Kronova choroba – Vše o zdraví

Crohnova choroba nebo-li Crohnova nemoc (vyslovuje se jako „Kronova nemoc“) patří mezi zánětlivá onemocnění trávicího traktu. Zasáhnout může libovolné místo od úst až po konečník.

Počet pacientů s Crohnovou chorobou neustále přibývá, v současnosti jí trpí v Evropě a v severní Americe tři lidé z tisíce.

V Jižní Americe, Asii, taky v Africe se vyskytuje řidčeji, proto je toto onemocnění považováno spíše za problém rozvinutých zemí – Česko nevyjímaje.

Obsah článku:

Kronova choroba - Vše o zdraví

Příčiny vzniku Crohnovy choroby

Přestože dosud není známa přesná příčina Crohnovy choroby, z výzkumů vyplývá, že jde o kombinaci nedostačné imunity, bakteriálních vlivů, životního stylu a také prostředí.

Toto onemocnění vyvolávají tehdy, pokud se tyto faktory setkají v těle lidí s genetickou predispozicí.

Vznik chronického zánětu nejčastěji postihujícího poslední úsek tenkého střeva před jeho přechodem do tlustého střeva – ileum, ale i různých úseků v tlustém střevě, se připisuje nerovnováze prozánětlivých a protizánětlivých mediátorů.

Na vzniku Crohnovy choroby se podílí genetika a vrozená snížena (nespecifická) imunita. S tímto zánětlivým onemocněním se pravděpodobně spojuje přes třicet genů, například mutace genu NOD2.

Podle posledních výzkumů se svým dílem účastní i narušená sekrece cytokinů, bílkovinných molekul sloužících v těle jako „poslové zpráv“, makrofágy. Ty jsou spolu odpovědné za správný průběh imunitní odpovědi v organismu.

Další studie se věnují úloze genů zodpovědných za oslabení schopností těla eliminovat invazivní bakterie při rozvoji onemocnění.

Úloha mikroorganismů v tomto komplikovaném zánětlivém procesu není přesně stanovena, ale někteří vědci se domnívají, že roli spouštěče sehrává bakterie Mycobacterium avium paratuberculosis, která také způsobuje Johnesovu nemoc u dobytka.

Jiní vědci, zkoumající Crohnovu chorobu, předpokládají její souvislost s výskytem bakterií rodů Yersinia a Listeria v trávicím traktu.

Faktorem podílejícím se na vzniku Crohnovy choroby může být i kouření, které zvyšuje riziko jejího vzniku až dvojnásobně, dále zvýšený příjem živočišných bílkovin, nebo užívání hormonální antikoncepce.

Crohnova choroba diagnostika

Kronova choroba - Vše o zdraví

Ačkoliv se nemoc může vyskytovat také v ústech, nejčastější příznaky Crohnovy choroby jsou spojeny s trávicí soustavou a mezi její hlavní příznaky patří:

 • bolesti břicha a křeče,
 • průjmy,
 • zřídka krvavá nebo hlenovitá stolice,
 • nadýmání,
 • ztráta hmotnosti

Vyskytují se také příznaky spojené se zánětem jako jsou:

 • zvýšená teplota,
 • únava,
 • bolesti kloubů,
 • kožní vyrážky.

DIAGNOSTIKA CROHNOVA NEMOC

V diagnostice Crohnovy choroby se používá endoskopické vyšetření, krevní a radiologické testy, počítačová tomografie a magnetická rezonance pro určení rozsahu poškození střeva. Důležitá je diferenciální diagnostika, při které lékař dokáže vyloučit jiná onemocnění s podobnými projevy – například Behcetovu nemoc, či ulcerativní kolitidu.

CROHNOVA NEMOC LÉČBA

Léčba Crohnovy choroby vyžaduje dlouhodobé úsilí. Můžeme tak dosáhnout co nejdelší období výrazného ústupu zdravotních potíží, zmírnění a někdy až vymizení příznaků nemoci.

Léčba spočívá v kombinaci změny životního stylu, diet, vyžaduje dlouhodobější užívání antibiotik a přípravků na snižování zánětu a také podpůrnou léčbu přírodními prostředky.

Podle výzkumů i dostupné literatury může být při této nemoci přínosem zázvor, mrkev a mrkvová šťáva a zelený čaj.

Kronova choroba - Vše o zdraví

Můžete se ale podívat na ostatní kategorie.

Zpět do obchodu

Crohnova choroba

Crohnova choroba (colitis regionalis, ileitis terminalis) je chronické zánětlivé střevní onemocnění.

Zánět se vyskytuje ve kterékoliv části trávicí trubice a má segmentální charakter – mezi postiženými oblastmi jsou úseky zdravé sliznice. Nejčastěji postiženou oblastí je terminální ileum.

Zánět postihuje celou tloušťku stěny orgánu a vyznačuje se přítomností nekaseifikujících epiteloidních granulomů.

Epidemiologie[upravit | editovat zdroj]

Crohnova nemoc se objevuje spíše u u mladších lidí. Největší prevalence je ve skupině 30-39 let [1]. 10 % pacientů je diagnostikováno před 17. rokem života [2]

 • Průměrná prevalence u dospělých je asi 130/100 000, incidence 5,6/100 000 obyvatel;
 • Incidence u dětí je na vzestupu, dosahuje až 9-10/100 000 zejména v severní Evropě [3] Incidence u dětí v ČR je 6,2/100 000[4].

Rizikové faktory[upravit | editovat zdroj]

Kronova choroba - Vše o zdraví Koloskopický nález postižení terminálního ilea u Crohnovy choroby, sliznice je zarudlá, edematózní

Etiopatogeneze[upravit | editovat zdroj]

Příčina onemocnění se zatím neví. Pravděpodobně se jedná o dysregulaci imunitní odpovědi na běžné bakteriální antigeny. Během autoimunitní reakce pak vzniká transmurální zánět, tj.

zánět, který postihne celou stěnu střeva, který často přejde i na mezenterium. Ve stěně střeva se tvoří epiteloidní granulomy, ulcerace a fisury.
Často vidíme i intramurální a intraperitoneální abscesy či píštěle (zejm. v anální oblasti).

Kvůli dlouhodobému zánětu pak může dojít k zúžení střeva zjizvením tkáně (jizevnaté striktury).

Pro Crohnovu chorobu je typické segmentální postižení GIT – tj. střídání zánětlivých a nepostižených úseků („skip lesions“). Mezi predilekční oblasti patří terminální ileum a vzestupný tračník, ale postižena může být kterákoli část GIT.[5]

 Podrobnější informace naleznete na stránce Crohnova choroba/etiopatogeneze.

Patologický obraz[upravit | editovat zdroj]

Sliznice střeva u Crohnovy nemoci v detailu

Postižena je celá střevní stěna a zánět je segmentální nebo plurisegmentální. Typicky se střídají postižené úseky s nepostiženými (na rozdíl od ulcerózní kolitidy).

 Podrobnější informace naleznete na stránce Nespecifické střevní záněty.

Makroskopický obraz[upravit | editovat zdroj]

Makroskopicky vidíme ztluštění střevní stěny a mesenteria. Regionální lymfatické uzliny jsou často zvětšené.
Sliznice je hypertrofická a edematózní.

Obraz se často přirovnává k dlažebním kostkám – protáhlé aftózní vředy nad lymfatickými folikuly obklápějící nepostiženou sliznici, navalitá ústí píštělí, pseudopolypy.
Postižení serózy vede ke srůstům, v nichž vznikají píštěle.

V dalším průběhu onemocnění následuje fibroprodukce, která vede ke vzniku stenóz.

Mikroskopický obraz[upravit | editovat zdroj]

V mikroskopu vidíme edém sliznice s polymorfonukleární infiltrací, následně fibroprodukce se vznikem tuberkuloidních granulomů (epitheloidní buňky a obrovské buňky Langhansova typu, na rozdíl od TBC nekaseifikují) v submukóze, subseróze i regionálních uzlinách.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Jako všechny autoimunitní choroby se i Crohnova nemoc projevuje ve více systémech. Typická manifestace je v trávicím traktu, ale postiženy bývají i oči, kůže a sliznice, játra, pankreas, ledviny a často je porušena i krevní homeostáza.

Kronova choroba - Vše o zdraví Postižení Bauhínské chlopně u Crohnovy choroby, koloskopie

Intestinální manifestace[upravit | editovat zdroj]

Mezi časté projevy patří bolesti břicha a chronický průjem (vzácně s krví). Kolem konečníku se mohou vyskytnout fisury, perianální abscesy, píštěle a marisky (anální řasy – kožní výrůstky v oblasti přechodu análního otvoru a kůže).[5]

Mimostřevní projevy[upravit | editovat zdroj]

Mimostřevní příznaky se vyskytují u více než 40 % pacientů. Často předchází střevní projevy až o několik let. Jsou to většinou nespecifické příznaky jako recidivující horečky, anorexie, úbytek hmotnosti a opoždění růstu zvláště u dětí. Mezi hlavní systémy, které bývají postižené patří:

 • skelet: porucha růstu a osteoporóza (prozánětlivé cytokiny potlačují růst, tlumí tvorbu IGF-1, stimulují kostní resorpci; nedostatečný energetický příjem, malabsorpce, ztráty bílkovin a stopových prvků stolicí, chronická léčba kortikosteroidy);
 • kůže a sliznice: aftózní stomatitida, gingivitida, cheilitis granulomatosa, na bércích erythema nodosum a hnisavá pyodermie;
 • oči: iritida, uveitida, episkleritida; u dětí vzácné; terapie kortikoidy může vyvolat kataraktu a glaukom;
 • játra a pankreas: primární sklerózující cholangitida, cholecystolitiáza; pankreatitida po terapii azathioprinem nebo mesalazinem;
 • cévní systém: hyperkoagulační stav (trombocytóza, zvýšená koncentrace fibrinu, faktoru V a VII, snížení antitrombinu), které mohou způsobit hlubokou žilní trombózu, plicní embolii či CMP;
 • ledviny a močové cesty: píštěle, močové kameny.[5]

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

Video v angličtině, definice, patogeneze, příznaky, komplikace, léčba.

Zánět se často šíří do okolí a tvoří píštěle (tj. kanálky spojující místa zánětu s jakýmkoliv jiným místem). Píštěle mohou být:

 • vnitřní: enteroenterické, enterokolické, enterovesikální, rektovaginální,
 • zevní (břišní stěny perinea).

Mezi další komplikace patří:

 • tvorba abscesů, které mohou být mezikličkové, pánevní, retroperitoneální, jaterní,
 • stenóza střeva, která je nebezpečná kvůli hrozícímu ileu,
 • perianální fisury,
 • perforace střeva a její komplikace: peritonitida,
 • masivní krvácení,
 • toxické megakolon,
 • zvrat v karcinom.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Diagnostika onemocnění se klasicky opírá o anamnézu, fyzikální vyšetření, laboratorní a zobrazovací metody.

V anamnéze pacientů jsou často bolesti břicha, chronický průjem, opoždění růstu (může předcházet GIT projevům) a recidivující horečky.

Během fyzikálního vyšetření najdeme typické kožní změny, sliznic, oblasti konečníku a genitálu (píštěle, marisky) a můžeme nahmatat abdominální rezistenci.

Laboratorní diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • Markery akutního a chronického zánětu: CRP, FW, hladina albuminu, krevního obrazu – anémie, leukocytóza, trombocytóza.
 • Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae (ASCA) pozitivní u více než 50 % pacientů.
 • Parametry funkce jater, ledvin, pankreatu – riziko postižení těchto orgánů.
 • Kalprotektin ve stolici – ukazatel zánětu sliznice (leukocytární cytosolový protein, který se uvolňuje z leukocytů po jejich aktivaci či lýze).
 • Okultní krvácení ve stolici.
Zajímavé:  Australský antigen - vše o zdraví

Zobrazovací metody[upravit | editovat zdroj]

 • Ultrazvuk – ztluštění střevní stěny a břišní absces.
 • Enterografie pomocí MR, MR vyšetření pánevního dna.
 • Dříve enterografie (enteroklýza; pod RTG kontrolou do duodena sondou aplikována baryová suspenze a poté roztok methylcelulózy).
 • Irigografie (RTG vyšetření tlustého střeva po nálevu kontrastní látky konečníkem) – když není možné endoskopické vyšetření.
 • Fistulografie (nástřik píštěle kontrastní látkou pod RTG kontrolou).
 • CT – dg. břišních abscesů.

Endoskopické vyšetření[upravit | editovat zdroj]

 • Kolonoskopie – umožňuje makro- i mikroskopické vyšetření sliznice (aftoidní léze, ulcerace, dlaždicový reliéf, striktury); u dětí v celkové anestezii.
 • Gastroskopie.
 • Kapslová endoskopie (miniaturní digitální kamera v plastové kapsli 11 x 26 mm) – umožňuje vyšetřit tenké střevo (úsek mezi gastroskopem a kolonoskopem); lze použít od cca 6 let věku, u malých dětí se zavádí gastroskopem do duodena.[5]

Terapie[upravit | editovat zdroj]

Léky užívané k léčbě Crohnovy nemoci
Mediakamentózní terapie

 • kortikosteroidy – k zahájení terapie při akutním zánětu; navodí remisi asi u 85 % pacientů;
  • systémově Prednison 1-2 mg/kg/den (maximálně 60 mg/den) po dobu 2-4 týdnů, poté postupné snižování;
  • popř. lokálně účinný budesonid – méně účinný, méně nežádoucích účinků;
 • imunomodulační léky – k udržení remise bez podávání kortikoidů
  • thiopuriny – nutnost sledovat krevní obraz, jaterní testy a amylázu; riziko alergické reakce;
  • metotrexát
 • antibiotika (ciprofloxacin, metronidazol)
 • 5-aminosalicyláty (sulfasalazin, mesalazin) – účinkují spíše při ulcerózní kolitidě.[5]

Cílená terapie (biologické preparáty)

 • infliximab (Remicade) – chimérická monoklonální protilátka (lidská+myší) proti TNF-α – při rezistenci na konvenční terapii;
 • adalimumab (Humira) – lidská monoklonální protilátka.[5]

Nutriční terapie

 • úplnou enterální výživou lze navodit remisi – úplná enterální výživa (elementární strava na bázi aminokyselin) po dobu 4-6 týdnů utlumí zánět (zejm. u dětí), ale bývá často relaps po ukončení.[5]

Chirurgická terapie

 • riziko recidivy i po úspěšné operaci;
 • indikována při komplikacích (perforace, krvácení, píštěle, abscesy, striktury, výrazná růstová retardace, tumory).[5]
 1. resekce s anastomózami nebo stomiemi,
 2. strikturoplastiky a balónkové dilatace stenóz,
 3. drainage abscesů,
 4. fistulotomie,
 • resekce by měly být co nejmenšího rozsahu (možnost opakovaných resekcí při recidivách, nutnost zachovat alespoň 60 cm tenkého střeva, spíše než resekcím se dává přednost strikturoplastikám), anastomosy end–to–end, stomie u akutních stavů nebo nejde-li rekonstruovat oblast rekta, při rekonstrukci v oblasti rekta nevytvářet pouch, výkony:
 1. segmentární resekce tenkého a tlustého střeva,
 2. ileocekální resekce s ileo-acendentoanastomózou,
 3. pravostranná hemikolektomie s ileo-transversoanastomózou,
 4. subtotální kolektomie s ileo-rektoanastomózou,
 5. proktokolektomie s ileostomií,
 6. abdominoperineální amputace s kolostomií,
 • není-li rektum postiženo, je výhodnější jej ponechat i při trvalé ileostomii (šetření nervových pánevních pletení – sexuální funkce, nevýhodou je nutnost opakovaných kontrol rekta, zda v něm nedochází ke vzniku zánětlivých lézí),
 • apendektomie znamená riziko tvorby píštělí, spíše se ale provádí, protože při recidivě tak můžeme apendicitidu jako příčinu potíží vyloučit.

Prevence[upravit | editovat zdroj]

 • Není známá, protože důvod autoagresivity imunitního systému není vysvětlen.

Crohnova choroba vs. ulcerózní kolitida[upravit | editovat zdroj]

Crohnova choroba vs. ulcerózní kolitida

Crohnova choroba
Ulcerózní kolitida

lokalizace celý trávicí trakt, nejčastěji terminální ileum rektum a kolon
RTG břicha segmentární postižení (střídání zánětlivých a nepostižených úseků) kontinuální postup orálním směrem
ztluštění střevní stěny, stenózy vymizelá haustrace
endoskopie diskontinuální postižení, fokální afty, lineární vředy hemoragická sliznice, difuzní zánět, pseudopolypy
histologie zánět všech vrstev střevní stěny (transmurální) zánět sliznice a submukózy
typické epiteloidní granulomy, lymfocytární infiltráty kryptitida, kryptové abscesy
klinický obraz bolesti břicha, úbytek na váze, průjmy s krví a hlenem krvavé průjmy s tenezmy
komplikace tvorba píštělí, stenóz a abscesů zvýšené riziko vzniku karcinomu/megakolon[6]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. ↑ BERNSTEIN, Charles N, Andre WAJDA a Lawrence W SVENSON. The Epidemiology of Inflammatory Bowel Disease in Canada: A Population-Based Study. The American Journal of Gastroenterology. 2006, roč. 7, vol. 101, s. 1559-1568, ISSN 0002-9270. DOI: 10.1111/j.1572-0241.2006.00603.x.
 2. ↑ GHIONE, Silvia, Hélène SARTER a Mathurin FUMERY. Dramatic Increase in Incidence of Ulcerative Colitis and Crohn's Disease (1988–2011): A Population-Based Study of French Adolescents. American Journal of Gastroenterology. 

Jak se léčí Crohnova choroba

Kronova choroba - Vše o zdraví

V dnešní době se dělíme na dvě skupiny. V první skupině najdeme ty, kteří se stravují zdravě, kteří dbají na to, co jedí. Druhá skupina je bohužel větší a je plná lidí, kteří se stravují v nezdravých rychlých občerstveních a kteří tak neprospívají svému zdraví. Jak jsme zmínili, druhá skupina je bohužel větší a počet lidí se v ní neustále zvyšuje. Pokud si však nebudeme dbát na to, co jíme, můžeme tím poškodit náš žaludek či trávení. Jednou z nemocí, která nás může postihnout, je Crohnova choroba. Že jste o ní doposud neslyšeli? Nyní se o ní dozvíte vše potřebné.

Závažných onemocnění střev je mnoho. Crohnova choroba se řadí k těm nejčastějším onemocněním, s nimiž se potýkáme. Jak se však tato nemoc projevuje, jak se léčí a co ji vlastně způsobuje?

Co je to Crohnova nemoc?

Nejdříve si nemoc pojďme představit. Tato nemoc vzniká na základě imunitních procesů nebo na základě genetiky. Jedná se o chronický zánět, který nepostihuje jen trávicí trubici, ale i tenké střevo, tlusté střevo či jícen a dutinu ústní.

Více jak padesát procent nemocných trpělo zánětem tenkého či tlustého střeva, jícen či ústní dutina je zasažena spíše ojediněle. Nejčastěji se vyskytuje u lidí, kteří spadají do věkové kategorie dvacet až čtyřicet let. Spouštěčem této nemoci je většinou infekce, a to buď bakteriální, nebo virová. Je velice zajímavé, že onemocnění se projevuje více u žen, než u mužů.

V poslední době se choroba vyskytuje čím dál častěji, na sto tisíc obyvatel spadá dvacet nemocných lidí.

Co chorobu způsobuje?

Jak jsme zmínili, spouštěčem je většinou infekce. Nemoc se však může projevit i u lidí, kteří konzumují nadměrné množství rafinovaných cukrů a na druhou stranu nemají dostatek vlákniny.

Onemocnění se může přenášet i geneticky.

Jestliže tedy máte či měli jste v rodině někoho, kdo trpěl tímto závažným onemocněním střev, vyhledejte lékařskou pomoc, aby nemoc mohla být zachycena včas a mohla se začít včas léčit.

Jak se Crohnova choroba projevuje?

Z počátku Crohnovu chorobu nerozpoznáte od klasické střevní chřipky. Vyskytnou se bolesti břicha, průjmy či teplota.

Že trpíte Crohnovou chorobou, poznáte tak, že začnete výrazněji hubnout a jste stále unaveni. Mezi méně časté příznaky se řadí krev ve stolici či zástava plynů.

Ve výjimečných případech se stává, že vás bolí klouby, ledvinové kameny nebo dostanete zánět duhovky.

Crohnova nemoc trápí i děti

Nejčastěji touto nemocí trpí lidé ve věku dvaceti až třiceti let, ale bohužel jsou mezi nemocnými i děti. U dětí se nejedná přímo o zánět trávicího traktu.

Je to spíše zánět kyčelníku, který je součástí tenkého střeva (tvoří jeho poslední část). U dětí je Crohnova choroba problematičtější a má trochu jiný průběh.

Zánět, i když začíná v poslední části tenkého střeva, se velice rychle šíří a může zasáhnout jakoukoliv další část, která vede od jícnu až ke konečníku dítěte.

Je zajímavé, že Crohnovou chorobou trpí celá řada dětí, ale nikdo to až do dospělosti nepozná. Je to z toho důvodu, že se jim příznaky projeví až v dospělém věku. Jen třiceti procentům nemocných dětí se onemocnění projeví v raném dětství.

Jak se Crohnova choroba u dětí projevuje?

Příznaky jsou zhruba stejné jako u dospělých. Také se vyskytne horečka či bolest břicha. Následuje chronický průjem a krvácení z konečníku, které však není jen při vyprazdňování. Dítě viditelně zhubne.

Jak probíhá Crohnova nemoc u dětí?

Průběh Crohnovy nemoci u dětí je poměrně stejný jako u dospělých. I dítě prochází dvěma periodami, které se neustále střídají. Při jedné je dětem zcela dobře, příznaky se neprojevují. Druhá je však mnohem bolestivější, protože se příznaky ukážou „v celé své kráse“.

Jaká jsou rizika?

Bohužel s dětskou Crohnovou nemocí přichází na scénu mnohá rizika. Jedná se například o ledvinové kameny, o žlučové kmeny nebo o kožní vyrážky, kterých se těžko zbavuje.

Děti mohou dostat zánět úst nebo zánět očí, na scénu může přijít i artritida. Výjimečným rizikem je chybná funkce hepatocytů (laicky řečeno: částečná dysfunkce jater).

K rizikům, které přináší Crohnova nemoc dětem, se řadí i anémie.

Jaká následuje dieta po Crohnově chorobě?

U dětí je velice důležitá dieta, která se nařídí v době léčby. U dospělých dieta není většinou nutná (nutná je hlavně u ulcerózní kolitidy).

Je třeba, abyste se poradili s ošetřujícím lékařem, který vám navrhne vhodnou formu jídelníčku. Jídla obsažená v jídelníčku by měla být plná živin a tělu prospěšných látek. Žádná potravina by neměla vyvolávat průjem.

Pokud dítě i během léčby trpí průjmem, něco je v nepořádku.

Obecně platí, že průjem se u dětí nesmí podceňovat. Může to být signál, jenž upozorňuje na nepříjemnou a často velice nebezpečnou nemoc. Dítě během léčby musí dodržovat pitný režim. Stejně jako u dospělých, tak i u dětí platí, že mnoho tekutin jde ven, proto musí jít tekutiny i dovnitř.

Jaké jsou příčiny vzniku Crohnovy choroby u dětí?

Bohužel nelze stoprocentně říct, co způsobuje Crohnovu chorobu v tak raném věku. Dosud nebyl zcela prokázán důvod vzniku. U čtyřiceti procent dětských pacientů je Crohnova choroba způsobena genetikou, tedy dědičností, ale proč se vyskytuje Crohnova choroba u zbylých šedesáti procent, to je otázka. Svou roli může hrát strava i slabý imunitní systém.

Lze předcházet tomuto onemocnění?

Pokud máte z Crohnovy nemoci respekt či strach, zkuste nemoci předcházet. Dětem dávejte kvalitní stravu, která je plná vlákniny a vitaminů. Zbytečně je nestresujte.

Jak se nemoc léčí?

Samozřejmě Crohnova choroba nepatří k onemocněním, jež nelze vyléčit, jen je léčba během na dlouhou trať. Léčba není jednoduchá, je skutečně zdlouhavá. Během léčby jsou předepsány léky, které je třeba brát tak, jak je doporučeno.

Po dobu léčby se pacient musí šetřit, fyzické aktivity jsou omezeny. Během léčby je třeba dodržovat vhodnou stravu, která obsahuje to, co tělo potřebuje a vyžaduje (zejména vlákninu, zdravé tuky či vitaminy).

Předepisuje se mesalazin či sulfasalazin.

Bohužel při léčbě nemoci může dojít ke komplikacím. Střeva se mohou ucpat, zánět se může i přes dostatečné množství léků rozšířit a může napadnout další orgány. V tomto případě není jiného řešení, než podstoupení operace, během které dojde k odstranění nemocné části střeva.

Dalo by se říct, že toto onemocnění je velice záludné a právě proto je velmi nebezpečné. Co je však pozitivní, tak je to, že medicína jde neustále kupředu, a to doslova sedmimílovými kroky. Nejen, že se vyvíjí léky na rakovinu, ale taky se vyvíjí biologická léčba Crohnovy choroby.

Můžu onemocnění předcházet?

Jak jsme zmínili, Crohnova nemoc je většinou způsobena infekcemi nebo za ni mohou geny. To však neznamená, že nemůžete udělat nic proto, aby vás nemoc nepostihla. Lékaři doporučují snažit se jíst lépe. Nemusíte z ničeho nic omezit přísun nezdravých potravin či přísun cukrů, stačí, když to nebudete s cukry či nezdravými jídly přehánět.

Více o tom, jak předcházet této nemoci, se nejspíše dozvíme za několik let. V současné době totiž probíhají výzkumy, které se zaměřují na vliv látek v potravinách, na vliv zlozvyků či jiných látek.

Jak se stravovat při Crohnově chorobě

Během léčby se doporučuje dodržovat jídelníček. Otázkou tedy je, co by se mělo po Crohnově nemoci jíst a co ne? Ne každému člověku je nařízena dieta. Většinou stačí, když do svého jídelníčku zařadíte větší množství vlákniny či vitaminů. Pacienti, u nichž se vyskytly nějaké komplikace, mohou mít nařízenou dietu. Co však dieta zahrnuje?

Znáte bezezbytkovou dietu?

Pro Crohnovu nemoc je tou nejlepší dietou takzvaná bezezbytková dieta. Jedná se o dietu, při níž konzumujete takové potraviny, které ve střevech a ve stolici zanechávají minimum zbytků (tedy látek, které střeva nestihla zpracovat nebo nestačila zpracovat). Díky tomu, že v těle zůstává minimum zbytků, nedojde ke dráždění sliznice či ke zvýšení peristaltice střev.

Tato dieta si klade za cíl to, že přinese do těla dostatečné množství bílkovin, vlákniny, vitaminů a že odbourá zbytečně velké množství tuků.

Při bezezbytkové dietě se tedy nesmaží, nerestuje ani nepeče na tuku. Omáčky ani polévky se zásadně nezahušťují jíškou a tuk se nikdy nepřepaluje. Potraviny se většinou dusí nebo vaří, povolený je kousek másla. Zamezuje se velké konzumaci solí či cukru, jí se více zeleniny a ovoce.

Jaké potraviny nejsou vhodné?

Při bezezbytkové dietě existuje mnoho potravin, které se nedoporučuje jíst. Na seznam tabu potravin se řadí následující potraviny:

 • pražená kukuřice
 • smažená jídla
 • pečivo se semeny
 • ovoce, zelenina se semeny
 • káva
 • obecně rajčata
 • čokoláda
 • alkohol
 • perlivé nápoje

Na co si dát pozor

Sice se doporučuje jíst větší množství ovoce a zeleniny, ovšem pozor si dejte na semínka. Pokud trpíte akutním zánětem střev, semínkům a zrníčkům se musíte vyvarovat. Mohou totiž vyvolat průjmy, protože se v trávicím ústrojí dokonale nestráví.

Navíc mohou způsobovat bolesti břicha. Proto se nedoporučuje jíst ani pečivo, které je plné semínek. Vyhněte se také kávě – kofein výrazně dráždí sliznici a může zhoršit toto onemocnění. Alkohol je naprosté tabu, stejně jako čokoláda.

Zakázané jsou bohužel i perlivé nápoje. Bublinky způsobují plynatost a dráždí sliznici. Perlivým nápojům se vyhněte i několik měsíců po léčbě, protože nemoc mohou vrátit (při léčbě ji mohou zhoršit). V seznamu najdeme i smažená jídla, což je logické. Obsahují vysoké procento tuku. Jestliže je přestanete konzumovat, budete se mnohem lépe cítit.

Crohnova choroba – Pacienti IBD

Americký gastroenterolog B. B. Crohn, podle kterého je Crohnova choroba pojmenována, poprvé popsal nové onemocnění v roce 1932.

Crohnova nemoc je chronické zánětlivé onemocnění trávicího traktu, které může postihnout jakoukoliv část trávicí trubice.

Nejčastěji se vyskytuje v konečné části tenkého střeva – terminálním ileu, a jeho napojení na střevo tlusté (ileocékální oblast). 

Nemoc postihuje střevní stěnu v celé šíři a může vést ke stenózám, neboli zužování střeva, tvorbě abscesů a píštělí. Nejčastěji jsou postiženi lidé mezi patnáctým a třicátým rokem života, onemocnět však mohou i malé děti a starší lidé.

PŘÍZNAKY

Příznaky Crohnovy choroby jsou poměrně různorodé, závisí především na lokalizaci choroby. Pacient s postižením tenkého střeva má jiné obtíže než pacient s postižením oblasti kolem konečníku.

Mezi nejčastější příznaky patří únava, hubnutí, bolesti břicha, průjmy, zvýšené teploty, bolesti v oblasti konečníku a při neprůchodnosti střeva zvracení. Pacienti s IBD mohou trpět mimostřevními příznaky.

Mezi nejčastější mimostřevní projevy Crohnovy choroby patří bolesti a záněty kloubů, kožní potíže a záněty, záněty očí nebopostižení jater.

DIAGNOSTIKA

V diagnostice Crohnovy choroby využívají lékaři mnoho nástrojů. Prvním a základním je rozbor anamnézy, tedy podrobného popisu obtíží, které pacient uvádí.

V rámci vyšetření se pacienti podrobují odběru krve a dalším vyšetřením, například koloskopii, gastroskopii či enteroskopii.

Při diagnostice využívají lékaři také zobrazovacích metod jako je ultrazvuk, počítačová tomografie nebo magnetická rezonance.

LÉČBA

Pouze nejlehčí formy Crohnovy choroby lze léčit aminosalicyláty, léky, které potlačují zánětlivou aktivitu lokálním působením ve sliznici střeva. Jejich účinnost je nižší, ale mají minimum nežádoucích účinků. Aktivní onemocnění obvykle vyžaduje užívání kortikosteroidů, následně pak imunosupresiv. Nejvíce se používá terapie azathioprinem či metotrexátem.

Těmito léky jsou pacienti léčeni již desítky let, proto máme dobře zmapované jejich účinky, včetně těch nežádoucích. V posledních dvaceti letech jsou v léčbě Crohnovy choroby používána také biologika. Nejznámějšími léčivými látkami biologické léčby jsou infliximab a adalimumab, novějšími léčivy jsou vedolizumab a ustekinumab.

Biologická léčba je nasazována pacientům, u nichž běžná (konvenční) terapie selhává, nemocným s perianální formou Crohnovy nemoci, nebo pacientům s některými mimostřevními příznaky. Biologika jsou velmi efektivní a většinou i bezpečná, stejně jako jiné léky mohou ale mít i účinky nežádoucí.

Nejčastěji jde o alergické reakce, infekce, nebo abnormálních reakce imunitního systému způsobující např. kožní či kloubní obtíže.

OPERACE

Většina pacientů s Crohnovou chorobou musí být během života operována. Za určitých okolností je operace dokonce nejvhodnější metodou léčby. Důvodem k operaci jsou zejména zúženiny střeva, píštěle a abscesy. Nejčastější operací u pacientů s Crohnovou chorobou je ileocékální resekce. Hlavním cílem je vyhnout se opakovaným rozsáhlým operacím, které vedou ke zkrácení tenkého střeva.

DIETA

Dietní omezení jsou smysluplná jen u části nemocných, a to zejména v období vysoké aktivity zánětu a při přítomnosti zúžení tenkého střeva, které může být komplikováno neprůchodností, zejména po požití většího množství vlákniny. Pacienti s Crohnovou chorobou by v žádném případě neměli kouřit!

abscesaminosalicylátyanémiebiologická léčbabolestchudokrevnostCrohnova nemocdětidiagnostikadietaenteroskopiegastroskopieimunosupresivajátrakloubykolonoskopiekortikosteroidykouřeníkožní projevyléčbaočioperacepíštělpříznakyrezonanceseniořistenózaterminální ileumtomografievýživa

Crohnova choroba život nezkrátí, ale velmi znepříjemní

Na otázky ohledně Crohnovy choroby odpovídá primář interního oddělení Oblastní nemocnice Příbram Filip Závada.

Jaké onemocnění se skrývá pod tímto zvláštním názvem?Jde o chronický zánět tlustého nebo tenkého střeva neznámého původu. Crohnova choroba je mechanizmem vzniku velice podobná ulcerózní kolitidě, která postihuje sliznici, tlustého střeva a projevuje se krvácením a průjmy.

Kolik pacientů touto nemocí trpí a zvyšuje se jejich počet?U nás, stejně jako v zemích západní Evropy, trpí Crohnovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou cca 350 osob na 100.000 obyvatel. Každý rok je diagnostikováno dalších 6 až 10 nových případů ulcerózní kolitidy na 100.000 obyvatel, u Crohnovy choroby je počet nových případů na 100.000 obyvatel 4 až 6.

Co je podstatou vzniku?Příčina obou uvedených nemocí není dosud známa. Ke vzniku onemocnění musí mít pacient genetické předpoklady, ty však nejsou zatím plně pochopeny. Velmi zjednodušeně lze říci, že jde o autoimunitní onemocnění.

Jde o civilizační choroby, které vznikají jako důsledek změn životního stylu, životosprávy, přílišného používání antibiotik a neúměrného stresu. Všechny uvedené změny životního stylu člověka se objevily v posledních 100 letech a náš imunitní systém na ně podle všeho reaguje nepřiměřeně až agresivně.

V zemích s nízkou úrovní hygieny se tato onemocnění prakticky nevyskytují.

Bývá odhalení choroby obtížně?Pacienti, u kterých je následně potvrzena Crohnova choroba, přichází pro poruchy střevní pasáže, opakující se bolesti břicha a hubnutí. U některých pacientů se vyvinou hnisající píštěle kolem konečníku.

Někdy má onemocnění i mimostřevní projevy – bolesti kloubů, postižení kůže a očí.

Diagnostika těchto onemocnění je komplexní proces, který zahrnuje rozbor anamnézy, laboratorní vyšetření, zobrazovací metody (CT, ultrazvuk, magnetickou rezonanci), nepostradatelné je vyšetření tlustého střeva endoskopicky. .

Jaká je léčba, s jakým úspěchem je tato nemoc vyléčitelná?Léčba spočívá především v podávání léků a úpravě životosprávy a životního stylu pacienta. Někdy je nezbytná léčba chirurgická s odstraněním nejvíce postižené části střeva.

Také píštěle se musí řešit chirurgicky. Co se týče léků, používají se aminosalicyláty, kortikosteroidy, imunosupresiva a v posledních letech i velmi nákladná biologická léčba, kde se náklady na léčbu jednotlivce šplhají ke statisícům. Upravuje se dieta podle typu postižení.

Všichni nemocní by měli přestat kouřit.

Postihuje toto onemocnění i dětský věk?Bohužel ano. Děti s touto chorobou jsou léčeny ve velkých nemocnicích, pro náš region patří spádem do nemocnice Motol.

Jak tedy sám pacient může přispět k úpravě zdravotního stavu?Pokud pacient trpí některým z výše uvedených příznaků, měl by přijít co nejdříve na vyšetření.

Je-li Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida zjištěna, je nezbytné dodržovat léčebný režim, tzn. brát doporučené léky, upravit životosprávu, minimalizovat stres a chodit na pravidelné kontroly, a to i v případě, že nejsou přítomny žádné obtíže.

Jen tak je možné snížit riziko komplikací těchto nemocí a udržet si dobrý zdravotní stav.

Každá nemoc si s sebou nese svá rizika, jaká jsou v případě Crohnovy nemoci?Crohnovu nemoc ani ulcerozní kolitidu nemůžeme nikdy považovat spolehlivě za vyléčenou.

Všichni nemocní by měli chodit na pravidelné kontroly, aby předešli komplikacím a složitým operacím. Obě choroby bohužel zvyšují i riziko nádorů tlustého střeva a konečníku, takže sledování bývá doživotní.

Ani Crohnova nemoc ani ulcerosní kolitida život nezkracují, umí ho však pořádně znepříjemnit.

Dagmar Čerňanská

Crohnova choroba – příčiny, diagnostika, léčba a dietní opatření

Dlouhodobé bolesti břicha, rychlé hubnutí, průjmy, únava. Těmito příznaky, které výrazně snižují kvalitu života, se projevuje Crohnova choroba. Onemocnění, jehož vznik je neznámý, napadá imunitní systém vlastního těla. Jak s nemocí, která je zatím nevyléčitelná, žít? Poradíme v článku.

Lékaře byste měli určitě navštívit při dlouhodobých zažívacích obtížích, když objevíte krev ve stolici, začnete náhle hubnout bez zjevné příčiny, máte zvýšenou teplotu nebo stálé průjmy.

Autoimunitní onemocnění, které napadá buňky vlastního těla, především zažívací trakt nemocného, se projeví nejčastěji kolem dospívání, mezi 20. a 30. rokem věku.

Jeho původ je zatím neznámý, ale vliv má dědičnost, životní styl (způsob stravování, kouření, nadměrná konzumace alkoholu), stres a etnická příslušnost.

Nejčastěji nemocí trpí lidé ve vyspělých zemích, běloši a východoevropané židovského původu. Crohnova choroba se jako chronické, tedy dlouhodobé, zánětlivé onemocnění projevuje ohnisky v celém zažívacím traktu – nejčastěji v tenkém a tlustém střevě, ale může zasáhnout i jícen.

Střevo se následkem zánětů zužuje, vytvářejí se abscesy (hnisavá ložiska) a píštěle (nepřirozené kanálkovité propojení mezi orgány).

Příznaky Crohnovy choroby

 • Zažívací obtíže
 • Hubnutí
 • Průjem
 • Teplota až horečka
 • Únava
 • Bolest břicha (v různých částech) a výrazné křeče v břiše
 • Krev nebo hlen ve stolici
 • Bolest v ústech
 • Afty
 • Snížená chuť k jídlu
 • Bolest v konečníku
 • Nutkání na stolici – tenesmus
 • Onemocnění očí
 • Záněty kůže
 • Záněty a bolesti kloubů a artritida

Diagnostika Crohnovy choroby

Lékaře byste měli určitě navštívit při dlouhodobých zažívacích obtížích, když objevíte krev ve stolici, začnete náhle hubnout bez zjevné příčiny, máte zvýšenou teplotu nebo stálé průjmy.

Při potížích se můžete objednat do některé z gastroenterologických ambulancí zdravotnické skupiny EUC. Specialisté zde s vámi proberou vaše obtíže a provedou základní vyšetření.

Poté se domluvíte na dalším postupu.

Ke stanovení diagnózy patří řada vyšetření:

 • Anamnéza – hodnocení příznaků, výskyt v rodině – při výskytu u někoho z blízkých se riziko onemocnění zvyšuje.
 • Fyzikální vyšetření – vyšetření břicha pohmatem, stav ústní dutiny (pohledem, zda se objevují afty a jiné záněty).
 • Laboratorní vyšetření – Základní krevní rozbor, který v případě nemoci odhalí zvýšené zánětlivé parametry, může se objevit anemie (chudokrevnost), nedostatek železa.
 • Specializované vyšetření střev – kolonoskopie – endoskopem zavedeným do konečníku lze kamerou zjistit stav střevní sliznice v celé délce a odebrat vzorek (biopsii) pro další rozbor. Vyšetření vyžaduje několikadenní přípravu (řízené vyčištění střev), ale není bolestivé – probíhá pod sedativy.
 • Ultrazvukové vyšetření, CT a magnetická rezonance břicha, příp. tenkého střeva (enteroklýza).

Crohnova choroba se projevuje také zánětlivými ohnisky ve střevech. Kulatý chronicky zanícený granulom je patrný na fotografii dole v levé části.  Foto: Nephron, Wikimedia Commons

Léčba Crohnovy choroby

Postupuje se podle stádia a závažnosti onemocnění každého pacienta. Nemoc probíhá v několika fázích: v té klidové (remise), se neprojevuje téměř žádnými příznaky, v obdobích vzplanutí (relapsu), je pak třeba tlumit nejzávažnější projevy choroby.

„Pro zklidnění jsou lékem první volby antibiotika, při výrazných potížích se nasazují kortikosteroidy, které potlačují záněty, nebo imunosupresiva k utlumení aktivity imunitního systému.

Pro všechny nemocné platí v období relapsu změna stravovacího režimu – hlavně bezezbytková dieta. U těžších případů je vhodná biologická léčba, která je již v posledních letech lépe dostupná a dostane ji každý indikovaný pacient,“ vysvětluje MUDr.

Petra Rycková z kliniky Canadian Medical, která je součástí zdravotnické skupiny EUC.

Při komplikacích, například neprůchodnosti střev či jejich proděravění, je nutné přistoupit k chirurgickému řešení. Pokud je místo ohraničené, lze odstranit část postiženého střeva a pacienti mají velkou naději na výrazné zlepšení zdravotního stavu.

Dieta při Crohnově chorobě

Každý pacient musí postupně sám zjistit, co mu na činnost střev dělá dobře. Jako obecné zásady, co jíst a nejíst s Crohnovou chorobou, platí:

 • Nevhodné jsou: mléko, semínka, slupky. Žádná smažená, tučná a kořeněná jídla, vyvarujte se nadýmavého zelí a luštěnin.
 • Dobře se vstřebávají: ryby díky vysokému obsahu nenasycených mastných kyselin, banány, papája, mango, avokádo, zralé meruňky, švestky a žlutý meloun. Doporučují se vejce kvůli vysokému obsahu bílkovin a vitaminů. Organismu prospějí dietní masa, rýže, brambory, zelenina upravená v páře a zakysané výrobky.

Crohnova choroba a těhotenství

V průběhu těhotenství a v době kojení většinou Crohnova nemoc poleví na intenzitě. Některé pacientky na biologické léčbě dokonce léky vysadí a po ukončení kojení se k léčbě vrátí bez větších zvratů a propuknutí příznaků. Proto se nemusíte těhotenství bát, druhá strana je dědičnost nemoci. Počítejte s tím, že bude váš potomek ve vyšším riziku rozvoje této choroby.

Prevence projevů Crohnovy nemoci

 • Dodržujte zdravý životní styl (strava, pohyb, odpočinek, pobyt v přírodě)
 • Opatrně s alkoholickými nápoji
 • Nekuřte
 • Omezte přepínání a stres

Obáváte se Crohnovy choroby? Můžete se obrátit na odborníky z EUC:

Gastroenterologové EUC

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *