Lékař Zákoník Práce 2017?

Podle §90 Zákoníku práce má lékař mít mezi jednotlivými pracovními směnami 12 hodin odpočinku a jednou během sedmi po sobě jdoucích dnů 35 hodin odpočinku. Jedna směna přitom podle zákoníku práce nemůže trvat déle než 12 hodin.

Co je Propustka k lékaři zákoník práce?

Propustka k lékaři Zákoník práce. V případě, že zaměstnanec potřebuje vyšetření u lékaře v pracovní době, pokud návštěva mimo pracovní dobu není jinak možná, jedná se podle paragrafu 190 Zákoníku práce o důležitou osobní překážku v práci.

Jak ukládá zákoník práce povinnost překážku v práci?

Zákoník práce ukládá zaměstnanci povinnost překážku v práci zaměstnavateli prokázat. Za tím účelem zaměstnavatelé vydávají zaměstnancům propustky k lékaři, které jim lékař potvrdí. Splnění této povinnosti lékaři ukládá opět Zákoník práce v paragrafu 206. Propustka k lékaři: vzor, formulář, PDF

Může zaměstnanec navštívit lékaře v pracovní době?

V praxi není neobvyklá situace, že zaměstnanec potřebuje navštívit lékaře v pracovní době. Ze zákona má sice na toto placené volno nárok, ovšem při splnění stanovených podmínek. Obecně platí, že zaměstnanec by měl k lékaři chodit mimo pracovní dobu a z práce jen na dobu nezbytně nutnou.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *