Příznaky otravy metanolem – Vše o zdraví

Příznaky otravy metanolem - Vše o zdraví

Příčiny vzniku otravy metanolem

Methanol je alkohol s podobnou vůní a chutí, jakou mají poživatelné alkoholické nápoje (etanol). Proto je při nevhodné manipulaci možná záměna a otrava. Akutní toxické účinky methanolu se objevují zejména po jeho perorálním požití – vypití.

Metylalkohol (CH3OH, dřevný líh) je jedovatá látka – čirá tekutina, která se dostává do organismu nejčastěji omylem, přes trávicí soustavu. Oxiduje na formaldehyd a na kyselinu mravenčí, kysličník uhličitý a vodu.

Jeho požití způsobuje závažné zdravotní problémy, až smrt.

Minimální letální dávka je 75 – 100 gramů. Poločas vylučování je 8 – 18 hodin. Při požití většího množství methanolu a následné koncentraci methanolu v krvi nad 400 mg.

l-1, dochází k poškození centrální nervové soustavy a metabolické acidóze vysokého stupně. Bylo zjištěno, že již po požití 15 ml methanolu vznikla slepota.

Smrt na otravu methanolem způsobilo množství v intervalu 30 – 240 ml.

Příznaky otravy metanolem

Nejdříve nastoupí příznaky, jakými jsou závratě, zmatenost a ataxie, tedy porucha koordinace tělesných pohybů. V intervalu 6 – 30 hodin začíná postižený zvracet, pociťuje bolesti v části břicha nad žaludkem.

Poruchy zraku se objevují po 24 hodinách, kdy dochází k rozmazané vidění, k poruchám barevného vidění ak pocitu osvětlení. Lékaři zjistí na očním pozadí zvýšené prokrvení / hyperémii / a otok zrakového nervu (edém nervus opticus).

Vzácně může dojít ik poruchám barevného vnímání.

Po napití se methanolu se stav opilosti dostaví pomaleji než po pití alkoholu (etanolu). Dochází k oslepnutí, protože methanol působí toxicky na zrakový nerv – připisuje se to jeho přeměně / metabolizaci / na kyselinu mravenčí. (K takovým případům dochází i v práci, kdy v provozu nastává zvýšená expozice methanolu v uzavřeném prostoru).

Doprovodné příznaky jsou i průjmy, bolesti hlavy či kóma, což je stav bezvědomí, ve kterém pacient nereaguje na podněty okolí. Dráždivý účinek na kůži a dýchací systém mohou mít všechny alkoholy, ke kterým metanol patří. V prostředí, kde je v ovzduší vyšší koncentrace alkoholu, dojde někdy k zarudnutí očí. Může jít o varovný signál.

Léčba otravy metanolem

Do 8 hodin od požití methanolu je nutný výplach žaludku. Vhodné je vypít destilát dobré jakosti. Pokud je podáván čtyřprocentní alkohol, vhodnou dávkou je jeden až dva decilitry. Samozřejmě, může se ředit vodou nebo džusem. Následně je třeba, co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc. V nemocnicích se proti otravě používá také ethanol (ethylalkohol).

Podává se buď přes ústa, 100 – 200 ml 40% destilátu, nebo v 5% koncentraci infuzí s glukózou. Dále se podporuje udržování základních vitálních funkcí a náprava / korekce / acidózy, což je porucha homeostázy vnitřního prostředí.

Její podstatou je vzestup koncentrace vodíkových iontů H + v extracelulární tekutině organismu a pokles pH pod hodnotu 7,36. Stabilní hodnota pH je nezbytná pro správný průběh chemických reakcí v organismu. Acidóza vede k rozvratu vnitřního prostředí, dokonce až k smrti.

Na regulaci acidózy se podílejí ledviny, plíce, játra a tenké střevo.

Po požití více než 30 ml methanolu se přistupuje k hemodialýze, která je v současnosti nejrozšířenější metodou nahrazování funkce ledvin. Její princip spočívá v očišťování krve od zplodin látkové přeměny. V tomto případě se použije na odstraňování methanolu, i kyseliny mravenčí z krve.

Prevence proti otravě metanolem

Dodržovat bezpečnostní opatření při práci s nebezpečnými jedy. Mít na paměti nebezpečí záměny vypití methanolu namísto alkoholu (etanolu). Při požívání alkoholu je třeba být obezřetný a pít jen alkohol z ověřených a kontrolovaných zdrojů. Při domácí výrobě si vždy nechat zjistit obsah methanolu v pálence.

V situaci, jaká například vznikla v ČR – otrava cca 32 lidí požitím alkoholu s přídavkem methanolu, přičemž zdroj je nejasný, je nejlepší prevencí nepít alkohol vůbec, pokud stát neučiní bezpečnostní opatření, související s odstraněním možných zdrojů otravy.

Autorem článku je naše redakce

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost

Jak se bránit otravě metylalkoholem?

V následujícím článku se podíváme na to, jak se bránit otravě metylalkoholem. První si ukážeme, co dělat, abychom minimalizovali riziko vzniku otravy metylalkoholem, dále popíšeme příznaky otravy a celý článek bude zakončen první pomocí v přípravě otravy metylalkoholem.

Příznaky otravy metanolem - Vše o zdraví

_

Na rozdíl od etylalkoholu, tedy alkoholu který se v alkoholických nápojích vyskytuje běžně a není tak nebezpečný a je jedním z důvodů, proč alkoholické nápoje pijeme, se poslední dobou v alkoholických nápojích objevuje metylalkohol. I přestože se zdá, že největší vlna otrav již pominula, objevují se stále další.

Pro vás, kteří mají proto stále strach o své zdraví, tedy vznikl tento článek. Metylalkohol se ovšem v alkoholickém nápoji nemusí objevit pouze úmyslným přimícháním jako je to v případě současné dohasínající kauzy, ale také při neodborném domácím pálení lihovin.

V následujících odstavcích tedy zodpovíme otázky, jak otravě předcházet, jak ji poznat a co v případě otravy dělat.

Jak předcházet otravě metylalkoholem

Snažit se předcházet otravě je samozřejmě mnohem lepší, než muset řešit její následky. Následující odstavce budiž tedy pro vás jednoduchým vodítkem, díky kterému klesne riziko, že se otrávíte metylalkoholem na minimum.

Nepijte alkohol vůbec

První tip je vůbec nejúčinnější, ale jeho aplikace může pokulhávat. Jestliže hledáte způsoby, jak se otravě vyhnout, máte totiž pravděpodobně na mysli takové, které vám umožní popíjet alkoholické nápoje i nadále. Toto řešení tak uvádíme spíše pro úplnost či pro ty, kteří by riziko otravy využili k zatočení s konzumací alkoholu.

Nepijte tvrdý alkohol

Dalším řešením, a opět poměrně spolehlivým, je vynechání tvrdého alkoholu, tedy různých pálenek, destilátů a dalších lihovin. Konzumace piva či vína je totiž z hlediska rizika otravy metylalkoholem bezpečná.

Nebyl totiž zaznamenán jediný případ otravy z piva a vína! Jediným rizikem je vaše sebekontrola. Tedy že se pod vlivem alkoholu v pivu či vínu necháte zlákat k pití tvrdého alkoholu. Na to tedy pozor.

A to samozřejmě platí i pro míchané nápoje, které tvrdý alkohol rovněž obsahují.

Pijte pouze prověřený alkohol

Pokud si z jakéhokoliv důvodu nedokáže odpustit tvrdý alkohol, pijte alespoň ten prověřený. Rozhodně nepijte alkohol nejasného původu, bez kolku či bez průkazu o původu lihu. Nekupujte rovněž alkohol od podomních prodejců, kteří vám nabídnou neoznačení alkohol za skvělou cenu.

Kupujte také raději alkoholické nápoje prověřených a velkých značek, které nejsou obecně tak často pančovány. Stejně tak nekonzumujte alkohol, který jste si sami neodborně vypálili. Domácí pálení chce totiž dostatek zkušeností, které umí minimalizovat riziko výroby závadného alkoholu.

V opačném případě vážně riskujete se svým zdravím.

Nevěřte tipům, jak poznat metylalkohol od etylalkoholu

Na internetu se během průběhu metylalkoholové aféry objevila řada tipů, jak odlišit metylalkohol etylalkoholu. Od testu s plamenem, přes testování vůně až po jiné další iracionální způsoby. Nevěřte jim! Přítomnost metylalkoholu v alkoholickém nápoji dokáže spolehlivě vyloučit jedině chemická analýza.

Jak poznat otravu metylalkoholem

Z počátku je otrava metylalkoholem podobná jako otrava etylalkoholem ( účinky alkoholu na lidský organismus jsme podrobněji popsali v tomto článku). Dostavuje se opilost jako v případě konzumace zdravotně nezávadného alkoholu, po nástupu eufórie přichází útlum. Dostavit se může také bolest žaludku, ale ta rovněž není vyloučena při konzumaci nezávadného alkoholu.

Další fáze otravy může nastat klidně i po 30 hodinách po konzumaci závadného alkoholu. Při současné konzumaci etylalkoholu se doba nástupu ještě prodlužuje. Tato fáze se projevuje poruchami vidění, které mohou vést až k úplné slepotě, ale i smrti.

Jak postupovat v případě otravy metylalkoholem

Jestliže se u vás objeví symptom otravy metylalkoholem, tedy poruchy vidění (nejčastěji rozmazané vidění, změny ve vnímání barev či změny zorného pole) je první pomocí vypití dostatečného množství nezávadného alkoholu. Etylalkohol totiž brání vstřebávání metylalkoholu. Uvádí se udržovat hladinu etylalkoholu mezi 1 až 1,5 promile. To odpovídá zhruba 150ml 40% lihoviny.

Zajímavé:  Bolesti v kříži a podbřišku - vše o zdraví

Dalším krokem by mělo být okamžité vyhledání lékařské pomoci. Volejte tísňovou linku 155. Otrava metylalkoholem totiž bezprostředně ohrožuje vaše zdraví a ve většině případů také život. Rychlý zásah je tedy nutný.

Závěrem

Podceňovat riziko otravy metylalkoholem se vám tedy rozhodně nemusí vyplatit. Budete-li se však chovat zodpovědně, věříme, že riziko takové otravy bude minimální. Jiné chování je pak hazardem s vlastním zdravím a životem. A nezapomínejte, že obojí máte jen jedno.

Metanol – doporučení pro nemocnice

Mít v nemocnici pohotovostní zásobu 10% sterilního alkoholu v 5% glukóze pro nitrožilní podání (!), v případě absence zásoby začít hned s podáváním etanolu NG sondou, nečekat na přípravu sterilního roztoku; Zajistit dostupnost hemodialýzy pro pacienty s těžkou otravou;

Zajistit v nemocnici zásobu aktivní redukované formy kyseliny listové pro i.v. podání – Leukovorin, Vorina, Calciumfolinat; začít podávat přípravek i při pouhém podezření na otravu (v případě absence uvedených léků začít podávat běžnou kyselinu listovou v tabletách per os)

Specifická doporučení k léčbě intoxikace

 • Pátrat po anamnestických údajích o konzumaci alkoholu v průběhu posledních 48-72 hodin; Nečekat na výsledky stanovení hladiny metanolu z toxikologické laboratoře a hned začít s léčbou v případech, kdy: a) pacient má symptomy příznačné pro otravu metanolem; b) pacient má alespoň dvě nespecifická laboratorní kritéria a zároveň požití jakéhokoli množství suspektního alkoholu: – osmolální gap více než 10 mOsm/l nad kalkulovanou normální osmolalitu – metabolická acidóza (pH arteriální krve pod 7,3; bikarbonát v séru pod 20 mEq/l),
 • – vysoký aniontový gap (v pozdějších fázích).
 • Konzultovat telefonicky Toxikologické informační středisko VFN v Praze na tel. 224 91 92 93, 224 915 402 pro odbornou toxikologickou informaci

Metabolismus

Asi z 80 % se pomalu metabolizuje alkoholdehydrogenázou na formaldehyd a dále aldehyddehydrogenázou na kyselinu mravenčí. Detoxikace kyseliny mravenčí se uskutečňuje za účasti kyseliny listové, jejíž kapacita je individuálně velmi rozdílná. Při otravě dochází k těžké metabolické acidóze způsobené kyselinou mravenčí, která poškozuje také buňky oční sítnice.

Klinický obraz

Prvními příznaky otravy bývají stav opilosti (ebrieta), gastritida, po latenci 8 až 30 hodin poruchy visu, slepota, křeče, kóma a smrt. Při současném požití s alkoholem se doba latence prodlužuje.

Zjišťuje se zvýšená osmolalita séra (zvýšení koncentrace metylalkoholu v séru o 1000 mg/l zvyšuje osmolaritu asi o 31 mosmol/l) a těžká metabolická acidóza. Na očním pozadí bývá hyperémie a edém v oblasti nervus opticus.

Slepota byla popsána již po požití 15 ml metylakoholu, smrt po 30-240 ml.

Terapie

Jako antidotum působí látky, které saturují alkoholdehydrogenázu.Etylalkohol pro první pomoc v množství 50-60 ml etylakoholu, tj. asi 150 ml 40% destilátu. Hladinu alkoholu je třeba udržovat na 1-1,5 promile. Proto se dále podává zpravidla kontinuálně 10% etylalkohol i.v. v infuzi 5% glukózy.

Lze začít podáváním alkoholu per os, dávka je asi 15-30 ml 40% alkoholu pro osobu o hmotnosti 70 kg na hodinu, existují však dosti výrazné individuální rozdíly.

Indikace další terapie etylalkoholem: Metylalkohol v krvi nad 200 mg/l nebo osmolární gap nad 10 mosmol/l (nezpůsobený etanolem) a současně údaj o požití významného množství metanolu nebo zjištěná metabolická acidóza.Leukovorin (= kyselina folinová, aktivní forma kys.

listové), urychluje rozklad kyseliny mravenčí na netoxické metabolity (doporučená dávka je 50-70 mg i.v. každé 4 hodiny po dobu 24 hod) LEUCOVORIN, CALCIUM FOLINATE inj. sol. má pozitivní vliv na oční postižení.Kyselina listová je méně vhodná (doporučená dávka je 50 mg i.v. každé 4 hodiny, 6 dávek, Acidum folicum Léčiva 10 mg/tbl.).

Důležitá je péče o základní vitální funkce a korekce metabolické acidózy. Při hladině metylalkoholu v krvi nad 500 mg/l je indikována hemodialýza, která rychle odstraňuje metylalkohol i kyselinu mravenčí (avšak i etylalkohol, proto je jeho dávky třeba zvýšit asi na dvojnásobek).

Podrobnější informace

Telefonicky na tel. 224 91 92 93, 224 915 402 E-mailem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Methanol – Wikipedie

Methanol

Strukturní vzorec

Prostorový model

Obecné

Systematický název

methanol

Triviální název

dřevný líh

Ostatní názvy

methylalkohol

Funkční vzorec

CH3OH

Sumární vzorec

CH4O

Vzhled

bezbarvá kapalina

Identifikace

Registrační číslo CAS

67-56-1

EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)

200-659-6

Indexové číslo

603-001-00-X

UN kód

1230

Vlastnosti

Molární hmotnost

32,042 g/mol

Teplota tání

−97,7 °C (175,5 K)

Teplota varu

64,7 °C (337,8 K)

Hustota

0,791 0 g/cm³

Viskozita

0,59 mPa·s (20 °C)

Index lomu

1,33141

Disociační konstanta pKa

15,3

Rozpustnost ve vodě

neomezeně mísitelné

Relativní permitivita εr

33,5

Rychlost zvuku

1 122 m/s (při 20 °C)

Struktura

Dipólový moment

1,69 D (plyn)

Termodynamické vlastnosti

Měrné teplo

2495 J/(kg•K)

Bezpečnost

GHS02GHS06GHS08[1]Nebezpečí[1]

H-věty

H225 H331 H311 H301 H370

R-věty

R11 R23/24/25 R39/23/24/25

S-věty

(S1/2) S7 S16 S36/37 S45

Není-li uvedeno jinak, jsou použityjednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Methanol (mimo chemii dle pravidel českého pravopisu metanol), methylalkohol, karbinol je nejjednodušší alifatický alkohol. Používá se pro něj též dnes již zastaralý název dřevný líh či dřevitý líh.

Jde o bezbarvou, alkoholicky páchnoucí kapalinu, neomezeně mísitelnou s vodou. Je těkavý, hořlavý a silně jedovatý, což je problém při záměně s ethanolem.

Methanol vzniká i při alkoholovém kvašení, avšak nikoliv v množství ohrožujícím život (povolené množství je 15 gramů na litr).[2]

Výroba

Původně se vyráběl suchou destilací dřeva, především bukového, přičemž vzniká směs methanolu, kyseliny octové a acetonu. Kyselina octová se ze získané směsi odstraňuje neutralizací vápnem (hydroxidem vápenatým) a methanol spolu s nepatrným množstvím acetonu se oddělí destilací.

Podle této metody výroby dostal triviální název dřevný líh. V současné době se průmyslově vyrábí katalytickou hydrogenací oxidu uhelnatého z vodního plynu, tj.

směsi vodíku a oxidu uhelnatého za vysokých teplot (250 °C) a tlaků (5 až 10 MPa) a za přítomnosti katalyzátorů na bázi směsi mědi, oxidu zinečnatého a oxidu hlinitého podle rovnice:

CO + 2 H2 → CH3OH.

Uvedená reakce je vratná; za nižších teplot a tlaků a v přítomností solí trojmocného chromu probíhá opačným směrem.

Průmyslové postupy syntézy vyvinuly např. firmy Lurgi a ICI (Imperial Chemical Industries). Postup vždy zahrnuje kompresi syntézního plynu (tj. směsi CO+H2, získané např.

reformováním zemního plynu) a následnou výše uvedenou chemickou přeměnu zpravidla provedenou při teplotách 250–260 °C za vysokého tlaku 5–10 MPa (dříve ještě více) na katalyzátoru jehož hlavní aktivní složkou jsou oxidy mědi, zinku na aluminovém nosiči.

Přeměna je exotermní a jednotlivá řešení se liší především způsobem odvodu reakčního tepla a kontrolou teploty v reaktoru (trubkový reaktor vs. adiabatický reaktor dochlazovaný vstřikováním chladného syntézního plynu). Dosahuje se konverze cca 50 %.

Po ochlazení produktů se v separátoru oddělí methanol a syntézní plyn se částečně recykluje (zbytek se spaluje aby nedošlo k zakoncentrování intertů). Z oddělené kapaliny se nejprve vydestilují lehčí vedlejší produkty, a následně se odděluje čistý methanol od vody coby dalšího vedlejšího produktu. Takto se na světě např. v roce 2007 vyrobilo 40 milionů tun methanolu.

Vlastnosti

Prostorový model molekuly methanolu

Geometrie molekuly methanolu je zobrazena na obrázku modelu vlevo. Vzhledem k volné otáčivosti částí molekuly kolem σ-vazby mezi uhlíkovým a kyslíkovým atomem se sice může vodík hydroxylové skupiny OH nacházet v libovolné poloze vůči vodíkům methylové skupiny CH3, ale konformace s nejnižší možnou energií je taková, když rovina definovaná vazbami H—O—C právě půlí úhel definovaný trojicí atomů H—C—H methylové skupiny; tato konformace je naznačena na uvedeném obrázku.

Zajímavé:  Kam na kole na výlet? – vše o zdraví

Z molekulové hmotnosti methanolu by vyplývalo, že jeho bod varu bude velmi nízký, kolem −170 °C, ve skutečnosti je přibližně +65 °C. Je to způsobeno tím, že atom vodíku hydroxylové skupiny vytváří vodíkovou vazbu s kyslíkem jiné molekuly methanolu. Tím dochází ke zvýšení bodu varu. Stejný jev pozorujeme také u vody.

Rozpoznání methanolu

Methanol se prokazuje laboratorně plynovou chromatografií. Podle chuti, vůně ani vzhledu ho rozpoznat nelze. Orientačně ho bezpečně nelze odlišit ani podle barvy plamene.[3] Líh v běžném alkoholu (tj. ethanol) má po zapálení rovněž jako methanol modrou barvu plamene.[zdroj?] U methanolu se někdy uvádí průhlednost plamene.

[zdroj?] Barvu plamene při hoření ethanolu i methanolu mohou ovlivnit přítomné příměsi, např. stopové množství „všudypřítomného“ sodíku zbarvuje plamen žlutě. Není tedy výjimkou, že při zapálení alkoholů pozorujeme modro-oranžový plamen.

Tuto zkoušku proto nelze v žádném případě doporučit jako ujištění před konzumací alkoholických nápojů neznámého nebo pochybného původu.

Další způsob zjištění obsahu metanolu je jeho oxidace na formaldehyd pomoci manganistanu draselného. Jestliže je metanol přítomen, manganistan se redukuje na oxid manganičitý, vyloučený v pevném stavu. Tento pokus lze popsat jednoduchým příkladem.

V nádobě se smísí asi 1 ml vzorku s 4 ml 40% kyseliny sírové. Za stálého chlazení a promíchávání se postupně přidává asi 1 g jemně drceného manganistanu.

V případě, že vzorek obsahuje metanol, zmizí červenofialové zbarvení roztoku a začne sedimentovat oxid manganičitý.[4]

Chemické reakce methanolu

Kyslíkem se postupně oxiduje ve třech stupních. V prvním stupni oxidace se přeměňuje na nejjednodušší aldehyd formaldehyd (methanal):

2 CH3OH + O2 → 2 CH2O + 2 H2O.

S větším množstvím kyslíku se oxiduje do druhého stupně na kyselinu mravenčí:

CH3OH + O2 → HCOOH + H2O.

Za velkého přebytku kyslíku se spaluje na oxid uhličitý a vodu:

2 CH3OH + 3 O2 → 2 CO2 + 4 H2O.

Tato poslední reakce může probíhat pomalu (např. při působení ultrafialového záření na páry methanolu ve vzduchu), nebo bouřlivě jako hoření; při hoření vzniká bezbarvý, téměř neviditelný plamen, což může při nepozornosti způsobit vážné popáleniny.

S alkalickými kovy reaguje bouřlivě za vývoje vodíku a vzniku solí, např. methanolátu sodného:

2 CH3OH + 2 Na → 2 CH3ONa + H2.

Tyto methanoláty se působením vody okamžitě rozkládají za vzniku methanolu a hydroxidu, např.:

CH3ONa + H2O → CH3OH + NaOH.

S chloridy karboxylových kyselin vytváří methylestery, např. s chloridem kyseliny octové octan methylnatý neboli methylacetát:

CH3OH + CH3COCl → CH3COOCH3 + HCl.

Výskyt v přírodě

Methanol vzniká v malém množství rozkladem organických látek působením některých mikroorganismů (např. oxidací methanu bakteriemi rodu Methylococcus), velice brzy však ve vzduchu působením slunečního záření oxiduje na oxid uhličitý a vodu.

Methanol se tvoří na prachových zrnkách mezihvězdné látky v prachoplynných mračnech v blízkosti mladých hvězd.

Metabolismus a fyziologické působení

Methanol se metabolizuje především v játrech, a to pomocí enzymu alkoholdehydrogenázy na formaldehyd. Ten se dále přeměňuje (pomocí aldehyddehydrogenázy a dalších enzymů) na kyselinu mravenčí.

Alternativní cestou ke kyselině mravenčí je oxidace folátovou metabolickou dráhou, která hraje důležitou roli v metabolismu jednouhlíkatých zbytků.

Byla prokázána závislost rychlosti této přeměny na koncentraci tetrahydrofolátu v játrech – primáti (stejně jako člověk) mají tuto koncentraci výrazně nižší než potkan, proto je i odbourávání kyseliny mravenčí pomalejší.[5] Konečným produktem oxidace methanolu přes kyselinu mravenčí je oxid uhličitý.

Otrava methanolem se projeví už po několika hodinách, a to mírně zrychleným vnímáním okolí, bolestí hlavy, ospalostí a toxickou bolestí břicha.

Některé oxidativní přeměny methanolu v organismu[6]

Jedovatost methanolu nespočívá až tolik v působení této látky (byť způsobuje útlum centrálního nervového systému), jako spíše v působení jejích rozkladných produktů – formaldehydu a kyseliny mravenčí.[7] Methanol samotný se metabolizuje zhruba poloviční rychlostí oproti ethanolu.

Celková eliminace methanolu je pomalá, odpovídá zhruba sedmině rychlosti pro ethanol. Navíc má ethanol asi dvacetkrát vyšší afinitu k alkoholdehydrogenáze než methanol, proto je preferovaným substrátem.

To umožňuje podávat ethanol (nebo též fomepizol) jako antidotum při intoxikaci, protože se výrazně zpomalí metabolismus methanolu a podstatně se tak sníží jeho biochemické a klinické účinky.[5]

Hlavním rizikem při intoxikaci methanolem je metabolická acidóza se zvětšeným anionovým oknem. Je způsobena hromaděním kyseliny mravenčí a v pozdější fázi také kyseliny mléčné. Dochází k útlumu centrálního nervového systému. Poškozuje se sítnice, může dojít k trvalé úplné slepotě.

[5] Důvodem častého poškození sítnice je pravděpodobně fakt, že (vyjma jater) k odbourávání methanolu na jeho jedovaté produkty dochází právě mimo jiné v sítnici.[7] K časným příznakům otravy patří opilost a ospalost.

Po 8 až 36 hodinách se přidávají bolesti hlavy, závratě, kóma, případně křeče. Zornice jsou roztažené, s pomalou nebo žádnou reakcí na světlo. Zrak je zhoršený nebo rozmazaný, může zůstat na úrovni vnímání světla nebo může nastat úplná slepota. V akutní fázi je běžné překrvení čočky.

Běžně se vyskytují bolesti břicha, občas akutní pankreatitida.[5]

Methanol se snadno vstřebává všemi cestami, tedy především z trávicího traktu, vdechováním nebo přes kůži. Již požití dávek 4–10 cm3 může způsobit trvalou slepotu.

Individuální rozdíly ve vnímavosti jsou značné, byla hlášena přežití i po dávkách 500–600 cm3 (možná i díky současnému požívání ethanolu).

Při hromadné otravě po požití falšovaného vína (v roce 1986 v Itálii) bylo zjištěno, že při hladinách pod 200 mg/dm3 kyseliny mravenčí v moči se nevyvinuly žádné příznaky ani klinické projevy intoxikace.[5]

První pomoc

První pomoc při intoxikaci methanolem je vypít dvě deci kvalitního 40% alkoholu (např. vodka) a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.[8][9] Ethylalkohol je totiž odbouráván dříve než methanol. Nedojde tedy ke vzniku toxické kyseliny mravenčí a vytvoří tak prostor pro lékařský zásah.

Případy otrav

V České republice došlo v září 2012 k otravě methanolem u desítek osob, především z Moravskoslezského kraje, ale i z jiných částí republiky. Na čtyři desítky z nich zemřely. Zdrojem byly zřejmě lihoviny (vodka a tuzemák) ze šestilitrových barelů.[10][11][12][13][14][15]

K podobné sérii otrav došlo v září 2001 v Pernovském kraji v Estonsku, kdy nápoje vyrobené z metanolu z odcizených sudů zavinily smrt 68 lidí a způsobily trvalé následky dalším 43 osobám.[16]

Pančovaný alkohol s přemírou metanolu zabíjel i v jiných státech – v roce 1981 zahynulo v indickém Bengalúru 308 lidí, v bangladéšském Narsingdi zemřelo v roce 1999 celkem 113 lidí a 137 lidí zemřelo v roce 2000 v keňském Nairobi.[16]

Na českém území je zmiňován v minulosti pouze jediný srovnatelný incident, kdy na konci druhé světové války sovětští vojáci požili metanol z cisterny z chemičky v Ústí nad Labem. Podle archiváře Vladimíra Kaisera na následky otravy tehdy zemřelo sedm sovětských vojáků a jeden Čech.[15]

Použití

Methanol má širokou škálu použití, mj. jako:

 • rozpouštědlo
 • přepracování řepkového (příp. jiného rostlinného) oleje na tzv. bionaftu (směsi methyl-esterů mastných kyselin, např. MEŘO)
 • přísada do nemrznoucích směsí
 • denaturační činidlo pro denaturaci ethanolu (už se prakticky nepoužívá)
 • přísada do pohonných látek nebo jako samostatná pohonná látka (zejména u přeplňovaných spalovacích motorů a zejména v USA)
 • jako surovina pro výrobu jiných organických látek, např.:
  • formaldehydy (oxidace, příp. oxidativní dehydrogenace methanolu)
  • kyseliny mravenčí
  • kyseliny octové (karbonylace methanolu – proces MONSANTO)
  • dimethylether (ekologický hnací plyn pro aerosolové spreje)
  • methyl(terc-butyl)ether (MTBE, aditivum do benzinu; v současné době se pro podezření z karcinogenity uvažuje o možnostech jeho nahrazení).
  • alternativní výroby směsí podobných benzínům a plynovým olejům (s následným přepracováním na paliva) a olefinů pro petrochemii např. na Novém Zélandu, v dalších státech se o zavedení těchto výrob uvažuje (průmyslové procesy MTO, MTG, MTP = methanol to olefines/gasoline/propylene vyvinuté firmami Sud Chemie, Lurgi, UOP)
Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

Výhledově se uvažuje i o jeho použití v palivových článcích.

Historická poznámka

Methanol znali již staří Egypťané, kteří používali dřevný líh, připravený destilací dřeva, jako jednu z látek při balzamování mumií.

V moderní době jej v čisté formě připravil v roce 1661 Robert Boyle, který jej nazval spiritus buxi (tedy „duch zimostrázu“), protože jej připravil suchou destilací dřeva zimostrázu. Jeho objev upadl téměř v zapomnění a methanol byl znovuobjeven počátkem 19. století (v roce 1812 Phillipe Taylorem).

V roce 1834 francouzští chemikové Jean-Baptiste Dumas a Eugene Peligot určili jeho chemické složení. Moderní metodu výroby z vodního plynu objevil v roce 1923 německý chemik Matthias Pier.

Související odborné články

 • formaldehyd
 • kyselina mravenčí
 • MIKA, O. J. Zákeřný zabiják: Methanol. Brno: Moravská hasičská jednota, o.s., 2012.
 • MIKA, O. J. Methanolová aféra v České republice. Rescue Report, 2012, roč. 2012, č. 6, ISSN 1212-0456.

Reference

 1. ↑ a b Methanol. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. ↑ Metanol, který zabíjí, nevznikl špatným pálením, potvrdila inspekce
 3. ↑ http://hobby.idnes.cz/jak-poznat-metylalkohol-v-palence-drd-/hobby-domov.aspx?c=A120910_133656_hobby-domov_mce
 4. ↑ ŠEDIVEC, Václav; FLEK, Jan. Příručka analýzy organických rozpouštědel. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1968. 386 s. S. 146. 
 5. ↑ a b c d e Methanol – International Programme on Chemical Safety – Poisons Information Monograph 335
 6. ↑ http://biocyc.org/META/NEW-IMAGE?type=COMPOUND-IN-PATHWAY&object=METOH
 7. ↑ a b PETR, Jaroslav. O otravě methanolem [online]. OSEL.cz. Dostupné online. 
 8. ↑ Pomoc při otravě metylalkoholem? Panák kvalitního alkoholu
 9. ↑ Přednostka Toxikologického informačního střediska Daniela Pelclová
 10. ↑ V kauze otrávených metylalkoholem policisté obvinili muže, je ve vazbě
 11. ↑ Starší muž z Příbrami se otrávil metylalkoholem, po vodce oslepl
 12. ↑ Policie zjišťuje, odkud byl alkohol, jímž se otrávil muž z Veselí
 13. ↑ Policie varuje před alkoholem v šestilitrových barelech firmy Drak
 14. ↑ Policie v Příbrami zabavila podezřelý alkohol, úřady zvyšují počet kontrol
 15. ↑ a b ČTK. Jedovatý alkohol zabil tři lidi, otrávených přibývá. Deník [online]. 2012-09-10 [cit. 2012-09-16]. Dostupné online. 
 16. ↑ a b ČTK. Na otravu metanolem se umírá hlavně v Indii, evropským rekordmanem je Estonsko. Novinky.cz [online]. 2012-09-11 [cit. 2012-09-13]. Dostupné online. 

Literatura

 • Fyzikální a matematické tabulky 1980 (04-007-80)

Externí odkazy

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu methanol na Wikimedia Commons
 • Znalkyně: Smíchání etanolu s metanolem 1:1 otravu nezvrátí
 • Slovníkové heslo metanol ve Wikislovníku
 • http://www.rozhlas.cz/leonardo/vesmir/_zprava/na-stope-zivotodarneho-jedu–971446
Autoritní data

 • BNF: cb11955518j (data)
 • GND: 4128696-0
 • LCCN: sh85084383
 • MA: 2779607525
 • NDL: 00567624

Toxikolog: Při otravě metanolem pomůže pár panáků alkoholu

Daniela Tauberová

Reportérka

Napište mi

ČR – Čtyři mrtví a zhruba dvě desítky lidí ve vážném stavu. Přibývají další. Jak ale člověk pozná, že s panákem do sebe vpravil jedovatý metanol? A jak si může účinně pomoci, aby se jeho život nedostal do bezprostředního ohrožení? Vysvětluje pro Deník toxikolog Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Peter Ondra.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Můžete popsat příznaky otravy metanolem?

Jednoznačně bolest hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, bolesti břicha. Typické jsou poruchy vidění, lidé mají zamlžené, neostré vidění, mají změněné zorné pole, zornice nereagují na světlo. Může dojít až ke slepotě. Ta je předzvěstí toho, že člověk v důsledku intoxikace může i zemřít.

Pokud člověk má tyto příznaky, může si sám nějak pomoci, aby odvrátil nejhorší? Než se dostane do rukou zdravotníků…

Má-li podezření na to, že užil metanol a pociťuje popsané příznaky, měl by vypít určité množství alkoholu – dostat do sebe etanol. To je nejúčinnější první pomoc.

Jaké množství?

Aby dosáhl kolem jednoho promile. Tedy si může dát těch panáků i více. Každopádně by měl ihned vyhledat zdravotnické zařízení. Je potřeba provést objektivní analýzu na přítomnost metanolu nebo kyseliny mravenčí v krvi.

Je možné popsat „jedovatost“ metanolu? Kolik gramů je smrtelných?

Pokud člověk vypije 0,3 až 1 gram na kilogram. Příklad: když sedmdesátikilový muž vypije 21 až 70 gramů metanolu.

Tedy dva, tři panáky?

Jeden padesátiprocentní panák obsahuje 20 gramů. V takovém případě by dotyčný byl bez poskytnutí pomoci v akutním ohrožení života.

Provádíte analýzy odebraných vzorků u lidí s podezřením na otravu metanolem. Za posledních 24 hodin přibylo několik případů. Něco tak rozsáhlého jste v minulosti zaznamenali?

Ne. Případů však rychle přibývá. Naštěstí ne všechny končí tragicky. Pacientka z přerovské nemocnice vypila čtyři panáky, tedy dvě deci, váží 70 kilogramů a její zdravotní stav údajně se zlepšuje. Jsou však i úmrtí.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Více zde.

11.9.2012

 • Otravy metylalkoholem,
 • methanol,
 • Česko,
 • Fakultní nemocnice Olomouc,
 • alkohol,
 • nemocnice,
 • noviny,
 • Olomouc,
 • bolest hlavy,
 • břicho,
 • analýza

Otrava metanolem: kauza se znovu vrací k soudu v Hodoníně Čaniga a spol. byli bílí koně, říká bývalý spolupracovník Březiny Radek Březina odmítl ve Zlíně ke kauze Likérky Drak vypovídat

Nový přístroj odhalí metanol v krvi do pěti minut

Do přístroje se vloží vzorek krevní plazmy pacienta a během pěti minut se ukáže výsledek. Jednak se na displeji objeví hodnota odpovídající koncentraci naměřených látek a zároveň se rozsvítí indikační diody.

Před pěti lety vypukla v Česku metanolová aféra a o život kvůli otravě přišel první člověk. Postupně následovalo další 47. Často byl problém v tom vůbec zjistit, že u někoho otrava vypukne.

Při dalším podobném problému by ale příště už vše mohlo probíhat jinak.

Vědci z Ceitecu Masarykovy univerzity získali užitný vzor na přenosný přístroj, který otravu metanolem odhalí do několika minut. Vyvinuli ho ve spolupráci se společností WATREX Praha, s.r.o. během tří let. Zda se bude přístroj vyrábět, nyní závisí na poptávce.

Vedoucí týmu Petr Kubáň se o diagnostiku metanolu a především kyseliny mravenčí, která v těle vzniká jeho rozkladem, začal zajímat už v roce 2012, kdy metanolová aféra vypukla. Ve spolupráci s lékaři z nemocnice v Havířově vyvinul novou a především rychlou metodu na stanovení kyseliny mravenčí v krevním séru za pomoci kapilární elektroforézy.

„Tato metoda je ale složitá a vyžaduje specializovaný přístroj a vyškolený personál.

Proto jsme si v roce 2013 podali žádost o grant u Technologické agentury ČR na vývoj přenosného přístroje, který se dá použít i v terénu a bez speciálních znalostí.

Náš prototyp umí stanovit nejen hodnoty kyseliny mravenčí, ale také metanolu,“ uvedl Kubáň, který působí na Přírodovědecké fakultě MU a také v institutu Ceitec MU.

Přístroj pracuje na principu reakce metanolu nebo kyseliny mravenčí s reakčním činidlem, při níž se měří změna optických vlastností činidla. „Do přístroje se vloží vzorek krevní plazmy pacienta a během pěti minut se ukáže výsledek.

Jednak se na displeji objeví hodnota odpovídající koncentraci naměřených látek a zároveň se rozsvítí indikační diody. Zelená znamená, že je vše v pořádku a oranžová či červená pak signalizují otravu,“ přiblížil fungování přenosného zařízení, které váží zhruba jeden kilogram.

Se zápisem užitného vzoru přístroje pak pomohlo Centrum pro transfer technologií MU.

Otrava metanolem není v první fázi pro člověka rozpoznatelná, příznaky se projeví až po čase, kdy se závadný alkohol přeměňuje na nebezpečné látky, zejména pak kyselinu mravenčí. Ta se u zdravých lidí vyskytuje v koncentraci do 0,4 milimolu (mM). Pokud překročí hodnotu asi čtyř až pěti mM, jde o závažnou otravu. Při těžké otravě se objevují poruchy vědomí a zraku, hrozí slepota i smrt.

Při metanolové aféře, která v Česku vypukla v roce 2012, zemřelo 48 lidí a další desítky mají dodnes poškozené zdraví.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *