Artroskopie kolena – vše o zdraví

Je miniinvazivní operace, která je prováděna v šetrné celkové nebo lokální anestezii.  Artroskopie je v současné době metodou volby v diagnostice a ošetření poranění nitrokloubních struktur kolenního kloubu.

  Pomocí dvou 10 mm řezů je zavedena operační kamera s kabelem přenášejícím obraz kloubu na monitor, proplach fyziologickým roztokem a speciální operační nástroje. Pro lepší přehled v kloubu se operace provádí v tzv. bezkreví.

Na operovanou končetinu se umístí  pneumatická manžeta, která sníží prokrvení končetiny a zabrání tak krvácení do kloubu.

Artroskopie kolena - Vše o zdraví

Která poranění lze artroskopií ošetřit?

Poranění menisku

Ve většině případů je poraněná část menisku odstraněna, což umožňuje časnou rehabilitaci a postupnou zátěž během 1–2 týdnů. Nevýhodou je chybění odstraněné části menisku jako dynamického stabilizátoru kolenního kloubu.

Méně často je možná sutura (sešití) menisku, která nabízí lepší prognózu stran dlouhodobých následků, ale vyžaduje delší dobu chůze o berlích (2–3 měsíce), užívání léků k prevenci žilní trombózy a dlouhodobou rehabilitaci.

Artroskopie kolena - Vše o zdraví

Poranění zkřížených vazů

Při artroskopii pro akutní úraz je poranění zkřížených vazů pouze diagnostikováno a případně ošetřeno jen v nezbytném rozsahu, což je většinou odstranění volných zbytků vazů.

  V převážné většině se jedná o poranění předního zkříženého vazu. Pokud je třeba náhrada zkřížených vazů, provádí se odloženě až po odeznění akutního stavu, který trvá déle jak 6 týdnů.

Tento postup má doloženě lepší výsledky.

Artroskopie kolena - Vše o zdraví

Poranění chrupavky

Při zjištění defektu chrupavky je tento ošetřen zarovnáním okrajů defektu a navrtáním 1 mm kanálků do kosti na spodině defektu, což urychluje jeho přehojení.

V indikovaných případech (dle velikosti defektu a stavu okolní chrupavky) je odebrán malý vzorek ze zdravé chrupavky, který může být využit k pozdějšímu krytí defektu auto transplantací (do defektu je vlepen bloček vlastních namnožených buněk).

Volná kloubní chrupavčitá tělíska (myšky)

Volná chrupavčitá tělesa vznikají nejčastěji po úrazech, při metabolických vadách a při degenerativních onemocněních. Mohou se vmezeřovat mezi kloubní plochy a způsobovat bloky pohybů.

Nestabilita čéšky

Nestabilita čéšky ve skloubení s kostí stehenní je většinou spojená s vrozenou asymetrií čéšky nebo špatným osovým postavením kolena.  Projevuje se tendencí čéšky vyskakovat na zevní stranu kolene a je většinou hmatné jako přeskočení při ohybu kolene.

Tento stav vede k opotřebovávání chrupavky, což se následně projeví bolestmi v tomto kloubu. Tento nález je indikován k tzv. „laterálnímu releasingu“, který spočívá v protětí zevních úponů čéšky z cca 5 cm řezu na zevní straně kolene.

Někdy je výkon nutno doplnit zřasením vnitřních úponů čéšky z cca 10 cm řezu na vnitřní straně kolene.

Nitrokloubní srůsty

Při nálezu vazivových srůstů v kolenním kloubu provádíme tzv. shaving, kdy pomocí speciálního přístroje tyto struktury odstraňujeme z kolenního kloubu. Tento výkon se vzhledem ke krvácení z odstraněných srůstů doplňujeme podtlakovou drenáží kolenního kloubu.

Zánět kolena (gonitida)

Při zánětlivém postižení kolena se v kloubu vytváří zkalená tekutina nebo hnis, který se odsává a vyplachuje artroskopickou technikou. Po operaci jsou do kolena zavedeny přídavné a odsavné drény, které kontinuálně vyplachují kloub.

Zvláštní okolnosti, které nastanou během operace, mohou vést k rozšíření operačního zákroku nebo změně operačního postupu, proto je nutno počítat i s touto nežádoucí komplikací.

Po výkonu je pacient převezen na dospávací jednotku (JIP – jednotka intenzivní péče), kde se zotaví pod dohledem sester a lékařů a za zhruba 2 hodiny po zákroku je odvezen na standartní lůžko, kde zůstává nadále hospitalizován dle rozsahu zákroku.  Po operaci jsou předepisovány léky proti bolesti  a nízkomolekulární hepariny (látka, která zabraňuje hluboké žilní trombóze).

Průběh léčby je ovlivněn zejména typem zranění a zvolenou léčbou. Po diagnostické a jednoduché operační artroskopii je nutné šetření operované končetiny po dobu 1–2 týdnů chůzí o berlích se zátěží do 1/2 tělesné váhy a doba pracovní neschopnosti je cca 2–4 týdny.

Podle typu provedeného výkonu může být doba léčby delší a doplněná imobilizací v ortéze (viz výše). Stejně tak i délka rekonvalescence a rehabilitace se liší v závislosti na tíži zranění a zvolené léčbě. Dlouhodobá prognóza závisí na tíži poranění, stavu kolenního kloubu před úrazem i na celkovém zdravotním stavu.

Po ošetření částečné ruptury menisku a drobného defektu chrupavky do 1 cm2 lze předpokládat zhojení bez trvalých následků. Při odstranění větší části nebo celého menisku dochází k vyššímu opotřebení chrupavky a je možný postupný úbytek chrupavky čili rozvoj artrózy kolenního kloubu.

Větší defekty chrupavky než 1 cm2 se hojí méněcennou vazivovou chrupavkou, což se projevuje chronickými bolestmi zejména po zátěži a výpotky v kloubu. V indikovaných případech je proto prováděno překrytí těchto defektů autotransplantátem.

  Přetržení zkřížených vazů (nejčastěji přední zkřížený vaz) je v závislosti na stupni nestability kolenního kloubu, celkovému zdravotním stavu a sportovních aktivitách indikováno k plánované náhradě ve druhé době.

Jedinou operační alternativou artroskopie je ošetření nitrokloubních struktur otevřeně tj. z artrotomie, která se provádí z cca z 5–10 cm řezu na přední straně kolenního kloubu s protětím úponů čéšky a kloubního pouzdra.

Přístup je výrazně invazivnější, neposkytuje lepší přehled než artroskopie, zvyšuje pravděpodobnost raných komplikací a je spojen s delší imobilizací a rekonvalescencí kolenního kloubu. V některých případech (nitrokloubní zlomeniny, transplantace chrupavky apod.

) je však nezbytný k náležitému provedení výkonu. Další možností je postup konzervativní. Při odmítnutí navrhované artroskopie může dojít ke zhoršení obtíží a trvalému poškození nitrokloubních struktur.

Dochází zejména ke vzrůstajícímu poškozování chrupavky, jejíž změny jsou nevratné a mohou vést k rozvoji artrózy i přes dodatečný operační zásah. Následkem jsou trvalé bolesti, opakované výpotky a omezení funkce kloubu.

Источник: http://www.orthomedica.cz/koleno/artroskopie-kolena/

Artroskopie kolena - Vše o zdraví

POŠKOZENÍ MENISKU není skutečně výsadouprofesionálních hřišť nebo sjezdovek,překvapit vás může kdekoliv a kdykoliv i v běžnémživotě. Co se v kolenu děje a proč je důležitédát si meniskus co nejdříve do pořádku?

Když přišla Barbora kulhajíc do práce, všichnisi mysleli, že sportovala a nešťastně si podvrtlanohu. Úraz však neměl se sportem nic společného.

Barbora seděla se svou dcerkou na zahradě,ta najednou ztratila rovnováhu a připádu bouchla maminku hlavičkou do kolena.Obě byly v šoku. Dcerka plakala, protože sebouchla do hlavy, a Barbora zase byla překvapená,protože se nemohla postavit.

Jablko kolenejí po chvíli naštěstí naskočilo na místo, alenepříjemné bolesti přetrvávaly. Sympatickoutřicátnici začal trápit meniskus.

Svoje si prožilai Martina. Dvakrát se bouchla do kolena a nic.Když ale upadla na koleno potřetí, objevily sehlavně při nastupování a vystupování z autobusunepříjemné bolesti. Diagnóza byla jasná,poškozený meniskus. Martinu čekala artroskopie.I když se jí obávala, všechno zvládla bezproblémů, stačily dva vpichy, rehabilitace a popár měsících byla v pořádku.

Za trampotami s koleny se skrývají chrupavkovitéútvary ve tvaru půlměsíce, takzvané menisky.Jejich hlavní úlohou je tlumení nárazů.Zároveň jsou spoluodpovědné za celkovou stabilitukolene. Meniskus se většinou poškodí přináhlém, nepřirozeném rotačním pohybu, napříkladpři sportu, ale i při obyčejném vstáváníze dřepu.

Jak zjistíte, že s ním něco není v pořádku?„Mezi nejčastější příznaky patří bolest,která může být nepřetržitá anebo se objevujejen při určitém typu pohybu, například přichůzi ze schodů. Projevit se může i blokádou kolena a přítomností tekutiny v kloubu,“ říkáMUDr. Ernest Sivík.

Pokud zpozorujete některéz příznaků, obraťte se na odborníka. Čímdříve přijdete, tím snadněji se bude problémdiagnostikovat a následně léčit. Pozor! Chozenína poškozeném menisku může narušit i ostatníčásti kolene. „Části z menisku mohou poškoditnapříklad chrupavku.

Chronická nestabilitavelmi často vyústí po letech do artrózy,“vysvětluje zkušený traumatolog.

Pamatujete si, jak ještě před pár lety museli mítsportovci po operaci menisku týdny sádru nanoze? To je už minulost, dnes vám odborníciporušené „půlměsíčky“ opraví artroskopicky.Koleno se už při operaci neotvírá. Po zákrokuvám na noze zůstanou jen dvě nenápadné tečky.

Zajímavé:  Krvácení v šestinedělí - Vše o zdraví

„Podle míry poškození se při artroskopii buďodstraní část menisku, nebo se v případě příznivýchokolností sešije. Jde hlavně o čerstváporanění u mladších pacientů v takzvané červenézóně menisku. Jde o část, která je překrvená,a proto se zahojí,“ vysvětluje odborník.

Zákrok trvá v průměru dvacet až třicet minut,při sešívání je to delší stejně jako při odstraňovánímenisku. Ve většině případů se vykonáváv celkové anestezii. Přes dvě řezné ranky, kterénemají průměr větší než jeden centimetr, se dokolene zavede speciální optika a nástroje.

Kamerouse přenáší obraz na monitor, kde operatérvidí celý kloub, a tak může začít s nápravoupoškozeného menisku. Pobytu v nemocnici senemusíte bát, protože jde o záležitost jednodenní chirurgie. Výhodou artroskopie je, že kolenose rychleji hojí, trápí vás menší bolesta rychleji se vrátíte k běžným činnostem.

„Kdyžmeniskus odstraníme, můžete sportovat téměřokamžitě. Ve většině případů se snažíme zachovatco největší zdravou část. Když se totižodstraní, koleno je nestabilní a po několika letechse může u pacienta objevit artróza.“

Operace menisku sice trvá jen desítky minut,ale následná rehabilitace pod dohledem odborníka je velmi důležitá! „Často pacientům vysvětlujeme,že rehabilitace má na správné obnověfunkčnosti kolene téměř stejnou zásluhujako operace,“ říká primářka Fyziatricko-rehabilitačníhooddělení MUDr. Miriam Čepíková.„Rehabilitační léčba začíná téměř ihnedpo operaci, a to správným polohováním končetiny.“Zlepší se tak odvodňování lymfatickéhoa cévního systému, takže tento „první“cvik zabrání opuchnutí a prodlužování hojení.V první fázi rehabilitace začíná pacient cvičiti na takzvané motodlaze, speciálním přístroji,který pomáhá vykonávat pasivní pohyby. Přístrojcvičí za vás, a i když nepocítíte zátěž, kolenozačne opět ožívat.“

Součástí pooperační péče je kryoterapie. „Chladpozitivně ovlivňuje metabolické procesy v operovanétkáni. Na koleno přikládáme ledovénebo kryopytlíky, které zlepší proces hojení,zmírní otok a sníží vnímání bolesti,“ vysvětlujedoktorka Čepíková.

Ledový obklad se na kolenopřiloží přibližně na patnáct až třicet minut.Vprůběhu dne se může procedura opakovat třikrátaž pětkrát.

„Před použitím pytlíků dělámetepelný test, který ukáže, jestli pacient tolerujeterapii a jestli mu chlad nezhoršuje bolesti.“

Pokračování naleznete v červnovém Zdraví.

Kateřina POSLÚCHOVÁ

FOTO: Zdravie/profimedia a archiv redakce

Источник: https://www.mesicnikzdravi.cz/200906/nebehej.htm

Artroskopie kolene

Kolenní kloub – úvod

Artroskopie kolenního kloubu je nejčastěji prováděnou a nejvíce propracovanou artroskopickou operací kloubů.

Jedná se miniinvazivní endoskopickou techniku, která nám umožňuje dokonalou vizualizaci kolenního kloubu a zároveň nám umožňuje i chirurgické ošetření případného poškození.

Tato miniinvazivní technika nám umožňuje snížit pooperační bolestivost a tím i urychlit pooperační rehabilitaci, což znamená rychlejší návrat pacienta k běžným denním aktivitám.

Anestezie

Při artroskopii kolenního kloubu používáme celkovou anestezii nebo spinální anestezii (dojde k znecitlivění dolních končetin aplikací anestetik do páteřního kanálu) eventuálně v kombinaci s anestézií regionální. Celková anestezie je šetrná k pacientovi a nám umožní dobrou svalovou relaxaci.

Ke snížení peroperačního krvácení používáme pneumatický turniket, který nakládáme zhruba do poloviny stehna. Regionální anestezii nejčastěji používáme ke zmírnění pooperačních bolestí. Jde o blokádu femorálního nervu,především u operací zkřížených vazů.

Tyto bloky odeznívají během 24-48 hodin po operaci a výrazně nám snižují spotřebu opiátů.

Poloha a přístupy

Při artroskopii kolenního kloubu používáme polohu na zádech, kdy je operovaná končetina svěšena přes okraj stolu, abychom s ní v průběhu operačního výkonu mohli manipulovat.

Artroskopie kolena - Vše o zdraví

Základní operační přístupy:

 • AL – anterolaterální: Umístěn cca 1,5 cm vně od lig. patellae a 1,5 cm pod okrajem pately. Používáme jej jako port pro optiku.
 • AM – anteromediální: Umístěn cca 1,5 cm mediálně od lig. patellae a 1,5 cm pod okrajem pately.  Používáme jej jako pracovní port pro operační nástroje.

Ostatní operační přístupy:

 • SL – suprapatelární laterální
 • SM – suprapatelární mediální
 • M – mediální střední patelární
 • L – laterální střední patelární
 • C – centrální

Technické vybavení

Při artroskopických operacích používáme poměrně složitou soustavu optických a chirurgických přístrojů, které se umisťují do takzvané artroskopické věže. Její součástí bývá:

 • Kamera – (analogová, digitální) po připevnění na okulár artroskopu umožňuje přenos obrazu na monitor
 • Světelný zdroj – xenonová lampa s optickým kabelem
 • ASK pumpa – udržuje tlak a průtok roztoku kloubem
 • Shaver – rotační, motorem poháněné fréza
 • Vulcan – k ošetření měkkých tkání na principu vysokofrekvenční termokoagulace
 • Dokumentační zařízení – tiskárna, čipová karta, video, DVD, HD

Dále používáme:

 • Troakar – kanyla, jejíž mandrén je po zavedení do kloubu nahrazen artroskopem
 • Artroskop – rigidní nebo flexibilní tubus se safírovou čočkou umožňující boční pohled 30 nebo 70 stupňů
 • Nástroje – panche, nůžky, nože, kleště, extraktory, rašple, háčky
 • Specializovaná instrumentaria – rekonstrukce vazů, mozaikoplastika, stabilizace ramena

Indikace

Источник: https://www.surgalclinic.cz/index.php?pg=ortopedie--artroskopie--artroskopie-kolene

Zlobí vás koleno? Důvod pomůže odhalit artroskopie

Artroskopie kolene je moderní výkon umožňující přesnou diagnostiku a ošetření poranění či jiných poruch tohoto kloubu. Ve srovnání s dříve prováděnými zákroky je šetrnější pro kloub a vlastně i pro celý organismus. Prozradíme scénář této rychlé a zajímavé operace.

Artroskopie kolena - Vše o zdraví Artroskopie je šetrnější pro kloub a vlastně i pro celý organismus

Artroskopie se stala zcela běžnou vyšetřovací a operační metodou. Název pochází z řeckých slov „arthros“ (kloub) a „skopein“ (podívat se). Podstatou zákroku je zasunutí miniaturní kamerky se světelným zdrojem a v případě potřeby pak i speciálního operačního nástroje do vnitřku kloubu. Artroskopie umožňuje přímý pohled na celý kloubní povrch, chrupavku, vazy, menisky a kloubní pouzdro.

Kdy se hodí pohled zevnitř

Samotný zásah není bolestivý, protože probíhá v krátkodobé celkové anestezii. Délka hospitalizace záleží na typu zákroku. Ty menší jsou prováděny formou takzvané jednodenní chirurgie, kdy po několikahodinovém zotavení odcházíte domů. Větší operace vyžadují hospitalizaci maximálně několika dnů. Nejčastějšími důvody k provedení výkonu jsou:

 • roztržení či jiná poškození zevního či vnitřního menisku,
 • poničení kloubní chrupavky,
 • poranění křížových vazů,
 • řešení nestability čéšky,
 • vyjmutí volných kloubních tělísek,
 • odstranění výrůstků kostí,
 • ošetření burz, cyst a zmnožené výstelky kolenního kloubu.

Šetrné, a přesto účinné 

Vhodnost výkonu byste měli v první řadě konzultovat s odborníkem. Pokud vám specialista artroskopii doporučí, nejprve je nutné podstoupit interní vyšetření u praktického lékaře nebo příslušného specialisty. Celková anestezie totiž vždy přináší určitá rizika, která jsou však v případě artroskopie většinou minimální. Před samotným výkonem nesmíte po dobu několika hodin nic jíst ani pít.

 • Po uvedení do anestezie se na kůži nad vyšetřovaným kloubem provedou dva drobné vpichy. Jedním z nich je do kloubu zavedena kamera se zdrojem světla, druhým pak operační nástroje.
 • Přístroj přenáší obraz z vnitřku kloubu přes optický kabel na televizní obrazovku. Nástroje i kamera jsou v průměru velké jenom několik milimetrů, což umožňuje vysoce precizní ošetření s minimální zátěží pro operovaný kloub.
 • Lékař po zavedení kamery prohlédne celý vnitřek kloubu a stanoví diagnózu, tedy například zjistí poškození vazů, chrupavky nebo menisků. Speciálními nástroji následně ošetří poškozené nitrokloubní struktury.
 • Po ukončení operace se drobné ranky zašijí, zpravidla jedním stehem. Celková doba zákroku se liší podle typu zásahu, nejčastěji trvá 30–60 minut.

Vstávat a cvičit! 

Po celkové anestezii se může objevit pocit na zvracení. Většinou trvá jen krátce a upraví se sám nebo podáním léků. Přirozená pooperační bolest je tlumena účinnými preparáty.

Následná péče je dána především typem zákroku a charakterem poškození kolene. To se většinou fixuje ortézou a odlehčuje pomocí berlí.

Zajímavé:  Hodně Štěstí A Zdraví V Novém Roce 2020?

Ihned po operaci začíná intenzivní rehabilitace, jejímž cílem je navrácení maximální hybnosti a snížení bolestivosti kloubu. Celková doba rekonvalescence trvá několik týdnů až měsíců.

Nebezpečí z prodlení

K možným komplikacím zákroku patří infekce, vznik krevní sraženiny v kloubu nebo nadměrný otok a krvácení v operované oblasti. Obecně jsou ale rizika artroskopických výkonů minimální. Větší nebezpečí jednoznačně představuje nepodstoupení operačního zákroku, což může vést k problémům v podobě omezení hybnosti končetiny, vzniku bolestí a trvalého poškození kloubu.

Zdroj: http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00299

Operace kolene Naražené koleno Kolenní vazy Chirurgie Natažené kolenní vazy Autor článku: MUDr. Jakub Holešovský Líbil se vám článek? ANO NE Zlomenina krčku

Zlomenina krčku je přerušení souvislosti stehenní kosti, femuru, v místě…

Sinus pilonidalis

Dobrý den, mám opakovaně sinus pilonidalis od kostrče až po konečník a čeká…

Modřiny

Dobrý den mám dotaz..v úrovni pasu.. se mi udělaly vedle sebe hnědé modřiny…

Úraz ruky

Dobrý den, včera ráno jsem při hádce udeřil do zdi. Během dne mě bolely klouby…

Bolestivá boulička

Dobrý den, před 3 dny se mi udělala boule která je veliká asi jako hrášek a…

Sexuální styk

Dobry den, chtel bych se na Vas obratit se svou otazkou. Stale se nechci nijak…

Koronavirus

Dobrý den, začíná kolovat mýtus?/pravda?, že kdo má horečky nemá brát Ibuprofen,…

Zářivě žlutá moč

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli když mám zářivě žlutou moč, jestli…

Bulka na chodidle

Dobrý den, zespodu na chodidle mám malou pravděpodobně tukovou buňku. Setrvává…

Furunkl

Dobrý den. Před dvěma dny se mi udelala na trisle boulicka. Na dotek bolestiva….

Pupínek na penisu

Dobrý den, kolem března se mi udělal uprostřed penisu jakýsi tvrdý pupínek připomínající…

Источник: https://www.ulekare.cz/clanek/zlobi-vas-koleno-duvod-pomuze-odhalit-artroskopie-21030

Artroskopie kolena

Artroskopie kolena - Vše o zdraví

Během artroskopie kolena vloží váš chirurg do kolenního kloubu malou kameru, nazývanou artroskop. Kamera zobrazuje obrázky na videomonitoru a váš chirurg tyto obrázky používá k vedení miniaturních chirurgických nástrojů. Vzhledem k tomu, že artroskop i chirurgické nástroje jsou tenké, může váš chirurg používat spíše malé řezy než větší řez potřebný pro otevřenou operaci. To vede k menší bolesti u pacientů, ke snížení tuhosti kloubů a často zkracuje dobu potřebnou k obnovení a návratu k oblíbeným aktivitám.

Během artroskopie může váš chirurg ve velkém detailu  vidět vnitřek vašeho kolena na videomonitoru.

Anatomie

Vaše koleno je největším kloubem v těle a jedním z nejkomplexnějších. Kosti tvořící koleno zahrnují spodní konec femuru (stehenní kosti), horní konec tibie (holenní kosti) a patelu (čéšku).

Další důležité struktury tvořící kolenní kloub zahrnují:

• Kloubní chrupavku. Konce stehenní kosti, holenní kosti a zadní část pately jsou pokryty kloubní chrupavkou. Tato kluzká látka pomáhá kolenním kostem hladce klouzat při ohybu nebo narovnání nohy.

• Synovium. Koleno je obklopeno tenkou tkání nazývanou synovium. Tato tkáň uvolňuje tekutinu, která maže chrupavku a snižuje tření během pohybu.

• Meniskus. Dvě klínovité části meniskální chrupavky působí jako ‚tlumiče‘ mezi stehenní kostí a tibií. Na rozdíl od kloubní chrupavky je meniskus tvrdý a gumový, což pomáhá tlumit a stabilizovat kloub.

• Vazy. Kosti jsou spojeny s jinými kostmi vazy. Čtyři hlavní vazy ve vašem kolenu působí jako silná lana, která drží kosti dohromady a udržují koleno stabilní.

o Oba kolaterální vazy se nacházejí po obou stranách kolena.

o Dva křížové vazy se nacházejí uvnitř kolenního kloubu. Křižují se navzájem, aby vytvořily ‚X‘ s předním křížovým vazem v přední části a zadním křížovým vazem vzadu.

Normální anatomie kolena. Artroskopie se běžně používá  k diagnostice a léčbě problémů, které poškozují kloubní chrupavku, vazy a další struktury kolem kloubu.

Když je doporučena artroskopie kolena

Lékař Vám může doporučit artroskopii kolena, pokud máte bolestivý stav, který nereaguje na nechirurgickou léčbu. Nechirurgická léčba zahrnuje odpočinek, fyzikální terapii a léky nebo injekce, které mohou snížit zánět.

 • Artroskopie kolena může zmírnit bolestivé příznaky mnoha problémů, které poškozují povrchy chrupavky a další měkké tkáně obklopující kloub.
 • Běžné artroskopické postupy pro koleno zahrnují:

Odstranění nebo opravu poškozeného menisku• Rekonstrukce roztrženého předního křížového vazu• Odstranění zanícené synoviální tkáně• Ořezávání poškozené kloubní chrupavky• Odstranění volných fragmentů kosti nebo chrupavky• Léčba problémů s patelou

• Léčba sepse (infekce) kolena

Příprava na chirurgický zákrok

Hodnocení a testy

Váš ortopedický chirurg vám může doporučit, abyste před operací navštívil svého obvodního lékaře. Ten zjistí případné problémy, které by mohly rušit proceduru. Máte-li určitá zdravotní rizika, může být před operací nutné rozsáhlejší vyšetření.

S cílem pomoci naplánovat postup, může váš ortopedický chirurg objednat předoperační testy. Ty mohou zahrnovat vyšetření krve nebo elektrokardiogram (EKG).

Pokyny pro přijetí

Pokud jste obecně zdraví, vaše kolenní artroskopie bude s největší pravděpodobností provedena jako ambulantní. To znamená, že nebudete muset zůstat v nemocnici přes noc.

Nezapomeňte informovat svého ortopeda o všech lécích nebo doplňcích, které užíváte. Možná budete muset některé z nich před operací přestat užívat.

Nemocnice nebo operační centrum vás budou kontaktovat předem a poskytnou vám podrobnosti o vašem postupu. Ujistěte se, že budete postupovat podle pokynů o tom, kdy přijet a zejména kdy přestat jíst nebo pít před vaší procedurou.

Anestézie

Před operací si s vámi promluví člen anestetického týmu. Artroskopie kolena může být provedena v lokální, regionální nebo celkové anestézii:

Lokální anestézie utlumí jen koleno• Regionální anestézie vás utlumí od pasu dolů

• Celková anestezie vás uspí

Váš ortopedický chirurg a anesteziolog s vámi promluví o tom, která metoda je pro vás nejlepší.

Chirurgický zásah

Umístění

Jakmile se přesunete do operačního sálu, bude vám poskytnuta anestezie. Pro zabránění infekce v místě chirurgického zákroku, se vyčistí kůže na koleně. Vaše noha bude pokryta chirurgickou rouškou, která zakryje vše kromě připraveného místa operace.

V tomto okamžiku je někdy na nohu umístěno polohovací zařízení, které pomáhá stabilizovat koleno při provádění artroskopie.

Postup

Na začátku procedury, provede chirurg několik malých řezů do kolena, nazvaných ‚portály“. K naplnění kolenního kloubu a opláchnutí jakékoliv zakalené tekutiny se použije sterilní roztok. To pomůže vašemu ortopedickému chirurgovi jasně a podrobně vidět struktury uvnitř kolena.

Váš chirurg umístí artroskop a chirurgické nástroje pomocí malých řezů nazývaných ‚portály‘.

Prvním úkolem vašeho chirurga je správně diagnostikovat váš problém. Vloží artroskop a použije obrázek promítaný na obrazovce, aby ho vedl. Pokud potřebujete chirurgickou léčbu, váš chirurg umístí drobné nástroje pomocí jiných malých řezů.

Pro úkoly jako je holení, řezání, uchopení a opravy menisků se používají specializované nástroje. V mnoha případech se používají speciální zařízení k ukotvení stehů do kostí.

Uzavření

Během léčby chrání vaše řezy měkká bandáž

Většina procedur kolenní artroskopie trvá méně než hodinu. Délka operace závisí na nálezech a léčbě.

Váš chirurg může zavřít každý řez stehem nebo steri-proužky (malými náplastmi) a pak pokrýt koleno měkkým obvazem.

Komplikace

Počet komplikací po artroskopické operaci je velmi nízký. Pokud ke komplikacím dojde, jsou obvykle menší a lze je snadno ošetřit. Možné pooperační problémy s artroskopií kolena jsou:

Infekce• Krevní sraženiny• Tuhost kolena

• Nahromadění krve v koleně

Zotavení

Po operaci budete přesunut do místnosti pro zotavení a měl byste být schopen vrátit se domů do 1 nebo 2 hodin. Nezapomeňte mít sebou někoho, kdo vás dopraví domů a první večer vás pohlídá.

Zajímavé:  M. Parkinson Příznaky?

Protože zotavení z artroskopie kolena je rychlejší než zotavení z tradiční otevřené chirurgie kolena, je důležité po návratu domů pečlivě dodržet instrukce vašeho lékaře.

Bolesti

Po operaci budete cítit jistou bolest. Je to přirozená součást procesu hojení. Váš lékař a sestry budou pracovat na snížení bolesti, což vám může pomoci zotavit se z operace rychleji.

Často jsou předepisovány léky pro krátkodobou úlevu od bolesti po operaci. Pro tlumení bolesti je k dispozici mnoho druhů léčivých přípravků, včetně opiátů nesteroidních protizánětlivých léků (NSA) a lokálních anestetik. Váš lékař může použít kombinaci těchto léků pro zlepšení bolesti, jakož i minimalizovat potřebu opiátů.

Mějte na paměti, že ačkoli opiáty pomáhají zmírnit bolest po operaci, jsou omamné a mohou být návykové.

Závislost na opiátech a předávkování se stává kritickou otázkou veřejného zdraví ve Spojených státech amerických Je důležité použít opiátů pouze podle pokynů svého lékaře.

Jakmile se vaše bolest se začne zmírňovat, přestaňte opiáty užívat. Obraťte se na svého lékaře, pokud se vaše bolest nezačala zmírňovat během několika dní od operace.

Léky

Kromě léků pro zmírnění bolesti, může váš lékař rovněž doporučit léky jako aspirin, aby se snížilo riziko vzniku krevních sraženin.

Otoky

V prvních několika dnech po operaci udržujte nohu co nejvíce ve zvýšené poloze. Aplikujte led podle doporučení lékaře a snižte tak otoky a bolest.

Péče o obvaz

Budete opouštět nemocnici s obvazem pokrývajícím koleno. Udržujte si řezy čisté a suché. Váš chirurg vám řekne, kdy se můžete sprchovat nebo koupat, a kdy byste měli změnit obvaz.

Váš chirurg vás uvidí v ordinaci několik dní po operaci, aby zkontroloval postup hojení, zkontroloval chirurgické nálezy a zahájil váš pooperační léčebný program.

Zátěž kloubu

Většina pacientů potřebuje po artroskopické operaci berli nebo jinou pomoc. Váš chirurg vám řekne, kdy je bezpečné vaši nohu zatížit. Pokud máte nějaké dotazy ohledně zatížení kloubu, zavolejte svého lékaře.

Rehabilitační cvičení

Několik týdnů po operaci byste měli koleno pravidelně cvičit. Tím obnovíte pohyb a posílíte svaly vaší nohy a kolena.

Práce s fyzioterapeutem vám může pomoci dosáhnout nejlepšího zotavení.

Terapeutické cvičení bude hrát důležitou roli v tom, jak dobře se zotavíte. Formální program fyzikální terapie může zlepšit konečný výsledek.

Řízení

Váš lékař s vámi probere, kdy budete moci řídit. Pacienti obvykle mohou řídit 1 až 3 týdny po ukončení procedury.

Výsledek

Mnoho lidí se po artroskopii vrací do plných, neomezených aktivit. Vaše zotavení bude záviset na druhu poškození, které se v koleni vyskytlo.

Pokud vám nebyla provedena rekonstrukce vazu, měli byste se vrátit k většině fyzických aktivit po 6 až 8 týdnech, nebo někdy i mnohem dříve. Vyšší nárazové aktivity však může být potřeba vyloučit po delší dobu.

Pokud vaše zaměsnání zahrnuje těžkou práci, může to trvat déle, než se ke své práci budete moci vrátit. O tom, kdy se můžete bezpečně vrátit do práce si promluvte se svým lékařem.

Pro některé osoby jsou k ochraně kloubu nezbytné změny životního stylu. Příkladem může být změna cvičení s vysokým dopadem (například běh) na činnosti s menšími nárazy (například plavání nebo cyklistika). To jsou rozhodnutí, která učiníte pod vedením svého chirurga.

Někdy může být poškození vašeho kolena natolik závažné, že je nelze chirurgicky zcela zvrátit.

Nemoci Zdraví

Источник: https://zdravi-nemoc.cz/artroskopie-kolena

IDEÁLNÍ REHABILITACE PO OPERACI MENISKU

Za jak dlouho po operaci menisku budete zase v kondici? Na co je potřeba se zaměřit? Jak dlouho bude trvat rehabilitace a na jaký pohyb si dát pozor. Musíte změnit jídelníček nebo boty? Hlavní ortoped ORP Centra MUDr. František Picek odpovídá na nejčastější dotazy pacientů po artroskopické operaci menisku:

Datum zveřejnění: 28. března 2020

Vše záleží na tom, o jaký typ operace šlo. Pakliže jde o meniskus bez nějakého dřívějšího úrazu, kdy byla při operaci odstraněna jen jeho část, pak je rekonvalescence poměrně rychlá a krom skákání a doskoků se doporučuje jakákoli zdravá aktivita.

Něco jiného všem nastává, pokud krom menisku je navíc poškozen vaz a koleno je tedynestabilní.

Tady už musíte cíleně posilovat kolenní stabilizátory, musíte dbát na správnou osu kolene – takže správná obuv, ideálně v kombinaci s lehkou tvarovatelnou stélkou Formthotics, případně chodit s ortézou. Může ale dojít k dalšímu příběhu menisku, kdy je poškozena chrupavka.

Pokud je plocha chrupavky poškozena na spodní straně čéšky, pak je potřeba se vyvarovat velkému ohýbání kolene – tedy běh do schodů a jízda na kole do kopce. Pokud je chrupavka ale poškozena na nosných částech kloubů, pak je naopak kolo velkým přínosem.

2. Jak nám dávkovat zátěž?

Zátěž lze v podstatě dávkovat „podle toho, co koleno snese“.

Pakliže máte koleno po operaci ztuhlé, budete se postupně pokoušet o obnovu hybnosti a pak budete pomalu posilovat kolenní stabilizátory – tedy především svaly stehna zepředu a zezadu a lýtkové svaly, které začínají pod kolenem.

Ve chvíli, kdy posílíte tyto stabilizátory, můžete přidávat na zátěži, samozřejmě s ohledem na další případné poškození kloubu. Tou limitací je samozřejmě otok a bolest, kdy by se aktivita měla přerušit.

3.Je potřeba si dávat po operaci na něco pozor?

Skutečně dobré je v první řadě nosit dobré a pevné boty s korekční vložkou. My už v ORP Centru umíme stélky Formthotics individuálně natvarovat tak, aby osa kolene byla opravdu ve správném postavení, aby koleno nerotovalo ani ven, ani dovnitř.

Rozhodně by bylo dobré vyvarovat se nárazům, skokům, doskokům i dlouhým pochodům, kdy je koleno opravdu hodně zatěžované. A později se vyplatí být ostražitý při kontaktních, kolektivních sportech, tady v zápalu boje dochází často k různým torzím.

Nemocné koleno je samozřejmě vždy náchylnější k dalšímu úrazu než to koleno zdravé.

4. Je potřeba přizpůsobit také jídelníček?

To je celkem jednoduché. Platí tu úplně stejné pravidlo, jak všude. Nepřejídat se, jíst zdravě. Obezita znamená obrovskou zátěž jak na nemocné, tak i zdravé klouby.

5. Jaké cviky jsou vhodné po operaci ?

Na začátku je ideální propínat koleno postupně do úplného propnutí a pak uvolňovat čéšku. Cviky na posilování by měly být zaměřeny na zátěž relativně malou a na mnoho opakování. Rozhodně není dobré nakládat vysokou zátěž, cvičit rychle ve snaze co nejdříve naposilovat svalovou hmotu. Takto rozhodne ne.

Není dobré ani dělat dřepy. Ideální je, pokud s rehabilitací pomůže zkušený fyzioterapeut. U nás v ORP Centru pacientovi po operaci menisiu nabídneme kompletní pooperační rehabilitaci, takže on už před operací ví, kdy začne rehabilitovat a jak dlouho to bude trvat.

Například optimální rehabilitace po menisku trvá 12 týdnů, kdy doporučujeme dvakrát týdně cvičit, protahovat a posilovat s fyzioterapeutem a před cvičením rozhýbat koleno ještě na motodlaze, později na přístrojích jako je Camoped či rotoped.

Před posilováním výrazně pomůže i půl hodina ve vířivce, která nohu prokrví a vám se bude mnohem lépe cvičit, stejně tak jako elektrogymnastika. 

Источник: https://www.orp.cz/clanky-rubrika/idealni-rehabilitace-po-operaci-menisku/

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector