Pangrol 20000 perorální enterosolventní tableta 50 tablet – vše o zdraví

Počet položek: 14 Zobrazit počet produktů na stránce: 12 24 48 Vše

Espumisan® kapky 100 mg/ml. Pro úlevu od nadýmání Když Vaše miminko trápí nafouklé bříško a prdíky, použijte kapky…

Detail produktu Pangrol 20000 perorální enterosolventní tableta 50 tablet – vše o zdraví

Přípravek Helicid 10 obsahuje léčivou látku omeprazol, která patří do skupiny léčiv nazývaných „inhibitory protonové pumpy“. Ty snižují množství…

Detail produktu

Iberogast je rostlinný léčivý přípravek užívaný při poruchách zažívacího traktu, zejména při poruchách funkce a pohybu žaludku a střev. Mezi příznaky…

Detail produktu

Iberogast je rostlinný léčivý přípravek užívaný při poruchách zažívacího traktu, zejména při poruchách funkce a pohybu žaludku a střev. Mezi příznaky…

Detail produktu Pangrol 20000 perorální enterosolventní tableta 50 tablet – vše o zdraví

Přípravek Helicid 10 obsahuje léčivou látku omeprazol, která patří do skupiny léčiv nazývaných „inhibitory protonové pumpy“. Ty snižují množství…

Detail produktu Pangrol 20000 perorální enterosolventní tableta 50 tablet – vše o zdraví

Pangrol® 20 000, enterosolventní tablety. Máte těžký žaludek po jídle? Důvěřujte léku Pangrol® 20 000 obsahuje 3 trávicí…

Detail produktu Pangrol 20000 perorální enterosolventní tableta 50 tablet – vše o zdraví

Pangrol® 20 000, enterosolventní tablety. Máte těžký žaludek po jídle? Důvěřujte léku Pangrol® 20 000 obsahuje 3 trávicí…

Detail produktu

Espumisan® kapky 100 mg/ml. Pro úlevu od nadýmání Když Vaše miminko trápí nafouklé bříško a prdíky, použijte kapky Espumisan® dávkování…

Detail produktu

Přípravek se užívá při překyselení žaludku a tím vyvolané žaludeční obtíže. Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

Detail produktu

rychlá a bezpečná úleva od pálení žáhy při pálení žáhy, při překyselení žaludku a pocitu plnosti působí již po 5 minutách bez cukru! – platí…

Detail produktu

Lactulose AL sirup změkčuje stolici a usnadňuje její odchod přitahováním vody do střeva. Upravuje fyziologickou činnost střev. Přípravek Lactulose AL…

Detail produktu

Rychlá a bezpečná úleva od pálení žáhy. při překyselení žaludku a pocitu plnosti úleva již po 5 minutách žvýkací tablety není třeba…

Detail produktu

Rychlá a bezpečná úleva od pálení žáhy. při překyselení žaludku a pocitu plnosti úleva již po 5 minutách žvýkací tablety není třeba…

Detail produktu

Přípravek Kinedryl se používá bez doporučení lékaře k předcházení a léčbě nevolnosti a zvracení při cestování dopravními prostředky (auto, vlak,…

Detail produktu

Pangrol 20000 por.tbl.ent.50 II

Pangrol 20 000 enterosolventní tablety

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Pangrol 20 000 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po 714 dnech, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je to Pangrol 20 000 a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pangrol 20 000 užívat 3. Jak se Pangrol 20 000 užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Pangrol 20 000 uchovávat 6. Další informace 1. CO JE PANGROL 20 000 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 1. Pangrol 20 000 obsahuje trávicí enzymy slinivky břišní (pankreatické enzymy).
 2. Pangrol 20 000 je indikován jako podpora trávení a vstřebávání jídla při problémech s enzymy slinivky břišní.
 3. Takové problémy mohou být spojeny například s: – konzumací těžce stravitelné zeleniny, mastných nebo neobvyklých jídel s následným zhoršením vstřebávání živin a poruchou trávení spojenou se ztrátou chuti k jídlu, říháním, zvedáním žaludku a průjmem (dyspepsie), – zrychlenou pasáží potravy střevem, způsobenou např. nervozitou nebo střevní infekcí
 4. Ve výše uvedených případech můžete přípravek Pangrol 20000 užívat bez doporučení lékaře. 2/5
 5. Problémy mohou být také spojeny s vážnějšími onemocněními diagnostikovanými
 6. Vaším lékařem, například: – dlouhodobý zánět slinivky břišní (chronická pankreatitida), která v současné době nerecidivuje,
 • cystická fibróza (dědičná choroba slizničních žláz postihující různé orgány),
 • zúžení vývodu slinivky břišní, způsobeném např. nádory nebo žlučovými kameny,
 • prodělání operací slinivky břišní
 • zrychlená pasáž potravy střevem, např. po operacích žaludku a střeva,
 • poruchy jater a žlučových cest,
 • celiakie,
 • zánětlivé střevní onemocnění (zejm. Crohnova choroba),
 • cukrovka (diabetes mellitus),
 • syndrom získané imunodeficience (AIDS),
 • Schwachmanův syndrom,
 • Sjögrenův syndrom.

Ve výše uvedených případech je možné začít užívat přípravek Pangrol 20000 pouze na doporučení lékaře. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PANGROL 20 000

UŽÍVAT

Neužívejte Pangrol 20 000 – jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na vepřové nebo nějakou jinou složku

Pangrolu 20 000. – při akutním zánětu slinivky břišní nebo při akutním vzplanutí (atace) chronického zánětu slinivky břišní během plně rozvinuté fáze onemocnění. Vhodné je ale občasné podávání ve fázi odeznívání ataky onemocnění během vytváření jídelníčku, pokud je prokázáno přetrvávající zhoršení pankreatických funkcí.

Zvláštní opatrnosti při použití Pangrolu 20 000 je zapotřebí – při příznacích odpovídajících ucpání střeva.

Ucpání střeva je známou komplikací u pacientů s cystickou fibrózou. V případě příznaků odpovídajících ucpání střeva je třeba také zvážit možnost zúžení střeva. – Pangrol 20 000 obsahuje aktivní enzymy, které při uvolnění v dutině ústní, např. při rozkousání tablety, mohou způsobit poškození sliznice (vytvoření vředů). Proto věnujte pozornost tomu, abyste vždy spolkl(a) Pangrol 20 000 celý.

 • Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
 • Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 • Při užívání hotových přípravků obsahujících výtažek z pankreatu může být sníženo vstřebávání kyseliny listové, což znamená, že může být nutné další podávání kyseliny listové.
 • Při současném užívání Pangrolu 20 000 může být snížen účinek léků na snížení krevního cukru (perorálních antidiabetik) acarbosy a miglitolu. 3/5
 • Těhotenství a kojení
 • Pangrol 20 000 můžete užívat v těhotenství a při kojení po poradě s lékařem.
 • Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 • Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
 • Důležité informace o některých složkách Pangrolu 20 000
Zajímavé:  Alergie Na Kravské Mléko Dieta?

Tento lék obsahuje laktózu. Pokud víte, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, užívejte Pangrol 20 000 pouze po poradě s lékařem. 3. JAK SE PANGROL 20 000 UŽÍVÁ

Vždy užívejte Pangrol 20 000 přesně podle pokynů v této příbalové informaci. Pokud si něčím nejste jistý/á, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Cílem léčby Pangrolem 20 000 je dosažení nebo udržení normální tělesné hmotnosti a normalizace frekvence a konzistence stolice.

Dávkování

Dávkování proto souvisí se závažností stávající poruchy trávení stejně jako dostupnost užitého přípravku pro zažívání. Obecně se jako základní dávka se doporučuje 20 000 40 000 IU lipázy.

Pokud tedy lékař nepředepíše jinak, je dávka 12 tablety na každé jídlo (odpovídá 20 00040 000 IU lipázy na každé jídlo). Potřebná dávka může být i vyšší. Zvýšení dávky by mělo probíhat vždy pod dohledem lékaře a jeho cílem by mělo být zmírnění příznaků (např. mastných stolic, bolestí břicha). Neměla by být překročena denní dávka 15 000 20 000 jednotek lipázy na kilogram tělesné hmotnosti.

 1. Dávkování u dětí (od 3 let) by měl určit lékař.
 2. Způsob podání
 3. Pangrol 20 000 se polyká celý během jídla a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny.
 4. Délka léčby
 5. Pokud užíváte Pangrol 20 000 na doporučení nebo předepsání lékaře, potom délka užívání Pangrolu 20 000 vychází z průběhu Vaší nemoci a určuje ji Váš lékař.
 6. Pokud užíváte Pangrol 20 000 bez předchozí konzultace s lékařem a Váše příznaky se po 714 dnech užívání Pangrolu 20 000 nezlepší nebo naopak zhorší, musíte kontaktovat lékaře.
 7. Pokud máte dojem, že účinek Pangrolu 20 000 je příliš silný nebo příliš slabý, kontaktujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 8. Jestliže jste užil(a) více přípravku Pangrol 20 000, než jste měl(a)
 9. Užité množství Pangrolu 20 000 může značně překročit doporučenou dávku.
 10. Nepředpokládají se žádné škodlivé účinky.
 11. Jestliže jste zapomněl(a) užít Pangrol 20 000
 12. Nezdvojnásobujte dávku, abyste tak nahradil(a) zapomenutou tabletu. 4/5
 13. Jestliže jste přestal(a) užívat Pangrol 20 000
 14. Když ukončíte léčbu Pangrolem 20 000 příliš brzy nebo když léčbu přerušíte, je pravděpodobné, že se nedostaví kýžený léčebný účinek, nebo že se vaše špatné zažívání opět zhorší.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 • Podobně jako všechny léky, může mít i Pangrol 20 000 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 • Významné nežádoucí účinky nebo příznaky, kterým byste měl(a) věnovat pozornost, a opatření pro případ, že se u vás objeví
 • Pokud se u vás objeví některý z níže uvedených nežádoucích účinků, přestaňte užívat
 • Pangrol 20 000 a navštivte lékaře hned, jak je to možné.
 • Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat méně než 1 pacienta z 10 000)
 • Žaludek a trávicí ústrojí: U pacientů s cystickou fibrózou bylo po podání vysokých dávek výtažku z pankreatu (léčivé látky Pangrolu 20 000) popsáno zúžení dolní části střeva.
 • Po užití výtažku z pankreatu byly popsány reakce přecitlivělosti trávicího ústrojí (jako průjem, bolest žaludku a nevolnost).
 • Imunitní systém: Po užití výtažku z pankreatu byly popsány reakce přecitlivělosti okamžitého typu (jako kožní vyrážka, kýchání, slzení a dušnost z důvodu zúžení průdušek).
 • Četnost výskytu nežádoucích účinků není známa (nelze odhadnout na základě dostupných údajů):

Ledviny a močové cesty: U pacientů s cystickou fibrózou, zejména při užívání vysokých dávek výtažku z pankreatu, může dojít ke zvýšenému vylučování kyseliny močové. Pokud máte cystickou fibrózu, bude vám lékař kontrolovat vylučování kyseliny močové močí, aby se předešlo tvorbě kamenů z kyseliny močové.

Pokud u vás bude některý nežádoucí účinek závažný, nebo pokud zaznamenáte nějaký nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK PANGROL 20 000 UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Pangrol 20 000 po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 5/5

 1. Podmínky uchovávání
 2. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
 3. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE

Co Pangrol 20 000 obsahuje

Zajímavé:  Křečové Žíly Léčba Prevence?

Léčivou látkou je: 1 enterosoleventní tableta obsahuje: pancreatinum 200 mg (aktivita lipázy min. 20 000 IU/tabl. aktivita amylázy min. 12 000 IU/tabl. aktivita proteázy min. 900 IU/tabl.)

 • Pomocnými látkami jsou:
 • Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, krospovidon (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát (rostlinný)
 • Potah: hydroxypropylmethylcelulosa, disperze methakrylátového kopolymeru E 30%, triethylcitrát, oxid titaničitý (E171), mastek, simetikonová emulze 30%, vanilkové aroma, bergamotové aroma Firmenich, makrogol 6 000, sodná sůl karmelosy, polysorbát 80 (rostlinný)
 • Jak Pangrol 20 000 vypadá a co obsahuje toto balení
 • Pangrol 20 000 jsou bílé až světle šedé, bikonvexní potahované tablety.
 • Jsou uloženy v PVC/PVDC/Al nebo v Al-Al blistru a krabičce.
 • Originální balení obsahuje 10, 20, 50 nebo 100 tablet.
 • Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 • Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
 • Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
 • Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.3.2012

PANGROL – příbalový leták

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7–14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 • 1. Co je Pangrol a k čemu se používá
 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pangrol užívat
 • 3. Jak se Pangrol užívá
 • 4. Možné nežádoucí účinky
 • 5. Jak Pangrol uchovávat
 • 6. Obsah balení a další informace
 • Co je Pangrol?
 • Pangrol je lék, který obsahuje látky podporující trávení (enzymy) ze slinivky břišní vepřů (práškový pankreatin, nazývaný také pankreatin).
 • K čemu se Pangrol používá?
 • Pangrol je určen k podpoře trávení a vstřebávání potravy při problémech s enzymy z Vaší slinivky břišní.
 • Takové problémy mohou být spojeny například s:
 • – konzumací těžce stravitelné zeleniny, mastných nebo neobvyklých jídel s následným zhoršením vstřebávání živin a poruchou trávení spojenou se ztrátou chuti k jídlu, říháním, zvedáním žaludku a průjmem (dyspepsie),
 • – příliš rychlým průchodem potravy střevem způsobeným např. nervozitou nebo střevní infekcí,
 1. Ve výše uvedených případech můžete přípravek Pangrol užívat bez doporučení lékaře.
 2. Pokud se do 7–14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
 3. Problémy mohou být také spojeny s vážnějšími onemocněními diagnostikovanými Vaším lékařem, například:
 • – dlouhodobý zánět slinivky břišní (chronická pankreatitida), který v současné době nevzplanul,
 • – cystická fibróza (dědičná choroba slizničních žláz postihující různé orgány),
 • – zúžení vývodu slinivky břišní způsobené např. nádory nebo žlučovými kameny,
 • – prodělání operace slinivky břišní,
 • – příliš rychlý průchod potravy střevem např. po operacích žaludku a střev,
 • – poruchy funkce jater/žlučových cest,
 • – celiakie,
 • – zánětlivé onemocnění střev (zejména Crohnova choroba),
 • – cukrovka (diabetes mellitus),
 • – syndrom získané imunodeficience (AIDS),
 • – Schwachmanův syndrom,
 • – Sjogrenův syndrom.

Ve výše uvedených případech se Pangrol užívá pouze na doporučení lékaře.

Neužívejte Pangrol:

 • – jestliže jste alergický(á) na práškový pankreatin, vepřové nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • – pokud trpíte akutním zánětem slinivky břišní nebo akutním vzplanutím chronického zánětu slinivky břišní během plně rozvinuté fáze onemocnění. Vhodné je ale občasné podání ve fázi odeznívání záchvatu onemocnění při vytváření jídelníčku (lehká strava), pokud zažívací potíže přetrvávají.

Upozornění a opatření

 • – Před užitím přípravku Pangrol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže si všimnete, že máte obtíže podobné zneprůchodnění střev (např. bolest břicha, nedostatečná funkce střev, nevolnost, zvracení). Neprůchodnost střev je známou komplikací u pacientů s cystickou fibrózou.
 • – Pokud se objeví neobvyklé žaludeční nebo trávicí obtíže nebo se obtíže změní, měl(a) byste se nechat preventivně vyšetřit lékařem, aby se vyloučilo možné poškození střev. Týká se to zejména pacientů užívajících více než 10000 jednotek lipázy na kg tělesné hmotnosti denně.
 • – Tento přípravek obsahuje aktivní enzymy, které při uvolnění v dutině ústní např. při rozkousání tablety, mohou způsobit poškození sliznice (např. poranění sliznice úst). Proto dávejte pozor, abyste tablety přípravku Pangrol spolknul(a) celé.

Tento léčivý přípravek je určen dospělým. O použití přípravku u dětí starších 3 let by měl rozhodnout lékař.

 • Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
 • Při užívání léčivých přípravků obsahujících práškový pankreatin může být sníženo vstřebávání kyseliny listové (vstřebávání kyseliny listové do krve), což znamená, že může být nutné doplňkové podávání kyseliny listové.
 • Při současném užívání přípravku Pangrol může být snížen účinek léků na snížení krevního cukru (perorálních antidiabetik) acarbosy a miglitolu.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zkušenosti s podáváním přípravku Pangrol těhotným ženám nejsou dostatečné. Co se týče těhotenství, vývoje nenarozeného dítěte, porodu a vývoje dítěte po porodu, jsou k dispozici jen nedostatečné údaje ze studií na zvířatech. Možné riziko pro člověka není známo. Jestliže jste těhotná nebo kojíte, neměla byste Pangrol užívat, pokud to Váš lékař nepovažuje za nezbytně nutné.

Zajímavé:  Mononukleoza Priznaky A Lecba?

Pangrol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

1–2 tablety přípravku Pangrol na každé jídlo (což odpovídá 20000 – 40000 IU lipázy na každé jídlo).

Dávkování odpovídá závažnosti stávající poruchy trávení. Potřebná dávka může být i vyšší. Zvyšování dávky by mělo probíhat pouze pod dohledem lékaře a jeho cílem by mělo být zmírnění příznaků (např. mastných stolic, bolestí břicha).

Neměla by být překročena denní dávka 15000 – 20000 jednotek lipázy na kilogram tělesné hmotnosti. Zejména u pacientů s cystickou fibrózou by dávka enzymů neměla být vyšší než je třeba k adekvátnímu vstřebávání tuků.

Dávkování u dětí (od 3 let) by měl určit lékař.

Tablety přípravku Pangrol se polykají celé během jídla a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Dávejte pozor, abyste tablety polykal(a) celé, protože účinnost přípravku Pangrol je po rozkousání tablet snížena a obsažené enzymy mohou po uvolnění poškodit sliznici úst. Poté pijte hodně tekutin (vody nebo šťávy).

 1. Pokud užíváte Pangrol na doporučení nebo předepsání lékaře, potom délka užívání přípravku Pangrol vychází z průběhu Vaší nemoci a určuje ji Váš lékař.
 2. Pokud užíváte Pangrol bez předchozí konzultace s lékařem a Vaše příznaky se po 7–14 dnech užívání přípravku Pangrol nezlepší nebo se naopak zhorší, musíte kontaktovat lékaře.
 3. Pokud máte pocit, že účinek přípravku Pangrol je příliš silný nebo příliš slabý, kontaktujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Pijte potom hodně vody a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Velmi vysoké dávky práškového pankreatinu mohou zvýšit hladinu kyseliny močové v krvi (hyperurikémie) a moči (hyperurikosurie) zejména u pacientů s cystickou fibrózou.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu, ale pokračujte v léčbě podle doporučení.

Pokud ukončíte léčbu přípravkem Pangrol dříve, nebo pokud léčbu přerušíte, lze očekávat návrat příznaků obtíží. Poraďte se s Vaším lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás objeví některý z níže uvedených nežádoucích účinků, přestaňte užívat Pangrol a navštivte lékaře hned, jak je to možné. Lékař rozhodne o další léčbě.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 lidí)

 • – průjem, břišní diskomfort, bolest břicha, nevolnost, zvracení
 • – časné alergické reakce, např. kožní vyrážka, kopřivka (urticaria), kýchání, slzení, dušnost způsobená zúžením dýchacích cest (bronchospasmus), dýchavičnost
 • – alergické reakce trávicího traktu
 • – u pacientů s cystickou fibrózou bylo po podání vysokých dávek práškového pankreatinu popsáno zúžení v oblasti tenkého střeva/červovitého přívěsku slepého střeva a vzestupné části tlustého střeva. Toto zúžení může teoreticky způsobit neprůchodnost střev (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 • – u pacientů s cystickou fibrózou, zejména při užívání vysokých dávek práškového pankreatinu, se může objevit zvýšené vylučování kyseliny močové močí. Pokud máte cystickou fibrózu, lékař Vám bude kontrolovat vylučování kyseliny močové močí, aby se předešlo tvorbě kamenů z kyseliny močové.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav

pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Podmínky uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 • Léčivou látkou je:
 • 1 enterosolventní tableta obsahuje pancreatis pulvis z vepřových pankreatů 160,00 – 222,22 mg s minimální aktivitou:
 • lipasum 20000 IU/tableta
 • amylasum 12000 IU/tableta
 • proteasum 900 IU/tableta
 • Pomocnými látkami jsou:
 • Jádro tablety:
 • monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, krospovidon (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát
 • Potahová vrstva tablety:
 • hypromelosa, disperze methakrylátového kopolymeru E30%, triethylcitrát, oxid titaničitý (E171), mastek, simetikonová emulze 30%, vanilkové aroma, bergamotové aroma Firmenich, makrogol 6000, sodná sůl karmelosy, polysorbát 80, hydroxid sodný.
 1. Pangrol jsou bílé až světle šedé, mírně bikonvexní potahované tablety s hladkým povrchem.
 2. Jsou uloženy v PA-Al-PVC/Al blistru a krabičce.
 3. Originální balení obsahuje 10, 20, 50 nebo 100 tablet.
 4. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

2. 8. 2018

6/6

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector