Cíle ČNFO

Naším cílem je zlepšit obecné povědomí o osteoporóze a jejím významu ve společnosti, o jejích příčinách, možnostech prevence, diagnostiky a léčby. ČNFO podporuje vzájemnou spolupráci všech, kdo se s osteoporózou potýkají.

ČNFO bude pořádat přednášky a semináře o osteoporóze, její prevenci, diagnostice a léčbě. Budeme podporovat publikační činnost v těchto oblastech. Velký důraz klademe na zlepšení informovanosti odborné i obecné veřejnosti a na zlepšení komunikace a spolupráce jak mezi lékaři a pacienty, tak mezi lékaři různých oborů navzájem.

České národní fórum proti osteoporóze spolupracuje s řadou mezinárodních organizací. Celosvětově je to IOF (International Osteoporosis Foundation), v rámci Evropské Unie EU Osteoporosis Consultation Panel a European Parliament Osteoporosis Interest Group.

Společně chceme dosáhnout toho, aby byla osteoporóza přijata mezi hlavní priority v oblasti péče o zdraví jak na národní úrovni, tak na úrovni Evropské unie.

Adblock
detector