Prášky proti otěhotnění – Vše o zdraví

Krátkodobé a dlouhodobé účinky alkoholu mohou mít vliv na vaše tělo i na duševní zdraví.

Proto je důležité mít dostatek informací – nejlépe dřív než se rozhodnete, zda vůbec a jak moc budete alkohol pít.

Existuje zřejmá souvislost mezi škodlivým užíváním alkoholu a jeho negativními dopady na celé tělo. Alkohol je hned po kouření druhým nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik rakoviny.

Nejvážnější zdravotní rizika užívání alkoholu

Prášky proti otěhotnění - Vše o zdraví Prášky proti otěhotnění - Vše o zdraví

Alkohol je příčinou přibližně 6 % celkové úmrtnosti v ČR, což je asi 6,5 tisíc úmrtí ročně.

 • Nemoci trávicí soustavy – záněty žaludku, střev a slinivky břišní, vředy, cukrovka, rakovina (dutiny ústní, jazyka, hrtanu, žaludku, slinivky břišní, tlustého střeva, atd.).
 • Onemocnění jater – cirhóza, rakovina, zánět.
 • Onemocnění srdce – infarkt myokardu, vysoký krevní tlak, kardiomyopatie (onemocnění srdečního svalu), arytmie.
 • Poruchy spánku, chronická únava, epileptické záchvaty, oslabení imunity.
 • Poškození mozku, neschopnost učit se a zapamatovávat si nové informace.

Alkohol může mít vliv také na vznik a rozvoj řady duševních onemocnění

Prášky proti otěhotnění - Vše o zdraví

 • Úzkosti
 • Deprese
 • Psychotické poruchy
 • Alkoholová demence
 • Závislost

Kombinace užití alkoholu a dalších návykových látek vede obvykle k umocnění účinku užitých látek. Tento účinek se dá předem jen těžko odhadnout.

Užíváte-li léky, dávejte si pozor na kombinaci s alkoholem! Užívání alkoholu spolu s léky na spaní, bolest, úzkost, epilepsii, depresi, uvolnění svalů či s antibiotiky může vážně poškodit zdraví a v některých případech může mít i smrtelné následky.

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, zda je bezpečné kombinovat alkohol s léky, které užíváte. Také si důkladně přečtěte příbalovou informaci u všech léků, které užíváte – nevhodnost kombinovat lék s pitím alkoholu tam je uvedena.

Tlumivé účinky alkoholu vám sice mohou pomoci usnout, ale i pár skleniček může mít výrazný vliv na kvalitu vašeho spánku. Pokud pijete alkohol pravidelně, možná míváte druhý den pocit únavy, jako byste vůbec nespali. Alkohol snižuje kvalitu spánku a může být i příčinou nespavosti. 

Užívání alkoholu v těhotenství může být nebezpečné jak pro budoucí matku, tak zejména pro nenarozené dítě. Dosud se nepodařilo zjistit přesné množství alkoholu, jež by bylo pro vyvíjející se dítě neškodné – lékaři u nás proto těhotným ženám doporučují, aby alkohol nepily ani v malém množství (tj. doporučují úplnou abstinenci).

Alkohol v době těhotenství může dítěti způsobit tzv. fetální alkoholový syndrom (FAS), který zahrnuje

 • Poruchy růstu
 • Nižší porodní váhu
 • Srdeční a cévní vady
 • Deformity v obličeji
 • Mírnou až střední mentální retardaci
 • Poruchy chování – zvýšená dráždivost do 1 roku věku dítěte, později hyperkinetická porucha (ADHD, tedy hyperaktivita s poruchou pozornosti)
 • Abnormálně malou hlavu způsobenou zpomaleným a nedostatečným vývojem mozku
 • Svalovou hypotonii – snížené napětí a ochablost svalů
 • Poruchy motorických (pohybových) dovedností a koordinace pohybů.

Fetální alkoholový syndrom není jediným ohrožením pro vývoj dítěte v těhotenství. Nemusí dojít přímo k FAS, přesto se u dětí mohou vyskytovat poruchy chování a intelektu, srdeční vady, zrakové a sluchové problémy či anomálie ve vývoji kloubů.

Rodiče mají na své děti mnohem větší vliv, než si častokrát uvědomují. Otevřené a smysluplné rozhovory mezi rodiči a jejich dětmi pomáhají dětem utvářet rozumný vztah k alkoholu.

Jaké jsou důvody, proč děti a mladiství pijí alkohol?

 • V pubertě je častější vyhledávání rizikových situací
 • Kopírování rodičů
 • Snaha vyrovnat se svým kamarádům a starším sourozencům
 • Mladí lidé vidí alkohol všude kolem sebe
 • Snaha vyrovnat se se svými problémy – sami se sebou, v rodině, ve škole nebo s přáteli
 • Testování nastavených pravidel, vlastních hranic a limitů
 • Snaha prokázat svou dospělost

Organismus dětí a dospívajících se stále ještě vyvíjí, proto jsou vystaveni zvýšenému riziku zdravotního a emočního poškození v důsledku pití alkoholu.

Jaká rizika jsou spojená s pití alkoholu mezi mladistvými?

 • Poškození jater
 • Otrava alkoholem
 • Agrese a násilí
 • Záškoláctví
 • Zpomalení vývoje mozku
 • Nehody a úrazy
 • Výskyt psychických problémů
 • Další rizikové situace – neplánované a nechráněné sexuální zkušenosti, noční návraty domů bez doprovodu
 • Experimentování s dalšími návykovými látkami

Na celkový fyzický vzhled významně působí i užívání alkoholu. Jeho účinky se projevují i při běžné konzumaci, první krátkodobé příznaky můžete pozorovat již po „náročné noci“ spojené s pitím alkoholu.

Při opakované konzumaci alkoholu se může objevit

 • Předčasné stárnutí pleti
 • Oteklý obličej
 • Zhoršená kvalita kůže
 • Suché vlasy a mastná pokožka hlavy
 • Kruhy pod očima
 • Vznik rozšířených cév a žilek na tvářích
 • Zarudlé cévky v očích
 • Hematomy a tmavé skvrny na kůži
 • Zvýšené vypadávání vlasů.

Alkohol obsahuje vysoké množství cukru. Energetická hodnota alkoholu je proto velmi vysoká, 1 gram čistého alkoholu = 7 kalorií. Pro představu, 1 gram čistého tuku = 9 kalorií. Kalorie přijaté z alkoholu se nazývají „prázdné kalorie“, protože nemají žádnou výživovou hodnotu.

Většina alkoholických nápojů sice obsahuje i vitaminy a minerály, ale ne v dostatečném množství.

Antikoncepci věří čím dál méně žen. Jak se ale chránit jinak? | Zdraví

Ještě před deseti lety se pilulky hormonální antikoncepce hřály na výsluní ženské přízně. Dnes je ale vše jinak. Z pilulky, kterou bez obav užívalymladé dívky i zralé ženy, se stal strašák. Nemalá část žen, jež užívaly hormonální antikoncepci v tabletách i celé roky, dnes tuto metodu opouští. Aco víc, tvrdí, že by ji nikdy nedoporučily ani svým dcerám.

Rozhodování o tom, jakou antikoncepci si vybrat, se ale nevyhnou.

„Ženy mají před sebou zhruba 35 let života, kdymohou otěhotnět, a to každý měsíc,“ konstatuje gynekolog Christian Fiala, který ve Vídni vytvořil Muzeum antikoncepce a interrupcí.

Podle něj ta „pravá“ metoda ale může být různá i pro jednu ženu v průběhu jejího života. Třeba pilulky, které vyhovovaly mladé dívce, už nebudou sedět matce dvou dětí.

U různých metod hormonální antikoncepce pak konečnou cenu ovlivňuje marže lékárny, a tak se cena za tříměsíční balení může lišit i o několik set korun. V případě bariérových metod, jako je mužský a ženský kondom, jsme vycházeli z ceny za běžně dostupné malé balení po 3–5 kusech. Cenově přívětivější jsou větší balení, ať už prodávaná za akční ceny v obchodních řetězcích, nebo v sexshopech po 50 či 100 kusech. Cena za měsíční používání byla vypočtena z průměrně dvou souloží týdně, tedy osmi pohlavních styků měsíčně.

Pokles zájmu o antikoncepční tabletky ukazují i čísla. V roce 2007 bylo podle údajů Státního ústavu pro kontrolu léčiv do Česka dodáno 3,49 milionu balení. V roce 2015 bylo u nás prodáno pouze 2,61 milionu balení. Klesá i počet žen, které po hormonální antikoncepci sahají.

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) to v roce 2007 bylo celkem 1,38 milionu žen. Drtivá většina z nich volila právě pilulky kombinované hormonální antikoncepce, jež obsahují estrogen i progestin.

V roce 2015 ale užívalo hormonální antikoncepci pouze 1,06 milionu žen a je možné, že tento počet bude i nadále klesat.

Česko patří v otázce antikoncepce k liberálním zemím, a tak je u nás k dispozici celá řada metod. I proto u nás došlo k výraznému poklesu počtu interrupcí.

Podle analýzy ÚZIS právě dostupnost „lékařem řízené antikoncepce“, což jsou zejména různé formy hormonálních přípravků, stojí za poklesem potratovosti. Na konci 80.

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

let bylo v Československu provedeno takřka stejné množství interrupcí, jako bylo narozených dětí. V posledních letech se však ročně rodí okolo sta tisíc dětí a je provedeno na 20 tisíc interrupcí.

Implantát pouze v zahraničí

Jednotlivé antikoncepční metody se liší jak tím, jak dlouho působí a jaký je mechanismus zabránění početí, tak tím, zda je nutná konzultace s lékařem. Důvod pro konzultaci s odborníkem je jednoduchý – hormonální antikoncepce ovlivňuje organismus ženy, a pokud je zvolena špatně, může se objevit řada zdravotních problémů.

Na druhé straně „lékařem řízená antikoncepce“, tedy tabletky hormonální antikoncepce, nitroděložní tělíska, uvolňující hormony, či třeba vaginální kroužek, uvolňující hormony, jsou při správném použití velmi spolehlivé. Platí tu přímá úměra: čím častěji musí být určitá metoda používána, tím klesá její spolehlivost. Žena například zapomene vzít si pilulku.

V Česku ale na rozdíl od jiných evropských zemí není dostupný podkožní implantát, který se zavádí na pět let. Tomuto implantátu v Česku chybí registrace, takže se k nám vůbec nedováží. Pokud ale žena žije v zahraničí, například v Německu nebo v Irsku, může si jej nechat zavést tam. Cena implantátu i se zákrokem je 150 až 200 eur (až cca 5000 korun).

To, že klesá počet žen užívajících hormonální antikoncepci v tabletách, může mít více příčin.

Jednak se pro mateřství rozhodují ženy, jež užívaly pilulky třeba od svých 16 let a teď naopak touží po tom, aby otěhotněly.

Pak je tu část žen, jež během let změnily svůj životní styl a mnohdy i požadavky ohledně antikoncepce. A pak samozřejmě proměna vnímání hormonální antikoncepce ve společnosti.

Hledání přirozeného ženství

„Ve své praxi se často setkávám s ženami, které cítí, že ve svém životě potřebují změnu. Hledají samy sebe, přemýšlí, co v životě vlastně chtějí, a přestat užívat hormonální antikoncepci, kterou braly mnoho let, je pro ně jedním z kroků na této cestě,“ popisuje psycholožka a psychoterapeutka Jana Březinová, která vede soukromou praxi v Praze 5.

Spolu s hledáním sama sebe pak přichází i potřeba navštěvovat různé semináře či kurzy zaměřené na „hledání ženství“. Jejich součástí mohou být také lekce o „přirozené antikoncepci“, tedy jak využít faktu, že žena je plodná pouze několik dní v měsíci.

Další možností jsou pak kurzy zaměřené právě na tyto metody antikoncepce postavené na sledování změn ženského těla během menstruačního cyklu.

Hlavně bez hormonů

Pokud žena z nějakého důvodu nemůže nebo nechce používat hormonální antikoncepci, má několik možností. Tou nejjednodušší, ale při častém používání také nákladnou metodou jsou kondomy. Na trhu jsou i speciální, bezlatexové, v biokvalitě, či dokonce pro vegany. Také existují speciální kondomy pro ženy, ty ale nejsou tolik rozšířené a ve srovnání s mužskou ochranou stojí o dost více.

Prášky proti otěhotnění - Vše o zdraví

Výhodou prezervativů je, že chrání i před pohlavními chorobami, proto se hodí při sexu s partneremnejisté sexuální minulosti. Jenže jejich spolehlivost už není zcela ideální. Při používání v reálných podmínkách otěhotní během roku až 20 žen ze sta. Ještě méně spolehlivé jsou pak spermicidy.

Vůbec nejspolehlivější metoda je pak sterilizace, tedy operace s definitivním výsledkem. O sterilizaci může v Česku požádat každý dospělý člověk starší 21 let. Musí si však zákrok uhradit a také je nutné počítat s tím, že operace není provedena hned. Zákon vyžaduje 14denní lhůtu „na rozmyšlenou“, aby bylo zaručeno, že člověk nebude svého rozhodnutí později litovat.

„Ve srovnání s minulostí jde ale o zjednodušení. Dříve lidé, kteří chtěli sterilizaci, museli před komisi, což bylo velmi nepříjemné. Dnes se už tomuto vyhnou,“ vysvětluje urolog a sexuolog Marek Broul, zástupce primáře Kliniky urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Cena tohoto zákroku je zhruba osm až 15 tisícumuže a 10 až 20 tisíc u ženy.

Pro případ, že používaná antikoncepce selže, což je nejčastěji tehdy, když danou metodu člověk chybně použije, existuje ještě krajní řešení v podobě pilulek „po“. V Česku, na rozdíl od sousedního Polska, je tzv. postkoitální antikoncepce volně prodejná v lékárnách bez nutnosti mít recept od lékaře.

Další možností je pohotovostní služba v nemocnici. Tyto tablety stojí zhruba 300 až 500 korun a lze je použít až 120 hodin od nechráněného pohlavního styku. Čím dříve je žena užije, tím je spolehlivější. Vzhledem k vysoké dávce účinných látek ale není vhodná k pravidelnému užívání.

Prášky proti otěhotnění - Vše o zdraví

Základní metody antikoncepce, její výhody a nevýhody – GYN MEDICO

Pokud si aktuálně nepřejete otěhotnět, je třeba zabývat se antikoncepcí a vybrat si takovou metodu ochrany, která vám bude vyhovovat.

Základní metody antikoncepce

 1. Přirozené – nejlevnější, nevyžadují žádné pomůcky, ale jsou nejméně spolehlivé (přerušovaná soulož, metoda plodných a neplodných dnů)
 2. Bariérové – mechanicky zabraňují splynutí vajíčka a spermie (kondom, pesar, ženský kondom)
 3. Chemické – využívají látky, které při kontaktu ničí spermie nebo omezují jejich pohyblivost (spermicidy ve formě vaginálních čípků nebo gelu)
 4. Hormonální – umělé hormony zabraňují dozrávání a uvolňování vajíčka (ovulaci) a ztěžují pronikání spermií do dělohy; patří mezi nejspolehlivější (kombinovaná pilulka, minipilulka, nitroděložní hormonální systém, náplast, injekce, podkožní tyčinka, vaginální kroužek)
 5. Nitroděložní tělísko – působí mechanicky, chemicky a aktivací obranných mechanismů proti uhnízdění vajíčka
 6. Sterilizace – chirurgický zákrok, při němž dojde k přerušení vejcovodů u ženy nebo chámovodů u muže

Antikoncepční pilulka

Hormonální antikoncepční pilulka je jednou z nejčastějších antikoncepčních metod a v dnešní době ji užívá přibližně 100 miliónů žen. Po spolknutí pilulky se do těla dostávají hormony, které vyvolají stav podobný těhotenství, a tím pádem nedochází k ovulaci.

Vajíčko se tedy z vaječníku neuvolní a spermie nemají co oplodnit. Pilulka tímto způsobem „ošidí“ i děložní sliznici, která normálně vyzrává a po přerušení užívání tabletek se odlučuje v podobě menstruačního krvácení.

Vlastní krvácení v tomto případě vypadá úplně stejně, je snad jenom o něco slabší a někdy trvá kratší dobu.

Výhody antikoncepční pilulky

 • Zabraňuje v otěhotnění
 • Chrání před mimoděložním těhotenstvím (Ze 100 000 plodných žen žijících nechráněným pohlavním stykem jich je mimoděložním těhotenstvím postiženo ročně téměř 300. Ze 100 000 uživatelek hormonální antikoncepce je zaznamenáno mimoděložní těhotenství u pouze u jedné jediné pacientky)
 • U žen s výskytem rakoviny těla děložního a rakoviny vaječníků v rodině užívání hormonální antikoncepce výrazně snižuje výskyt těchto onemocnění v budoucnosti (o 40 až 60 %)
 • Zčásti chrání proti pánevním zánětům a tím i před případnou neplodností způsobenou následkem infekce
 • Její pravidelné užívání znatelně snižuje riziko zánětu vaječníků a vejcovodů
 • Snižuje intenzitu menstruačního krvácení
 • Upravuje ženě menstruační cyklus a dělá jej naprosto pravidelným
 • Pozitivně ovlivňuje revmatické onemocnění kloubů, onemocnění štítné žlázy, žaludeční vředy, dokonce působí na široké spektrum alergií
 • Má blahodárný účinek na pleť a výrazně zmírňuje výskyt akné
 • Zlepšuje kvalitu vlasů
 • Reguluje ochlupení
Zajímavé:  Glaukom - vše o zdraví

Nevýhody antikoncepční pilulky

I když antikoncepční hormonální pilulky udělaly velký pokrok, dodnes existují skupiny žen, pro které je forma takovéto antikoncepce nevhodná.

 • První skupina žen nesmí hormonální antikoncepci brát vůbec. Její užívání by mohlo vést ke vzniku onemocnění nebo k jeho závažnému zhoršení. Zde řadíme například již prodělanou trombózu, cévní mozkovou příhodu nebo ischemickou chorobu srdeční, hormonálně závislé nádory nebo podezření na ně, aktivní nebo prodělané jaterní onemocnění s těžkou poruchou funkce, neléčený vysoký krevní tlak, cukrovku se změnami na jiných orgánech, ale také dlouhodobé upoutání na lůžko atd.
 • K rizikovým faktorům, při jejichž výskytu musí užívání hormonální antikoncepce zvážit lékař, jsou zejména laboratorně zjištěný sklon k žilní trombóze v kombinaci s jejím výskytem mezi blízkými příbuznými, cukrovka s nekomplikovaným průběhem, některá onemocnění jater, závažná porucha ukládání tuků či některé typy migrény a vyšší věk v kombinaci s kouřením.

Může docházet k přechodnému hromadění vody v těle ženy, což může mít za následek nevelký váhový přírůstek, zlepšují chuť k jídlu a zvyšují příjem tekutin

Život bez menstruace

Výhodou antikoncepční pilulky je bezesporu život bez menstruace. Jsou zcela jasné zdravotní důvody, kdy je odsouvání menstruací a prodloužení mezimenstruačního období výhodou a navíc plní léčebný účel. Jedná se například o tyto indikace:

 • Ztráta železa při silných menstruacích, bolestivá menstruace, nepříjemné premenstruační potíže, endometrióza atp.
 • Zdravotní potíže v průběhu sedmidenní pauzy v užívání pilulek, jako např. bolesti hlavy, citlivost prsou, psychické rozladění. Zde se přímo nabízí užívání hormonální antikoncepce bez pauzy.

Kondom

Kondomy nejenže zabraňují nechtěnému otěhotnění, ale také chrání před pohlavně přenosnými infekcemi, zejména pak proti viru HIV.

Výhody kondomu

 • Chrání před nechtěním početím
 • Chrání před pohlavně přenosnými infekcemi
 • Nehormonální antikoncepce
 • Kondomy jsou lubrikované, což usnadňuje penisu vstup do pochvy

Samozřejmě je třeba dbát na to, aby kondom nebyl mechanicky, tepelně či chemicky poškozen, došlo by k jeho znehodnocení a tím pádem i ke ztrátě ochranných schopností. Současný trh nabízí kondomy různých velikostí, provedení, barev, vůní, příchutí, tvarů atd. 

Nevýhody kondomu

 • Ve výjimečných případech existuje alergie na latex, z něhož je kondom zpravidla vyroben.
 • Totéž platí v případě aditiv (příchutí či vůní) – u některého z partnerů se může projevit alergie na aroma a přidané látky v kondomu.
 • Výjimečně může nastat psychický blok a některý z partnerů z daného důvodu užití prezervativu odmítá.

Přirozené antikoncepční metody

Vedle hormonálních a nehormonálních antikoncepčních metod existuje i tzv. metoda přirozené antikoncepce. Nejsou při ní užívány žádné pomůcky (kondom) nebo pilulky ani nevyžaduje žádný speciální zákrok (sterilizace).

 Sem řadíme periodickou sexuální abstinenci, teplotní a hlenovou metodu, hodnocení konzistence děložního čípku. Je třeba upozornit, že tento druh antikoncepce je velice náročný jak na sledování, tak na zodpovědnost obou partnerů.

Riziko selhání těchto metod je i při správném používání vyšší než u většiny jiných antikoncepčních metod.

Periodická sexuální abstinence

Spočívá ve využívání méně plodných období v menstruačním cyklu ženy. Ovulace (uvolnění vajíčka z vaječníku) má poměrně přesnou souvislost s menstruačním krvácením, objevuje se zpravidla 12. až 16. den před koncem cyklu.

Takový výpočet ovšem může fungovat pouze u ženy s naprosto pravidelným menstruačním cyklem. Pro správné používání je nutné si po dobu dvanácti měsíců vést menstruační kalendář a teprve na základě něj výpočet provádět.

Plodné dny pak vymezíme odečtením 18 dnů od cyklu nejkratšího a 11 dnů od nejdelšího.

Teplotní metoda

Je založena na sledování bazální tělesné teploty. Tato metoda vychází z faktu, že po uvolnění vajíčka přibližně v polovině menstruačního cyklu vzniká na vaječníku žluté tělísko, které vyrábí hormon progesteron.

Kromě toho, že řídí proměnu děložní sliznice tak, aby byla připravena k přijetí a uhnízdění oplodněného vajíčka, způsobuje tento hormon také zvýšení tělesné teploty o 0,2-0,4 °C.

Tato zvýšená teplota se pak udržuje prakticky po celou druhou polovinu menstruačního cyklu, a to až do následujícího menstruačního krvácení. Zvýšení teploty svědčí také o tom, že ovulace proběhla.

U více než 80 % případů teplota stoupne ze dne na den, u ostatních se zvyšuje stupňovitě v průběhu dvou až tří dnů. Tam, kde ovulace z jakéhokoliv důvodu nenastává, zůstává teplota na stejné úrovni po celou dobu cyklu. Teplotu je nutno měřit za standardních podmínek vždy ráno bezprostředně po probuzení.

Hlenová metoda

Sleduje změny cervikálního hlenu. Na začátku cyklu je hlen hustý a netažný a žena se nachází v neplodné fázi. Postupně hlenu přibývá, je tažný, průsvitný, sklovitý (vzhledem se podobá syrovému vaječnému bílku) – to značí plodnou fázi.

Dalo by se říci, že čím více se ovulace blíží, tak má žena stále vlhčí pocit spojený s určitou kluzkostí. Poslední den výskytu tohoto řídkého a tažného hlenu označujeme jako „hlenový vrchol“. Není to tedy den, kdy se vyskytuje největší množství hlenu, ale poslední den výskytu hlenu nejvíce řídké a tažné kvality.

Následujícího dne se hlen stává opět hustým a méně tažným, eventuálně se objevují „suché dny“, které trvají až do příští menstruace.

 Prášky proti otěhotnění - Vše o zdraví

Samoobslužné vyšetření děložního čípku

Bezprostředně po menstruaci je děložní čípek tuhý asi jako nosní chrupavka. Uprostřed jeho vyklenutí je důlek nebo štěrbina (otvor vedoucí do dělohy), která je ale velice úzká a uzavřená. Toto období pokládáme za neplodné.

Čtyři až pět dní po skončení menstruace čípek při ovulaci měkne (konzistence podobná tuhosti dolnímu rtu) a zevní ústí děložního hrdla se mírně pootevírá. V tomto období je čípek obtížněji dosažitelný. Vytahuje se vzhůru, některé ženy na něho nemusí ani dosáhnout.

Plodné období končí tehdy, když je čípek po dobu tří dnů za sebou opět hmatný nízko, je tuhý a uzavřený.

Zajímavé:  Špatně od žaludku - Vše o zdraví

Přerušovaná soulož

metoda spočívá v tom, že během pohlavního styku dojde těsně před vyvrcholením muže k přerušení soulože (vytáhnutí penisu z pochvy ženy) a ejakulaci mimo ženská rodidla. Byť je to nejlevnější a nejstarší druh antikoncepce, je také nejméně spolehlivá.

A proč? Již před ejakulací, v jakémkoliv stádiu sexuálního vzrušení, se mohou objevit v mužské močové trubici kapky průhledné, lepkavé tekutiny. Jedná se o tzv. předejakulační tekutinu, která často obsahuje menší množství spermií.

Tato tekutina se může dostávat do pochvy od samotného začátku pohlavního styku a to daleko dříve, než muž vůbec ejakuluje. Dalším důvodem, proč metoda selhává, je špatný odhad přerušované soulože. Je to problém zejména u mužů trpících předčasnou ejakulací.

Třetím nebezpečím je opakovaná soulož, při níž se do ženského těla mohou dostat zbytky semene z předchozího vyvrcholení. V neposlední řadě je nutné si dát také pozor na manipulaci se spermatem. 

Nitroděložní tělísko

Nitroděložní tělíska jsou celosvětově nejpoužívanější metodou reverzibilní antikoncepce. Zaručují dlouhodobý antikoncepční účinek a k obnovení plodnosti dochází v krátké době po vyjmutí tělíska. Nitroděložní  tělísko je malý, pružný, umělohmotný prostředek ve tvaru „T“, který se zavádí do dělohy. Nitroděložní tělíska můžeme rozdělit na hormonální a nehormonální.

Nehormonální tělísko

Nehormonální nitroděložní tělíska mají minimum vedlejších účinků a nepředstavují žádné omezení pro partnerský život. Výhodou nehormonálních nitroděložních tělísek je jejich dlouhodobý antikoncepční účinek, který je dle typu použitého tělíska 3 – 10 let. Nitroděložní tělísko, jak už je z názvu patrné, se zavádí do děložní dutiny.

Základem tělíska je plastové rameno, na kterém je navinut měděný drát. Tělísko svou přítomností v děloze koncentruje bílé krvinky, které samy o sobě ničí spermie. Antikoncepční účinnost je pak zvýšena přidáním měděného drátku o různé ploše, který uvolňuje ionty, jež spermie přímo ničí.

Nitroděložní tělísko musí být zavedeno proškoleným zdravotnickým personálem, který zabezpečí vhodnost použití tohoto druhu antikoncepce u konkrétní uživatelky.

Hormonální tělísko

Hormonální nitroděložní tělísko obsahuje malé množství syntetického hormonu progestinu, který v těle pomáhá zabránit spermiím prostoupit přes děložní hrdlo do dělohy a oplodnit vajíčko. Hormonální tělíska nabízejí ochranu na dobu minimálně 3 roky podle toho, který typ si vyberete.

 Některé typy hormonální nitroděložní antikoncepce je možné zavést i dívkám a ženám, které dosud nerodily (starším 18 let). Jestliže se rozhodnete pro zavedení nitroděložního tělíska, zavede jej lékař do dělohy během běžné návštěvy v ordinaci. Jedná se o bezbolestný zákrok, přičemž se můžete těšit na dlouhé roky bez obav z neplánovaného početí.

Výhodou je, že pokud usoudíte, že přišel ten správný čas na miminko, je možné tělísko kdykoliv vyjmout. Poté dochází k rychlé obnově obvyklé plodnosti.
Hormonální nitroděložní antikoncepce je jednou z nejspolehlivějších forem antikoncepce, které jsou dostupné.

Pokud vám nevyhovuje myslet na užívání či aplikaci antikoncepce každý den, týden, nebo měsíc a zároveň se chcete před neplánovaným těhotenstvím chránit dlouhodobě, možná by právě vám vyhovovalo nitroděložní hormonální tělísko.

Sterilizace

Je chirurgický zákrok, který uzavře přirozenou „cestu početí“ a tím zabraňuje plodnosti bez odstranění nebo poškození pohlavních žláz.

Sterilizace ženy

U ženy spočívá chirurgický výkon v přerušení obou vejcovodů, čímž je znemožněno putování vajíčka od vaječníků do dělohy a pochopitelně také jeho setkání se spermiemi. Lidské vajíčko má mikroskopický rozměr a v případě, že je jeho transport vejcovodem znemožněn, beze zbytku se vstřebá.

Sterilizace muže

U mužů mluvíme v případě sterilizace o vasektomii, která spočívá v podvázání obou konců chámovodů v šourku.

Sterilizace jako antikoncepční metoda

Metoda je vhodná pouze pro ty, kteří již nechtějí mít další děti, ať již z důvodů osobních nebo např. z důvodu zdravotních (např. geneticky podmíněné onemocnění přenášené na potomky).

Nový zákon o sterilizaci

Sterilizaci nově upravuje zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, který nahrazuje směrnici starou již 40 let.

O zákrok nyní může požádat každý občan starší 21 let, aniž by k tomu měl zdravotní důvod, a to na základě písemné žádosti.

Žadatel musí být poté poučen od svého ošetřujícího lékaře o povaze zákroku a jeho možných rizicích, a to v přítomnosti svědka z řad zdravotních pracovníků.

Způsoby sterilizace

 • laparoskopicky
 • při císařském řezu

Můžete nám zavolat, zaslat SMS, poslat e-mail, nebo můžete vyplnit kontaktní formulář. Obratem se vám ozveme zpět.

Napište nám

Antikoncepční pilulky? Žen, které je berou, ubývá. Kvůli spolehlivosti

ČTK

Praha – V Česku loni mírně ubylo žen, které se před nechtěným početím chrání antikoncepčními pilulkami, a přibylo těch, které na ochranu volí nitroděložní antikoncepci, uvádějí statistici.

Tento trend zaznamenali i v předchozích letech, i tak podle nich ale užívání pilulek výrazně převažuje. Gynekologové vysvětlují trend tím, že ženy dávají přednost pohodlí, které znamená i větší spolehlivost.

Pilulky jsou sice spolehlivé, ale když si je žena zapomene vzít, může otěhotnět.

V Česku ubylo žen, které berou proti otěhotnění pilulky, a přibylo těch chránících se nitroděložním tělískem. | Foto: Shutterstock

Celkem loni užívalo formu hormonální antikoncepce 1,316 000 žen, to je 52,8 procenta žen ve věku 15 až 49 let. Oproti roku předchozímu jejich počet poklesl, tehdy se hormony proti početí chránilo 1,345 000 žen plodného věku.

Nejrozšířenější bylo vloni stejně jako v roce předchozím užívání těchto forem antikoncepce v Praze, kde ji zvolilo 59,9 procenta žen, a v Olomouckém kraji, kde podíl činil 64,8 procenta. Naopak nejméně žen tutoantikoncepci užívalo ve Středočeském kraji, bylo jich 43,1 procenta. Z tohoto kraje však ženy často dojíždějí za lékařem do Prahy a evidence vychází ze sídla ordinace.

I při mírném poklesu užívání pilulek tato forma antikoncepce výrazně převažuje. Nejvyšší podíl hormonální antikoncepce byl v krajích Libereckém a Středočeském, kde ji má téměř 90 procent uživatelek. Nejnižší vKrálovéhradeckém kraji, 81 procent.

Počet porodů klesl

Gynekologická pracoviště poskytla loni téměř 10,1 milionu ošetření, to je zhruba o procento méně než rok předtím. U gynekologa bylo registrováno přes 4,4 milionu žen, to je nárůst o půl procenta. Jedna ordinace poskytla v průměru 6228 ošetření a měla 2719 registrovaných pacientek.

Na ženských odděleních nemocnic bylo loni evidováno 107 570 porodů. Počet porodů na 1000 žen klesl proti roku předchozímu z 45 na 43. Nejvíc porodů na stejný počet žen bylo v Praze, 60,1, nejméně v kraji Karlovarském, 35,3.

V souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem a šestinedělím bylo loni vykázáno osm mateřských úmrtí, rok předtím pět.

25.6.2012

 • Praha,
 • antikoncepce,
 • Česko,
 • porod,
 • Olomoucký kraj,
 • Středočeský kraj,
 • Královéhradecký kraj,
 • hormonální antikoncepce,
 • hormon,
 • lékař,
 • smrt

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *