Přeskakování v koleni – Vše o zdraví

Přeskakování v koleni - Vše o zdraví

Pojmem krepitace se v medicíně označují praskavé, lupavé nebo třaskavé zvuky, které lékaři slyší při vyšetřování pacientů. Někdy mohou být tyto krepitace slyšitelné i bez použití vyšetřovacích pomůcek (například lupání – krepitace v kloubech). Nejčastěji se s krepitacemi setkáváme v dýchacím a pohybovém ústrojí.

V pohybovém ústrojí krepitace vznikají jednak v důsledku přeskakování šlach a svalů při pohybu přes kloubní plochy, ale také při tření kostí o sebe u zlomenin nebo při některých revmatologických či degenerativních onemocněních pohybového aparátu.

Krepitace v kloubech

Mezi onemocnění pohybového aparátu, při kterých se mohou vyskytnout krepitace v kloubech, mimo jiné, patří:

 • lupavý prst (stenozující tendovaginitida): kdy se pacientům v důsledku zánětu šlach někdy bolestivě zasekne prst v kloubu při ohnutí do polohy, jako když chceme zmáčknout kohoutek (spoušť) pistole. Krepitace jsou u lupavého prstu jedním z hlavních příznaků.
 • poškození menisků kolenního kloubu: s krepitacemi v koleni se často setkávají lidé s poškozenými menisky. Meniskus je chrupavčitá struktura která obebíná kloubní plochy v kolenním kloubu a umožňuje hladký, bezbolestný pohyb. Někdy se vlivem věku nebo úrazu může meniskus utrhnout a odtržený kus se pak může zasekávat v kolenním kloubu při pohybu. Pacienta pak trápí přeskakování, lupání či zasekávání kolene neboli krepitace.
 • degenerativní změny (artróza) kloubů: ve vyšším věku (a někdy i v mladém věku, například po některých nitrokloubních zlomeninách holenní nebo stehenní kosti) dochází postupně ke snižování kloubních štěrbin a ke zhoršení jejich pohyblivosti v důsledku nedostatečné tvorby synoviální tekutiny (kloubního mazu). To vede ke krepitacím (lupání, praskání a přeskakování v kloubech). Toto onemocnění může postihnout všechny klouby, nejčastěji jsou postiženy hodně namáhané klouby, jako jsou kyčel (coxartróza), koleno (gonartróza) nebo rameno (omartróza).
 • revmatoidní artritida: toto onemocnění se projevuje hlavně otoky a ztuhlostí v kloubech (zejména ráno), nicméně krepitace v kloubech bývají často jeho doprovodnými příznaky.
 • patelofemorální syndrom:  při přetěžování patelofemorálního kloubu dochází často k anatomickým a funkčním změnám v oblasti tohoto kloubu, což se může projevit bolestí a krepitacemi pately (zasekávání nebo pocit drhnutí či zablokování v oblasti patelofemorálního kloubu hlavně při vstávání po dlouhodobém sezení, apod.). Patela je latinský název pro čéšku kolenního kloubu.
 • krepitace v burzách (tíhových váčcích kolem některých kloubů):

Krepitace při zlomeninách

Pokud dojde ke zlomení kostí, lékař při vyšetření zjistí praskavé a lupavé zvuky, které jsou dány jednak tím, jak se konce kostních fragmentů třou o sebe a jednak také bublinkami plynu, které se při zlomenině dostaly do podkožních tkání (takzvaný podkožní emfyzém). Dobře slyšitelné jsou krepitace například při zlomeninách nosu (krepitace nosu), kdy můžete při dýchání či opatrného pohnutí nosem slyšet zvuky, jako když se „přesýpá rýže“.

Krepitace šlach

Při poranění nebo zánětech šlach (například při zánětu Achilovy šlachy) může při pohybu dojít k jejich zasekávání nebo drhnutí v místech, kde se pohybují přes kost. Lékař pak při vyšetření můžev místě svalových úponů (šlacha je vlastně ztluštělý konec svalu, který se upíná na kost) slyšet či hmatat krepitace.

Krepitace v plicích

V plicích jsou krepitace slyšitelné fonendoskopem. Vyskytují se při řadě různých stavů, zejména při městnání v malém oběhu, při zánětlivých onemocněních nebo při výpotku na hrudi z různých příčin. Jedná se o specifické praskavé zvuky způsobené praskajícími bublinkami plynu v tekutině (proto se někdy krepitacím v plicích říká také vlhké chrůpky nebo vlhké chropy).

Krepitace při plynaté gangréně (sněti)

Gangréna je obecně nekróza modifikovaná druhotnými změnami. Slovem nekróza se rozumí intravitální odumření tkáně. Při nekróze dochází ke smrti buněk a pro správné zahojení je nutné odumřelou tkáň pravidelně odstraňovat, tak aby mohly vyrůst nové buňky a ránu zacelit. K nekróze buněk dochází například vlivem zánětu nebo úrazu.

Plynatá gangréna (sněť) vzniká zejména po bodných nebo sečných poraněních, kdy do rány proniknou baktérie Clostridium perfringens, které tvoří plyn. Při pohmatovém vyšetření rány napadené plynatou snětí se pak ozývá praskání bublinek plynu (krepitace).

Naštěstí je plynatá gangréna dnes již jen velmi vzácná, protože máme k dispozci účinnou antibiotickou léčbu, která většinou dokáže zabránit infekci rány baktériemi. V některých rozvojových zemích se ale s krepitacemi při plynaté gangréně můžete setkat.

Co si z článku odnést?

Krepitace jsou zvuky podobné lupání, praskání nebo třaskání, které jsou charakteristické pro některá onemocnění zejména pohybového nebo dýchacího aparátu. Typicky se s nimi můžeme setkat při poškození kloubů, zlomeninách, při zánětech v plicích, městnání v malém oběhu nebo u naštěstí velmi vzácné plynaté gangrény.

BOLESTI KOLENE

Přeskakování v koleni - Vše o zdravíBolesti kolene jsou poměrně častou záležitostí a zároveň je také nejčastějším příznakem onemocnění kolenního kloubu. Nabízí se přecházet drobné bolesti a problémy s kolenními klouby. Ale právě tyto drobné bolesti mohou postupem času přerůst v omezující a nesnesitelné problémy kolen. Bolesti kolen mohou mít nejrůznější původ – následek úrazu, přetěžování při sportu, genetické dispozice atd. Důležitá je prevence, včasná a přesná diagnostika a následuje adekvátní léčba.

Rozhodně nejčastější příčinou bolesti v kolenním kloubu je artróza. Většina dostupných zdrojů uvádí, že až 70% lidí po 50. roku života trpí právě zmiňovanou artrózou. Artróza se však stále častěji projevuje již okolo 30. roku.

Prvními příznaky jsou právě chronické bolesti bez ohledu na to, zda je člověk v klidu nebo v pohybu. Jako první jsou postiženy nosné klouby, které musejí během pohybu i v klidu nést nejvíce tělesné váhy. Při artrotických změnách dochází v kloubu k úbytku chrupavky.

Z toho důvodu dochází nejprve k bolestem kolen při pohybu a postupem času i v klidu.

Poranění menisku – nejčastějším příznakem je otok. Tyto problémy nejsou závislé na věku a objevují se stejně často u mladších jako u starších jedinců.

Poranění vazů – poranění vazů nejčastěji postihuje sportovce, kterým způsobuje nestabilitu a nepříjemné pocity. Poranění vazů je nejčastěji řešeno chirurgickou cestou.

Chondropatie (chondromalacie) pately – tato nemoc je způsobena měknutím chrupavky kolenního kloubu. Je typická bolestivost pod pod patellou. Nejčastěji jsou postiženy ženy ve věku od 15 do 35 let.

Osgood-Schlatterova choroba – choroba typická zejména pro adolescenty. Jedná se o aseptickou nekrózu postihující holenní kost (tibii) pod kolenním kloubem. Často se stává, že takovýto problém s časem a dospíváním odezní.

Dna – u pacientů, kteří trpí touto nemocí je často bolest kolenních kloubů přítomna. Jedná se spíše o výjimečnou diagnózu bolesti kolen.

Luxace pately – tento problém je spojen s uvolněním čéšky kolenního kloubu. Může vést až k chronické bolesti kolene.

Bursitida – zánět tíhového váčku v kolenním kloubu, který je nejčastěji způsoben opakovaným namáháním kolene (např. klečení). Poměrně často samovolně odezní, ale roste riziko recidivy.

Osteochondritida – tato choroba se objevuje u adolescentů a probíhá v souvislosti s růstem kosti kolem kloubu.

Zajímavé:  11. Platová Třída Lékař?

Bakerova cysta – typickým příznakem je otok v zadní části kolenního kloubu. Velmi často je tento nepříjemný problém kolen doprovázen také natrženým meniskem.

•    Rehabilitace (fyzioterapie, fyzikální terapie)

•    Operační zákroky (plastika vazů, endoprotéza…)

Rehabilitace (fyzioterapie a fyzikální terapie) – Moderní fyzioterapie nabízí opravdu širokou škálu možností, jak řešit bolesti kolenních kloubů, které nejsou striktně indikovány k operačnímu zákroku. Fyzioterapeut se může zaměřit konkrétně na kolenní kloub, který je postižen úrazem nebo degenerativním procesem.

Mnohem častěji je však příčina bolesti kolenních kloubů ukryta jinde – v chybném pohybovém stereotypu, nestejném zatěžování končetin, atd. Poté se jedná o tzv. funkční poruchu, která je řešena pomocí nejrůznějších fyzioterapeutických konceptů a metod.

K řešení takovýchto problému jsou určeny zejména metody, které jsou založeny na neurofyziologickém podkladu – PNF, metoda Roswithy Brunkow, metody senzomotorické stimulace nebo dynamická neuromuskulární facilitace dle Koláře.

Každá moderní ordinace by vám tyto služby měla nabídnout. Stačí jen dobře vybrat.

Stabilizace kolenního kloubu je možno docílit buď konzervativní cestou, nebo operačním zákrokem. Cílem této léčebné metody je zabezpečit nehybnost daného kloubu.

V případě, že je zvolena konzervativní terapie, může být stabilizace provedena podpůrnými fixačními materiály nebo pouhým stabilizovaným postavením končetiny.

Jako fixační materiál se nejčastěji používá sádrový obvaz nebo sádrová dlaha.

Cílem této metody je upravit dislokaci kloubu nebo kostních úlomků při zlomenině do fyziologického postavení. Tímto způsobem je poté zajištěna dočasná stabilita. Repozice je prováděna přesným manévrem nebo manévry. Specifické zlomeniny nebo dislokace mají taktéž specifické repoziční manévry.

1. Artroskopie2. Transplantace chrupavky3. Osteotomie4. Rekonstrukce vazů5. Totální endoprotéza6. Artrodesa (=ztužení kloubu)

Artroskopie je menší operační zákrok, který může a nemusí od bolestivosti kolene pomoci. Při tomto operačním zákroku se udělají pouze 2 až 4 otvory v okolí kolenního kloubu, kudy jsou následně vsunuty nástroje.

Pomocí artroskopie mohou být ošetřeny poškozené části menisků, chrupavka nebo postižené kolenní vazy. Pacienti mohou po artroskopickém zákroku opustit nemocnici zhruba druhý až třetí den po operaci.

Následná pooperační léčba zabere až několik týdnů.

Chrupavka má při pohybu v kolenním kloubu a při pohybu obecně velmi důležitou funkci. Tlumí nárazy a dokáže rozložit tlak, který je na ní během stoje, chůze nebo běhu vyvíjen. V současnosti lze kostní chrupavku transplantovat z jednoho místa na druhé. Transplantace chrupavky je nejlepší pro ohraničená místa poškozené chrupavky v jinak zdravém kolenním kloubu.

V případě chybného postavení kolenního kloubu jej lze léčit také osteotomií. Principem osteotomie je seříznutí kosti nad i pod kolenním kloubem. Poté se koleno umístí do příhodnější zátěžové linie dolní končetiny. Jedná se rozhodně o rozsáhlejší operaci, než je artroskopie.

Doba hojení kosti se nejčastěji pohybuje v rozmezí 6 až 8 týdnů a je doporučena samozřejmě také rehabilitace, která by měla vést zejména ke znovuobnovení síly a rozsahu pohybu kolenního kloubu.

Osteotomie je určena spíše pro mladší pacienty a úplného uzdravení pacient docílí až po několika měsících.

Tato metoda se nejčastěji užívá při postižení zkřížených vazů v kolenním kloubu. Rekonstrukce znamená vytvoření nového vazu se současným použitím vlastní tkáně pacienta.

Operace zkřížených vazů je vysoce specializovaný výkon, a proto je dobré dbát na doporučení na zkušeného operatéra.

Technologie pro operaci zkřížených vazů se neustále vyvíjejí a z toho důvodu existuje i několik lehce odlišných postupů, které se rozlišují podle toho, odkud lze odebraný štěp použít (autogenní štěp z vazu patelly nebo štěp ze šlachy ohybače kolenního kloubu).

Pacienti jsou hospitalizováni zhruba 4 dny a poté jsou propuštěni domů. Rehabilitace by měla začít poměrně záhy.

Při dodržování a správné volbě rehabilitace je pacientovi umožněna chůze bez berlí zhruba po 3 týdnech a po 6 měsících se může většinou navrátit k fyzicky náročným sportům.

I přes svou vysokou specializaci a náročnost patří rekonstrukce vazů mezi vysoce úspěšné operace. Zhruba 90 až 95% pacientů se vrací k aktivnímu stylu života.

Totální endoprotéza je náhrada buď celého kloubu, nebo alespoň kostních hlavic. Dochází k odstranění původních vazů a malé části kosti. Svaly a šlachy jsou ponechány a následně opět upevněny.

Jedná se o rozsáhlý operační zákrok, který s sebou přináší samozřejmě i určitá rizika. Kov je nejčastěji používán jako slitina kobaltu, chromu a molybdenu. Umělá hmota je z vysoce molekulárního polyetylénu.

Komponenty jsou do kosti upevněny speciální látkou (polymetylmetakrylátem), často nazývanou „kostní cement“.

Při artrodese se rovně seřežou konce femuru a tibie, poté jsou uřezané konce přitlačeny k sobě a v této pozici jsou připevněny sponkami nebo šrouby. Během několika měsíců k sobě kosti přirostou. Koleno se spojí v téměř natažené poloze. Ačkoliv koleno již nikdy nelze pokrčit, nebolí. Končetina je kratší a pacienti chodí s mírným kulháním.  

8.3.2014Šavi

Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli by mi náhodou nedokázal někdo říct proč mě můžou bolet kolena. Je mi 16, hraju fotbal, ale protahuju se a nemám pocit že bych zrovna rostl. To mi všichni řekli, že je to tím že rostu. Kolena mě bolí už asi tři měsíce. Nevíte někdo co s tím?

Prasknutí v koleni

Prasknutí v koleni není nic příjemného. Pokud se praskání, křupání nebo lupání v koleni objevuje pravidelně, jde o jeden z příznaků osteoartrózy. 

Co je osteoartróza? 

Přeskakování v koleni - Vše o zdravíOsteoartróza je jedna z nejběžnějších forem nezánětlivého poškození opotřebování kloubů. Postihuje miliony lidí na celém světě. U některých může mít jen mírné příznaky, tedy bolest a ztuhlost, které navíc přicházejí a zase odcházejí, ale u jiných může způsobovat trvalé a závažné problémy. Postihnout nemusí pouze vaše kolena, ale také páteř, ruce, vlastně jakýkoliv kloub v těle. 

Osteoartróza kolenního kloubu

Osteoartróza kolenního kloubu je spojena s degenerativním onemocněním, jež je spojeno s nadměrným opotřebováním kloubní chrupavky, u které vzniká subchondrální skleróza, tvorba osteofytů a dochází zde ke změnám synovie svalů i vazů. Způsobuje bolest, omezení pohybu a osové deformity. 

Jak vzniká

Osteoartróza kolene vzniká po nadměrném opotřebení chrupavky. K tomu může dojít po přílišném přetěžováním. Vliv na to má i nadváha a negativně se na stavu podepisuje i genetika. K dalším faktorům vzniku patří vrozené vady kolena, artritidy, aseptická nekróza, úrazy, osové deformity. 

Jak se projevuje osteoartróza kolenního kloubu

Hlavním příznakem je bolest, která je nejprve tupá, zhoršuje se při pohybu, bolest se stupňuje a je ovlivňována počasím. Typické je i praskání kloubu, drásoty a sklon k tuhnutí v klidu. Často se také objevují deformity. Celkové projevy se nevyskytují. 

Diagnostika

Základní diagnostikou je rtg. kolene. 

Léčba osteoartrózy

Doposud není znám lék na osteoartrozu. Základem je jeho včasná diagnostika a úprava životního stylu. Důležitá je i redukce nadváhy, pokud se vyskytuje. Vhodná je i přiměřená pohybová aktivita. Pravidelné cvičení a pohyb napomáhá k udržení i zlepšení rozsahu pohybu kloubu a také přispívá k posílení svalových skupin.

Zajímavé:  Léčba Parkinsonovy Nemoci Evžen Růžička?

Vhodnými sporty jsou cyklistika, plavání a jízda na rotopedu. Nevhodné jsou sporty s tvrdými doskoky, vzpírání, zvedání těžkých závaží, vysokohorská turistika, dlouhé pochody po nerovném terénu. Vhodná je i opakovaná rehabilitační péče. Z léků mohou pomoci analgetika, paracetamol, nesteroidní protizánětlivé léky a opioidy. Vhodná je i výživa chrupavek.

Pomoci může i aplikace glukokortikosteroidů přímo do kloubu.

Prasknutí v koleni z důvodu úrazu

V koleni to může prasknout i bez souvislosti s osteoartrózou. To je pak zpravidle spojeno s úrazem kolene. Zpravidla jde o poškození menisku. 

Jak se projevuje poškození menisku

Poškození menisku se projeví slyšitelným prasknutím, přeskočením nebo lupnutím v koleni. Může u toho dojít k podlomení kolene. To pak může zůstat i zablokované, nelze ho zcela natáhnout. Koleno je bolestivé, oteklé. 

Diagnostika

Ke stanovení diagnózy je zapotřebí přesný popis vzniku úrazu. Bolestivost, praskání, výpotek a také vše prozradí rtg. snímek a ultrazvukové vyšetření.

Terapie

Poškozený meniskus se odstraňuje artroskopií. Při zákroku se odstraňuje pouze nutná část. Během zákroku se navíc vyloučí poškození dalších struktur kolene.

Po artroskopii se používají po dobu 14 dnů francouzské berle. Operovaná noha se odlehčuje, leduje a polohuje. Zapotřebí je také rehabilitace. Měsíc po operaci je nemocný schopen chůze.

Sportovat je možné po 6 týdnech od operace.

Přeskakování v koleni – diagnóza, příznaky, léčba

 • Na této stránce naleznete veškeré informace o nemoci Přeskakování v koleni. Popis nemoci, diagnózu, příznaky nemoci a zkušenosti lidí s nemocí Přeskakování v koleni.
 • Oteklý bolestivý kloub, díky kterému se nemůžete hýbat, jak jste zvyklí. Pokud je to i váš případ, neváhejte a jděte k lékaři….Více info
  Koleno je bez pochyby tím nejsložitějším kloubem v lidském těle. Aby mohlo sloužit, jak má, musejí perfektně spolupracovat všechny…Více info
  Lyžaři, snowboardisté, ale i tenisté nebo hráči squashe. To jsou nejčastější adepti na úraz, při kterém si poškodí meniskus. Jak se… Více info
 • Dobrý den, před rokem jsem podstoupil operaci, při které mi odebrali 40% vnitřního menisku. Před třemi měsíci jsem podstoupil plastiku předního zkříženého vazu. Zhruba před týdnem mi začalo v koleni na jeho vnitřní straně při natažení nohy nepříjemně přeskakovat. Přeskočení doprovázela bolest, která… Samozřejmě vám nejlépe odpoví operatér, který vše v koleně viděl. Nejspíše je na vině vnitřní meniskus,… Více info
  Dobrý den , pane doktore chtěla bych se vás zeptat na můj problém, který se týká kolene.Bolestmi trpím od ledna letošního roku , kdy jsem při věšení záclon chtěla sestoupit ze stoličky a při došlápnutí pravé nohy se mi koleno prolomilo dovnitř. Od té doby bolesti návštěva u místního ortopeda kde mi za… Je třeba vyřešit potíže s kolenem. Opakovaný výpotek po traumatu a bolest kolena svědčí velmi pravděpodobně… Více info
  Dobrý den. Je mi 20 let a před měsícem jsem měl při sportu úraz kolene. U ortopeda mi bylo zděleno, že mám posunutou čéšku. Pan doktor mi doporučil přestat aktivně sportovat, což pro mě byla velice nepříjemná informace. V lékařské zprávě mám napsané toto: rtg: bez strukruturz měn axiální snímek patelly… jedná se zřejmě o dysplasii femoropatelárního skloubení, a nestabilitu tohoto kloubu stav vyžaduje pravidelné… Více info
  Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu ohledně velké bolesti a napětí při ohýbání a narovnávání kolene, doprovázené jeho přeskočením. Je mi 22 let a přibližně od 14 let mě pobolívala kolena, lékař mi sdělil, že to bude od toho, jak jsem rychle vyrostla, po pár letech se to skutečně zklidnilo a bolelo… Kolena budou vyžadovat podrobnější vyšetření. Pokud je delší předchorobí , pomýšlí se na možnost chondropatie,… Více info
  Dobrý den, už jednou jsem se zde ptal na výsledek MR po urazu z fotbalu meho praveho kolene. Můj ošetřující lékař mi také sdělil jako vy že není potřeba ASK a napsal mi již plnou zátěž. Již je to necelé 2 měsíce od MR a koleno mě již vůbec nebolí. (zvládnu dřepy,běh,fotbal). Jen co je velmi nepříjemné… Koleno je relativně složitý kloub. Pokud jsou zde změny vrozené a získané( poranění) mohou se zde zvukové… Více info
  Loupani a preskakovani v koleni Dobry den, Je mi 46 let, pravidelne cvicim a v posledni dobe vzdy rano po probuzeni mne lehce poboliva koleno z vnejsi strany. Pri natazeni kolena mi v nem vzdy lupne a preskoci. V pohybu nijak omezena nejsem, jen je to neprijemne a jsem si nejista. Kdyz koleno stahnu… Dobrý den, doporučuji návštěvu odborníka, můžete mít poškozený meniskus či gonarthrosu Více info
  Dobrý den, mám na Vás dotaz,je mi 21 a již asi 7 let mám problémy s kolenem. Dřìve jsem hrála závodně florbal a byla jsem brankář, tudíž spousty času na kolenou. Před těmi asi 7 lety mi poprvé přeskočilo v koleni a nemohla jsem ani natáhnout nohu a hrozně to bolelo, od té doby mi v tom koleni takhle… Dobrý den Michaelo. Domnívám se, že je Váš důvod k obavám správný a byť byla dosavadní, zřejmě jen… Více info
  Dobrý den, je mi 17 let a téměř před 5 měsíci jsem byl na artroskopii p. kolene (vnější strana menisku). Meniskus nebyl prý nějak vážně poškozen, byl jen nějak ''porouchaný''. Koleno se určitě zlepšilo, cvičil jsem mobilní cviky apod. Ortoped mi asi po 2 měsících řekl, že koleno můžu více zatěžovat… Pro funkci kolena je nutné aby byly v pořádku nejen kostní struktury, měkké části, vámi zmiňovaný meniskus,… Více info
  Dobrý den ,chci se zeptat je mi 20let sportuju a pred par lety a preskocilo mi v koleni a od ty doby mi preskakuje porad ze se musim pri chuzi zastavit protože na tu nohu nemohu doslapnout čím by to mohlo bejt děkuji za radu. Dobrý den, nejčastěji se jedná o poškození menisku nebo potíže s nestabilní čéškou. Doporučuji ortopedické… Více info
  Dobrý den prosím Vás mam problém s přeskakováním v oblasti pravé lopatky mam to cca 8 roků, nebolí to ale vadí mi jak v tom občas praskne (přeskočí). A když sedím nebo ležím tak jako bych měl na té pravé straně lopatku trochu vystouplou nedokážu být úplně rovně jsem tak trochu nakřivo. Tady nějaké to… Dobrý den. Pokud máte normální rtg snímek tedy není-li na lopatce nějaký výrůstek pak ještě doporučuji… Více info
 • Voda v koleni je laické pojmenování kloubního výpotku (hydrops), který ve své podstatě s vodou nemusí mít vůbec nic společného. Uvnitř kloubního pouzdra kolene…Více info
  Píchání v koleni nepodceňujte, pokud ucítíte při sportování anebo při chůzi píchání v koleni, ihned činnost přerušte. Jste na omylu, jestli si myslíte, že…Více info
  Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví
 • Cviky při bolestech kolene

  Cítíte ztuhlost či bolest kloubů a trvá Vám déle, než se rozhýbete? Máte bolesti kolen při chůzi či při doskoku? Po běhání Vás koleno bolí i v klidu? Cítíte bolest v průběhu zátěže? Rádi bychom Vám nabídli několik cviků na protažení, posílení a stabilizaci v oblasti kolenního kloubu. Základem úspěšné léčby bolestí a zranění kolen je ovšem odborná diagnostika, kterou vykonává ortoped, rehabilitační lékař nebo fyzioterapeut.

  KOLENNÍ KLOUB

  Kolenní kloub je největším a nejsložitějším kloubem v lidském těle a skládá se ze dvou velkých kostí – kosti stehenní, holenní a čéšky. Plochy, na kterých se tyto dvě velké kosti stýkají jsou vyplněny dvěma poloměsíčitými chrupavčitými útvary – menisky. Stabilita kolenního kloubu je dále zajištěna vazy, předním a zadním zkříženým vazem, postranními vazy a velkou roli hraje i šlacha – úpon čtyřhlavého stehenního svalu, který ke kloubu připojuje čéšku a upíná se na přední stranu kloubu. Nedílnou součástí kolene jsou šlachy a úpony okolních svalů, které díky svému napětí vytvářejí další stabilizační oporu.

  Pohyb v kolenním kloubu je složitou kombinací valivého pohybu, rotací a posunů. Zatížení kloubu při chůzi činí několikanásobek tělesné hmotnosti a dále se zvyšuje při chůzi po schodech, do kopce a při nošení břemen. V kolenním kloubu spolu artikulují dvě nejdelší kosti a tedy i „nejdelší páky v lidském těle“ z čehož opět vyplývá působení velkých sil v kloubu.

  Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření.

  Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.

  Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert.

  MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).

  Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

  Cvičím a bolí mě koleno, co s tím?

  Bolesti kolene jsou poměrně častá komplikace sportující populace. Může se jednat o úrazové stavy typu vykloubení, natažení a podobně. Nebo o neúrazové, které bývají často následkem přetížení  nebo špatných pohybových stereotypů.

  Co se v článku dozvíme?

  1. co může způsobovat bolesti kolene
  2. jaké mohou být projevy obtíží
  3. co s tím?

  Existuje asi tisíc důvodů a příčin na základě kterých by mohlo koleno bolet. Zaměříme se na neúrazové stavy. Projevy mohou být různé. Nejčastěji se jedná o bolest. Cítit ji můžeme například jako píchání v oblasti čéšky nebo pocit řezání po čéškou. Omezení rozsahu pohybu je už známkou velkého přetížení a otoku. 

  Každá z těchto informací má jinou vypovídající hodnotu a dokáže nás navést k možnému zdroji problémů. Pro příklad se můžeme podívat na obrázek níže. 

  zdroj: galswhorun.com

  Co může způsobovat bolesti?

  Přetížení, je opakující se jednostranné zatížení. Ještě hůře v neoptimálním postavení a se špatnou technikou. Například při power cleanu vidíme často váhu na špičkách, pánev pod osou, lokty u těla.

  Další příklad je při dřepu, kdy je neoptimální rozložení váhy na chodidle a tím způsobená valgozita kotníku, vtočení kolen a kyčlí do vnitřní rotace. Opět začátek konce. Velký podíl na vzniku bolestí má i nedostatečná mobilita, respektive protažitelnost svalů dolních končetin.

  Vlivem častého sezení ztrácíme tuto vlastnost a je potřeba ji neustále rozvíjet a zdokonalovat.

  Zdroj: https://www.webmd.com/pain-management/knee-pain/picture-of-the-knee

  Nejčastější projevy.

  Poměrně typické jsou bolesti pod čéškou v místě úponu m.quadriceps femoris. Bolesti se objevují při skocích, dřepu, chůzi do schodů a podobně. Mohlo by se jednat o tzv. skokanské koleno. Což je zvýšení tahu za šlachu a následná zánětlivá reakce, která dráždí tuto oblast.

  Nespecifická bolest kolene jakoby „někde uvnitř„,  se projevuje například u dřepu nebo výpadu, může poukazovat na chondropatii/chondromalacii čéšky. Jedná se o snížení chrupavky pod čéškou. Při ohybu kolene je tato chrupavka stlačena a to bolí.

  Dále se velmi často setkávám s bolestmi v oblasti horní a boční části čéšky.  Objevuje se zde i palpační citlivost podél jejího horního okraje. To často značí pro zkrácení některé z částí m.quadriceps femoris.

  Málo, ale přece se setkávám i s bolestmi na zevní straně kolene. Tato část souvisí s m.tensor fascie latae. Někdy dokonce můžeme při pohybu cítit lupání na zevní straně kolene. Součástí může být blokáda hlavičky fibuly. Objevuje se jako následek přetížení a nevhodné techniky zvláště u běžců.

  Pocit lupání a přeskakování v kolenu může mít mnoho příčin. Jestliže to nebolí není čeho obávat. Pokud při přeskočení zabolí, je potřeba to řešit. Jedna teorie mluví o svalové dysbalanci v oblasti kolene, která způsobuje nedokonalé přilehnutí ploch. Druhá zase, že lupnutí způsobuje přeskočení šlachy přes kostěný výběžek. A třetí mluví o praskání bublinek v synoviální tekutině.

  Co s tím?

  Pokud se jedná o bolest vzniklou náhle,  bez úrazu, neomezuje při chůzi a nebudí v noci, můžeme začít s kompenzací. V prvním kroku bychom se měli zamyslet, proč bolest vznikla. Je to nevhodná technika? Přetížení? Zkrácení? V druhém kroku propalpujeme okolí čéšky.

  Pokud najdeme bolavé místo, tak jej můžeme promasírovat více. Dále zařadíme protahovací cviky na přední stranu stehna. Rolování přední a zadní strany. Důležitá je i stabilizace. A to jak kolene, tak i kotníku a kyčle. Na to slouží různá cvičení, například hip thrust.

  Důležitá je také korekce stoje a zatížení chodidel při stoji. V akutním stadiu můžeme koleno chladit. Dočasným řešením může být i kineziotape. Naopak subpatelární pásky příčinu neřeší, ale dokáží kolenu odlehčit.

  Tyto a podobné potíže řešíme na lekcích mobility každou středu od 19:30 do 20:30 v crossfit Destiny (boby centrum).

  Závěrem

  Bolesti kolene jsou nepříjemné. Bolest je informace, musíme se naučit jí porozumět. Často je to jen jediná možnost komunikace těla s námi a snaží se nám tímto něco sdělit.

  Pohyb je do jisté míry automatický, ale pohybové stereotypy si fixujeme stále. Myslete proto na techniku cvičení. Množství nazvedaných kil neurčuje míru vašeho zdraví.

  A také tyto funkční změny se mohou změnit na strukturální a s těmi už toho moc nenaděláme.

  • PS: Pokud bolesti přetrvávají dlouhou dobu, budí v noci, koleno je oteklé a červené, vyhledejte lékařskou pomoc. 
  • Problematika bolestí kolene je samozřejmě o dost složitější, ale vždy pro sebe můžeme něco udělat.
  • Zdravým kolenům zdar!

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector