Členové ČNFO

Právnické osoby k 14. 7. 2005

1. Česká gynekologicko – porodnická společnost ČLS JEP (členství ukončeno na zasedání SR dne 20.6.2008)
2. Liga proti osteoporóze, občanské sdružení
3. Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
4. Novo Nordisk s.r.o.
5. Organon s.r.o. (členství ukončeno na zasedání SR ČNFO 30. 3. 2007)
6. Roche s.r.o.
7. Servier s.r.o.
8. Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
9. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Právnické osoby přihlášené po 14. 7. 2005

10. Aventis Pharma s.r.o. (členství ukončeno na zasedání SR ČNFO 10.8.2006)

Právnické osoby přihlášené po 19. 9. 2005

11. Zentiva , a.s. (přijata na zasedání správní rady dne 10. 11. 2005)

Právnické osoby přihlášené po 9. 11. 2005

12. Mediekos Labor s.r.o. (členství ukončeno na zasedání SR ČNFO 10.8.2006)
13. SSG ČR (členství ukončeno na zasedání SR dne 20.6.2008)

Právnické osoby přihlášené po 1. 1. 2007

14. Wyeth Whitehall Czech s.r.o. (přijata na zasedání SR dne 17.7.2007)

Fyzické osoby k 14. 7. 2005

1. Doc. MUDr. Milan Bayer, CSc.
2. MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.
3. Ing. Monika Kreidlová (členství ukončeno na zasedání SR 27.3. 2008)
4. MUDr.Jitka Vokrouhlická (členství ukončeno na zasedání SR dne 20.6.2008)
5. MUDr. Jan Rosa (členství ukončeno na zasedání SR ČNFO 10.8.2006)
6. MUDr. Vladimír Dvořák (členství ukončeno na zasedání SR 27.3. 2008)
7. MUDr. Aleš Skřivánek
8. Mgr. Kateřina Rubášová (členství ukončeno na zasedání SR ČNFO 10.8.2006)
9. Ing. Věra Hrušková
10. MUDr. Milan Cabrnoch
11. Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc

Fyzické osoby přihlášené po 9. 11. 2005

12. MUDr. Pavel Novosad (členství ukončeno na zasedání SR ČNFO 10.8.2006)
13. MUDr. Zdeněk Málek (členství ukončeno na zasedání SR ČNFO 10.8.2006)

Fyzické osoby přihlášené po 1. 1. 2006

14. MUDr., MVDr. Jan Šlesinger (přijat na zasedání SR dne 28. 3. 2006)

Fyzické osoby přihlášené po 1. 1. 2007

15. Ing. Pavlína Voláková (přijata na zasedání SR dne 30. 3. 2007)

Adblock
detector