Wat Betekent Wervelkolom?

De menselijke wervelkolom, ook wel ruggengraat genoemd, of columna vertebralis is, in het menselijke lichaam in de anatomische houding, een verticale kolom door het midden van de rug, die uit 33 of 34 wervels bestaat, met behalve tussen de atlas en de axis tussen elke twee wervels een tussenwervelschijf.
De wervelkolom (1) vormt de rug en nek en beschermt het ruggenmerg (2). De wervelkolom bestaat uit wervels (3). Tussen de wervels zitten tussenwervelschijven (4). Het ruggenmerg vormt samen met de hersenen (5) het centrale zenuwstelsel.

Wat is de beweeglijkheid van de wervelkolom?

Bovendien bezit iedere wervel boven en beneden twee gewrichtsuitsteeksels. Tussen de wervels liggen de tussenwervelschijven. De beweeglijkheid van de wervelkolom wordt bepaald door de vele gewrichtjes (voornamelijk de gewrichtsuitsteeksels) en tot op zekere hoogte ook door de tussenwervelschijven.

Wat zijn de krommingen van de wervelkolom?

De wervelkolom heeft twee convexe krommingen. Deze zijn voor het halsgedeelte en het lendengebied normaal (hals- en lendenlordose). Twee naar voren toe concave krommingen zijn normaal voor het borstgedeelte en het heiligbeengebied (borst- en sacraalkyfose).

Welke wervels zijn er?

De wervelkolom is opgebouwd uit afzonderlijke wervels. Zo zijn er van boven naar onder zeven halswervels, twaalf thoracale wervels en vijf lendenwervels. Onder de onderste lendenwervel bevindt zich het heiligbeen, waarvan het staartbeen het laagste gedeelte is.

Wat is een wervel?

De wervelkolom is het centrum van het bewegingsapparaat. Hij zorgt ervoor dat je rechtop kunt staan, maar ook dat je de rug goed kunt bewegen. De wervelkolom bestaat uit 24 wervels die op elkaar gestapeld zijn. Er zijn 7 nekwervels, 12 borstwervels en 5 lendenwervels.

Zajímavé:  Welke Klachten Bij Vitamine B12 Tekort?

Waar is de wervelkolom?

De wervelkolom bij de mens begint hoog in de nek, net onder de schedel, en loopt door tot het stuitje. Deze slinger van wervels bestaat uit 26 wervels. Het bekken, de ribben en de schouderbladen zijn verbonden met de wervelkolom. De wervelkolom steunt op het bekken en is van binnen hol.

Wat is het ruggenmerg?

Het ruggenmerg is het deel van het centraal zenuwstelsel dat zich in de wervelkolom bevindt. Het begint in de nek, onder de schedel, waar het aansluit op de hersenen, en het loopt tot aan de onderrug. Het is omringd door 3 vliezen, waartussen het ruggenmergvocht zich bevindt.

Is het ruggemerg of ruggenmerg?

Is het ‚de ruggenmerg‘ of ‚het ruggenmerg‘?

Het is ‚het ruggenmerg‘, want ruggenmerg is onzijdig. Als je het aanwijst is het ‚dat ruggenmerg‘.

Welke vorm heeft een gezonde wervelkolom?

De wervelkolom heeft in gezonde toestand de vorm van een ‚S‘ in zijaanzicht en een rechte lijn in achteraanzicht. De termen die u in deze context vaak hoort, zijn kyfose en lordose. Kyfose is de kromming met de bolle kant naar achter.

Wat zit er tussen de wervels?

Tussen twee wervels zit de tussenwervelschijf of discus. De wervelbogen vormen met elkaar een buis waarin het ruggenmerg verloopt. Tussen elke twee wervels komt ter weerszijden een zenuw uit het ruggenmerg te voorschijn. Deze zenuwen gaan dan naar de armen of de benen en zorgen voor de beweging en het gevoel.

Waarom heeft een wervel uitsteeksels?

Wervels hebben gewoonlijk twee laterale uitsteeksels, een aan elke kant van de wervelboog. Deze uitsteeksels worden dwarsuitsteeksels of transversale uitsteeksels genoemd en zijn aanhechtingspunten voor spieren en banden, die bijdragen aan de beweeglijkheid van de wervelkolom.

Zajímavé:  Welke Vitamine Zit Er In Kiwi?

Wat is de functie van de tussenwervelschijf?

Naast de banden en ligamenten valt ook de tussenwervelschijf onder het bindweefsel van de wervelkolom. De tussenwervelschijf bevindt zich telkens tussen twee opeenvolgende wervellichamen. De functie van de relatief zachte verbinding is met name schokdemping en het geleiden van bewegingen van de wervelkolom.

Waar zit de L1?

RADIO. L1 Radio is te ontvangen via de ether, DAB+ 7A, webradio L1.nl, Interactieve TV KPN kanaal 891, Ziggo Digitaal kanaal (1)831, DVB-T en Digitenne kanaal 117. L1 Radio is via DAB+ te ontvangen op kanaal 7A. Meer over onze uitzendingen via DAB+ vind je hier.

Waar ligt het staartbeen?

Het stuitje is het botje wat onderaan de rug ligt, het vormt het uiteinde van de wervelkolom. Hoewel je er niet vaak iets over hoort of leest, is stuitpijn een veel voorkomende klacht. Een pijnlijk stuitje (coccygodynie) kan bij zowel mannen, vrouwen als kinderen voorkomen.

Wat is de cervicale wervelkolom?

De bovenste cervicale wervels vormen de cervicale wervelkolom. Tussen deze botten zitten laagjes kraakbeen, tussenwervelschijven, die de wervels met elkaar verbinden en zorgen voor beweeglijkheid. Op deze manier liggen de botten opgestapeld en vormen ze een tunnel voor de zenuwen die door het ruggenmerg lopen.

Wat is gliacellen?

Gliacellen zijn cellen met een ondersteunende functie in de hersenen en worden ook wel steuncellen genoemd. Ze ruimen onder andere afgestorven zenuwcellen op en zorgen voor de stevigheid van de hersenen. De hersenen bevatten naar schatting negen keer zoveel gliacellen als zenuwcellen.

Hoeveel paar Ruggenmergzenuwen zijn er?

Spinale zenuwen of ruggenmergzenuwen zijn zenuwen die beiderzijds uittreden van uit de verschillende ruggenmergniveaus (cervicaal tot sacraal). De mens telt 31 paar spinale zenuwen: 8 paar cervicaal, 12 paar thoracaal, 5 paar lumbaal, 5 paar sacraal en 1 paar nervi coccygeus.

Zajímavé:  Welke Vitamine Moet Je Elke Dag Nemen?

Hoe kom je aan een Ruggenmerginfarct?

Oorzaak. Het krijgen van een ruggenmerginfarct is meestal gerelateerd aan een minder goede tussenwervelschijf in de wervelkolom. Vanuit deze tussenwervelschijf komt materiaal in contact met het bloed. Dit veroorzaakt een stolselprop die, in één van de aanvoerende vaten naar het ruggenmerg, vastloopt.

Wat is de beweeglijkheid van de wervelkolom?

Bovendien bezit iedere wervel boven en beneden twee gewrichtsuitsteeksels. Tussen de wervels liggen de tussenwervelschijven. De beweeglijkheid van de wervelkolom wordt bepaald door de vele gewrichtjes (voornamelijk de gewrichtsuitsteeksels) en tot op zekere hoogte ook door de tussenwervelschijven.

Wat zijn de krommingen van de wervelkolom?

De wervelkolom heeft twee convexe krommingen. Deze zijn voor het halsgedeelte en het lendengebied normaal (hals- en lendenlordose). Twee naar voren toe concave krommingen zijn normaal voor het borstgedeelte en het heiligbeengebied (borst- en sacraalkyfose).

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector