různé virózy nebo na chřipky a přináší i vážné zdravotní komplikace.

Očkování proti pneumokokům je jediná účinná prevence proti nákaze. Je vhodné se před nákazou chránit, protože léčení pneumokokových infekcí je poslední dobou stále častěji komplikováno narůstající rezistencí mikroorganismů k běžně dostupným antibiotikům.

Pneumokokové infekce jsou jedny z nejčastějších onemocnění v lidské populaci a mají velmi různorodý průběh od lehkých respiračních onemocnění, přes záněty dutin a středouší až po těžké zápaly plic a mozkových plen. Nemoc se šíří vzduchem od infikovaných osob, které nemusí mít žádné projevy onemocnění.

Infekce se přenáší vzdušnou cestou, nebo vzniká jako vnitřní infekce u bacilonosiče, u kterého umožnil oslabený imunitní systém vytvoření vhodných podmínek pro pomnožení a invazi této bakterie. Původcem pneumokokových onemocnění jsou bakterie Streptococcus pneumoniae, které bezpříznakově žijí v nosohltanu zdravého člověka. Mohou proniknout do dalších částí těla a způsobit řadu onemocnění.

Pneumokokové infekce mají prudký začátek s vysokou horečkou, dráždivým kašlem, bolestí na hrudníku a dušností. Může vzniknout zánět průdušek, zápal plic, zánět obličejových dutin a středouší, původce může proniknout do krve a způsobit i zánět mozkových blan či sepsi. Léčba probíhá antibiotiky, rezistence vůči nim se však zvyšuje.

Konjugované očkovací vakcíny jsou účinné i u malých dětí již brzy po narození. Proto byly využívány k očkování dětí od 6 týdnů do 5 let věku.

Očkování osob s chronickým onemocněním a v kolektivních zařízeních

Velmi žádoucí je očkování u pacientů s chronickým onemocněním, protože každá choroba snižuje imunitu, a lidé s chronickými chorobami jsou tudíž k pneumokokové nákaze náchylnější. Infekce u nich navíc mívá horší průběh a může je ohrozit na životě.

Velmi vhodné je očkování také u osob, které dlouhodobě pobývají v domovech důchodců či léčebnách dlouhodobě nemocných. V každém kolektivním zařízení je výskyt pneumokokových infekcí i nosičství vyšší.

Prarodiče hlídající vnoučata

Malé děti, především ty, které navštěvují školky, mívají pneumokokové infekce častěji nebo jsou bacilonosiči. Od takových je snadné se pneumokokem nakazit, a je proto vhodné očkování podstoupit.

Lidé nad 65 let mají toto očkování zdarma

V této věkové kategorii už se můžou objevovat zdravotní potíže, jako například problémy se srdcem nebo jiná chronická onemocnění. Zatímco mladší organismus se s pneumokokovou infekcí vypořádá lépe, seniorům může ještě více nabourat zdravotní stav a problémy se srdcem (nebo jiné) ještě zhoršit.

 • Je možné se nechat očkovat proti chřipce i proti pneumokokům?
 • Ano, ale je lepší nechat mezi vakcínami zhruba 14 dní pauzu.
 • Kdy očkovat proti pneumokokům?

Roční období nehraje žádnou roli. V době zvýšeného výskytu viróz a chřipkové epidemie to příliš vhodné není. Je tedy lepší očkovat ještě předtím, než takové období vypukne, nebo počkat, až se situace vrátí do normálu.

 1. Pro které další skupiny kromě seniorů je očkování proti pneumokokům vhodné?
 2. Pro astmatiky (jakéhokoli věku): pro ně znamená pneumokok výrazné zhoršení jejich choroby (astamtu)
 3. Pro lidi s jinými plicními onemocněními

Pro děti. U nich je lepší dát očkování co nejdříve, ještě než se s pneumokokem stihnou někde setkat. Optimální tedy v prvním půlroce až roce života.

Pro lidi s oslabenou imunitou a chronickými onemocněními: jsou náchylnější na infekce; začínají to v úhradě vakcíny zohledňovat i zdravotní pojišťovny.

Více o očkování proti pneumokokům, o počtech kmenů této bakterie a o tom, co může v našem těle způsobit, si můžete poslechnout v našem audioarchívu.

Očkování proti pneumokokovým nákazám

Má smysl očkovat proti pneumokokovým nákazám?

Očkování proti pneumokokovým nákazám má svůj význam, který nelze ani podceňovat, ale na druhé straně ani přeceňovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o onemocnění, která nejčastěji postihují osoby starší 60 let, je u nich toto očkování na místě.Druhou věkovou skupinou, naštěstí méně postiženou pneumokokovými nákazy, bývají děti ve věku 6 měsíců až 4 let.

Hlavními obávanými projevy těchto nákaz jsou tzv. invazní pneumokoková onemocnění, mezi které patří pneumonie (zápal plic), meningitida (zánět mozkových plen), sepse (otrava krve) a případně artritida (zánět kloubů). Očkování je užitečným nástrojem, kterým lze těmto komplikacím předejít.

K tomu slouží jak konjugované vakcíny (Prevenar 13, Synflorix) tak polysacharidová vakcína (Pneumo23).Od roku 2010 se v ČR plošně očkují děti mladší 2 let. I když ne všichni rodiče využili a využívají toto hrazené očkování, proočkovanost jednotlivých ročníků dosahuje zhruba 80 %.

Zatímco v letech, kdy nebylo plošné očkování, měly pneumokoky na výběr prakticky jakéhokoli dětského hostitele, v současné době si musí vybírat jen ty hostitele, kteří nejsou očkováni, protože u očkovaných nepochodí (nestanou se jejich hostiteli nebo bacilonosiči). Díky této selekci se stávají neočkované děti jejich “magnetem”.

Proto právě v době plošného očkování je více než důležité si správně rozmyslet, zda u svého dítěte riskovat absenci očkování či nikoli. Kdyby proočkovanost byla vyšší než 95 %, pak neočkované děti samozřejmě budou těžit ze situace a riziko nákazy se u nich rovněž sníží, protože se eliminují bacilonosiči.

Je pravdou, že některé děti nemohou být očkovány z důvodů bezpečnosti očkování (např. kontraindikace očkování, nebo jeho extrémně nízké tolerance). Právě tyto děti by mohly být chráněny prostřednictvím kolektivní ochrany, která je však závislá na zodpovědnosti druhých.

Za období pěti let prováděného plošného očkování kojenců a batolat v České republice bylo zjištěno, že dokonce i při proočkovanosti zhruba 80 % z tohoto očkování těží i neočkované děti, neboť se u nich výskyt snížil asi o 60 %. Ovšem naopak se ukázalo u neočkovaných zvýšené riziko (asi o 160 %) pneumokokových nákaz způsobených těmi sérotypy, které nejsou v komerčních vakcínách zastoupeny.

Kdo má nárok na hrazené očkování?

Podle vyhlášky č. 65/2009 aktualizované č.299/2010 se očkují vakcínou Pneumo23 proti pneumokokovým nákazám fyzické osoby umístěné v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory.

Očkování proti pneumokokům se dále provádí u fyzických osob umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto fyzické osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným insulinem.Mimo to se konjugovanou vakcínou očkují také děti mladší 5 let, které mají tato zdravotní stigmata:

 • Primární defekty imunity s klinickým projevem: poruchy tvorby imunoglobulinů, T lymfocytů, fagocytózy a komplementu.
 • Závažné sekundární imunodeficity, zejména hemato-onkologická a onkologická onemocnění po CHT, transplantace orgánů, HIV.
 • Asplenie funkční i anatomické u dětí před dovršením druhého roku věku.
 • Transplantace kmenových hemopoetických buněk.
 • Chronická plicní onemocnění, zejména vrozené vady a poruchy respiračního traktu, bronchopulmonální dysplazie.
 • Recidivující otitidy v rozsahu 4 ataky a více za rok.
 • Pacienti s kochleárními implantáty a likvoreou.
 • Pacienti po prodělaných bakteriálních meningitidách a septikémiích.
 • Děti s porodní hmotností pod 1500 g.

K tomuto očkování dětí se používá výhradně 13složková vakcína Prevenar 13. Od dovršeného druhého roku věku dítěte lze v těchto případech alternativně podat polysacharidovou vakcínu Pneumo23.Od roku 2009 bylo zavedeno plošné očkování u kojenců mladších 7 měsíců, které je hrazené zdravotními pojišťovnami na základě zákonu č.

369/2011 ze dne 6.11.2011. Toto očkování není sice povinné, ale přispělo ke zhruba 80% proočkovanosti populace mladší 5 let (do roku 2014).

Jeho citace je: “Proti pneumokokovým infekcím se hradí očkování, pokud 3 dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.”Hrazené jsou dvě vakcíny: Prevenar 13 (s doplatkem) a Synflorix (bez doplatku).

Jaká vakcína je vhodná?

Pro dětské očkování je jednoznačně používaná konjugovaná vakcína. Celosvětově se prokázal neodiskutovatelný dopad vakcíny Prevenar 13, tzn. ta se používá k očkování dětí celosvětově nejčastěji.

Důvodem je její největší pokrytí cirkulujících pneumokoků různých sérotypů, čímž má nejvyšší dopad na proočkovanou i neočkovanou populaci (pokrývá výskyt 13 pneumokoků, zatímco vakcína Synflorix jen 10 a původní 7složková vakcína Prevenar jen 7 odlišných pneumokoků). Pokud se rodič rozhoduje, měl by zvážit právě tuto 13 složkovou vakcínu Prevenar 13.

Je-li třeba rozšířit pokrytí dalších pneumokoků, pak se nejdříve o 8 týdnů později může podat jedna dávka vakcíny Pneumo23, je-li dítě starší 2 let. Tento postup se uplatňuje především u zdravotně stigmatizovaných dětí.Pro dospělé očkování se používá vakcína Prevenar 13 a Pneumo23.

Bylo zjištěno, že nejefektivnější očkování je dosaženo jen tehdy, pokud se jako první vakcína použije Prevenar 13 a později (je-li třeba) se rozšíří ochrana pomocí jedné dávky vakcíny Pneumo23. Podmínkou je zachování minimálně 8týdenního intervalu, lépe však alespoň 1 roku.

Důvodem je poznatek, že nové očkování vakcínou Pneumo23 spotřebovává imunitní odpověď dosaženou po očkování vakcínou Prevenar 13. Čili je-li tento interval mezi oběma vakcínami delší, je ztráta imunitní odpovědi menší. Bohužel úhrada vakcíny Prevenar 13 u osob starších 65 let zůstává na očkovanci.

Konjugované vakcíny (Prevenar 13) se dnes upřednostňují před původními polysacharidovými (Pneumo23), protože poskytují “komplexní” imunitní odpověď se specifickými protilátkami (IgG1 a IgG3), které jsou mnohem výkonnější než ty indukované vakcínou Pneumo23 (IgG2).

Díky tomu bývá ochrana po očkování konjugovanými vakcínami spolehlivější a s vysokou pravděpodobností také dlouhodobější, i když s celoživotní ochranou počítat nelze. Kvalita imunitní odpovědi ovlivňuje nejen prevenci těchto onemocnění, ale také případné bacilonosičství. Díky tomu masivní očkování konjugovanou vakcínou snižuje výskyt vakcinačních pneumokoků v celé populaci, tj. dokonce i mezi neočkovanými. Bylo totiž zjištěno, že dětské očkování snížilo výskyt pneumkokových onemocnění nejen u samotných dětí, ale také u těch nejstarších (≥60 let). Pravděpodobně došlo k eliminaci přenosu mezi dětmi a jejich prarodiči.

Jaký je dopad pneumokokového očkování?

Teprve konjugované vakcíny se uplatnily v masivním očkováním, čili lze hodnotit pouze jejich dopad na celou populaci.Jednoznačně se prokázala redukce závažných invazivních onemocnění způsobených pneumokoky, vůči kterým se očkuje (tzv. vakcinačními pneumokoky). Pokles je minimálně 80% a bylo ho možné pozorovat i v naší dětské populaci mladší 5 let.

V té se z celkem 35-37 případů ročně (ještě v letech 2007-2008 před zavedením plošného očkování) snížil výskyt po 5 letech o téměř 50 % v celé dětské populaci. Na základě klinických studií a epidemiologických pozorování byla zjištěna redukce také zánětů středouší způsobených především vakcinačními sérotypy až o 30-60 %.

Tento efekt lze hodnotit jako příznivý, i když není považován za primární cíl tohoto očkování.Masivní očkování dětské populace snižuje riziko těchto chorob také u těch nejstarších, ačkoli nebyli očkováni. Je to dáno tím, že se snižuje zdroj pneumokoků (bacilonosičů) a tím pádem jsou z části chráněni i prarodiče.

Zajímavé:  Vysoký Krevní Tlak Přiznaky?

Mluvíme pak o kolektivní ochraně, které dosahuje zhruba 30 %.Kromě pozitivní ochrany existuje i tzv. negativní ochrana vyplývající z absence ochrany vůči ostatním tzv. nevakcinačním pneumokokům. Tomuto jevu se říká replacement a byl pozorován v letech, kdy se plošně očkovalo výhradně jen 7složkovou vakcínou.

To dokonce vedlo k tomu, že s masivním očkováním sice klesal výskyt vakcinačních pneumokoků, ale dramaticky stoupal výskyt těch nevakcinačních. Situaci změnilo používání 13složkové vakcíny Prevenar 13. Ne, že by se zcela tento jev eliminoval, ale epidemiologické sledování potvrdilo, že se dramatický nárůst těch nevakcinačních pneumokoků zastavil.

Potvrdil se tak předpoklad konstrukce vakcíny Prevenar 13, která se zaměřila právě na ty nejrizikovější pneumokoky, které replacement způsobovaly (tj. 7F, 19A, 3 a 6C).

Jak dlouho je očkovaná osoba proti pneumokokům chráněna?

Očkování s vakcínou Pneumo23 zajišťuje minimální ochranu u zdravých očkovanců po dobu 5 let (někdy i déle, zpravidla v důsledku stavu imunitního systému).Po očkování konjugovanými vakcínami se předpokládá, že by ochrana mohla být dokonce delší, nicméně klinická data schází.

Protože pneumokokové nákazy představují skutečné riziko pro děti mladší 5 let a osoby starší 60 let, předpokládá se, že stávající očkování konjugovanou vakcínou zajistí ochranu minimálně po dobu 5 let pro překonání rizikového období v dětství.

Naopak u osob starších 60 let se zatím doporučuje konjugované očkování v případě potřeby rozšířit očkováním tradiční polysacharidovou vakcínou (Pneumo23) a tu aplikovat případně každých 5 let.

Jak se očkování provádí?

Bez ohledu na použitou vakcínu se očkuje vždy jen 1 dávkou, pokud je osoba starší 2 let. Polysacharidová vakcína je určena k očkování jen osob starších 2 let, zatímco konjugovanými vakcínami lze očkovat už kojence od 2 měsíců věku. Právě ve věku 2-24 měsíců se očkuje více než 1 dávkou konjugované vakcíny, v závislosti na věku zahájení.

Obvykle se děti mladší 6 měsíců očkují ve schématu 3+1 nebo 2+1, zatímco děti ve věku 6-11 měsíců výhradně jen ve schématu 2+1. Jednoleté děti před završením věku 2 let se očkují celkem 2 dávkami (schéma 1+1).

Stane-li se, že nebylo možné očkování dokončit nebo v něm pokračovat, lze úspěšně využít pozdějšího očkování po završení věku 2 let, kdy se podá jen 1 dávka.

Vydáno / Aktualizováno: 20.01.2019

Autor: M.Petráš

Očkování, SZÚ

25. leden 2019
| MUDr. Jana Kozáková

 • Streptococcus pyogenes a Streptococcus agalactiae: Typově specifické vakcíny proti závažným onemocněním vyvolaným Streptococcus pyogenes a Streptococcus agalactiae jsou stále ve fázi přípravy
 • Streptococcus pneumoniae: Vakcíny proti Streptococcus pneumoniae
 • Pneumokoková konjugovaná vakcína Synflorix
 • Pneumokoková konjugovaná vakcína Prevenar 13
 • Pneumokoková polysacharidová vakcína Pneumo 23 – není k dispozici
 • Od ledna 2010 je očkování vakcínou Prevenar 13 (s doplatkem) a Synflorix (plně) hrazeno zdravotní pojišťovnou pro přesně definovanou skupinu pacientů a pro rizikové skupiny dětí do 5 let věku.
 •  2018 Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Odbornéspolečnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP
 • Pneumokokové vakcíny registrované v ČR (Prevenar 7 a Pneumo 23 nejsou v ČR k dispozici)
Vakcíny Spektrum sérotypů
Pneumokoková konjugovaná vakcína Prevenar 7 4,6B,9V,14,18C,19F,23F
Pneumokoková konjugovaná vakcína Synflorix* 4,6B,9V,14,18C,19F,23F,1,5,7F
Pneumokoková konjugovaná vakcína Prevenar 13* 4,6B,9V,14,18C,19F,23F,1,5,7F,3,6A,19A
Pneumokoková polysacharidová vakcína Pneumo 23 4,6B,9V,14,18C,19F,23F,1,5,7F,3,19A,2,8,9N,10A,11A,12F,15B,17F,20,22F,33F

Prevenar 13: je pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína určená k očkování proti invazivním pneumokokovým infekcím u dětí ve věku od 6 týdnů do 17 let a dospělých osob starších 18 let.

Prevenar pomáhá chránit proti takovým onemocněním, jako jsou meningitida (zánět mozkových blan), sepse nebo bakteriemie (bakterie v krevním oběhu), u dětí pak i pneumonie (zánět plic) a infekce ucha, způsobené 13 typy bakterie Streptococcus pneumoniae.

Vakcína obsahuje části z 13 různých typů (polysacharidových obalů) bakterií pneumokoka Streptococcus pneumoniae: 7 typů, které obsahoval původní Prevenar, a navíc šest dalších typů bakterie.

Synflorix: je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis a je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění, pokud jsou 3 dávky vakcíny aplikovány do sedmého měsíce věku. Synflorix je vakcína proti pneumokokům pro děti od 6 týdnů do 5 let věku. Očkování provádí lékař injekčně nejčastěji do oblasti stehna.

23-valetní pneumokoková  polysacharidová vakcína: obsahuje purifikované polysacharidy nejčastějších pneumokokových sérotypů odpovědných za 85-90 % invazivních pneumokokových onemocnění – a je indikována k plošné vakcinaci seniorů nad 60-65 let věku a též u dětí nad 2 roky a dospělých mladších 60-65 let za přítomnosti faktorů zvyšujících riziko získání nebo závažnosti pneumokokových infekcí.  Nevýhodou je velmi nízká imunogenita u malých dětí a závažně imunodeficitních jedinců.

 

Očkování provedené na žádost fyzické osoby, která si přeje být očkováním chráněna proti infekcím, proti kterým je k dispozici očkovací látka

Ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, se hradí mimo jiné i očkovací látky v provedení ekonomicky nejméně náročném:

 1. proti chřipce u pojištěnců nad 65 let věku, u pojištěnců po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem a u pojištěnců umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem;
 2. proti pneumokokovým infekcím u kojenců, pokud byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce;
 3. proti pneumokokovým infekcím pojištěnců nad 65 let věku – hrazené očkovací látky schvaluje Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů;
 4. proti lidskému papilomaviru, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku. Od 1.1.2018 je očkování hrazeno jak dívkám, tak chlapcům. U uvedené skupiny pojištěnců se hradí dvě dávky očkování pro všechny vyjmenované skupiny.
 5. proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

V případě, že lékař některé z výše uvedených očkování doporučí, je postup následující:

Očkování proti chřipce – v případě potřeby se očkuje každý rok s ohledem na proměnlivost viru chřipky. Očkování je doporučeno v období před předpokládaným výskytem chřipky, tj. od září do poloviny prosince.

Pojišťovna hradí poskytovateli zdravotních služeb (lékaři) očkovací látku do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty, výše úhrady jednotlivých očkovacích látek je stanovena v platném číselníku, alespoň jeden přípravek je vždy plně hrazen.

Pokud se pojištěnec rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky, než je varianta ekonomicky nejméně nákladná, uhradí rozdíl do výše zvolené varianty očkovací látky (pacient uhradí doplatek přímo lékaři v ordinaci).

Očkovací látky si vždy zajišťuje lékař, který pojištěnce dle zvolené varianty očkovací látky předem seznámí s výší případného doplatku. Po provedení očkování vykáže lékař vakcínu společně s výkonem aplikace zdravotní pojišťovně. Pokud by byl přípravek předepsán na recept, není hrazen.

Očkování proti pneumokokovým infekcím u dětí – očkuje se plně hrazeným léčivým přípravkem SYNFLORIX, nebo částečně hrazeným léčivým přípravkem PREVENAR 13.

Očkovací látky si vždy zajišťuje lékař, v případě očkovací látky PREVENAR 13 lékař předem seznámí zákonného zástupce nezletilého pojištěnce s výší případného doplatku. Po provedení očkování vykáže lékař vakcínu společně s výkonem aplikace zdravotní pojišťovně.

Případný doplatek hradí zákonný zástupce přímo v ordinaci. Pokud by byl přípravek předepsán na recept, není hrazen.

Očkování proti pneumokokovým infekcím u dospělých nad 65 let věku – od 1. 9. 2017 je plně hrazen léčivý přípravek PREVENAR 13. Aplikace vakcíny je jednorázová, přeočkování není stanoveno. Očkovací látku si zajistí lékař. Pokud by byl přípravek předepsán na recept, není hrazen.

Očkování proti lidskému papilomaviru – očkování je hrazené hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění u dívek i chlapců pokud je zahájeno v období od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku.

U uvedené skupiny pojištěnců se hradí dvě dávky očkování. Očkuje se přípravkem CERVARIX, který je bez doplatku, dále přípravkem GARDASIL (nahradil přípravek SILGARD) nebo GARDASIL 9, které jsou hrazeny pouze částečně, a to do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty.

Ostatní vakcíny nemají stanovenou úhradu. Očkovací látku si zajistí lékař, po aplikaci jí vykáže společně s kódem výkonu zdravotní pojišťovně. V případě, že bude použita vakcína, která má stanovený doplatek, zaplatí ho zákonný zástupce přímo v ordinaci.

Pokud by byl přípravek předepsán na recept, není hrazen.

Nepovinné očkovaní hrazené z veřejného zdravotního pojištění:

Název vakcíny Indikovaná skupina pojištěnců Doporučené očkovací schéma
Očkovací látky proti chřipce dle platného číselníku Léky, které obsahují doporučené složení sérotypů dle WHO pro příslušnou chřipkovou sezónu. a) nad 65 let věku,b) po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,c) kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,d) umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem. Jednorázově 1 dávkaUPOZORNĚNÍ: u dětí do 9 let, které prokazatelně nebyly očkovány již dříve proti chřipce nebo nebyly v kontaktu s chřipkou nebo jsou zařazeny do skupiny pojištěnců s vysokým rizikem, se doporučuje podat 2 dávky chřipkové vakcíny (obě hrazeny z v.z.p.) v intervalu minimálně 4 týdnů.
Prevenar 13, Synflorix Kojenci ve věku 2-7 měsíců, není-li posun v očkování nutný ze zdravotních důvodů doporučeno očkování ve schématu 2+1 dávka tak, aby první dvě dávky byly podány s odstupem nejméně 2 měsíce a zároveň byly aplikovány nejpozději do 7 měsíců věku. Očkování se doporučuje zahájit od 2. měsíce věku dítěte.
Prevenar 13, Synflorix předčasně narozené děti (< 37. gestační týden) aplikace 3 dávek vakcíny v základním schématu a přeočkování jednou dávkou vakcíny ve schématu 3+1
Prevenar 13 pojištěnci nad 65 let Jednorázově 1 dávka, nebyla doposud stanovena potřeba přeočkování. U osob v minulosti očkovaných polysacharidovou OL 0085172 PNEUMO 23 se doporučuje přeočkování aplikací jedné dávky konjugované OL 0149868 PREVENAR 13, a to nejdříve za 5 let od předchozí aplikace vakcínou PNEUMO 23.
Cervarix, Gardasil, Gardasil 9 Zahájení očkování od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku pojištěnce hradí dvě dávky očkování pro všechny vyjmenované očkovací látky dívkám i chlapcům
Zajímavé:  Léky Na Bolesti Zad V Těhotenství?

Očkování rizikových pacientů hrazené z veřejného zdravotního pojištění:

Název vakcíny Indikovaná skupina pojištěnců Doporučené očkovací schéma
Menigokoky A,C,Y,W-Nimenrix, MenveoMeningokok B-Bexsero, Trumenbaz důvodu zabezpečení co nejširšího séroskupinového pokrytí je doporučena vždy aplikace obou vakcín v odstupu minimálně 14 dnů, v případě potřeby lze aplikovat současně, avšak do odlišných míst.Před zajištěním očkovací látky musí lékař ověřit dostupnost a cenu v platném číselníku Léky s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),– po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,- se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti,– po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci – konjugovanou Men A,C,Y,W vakcínou (OL 0193236 Nimenrix, OL 0168331 Menveo) ve schématu 2+0 (do věku 12 týdnů ve schématu 2+1). Schéma se skládá ze dvou dávek podaných s odstupem minimálně 2 měsíců mezi dávkamia- rekombinantní MenB-4C (OL 0193805 Bexsero) vakcínou ve schématu dle věku, tj. 3+1 pro věk 2-5 měsíců nebo 2+1 pro věk 3-5 měsíců a 6-23 měsíců nebo 2+0 pro věk od 2 letnebo- MenB-FHbp (OL 0222254 Trumenba) vakcínou ve schématu 3+0 od 10 let věku. Schéma se skládá ze tří dávek podaných s odstupem minimálně 1 měsíce mezi první a druhou dávkou, po nichž následuje třetí dávka s minimálním odstupem 4 měsíce po druhé dávce.d) k udržení dlouhodobé imunity je v některých případech doporučeno přeočkování:- u MenA,C,W,Y vakcín se doporučuje přeočkování v pětiletých intervalech v případě přetrvávání rizika IMO,- u MenB-4C vakcíny (OL 0193805 Bexsero) jedno přeočkování u dětí do 2 let věku, u osob starších 2 let potřeba přeočkování nebyla dosud stanovena,- u MenB-FHbp vakcíny (OL 0222254 Trumenba) nebyla potřeba přeočkování dosud stanovena.
Prevenar 13, Synflorix dtto ve schématu dle věku:a) u dětí ve věku 6 týdnů až 6 měsíců schéma 3+1,b) u dětí ve věku 7-11 měsíců schéma 2+1,c) u dětí ve věku 12 měsíců až 5 let schéma 2+0 (pro Synflorix), u dětí ve věku 12 až 23 měsíců (pro Prevenar13) schéma 2+0,dětem ve věku od 2 let a dospělým se v případě Prevenaru 13 doporučuje aplikace pouze jedné dávky vakcíny;potřeba dalšího přeočkování nebyla dosud stanovena. U pacientů očkovaných v minulosti polysacharidovou OL 0085172 PNEUMO 23 se doporučuje jednorázové přeočkování jednou dávkou konjugované pneumokokové vakcíny.
Hiberix dtto u dětí ve věku > 1 rok i u dospělých provádět aplikací jedné dávky
Očkovací látky proti chřipce dle platného číselníku Léky, které obsahují doporučené složení sérotypů dle WHO pro příslušnou chřipkovou sezónu. dtto Jednorázově 1 dávka

Proč se nechat očkovat proti chřipce a pneumokokům?

Na některé choroby je medicína krátká, ale před jinými vás může pomoci ochránit nepovinné očkování. Patří mezi ně i chřipka nebo pneumokokové infekce. Pokud přemýšlíte o tom, že byste udělali něco pro své zdraví nebo zdraví svých blízkých, zvažte, jestli pro vás vakcína proti chřipce nebo pneumokokům není tou správnou cestou, jak se vyhnout zdravotním problémům. 

I když se to na první pohled nemusí zdát, vakcína proti chřipce a pneumokokům spolu souvisí. Pneumokoky jsou bakterie kulovitého tvaru, které se běžně vyskytují na sliznici nosohltanu.

Samotná přítomnost pneumokoků v ústech nebo nosu nemusí nijak škodit, člověk může být roky pouze jejich přenašečem.

Ale ve chvíli, kdy obranyschopnost organismu oslabí chřipka nebo jiné onemocnění horních cest dýchacích, mohou bakterie proniknout hlouběji do těla, kde způsobí zánět. 

Pneumokoky jsou, podobně jako chřipka, nebezpečné zejména pro děti mladší dvou let, seniory nad 65 let a pacienty s chronickými onemocněními. Obecně jde o skupiny lidí s ne zcela vyvinutou nebo oslabenou imunitou. Právě u nich se infekce může rozvinout snáze než u dospělých jedinců se silnou obranyschopností. 

Nepovinné očkování může snížit riziko, že infekce v těle napáchá závažné škody. Přestože seniorům nad 65 let vakcínu proti pneumokokům plně hradí zdravotní pojišťovna a dětem na ni přispívá, nemocnost v těchto skupinách stále vzrůstá. 

Nepleťte si chřipku s běžným nachlazením 

I když jsme si zvykli pojmem „chřipka“ označovat i méně vážná onemocnění horních cest dýchacích, ve skutečnosti se jedná o závažnou infekci, která se projevuje vysokou horečkou, suchým a dráždivým kašlem s pálením v krku nebo zimnicí, bolestí svalů, kloubů a hlavy. Přidat se mohou také zažívací problémy v podobě zvracení nebo průjmu. 

Chřipka se přenáší vzduchem prostřednictvím kapénkové infekce, a proto jí v České republice každoročně čelí tisíce lidí a celosvětově se dokonce jedná o přibližně 10 až 15 % populace. Pokud má nemoc standardní charakter, odezní během několika dní. Prognózu ale zhoršují komplikace, kvůli kterým může chřipka v krajním případě skončit i smrtí pacienta, a proto není radno ji podceňovat. 

Účinnou prevencí chřipky je očkování, které je vhodné provést před vypuknutím chřipkové sezóny. Ta v Česku začíná s příchodem chladného počasí, tedy zpravidla mezi prosincem a březnem. Ideálním termínem pro očkování je proto říjen a listopad.

Současné chřipkové vakcíny obsahují 4 druhy usmrcených chřipkových virů a jejich přesné složení se na doporučení Světové zdravotnické organizace mění, z důvodu neustále se vyvíjejících kmenů virů chřipky. Proto je vhodné očkování každý rok zopakovat.

 

Očkování proti pneumokokům chrání déle 

Před pneumokokovou infekcí vás i vaše blízké pomůže ochránit vakcína Prevenar 13. Ta pomáhá chránit před 13 typy pneumokoka, včetně sérotypů 3 a 19A, které byly v roce 2019 nejčastější příčinou invazivního pneumokokového onemocnění v České republice. U osob starších 18 let přispívá k dlouhodobé ochraně již 1 dávka vakcíny Prevenar 13. Potřeba přeočkování nebyla stanovena. 

Prevenar 13 bývá obecně pacienty velmi dobře snášen. Mezi případné nežádoucí účinky u dětí ve věku od 6 týdnů do 5 let patřily reakce v místě očkování, horečka, podrážděnost, nechutenství, zvýšená spavost a/nebo nespavost.

S narůstajícím věkem pacienta pak výskyt nežádoucích účinků očkování klesá. V každém případě lze ale říct, že preventivní opatření proti chřipce i pneumokokům mají smysl a mohou zamezit vzniku závažných zdravotních komplikací.

 

PRV-2020.02.018 

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek (vakcína proti pneumokokovým infekcím), jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. Prevenar 13 neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před typy neobsaženými ve vakcíně ani jinými mikroorganismy, které způsobují zápal plic. 

Ochrana proti pneumokoku je pro seniory důležitá i během pandemie, říká primářka MUDr. Hana Roháčová, Ph.D – Aktuality – Život 90

Tentokrát jsme se zaměřili na očkování proti pneumokoku a zeptali se primářky Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce MUDr. Hany Roháčové, Ph.D, jak se chránit před onemocněními způsobenými touto bakterií.

Rizikovými skupinami jsou především malé děti a senioři, ale neznamená to, že pneumokok nemůže postihnout i jiné věkové skupiny.

Očkování se doporučuje i lidem s rizikovými faktory jako je cukrovka, kardiovaskulární onemocnění, astma, chronická obstrukční plicní choroba anebo transplantace.

Zvážit očkování by měli také zdravotníci, personál a také rezidenti léčeben dlouhodobě nemocných a podobných zařízení.

Je letos vzhledem k aktuální pandemii výzva k očkování proti pneumokokům pro rizikové skupiny ještě naléhavější? Pokud ano, proč?

Výzva je naléhavější každým rokem, protože proočkovanost proti pneumokokům u nás rok od roku klesá. Aktuálně je proočkováno pouze 65 % malých dětí a jen 13,7 % seniorů. Kupříkladu Slovensko má 97 % proočkovanost malých dětí a přes devadesát procent očkovaných dětí mají i v USA, Maďarsku, Řecku, Dánsku i například Senegalu.

Podle zkušeností ze zahraničí by více očkovaných dětí mohlo pomoci ochránit dospělou populaci a seniory obzvláště.

Při zajištění dostatečně vysoké proočkovanosti dětské populace, která je nejčastějším zdrojem nákazy pro seniory, je například ve Velké Británii pozorován pokles výskytu invazivního pneumokokového onemocnění u neočkované seniorské populace. Rizikové skupiny by měly být naočkovány také proti chřipce.

Setkala jste se s názorem nebo obavami u pacientů, že by očkování proti pneumokokovým infekcím mohlo snížit obranyschopnost organismu v boji proti jiným onemocněním, například Covidu 19?

Je pravda, že snížení imunity po očkování nastává, ale tato fáze trvá jen několik málo hodin a je také důvodem, proč se po očkování doporučuje klidový režim.

Kdy se mohou dospělí a senioři očkovat proti pneumokokovým infekcím? Je nějaká vhodná doba nebo je to jedno?

Pneumokoků je nejvíce od podzimu do jara, ale výskyt tohoto onemocnění je celoroční. Ideální čas pro očkování je tedy nyní, pochopitelně po předchozí domluvě s praktickým lékařem nebo v očkovacím centru. Vakcína je dostupná celoročně. Dospělým stačí jen jedno očkování. Malé děti se donedávna očkovaly schématem 3+1, nyní už 2+1.

Pokud jsou senioři často v blízkosti malých dětí, vidíte zde zvýšené riziko nákazy, pokud nejsou prarodiče očkovaní?

Pokud nejsou prarodiče očkovaní, jsou v riziku. Pokud trpí chronickými nemocemi, kouří anebo jsou to onkologičtí pacienti, jsou vůči pneumokokům ještě zranitelnější. Příznaky u nich můžou propuknout v návaznosti na jinou nemoc, třeba na chřipku, těžší virózu nebo bakteriální onemocnění.

Pneumokoky se šíří nejčastěji kašlem a kýcháním. Přenašeči jsou častěji malé dětí, které nemusí ani vykazovat příznaky onemocnění. Když starší lidé pravidelně hlídají svá vnoučata, pravidelně přicházejí do styku s infekcemi, které děti často přenášejí. Pneumokok totiž není nijak vzácná bakterie. Běžně osídlují sliznice úst, nosu a hrtanu 5-10 % zdravých dospělých a 30-40 % zdravých dětí.

Může se senior, který jde na očkování na chřipku očkovat ve stejný den i vakcínou proti pneumokokovým infekcím?

Ano, současná aplikace těchto dvou vakcín, každá do jiné paže, je obvykle bezproblémová a v kontextu koronavirové situace i doporučovaná. Samozřejmě, jde-li se někdo naočkovat, neměl by se cítit nemocný, měl by si důkladně desinfikovat své ruce, mít čistou roušku, dodržovat rozestupy a čas objednání.

Zajímavé:  Ambulance Léčba Bolesti Orlová?

Jak je to s těhotnými a očkováním proti pneumokokovým infekcím? Jsou těhotné ženy také v rizikové skupině a proč?

V době těhotenství se očkování proti pneumokokům na rozdíl od chřipky nedoporučuje. Těhotné ženy nepatří do rizikové skupiny pro pneumokoky.

Patří do rizikové skupiny i kuřáci? (myslíme tím kuřák v jakémkoliv dospělém věku)

Ano, abusus nikotinu je obecně vnímán jako jeden z rizikových faktorů.

Pro koho je vakcína proti pneumokokovým infekcím hrazena zdravotní pojišťovnou?

Nárok na úhradu nepovinného očkování proti pneumokoku mají lidé starší 65 let, také lidé v domovech pro seniory a LDN. Dále je hrazeno zdravotně postiženým anebo lidem žijících v domovech se zvláštním režimem, pokud trpí chronickým onemocněním dýchacích cest, srdce nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulinem.

Dále lidem, kteří prodělali invazivní pneumokokovou nebo invazivní meningokovou infekci. A také lidem s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, po transplantaci kmenových buněk a lidem s poruchou imunity.

Očkování dětí je hrazeno v případě, že byly dvě dávky očkovací látky aplikovány od druhého do sedmého měsíce věku. Hrazené je také přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce. Hradí se i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v uvedeném ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu dítěte.

Vidíte posun v osvětě, lepší se proočkovanost mezi seniory v posledních letech?

Myslím, že v tomto směru jsou stále ještě velké rezervy. Posun určitě není dostatečný.

Jaká všechna očkování byste seniorům doporučila, která by jim neměla chybět?

Chřipka, pneumokoky, klíšťová encefalitida.

 

Pneumokok

Bakterie pneumokoku způsobují široké spektrum vážných nemocí, jako jsou život ohrožující invazivní onemocnění. Patří mezi ně zánět mozkových blan, otrava krve a závažné formy zápalu plic. V některých případech způsobuje pneumokok méně závažná, ale velmi častá a nepříjemná onemocnění, jako jsou záněty středního ucha, záněty dutin, záněty průdušek.

 • Kliknutím na červené puntíky zjistíte, jaké nemoci mohou bakterie pneumokoku způsobit:

Pneumokok (Streptococcus pneumoniae) je bakterie, která vyvolává široké spektrum onemocnění a postihuje děti i dospělé na celém světě. Existuje více než 90 kmenů (sérotypů) bakterie Streptococcus pneumoniae, které způsobují více či méně závažné infekce. Symptomy onemocnění se liší podle typu infekce.

Mezi běžné symptomy patří: 

 • vysoká teplota (horečka) nad 38 °C,
 • bolesti hlavy.

Pneumokokové infekce se obvykle dělí do dvou kategorií.

Neinvazivní pneumokokové infekce jsou častější než invazivní infekce, jejich následky nejsou tak vážné. Mezi časté neinvazivní pneumokokové infekce patří: 

 • zánět průdušek,
 • zápal plic,
 • zánět středního ucha,
 • zánět dutin.

 

Zánět středního ucha

Zánět středního ucha je jedním z nejběžnějších dětských onemocnění, které má významný vliv na kvalitu života dětí. Zánět středního ucha může být způsoben celou řadou bakterií a virů, z nichž mezi nejčastější patří právě pneumokok.

Zánět provází hromadění tekutiny ve středním uchu, což ovlivňuje přenos zvuku z vnějšího ucha a může vést až ke sluchovým obtížím. Otok a přítomnost tekutiny ve středním uchu vyvolává vzestup tlaku, který je neobyčejně bolestivý a může způsobit prasknutí ušního bubínku.

Léčba často vyžaduje propíchnutí ušního bubínku, díky kterému se uvolní nahromaděná tekutina, a následné podání antibiotik.

Většina dětí onemocní akutním zánětem středního ucha ještě před dosažením třetího roku života. U dětí, které onemocní akutním zánětem středního ucha poprvé již před 12. měsícem věku, se zpravidla záněty středního ucha opakují. Onemocnění je bolestivé a navíc vyřazuje dítě z běžných denních aktivit.

Opakované akutní záněty středního ucha často vyžadují chirurgický zákrok, který spočívá v zavedení ventilační trubičky do dutiny středoušní skrze membránu bubínku. Trubička zajišťuje přísun vzduchu a umožňuje tak odvod tekutiny a ventilaci středoušní dutiny.

Zákrok se provádí v celkové anestézii za použití mikroskopu a často bývá spojen s odstraněním nosních mandlí. 

Vakcína Synflorix může (mj. podle výsledků studií prováděných v České republice) zabránit až 51,5 % případů akutních zánětů středního ucha způsobených pneumokoky. Zánět středního ucha ovšem nezpůsobuje pouze pneumokok, ale i mnoho dalších bakterií a virů. Vakcína Synflorix chrání pouze před infekcí vyvolanou bakteriemi, proti kterým byla vakcína vyvinuta.

Invazivní pneumokoková infekce zasahuje životně důležité orgány, krevní oběh nebo centrální nervový systém. Následky invazivních infekcí mohou ohrožovat pacienta na životě. Invazivní pneumokoková onemocnění postihují nejčastěji kojence do jednoho roku, dále děti do 5 let věku a seniory nad 65 let.

Mezi invazivní pneumokokové infekce patří:

 • bakteriemie,
 • otrava krve (sepse),
 • závažné formy zápalu plic (pneumonie),
 • zánět mozkových blan (pneumokoková meningitida).

Bakteriemie

Při závažném průběhu pneumokokového onemocnění se mohou dostat bakterie do krve. Přítomnost bakterií v krevním oběhu se nazývá bakteriemie.

Dočasná bakteriemie nemusí být závažná, protože vyvolává imunitní reakci, díky níž se organismus s bakteriemi vypořádá. Nicméně u dětí, které nemají ještě plně vyvinutou obranyschopnost, hrozí riziko závažnější formy bakteriemie.

Bakterie se v tomto případě šíří krevním oběhem a napadají orgány. Bakteriemie se tak může rozvinout například v meningitidu či septikémii a selhání orgánů.

 

Septikémie (otrava krve)

Otrava krve je vzácná, nicméně závažná komplikace bakteriální infekce.

V závažných případech mohou komplikace vyústit v septický šok provázený závratí, omdléváním, zmateným chováním, neartikulovanou řečí, bolestí svalů, sníženou produkcí moče, chladnou, bledou nebo skvrnitou kůží až ztrátou vědomí. Septikémie může vést až k vícečetnému selhání orgánů a následné smrti. Pokud se zaléčí včas antibiotiky, může se pacient zcela uzdravit.

U dětí do pěti let patří mezi symptomy sepse: 

 • dítě má skvrnitou, namodralou nebo bledou kůži,
 • je letargické, nejde vzbudit, je zmatené,
 • má zapadlé oči,
 • na dotyk je chladné,
 • rychle dýchá, nedokáže souvisle mluvit (u dětí, které toho jsou normálně schopny),
 • má vyrážku, která po zatlačení na kůži nevybledne,
 • má záchvaty nebo křeče,
 • má vysokou teplotu (horečku) nebo nízkou teplotu (u dětí do 3 měsíců nad 38 °C, u dětí mezi 3. a 6. měsícem nad 39 °C),
 • má nízkou tělesnou teplotu (pod 36 °C, naměřeno třikrát po sobě během 10 minut),
 • dítě ani jednou nečůralo nebo nemělo mokrou plenu po dobu 12 hodin,
 • nemá zájem o jídlo ani o pití, případně zvrací,
 • má zatuhlý krk (patrné zvláště při pohledu dolů a nahoru).

 

U starších dětí a dospělých patří mezi symptomy sepse:

 • vysoká teplota (horečka) nebo nízká teplota,
 • zimnice a třes,
 • bušení srdce,
 • zrychlené dýchání. 

 

Zápal plic (pneumonie)

Zápal plic je jednou z nejčastějších nemocí způsobených pneumokoky.

Příčinou jsou choroboplodné zárodky, které se dostanou do plic a způsobí zánět plicních sklípků a přilehlé plicní tkáně.

Zvlášť závažný průběh má toto onemocnění v případě, že se bakterie rozšíří i mimo plicní tkáň, například do krve, nebo dojde k nahromadění tekutiny (tzv. výpotku) v hrudním koši.

Meningitida

Obzvláště nebezpečná je meningitida neboli zánět mozkových blan, kterou způsobují různé bakterie a viry. Pneumokok patří k nejnebezpečnějším původcům tohoto onemocnění u dětí. Výjimkou nejsou bohužel případy, kdy je pneumokoková meningitida smrtelná.

Přičemž 10–20 % pacientů, kteří ji přežijí, má trvalé následky, jako jsou hluchota, poškození mozku nebo ochrnutí. Meningitida se léčí antibiotiky, vzhledem k  nadužívání antibiotik u lehčích onemocnění však narůstá odolnost bakterií vůči tomuto druhu léčby.

I z tohoto důvodu je prevence pomocí očkování zásadní.

Koho pneumokok ohrožuje nejvíce?

Pneumokok nejvíce ohrožuje jedince s oslabenou imunitou. Patří mezi ně:

 • malé děti do věku dvou let,
 • lidé starší 65 let,
 • lidé, kteří kouří a nadužívají alkohol.

Mezi další ohrožené skupiny patří:

 • jedinci, kteří mají zdravotní komplikace, jako je HIV nebo diabetes, které oslabují imunitní systém, 
 • jedinci, kteří podstupují léčbu nebo užívají léky oslabující imunitní systém, jako je například chemoterapie, 
 • jedinci, kterým byla odstraněna slezina, nebo jedinci s nedostatečnou funkcí sleziny, 
 • děti s kochleárním implantátem,
 • jedinci, kteří již prodělali invazivní pneumokokové onemocnění.

Největší riziko nákazy pneumokokem hrozí v zimním období během prosince a ledna.

 

Jak se pneumokok šíří?

Pneumokoková infekce je méně nakažlivá než rýma nebo chřipka. Většinou se imunitní systém vypořádá s bakterií pneumokoku dříve, než pneumokok zapříčiní onemocnění. K vypuknutí pneumokokového onemocnění dochází často v prostředí, kde se koncentrují lidé s oslabeným imunitním systémem, jako jsou jesle, mateřské školky, domovy pro staré lidi nebo zařízení pro bezdomovce.

S některými kmeny pneumokoku se imunitní systém vypořádá snadněji, jiné jsou odolnější a způsobují závažnější infekce. Osm až deset ze všech pneumokokových kmenů je zodpovědných za dvě třetiny vážných infekcí u dospělých a za většinu vážných infekcí u dětí.

Pneumokok vstupuje do lidského těla nosem a ústy; infekce se šíří podobně jako rýma nebo chřipka. K šíření dochází nejčastěji: 

 • přímým kontaktem, například při kašli nebo kýchnutí. Do vzduchu se dostávají drobné kapénky obsahující bakterie, které mohou druzí vdechnout. 
 • nepřímým kontaktem, kdy se infikované kapénky dostanou například z ruky na dveřní kliku. Pokud se někdo dotkne infikovaného předmětu a posléze si sáhne na nos nebo do úst, může se nakazit pneumokokem.

U nosiče bakterie se nemusí pneumokoková infekce projevit.

Pneumokoky jsou totiž často přítomny u zdravých dětí i dospělých v ústech a nosu, aniž by jim způsobovaly jakékoliv zdravotní komplikace. Dospělý i dítě může být dlouhodobě přenašečem bez známek onemocnění.

Takovéto nosičství se častěji vyskytuje u malých dětí, které přenášejí bakterie na další děti dotykem nebo kašlem. Pokud dojde k oslabení imunity, bakterie mohou vyvolat pneumokoková onemocnění. Nejčastěji způsobují onemocnění kojenců a batolat.

Děti se mohou velmi snadno nakazit od sourozenců, v jeslích nebo školkách.

Jak se mohu proti pneumokoku chránit?

Šíření pneumokokové infekce lze předcházet dodržováním jednoduchých hygienických opatření, na která je třeba dbát zejména u malých dětí:

 • myjte si pravidelně a pečlivě ruce, zvláště před jídlem a poté, co jste se dotýkali nosu nebo úst.
 • kašlejte a kýchejte do kapesníku a umyjte si ihned poté ruce.
 • nesdílejte s nikým skleničky, příbory a ostatní kuchyňské náčiní.
 • účinnou ochranu proti infekci představuje očkování proti pneumokokům, například vakcínou Synflorix.

Našli jste, co jste hledali? ANO / NE

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector