Cinarizin – vše o zdraví

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 • Cinarizin Lek 25 mg
 • Cinarizin Lek 75 mg
 • tablety
 1. Jedna tableta obsahuje cinnarizinum 25 mg.
 2. Jedna tableta obsahuje cinnarizinum 75 mg.
 3. Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 • Tableta.
 • Popis přípravku:
 • Cinarizin Lek 25 mg: bílá, kulatá tableta bez označení.
 • Cinarizin Lek 75 mg: bílá, kulatá tableta bez označení.
 • – Udržovací terapie při léčbě příznaků Meniérovy choroby podmíněných poruchou labyrintu, včetně závratě, nauzey, zvracení, tinnitu a nystagmu.
 • – Profylaxe kinetózy.
 • – Profylaxe migrény.
 • – Udržovací terapie při léčbě příznaků cerebrovaskulárního původu, včetně závratě, tinnitu, bolesti hlavy cévního původu, podrážděnosti, poruch sociability, poruch paměti a neschopnosti soustředit se.
 • – Udržovací terapie při léčbě příznaků vyvolaných onemocněním periferních cév, včetně Raynaudovy choroby, akrocyanózy, claudicatio intermittens, poruch mikrocirkulace, trofických a žilních vředů, parestézií, nočních křečí, studených končetin.

Dávkování

Běžné denní dávkování je následující:

 • – Při poruchách mozkové cirkulace: 1 tableta (25 mg) 3krát denně (celkem 75 mg).
 • – Při poruchách periferní cirkulace: 2 – 3 tablety (25 mg) 3krát denně (celkem 150 – 225 mg).
 • – Při poruchách vnitřního ucha: 1 tableta (25 mg) 3krát denně (celkem 75mg).
 • – Při kinetózách:

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

 1. Cinarizin, stejně jako jiná antihistaminika, může vyvolat diskomfort v epigastriu, iritaci žaludku lze zmírnit podáváním přípravku po jídle.
 2. U pacientů s Parkinsonovou chorobou se smí přípravek podávat pouze tehdy, pokud přínos převýší možné riziko zhoršení tohoto onemocnění.
 3. Cinarizin může zejména při zahájení léčby vyvolat somnolenci, proto je třeba zvláštní opatrnosti, jestliže se současně požívá alkohol nebo se podávají léčiva s tlumivým účinkem na CNS.
 4. Pomocná látka se známým účinkem

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento tento léčivý přípravek neměli užívat.

Současné užívání přípravku s alkoholem, látkami tlumícími CNS anebo s tricyklickými antidepresivy může zesílit tlumivý centrální účinek kterékoli z těchto látek včetně cinarizinu.

Vzhledem k antihistaminovému účinku může cinarizin způsobit falešně negativní výsledky kožních testů na přecitlivělost, a proto se doporučuje přerušit léčbu nejméně 4 dny před provedením kožního testu.

 • Těhotenství
 • I když ve studiích na zvířatech nebyl zjištěn teratogenní účinek, tak jako u jiných přípravků se smí podávat v těhotenství pouze tehdy, jestliže očekávaný léčebný prospěch převáží možné riziko pro plod.
 • Kojení
 • Údaje o vylučování cinarizinu do mateřského mléka nejsou k dispozici, a proto se kojení v průběhu jeho užívání nedoporučuje.

Vzhledem k tomu, že zejména na počátku terapie podání cinarizinu vyvolává ospalost, je vhodná zvýšená opatrnost při vykonávání takových činností jako je řízení a obsluha strojů.

Může se vyskytnout únavnost a gastrointestinální potíže. Tyto změny bývají přechodné a často se jim může předejít, pokud se vhodného dávkování dosahuje postupným zvyšováním dávek.

Vzácně se objeví bolesti hlavy, sucho v ústech, přibývání na hmotnosti, pocení a alergické reakce. Rovněž vzácně se objevil lichen planus a příznaky připomínající lupus erythematodes.

V lékařské literatuře byl zaznamenán ojedinělý výskyt cholestatického ikteru.

Zejména u pacientů vyššího věku se v průběhu dlouhodobé terapie vyskytly i případy vzniku anebo zhoršení extrapyramidových příznaků. V takových případech musí být léčba vysazena.

Třídy orgánových systémů (MedDRA 9.1);
Poruchy imunitního systému hypersensitivita (alergická reakce)
Poruchy nervového systému
 1. somnolence
 2. bolest hlavy
 3. extrapyramidové poruchy
Gastrointestinální poruchy gastrointestinální poruchy sucho v ústech
Poruchy jater a žlučových cest cholestatická žloutenka
Poruchy kůže a podkoží zvýšené pocení lichen planus
Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně lupus připomínající syndrom
Laboratorní vyšetření zvýšení hmotnosti

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: .

V jediném případě akutního předávkování (2 100 mg cinarizinu) se u čtyřletého dítěte objevily tyto příznaky: zvracení, spavost, koma, tremor, hypotonie.

Specifické antidotum není známo. V průběhu první hodiny po perorálním požití nadměrné dávky cinarizinu je možné provést výplach žaludku. Pokud se to uzná za vhodné, může se podat i aktivní uhlí.

Jiná léčiva nervového systému, antivertiginóza

ATC kód: N07C A02

Cinarizin blokádou vápníkových kanálů inhibuje kontrakci hladkého svalstva cév.

Zároveň s tímto přímým kalciovým antagonismem cinarizin snižuje blokádou receptorově řízených kalciových kanálů i vazokonstrikční účinnost některých vazoaktivních látek, např. norepinefrinu a serotoninu.

Blokáda influxu vápníku do buňky je tkáňově selektivní; výsledkem je antivazokontrikční působení bez ovlivnění krevního tlaku a tepové frekvence.

Cinarizin také může zvýšením deformability erytrocytů a snížením viskozity krve zlepšit poruchy mikrocirkulace. Zvýší se buněčná rezistence vůči hypoxii.

Cinarizin tlumí stimulaci vestibulárního systému a tím potlačuje nystagmus a jiné poruchy vegetativních regulací. Cinarizin může zabránit vzniku akutních vertiginózních epizod, anebo je může zmírnit.

 • Po perorálním podání se cinarizin vstřebá do jedné hodiny, i když biologická dostupnost závisí na množství žaludeční kyseliny.
 • Cinarizin dosáhne maximální hladiny v plazmě za 1 až 3 hodiny po perorálním podání.
 • Plazmatický eliminační poločas je 4 hodiny.

Cinarizin se rychle metabolizuje v játrech cestou konjugace s glukuronidem. Metabolity se vylučují asi z 1/3 močí, ze 2/3 stolicí.

Na bílkoviny krevní plazmy se váže z 91%.

Kromě údajů uvedených jinde v Souhrnu údajů o přípravku nejsou k dispozici jiné podstatné údaje.

 1. Cinarizin Lek 25 mg
 2. Koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, povidon, sodná sůl karboxymethyl­škrobu, mastek.
 3. Cinarizin Lek 75 mg
 4. Koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, povidon, sodná sůl karboxymethyl­škrobu, mastek.

Uchovávejte při teplotě do 25 oC.

 • Vnitřní obal: Al/PVC blistr.
 • Vnější obal: krabička.
 • Velikost balení: 50 tablet (25 mg), 50 tablet (75 mg).

Žádné zvláštní požadavky.

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.

Cinarizin Lek 25 mg: 83/696/94-A/C

Cinarizin Lek 75 mg: 83/696/94-B/C

Datum první registrace: 5.10.1994

Účinné látky

Za obsah komentáře nese plnou odpovědnost autor, nikoli provozovatel stránek. Redakce si vyhrazuje právo bez upozornění smazat příspěvky, které se netýkají zveřejněného článku, obsahují vulgární výrazy, nesmysly, urážky nebo reklamu.

 • Dobrý den, kdy je nejvhodnější užívat Tamoxifen (ráno, poledne, večer, před jídlem, po jídle apod.).Děkuji za odpověd. Reagovat29.09.2020 07:58 od Frantová Romana
  • Dobrý den, doporučená dávka tamoxifenu je 20 mg denně a vzhledem k jeho biologickému poločasu nezáleží na tom, zda je dávkován jedenkrát denně 20 mg, či dvakrát denně 10 mg a to kdykoliv během dne a nezávisle na jídle. Tablety je vhodné zapít tekutinou.  Reagovat29.09.2020 13:37 od Mgr. Karel Šlegr, tým www.mojelekarna.cz
  • Dobrý den. Denní doba nebo užívání jídla by neměly mít vliv na užívání tohoto léku a není pro to přesné doporučení.   Reagovat29.09.2020 13:32 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Mam po uraze v kotniku (mam nohu v sadre) a picham si Fraxiparine 0,6 ml a zaroven mam nejspise zanet mocoveho mechyre (krev v moci je pritomna). Muzu si na tento zanet vzit antibiotika Azitromycin 500 mg? Diky za odpoved Reagovat11.09.2020 02:19 od Jitka Novotná
  • Dobrý den. Tento postup nemůžu rohodně doporučit. Krev v moči může mít i jiné příčiny, tím spíš, pokud užíváte léky ovlivňující srážlivost. Typické příznaky pro zánět močových cest jsou jiné. Dále, uvedený lék nepatří mezi první volbu pro léčbu. Postupoval bych spíše cestou kontaktování praktického lékaře. Reagovat12.09.2020 13:44 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den,používá se deprex nebo fluoxetin i v případě obezity? Při užīvání deprexu jsem neměla chutě na sladké a když mi p.doktorka vyměnila deprex za fluoxetin tak zase mám chutě na sladké.Samozřejmě hlavní problém jsou u mě úzkostné a depredivní stavy. Když jsrm brala 14 let Argofan,tak jsem přímo ujížděla na sladkém.Nebo existují jiná antidepresiva,která by mi pomáhala při depresích a zároveň pomáhala s přejídáním a velkých chutích na sladké? Reagovat26.05.2020 09:48 od Jana
  • Dobrý den. Antidepresiva se na léčbu obezity jako takové nepoužívají. Naopak, jeden z vedlejších účinků antidepresiv (prakticky u všech skupin, někde více, někde méně) je přibírání. To může postihovat až čtvrtinu pacientů. Důvody nejsou úplně objasněné a ani nejde jednoznačně říct, který lék je v tomto ohledu 100% nejvhodnější – rozdíly bývají individuální. Proto se někdy doporučuje léky vyměnit, samozřejmě po konzultaci s lékařem. Na druhou stranu, chuť na sladké jako taková problém není. I zvyšený apetit zvládají někteří pacienti korigovat například navýšením pohybových aktivit (což se u depresí velmi doporučuje) a nebo jednoduše kontrolou jídelníčku. Doporučil bych tedy problém s přejídáním konzultovat s lékařem, který léky předepisuje.   Reagovat28.05.2020 23:10 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,jaký je rozdíl mezi deprexem a fluoxetinem? Který z nich je účinnější při bulimii? Reagovat22.05.2020 18:10 od Jana
  • Dobrý den. Obě tyto látky obsahují identickou účinnou látku. Různá generika se mohou výjimečně lišit vedljšími účinky, ale z hlediska léčebného efektu (tj. efekt na bulimii) by měly být stejné.  Reagovat25.05.2020 14:55 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den, prosím Vás , byl mi předepsán lék na snížení krevního tlaku Telmisartan/hydrochlorothiazid egis 80mg/25mg. Mám 2 roky vyměněné čočky a mám strach, abych neměla problémy, jak je uvedeno v příbalovém letáku. Chtěla bych znát názor a riziko, které mi hrozí při užívání tohoto léku, operace byla finančně náročná, je mi 72 let. Děkuji za odpověď.Drobečková M. Reagovat20.05.2020 09:47 od Marcela Drobečková
  • Dobrý den. Uvedený lék je problematický (rizikový) u lidí se zvýšeným nitroočním tlakem – tzv. zelený zákal neboli glaukom. Čočka se mění typicky u šedého zákalu (katarakty), což je jiná nemoc. Podle příspěvku předpokládám, že se u Vás řešila ta druhá diagnóza. S očima ale můžete mít současně problémů více, takže přesné informace Vám může podat pouze váš oční lékař, který oko vyšetřoval, případně operoval. V zásadě by se vás riziko uvedné v letáku spíše nemělo týkat. Reagovat22.05.2020 11:37 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Nutně ho potřebují mám velké bolesti zad s nic jiného mi opravdu nepomáhá.Moc prosím.S pozdravem Jana Veselá. Reagovat24.04.2020 06:44 od Jana Veselá
  • Dobrý den, léčivý přípravek Matrabon retard jsme bohužel v databázi léčiv schválených k užívání v České republice nenalezli. Nejedná se se o Mabron retard? Je to lék s účinnou látkou Tramadol, která slouží k tlumení bolesti. Pokud ano, je aktuálně v ČR běžně dostupný. Jedná se však o lék na lékařský předpis. Dopuručuji vybrat si ze seznamu sdružení lékáren Moje lékárna Vám vyhovující lékárnu a obrátit se přímo na ni.  Reagovat24.04.2020 09:01 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
 • Reagovat13.04.2020 00:59 od Michal vnucko
  • Dobrý den, lék Hypnogen je v ČR aktuálně běžně k dostání. Jelikož se však jedná o psychotropní léčivo, je jeho výdej, stejně jako výdej ostatních lěčiv se stejnou účinnou látkou Zolpidem, vázán na lékařský předpis. Reagovat14.04.2020 10:29 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
 • Dobrý den, při výpadku Metoprololu Mylan jsem na 3 měsíce dostal o dost dražší Bloxazoc. Teď jsem v jedné lékárně objevil APO – Metoprolol. Až doma jsem si všiml, že tam není uvedeno ‚s prodlouženým uvolňováním‘. Mohu to použít, třeba tak, že místo 1×1 bych bral 2x půl tablety? Tento druh léků beru od r. 2006, kdy mi RF ablací bylo odstraněno bušení srdce. Jsem ročník 1959. Děkuji!Josef Reagovat31.03.2020 13:15 od Josef
  • Dobrý den. Léky se skutečně liší způsobem uvolňování aktivní látky. Účinná látka metoprolol ‚sukcinát‘ se uvolňuje postupně a dává se v jedné dávce, ‚tartrát‘ se musí podávat vícekrát denně (2x). Oba léky sice patří do stejné lékové skupiny, ale v jejich použití jsou drobné rozdíly. Podle Vámi uvedeného popisu by záměna nemusela vadit, ale toto bych nechal na specialistovi, který léky předepsal. Myslím, že by vzlhedem k současné situaci, mohla stačit telefonická konzultace. Reagovat01.04.2020 09:35 od MUDr. Boris Oniščenko
   • Děkuji Vám za odpověď! Josef Reagovat01.04.2020 12:57 od Josef
  • Oprava: jde o Metoprolol 50mg. Reagovat31.03.2020 13:28 od Josef
 • Jaký je rozdíl mezi BETAMED a BETAXOLOL Reagovat15.03.2020 11:13 od Podnik
  • Dobrý den. Uvedené léky obsahují stejnou účinnou látku. Z hlediska léčby jsou zaměnitelné. Občas může mít jiný lék mírně odlišné vedlejší účinky, ale to je velmi individuální.  Reagovat16.03.2020 15:32 od MUDr. Boris Oniščenko
 • vermox na tasemnice specha Reagovat10.03.2020 15:22 od milena prchalova
  • Dobrý den, léčivý přípravek Vermox 6x100mg je v české republice běžné dostupný. Jelikož se však jedná o lék, jehož výdej je vázán na recept, je nutné s receptem od lékaře navštívit konkrétní lékárnu. Doporučuji se telefonicky obrátit na Vaši nejbližší lékárnu sdružení Moje lékárna a pokud nebude přímo na skladu, tak se domluvit na jeho objednání, což obvykle netrvá více než jeden den. Reagovat10.03.2020 16:27 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
  • Dobrý den, prosím o odpověď na otázku, zda je důležitá váha pacienta k prvnímu podání morphinu a kdy se morphin začne podávat pacientovi v nemocnici, Děkuji předem
  • Alena

  Reagovat10.03.2020 09:35 od Alena

  • Dobrý den. U Morphinu obvykle není potřeba přesné výpočty ve vztahu ke hmotnosti (resp. u dětí ano). Hmotnost pacienta však ovlivňuje metabolizmus léků prakticy vždy – někdy je tato závislost pro podání zásadní více, někdy důležitá není. První podání je naprosto individuální. Rozhoduje lékař, nebo přímo specialista na léčbu bolesti. Za pacienta je nutné subjektivně bolest hodnotit, referovat účinek jiných (slabších) léků. Pokud to není možné (pacient nekomunikuje), sledují se různé signály, že pacient potíže má, či nikoliv. Na dálku ale toto nejde posoudit.  Reagovat11.03.2020 08:25 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den, sháním Ewofex. Prý není v lékárnách a zde na stránkách máte napsáno, že máte skladem 30 ks. Jak se k němu mohu doatat? Reagovat27.02.2020 23:24 od zuza
  • Dobrý den dle údajů ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv dodavatel léčivého přípravku Ewofex na český trh, společnost Ewopharma, ohlásila v říjnu 2019 přerušení dodávek Ewofexu 180 mg a v prosinci 2019 přerušení dodávek Ewofexu 120 mg. V obou případech z důvodu výrobního výpadku. Obnovení dodávek na český trh je plánováno na přelomu února a března 2020. Údaj 30 ks na našich stránkách neznamená, že máme skladem 30 ks, ale že obě varianty Ewofexu mají balení po 30 tabletách. Reagovat28.02.2020 10:08 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
  1. Dobrý den, mám na Vás jeden dotaz a to zda je totožný lék Ezoleta 10 mg a lék Egitim 10 mg a zda je vhodné užívání spolu se Sortisem 10 mg.
  2. Děkuji za odpověď, L.Pavlíková

  Reagovat26.02.2020 12:56 od Ludmila Pavlíkova

  • Dobrý den. Uvedené dva přípravky obsahují stejnou účinnou látku. Spojení se statiny (Vámi uvedený Sortis) je možné, existují i varianty, kde jsou obě tyto skupiny léků v jedné tabletě.  Reagovat27.02.2020 15:00 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Je ve volném prodeji, tedy bez lékařského předpisu nějaký druh léčiva, nebo doplnků s účinnou látkou erdostein. Děkuji J.E. Reagovat20.02.2020 13:04 od Jaroslav Eret
  • Dobrý den. Erdomed je pouze na lékařský předpis a volně prodejná varianta neexistuje. Látek s mukolytickým učinkem (‚rozpouštění‘ hlenu) je pak více a jsou volně dostupné. Obsahují zpravidla ambroxolol, obchodní názvy jsou například ACC, Mucosolvan, Ambrobene. Vyrábějí se v různých formách (tablety, sirupy atd.) Reagovat25.02.2020 14:43 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý deň, som zo slovenska. doteraz som užívala prípravok HRT Climen , u nás už ale nieje v distribúcii , chcela som sa len opýtať , či náhodou nieje dostupný v českých lekárňach . Prípadne kde by som ho vedela zohnať , vopred ďakujem za odpoveď. Denisa Reagovat03.02.2020 13:51 od denisa
  • Dobrý den, dle údajů od Státního ústavu pro kontrolu léčiv je Climen v ČR dostupný. Vzhledem k tomu, že spotřeba v ČR je měsíčně v rádech desítek kusů, nebude zřejmě běžně dostupný na skladech lékáren. Doporučuji se předem obrátit např. na některou z lékáren sdružení Moje lékárna, kde Vám sdělí přesnější informace ohledně dostupnosti léku. Reagovat03.02.2020 15:16 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
   • Ďakujem za rýchlu odpoveď , pokúšala som sa mailom kontaktovať lekárne v Břeclavi pod hlavičkou mojelekarna.cz, ale bez vysledne .. No budem skúšať ďalej , ešte raz vďaka za ochotu . Denisa Reagovat04.02.2020 06:51 od DenisaDemova
 • Prosím o odbornou radu,mám již 3 roky cukr v hodnotách 7,0,teď mi lékař předepsal Siofor 500mg 2 x 1tbl.denně. Moc dobře ho nesnáším > jaký je další vhodný a osvědčený lék náhradou na moji cukrovku II.typu. Nikdy před tím jsem nic podobneho neuzivala.Děkuji za odpověď. Reagovat26.01.2020 21:00 od Marta Nováková
  • Dobrý den.  Tyto antidiabetika bývají skutečně zdrojem nežádoucích trávicích potíží. Občas je možné tomuto předejít postupným nasazováním a zvyšováním dávky, nevím jak to bylo u Vás. Každopádně léků na diabetes je větší množství a Váš lékař může doporučit jiný. Toto je ale nutné konzultovat s ním (či jiným specialistou), ale rozhodně ne naslepo na dálku. Lékař by měl vědět o netoleranci tohoto léčiva a podle toho bude volit jiné.  Reagovat27.01.2020 15:04 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den, můžete mi prosím doporučit seznam potravin s draslíkem? Aktuálně jsem našla použitelný zde: https://vsestihnu.cz/media/v-jakych-potravinach-je-draslik Jde mi i o detaily konkrétní potraviny…Předem děkuji Reagovat16.01.2020 13:07 od Kateřina Plachá
  • Dobrý den.  Úplně nerozumím, o jaké detaily vám jde. Uvedený článek uvádí hodnoty velmi přesně, i vzhledem k objemu/množstív potraviny. Je ale nutné zdůraznit, že podle množství draslíku se jídelníček prostě nesestavuje. Pokud užíváte nějaké léky, případně trpíte nemocí, která hladiny draslíku ovlivňuje, tak se to doporučení bere spíše obecně. V těchto případech byste spíše měla mít pravidelné kontroly hladin draslíku v krvi. Z toho pak zpětně víte, jestli jsou Vaše diétní opatření dostatečné, či nikoliv.  Reagovat17.01.2020 10:45 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Antipsychotika například způsobují: erektibilní dysfunkci, ztrátu libida, hyperprolaktinemii, parkinsonismus, akatizii, metabolický syndrom, prokoagulační stav, hlubokou žilní trombozu, plicní embolii, mrtvici, hypothyreozu, cukrovku druhého typu, zvýšenou hladinu tryglyceridů, městnání žluči, retence moče, posturální hypotenze, dyskineze,psychomotorický útlum, spavost, vliv na motilitu střev, páchnoucí stolici, sedaci,prodloužení QT intervalu,extrapyramidové poruchy,nárůst tělesné hmotnosti, svalová rigidita, tremor, bradykineze,tarditivní dystonie, tarditivní dyskineze, hyperlipidemie,inzulinová rezistence….. nikdo mi nikdy nebude tvrdit do očí, že nezkracují významně život schizofrenika. Nadváha, cukrovka, tuky v krvi, obecně metabolický syndrom, to vše jsou zásadní faktory vysoké mortality schizofreniků, věku dožití 65 let….Erektibilní dysfunkce, ztráta libida, to je ztráta plnohodnotného života… Reagovat20.12.2019 00:45 od Franta
 • Dobrý den, manželka má elektronický recept na mast Triamcinolom E. Bohužel ho nemůžeme sehnat v blíkých lékárnách. Je nějaká možnost tuto mast objednat? Dá se tato mast nahradit podobnou mastí Triamcinolom F? Děkuji. Reagovat06.12.2019 13:36 od Roman Stojanov
  • Dobrý den. Triamcinolon E má přerušenou registraci, jako důvody jsou uvedené ‚výrobní‘. Předpokládáný termín obnovení je březen 2020. Triamcinolon F neznám, existuje ‚S‘, to je podobný lék, ale obsahuje i další složku, která pro Vás nemusí být vhodná. Proto by bylo nejlepší poradit se s lékařem, který lék předepsal. Ten Vám vybere jinou vhodnou alternativu.  Reagovat09.12.2019 14:03 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den, sháním 6,5MG TBL, ale prý je výpadek v distribuci. Nebyl by někde v zásobách? děkuji, Jiří Mašek Reagovat04.12.2019 16:20 od Jiří Mašek
  • Dobrý den, dle informací od Státního ústavu pro kontrolu léčiv, výrobce Torecanu 6,5mg, společnost Krka, neoznámil přerušení či ukončení dodávek na český trh. Dle infrmací od lékárenských velkoobchodů bylTorecan 50×6,5mg do lékáren dodán naposledy v listopadu 2019, informaci o výrobním výpadku však doposud neobdrželi. Torecan 5×6,5mg je běžně dostupný. Reagovat09.12.2019 23:28 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
  • Dobrý den. T.č. by lék měl být normálně obchodován. Ohledně dostupnosti v konkrétních lékárnách Vám bohužel nemám jak poradit. Díky za pochopení. Reagovat09.12.2019 13:55 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den,prosím Vás o informaci o dodávkách léku zipsilan.Moje sestra ho uživá a nelze ho sehnat.Co doporučujeTe,nebo jak ho u Vás objednat-recept má.Děkuji a poprosím o odpověd. Reagovat17.11.2019 15:16 od Darek Martinák
  • Dobrý den,

  Jak se projevují poruchy rovnováhy a co je způsobuje?

  Tyto příznaky mohou trvat několik okamžiků, ale i několik hodin nebo dnů.

  Mohou mít různou intenzitu, od středních obtíží obje­vujících se jen při pohybu až po těžkou poruchu rov­nováhy obtěžující postiženého i v absolutním klidu.

  Protože rovnovážný systém je ve spojení i s jinými částmi nervového systému člověka, mohou být poru­chy rovnováhy líčeny jako obtíže s viděním, jako sva­lová slabost, porucha myšlení anebo i poruchy pamě­ti.

  Pacienti s poruchami rovnováhy si často stěžují současně na bolesti hlavy, pocity svalového napětí, ztuhlosti za krkem nebo v zádech. Jde někdy o obtíž­ně vylíčitelný stav, pro který může pacient jen těžko hledat vysvětlující nebo popisující slova.

  Pacienti mí­vají zvýšenou citlivost na hluk, na některé typy zvuků, obtěžuje je přímé světlo. Mohou mít obtíže připomína­jící mořskou nemoc. Stěžují si na poruchy koncentra­ce, celkovou nevůli apod. Při únavě mívají obtíže se čtením. Všechny tyto příznaky mohou být trvalé nebo jen přechodné.

  Vedou k celkovému rozladění pacien­ta, jeho psychické nepohodě.

  Bývá obtíž s duševní koncentrací na jakoukoliv činnost, což může vyústit i v psychické poruchy typu neurózy nebo i depresi. 

  Jak často se poruchy rovnováhy vyskytují?

  Poruchy rovnováhy se vyskytují v každém věku a ur­čitou zkušenost s některou podobou ztráty rovnováhy zažije během svého života skoro každý člověk. Čet­nost poruch rovnováhy přibývá s věkem a po 75-ti letech to bývá jedna z nejčastějších příčin návštěvy lékaře.

  Co může způsobit poruchu rovnováhy?

  Příčin poruch rovnováhy je nepřeberné množství. Není medicínský obor, ve kterém by se nenalezlo alespoň jedno onemocnění spojené s poruchami rovnováhy.  

  Jednou z možných příčin jsou úrazy, především hla­vy a páteře. Jejich výskyt je velmi častý kolem 50-ti let věku. K postižení rovnovážného ústrojí může dojít i bez poškození kostěného skeletu lebky. Mechaniz­mus je podobný otřesu mozku.

  Další možností jsou ušní infekce, jako je zánět střed­ního ucha nebo zánětlivé postižení vnitřního ucha, tzv. labyrintitida, která může postihnout sluchovou i rov­novážnou funkci vnitřního ucha.

  Některé virové infekce mohou postihovat rovno­vážné ústrojí ale i statoakustický nerv. Jedná se o in­fekce tzv. neurotropními viry, které napadají cíleně nervovou tkáň. Řada chemických látek, jako jsou tě­kavé látky a některé typy kovů, mohou poškozovat rovnovážný systém. Toxický účinek na struktury vnitřního ucha mají i některé léky.

  Porucha cévního zásobení vnitřního ucha nebo mozku může způsobit poruchu rovnováhy nebo i zni­čení labyrintu. Subjektivně je pacient líčí jako pocit zatmění před očima, stav na omdlení. Objevují se ne­bo se zhoršují, pokud pacient vstane nebo se náhle postaví.

  Běžně se vyskytují i u zdravých osob po velmi rychlé rotaci, po jídle, a představují vlastně jen něko­lik sekund dezorientace.

  Pokud se během poruchy rovnováhy objeví dvojité vidění, nemožnost pohybo­vat končetinami, změny citlivosti, různá velikost oč­ních zornic nebo poruchy mluvení, může se jednat o příznaky cévní mozkové příhody.

  Porucha hybnosti především v oblasti krční páteře patří mezi další příčiny poruchy rovnováhy. Její výskyt je stále častější.

  Poruchy rovnováhy mohou způsobit vzácně i nádo­ry nebo vrozené vady.

  Zdroj: MUDr. Pavel Vrabec – Poruchy rovnováhy, nakladatelství Triton

  Letecký lékař AME MUDr. David Melechovský – Poradna leteckého lékaře – Nekategorizováno

  Otázka: Dnes jsem potkal jednoho svého kamaráda. Říkal mi že byl doktora ve věci prodloužení medical kartičky, aby mohl letos opět poletovat s kluzákem. Povídal mi hotové horory, kterým se zdráhám uvěřit, zvlášť když jsem nic podobného od nikoho jiného zatím neslyšel. Ale prvního apríla už bylo, tak nevím.

  Otázkou je co z toho co mi povídal je pravda, a co třeba pramení z nedorozumění nebo nesprávného pochopení některých informací ať už ze ztrany doktora, nebo pacienta.Takže co jsem se zhruba dověděl: (před každý bod si doplňte slovo ‚údajně‘)- nově tyto prohlídky spadají pod UCL, konkrétně jeho část tzv.

  Letecko-lékařskou inspekci a jsou stejne komplexní pro GLD jako pro PPL.- je třeba absolvovat mnohem více vyšetření a to taky za poněkud delší peníze, než jsme byli dosud zvyklí.- jsou přísnější kritéria. Na mírně zvýšený tlak nebo cukr už medical nedostanu.

  No, povídal mi toho asi víc kecali jsme asi půl hodiny, mluvil o několikastránkových formulářích a kdoví o čem ještě, ale hlavně řekl jednu věc, která se mi nelíbila a přinutila mne zeptat se zde na fóru jak to vlastně je.

  Řekl mi totiž, že se už něklik hodin zabývá myšlenkou pověsit plachtění na hřebík, a přejít k ULL, kde jsou prý podmínky jednodušší a klacků pod nohy méně.Mám na prodloužení ještě rok času, ale přesto bych rád věděl, jak je to doopravdy. Už kvůli němu.

  Odpověď:Zdravím účastníky diskuzí na Gliding.cz ,děkuji Tomášovi za dotaz na změny, které postihly vydávání Osvědčení zdravotní způsobilosti pilotům kluzáků. Když jsem se o těchto změnách dozvěděl před asi měsícem, ihned mi došlo, že vyvolají vlnu nevole mezi plachtaři. Myslím, že je třeba vysvětlit, co se vlastně stalo.

  Až do nedávna byl průkaz pilota kluzáku “národním průkazem”. To znamená, že byl platný pouze v České republice a jeho uznání v zahraničí záleželo na libovůli ostatních států. 

  V posledních letech se ale Evropská unie snaží vytvořit nová společná pravidla v civilním letectví. Koncem roku 2011 vydala Evropská komise své nařízení 1178/2011, které nahradilo staré předpisy řady JAR-FCL. Motoráři tyto předpisy znají velmi dobře.

  Pověstný byl především JAR-FCL3, který reguloval zdravotní způsobilost pilotů. Byl k pilotům obludně krutý, byl beznadějně zastaralý vzhledem k moderní medicíně, byl to kostlivec ve skříni leteckých lékařů.

  Nový “doktorský” předpis Part-MED, který je součástí nařízení Evropské komise 1178/2011, hodnotím jako velmi kvalitní a vstřícný vůči pilotům i leteckým lékařům.

  Umožnil například létat po laserových operací očí, je tolerantnější k obézním pilotům, k těhotným ženám a přinesl mnoho dalších drobných vylepšení ve jménu pokroku. Mně osobně například umožnil získat pověření ÚCL pro obnovování 1. třídy zdravotní způsobilosti profesionálním pilotům. Předpis najdete na mých webových strákách.

  Novinkou je, že nařízení EU 1178/2011 reguluje také vydávání pilotních průkazů pilotům kluzáků. Výhodou je, že takový průkaz je platný v celé Evropské unii. Pro piloty kluzáků zavádí dokonce dva různé průkazy – SPL (sailplane pilot licence) a LAPL(S) – (light aicraft pilot licence for sailplane). Průkaz SPL je požadavky na výcvik pilota přibližně na úrovni dnešního PPL.

  Průkaz LAPL(S) je na nižší úrovni. K těmto průkazům musí mít pilot odpovídající Osvědčení zdravotní způsobilosti. Pro průkaz SPL musí mít Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy stejné, jako mají motoráři. Pro průkaz LAPL(S) musí mít Osvědčení zdravotní způsobilosti pro LAPL. Takové Osvědčení pro LAPL je požadavky na vyšetření a kvalitu zdraví pilota pod úrovní 2. třídy.

  Až sem je to myslím bez problému a věci fungují dobře. Potíž nastává s tím, že Česká republika získala odklad platnosti všech ustanovení nařízení EU1178/2011, které se týkají průkazů SPL a také LAPL. Důvodem je rozložit administrativní nápor na ÚCL a odsunout výměnu všech plachtařských průkazu do doby, až vymění všechny průkazy motorářů. Odklad je do 8.4.

  2015, kdy začnou platit nová pravidla pro vydávání pilotních průkazů pro piloty kluzáků. Nicméně ČR nepožádala o odklad ustanovení o zdravotní způsobilosti Part-MED pro všechny včetně plachtařů. To znamená, že pilotní průkazy mají piloti kluzáků dosud podle starých pravidel, ale Osvědčení zdravotní způsobilosti mají už podle nových pravidel.

  A protože v České republice zatím neexistuje průkaz LAPL, musí mít z rozhodnutí ÚCL všichni plachtaři Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy stejného typu, jako mají motoráři, a to podle předpisu Part-MED. Tato “legislativní nehoda” bude platit až do 8.4.2015, kdy bude zavaden průkaz LAPL.

  Pro ty, kterým bude stačit pilotní průkaz LAPL(S) bude stačit podstatně jednodušší Osvědčení zdravotní způsobilosti pro LAPL. Pravda je, že Úřad uvažuje o zkrácení termínu zavedení LAPL.

  K této nemilé legislativní zápletce se přidává další okolnost, která se týká leteckých lékařů. Aby mohl letecký lékař vydávat Osvědčení podle nového Part-MED i pro plachtaře a získal pověření ÚCL podle Part-MED, musí se doškolit.

  Doškolení prováděl Ústav leteckého zdravotnictví a cenu třídeního školení si stanovil na 20.000 Kč. Je to mimochodem dvojnásobná cena stejného školení, jaké se provádí ve Velké Británii na Kings College v Londýně a kde jsem školení prodělal já.

  Je to také přibližně trojnásobná cena školení, jaké se provádí v Německu na Deutschen Akademie für Flug- und Reisemedizin ve Frankfurtu. Tuto cenu musel letecký lékař zaplatit ze svých peněz, pokud si chtěl udržet kvalifikaci pro motoráře i plachtaře.

  Nelze mít kolegům za zlé, že se snaží, aby se jim vynaložené prostředky alespoň částečně vrátily v ceně vyšetření.

  Zdravotní prohlídky spadaly pod ÚCL vždy. Odbor, který se tím na ÚCL zabývá, se jmenuje “Letecko-lékařská inspekce”. Tvoří jí dva lékaři, MUDr. Miroslav Rada a MUDr. Dana Horešovská. Jsou to zkušení letečtí lékaři a rozumní lidé.

  Pravda je, že že ÚCL pečlivěji dohlíží na kvalitu provedených vyšetření a dodržování standardů. Je to jeho povinnost. Přispěla k tomu nemilá událost. V minulé roce přicestovala do České republiky skupina 40 německých parašutistů. Lékařská prohlídka každého z nich českým lékařem trvala průměrně 2 minuty.

  Následně při seskocích dva parašutisté zahynuli. Kolega přišel o jmenování leteckým lékařem, udělal si ostudu a vrhnul špatné světlo na letecké lékaře. Ministerstvo dopravy a ÚCL si samozřejmě takové excesy nepřeje. Nikdo z nás nechce ve sportovním letectví vidět umírat lidi.

  Zcela jistě někteří z Vás v minulosti zažili situaci, kdy lékař prodal razítko do mediklu za dvě stovky jen mezi dveřmi ordinace bez řádného vyšetření. Pokud by to takto nyní dělal dál, s velkou pravděpodovností přijde o své jmenování a také prostředky vynaložené za vzdělání a jmenování Úřadem.

  Mimo to takto prodávat razítka je neslušné. Ve skutečnosti se nezměnil počet a složitost vyšetření, nyní se ale musí provádět poctivěji a podle požadovaných standardů.

  Jinou otázkou je, zda pilot kluzáku potřebuje lékařskou prohlídku. To je otázka pro zákonodárce, v tomto případě EASA, nikoli pro lékaře. Nedávno jsem studoval v USA, kde jsem v FAA získal pověření vydávat Medical card podle FAA pro ty, co létají v USA nebo s americkými letadly.

  Je pravda, že v USA stačí pilotovi kluzáku pouze řidičský průkaz. Pravda také je, že pokud požádá o Medical card pro soukromého pilota a nezíská jej, nesmí už létat ani s kluzákem. Kluzák neobsahuje palivo a jeho hmotnost je relativně malá.

  Při nehodě ohrožuje pilot kluzáku nejvíce sám sebe, svého cestujícího a své letadlo. Ukázala to také loňská nehoda z Medlánek, kde pilot zamlčel před lékařem své záchvatovité onemocnění. Dokonce nebral asi své léky. K dovršení arogance si vzal cestující na palubu. Za letu upadnul do bezvědomí.

  Cestující bez letecké zkušenosti si vlastní odvahou zachránila život a pilot byl obviněn z veřejného ohrožení.

  Zásady letecké medicíny ale nevymýšlí zákonodárce, ale určuje je biologie našeho těla. Obor letecké medicíny je sice relativně mladý, ale mnoho vědců v něm už bádalo. Na základě krví zaplacených zkušeností z letectví a na základě statistik a epidemiologických studií došli k závěrům.

  Zjistili, které nemoci jsou za kniplem relativně bezpečné a které už ne. Naprostá většina laiků i lékařů o tom neví téměř nic. Nevědomost vede k podceňování rizik. Já jako pilot jsem si vždycky byl sebejistý svým zdravím a způsobilostí létat.

  Až při studiu letecké medicíny jsem se začal drbat na hlavě. Ono to zas tak jednoduché není…. Nehoda při náhlém selhání ze zdravotního důvodu má u dopravního pilota větší následky na více životech a majetku. U pilota kluzáku a sportovního pilota je ale pravděpodobnost nehody při selhání větší.

  Sedí totiž ve svém letadle sám, v dopravním letadle jsou obvykle borci dva. 

  S léčeným vysokým krevním tlakem létá mnoho i profesionálních pilotů. Povinností leteckého lékaře je pouze ověřit, že je správně léčen a léky nemají nebezpečné vedlejší účinky (závratě, kolapsy). Vysoký krevní tlak přináší riziko mozkové a srdeční mrtvice. Je jedním z hlavních rizikových faktorů náhlého selhání oběhu. Zde se nic nemění.

  Cukrovka také není pro létání problém, pokud je léčena dietou nebo metforminem (Glucophage) a některými dalšími moderními léky. Nepřijatelný zůstává inzulín a sulfonylurea, protože přináší riziko hypoglykémie s náhlým bezvědomím. Ani zde se pro piloty nic nemění.

  Ještě poznámka k ceně vyšetření. Jsme zvyklí, že lékařská péče je zadarmo. Jenže ona není. Ve skutečnosti je hrazená zdravotními pojišťovnami. Zdravotní prohlídku pilota pojišťovny nehradí a musí jí uhradit pilot. Stejně jako majitel buřtstánku musí Váš lékař ze svého zaplatit svoje náklady a pracovat tak, aby se uživil.

  Zkuste si sami odhadnout, jaká je spravedlivá cena za vyšetření. Když provádí lékař prohlídku poctivě, musí Vám pomoci vyplnit formulář, který je skutečně o něco více komplikovaný, než jsme byli zvyklí. Ve skutečnosti pilot vyplňuje jednu stránku formuláře a lékař vyplňuje druhou stránku formuláře. Formulář najdete na mých webových stránkách.

  Vlastní prohlídka trvá asi půl hodiny včetně EKG. Několik minut potřebuje na to, aby vystavil průkaz, protože nově musí být na oficiálním formuláři tištěný laserovou tiskárnou. Dál už to pilot obvykle nevidí, ale lékař si musí vzít dokumentaci a dát ji “do pořádku”. Potom jí musí odeslat jí na ÚCL, to znamená dát jí do obálky a jít s ní na poštu.

  Časová náročnost prohlídky dramaticky narůstá, pokud se musí při zdravotních problémech pilota žádat o schválení ÚCL. K tomu patří další byroktatické povinnosti, ale nechci Vás unudit k smrti. Pokud lékař chce splnit standardy, musí Vaší prohlídce věnovat asi hodinu a půl času, i když s Vámi v ordinaci stráví jen část.

  Prosím, porovnjte cenu Vaší prohlídky s cenou, kterou platíte například svému automechanikovi. 

  Druhou stranou mince je, že by jste po svém leteckém lékaři měli chtít, aby odvedl stejně kvalitní práci, jako Váš automechanik. To znamená, že by si měl na Vás udělat dostatečně času, chovat se vhodně a být vstřícný. Vyšetření by nemělo být nepříjemné a stresující. Měl by být dostatečně vzdělán.

  Měl by rozumět základům letectví, druhům letadel a požadavkům kladeným na piloty. Ideálně by měl být sám pilot. Měl by vědět, jak Vás vyšetřit. Měl by mít dostatečné vybavení, aby Vás vyšetřil sám a neproháněl Vás po dalších čekárnách. Musí umět posoudit, jaká případná další vyšetření Vašich specifických nemocí jsou nezbytná, ale neměl by Vás honit po zbytečných vyšetřeních.

  Měl by umět samostatně posoudit, jaké nemoci jsou pro pilota rizikem, jaké léky by měl pilot užívat a jak léčit Vaše nemoci. Měl by Vám vysvětlit svá rozhodnutí, případná zdravotní rizika a omezení. Měl by Vás poučit o Vašem právu se odvolat k ÚCL.

  A hlavně by Vás neměl zbytečně posílat “výš” na ULZ, kdykoli zjistí u pilota jakýkoli zdravotní problém a zbavovat se tak svých povinností. Je vaše právo na tomto všem trvat, buďte sebevědomí a nedejte se.

  Srdečně zdraví

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector