Překlad lékařské zprávy – Vše o zdraví

Překlad lékařské zprávy - Vše o zdraví

Významová a věcná přesnost je u lékařských překladů na prvním místě. Jedná se o texty týkající se lidského zdraví, i sebemenší nepřesnost tedy může mít fatální následky. Lékařské překlady tedy musí vyhotovit překladatelé, kteří mají obor medicíny vystudovaný a ovládají terminologii a odborné výrazy ve zdrojovém i cílovém jazyce.

Odborné překlady lékařských textů určených pro další reprodukci a publikaci pro vás na vyžádání upravíme dle cílové skupinu publika, pro které je text určen. Velmi častou a běžnou podmínkou ze strany redakčních editorů je zachování rozsahu textu nebo dodržení jiných publikačních standardů dané země nebo vydavatele. Tyto a podobné požadavky ve vašem překladu vždy zohledníme.

Lékařské překlady z oboru medicíny, medicínské techniky a farmacie u nás vyhotovují prověření a zkušení odborníci, kteří se na lékařskou terminologii specializují.

Zajišťujeme tak významovou přesnost, terminologickou správnost a používání takových termínů, které lékaři v daném oboru běžně využívají.

Překladatele doplňují specialisté daného oboru provádějící odbornou korekturu vyhotoveného překladu včetně případného kontrolního zpětného překladu. Výstupní kontrolní čtení našimi editory je u lékařských překladů samozřejmostí.

Kvalitně přeložené lékařské texty obsahují správně zvolenou terminologii a styl a pro čtenáře jsou zcela srozumitelné. Na čtenáře takový text působí jako autorský text a nikoli jako překlad. Budí tak v jeho očích vyšší důvěru a dokáže čtenáře, redaktory nebo editory účinněji oslovit. Přizpůsobte i vy svoje lékařské překlady čtenářům cílového jazyka využitím tzv. „market-ready translations“.

Zdravotní dokumentace Lékařské zprávy Příbalové letáky Odborné lékařské články Manuály k lékařských přístrojům a vybavení Klinické studie

Překlad lékařské zprávy - Vše o zdraví

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte Překlad lékařské zprávy - Vše o zdraví
Překlad lékařské zprávy - Vše o zdraví Překlad lékařské zprávy - Vše o zdraví Překlad lékařské zprávy - Vše o zdraví Překlad lékařské zprávy - Vše o zdraví Překlad lékařské zprávy - Vše o zdraví

Chcete se aktivně podílet na léčení, ale nerozumíte zkratkám v lékařských zprávách? Medlingo pomůže!

Tisková zpráva: Stejně jako elektrikář, kadeřník nebo kuchař, i doktor nabízí pouze služby, které mohou někomu sednout a jinému ne. Doktor nemá patent na rozum. I u něj se kvalita nabízených služeb případ od případu liší.

Doktoři chybují, mýlí se a jejich osobní přístup nemusí sednout každému pacientovi. Pacient navíc nemusí být spokojený ani s časem, který mu doktor věnuje, nebo s časem, který on musí věnovat jemu. Vztah pacienta a lékaře může být jednoduše velmi komplikovaný.

Naštěstí ani doktor není někdo, koho máme na celý život, ale někdo, koho můžeme v případě nutnosti vyměnit.

Doktor není kuchař!

Má to však jeden háček, doktor měl dosud v ruce vždy něco, co pacientovi zamezovalo přesně vyhodnotit jeho schopnosti. Tím něčím byla nejen složitost medicíny, ale také lékařská zpráva plná nerozluštitelných zkratek, latinských výrazů a cizích slov.

Na ní si každý obyčejný pacient vylámal zuby. To byl jeden z hlavních rozdílů mezi doktorem a kuchařem. Právě to bránilo ve většině případů pacientovi, aby se plně podílela na své léčbě a byl schopen dělat závažná zdravotní rozhodnutí. Alespoň donedávna.

Mimo návštěvy doktora, čekání v čekárně a následného ptaní existuje k rozluštění lékařských zpráv ještě další možnost. Tou je projekt, který se nachází na stránkách společnosti Medlingo.

Tam je všem nespokojeným, bezradným nebo časově zaneprázdněným pacientům dána možnost nechat si přeložit své zdravotní zprávy.

Překlad lékařské zprávy - Vše o zdraví
Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Není překlad jako překlad

Překlad je na stránkách nabízen hned ve dvou variantách, v základním a v prémiovém zpracování. Základní zpracování, slouží zejména těm, kteří se chtějí pouze o trochu více zorientovat v problematice, a také těm, kteří nechtějí zůstat v nejistotě.

Oproti tomu druhé, prémiové zpracování, je vhodné i pro ty, kteří jsou nespokojeni s celkovým průběhem léčby. Základní zpracování přinese pacientovi překlad zaslané lékařské zprávy do laicky srozumitelného jazyka, “pacientštiny”.

Konkrétně jde o přepsání zkratek, latinských pojmů a cizích slov do formy srozumitelné pro běžného pacienta. S druhou variantou pacient získá mimo základní překlad lékařské zprávy i další vysvětlující komentáře a odkazy na vhodné internetové stránky.

Je-li to možné, jsou mu zaslány rovněž názorné obrázky s laickým popisem. Jak přesně to může vypadat, je možné vidět zde.

Jestli tedy patříte k pacientům, kteří mají k dispozici jen nesrozumitelné informace o svém zdravotním stavu, nebo dokonce k těm, kteří nesouhlasí s tím, co dělá jejich doktor, netestujte již svou svatou trpělivost, ale obraťte se tam, kde vám pomohou. Na stránkách společnosti Medlingo se o vás postarají zkušení lékaři, kteří vám vše potřebné vysvětlí. Neváhejte!

Překlad lékařské zprávy - Vše o zdraví
Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Překlady a korektury z | do němčiny & angličtiny

Profesionální překlady lékařských a propouštěcích zpráv poskytujeme od roku 2007. Překládáme lékařské zprávy, propouštěcí zprávy a posudky do více než 100 jazyků v nejrůznějších jazykových kombinacích. V rámci našich překladatelských služeb jsou samozřejmostí i jazykové korektury a překlady lékařských zpráv mezi dvěma cizími jazyky.

Překlady lékařských, propouštěcích zpráv a posudků jsou jednou z nejsložitějších oblastí v překladatelství. Tyto zprávy obsahují často pouze větné fragmenty, značné množství lékařských termínů a zkratek. To vyžaduje nejenom znalosti této problematiky, ale i zkušenosti a cit pro správnou volbu odborných výrazů v cílovém jazyce.

Překlad lékařské zprávy a překlad propouštěcí zprávy vyhotovují překladatelé – rodilí mluvčí s lékařským  vzděláním a v souladu se svojí odbornou kvalifikací a tím Vám garantujeme nejvyšší odbornou úroveň všech lékařských překladů.

Překlad lékařské, propouštěcí zprávy představuje druh překladu, u kterého není prostor pro chyby! 

Překlad lékařské, propouštěcí zprávy a posudků: překlady vypracované lékařskými odborníky   

Zaručujeme Vám skutečněprecizní překlady lékařských a propouštěcích zpráv. Kvalitu překladatelských služeb garantujeme výběrem překladatelů, lékařů dle konkrétního oboru, specializace a účelu překladu.

Proto náš tým tvoří odborníci a specialisti z nejrůznějších oborů.

Najdete u nás překladatele, kteří jsou rodilí mluvčí, lékaři zaměření například na kardiologii, chirurgii, pediatrii, imunologii, farmakologii, stomatologii a onkologii.  

Dbáme na dodržování předepsané lékařské terminologie a pečlivě ji kontrolujeme. Každý překlad lékařské a propouštěcí zprávy a posudků kontrolujeme z hlediska úplnosti, gramatické správnosti, stylistické a terminologické konzistence.  

Zajímavé:  Nová Strategie Zdraví 2020?

Překlad lékařské zprávy, posudků – překlad propouštěcí zprávy  ze |do všech světových jazyků z různých oborů!

Lékařské, propouštěcí zprávy a posudky překládáme zejména v těchto jazycích:

 • překlad lékařské, propouštěcí zprávy  z | do angličtiny
 • překlad lékařské, propouštěcí zprávy  z | do němčiny
 • překlad lékařské, propouštěcí zprávy  ze | do slovenštiny
 • překlad lékařské, propouštěcí zprávy  z | do polštiny
 • překlad lékařské, propouštěcí zprávy  z | do italštiny
 • překlad lékařské, propouštěcí zprávy  z | do ruštiny a jiné…

Rovněž se specializujeme na přímé překlady lékařských a propouštěcích zpráv mezi cizími jazyky.  Jedná se například o tyto jazykové kombinace:

 • překlady lékařských, propouštěcích zpráv z němčiny do angličtiny & z angličtiny do němčiny
 • překlady lékařských, propouštěcích zpráv z němčiny do italštiny & z italštiny do němčiny
 • překlady lékařských, propouštěcích zpráv z angličtiny do francouzštiny & z francouzštiny do angličtiny
 • překlady lékařských, propouštěcích zpráv z angličtiny do španělštiny & ze španělštiny do angličtiny
 • překlady lékařských, propouštěcích zpráv z angličtiny do ruštiny & z ruštiny do angličtiny a jiné…

Překlad lékařské zprávy, propouštěcí zprávy  obsahuje obvykle tyto náležitosti:

 • současný stav pacienta
 • anamnézu
 • výsledky laboratorních a specifických vyšetření
 • diagnostické výsledky
 • léky užívané pacientem a odezvu pacienta na léky
 • a řadu dalších položek …

Překladům lékařských a propouštěcích zpráv a posudků věnujeme náležitou pozornost

Stále přemýšlíte, kdo vyhotoví Váš překlad lékařské zprávy? Ozvěte se nám s Vašimi požadavky, rádi Vám pomůžeme. Důvěřujte naši překladatelské agentuře, která má s překlady lékařských a propouštěcích zpráv dlouholeté zkušenosti.

Objednejte si překlad lékařské zprávy a překlad propouštěcí zprávy u nás – můžete nás kontaktovat  osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím našeho formuláře. Nezávaznou cenovou kalkulaci Vám zašleme do 15 minut. V oblasti  překladů lékařských a propouštěcích zpráv usilujeme o to, aby jsme Vám byli pevnou oporou.

Překlady medicíny a farmacie

Potřebujete vyhotovit překlad lékařské zprávy nebo posudku a mít přitom jistotu, že je lékařská terminologie správná? Potřebovali byste takové překlady z latiny nebo i jiných jazyků?

Naše překladatelská agentura Presto dlouhodobě spolupracuje s předními farmaceutickými společnostmi, výrobci a dodavateli zdravotnické techniky a zdravotnickými zařízeními. Máme proto bohaté zkušenosti s překlady odborných textů z různých odvětví medicíny a farmacie.

Co nabízíme

Klientům z oblasti zdravotnictví nejčastěji zajišťujeme tyto služby:

 • Překlady lékařských zpráv a posudků
 • Překlady dokumentace a manuálů k lékařským přístrojům a medicínským aparátům
 • Překlady dokumentace pro atesty léků a klinické studie
 • Překlady příbalových letáků k lékům nebo textů na obalech léčiv
 • Překlady propagačních materiálů k lékařským preparátům
 • Překlady webových stránek a e-shopů
 • Překlady textů z oblasti lázeňské péče a zdravotní kosmetiky
 • Tlumočení během prezentací, seminářů nebo konferencí s lékařskou tematikou
 • Soudní tlumočení

Jak překlady medicínských a farmaceutických textů probíhají

 • Kvalifikovaní překladatelé
 • Na základě Vaší objednávky vybereme nejvhodnější překladatele nebo tlumočníky, kteří se specializují na oblast farmacie a zdravotnictví.
 • Slovníček odborných pojmů

U rozsáhlejších či technicky náročnějších překladů doporučujeme vytvořit nejprve společně terminologický slovníček. Díky němu budete mít jistotu konzistentního překladu specifických odborných termínů.

Slovníček je výhodné používat také u opakovaných překladů, neboť je dokáže významně urychlit.

Spolupráce s Vašimi odborníky

Přestože máme bohaté zkušenosti s odbornými překlady ze světa medicíny i s překlady materiálů z oblasti farmacie, rádi využijeme možnosti spolupracovat také s Vašimi experty, a to zejména na ověření překládaných pojmů. Díky tomu můžeme při překladu zohlednit také specifika názvosloví používaného přímo ve Vaší společnosti.

Kontrola kvality a důvěrnost informací

Uplatňujeme systém řízení kvality překladů v souladu se standardy ISO 9001 a jsme držiteli normy pro překladatelské služby EN 15038. Všechny překlady podléhají důsledné výstupní kontrole, aby byla garantována požadovaná úroveň překladů z oblasti medicíny.

Klíčová je pro nás důvěrnost překládaných dokumentů a zabránění jejich úniku nebo zneužití. Náš systém ochrany informací proto splňuje standard ISO 27001 a je v pravidelných intervalech certifikován nezávislým auditorem.

Proč si objednat překlady medicínských a lékařských textů u nás

 • Jsme přední překladatelská agentura působící na českém trhu již od roku 1990, za tu dobu jsme přeložili mnoho různých dokumentů pro více než 20 000 spokojených klientů napříč odvětvími.
 • Poskytujeme špičkové překladatelské služby díky týmu zkušených specialistů a více než 4 000 prověřených překladatelů a rodilých mluvčích.
 • Nabízíme přes 40 jazykových mutací našich překladů, a to i v expresních termínech.
 • Máme bohaté zkušenosti i s náročnými zakázkami o velkých objemech a v netradičních formátech, stejně jako s úzce specializovanými překlady z oblasti farmacie i medicíny.
 • Vaše překlady textů týkajících se medicíny a farmacie můžeme zpracovat v libovolném formátu a samozřejmostí jsou u nás také grafické úpravy textu včetně profesionální služby DTP.
 • Využíváme nejmodernější překladatelské technologie a máme vlastní nahrávací studio.
 • Jsme držiteli certifikátu kvality ISO 9001 a EN 15038 a bezpečnosti informací ISO 27001.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů a kopií

Přejít na obsahovou část stránky

Postup při nahlížení do zdravotnické dokumentace, při pořizování výpisů a kopií upravuje zákon
č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, a to § 65 a násl.
Do zdravotnické dokumentace má právo nahlížet a o její kopie žádat:

1. pacient sám

2. zákonný zástupce pacienta, opatrovník, zmocněnec na základě plné moci
3. osoba určená pacientem (ve formuláři Souhlas s přijetím do ústavní péče při příjmu k hospitalizaci),
4. osoba blízká – pouze v následujících případech:
a) pokud žijící pacient nemohl s ohledem na svůj zdravotní stav určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu a je to v zájmu pacienta,
b) jde-li o zdravotnickou dokumentaci zemřelého pacienta (pokud pacient za života nevyslovil zákaz podávání informací této osobě),

5. další oprávněné subjekty – Policie ČR, soudy atd. (při splnění zákonných podmínek).

Osobou blízkou se rozumí:
– příbuzný v řadě přímé (syn, dcera, otec, matka),
– sourozenec a manžel nebo partner,

Zajímavé:  Přírodní Léky Na Boreliozu?

– jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Též jsou to i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Jak žádat o nahlížení do zdravotnické dokumentace, event. o pořizování kopií?
– Nahlížení do zdravotnické dokumentace a případné kopie malého rozsahu (cca do 2 listů, např. pouze propouštěcí zpráva apod.) žádejte ústně přímo na oddělení ošetřujícího lékaře nebo primáře.

– Nahlížení do zdravotnické  dokumentace a kopie většího rozsahu žádejte písemně ředitele nemocnice nebo prostřednictvím oddělení zdravotních pojišťoven nemocnice.

Nahlížení do dokumentace je možné pouze za přítomnosti zdravotnického pracovníka a nesmí narušovat poskytování zdravotních služeb. Na pořízení kopií má nemocnice lhůtu 30 dnů od obdržení žádosti.

Náklady na pořízení kopií, event. jejich zaslání jsou hrazeny žadatelem dle platného Ceníku.

Kopie budou vydány až po uhrazení nákladů souvisejících s pořízením kopií a jejich zasláním (platba na pokladně nemocnice).

K ověření totožnosti žadatele je nutné předložit:
– občanský průkaz, popř. cestovní pas,

– u osob blízkých dále kopii rodného, event. oddacího listu, které doloží vztah k pacientovi (manžel, otec atd.) nebo čestné prohlášení s uvedením vztahu k pacientovi (druh/družka).

Překlady lékařských zpráv

Máme mnohaleté zkušenosti s překlady lékařských zpráv pro expresní užití a tzv. další léčbu. Nejčastěji překládáme lékařské zprávy z/do angličtiny, češtiny, němčiny, slovenštiny a ruštiny. Zajistit však dokážeme překlady lékařských zpráv z/do dalších jazyků. Nejčastějším jazykem překladu, mimo slovenštinu, je angličtina a němčina.

Další méně časté jazyky, jsou italština, španělština a ukrajinština. Ukrajinštinu jako lékařské zprávy překládáme cca 5 x za měsíc, italštinu 3 x za měsíc a stejně tak španělštinu. Hlavními jazyky se zabýváme v rozsahu cca 15 pacientů denně, tj.

cca 350 pacientských požadavků na překlad lékařských zpráv a zhruba 3000 lékařských stran, které má na starost asi 20 lékařů (90 % němčina, angličtina).

Překlady zpráv pro pojišťovny

Speciální kategorií překladů lékařských zpráv jsou překlady pro pojišťovny, tj. zprávy vydané lékaři a nebo dalším pojišťovnami, např. AOK.

Tyto dodáváme se soudním ověřením, jako elektronický doklad. Pro instituce, vydavatelství, firmy a univerzity provádíme překlady publikací z oblasti medicíny.

  Předkládáme i výukové materiály, klinické studie a podobně vysoce odborně orientované texty.

Lékařské překlady s razítkem

Lékařské překlady dodáme i v expresním termínu. Překlady provádíme pro pojišťovny, zaměstnance, lékaře, zaměstnavatele, školy, instituce, soudy, úřady.

Soudní lékařský překlad s ověřovacím razítkem, jazyky: angličtina, němčina, ruština, polština, slovenština, italština, maďarština, ukrajinština a další jazyky. Ověřené překlady lékařských textů s kulatým razítkem, jsou přese vše výše zmíněné, spíše raritní záležitostí.

Medicínský text, v 95 % případů, slouží pro účely následné léčby, tj. není použit pro soud nebo úřad či českou pojišťovnu (vyjma překladů pro německé pojišťovací domy).

Termíny lékařských překladů

Termín dodání lékařského překladu s razítkem, je podobný, jako dodání lékařského překladu bez ověřovacího razítka. Ověřovací razítko se na překlad lékařské zprávy, zpravidla hodí, když zpráva slouží k jinému účelu, než účelu následné léčby či konzultace lékařem.

Lékař zpravidla na překladu razítko mít nepotřebuje. Soud či úřad práce (neschopenka – německá pojišťovna), naopak ano. Expresní překlad dodáme za 1 kalendářní den nebo termín i o něco kratší. Důležitá je včasná komunikace klienta a akce lékaře na překladu ihned po zadání.

Překlady pro AOK

Častá poptávka ve věci lékařských překladů se týká také překladů pro AOK. Někdy nás klienti mylně kontaktují s dotazy k věci pojišťovacího domu AOK. Ty ale úplně přesně nemonitorujeme.

Naše činnost se striktně zaměřuje na PŘEKLAD PRO AOK, který většinou probíhá s elektronickým razítkem a je zasílán E-mailem. Přirozeně se ve věci překladu pro AOK, bavíme o překladu do německého jazyka.

MUDr. Schwarz

Pro více informací, kalkulaci ceny překladu či jiný dotaz nás prosím kontaktujte.

Do ordinace nebo na internet? OZP jako první nabízí konzultace s lékařem přes web

Oborová zdravotní pojišťovna začala svým pojištěncům nabízet možnost konzultace s lékařem přes internet bez nutnosti osobní návštěvy ordinace. Je první zdravotní pojišťovnou, která k takovému kroku přistoupila. Nově také svým pojištěncům umožňuje objednat se čistě online na přesné datum návštěvy u specialisty, pokud to jejich zdravotní stav vyžaduje.

„Pokud nepotřebujete akutní ošetření, počkáte si na radu lékaře raději doma, případně přes den v práci, anebo si raději posedíte v ordinaci?“ ptá se Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny.

„Proto jsme rozšířili služby poskytované Asistentem zdraví OZP i o možnost ptát se lékařů na zdravotní stav či se nechat objednat online.

Vzdálená konzultace s lékařem je pohodlná jak pro pojištěnce, tak pro lékaře, pomáhá zvyšovat dostupnost odborníků a má nezpochybnitelný přínos v prevenci i v tom, že umí k lékaři, byť vzdáleně, přivést dřív i ty, kteří by kvůli svým časovým možnostem, ostychu nebo jakýmkoli dalším důvodům ještě s návštěvou ordinace otáleli,“ dodává Kouřil.

Na dotazy pojištěnců Oborové zdravotní pojišťovny ohledně zdravotního stavu bude odpovídat padesát praktických lékařů a dvě stovky specialistů. Online objednání je možné do více než stovky spolupracujících zařízení po celé zemi, z nichž většina je navíc mimo Prahu a Brno, což rozšiřuje komfort pojištěncům OZP v rychlosti objednání mimo velká sídla.

Službu pro OZP zajišťuje uLékaře.cz. Odpověď praktického lékaře garantuje do šesti hodin, odpověď specialisty do 48 hodin, a to i o víkendu nebo během státních svátků.

Pokud z položeného dotazu vyplývá, že by pojištěnec měl lékaře navštívit osobně, kontaktuje ho sestra a domluví se s ním na termínu návštěvy ordinace.

Sestra do jednoho pracovního dne kontaktuje i ty klienty, kteří rovnou požádali o zajištění termínu u lékaře.

Zajímavé:  Nejlepsi Vitaminy Na Vlasy Recenze?

„Cílem naší služby je ulehčit lidem práci s klepáním na dveře ordinací, čekáním a vůbec s výběrem toho správného lékaře,“ popisuje Tomáš Šebek, chirurg a zakladatel uLékaře.cz.

„Technologie umožňují lékaři a pacientovi potkat se kdykoli, co možná nejrychleji a za jakýchkoli okolností. Statistiky využívání uLékaře.

cz přitom potvrzují, že si naše služby sice zpočátku nejrychleji oblíbili mladší ročníky, ale dnes už je věkový rozptyl uživatelů velmi široký a jejich dotazy jdou napříč všemi odbornostmi,“ říká Šebek.

Dotazy ohledně zdravotního stavu, nebo požadavek na objednání, mohou pojištěnci OZP zadat prostřednictvím aplikace VITAKARTA.

V té je zaregistrovaných půl milionu lidí a alespoň jednou do roka ji využije čtvrt milionu pojištěnců OZP; přes 60 000 uživatelů má aplikaci právě teď nainstalovanou ve svém telefonu.

Díky využití VITAKARTY zůstávají dotazy i odpovědi v zabezpečeném prostředí a objednání je jednodušší, protože pojištěnci nemusejí vyplňovat kontaktní údaje, neboť ty už o nich VITAKARTA zná.

Online medicínská poradna a možnost objednání k funguje v pilotním provozu od 3. února. Od té doby vyřešila 143 požadavků, z nichž bylo 76 dotazů na zdravotní stav, na které navazovalo 23 objednání k lékaři, a dále 67 pojištěnců zadalo rovnou požadavek na zajištění termínu vyšetření u lékaře. V plném provozu, který začal právě dnes, OZP očekává ještě výraznější nárůst požadavků na poradnu.

Vedle dotazů na zdravotní stav poskytuje OZP svým pojištěncům také odpovědi na dotazy ohledně dostupnosti a kvality zdravotních služeb, zajistí druhý lékařský názor nebo pomůže vysvětlit lékařskou zprávu tak, aby jí klient lépe porozuměl, či poradí s pacientskými právy. Vše je možné získat také na telefonním čísle Asistenta zdraví 844 111 000 nebo na e-mailu [email protected]

„Právě Oborová zdravotní pojišťovna je díky obrovskému počtu aktivních uživatelů VITAKARTY v tom nejlepším postavení začít v České republice poskytovat služby distančního poradenství s lékařem.

Máme přes půl milionu lidí, kteří už nějakým způsobem využívají technologie k péči o své zdraví, a díky tomu jsme sesbírali spoustu zkušeností a zpětné vazby, jak telemedicínu dělat správně,“ vysvětluje Radovan Kouřil.

„Pro příklady širokého využívání telemedicíny vůbec nemusíme chodit daleko. Ve venkovských oblastech Bavorska lidé praktického lékaře už běžně navštěvují jen přes videohovor.

Z konzultace si pak odnášejí buď doporučení vyzvednout si léky na banální onemocnění z místní lékárny, anebo doporučení dorazit do města na osobní návštěvu lékaře, protože vyšetření bude, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, potřebné,“ upozorňuje Šebek.

Radovan Kouřil k tomu dodává: „V České republice máme mimořádně vysoký počet kontaktů pacienta s lékařem. Prakticky dvojnásobný oproti řadě jiných evropských zemí.

Všechny se samozřejmě odehrávají v ordinaci, což z principu zabere víc času pojištěnci i lékaři. Přitom se už nyní potýkáme s otázkami dostupnosti péče a nedostatečného počtu lékařů.

Telemedicína – dělaná dobře – má potenciál od části těchto problémů ulevit.“

Konzultace přes internet, přes aplikaci VITAKARTA v telefonu nebo přes její webové rozhraní, nenahrazuje a ani nemá ambici nahradit vyšetření u lékaře.

Poskytuje pojištěncům OZP možnost dostat kvalifikovanou odpověď na otázky ohledně zdravotního stavu kdekoli a kdykoli a usnadňuje nasměrování k tomu správnému specialistovi, pokud konzultace ukazuje, že osobní návštěva u lékaře je vzhledem ke zdravotnímu stavu nutná.

Tím ušetří pacientům i lékařům čas a zdravotnímu systému spoří peníze, protože zvyšuje jeho efektivitu. Vzdálená konzultace v žádném případě nenahrazuje zdravotnickou záchrannou službu. Na ni je nezbytné se obrátit, pokud pacient pociťuje akutní potíže.

Oborová zdravotní pojišťovna v posledních několika měsících zásadním způsobem rozšířila telemedicínské služby poskytované pojištěncům. Všechny jsou navíc zdarma. Vedle nejnovější online medicínské poradny například všem svým pojištěncům průběžně 24/7 hlídá, zda jim lékaři předepisují pouze bezpečné kombinace léků.

Jako zdravotní pojišťovna má OZP informace o tom, které léky si její pojištěnci vyzvedli na předpis, a pokud zjistí možný problém v konkrétní kombinaci, daného pojištěnce sama obratem vyzve, aby své léky probral s ošetřujícím lékařem.

Specialitou OZP je pak možnost nechat si zdarma přes internet zhodnotit záznam EKG z nositelné elektroniky, převážně z hodinek Apple Watch, atestovaným lékařem.

VITAKARTA také například umožňuje bezpečně ukládat zprávy z lékařských vyšetření. Lze přes ni kontrolovat výdaje na zdravotní péči a platit zdravotní pojištění.

Prostřednictvím VITAKARTY si zároveň pojištěnci OZP nechávají proplatit příspěvky z Fondu prevence, kdy stačí pouze vyfotit doklad o zaplacení benefitu, například očkování, permanentky do bazénu nebo třeba účtenky za brýle.

OZP navíc svým pojištěncům umožňuje přes VITAKARTU hodnotit své lékaře v nemedicínských parametrech, jako je kvalita komunikace lékaře a sestry nebo prostředí ordinace a čekárny. Tato hodnocení jsou pak veřejně dostupná na www.atlasdoktoru.cz.

Klientem OZP se můžete stát během jedné minuty. Stačí vyplnit online přihlášku na www.ozp.cz/prihlaska-pojistence

Pilotní provoz poradny od 3. února do 2. března:

 • celkem dotazů: 143
  • dotaz ohledně zdravotního stavu: 76
   • z toho následné objednání k lékaři: 23
  • přímý požadavek na objednání k lékaři: 67

uLékaře.cz: nejčastější obory dotazů

Telemedicínské služby poskytované zdarma OZP:

 • nepřetržitý dohled nad bezpečnými kombinacemi léků
  • problematická interakce detekována u 43 603 klientů
 • automatická detekce chronických onemocnění z vykázané péče
  • zjištěno u 243 213 klientů
 • vyhodnocení EKG z nositelné elektroniky atestovaným lékařem
  • pěti klientům doporučeno na základě záznamu EKG z chytrých hodinek urychleně navštívit komplexní kardiologické vyšetření
 • online kontrola vykázané péče
  • v roce 2019 klienti provedli 264 778 kontrol péče za 1 067 962 435 Kč
 • hodnocení lékařů
  • celkem 83 573 klientů ohodnotilo 24 698 poskytovatelů péče
 • Asistent zdraví na telefonu a emailu
  • v roce 2019 vyřešil 11 009 medicínských případů

VITAKARTA je dostupná:

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector