Rizikové Faktory Ohrožující Zdraví?

Převážná část rizik, která ohrožují zdraví, přichází ze způsobu života, neboli je v našich rukou je ovlivnit. Obvykle si jim také říká faktory ovlivnitelné. Jsou to především kuřáctví, nepřiměřená a nevhodná výživa, s nadváhou a obezitou, nízká pohybová aktivita, nadměrná duševní zátěž a stres, nadužívání alkoholu.

Co se řadí mezi rizikové faktory?

Podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., se dále mezi rizikové faktory, jejichž expozici či zátěž je nutné hodnotit, řadí také: 1 Prach (s převážně fibrogenním účinkem, s možným fibrogenním účinkem, s převážně nespecifickým účinkem, s převážně 2 Psychická zátěž (stres, napětí a jiné okolnosti narušující duševní pohodu pracovníka); 3 Zraková zátěž (používání zvětšovacích přístrojů, More

Jaké jsou rizikové faktory při výkonu práce?

Zákon 350/2011 Sb. Při výkonu práce je člověk vystaven působení rizikových faktorů, které vždy v jisté míře negativně ovlivňují jeho zdraví.

Co je pojmem rizikový faktor?

Pod pojmem rizikový faktor rozumíme každou okolnost, podmínku, činitele či vlastnost pracovního systému, jež může být příčinou pracovního úrazu, nemoci z povolání, profesionální otravy nebo jiného poškození zdraví. Je proto nutné je vyhledávat a následně eliminovat.

Jaké jsou rizikové faktory z hlediska pracovních podmínek?

Mezi rizikové faktory z hlediska pracovních podmínek podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., řadíme: Chemické faktory (chemické karcinogeny, mutageny, olovo, azbest aj.); Fyzickou zátěž, tj.: Fyzikální faktory, tj.: neionizující a i onizující záření.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *