Příznaky nádoru – Vše o zdraví

Rakovina. Diagnóza, kterou v životě nechce slyšet žádný člověk. Bohužel jsou karcinogenní onemocnění velmi rozšířená a postihují značnou část populace. U žen patří mezi nejrozšířenější druhy rakovina prsu.

Až 6000 žen ročně odchází z ordinace s touto diagnózou. Nádor se vytváří z buněk, u kterých byla pozměněna původní funkce a vymkly se kontrole. Může také prostoupit do jiných částí těla a vytvářet tzv. metastáze.

Jak se projevuje a co dělat v případě prevence?

Příčiny

U nádorových onemocnění není příčina vzniku často známá. Nejvíce ohroženy jsou ženy po 40 roku věku, ale není to pravidlo, také u mladších se nádor může objevit. Další faktor zde hraje genetika. Pokud se nádor objevil u blízkých, například u matky, nebo babičky, je šance vzniku až dvojnásobně vyšší.

Projevy

Rakovina prsu se projevuje několika způsoby. Mezi nejznámější příznak patří bulka v prsu, kterou si žena může sama nahmatat. Doporučuje se dělat jednou měsíčně tzv. samovyšetření prsu, kde žena zjistí, zda-li je vše v pořádku.

Jak se správně samovyšetřit naleznete například zde. Mezi další příznaky patří rozdílná velikost prsů, výtok z bradavky, nebo bolest prsou. Tyto příznaky nemusí nutně znamenat nádor, mohou značit hormonální změny v rámci cyklu.

Je ale důležité je sledovat a v případě pochybností navštívit lékaře.

Příznaky nádoru - Vše o zdraví

Diagnostika

Jak už bylo zmíněno, včasná diagnostika je alfa-omega. Na preventivních gynekologických prohlídkách lékař provádí vyšetření prsou pro vyloučení nádorů. Jestliže se mu něco nebude zdát, následují další vyšetření – ultrazvukové či mamografické.

Ženy nad 45 let mají nárok na bezplatné mamografické vyšetření jednou za dva roky. Jedná se o rentgen prsou slabým paprskem. Jestliže je v rodině nějaká predispozice, je vhodné mamografické vyšetření absolvovat i dříve jako samoplátce.

Gynekolog poradí s výběrem místa vyšetření. 

Možnosti léčby

Jestliže se nádor nerozšířil a nevytváří metastáze, většinou se přistupuje k chirurgickému odstranění. Podle velikosti a místa nádoru lékaři volí nejlepší možný způsob, protože zákrok je pro ženské tělo velmi radikální.

Mezi další možnosti patří například chemoterapie, která s sebou ale nese velké množství nežádoucích účinků. Dalšími metodami jsou například hormonální nebo biologická léčba.

Vše záleží na stavu nádoru, na jeho velikosti a na zhodnocení lékaře, co je pro ženu nejvhodnější. 

Prevence

Mezi nejdůležitější preventivní kroky se řadí samovyšetření prsou, alespoň jednou měsíčně. Dále může ke snížení rizika přispět zdravý životní styl, vyvážená strava, dostatek pohybu, omezení cigaret a alkoholu, udržovat si přiměřenou hmotnost, protože obezita patří mezi rizikové faktory. 

V případě nádorových onemocnění jde o čas, včasná diagnostika je stěžejní. Proto se klade velký důraz na dodržování preventivních gynekologických prohlídek. V případě diagnózy rakoviny prsu jsou ženě poskytnuty veškeré informace, možnosti léčby a také psychologická pomoc a terapie. I když je to náročně, správně nastavené myšlení a chuť bojovat, je v tuto chvíli zásadní. 

Zdroj: https://zdravi.euro.cz/leky/rakovina-prsu-priznaky-lecba/ https://www.loono.cz/prevence/samovysetreni

Onkologie/Onkologická léčba | Sandoz Česká republika

Onkologie je obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a nechirurgickou léčbou nádorových onemocnění.

Co je rakovina: Rakovina je charakterizována neregulovaným růstem a dělením buněk. Lidské tělo se skládá z mnoha milionů buněk. Tyto buňky rostou a dělí se.

Růst buněk je obvykle řádně řízen a regulován, někdy však bohužel dojde ke ztrátě těchto regulačních mechanismů a výsledkem je pak nekontrolovaný růst buněk v těle pacienta, označovaný jako zhoubné (maligní) nádorové bujení neboli rakovina.

Onkologická léčba: Léčba nádorů vyžaduje většinou součinnost lékařů různých odborností a je takzvaně multioborová.

Plán léčby se odvíjí od pečlivé diagnostiky se stanovením rozsahu onemocnění a je vždy velmi individuální. Moderní medicína využívá k léčbě rakoviny tři metody: chirurgickou léčbu, radioterapii a chemoterapii.

Základem léčby všech solidních nádorů (tj. rakoviny, která tvoří ložiska) je jejich chirurgické odstranění.

Chirurgická léčba nemusí být vždy možná, závisí na rozsahu a operabilnosti nálezu u konkrétního pacienta.

Dalšími léčebnými směry v onkologii je léčba farmakologická, označovaná jako chemoterapie a radiologická léčba, tedy léčba ozařováním, zvaná radioterapie. Do farmakologické léčby se řadí i specifická léčba biologická, označovaná též jako léčba cílená.

Radioterapie („ozařování“) zničí nádor tím, že jej bombarduje paprsky. Toto záření poškozuje i zdravé buňky v těle, radioterapeut však zaměří paprsky tak, aby se soustředily na nádor. Dochází tak ke zničení nádorových buněk s co největší snahou o zachování ostatních buněk těla.

Chemoterapie spočívá v podávání léčiv, která ničí rychle se množící buňky. Žádné jiné buňky v těle se nedělí tak rychle jako nádorové buňky; proto na ně chemoterapie působí. Nádorové buňky po chemoterapii zanikají.

Některé zdravé buňky v těle ovšem také rostou a dělí se rychle (např. buňky ve vlasových cibulkách a v kostní dřeni). Chemoterapie může mít nežádoucí účinky ve smyslu negativního vlivu na rychle se množící buňky organismu.

Naštěstí platí, že zdravé tkáně se po ukončení chemoterapie, na rozdíl od nádorových buněk, zotaví.

Všechny tři typy léčby – chirurgický zákrok, radioterapie a chemoterapie – mohou rakovinu úplně vyléčit, nebo alespoň prodloužit život a zlepšit jeho kvalitu.

Nedílnou součástí onkologické léčby je léčba napříč obory, která vede k zajištění co nejlepší kvality života pacienta během léčby a po jejím ukončení. Patří sem léčba případných vedlejších účinků onkologické léčby a dalších obtíží tělesných i psychických, souvisejících s léčbou nebo chorobou samotnou.

Nádory ledvin: příznaky, léčba (rakovina ledviny)

Pokud se budeme dívat na nádory ledvin v obecném měřítku, je třeba si
je rozdělit na nádory benigní, jejichž povaha není
agresivní, jsou většinou dobře operovatelné a nemají tendenci se
agresivně rozrůstat do okolí nebo tvořit metastázy.

Do této skupiny
nádorů patří nádor, který se nazývá angiomyolipom
(angio = cévy, myo = svalové buňky, lipom = nádor z tukové tkáně.

Jak je
již z názvu patrné, složení tohoto nádoru je pestré), který bývá
často nacházen u pacientů s onemocněním tuberózní sklerózou.

Druhou skupinou jsou nádory maligní, které už mají
většinou agresivní chování, mohou vytvářet metastázy,
mohou se sami cévně zásobit a agresivně prorůstat do okolí, přičemž
ničí tkáň, která jim stojí v cestě.

Nejběžnějším maligním nádorem
ledvin je karcinom. Pro vysvětlení tohoto pojmu. Karcinom
bývá mylně považován za rakovinu jako takovou. Není tomu tak, protože
karcinom je druh nádoru (stejně jako tumor, sarkom apod.

), který se od
ostatních liší tím, z jakých buněk vychází.

Základní stavební jednotkou ledvin je nefron. Nefron je
možné si představit jako dlouhé potrubí, které má své specializované
části a stáčí se různě ledvinou.

Právě za tu speciální funkci
jednotlivých částí nefronu mohou buňky, které vystýlají vnitřní
část, tohoto „potrubí“.

Ty buňky se jmenují epitelové a jejich hlavní
schopností je roztřídit odpad, který je třeba z těla
vyloučit močí (močovina, odpadní zplodiny metabolismu) a látky, které
tělo potřebuje (voda, glukóza, bílkoviny).

Jakmile je tato jejich funkce porušena, ocitají se v moči látky, které
v ní za normálních okolností být nesmějí, a to je signálem, že
v ledvinách není něco v pořádku.

Zajímavé:  Vracení Doplatků Za Léky?

Abychom se vrátili ke karcinomu. Karcinom je nádor, který
vychází právě z epitelových buněk a je to
nejčastější druh všech nádorů – asi 80 %.

V ledvinách se můžeme
setkat s celkem třemi typy karcinomů – karcinom ledviny ze
světlých buněk
(Grawitzův nádor, adenokarcinom
ledviny), papilárním renálním karcinomem a
chromofobním renálním karcinomem. Dva poslední jmenované
nejsou příliš běžné, z toho důvodu se jimi zabývat nebudeme.

Grawitzův nádor tvoří 70 – 80 % všech nádorů
ledviny. Vytváří plné struktury, které napodobují strukturu žlázy,
místy je možné najít lumen (otvor, který probíhá středem).

Nádor je
silně protkaný cévami, tudíž je dobře vyživovaný a
funguje velmi dobře jako samostatná jednotka a zároveň tato vlastnost
vysvětluje časný vznik metastáz, protože buňky nádoru se
přímo dostávají do krevního proudu a jsou jím zanášeny na vzdálená
místa, kde se usazují a vytvářejí metastatická ložiska nádoru. Výskyt
Grawitzova karcinomu je nejčastěji mezi 40 – 60 lety života a je dvakrát
častější u mužů než u žen.

Rizikové faktory nádorů ledvin

Rizikovými faktory pro vznik karcinomu ledviny jsou v první řadě
kouření a genetická dispozice.

Genetickými
dispozicemi jsou míněné různé změny v lidském genomu (veškerá lidská
genetická informace) nebo přítomnost dědičných chorob, které mohou
s sebou nést riziko většího výskytu karcinomu ledvin, jako je tomu
například u syndromu Von Hippel Lindau.

Zvýšený výskyt karcinomu je také pozorován u pacientů, kterým
chronicky selhávají ledviny a jsou v dialyzačním
léčení
. Dále je pozorován větší výskyt u obézních
pacientů, takže obezita je rozhodně brána jako rizikový
faktor pro vznik karcinomu také.

Prevence nádorů ledvin

V případě, že se ve vaší rodině vyskytl karcinom ledvin, bylo by
vhodné po čtyřicátém roce života navštívit lékaře a nechat si napsat
kontrolní sonografické vyšetření ledvin.

Problém
karcinomu je nejčastěji v tom, že jakmile se objeví příznaky, je nádor
natolik vyvinutý a často jsou přítomny vzdálené metastázy, že operace
již nemusí být přínosem. Pokud je onemocnění zachyceno včas, je vcelku
dobře řešitelné operací.

Rozhodně k prevenci přispěje, když je
člověk nekuřák a hlídá si svou váhu.

Příznaky a projevy nádorů ledvin

Příznaky nejsou nijak zásadní, právě v tom je karcinom ledvin velmi
zrádný. Uvádí se jako přítomnost krve v moči
(hematurie), případně bolest v bederní oblasti.

Obojí má bohužel svá úskalí. Hematurie je často mikroskopická, to
znamená, že si jí člověk nemusí vůbec všimnout a většinou si jí
opravdu ani nevšimne. Bolest v bederní oblasti je většinou, jedná-li se
skutečně o karcinom ledvin, příznak až velmi pozdní, kdy už nádor má
vzdálené metastázy na různých místech těla a kdy už je pomoc opravdu
velice obtížná.

Častá je naopak chudokrevnost (anémie), ale aby ta byla
ověřena, je třeba zhotovit krevní obraz.

Taková malá pomůcka na
odhalení, jestli člověk je chudokrevný – je dobré podívat se na
sliznice dutiny ústní, případně na spojivku.

Pokud jsou výrazně
bledé, je zde pádné podezření, že množství červených
krvinek není v normálu. S přesností se dá ale takový stav určit jen po
řádném laboratorním vyšetření.

Když už jsme u krevního obrazu a náběrů krve. Může být přítomné
vysoké množství vápníku v krvi. Nádor má totiž
schopnost vzdáleně řídit hladinu vápníku v plazmě.

Jako obecně u každého nádorového onemocnění je často přítomný
velký úbytek váhy (velkým úbytkem je míněna ztráta
zhruba kolem deseti kilogramů váhy během přibližně půl roku). Toho si
většinou každý všimne včas, a pokud ta ztráta váhy není úmyslná,
hodně případů to dovede až k lékaři.

Mnohdy je prvním příznakem patologická zlomenina.

Co to
znamená? To je taková zlomenina, ke které dojde při zdánlivě nevinném
pohybu – například došlap ze schodů, malý náraz rukou například
o roh stolu.

Je-li v takovém případě objeven nádor ledvin, je
patologická zlomenina příznakem, že nádor metastazoval do kostí.
V případě přítomnosti metastáz se přežití pohybuje v průměru kolem
jednoho roku.

Léčba nádorů ledvin

Možností terapie je několik, ale úspěšnost je v největší míře
závislá na stádiu, ve kterém byl nádor zachycen.

Chirurgická léčba spočívá buď v částečném (je-li
nádor malý a bylo by zbytečné brát pacientovi celou ledvinu a doživotně
ho tak zatížit dialýzou) nebo kompletním odstranění postižené ledviny.
Současně se berou i okolní lymfatické uzliny. Tento postup se volí
i u pacientů, kteří mají metastázy, protože je zde určité procento
naděje, že po odstranění nádoru mohou zmizet.

Radioterapeutická léčba se používá výjimečně,
hlavně v případech, kdy není možné použít léčbu chirurgickou.

Imunoterapie – je nejefektivnější volbou
i v případě, že jsou přítomné metastázy a u některých případů je
možné dosažení trvalých výsledků. Léčba se provádí buď
interferonem alfa, nebo interleukinem 2 –
oba dva jsou pro tělo přirozené, protože za určitých okolností se v něm
sami tvoří.

Jako perspektivní metodou do budoucna se jeví transplantace
kmenových buněk
, které by mohly mít schopnost zničit nádorové
buňky vyvoláním imunitní obranné reakce organismu.

Jak si pomoci sám

V případě, že byl nádor již diagnostikován a zejména, jedná-li se
o zhoubný nádor, není cesty, jak si sám pomoci natolik, aby to výrazně
prospělo léčbě.

Komplikace nádorů ledvin

Karcinom ledvin je onemocnění, které je závažné, zvlášť pokud je
odhaleno v pozdějším stádiu. Komplikace v počátcích nemoci nejsou nijak
zásadně patrné a člověk často bohužel ani neví, že je nemocný.

Nejobávanější komplikací je vznik metastáz, protože
jejich přítomnost znesnadňuje léčbu a zhoršuje prognózu onemocnění.
Metastázy jsou vzdálená ložiska tkáně nádoru. Jejich přítomnost
v orgánech působí různorodě – mohou tkáň utlačovat, odebírat jí ve
značné míře živiny nebo mohou produkovat látky, které působí ničení
hostitelské tkáně.

Karcinom ledvin nejčastěji metastazuje do plic, do mozku nebo do
kostí
. Právě v kostech může způsobovat vstřebávání kostní
hmoty a s tím související vznik zlomenin, i když na kost
nepůsobí velké mechanické násilí, jak již bylo popsáno výše.

Další komplikace je spojená s léčbou. Léčba imunoterapií je sice
velmi perspektivní, ale jsou při ní přítomny nežádoucí účinky
v podobě vysokých horeček nebo nízkého
tlaku
.

Diskuse

Další názvy: rakovina ledviny, Grawitzův tumor ledvin, karcinom z vodojasných buněk, adenokarcinom ledviny, renálny karcinom, karcinom ledviny

Rakovina prsu se objevuje stále u mladších Češek. Symptomem nemusí být jen bulka

„Bylo mi čerstvých 29 let. Jednoho pátečního večera jsem si náhodou v prsu nahmátla bouličku a hned v pondělí jsem zašla ke svému gynekologovi.

Ten mě se slovy, že to v mém věku určitě není nic vážného, chtěl poslat domů. Trvala jsem ale na vyšetření, a tak mě nakonec poslal do mamologické poradny.

Po ultrazvuku a následné biopsii mi paní doktorka sdělila, že se bohužel jedná o agresivní karcinom prsu,“ začíná své vyprávění Petra. 

Přečíst článek ›

Po částečné operaci prsu nastoupila Petra na léčbu chemoterapií, z níž – jak sama přiznává – měla asi největši strach a obavy.

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

Počty: * Nádor prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u českých žen.* Každoročně je v Česku diagnostikováno 7 tisíc nových případů.* Podle lékařů je zhruba pět až deset procent případů rakoviny prsu spojeno se zděděnou genetickou mutací.

* Karcinom prsu postihuje stále častěji i ženy mladší 45 let – na vině jsou mimo jiné narůstající věk prvního těhotenství, ale také dřívější odhalení nemoci.

„V průběhu chemoterapií mi občas dobře nebylo, čekala jsem to ale daleko horší. K biologické léčbě jsem indikována nebyla. S nástupem na chemoterapii jsem si vzala v práci neschopenku. Bylo mi doporučeno z úst lékařů, že by bylo lepší během léčby zůstat doma.

V soukromém životě to občas bylo náročné, ale přítel, rodina a kamarádi mi moc pomohli a podrželi mě. Možná hlavně tím, že nikdo z nich nikdy nedal přede mnou najevo, že to nemusí dopadnout dobře.

A reakce okolí, když už to někdo věděl, byly až na pár výjimek přirozené a normální,“ popisuje Petra. 

I když po chemoterapii bylo vše na dobré cestě, genetické výsledky situaci změnily. Potvrdily totiž mutaci genu BRCA 1. U většiny zhoubných nádorů lékaři nevědíí, proč vznikají. U rakoviny prsu a vaječníku hraje svou úlohu dědičnost, a to právě mutace genu BRCA 1. Proto následovala okamžitá oboustranná mastektomie, včetně odebrání uzlin, a hormonální léčba.

„Teď to je už 5 let od diagnózy. Občas mám strach, že se nemoc vrátí a pravdou je, že stále probíhá hormonální léčba a mám za sebou také tři plastické operace. Nejdůležitější je se nevzdat, vstát, když vás něco srazí k zemi. Život za to určitě stojí. A to radím i ostatním ženám. A také to, aby poslouchaly své tělo a hlídaly si prsa,“ uzavírá Petra. 

Co je rakovina prsu? 

* Rakovina prsu je způsobena růstem rakovinných buněk v prsní tkáni. U žen bývá nejčastější, ale objevit se může i u mužů. Mezi nejčastější symptomy patří bulka, zatvrdnutí či ztuhnutí části prsu, krvavý výtok z bradavky nebo změny ve velikosti, tvaru a vzhledu prsu.

* V počátečních stadiích je nádor většinou tak malý, že se nedá nahmatat a je viditelný pouze na snímku z mamografu. Čím dříve je rakovina diagnostikována, tím se zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti léčby.

Přečíst článek ›

* Inovativní léky proti karcinomu prsu dnes dokážou působit na jednotlivé části specifické pro nádorové buňky. Studie Inovace pro život ukázala, že prevence, inovativní postupy a inovativní léky pomohly prodloužit život pacientek ve všech stadiích onemocnění. 

* Rakovina prsu je dnes diagnostikována v časnějších stadiích než dříve, a to především díky vysoce výkonnému programu screeningu tohoto onemocnění. Biologická léčba se soustřeďuje do komplexních onkologických center. Díky vysoce specializované péči klesá nutnost dlouhodobé hospitalizace. Pomoc můžete najít u Aliance žen s rakovinou prsu.

Tip pro zdraví: Samovyšetření prsouPřed zrcadlem si zkontrolujte, zda vaše prsa vypadají stejně jako minule. Zvedněte ruce nad hlavu a podívejte se znovu. Sledujte, zda nemají jiný tvar, velikost, jinou barvu kůže nebo jinou strukturu. Na prohmatání prsou používejte konečky prstů.

Nejprve jimi zakružte povrchově a potom trochu do hloubky. Nezapomeňte i na podpaží a prostor kolem klíční kosti. Prsa vyšetřujte vždy opačnou rukou – pravou rukou levý prs a naopak. Metodu je dobré opakovat vsedě i vestoje a nakonec na boku vleže. Nezapomeňte zkontrolovat bradavky, zda nedošlo ke změně tvaru či barvy.

Samovyšetření opakujte pravidelně každý měsíc.

Pokud jste nahmatali bulku s nepravidelnými okraji kdekoliv v prsu či v podpaží nebo jste si všimli zarudnutí, otoku kůže, nehojícího se vředu nebo čehokoli neobvyklého, nemusíte hned panikařit! Ne vždy to znamená něco hrozného, ale je vhodné navštívit co nejdříve lékaře.

Názor odborníka: doc. MUDr. Jana Prausová, Phd., MBA (předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP)

 Základem terapie karcinomu prsu jsou tři léčebné modality: chirurgie, radioterapie a farmakoterapie. Farmakoterapie, dnes indikovaná u pacientů s karcinomem prsu, je stále chemoterapie, dále je zde léčba biologická, terčová nebo cílená a nově také imunoterapie.

Terčová, biologická nebo cílená léčba je skutečně směrována na konkrétní struktury buňky nebo tkáně. Tudíž nepůsobí tak toxicky na zdravé buňky a tkáně.

Imunoterapie nastartuje nebo odbrzdí přirozeně kontrolovanou imunitu vlastní organismu a nastartuje ji proti cizorodým nádorovým buňkám. 

Rakovina prsu – příznaky, příčiny a léčba

Rakovina prsu je nejčastějším závažným nádorovým onemocněním u žen a její výskyt stále stoupá.

Většina případů s odhalením karcinomu v raném stádiu má díky současným léčebným postupům vysokou šanci na úplné vyléčení, proto je u rakoviny prsu včasná diagnostika naprosto stěžejní.

V článku se dočtete o příčinách, příznacích, možnostech léčby a diagnostiky pro včasný záchyt nemoci.

Až 90 % žen, u kterých je nádor diagnostikován včas, se může zcela vyléčit.

Po rakovině kůže je rakovina prsu nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocněním. Představuje zhruba 17 až 20 % všech maligních (zhoubných) nádorů u žen. Nádor prsu se vytváří z abnormálních rakovinných buněk, které ztratily svou původní funkci a vymkly se kontrole. Hrozí také šíření do okolních uzlin a následný vznik metastáz.

Rakovina prsu má řadu typů a různé systémy klasifikace, které obvykle obsahují přes 2 až 3 desítky různých prsních karcinomů. Invazivní formy karcinomu se dělí na duktální (ty jsou nejčastější) a lobulární.

Příčiny nádorového onemocnění prsu

„Jednoznačná příčina rakoviny prsu není známá, jisté však je, že ženy postihuje mnohem častěji než muže.

Vzniku rakoviny prsu nelze zcela zabránit, ovšem včasnou diagnostikou (screeningová mamografie) je možné nádor odhalit v brzkém stádiu a zajistit tak velmi vysokou šanci na úplné uzdravení,“ říká MUDr. Petr Váša, primář RDG oddělení a vedoucí lékař radiodiagnostiky EUC Kliniky Ústí nad Labem.

Lehce zvýšené riziko je u žen, které začaly menstruovat velmi brzy (cca 12 let věku), menstruaci ukončily v pozdějším věku (cca 55 let věku), případně dlouhodobě užívají hormonální substituci, tzn. různorodé skupiny léčiv používané k vyrovnání estrogenního deficitu.

Dalším rizikovým faktorem je věk – nejvíce ohrožené jsou ženy starší 40 let. Mírně zvýšené riziko výskytu je také u žen, které absolvovaly hormonální stimulaci kvůli umělému oplodnění.

Rizikovými faktory jsou však i obezita, alkoholismus a nezdravý životní styl.

Zdravý životní styl a vyrovnaná hormonální hladina mají pozitivní vliv na snížení pravděpodobnosti výskytu rakoviny prsu. Foto: Marcus Aurelius, Pexels

Zhruba 90 % případů je zřejmě zapříčiněno působením jednoho nebo více rizikových faktorů. Ačkoliv není znám jednoznačný činitel onemocnění, pravdou je, že zdravým životním stylem lze velkou část nebezpečných okolností eliminovat. U 10 až 15 % žen nádor způsobuje genová mutace a u nositelek těchto genů se onemocnění může objevit už v mladém věku.

Příznaky rakoviny prsu

Největší nebezpečí karcinomu prsu je, že v počátečních stádiích nádor nijak nebolí ani nevykazuje žádné zjevné příznaky, tudíž může být snadno přehlédnut.

Včasná diagnóza je však stěžejní a značně zvyšuje šanci na úspěšné vyléčení. Je-li nádor odhalen pozdě, může stihnout rozšířit své zhoubné buňky i do vzdálenějších orgánů (metastáze, více níže).

Zajímavé:  Pachuť v ústech - Vše o zdraví

Mezi nejčastější pozorovatelné příznaky rakoviny prsu patří:

 • Bulka v prsu – jakákoliv (většinou nebolestivá) bulka či tvrdý útvar v prsu.
 • Viditelné změny na prsu – změna tvaru nebo velikosti prsu.
 • Výtok z bradavky – zejména pak krvavý výtok či dlouhodobé mokvání bradavky.
 • Změny na bradavce – různé deformace nebo vtahování bradavky.
 • Změny na kůži – vtažení, podráždění či zarudnutí, různé změny barvy kůže.
 • Bolestivost – a to u bradavky, její části, případně u celého prsu.
 • Otok – projevuje se většinou otokem celého prsu.
 • Změny v podpaží – může se objevit zduření, případně bulka v podpaží.

TIP: Zaregistrujete-li některý z výše uvedených symptomů, netřeba hned panikařit. Rozhodně však neprodleně navštivte svého gynekologa a nález s ním konzultujte.

Samovyšetření aneb Jak nahmatat bulku v prsu

Samovyšetření je jednou z metod, která může být nápomocná při odhalení nádoru prsu. Lze objevit nádor od velikosti cca 15 mm, spíše však až při dosažení velikosti 20 mm. Pravidelné pohmatové vyšetření je velmi důležité, ale nenahrazuje odborné mamografické nebo ultrazvukové vyšetření.

Při prvním samovyšetření by prsy měly být cca 1 měsíc kontrolovány denně – jedině tak se je žena naučí zmapovat.

Ideální je se samovyšetřením začít bezprostředně po negativním vyšetření na mamografu či ultrazvuku, hmatově prsy poznat a následně s kontrolou pokračovat každý měsíc.

A to nejlépe těsně po menstruaci, kdy jsou prsy měkčí a nejsou tak citlivé. Správný postup je následující:

 • Svlékněte se a před zrcadlem zkontrolujte jakékoliv změny. Při kontrole také zvedněte ruce nad hlavu.
 • Všímejte si změn tvaru a velikosti prsou, změn barvy kůže i její struktury.
 • Prohmatání provádějte konečky prstů – nejprve prsa prohmatejte povrchově, potom důkladněji. Nezapomeňte na podpaží a oblast klíční kosti.
 • Prsa vyšetřujte krouživými pohyby, pravou rukou levé prso a naopak. Postup zopakujte vsedě/vestoje i na boku vleže.
 • Nezapomeňte zkontrolovat bradavky – sledujte změny jejich tvaru, možný výtok či vtáhnutí bradavky do prsu.
 • Samovyšetření opakujte pravidelně každý měsíc, ideálně v 5. až 10. dni cyklu.

Pravidelné samovyšetření pomáhá odhalit rakovinu prsu včas. Foto: National Cancer Institute, Unsplash

Nahmatáte-li kdekoliv v prsu či v podpaží bulku s nepravidelnými okraji, zpozorujete-li zarudnutí připomínající pomerančovou kůru, důlkovatění, otok kůže, mokvání, nehojící se vřed, vtažení bradavky nebo výtok, nepropadejte panice. Rozhodně však neprodleně navštivte svého gynekologa a nález s ním konzultujte.

Nádor prsu nejčastěji metastazuje do plic, jater, kostí a měkkých tkání (kůže, mízní uzliny). V takovém případě se k projevům rakoviny prsu přidají další symptomy. U metastáz na plicích dušnost, kašel nebo opakované plicní infekce.

Jaterní metastázy jsou spojené s trávicími potížemi, žloutenkou nebo bolestí pod pravým žeberním obloukem. V případě kostní metastázy se objevují bolesti v oblasti páteře či končetin.

Metastázy měkkých tkání se projevují bulkou nebo specifickým otokem kůže.

Možnosti léčby rakoviny prsu

Je-li rakovina prsu odhalena včas, šance na kompletní uzdravení je vysoká, v pokročilejších stádiích je prognóza obvykle horší. Zde je nutné naplánovat vhodný léčebný postup cílící především na zmírnění symptomů a prodloužení života pacientky.

Možnosti léčby jsou dnes velmi vyspělé a při výběru vhodného způsobu se berou v potaz všechna specifika jednotlivých případů. Mezi nejčastější metody patří chirurgická léčba, biologická léčba či chemoterapie.

 • Operace prsu – chirurgické odstranění nádoru se obvykle volí tehdy, je-li nádor operovatelný a není-li prokázána přítomnost vzdálených metastází. Dle velikosti a lokalizace nádoru lékaři volí vhodný typ operace, nejčastěji částečné či kompletní odstranění prsu, zpravidla doplněné o vyšetření tzv. sentinelové (strážní) uzliny.
 • Chemoterapie – představuje systémovou metodu léčby rakoviny. Využívají se zde cytostatika (chemické preparáty zastavující růst a množení zhoubných buněk). Ty však zasahují i zdravé buňky a mají řadu nežádoucích účinků.
 • Radioterapie – takové ozařování způsobuje zánik nádorových buněk, případně ztrátu schopnosti nekonečného množení. Využívá se jako doplnění operace, radioterapie sama o sobě nezvládne rakovinu vyléčit.
 • Hormonální léčba – představuje dlouhodobou záležitost, často se aplikuje samostatně či po chemoterapii a trvá několik let. Její účinnost závisí hlavně na přítomnosti hormonálních receptorů v nádorové tkáni – ty značí, že je nádor závislý na hormonálních podnětech. Pokud se v buňkách nevyskytují, nemá taková léčba smysl.
 • Biologická léčba – nejnovější způsob léčby karcinomu prsu, kdy preparáty na rozdíl od chemoterapie působí na molekuly a pochody typické výhradně pro nádorové buňky, díky čemuž mají minimální vedlejší účinky. Léky se podávají injekčně, nebo ve formě tablet. Biologická léčba je velmi nákladná, ale je-li prokázáno, že jde o typ nádoru, na nějž biologická léčba účinkuje, je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Moderní metody léčby rakoviny prsu poskytují vysokou šanci pro uzdravení (u nádorů odhalených včas). Foto: National Cancer Institute, Unsplash

Rakovina prsu v těhotenství

Diagnóza rakoviny prsu v těhotenství už dnes neznamená nutnost ukončení těhotenství. Léčba je zde pochopitelně komplikovanější, jelikož je třeba brát ohledy také na vyvíjející se plod.

Při výběru léčby hraje důležitou roli pokročilost těhotenství a stádium rakoviny. Není-li karcinom příliš rozvinutý, doporučuje se chirurgické odstranění. Hormonální léčba je zde nevhodná. Chemoterapie v 1.

trimestru ohrožuje vývoj dítěte, proto může být pacientce v pokročilém stádiu rakoviny doporučeno i přerušení těhotenství.

Novější studie prokázala, že některé druhy chemoterapie nevedou v pozdějších fázích těhotenství ke spontánním potratům ani k poškození plodu, mohou však způsobit předčasný porod.

Rakovina prsu u mužů

Rakovina prsu se sice považuje za typicky ženské onemocnění, ale postihuje i muže. Nejohroženější jsou muži ve věku 60 až 70 let, přičemž mezi rizikové faktory nádorového bujení prsu patří:

 • radioterapie při léčbě jiných nádorových onemocnění v oblasti hrudníku,
 • cirhóza jater,
 • vysoké hladiny estrogenu v krvi,
 • genové mutace a výskyt rakoviny prsu v rodině.

Příznaky rakoviny prsu u mužů

Nejčastějším příznakem karcinomu prsu u mužů je hmatatelná nebolestivá bulka v prsu, někdy se však hmatný útvar může objevit i v podpaží.

Zpravidla mívá nerovný povrch, nepravidelný tvar a tvrdší konzistenci. Dalším příznakem může být vtažení bradavky, případně krvavý výtok.

Ke stanovení diagnózy slouží kombinace mamografie a vyšetření ultrazvukem (s ohledem na věk klienta).

Rakovina prsu v číslech

V ČR rakovinou prsu každý rok onemocní cca 6 000 žen. Na karcinom prsu v letech 1990 až 2006 ročně zemřelo až 2 000 žen, od roku 2007 pak necelých 1 700. Na snižování úmrtnosti se podílí také účinná léčba, zejména chemoterapie v kombinaci s ostatními léčebnými metodami.

Až 90 % žen, u kterých je nádor diagnostikován včas, se může zcela vyléčit.

„Nejúčinnější cestou pro záchyt nádoru v raném stádiu je pravidelné preventivní mamografické vyšetření, přičemž k včasnému odhalení výrazně přispívá také pravidelné samovyšetření prsu,“ dodává MUDr. Petr Váša. 

Potřebujete mamografické vyšetření? Můžete se objednat do některého z mamocenter sítě EUC:

Mamocentra EUC

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector