Vliv Práce A Pracovních Podmínek Na Zdraví?

Pokud prostředí a pracovní podmínky působí na člověka negativně, zhoršuje se jeho tělesná a duševní pohoda, sniţují se pracovní schopnosti a kvalita práce a je ohroţováno i jeho zdraví (Štikar, 2003). s biologickými činiteli, pracovní poloha, fyzická, psychická či zraková zátěţ a další (Tuček, 2005).

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *