Pupeční kýla – Vše o zdraví

Kýla se může objevit v podstatě u kohokoliv, častěji však u dospělých mužů. Jak roky přibývají, ochabuje svalstvo a zhoršuje se kvalita pojivových tkání. Častěji se také problémy objevují u kuřáků.

MUDr. Tomáš Hroch hovoří v naší radioporadně na téma kýla. Jaké jsou její příznaky, prevence i léčba.

Co je to kýla?

Kýla je oslabení nebo protržení svalů břišní stěny, při němž se skrze oslabené místo může protlačit tuková tkáň nebo nějaký tělesný orgán, např. střevo. Ačkoli se kýly mohou vyskytnout na nejrůznějších místech na těle, nejčastěji se vyskytují v břišní stěně. Někdy se může oslabené místo v břišní stěně objevit hned při narození.

Co kýly způsobuje?

Mnoho kýl vzniká jako vrozený defekt, tzn. že oslabené místo v břišní stěně existuje již u novorozence.

Pokud máte v břišní stěně oslabené místo, může tlak způsobený nadměrnou tělesnou hmotností, kašláním, zvedáním těžkých břemen nebo námahou vznikající při pohybu ve střevech odtlačit svaly od sebe a vzniklým otvorem se může protlačit některý z vnitřních orgánů nebo jiná tělesná tkáň.

Jakmile k takovému protlačení dojde, bude se vzniklý defekt (kýla) dále zvětšovat až do doby, kdy bude provedena plastika.

Může kýlu způsobit zvedání těžkých břemen?

Možná jste slyšeli, že kýlu si přivodíte zvedáním těžkých předmětů. Jedná se však o velkou pověru. Zvedání těžkých předmětů a jiné namáhavé činnosti sice mohou kýlu zhoršit, ale nejsou její příčinou.

Ve skutečnosti většina kýl vzniká v důsledku svalové ochablosti, která existuje ještě dlouho předtím, než se kýla vůbec objeví. Mnoho kýl existuje už od narození.

Svalovou ochablost mohou způsobit také další faktory včetně pokročilého věku, zranění nebo operačních řezů prováděných při chirurgických zákrocích.

Jaké jsou typické příznaky kýly?Každá kýla probíhá jinak a příznaky kýly se mohou objevit náhle či postupně. U jednotlivých jedinců se také různí stupeň bolesti.

Někteří lidé při vzniku kýly dokonce pocítí, jako by v jejich těle něco povolilo nebo prasklo.

Mezi další příznaky může patřit pocit slabosti, tlaku nebo bolesti v břiše, třísle nebo šourku, bulka nebo vypouklina na břiše, v třísle nebo na šourku, kterou je snáze vidět, když zakašlete, a která po ulehnutí zmizí, bolest při námaze, zvedání předmětů nebo kašli.

Kde se kýla objevuje?

Kýly se nejčastěji objevují v oblasti třísel, břicha, v okolí pupku nebo v blízkosti míst, kde byl v minulosti prováděn chirurgický zákrok. Více informací naleznete v části Druhy kýl.

Je nutné kýlu léčit?

V zásadě platí, že plastiku kýly je nutné a důležité provést. Pokud kýlu ponecháme neléčenou, samovolně nezmizí, bude se pravděpodobně zvětšovat a defekt bude stále bolestivější. Pokud máte podezření, že máte kýlu, navštivte lékaře. Lékař může případnou diagnózu potvrdit s probrat s vámi možnosti léčby.

Je kýlu vždy nutné odstranit chirurgicky?

Kýla se dá vyléčit pouze jedním způsobem: operací. Kýla samovolně nezmizí. Dobrou zprávou však je, že dnes jsou operační plastiky kýly rychlé, snadné a dokonce i trochu pohodlné. V závislosti na vaší anamnéze však chirurg nemusí vždy plastiku kýlu doporučit.

Jaký vliv má na kýlu kouření?

Chronický kašel způsobený drážděním plic v důsledku kouření může zvýšit riziko vzniku kýly. Kouření může mít také za následek recidivu kýly. U silných kuřáků existuje větší pravděpodobnost vzniku břišních kýl než u nekuřáků. Je tomu tak proto, že působením nikotinu může dojít k oslabení břišní stěny.

Mohu vzniku kýly zabránit?

Neexistuje žádný zaručený způsob, jak vzniku kýly zabránit. Kýla se může objevit u každého.

Nejlepší věc, kterou můžete pro prevenci vzniku kýly udělat, je dodržovat zásady zdravého životního stylu, vhodně se stravovat, nekouřit, pravidelně cvičit, udržovat si zdravou tělesnou hmotnost a zvedat břemena vhodným způsobem. Další informace o prevenci vzniku kýl naleznete v části Prevence kýly.

Zmizí kýla sama od sebe?

Pokud kýlu ponecháme neléčenou, sama nezmizí, bude se pravděpodobně zvětšovat a bude stále bolestivější. Především však kýla může vyústit v závažnější, život ohrožující zdravotní komplikace.

Jsou kýly dědičné nebo vrozené?

Samotná kýla dědičná není. Od jednoho ze svých rodičů můžete zdědit náchylnost k oslabení svalů břišní stěny, ovšem kýla samotná je buď získaná, nebo vrozená. Pokud říkáme, že je kýla vrozená, znamená to, že je přítomná již při narození nebo k jejímu vzniku při narození dochází.

Získané kýly vznikají fyzickým poškozením během života – při zvedání těžkých předmětů, při porodu, váhovém přírůstku nebo jiné námaze.

Ke vzniku vrozené kýly dochází, pokud se narodíte s břišní stěnou, která je v některých oblastech oslabená. Téměř všechny dětské kýly jsou vrozeného původu. Také mnoho kýl u dospělých je vrozených – v takovém případě byla kýla původně příliš malá na to, aby mohla být zjištěna v útlejším věku.

Proč jsou muži náchylnější k výskytu kýly?

Muži jsou ke vzniku kýly náchylnější než ženy z důvodu odlišné anatomie. Dvě z míst, na kterých ke vzniku kýly dochází nejčastěji, mají u mužů a u žen odlišné funkce. Jedním z těchto míst je vnitřní prstenec, skrze který před narozením sestupují varlata. Pobřišnice – vak obklopující břišní dutinu – je dalším možným místem, kde se může oslabení vyskytnout.

Celou radioporadnu s MUDr. Tomášem Hrochem simůžete poslechnout v našem audio-archivu:

Jak poznat kýlu a lze ji léčit svépomocí?

Tahali jste něco těžkého a najednou jste pocítili tlak v okolí břicha? Vyskočila vám v břišní stěně vypuklina, která vás nemile překvapila? Tato vypuklina, která se kromě břišní stěny může vyskytnout prakticky kdekoliv na těle, vzniká vysunutím tkáně mezerou, případně defektem ve svalu. Je to jakási kýlní branka, kdy se vysune část břišní dutiny i společně s orgány, a to nejčastěji při zmiňovaném zvedání těžkých břemen, případně při nadváze nebo při namáhavém vyprazdňování. 

Takzvaná kýla je poměrně častý problém, se kterým však řada lidí nic nedělá. Důvodem toho je domnění, že kýla sama zmizí stejně rychle, jako se vyskytla. Kýla ale není problém, který se vyléčí sám. 

Jaké jsou typické příznaky kýly?

Kýla, stejně jako jiné onemocnění, kterým člověk může trpět, má své typické příznaky, které je dobré registrovat co nejrychleji.

Nejčastějším příznakem je měkká podkožní zduřenina na břiše nebo na tříslech.

Dochází také k pocitu plnosti nebo tíhy v břiše, také se vyskytne bolest v tříslech nebo v břiše při zvedání se, kašlání nebo v předklonu. Někdy vlivem této bolesti dochází i tendence zvracet. 

Zajímavé:  Časté močení u dětí - vše o zdraví

Kýla u ženy

Jak se kýla léčí? Lze ji léčit svépomocí?

V současné době existuje tolik superpotravin a domácích pomocníků, že se řada lidí ptá, jestli i kýlu, stejně jako rýmu nebo angínu, lze léčit svépomocí, a sice bez zásahu lékaře. Kýla však není obyčejné nachlazení, je to vážný zdravotní problém, na který existuje jenom jedno jediné řešení, a sice operace

I když slovo “operace” může v člověku vzbudit respekt, pravdou je, že se nejedná o žádný komplikovaný zákrok, kterého by se člověk měl bát.

Během operace lékař provádí jen krátký řez, díky kterému může kýlní vak i jeho obsah vrátit do dutiny břišní. Navíc operace v dnešní moderní době znamenají moderní postupy.

Při léčbě kýly se využívá takzvaná laparoskopická plastika, kdy se zkombinuje mini invazivní zákrok s využitím síťky. Dojde k více řezům menšího rozsahu. 

Existuje také léčba kýlní pásy

Možná jste se s kýlou mohli v minulosti setkat, ovšem z počátku nebyla kýla léčená operací, ale kýlní pásy. Kýlní pásy jsou součást léčby kýly a nastupují v případě, že pacient z nějakého důvodu není schopen operace či nemůže na operaci nastoupit.

Aby nedocházelo k nebezpečnému vyklenování kýly, využívají se již zmiňované kýlní pásy, které však nejsou řešením. Ve chvíli, kdy je operace u pacienta možná, stejně ji ihned podstupuje.

Tudíž se opět potvrdilo to, co již bylo sděleno, a sice že operace je skutečně jediný způsob, jak se zbavit kýly. 

Kýlní pás

Kýla a její typy

Mezi lidmi je zaužívaný především jeden typ kýly, a sice břišní kýla, která se vyskytuje poměrně často. Někdy se jí také přezdívá kýla v jizvě a vzniká všude jinde na břiše, jen ne v okolí pupku a třísel. Kýla v jizvě se říká tomuto typu onemocnění proto, že se nejčastěji vyskytuje v oblasti jizev, kde je místo na břiše nejvíce oslabené. 

Kromě břišní kýly se však můžete setkat také s pupeční kýlou, která se objeví v okolí pupku. Nejčastěji se vyskytuje u žen, ale ani pánové nejsou před touto nemocí úplně chránění. Hlavními příznaky je nebolestivé vyklenutí v oblasti pupku. Toto vyklenutí se však může různě objevovat nebo také mizet.

 Podobně je tomu u tříselné kýly, která vzniká nejčastěji z důvodu vysoké zátěže. V oblasti třísel se však kýla vyskytuje i z důvodu dosažení určitého věku nebo na tom má svůj podíl genetika, respektive vrozené dispozice. Zaznamenáte ji díky pocitu pálení v břiše, který pocítíte při vyšší námaze.

Teprve poté se objeví vyklenutí, jež je už nebolestivé a jež si klidně může sem tam zmizet, jak již bylo zmíněno.

Obyčejná kýla vás může zabít!

Kýla! Tušíte rostoucí problém, ale prohlídku odkládáte? Bojíte se operace? Odborníci radí: kýlu řešte rychle! Včasný zákrok je nic ve srovnání s tím, když se vám kýla uskřine. Pak může jít i o život. Přečtěte si, co je to kýla a co se s ní dá dělat.

Vznik kýly zdravým způsobem života neovlivníte. Hlavním faktorem je totiž pevnost břišní stěny, přesněji řečeno její pojivové tkáně – a její pružnost nelze ovlivnit cvičením.

Je dána částečně dědičností a pak také dalšími vlivy: stačí například dlouhodobá zácpa, úporný kašel, těhotenství či obezita a potíž je na světě.

Mimochodem, pozor na kouření – snižuje množství a ničí kvalitu kolagenu, který je zásadní právě pro pružnost a pevnost břišní stěny. Proto kuřáci trpí všemi druhy kýl více než nekuřáci.

Víte, že kýla postihuje především muže?

KDY ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL NESTAČÍ?

Zjednodušeně řečeno je kýla otvor mezi svaly v břišní stěně. Působením nitrobřišního tlaku pak dochází k vyklenování nebo vysouvání části útrob z dutiny břišní ven tímto otvorem.

Navenek se to projevuje jako bulka či boule pod kůží. Kýla může být vrozená, ovšem častěji se vyvíjí během života. Pokud se v rodině tento problém již objevil, zvyšuje se riziko vzniku kýly i u vás.

Může se vytvořit v kterékoli části břišní stěny, nejčastěji však vzniká v oblasti třísel.

Alici bylo 37 let, když ji začalo pobolívat břicho zvláště při námaze, trpěla nadýmáním a měla dojem, jako by ji za břicho kdosi zevnitř tahal. Pokusila se začít pravidelně a zdravěji jíst, ale břicho bolelo dál už i při vyprazdňování. Měkké vybouleniny u pupíku, jež byla patrná jen někdy, si všimla až po čase.

Chirurg Alici sdělil, že má pupeční kýlu, která vzniká v blízkosti pupku – existuje tu přirozené oslabení v místě, kde bývaly kdysi napojené cévy pupeční šňůry.

Někdy toto ztenčení vydrží po celý život a pupeční kýla se pak může vytvořit kdykoli – stačí jen delší nebo opakované zvýšení nitrobřišního tlaku.

Spouštěčem bývá často obezita (jestli vás trápí kila navíc, hubněte s námi) a namáhavé vyprazdňování při zácpě. U dětí se tato kýla někdy objevuje po narození.

Při opakovaných bolestech břicha zkuste najít bulku

Kýlu vyřeší pouze operace – nejvhodnější způsob vybere operatér. Při laparoskopickém zákroku v celkové či lokální anestezii se nejprve naplní břišní dutina kysličníkem uhličitým, malými řezy se zavedou potřebné nástroje a kamera a poté se zevnitř břicha kýla ošetří speciální síťkou odpovídající velikosti.

Další možností je klasická operace, tedy řez v místě kýly, její odstranění a sešití rány. Oba typy zákroků jsou hrazené pojišťovnami. Pokud pacient žádnou operaci nechce nebo není možná, je možné nosit kýlní pás, ten však problém rozhodně nevyřeší.

Alice nakonec vzhledem k velikosti kýly podstoupila laparoskopii. Dva dny pobyla v nemocnici, po čtrnácti dnech mohla zpět do práce. MUDr.

Ondřej Čech z kýlní poradny k tomu říká: „Lze obecně říci, že po laparoskopických výkonech je kratší doba rekonvalescence a jen drobné jizvy.“

Jak se starat o jizvy, aby byly neviditelné?

POZNÁTE, KDY MUSÍTE K LÉKAŘI?

Mnoho lidí žije s kýlou řadu let, aniž by ji řešili. Ne vždy se to vyplácí, protože někdy dojde ke komplikacím. Tou nejzávažnější je uskřinutí.

Chirurg Jan Buček vysvětluje: „Vyklenutí kýly se dá více či méně zatlačit zpět do dutiny břišní. Při větší námaze se ale elastický okraj rozšíří, útroby se více povysunou a po skončení námahy jsou sevřeny v kýlním otvoru – dojde k uskřinutí.

Zajímavé:  Alkohol a antibiotika - vše o zdraví

Tkáně začnou odumírat, a je-li uskřinuté střevo, dochází ke vzniku neprůchodnosti.“

Střevo se může protrhnout, zaplavit dutinu břišní svým obsahem a způsobit masivní zánět pobřišnice. To už je život ohrožující stav. Proto odborníci radí: máte-li na kýlu byť jen podezření, poraďte se vždy co nejdříve s lékařem.

 • Jiné názvy – Břišní kýla, hernie
 • Popis – Vnitřní orgány břicha pronikají pod kůži otvorem, který mezi svaly v břišní stěně vznikl vlivem oslabení pojivové tkáně. Oslabení břišní stěny je většinou vrozené, někdy ho způsobí operace.
 • Příznaky – Často se projevuje jako bulka pod kůží, která se při námaze vyklenuje, může se vytvořit kdekoliv na břiše (třísla, pupek, bránice, jizva po operaci). Postižené místo může bolet nebo být citlivé.
 • Léčba – Jedině včasná operace, aby se předešlo nebezpečnému a velmi bolestivému uskřinutí, kdy se část břišních orgánů pod kůží zaškrtí, zůstane bez přísunu kyslíku a jedná se o život ohrožující stav.
 • Statistika – V ČR zemře na uskřinutou kýlu několik lidí ročně.
 • Prevence – Nekouřit, posilovat břišní svaly, netahat těžká břemena, udržovat přiměřenou tělesnou hmotnost, léčit zácpu

Akutní bolest břicha: Poznáte banalitu od nebezpečného problému?

Typy kýl – hrozí vám uskřinutí kýly? | Lepší péče

Kýla je vak tvořený pobřišnicí v místě oslabení břišní stěny. Jeho obsahem jsou pohyblivé orgány dutiny břišní, nejčastěji střevo. Vrozené kýly jsou přítomny již při narození. Jejich příčinou je neuzavření některých struktur, které měly svoji funkci při vývoji plodu.

Získaná kýla

Častější jsou kýly získané v pozdějším věku. Jejich příčinou je oslabení břišní stěny, zejména pojivové tkáně. Podle polohy se kýly dělí na zevní a vnitřní. Zevní kýly se tlačí pod kůži a jsou viditelné a hmatatelné jako vystupující podkožní bulka. Vnitřní kýly se tvoří v záhybech pobřišnice uvnitř těla a nejsou na první pohled patrné.

Uskřinutá kýla

Uskřinutá kýla je závažný stav, při kterém se v kýlním vaku zaškrtí kýlní obsah, většinou střevo. Může se tak stát náhle, když zvýšený nitrobřišní tlak vtlačí střevní kličku úzkou brankou do kýlního vaku.

Ve druhém případě je kýlní branka dostatečně široká, ale střevní kličky zvětší svůj objem střevními plyny a dalším obsahem, a brankou zpět neprojdou. Nebezpečím uskřinuté kýly je vznik neprůchodnosti střeva a hromadění střevního obsahu. Omezené prokrvení vede k odumírání tkáně a následné infekci.

Tento stav, který se projeví akutní bolestí v krajině břišní, zvracením a zástavou odchodu plynů i stolice, vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.

Kýly dále dělíme podle místa, kde se na těle vyskytují:

1. Tříselná kýla

Tříselná kýla je nejčastějším druhem kýly, představuje přibližně 75 % všech případů. Poměr mužů a žen je u tohoto onemocnění přibližně 85 % ku 15 %.

Tříselná kýla vzniká v tříselném kanálu, kudy u mužů prochází chámovod, u žen děložní vaz. Pod kůží v třísle je možné nahmatat vyklenutí či vyboulení, které vleže obvykle spontánně zmizí.

Za určitých okolností může dojít k vytlačení orgánů břišní dutiny až do šourku u mužů nebo do velkých stydkých pysků u žen.

2.Pupeční kýla

Pupeční kýla tvoří asi 10 % případů a je nejčastější u novorozenců. Oblast pupku, kterou u novorozenců prochází pupečník, představuje zeslabené místo břišní stěny. U žen vzniká často v důsledku roztažení a vyklenutí pupeční jizvy díky opakovaným těhotenstvím.

3. Kýla v jizvě

Každý chirurgický zákrok v břišní dutině přináší nebezpečí, že výsledná jizva povolí a vznikne kýla, neboť tkáň jizvy již nemá elastické vlastnosti původní břišní stěny. V 10–15 % případů se jizva po nějaké době od operace rozestoupí, střeva nebo tuková tkáň se protlačí vzniklým defektem a vyklenou se pod kůží.

4. Stehenní kýla

Další místo, kde může vzniknout kýla, je pod tříselným vazem, kudy prochází stehenní žíla. Tato kýla se vyskytuje třikrát častěji u žen než u mužů.

5. Břišní kýla

Tato kýla se objevuje nad pupeční jizvou v horní části břicha. Je častější u mužů.

6. Brániční kýla

Jedná se o typ vnitřní kýly. Vznikne tehdy, když se kýlní vak vtlačí přes bránici do mezihrudí. Může způsobovat návrat žaludečních šťáv ze žaludku do jícnu a pálení žáhy.

Kýla pupeční

Jedná se o patologické vyklenutí pobřišnice v místě pupku, do kterého se přechodně či trvale vsunuje část břišního obsahu – nejčastěji střevo, předstěra či tuk.

 Pupeční kýla vzniká v oslabeném místě břišní stěny, může být získaná (ponámahová) či vrozená.

Velikost pupeční kýly se pohybuje od malých kýl velikosti třešně až po rozsáhlé kýly rozměrů dětské hlavy.

Příznaky

Nejčastěji měkké nebolestivé vyklenutí , patrné ve stoje či při námaze. Dále mohou být pocity nadýmání, tlakové či tahavé bolesti.

Komplikace

Nejzávažnější komplikace u pupeční kýly je uskřinutí – obvykle při námaze může dojít k prudkému velmi bolestivému zduření kýly, která nelze vrátit (reponovat) zpět do břišní dutiny.

Postupně dochází k narůstající bolesti celého břicha se zvracením, zástavou odchodu větrů a stolice. Tento stav se řadí mezi náhlé příhody břišní a vyžaduje akutní operační řešení.

Neléčená kýla může někdy dosahovat obrovských rozměrů.

Léčba

1) Operační řešeníV současné době jsou možné dva typy prováděných operací

a) laparoskopická operace – z řezu mimo místo pupeční kýly naplnění břišní dutiny CO2 a následné zavedení laparoskopické kamery a operačních nástrojů z dalších dvou drobných řezů.

Následně se zevnitř břicha kýla ošetří speciální síťkou. Výhodou tohoto typu operace je lepší kosmetický efekt a nižší procento recidiv, nevýhodou obtížnost provedení při velkém množství srůstů (např.

po předchozích operacích).

 • b) klasická operace – kožní řez v místě pupeční kýly , repozice obsahu kýly zpět do břišní dutiny, ručně šitá plastika břišní stěny, steh podkoží a kůže.
 • 2) Konzervativní (neoperační) postup

Je indikován pouze u pacientů, kteří operační řešení buď odmítají či jejich celkový zdravotní stav operaci neumožňuje. Spočívá v nošení speciálních kýlních pasů.

Tříselná kýla – příznaky, léčba a prevence

Tříselná kýla sama o sobě není nebezpečná. Může ale vést k vážným, až život ohrožujícím komplikacím. Co je vlastně tříselná kýla a jak poznat její příznaky? Co znamená uskřinutá kýla, jak probíhá léčba, jaká je prevence a proč kýlou častěji trpí muži? Čtěte dál.

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

Tříselná kýla vzniká proniknutím měkké tkáně (někdy i střeva) z břišní dutiny k povrchu v oblasti třísel – v důsledku oslabení břišní stěny.

„Tříselná kýla vzniká proniknutím měkké tkáně (někdy i střeva) z břišní dutiny k povrchu v oblasti třísel – v důsledku oslabení břišní stěny. Vzniklá výduť může způsobovat bolest třísel např.

při kašli či při zvedání těžkých věcí. U drtivé většiny případů je chirurgický zákrok jediný účinný způsob léčby,“ vysvětluje prim. MUDr. Jiří Duben, Ph.D.

, z EUC Kliniky Zlín.

TIP: O dalších druzích kýly (hernie, hernia) si můžete přečíst v našem obecnějším článku Kýla – velmi častý problém.

Příznaky tříselné kýly

Některé tříselné kýly mají velmi nenápadné příznaky. Většinou se ale projevují hmatatelnou bulkou v tříslech – zvětšuje se, když si stoupnete nebo zakašlete. Pokud se projeví některý ze symptomů níže, určitě navštivte svého lékaře. Jak poznat kýlu?

 • vyboulení v oblasti stydké kosti, pálení a bolest ve výduti,
 • slabost, pálení, tlak či bolest v tříslech (zvlášť při sklánění, kašli nebo zvedání věcí),
 • pokud střevo vystupuje na povrch v oblasti šourku, může se projevit i otok v oblasti varlat.

Uskřinutá kýla

Kýlu lze většinou vleže jemně zatlačit do břišní dutiny. Pokud ne, znamená to, že tkáň ve výduti uvízla. Právě to může vést k tzv. uskřinutí kýly. Do uskřinuté tkáně totiž neproudí krev, tudíž může odumřít. Pokud se tento stav neléčí, ohrožuje pacienta na životě. Žádá si tedy okamžitý chirurgický výkon.

Příznaky uskřinuté kýly

Pokud se objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte lékařskou pomoc okamžitě.

 • Náhlá a rostoucí bolest
 • Kýlní výduť měnící barvu (rudne, tmavne či se barví do fialova)
 • Nevolnost a zvracení
 • Horečka
 • Rychlý srdeční tep

Příznaky uskřinuté kýly vyžadují rychlé a odborné řešení. Foto: Andrea Piacquadio, Pexels

Tříselná kýla u mužů

Muži mají častěji oslabenou tříselnou oblast, protože se před narozením vyvíjejí jinak než ženy. Varlata rostou v dutině břišní, až pak sestupují do šourku. Poté se oblast uzavře a zůstane jen průchod pro chámovod. V případě, že toto uzavření neproběhne správně, zůstávají třísla oslabena.

Tříselná kýla u dětí – novorozenců

Tříselná kýla u novorozenců je důsledkem oslabení břišní stěny, které je vrozené. Někdy je kýla viditelná, jen když miminko pláče, kašle, nebo během vyprazdňování.

Tříselná kýla u žen

U žen je tříselná oblast zpevněná vazy, které pomáhají udržet dělohu. Kýla se tak spíše objevuje v místech, kde tyto tkáně navazují na stydkou kost.

Příčiny a rizikové faktory tříselné kýly

Tříselná kýla leckdy nemá zjevné příčiny. Někdo má břišní stěnu oslabenou od narození, u někoho se oslabení a následná kýla rozvinou v pozdějším věku – důsledkem stárnutí, namáhavé fyzické aktivity nebo chronického kašle. Ke vzniku tříselné kýly mohou tedy přispět tyto rizikové faktory:

 • Mužské pohlaví – muži trpí tříselnou kýlou častěji než ženy. Naprostá většina novorozeneckých tříselných kýl postihuje chlapečky.
 • Rodinná anamnéza – máte-li kýlu v rodině, je větší pravděpodobnost, že postihne i vás.
 • Chronický kašel – i ten riziko rozvinutí kýly zvyšuje. Také u pacientů s cystickou fibrózou se tříselná kýla objevuje častěji.
 • Chronická zácpa – častá námaha během vyprazdňování je běžnou příčinou kýly.
 • Nadváha – již střední obezita způsobuje zvýšený tlak na břišní stěnu.
 • Těhotenství – může oslabit svaly v břišní stěně a zvyšuje tlak uvnitř břicha.
 • Povolání – povolání vyžadující dlouhé stání nebo tvrdou fyzickou práci zvyšují riziko vzniku tříselné kýly. Stejně tak častá manipulace s velmi těžkými předměty.
 • Nedonošené děti – u předčasně narozených dětí je riziko rozvinutí tříselné kýly větší.
 • Osobní historie kýly – pokud už vás někdy tříselná kýla postihla, je vyšší pravděpodobnost, že se objeví další (obvykle na protější straně).

I těhotenství je rizikovým faktorem tříselné kýly. Foto: Daniel Reche, Pexels

Komplikace tříselné kýly

Tlak na okolí tkáně

Pokud se kýla neodstraní chirurgicky, zvětšuje se. Velká kýla pak může tlačit na okolí (například na varlata) a způsobovat bolest a otok.

Obstrukce

Kýla může omezit průchodnost vyhřezlého střeva. Tento stav je spojen s bolestí, nevolností či zvracením – vyžaduje rychlé chirurgické řešení.

Uskřinutí

Nejzávažnějším stavem je již zmiňované uskřinutí, které zamezuje průtoku krve v uskřinuté části. To může vést k odumření tkáně nebo k prasknutí střeva a vylití jeho obsahu do dutiny břišní. Jedná se o velmi závažný stav vyžadující akutní chirurgické řešení. 

Léčba tříselné kýly

„Jediným účinným způsobem léčby tříselné kýly je zpravidla chirurgický zákrok – klasický, případně laparoskopický. Pobyt v nemocnici při operaci tříselné kýly většinou nepřesáhne 2 až 3 dny,“ upozorňuje prim. MUDr. Jiří Duben, Ph.D., z EUC Kliniky Zlín.

Klasická operace

Chirurg rozřízne tkáň, pronikne do tříselného kanálu, zatlačí obsah kýly zpět do dutiny břišní a provede plastiku tkání. Tento postup se používá u menších počínajících kýl, dále u žen a u dětí.

Trendem v posledních letech je tzv. beznapěťová plastika, kdy se vkládá do tříselného kanálu síťka, která zpevní břišní stěnu.

Po operaci se sice doporučuje přiměřený pohyb, ale návrat do obvyklého pohybového režimu trvá až 6 týdnů.

Laparoskopická operace

Jde o miniinvazivní zákrok provedený speciální technologií několika malými otvory v břišní stěně. Po zákroku zůstávají pouze malé jizvy, i rekonvalescence je kratší. Podstata operace je ale stejná jako u klasické operace – kýla se musí uzavřít a břišní stěna se zpevní síťkou. 

Prevence tříselné kýly

Vrozenému oslabení tříselného kanálu nelze zabránit. Můžete ale omezit namáhání břišních tkání a riziko kýly tak snížit.

 • Udržujte si rozumnou váhu
 • Jezte stravu s vlákninou (zabráníte náročnému vyprazdňování)
 • Vyhýbejte se zvedání velmi těžkých věcí
 • Nekuřte – kouření mj. způsobuje chronický kašel, který namáhá tříselnou krajinu

Recidiva kýly

I po správně provedené operaci kýly dochází k recidivám. Recidiva kýly vznikne nadměrnou fyzickou zátěží nebo nedodržením klidového režimu v časném pooperačním období. Příznaky recidivy jsou stejné jako u primární kýly.

Nikdy nepodceňujte příznaky

Tříselná kýla může vést k velmi vážným potížím. Nepodceňujte proto její příznaky u sebe ani u svých dětí. Nenechávejte nic náhodě a vždy raději vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

Vyskytly se u vás nebo u vašeho blízkého příznaky tříselné kýly? Objednejte se k profesionálům v oboru chirurgie na některém z pracovišť EUC: 

Chirurgie v EUC  

autor:

prim. MUDr. Jiří Duben, Ph.D.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *