Co Je Symptomatická Léčba?

Symptomatická léčba zaměřená na příznaky (symptomy) onemocnění a udržení kvality života pokračuje v okamžiku, kdy již není možná léčba zaměřená na vlastní (nádorové) onemocnění.

Co je to symptomatický?

Symptomatický znamená „vykazující příznaky (symptomy)“ nebo „týkající se příznaků (symptomů)“.

Co je podpůrná léčba?

léčba podpůrná – podávání léků, které mohou zabránit vzniku léčebných komplikací nebo průběh již vzniklých komplikací zmírnit co do závažnosti či doby trvání.

Co je Kauzální terapie?

Kauzální léčba je taková léčba, která je zaměřena na příčinu nemoci. Pro úspěšnou kauzální léčbu musí být splněny dva předpoklady: je známa příčina onemocnění, existuje lék či výkon, který příčinu i samotné onemocnění může odstranit.

Co je léčba?

Léčba (terapie, kúra, kurýrování) je souhrnný název pro soubor opatření prováděných s cílem ovlivnit průběh onemocnění.

Co je kurativní léčba?

Cílem kurativní (latinské curatio = léčení) léčby je vyléčení pacienta. Vyléčení lze docílit ‚běžnou‘ léčbou s minimem nežádoucích účinků, mnohdy je však nutná radikální (agresivní) léčba, např. kombinace radioterapie s chemoterapií, což může mít řadu nepříznivých účinků nebo trvalých následků.

Co je Podpurna?

Podpůrná léčba je takový typ léčby, který zvyšuje šance nemocného na vyléčení či zmírňuje příznaky nemoci, aniž by však léčil samotnou chorobu či samostatně vedl k uzdravení. Případně se tímto termínem může označovat méně účinná léčba, která se přidává k hlavní (účinnější), aby ji podpořila.

Jak nejlépe zvládnout chemoterapii?

Deset tipů, jak snáze zvládnout chemoterapii

  1. Vytvořte síť lidí, kteří vám budou oporou.
  2. Informujte onkologa o lécích, které užíváte.
  3. Pijte dostatek tekutin před i po chemoterapii.
  4. Využijte služeb zdravotnického zařízení.
  5. Noste pohodlné oblečení.
  6. Nebojte se zeptat.
  7. Řekněte si o lék proti nevolnostem a zvracení.
Zajímavé:  Nejčastější závažná oční onemocnění – vše o zdraví

Jak vznikají nemoci?

Mezi fyzikální příčiny nemoci patří například vlivy mechanické, vliv teplotních změn, ionizujícího záření a elektrického proudu nebo také prudké změny atmosférického tlaku. Mechanické vlivy – způsobují úrazy nebo dekubity.

Co znamená BIO léčba?

Biologická léčba má název od toho, že léčivý přípravek je produktem živého organismu. Pro potřeby humánní medicíny je biologická léčba vyráběná vhodnými buněčnými kulturami v bioreaktorech farmaceutických firem. Daným buňkám se dodá genetická informace léku, který chceme vyrábět.

Jak na Bechtěreva?

Lék na Bechtěrevovu chorobu zatím neexistuje. Léčba proto spočívá jen v tlumení příznaků, jakými jsou bolest a zánět. Kromě medikamentů pomáhá také pravidelná rehabilitace, která může značně zpomalit hrozící tuhnutí páteře.

Co je biologická léčba lupenky?

Biologická léčba

Zde blokují činnost určitých buněk imunitního systému, které hrají v psoriáze určitou úlohu. Zatímco jiné možnosti léčby lupénky také ovlivňují imunitní systém organismu, je účinek biologických přípravků specifičtější, neboť zasahují v konkrétním patogenetickém kroku psoriázy.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *