Poplatky za recept – vše o zdraví

Poplatky za recept – vše o zdraví

V lékárnách BENU nově pořídíte s kartou BENU PLUS většinu léků z kategorií inzuliny, léky na diabetes, léky na cholesterol a astma a CHOPN bez doplatku. V našem ukázkovém ceníku najdete příklady léků na recept, u kterých s kartou BENU PLUS výrazně ušetříte. Doba platnosti poskytování této výhody začíná od 01. 09. 2019. Tato výhoda je poskytována dlouhodobě v rámci zákaznického programu BENU PLUS provozovaného společností BENU Česká republika s.r.o. O případné změně podmínek nebo ukončení poskytování této výhody vás budeme informovat na těchto webových stránkách.

O případné změně podmínek nebo ukončení poskytování této výhody vás budeme informovat na těchto webových stránkách.

Poplatky za recept – vše o zdraví

Ukázkový ceník je platný od 01. 3. 2021.

Informace k ceníku:Ceník je platný od 1. 3. 2021. Snížený či nulový doplatek se vztahuje na léky na recept hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze v kategoriích léky na cholesterol, léky na diabetes včetně inzulinů a léky na astma a chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN), a to při předložení receptu spolu s kartou BENU PLUS.

Snížený či nulový doplatek u léků na recept představuje částku po slevě z doplatku poskytnuté ve výši až 100 %, a to ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky při výdeji léku. V případě poskytnutí slevy ve výši 100 % budou takové léky vydány bez doplatku, u některých léků však může být sleva poskytována jen v takové výši (tj.

i nižší než 100 %), aby byla přípustná dle platných právních předpisů. Tento ceník uvádí pouze ukázkový přehled léků v uvedených kategoriích, výši běžných doplatků a doplatků po poskytnuté slevě.

Částky běžných doplatků pro pacienty (i bez karty BENU PLUS) uvedené v ceníku jsou pouze orientační a odpovídají rozdílu mezi běžnými nákupními cenami platnými ke dni 1. 12. 2020 a maximálními úhradami z veřejného zdravotního pojištění platnými ke dni 1. 12. 2020. U jednotlivých BENU Lékáren se výše poskytnuté slevy u některých léků může lišit.

O výši doplatku u vybraného léku se prosím informujte ve své BENU Lékárně. Více informací o regulovaném doplatku naleznete také na webu Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz nebo na účtence k nákupu. V BENU Lékárně mohou být některé léky, pokud nejsou zcela vydány/vyprodány, dostupné pouze na objednávku; informujte se o dostupnosti zboží.

Cílem tohoto ceníku a poskytnutí slevy není podpora zvýšeného prodeje a předepisování léčiv. Podrobná pravidla, jakož i informace o ukončení platnosti a změně ceníku či akce naleznete na www.benu.cz. Změna ceníku a tiskové chyby vyhrazeny

Lékař vybírá poplatky za e-maily. Odmítejte to, radí ministerstvo

Seniory mohou nové poplatky u lékaře zarazit. Platit je ale nemusí.

Poplatky u doktora za elektronické objednávání nebo eRecepty se mohou tvářit jako povinné, pacienti ale nic platit nemusí.

„Když jsem přišla pro recept na prášky, tak mi recepční řekla, že mám od Nového roku platit 400 korun. Divila jsem se. Řekla ale, že má pan doktor moc pacientů a práce.

A že když zaplatím hned, tak to bude se slevou,” vylíčila Seznam Zprávám svůj nedávný zážitek z ordinace praktika paní K. N.

(celé jméno ženy redakce Seznam Zprávy zná, s ohledem na její přání se ale rozhodla ho nezveřejnit).

Spolu s oznámením dostala seniorka do ruky informační letáček o novém paušálu „za rezervační a elektrokomunikační systém pro rok 2020“. Peníze doktor požaduje za objednávání, e-mailovou komunikaci, zasílání eReceptů, eNeschopenek i za to, že musí zavést EET.

„Na recepci mi jen bylo oznámeno, že to prostě budu muset zaplatit. Vypěnila jsem a řekla, že se mi to nelíbí. Víc mi ale neřekli,” říká žena. K doktorovi prý chodí pouze několikrát do roka na rutinní vyšetření a o internetovou komunikaci nestojí.

Letáček, kterým doktor informuje o novém poplatku. Pokrýt má i nezdravotnické služby, jako zavedení EET.

„Lidé to platí, asi se bojí, aby je doktor nevyhodil. Kdo má slabé nervy, asi zaplatí,” dodává seniorka. Sama se navzdory slevě za rychlost rozhodla s platbou počkat.

Podle informací Seznam Zpráv navíc nejde o zcela ojedinělý případ, kdy lékaři zavádějí poplatek, který ovšem není pacient povinen platit.

Podle Ministerstva zdravotnictví nelze především podobným poplatkem podmínit přístup k péči, která je ze zákona hrazená. „V tomto směru nezáleží na tom, za co poplatek má být.

Pacient může takový poplatek odmítnout,” uvedla mluvčí resortu Renata Povolná.

Za nadstandardní služby podle ní lékař poplatky vyžadovat může, pacient ale musí mít možnost nezaplatit a dál využívat jen služby hrazené pojišťovnou.

S tím souhlasí i Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Požadavek, se kterým se seniorka setkala, podle tiskového mluvčího Vlastimila Sršně nemá oporu v legislativě. „Lékař tudíž nemá právo ho od klientů požadovat. Pokud klienti odmítnou uhradit, nemůže to být v žádném případě důvodem k tomu, aby je lékař vyřadil z registrace a odmítl jim nadále poskytovat hrazenou péči,” uvedl mluvčí.

Po oslovení redakcí pražský praktický lékař Miran Svoboda uvedl, že poplatek povinně nevyžaduje. Jde prý o volbu pacienta. Připouští však, že si penězi od pacientů potřebuje kompenzovat náklady spojené s novinkami v eZdravotnictví. Na ně totiž od ministerstva ani pojišťoven peníze nemá.

„Platby od pojišťoven nestačí na elektronické služby, které jsme povinni zavést ze zákona.

Byli jsme povinni zavést elektronické recepty, potom následovalo GDPR, od ledna nás čekají eNeschopenky, od března ePokladny.

Takové činnosti včetně pravidelných certifikátů a konzultací s IT firmami nás vychází až na 100 tisíc korun ročně. Zdravotní pojišťovny, případně ministerstvo se tváří, že je to zdarma,” vylíčil svou situaci.

Firmy, jejichž servis lékaři při zavádění jednotlivých kroků musí využívat, jsou podle něj zcela komerční a „nic neodpustí”. Podobné poplatky podle něj navíc zavedla nebo zavádí celá řada lékařů a pracovišť včetně rehabilitací nebo gynekologických ordinací v jeho okolí.

„Výpočetní technika nás teď stojí obrovské peníze. Museli jsme i navýšit přenos dat, aby nám to vůbec fungovalo,” dodává.

Lékaři by si však neměli výdaje za modernizaci zdravotnické praxe hojit na pacientech, a to především na těch, kteří novým standardům v elektronické komunikaci nerozumí nebo ji ani nemohou zcela využívat. Problému si všimla i Oborová zdravotní pojišťovna (OZP), jež před platbami za nadstandard, které se tváří jako povinné, varuje na svém webu.

„Je nezbytné upozornit, že nadstandardy zdravotní péče k dnešnímu dni nebyly definovány. V žádném případě by však nemělo dojít ze strany zdravotnického zařízení k odmítnutí ošetření,“ uvádí pojišťovna.

Paní K. N. přístupu, se kterým se setkala, nerozumí. Při příští návštěvě lékaře si však chce o věci přímo s ním promluvit, poplatek za eRecepty nebo e-maily je ale rozhodnutá odmítnout.

Poplatky za recept jsou nevyhnutelné

Titulní obrázek

„Vyšší poplatek za poskytnutou akutní zdravotní péči na LSPP by měl přesunout pacienty zpět do ordinací praktických lékařů v jejich standardních ordinačních hodinách,“ říká k aktuálnímu tématu Zdeněk Schwarz, další ze stálých komentátorů Zdraví.Euro.cz…

Leden 2008 se blíží. Myslíte si, že jsou lékaři či jiní zdravotníci na vybírání poplatků připraveni? Domníváte se, že budou pacienti využívat spíše konzultace po telefonu, aby nemuseli u lékaře platit? Na otázku odpovídá MUDr. Zdeněk Schwarz, jeden ze stálých komentátorů Zdraví.Euro.cz.

Osobně si myslím, že lékaři jsou připraveni snad už na všechno, protože za poslední roky se na ně naložilo tolik, že už je snad ani nic nemůže překvapit.

Nyní vážněji. Lékaři si už dlouho uvědomují, že není nic zadarmo a vše něco stojí. Stejně tak si všichni uvědomují, že situace v českém zdravotnictví je zoufalá a neúnosná a je potřeba ji urychleně řešit a hlavně dořešit.

Jednou z aktivit je právě např. zpoplatnění některých činností, což má za cíl nejen vybrat určitou část potřebných peněz, která může zlepšit finanční možnosti našeho chudého zdravotnictví, ale hlavně bude působit jako regulační prvek. Ten by měl zejména odradit občany, kteří jsou nedisciplinovaní a zneužívají nebo nadužívají systém.

OSTATNÍ NÁZORY K TÉMATU: Pacienti budou věřit babským radám a šamanům

Dalším pozitivním prvkem celého opatření je snaha vtáhnout občana (pacienta) do systému a zapojit ho do komplikované regulace i kontroly poskytované péče. A nakonec i změnit v myšlení některých lidí to, že si tzv. zdravotníky platí, a proto jim musí sloužit. Každý lékař v terénu dobře ví, co mám na mysli.

Když za něco platíme, tak tomu více věnujeme pozornost a budeme sami zvažovat, zda to máme využívat nebo jak často a také jestli nám za tu cenu bylo poskytnuto to, co jsme očekávali nebo na co máme nárok atd.

Vyšší poplatek za poskytnutou akutní zdravotní péči u praktického lékaře – na LSPP (lékařské služby první pomoci) by měl přesunout pacienty, kteří skutečně nepotřebují akutně vyšetřit nebo ošetřit, zpět do ordinací praktických lékařů v jejich standardních ordinačních hodinách.

Poplatky za recept nebo za léky jsou nevyhnutelné a ve světě zcela běžné. Opět jistě přispějí k vyšší regulaci a kontrole, do které je žádoucí více zapojit i občany – pacienty.

Někteří starší lidé neberou naordinované léky

Již jsem jednou uvedl, že se ale obávám, aby nedošlo k tomu, co již zaznamenávám v terénu, že zejména starší občané z ekonomických důvodů neberou léky, které jim naordinoval lékař. Jako důvod uvádějí, že nemají na doplatek. Tato skupina jistě nebude mít už ani na poplatky a obávám se, aby neutrpělo jejich zdraví.

Výběr poplatků by neměl být problém pro lékaře, protože už nyní jsou jakýmsi obchodním subjektem, který provádí různé platební operace a fakturace, dokonce někteří již poplatky vybírají a nečiní jim to žádný problém. Některé negativní reakce, které zaznamenáváme, jsou spíše politickou hrou a projevem určitého druhu odporu ke všemu novému nebo projevem jakési sounáležitosti s někým a nebo s něčím.

Konzultace po telefonu

Problematika konzultací po telefonu je složitější, protože současné právní prostředí i situace ve zdravotnictví spíše vylučují možnost takovéhoto riskantního konání ze strany lékařů nebo i zdravotníků, jak jsem již zaznamenal. Je vidět, že o tomto způsobu terapie rozhodují buď laici nebo lékaři, kteří v terénu asi mnoho času nepůsobili.

Každý zkušený praktik a lékař pracující v akutní medicíně dobře ví, že posoudit zdravotní stav pacienta po telefonu je obtížné i možné, ale právní důsledky případného pochybení to velmi komplikují až znemožňují.

Vzhledem k situaci, kdy jsou zdravotníci a lékaři pranýřováni veřejně bez pravidel presumpce neviny v médiích a vláčeni před veřejností jako vyvrhelové společnosti a vrazi pacientů, bude to vyžadovat technické zdokonalení v podobě záznamového zařízení pro možnost zpětné kontroly a obhajoby v trestním řízení.

Domnívám se, že málo který lékař bude tak odvážný, aby telefonickou konzultaci provedl. Dovedu si ji představit pouze v rovině, kdy praktický lékař se zdravotnickou dokumentací volajícího pacienta v ruce nebo alespoň znalostí zdravotního stavu volajícího pacienta radí svému dlouhodobému pacientovi, jak má postupovat nebo kam se má obrátit s požadavkem na zdravotní péči.

MUDr. Zdeněk Schwarz, www.Zdravi.Euro.cz

ředitel pražské záchranné služby

Senát schválil konec poplatků u lékaře i za recept. Nic neřeší, míní Dryml

Pro návrh novely v podobě, v jaké jej Senátu předložila Sněmovna, hlasovalo 44 senátorů, proti návrhu bylo 15 a hlasování se zdrželo sedm senátorů.

Poplatky by měly skončit od ledna příštího roku.

Zajímavé:  Vitamíny Pro Mladé Koně?

 „Třicet korun stejně nic neřeší, lidi jen otravují a cinkat třiceti korunami je nedůstojné,“ řekl iDNES.cz senátor Jan Žaloudík, který je zpravodajem tisku.

„Kromě toho, že často nemocní, starší a nepříliš výdělečně činní pacienti pocítí finanční úlevu, tak to přinese také celému systému to, že se konečně začneme bavit o základních otázkách ve zdravotnictví a nebudou nám je překrývat poplatky.

To je mentální regenerace, protože poplatky tvoří jedno až dvě procenta a my se chceme bavit o těch 98 procentech,“ dodal.

Podle něj by měla následovat debata i o tom, jak mají fungovat zdravotní pojišťovny a co všechno má krýt veřejné zdravotní pojištění. „Třeba hospitalizace v nemocnici. V Německu se také připlácí za pobyt, ale jen po dobu jednoho měsíce,“ dodal Žaloudík s tím, že věří, že stát výpadek ve výši zhruba pěti miliard korun lékařům i lékárnám vykompenzuje.

Kompenzaci novela neurčuje, Ministerstvo zdravotnictví ji ale může promítnout do úhradové vyhlášky.

Jediný z poplatků, který přežil, je 90 korun na pohotovosti, a to i zubařské. „Zaručí, že pohotovosti nebudou zneužívány a budou mít dostatečnou kapacitu na řešení akutních stavů,“ řekl v úvodním slovu ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Hlasování předcházela debata. „To oranžové tsunami vyneslo některé z nás, a možná i mě, do těchto funkcí. A bylo to i o těch poplatcích. (…) Pravda ukázala, že poplatky nic neřeší,“ řekl v rozpravě senátor Vladimír Dryml, pro kterého byla schůze posledním jednáním v této funkci, protože ve volbách neuspěl. 

„Zdravotnické poplatky nepřinesly nic dobrého do systému péče,“ uvedla senátorka Alena Gajdůšková s tím, že je ráda, že pro jejich zrušení může zvednout ruku.

„Nemůže tím končit práce kolem zefektivnění a zkvalitnění péče.

Domnívám se, že zrušení regulačních poplatků není celé řešení, že musíme vybalancovat práva a povinnost pacientů a zdravotníků,“ dodala Gajdůšková, která rovněž v Senátu končí. Senátorkou byla 12 let.

Senátor Jan Horník upozornil, že zachování jediného poplatku na pohotovosti, povede k dalšímu zneužívání záchranné služby. Podle něj si už nyní část lidí volá sanitku při „rýmičce“.

Zavedení elektronického receptu se opět odkládá

Senátoři zároveň ve středu posvětili odsunutí povinnosti předepisovat léky jen elektronicky. Původně už měl v Česku elektronický recept platit, později politici povinnost přesunuli na leden příštího roku. Nynější hlasování Senátu však znamená, že elektronický recept bude pro lékaře povinný nejdříve od ledna 2018.

„Do této doby by měli být jak systém, tak lékaři na tuto povinnost připraveni,“ vysvětlil senátorům ministr zdravotnictví. Právě nepřipravenost systému a lékařů je podle něj důvodem, proč je povinnost odkládána.

Už v minulosti se objevily průzkumy, které ukázaly, že v Česku každá pátá ordinace ambulantního lékaře není vybavena internetem. Povinnost to změnit doktoři nemají (více čtěte zde).

V Česku se ročně předepisuje 70 milionů receptů. Pouze 650 tisíc z nich je ve formě elektronického receptu, tedy šestimístného alfanumerického kódu (jak vypadá e-recept si přečtěte zde).

Elektronický recept je nyní dobrovolný a zřízení jeho centrálního registru provázely potíže.

Navíc úložiště pro elektronické recepty na léčebné konopí a další rizikové léky dodnes nefunguje (více čtěte zde).

.

Za peníze chtějte od lékárníka informace

Jaké změny od 1. ledna nastaly (nastanou) v lékárnách i lécích?

Změn, které se dotýkají lékáren a léků, je celá spousta. S některými se pacient již setkal, na některé si budeme muset chvíli počkat. Do první skupiny patří zavedení regulačního poplatku na položku receptu, změny marže na léky, konečná úprava ceny léku, tzv.

odpočet od balení, zvýšení DPH na 9%, změny v povinných náležitostech receptu. Jsem šťastná, že povinnou součástí je telefonní číslo pacienta. Když nastane nějaký problém a vy máte na receptu nečitelné jméno, špatně uvedené číslo popisné a obec bez ulice s tisíci obyvateli, tak sehnat dotyčného člověka je doslova peklo.

Dále jsou to změny v cenotvorbě a registračních řízeních, což jsou záležitosti, které má od 1. ledna 2008 na starosti Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a které ovlivňují, jaké léčivo bude dostupné na českém trhu, za jakou cenu a s jakou úhradou zdravotních pojišťoven.

Pacienta se budou dotýkat postupně zhruba od dubna tohoto roku. Novinkou bude výdej léku bez lékařského předpisu s omezením, což znamená,že některé léky, na které je potřeba recept si bude moci pacient koupit i bez receptu.

Takový lék se bude moci prodat jen osobě, pro kterou je určen, protože lékárník musí zhodnotit, zda dotyčná osoba může takový lék užívat a vést o tom dokumentaci v rozsahu v jaké to nařizuje prováděcí předpis. O které léky půjde konkrétně, to rozhodne SÚKL.

A v neposlední řadě je novinkou generická substituce a elektronický předpis, kdy pacient dostane u lékaře jednoznačný kód receptu a v libovolné lékárně si na základě tohoto kódu léky vyzvedne. Dále také možnost dvojí úhrady, kdy jeden lék bude mít dvě úhrady pojišťovny.

Jaké jsou vaše osobní zkušenosti z lékárny v prvních letošních dnech?

Abych řekla pravdu, počítala jsem, že bude málo pacientů a já se v klidu seznámím s realitou výdeje po novu. No, nestalo se. Řádí nám tu nepěkné virózy, druhá lékárna má zavřeno z důvodu inventury, a tak máme pacientů doslova plnou oficínu. Já jsem vydávala především antibiotika, ale objevily se i léky k dlouhodobému užívání, na tlak, proti astmatu a další.

O volném prodeji nemám skoro přehled, bylo u nás tolik lidí, že jsem pouze vydávala na recepty a volný prodej předávala kolegyním farmaceutickým asistentkám. Nejvíce se prý prodávaly léky na snížení teploty, čaje, preparáty na kašel a pastilky proti bolesti v krku. Opravdu jsem si nepředstavovala, že bude až tolik lidí.

Jestli došlo k nějakému posunu od receptů k volnému prodeji, to ukáže až čas. S regulačním poplatkem problémy vůbec nebyly. Díky sdělovacím prostředkům, které mají jako prvotní cíl vyděsit jedince k smrti, nám do lékárny chodili pacienti už ve fázi totálního smíření a znechucení.

Což se projevilo tím, že téměř nikdo nechtěl vystavit doklad o položkách započitatelných do limitu. Trošku je mi to líto. Chtěla bych apelovat na pacienty: chápejte regulační poplatek ne jako vynucenou povinnost, ale jako svůj prostředek, za který si kupujete služby.

Běžte do lékárny s vědomím, že platíte 30 korun ne za lék, ale za službu, kterou vám poskytne lékárník při výdeji tohoto léku. Tou službou jsou informace. Chtějte znát podrobnosti o tom co užíváte, jak lék ve vašem těle funguje, co smíte a co nesmíte kombinovat i jak můžete ušetřit na doplatcích.

Lékárník je ze zákona povinen vás informovat, chtějte to po něm, věnujte mu svůj čas, ptejte se. A pokud vám informaci nesdělí, protestujte, jděte do jiné lékárny, zavolejte si jiného lékárníka. Tak jako máte svého lékaře, mějte i svého lékárníka, který o vás bude vědět vše potřebné, aby vám pomohl starat se o vaše zdraví.

Od pacientů jsem často slyšela otázku, proč regulační poplatek vybírá také lékárna a na co tyto peníze půjdou?

Lékárna vybírá regulační poplatek, protože musí. Tato povinnost je dána zákonem a pokud se jím lékárna nebude řídit, může být opakovaně pokutována až 50 tisíci korun. Stejně jako u lékařů a nemocnic je regulační poplatek příjmem daného zdravotnického zařízení a nikam se dál neodvádí.

Lékárna je ale většinou plátce DPH, takže 30 korun je včetně 9% DPH. Pro lékárnu je poplatek důležitý z existenčního hlediska, protože pokrývá snížení ceny léku při výdeji. Např. máte recept, na kterém jsou dvě balení léku.

Prodejní cena s DPH je 29,65Kč za kus, tedy 59,30Kč dohromady, z toho marže lékárny je 14,40. Při výdeji je lékárna povinna provést snížení ceny, které má pacientovi kompenzovat změny v marži a sazbě DPH.

Od ceny léku se tedy odečte částka ve výši regulačního poplatku vynásobená patřičným koeficientem. Postup výpočtu i jednotlivé parametry jsou dány právním předpisem.

Myslíte si, že zavedení poplatků bylo nevyhnutelné?

Jestli nevyhnutelné, těžko říct. Já to vnímám jako jednu z cest, jak ušetřit peníze ze státního rozpočtu. Zdravotnictví je jako černá díra, nikdy nebude mít dost peněz. Nemyslím to ve zlém, spíš jako doklad rozvoje zdravotnické péče, protože každý pokrok, každá věc něco stojí.

Jsou tu nové metody, nové léky na nemoci, které se dosud nedaly vyléčit. Na druhou stranu mám ale pocit, že je někdy lékařská péče vyloženě zneužívaná. Když vydávám léky na astma, které vůbec nejsou levné, pacientovi a cítím z jeho dechu kouř z cigaret, tak to zuřím.

Mám pocit, že spousta lidí si zvykla na myšlenku, že lék je všelék – já nemusím dělat nic, prášky to za mně zvládnou. Mám sice vyšší cholesterol, cukr, dnu, ale proč bych se omezoval. Platím si pojištění? Platím, tak ať se zdravotní systém stará. Zdravotnictví je přece o solidárnosti.

Ano, teď jsme mladá, platím velké pojištění a musím doplácet na léky v řádu sta korun, ale jsem zdravá a mám zdravé děti. Narozdíl od sousedovic Julinky, která má čtyři roky, leukémii a čeká na transplantaci kostní dřeně (mimochodem, zdravotní pojištění za ni platí stát). Já vím, je to drsný příklad.

Chci jen říct, že pokud regulační poplatek přinutí lidi přemýšlet, „Opravdu musím k lékaři, nedalo by se to zvládnout i jinak? Musím brát skutečně tolik léků?“, tak jsem pro všemi deseti.

Proč lze vlastně jednoho léku vydat maximálně tři balení?

Omezení počtu balení je dáno vyhláškou. Důvodem je především zamezit hromadění léků u pacienta. Byla by tendence napsat na recept spoustu balení za jeden regulační poplatek, což by ovšem výrazně zatížilo hospodaření zdravotních pojišťoven.

Vysloveně plýtváním by to bylo v případě, že pacient zemře nebo mu byla léčba změněna. Veškerá balení by se pak musela zlikvidovat, protože nebylo zaručeno správné uchovávání. Je tu i zvýšené riziko, že pacient užije lék s prošlou dobou použitelnosti. Myslím, že dalším důvodem je zamezit krachu lékárny.

Při přípravě zdravotnické reformy se prováděly studie, které simulovaly ekonomický dopad na lékárny. Na základě statistických údajů se zjistilo, že průměrný počet balení jednoho léku na receptu je kolem 1,8 až 2, opravdu si nejsem jistá.

Z toho se odvodilo, že pro ekonomiku lékárny je únosné snižovat cenu na maximálně třech baleních při regulačním poplatku 30 korun.

K čemu slouží opakovací recept?

Opakovací recept je novinka. Je určen pro pacienty, kteří dlouhodobě užívají nějaký lék a stačí jim návštěva lékaře třeba jen 2x do roka. Platnost tohoto receptu je půl roku od data vystavení. Recept by měl kromě dalších náležitostí obsahovat název léčivého přípravku, počet balení na jeden výdej a počet opakování výdejů.

Důležité je, že tento opakovací recept lze využít i pro léky hrazené ze zdravotního pojištění, při každém výdeji se platí regulační poplatek 30 korun za položku na recept. Originál zůstává pacientovi, lékárna při každém výdeji pořídí výpis z receptu, který zašle na zdravotní pojišťovnu (ZP) a na druhé straně originálu vyznačí, kdy a kolik balení bylo vyzvednuto.

Při posledním výdeji se recept již nevrací, ale posílá se jako doklad na ZP.

Mohou pacienti při výběru léků na recept nějak ušetřit?

Komunikujte se svým lékařem. Jestli nelze některé léky vysadit při dodržování dietních režimů. Zda vám náhodou dva lékaři omylem nenapsali dva stejné léky.

Stává se to hlavně tehdy, pokud pacient navštíví obvodního lékaře i specialistu a neupozorní jednoho na léky, které má již předepsané od druhého. Řekněte mu, pokud vám některý lék nevyhovuje.

Zajímavé:  Syndrom Drazdiveho Tracniku Lecba?

Je to lepší, než zaplatit doplatky a pak nechat lék ležet v šuplíku a jen se tvářit, že ho užíváte. Nehledě na to, že lékař staví vaši diagnózu také na tom, co byste správně měli užívat.

Pokud to neberete a neřeknete mu to, může vám zbytečně přidat další léky, nebo zvednou dávkování. Komunikujte se svým lékárníkem. Jestli není vzhledem k ceně léku výhodnější si jej zaplatit celý, než platit vysoký doplatek a poplatek a zda existuje levnější varianta.

Čím jsou dané rozdíly cen léků v jednotlivých lékárnách?

Napadají mě asi tři důvody. Prví z nich je rozdílná výrobní cena daného léku. Tu navrhují přímo výrobci léčiv a od ní se odvíjí konečná cena v lékárně. Pokud tedy lékárny mají nakoupené zboží s rozdílnou výrobní cenou, bude se lišit i cena prodejní. Nejvíce se toto projevuje při změnách úhrad daného léku zdravotní pojišťovnou.

Např. lék stojí 100 korun a je plně hrazen pojišťovnou. Pak dojde ke změně úhrady a lék by měl být hrazen jen do výše 80 korun, pacient by tedy doplatil 20 korun. Výrobce by chtěl lék nadále bez doplatku, sníží proto výrobní cenu tak, aby v lékárně byla 80 korun. Pokud má ale lékárna staré zásoby, pak bude pacient doplácet.

Dalším důvodem mohou být různé marketingové akce, které pro lékárny připravují výrobci i distributoři léčiv. Nejčastěji formou naturálního rabatu, kdy za odběr určitého množství léku je poskytnuta sleva z nákupní ceny. Tady záleží na tom, kde je lékárna umístěna, kolik ji navštěvuje pacientů, kolik daného léku vyexpeduje.

Je jasné, že v nevýhodě jsou malé lékárny. Lék je zbožím, které blokuje finanční prostředky a lékárna si nemůže dovolit mít na skladě např. sto balení léku, od kterého vydá jeden kus za měsíc jen proto, aby byl nižší doplatek.

Třetím důvodem, proč jsou rozdílné ceny, je možnost lékárny z vlastní vůle snížit prodejní cenu na úkor své marže. Příčiny mohou být různé, nejčastěji je to soucítění s pacienty, jelikož výše některých doplatků je závratná. Zdůrazňuji, že jde jen o možnost, nikoli povinnost.

Výpočet ceny léků je přesně dán právními předpisy, stejně tak maximální marže lékárny. Z toho vyplývá, že lékárna může cenu snižovat, ale nikdy ji nesmí zvýšit nad stanovený limit.

Lze v lékárně nahradit lék již uvedený v receptu za levnější?

Samozřejmě. To je již zmíněná generická substituce. Na trhu je dostupná celá řada léků, které mají stejnou účinnou látku a jejich ceny jsou odlišné.

Požádá-li pacient o vydání jiného léčivého přípravku, smí jej lékárník bez vědomí lékaře nahradit za předepsaný lék, pokud je stejná účinná látka, stejná cesta podání, to znamená, že nelze nahradit injekci tabletkami, stejná léková forma a nižší nebo stejný doplatek. Pouze v případě, že lékař na recept napíše „nezaměňovat“, toto nelze provést.

Co byste Vy lidem poradila k péči o zdraví, aby byli co nejméně nemocní? Jak sama o své zdraví pečujete?

Mít se rád. Opravdu platí dobrá mysl – půl zdraví. Člověk se má hýčkat a rozmazlovat. Měl by si dopřávat luxusu kvalitních potravin, zajet si zaplavat nebo třeba do kina. Říct si: „Teď si to zasloužím!“. Já osobně mám spoustu „úletů“.

Nesnáším kouření, nepiji alkohol, nemusím sladké, nejím uzeniny, ráda sportuji, prohlížím si štítky na potravinách a nesnáším tajemná éčka, jsem vyznavačem alternativní medicíny, především homeopatie.

Ne že bych byla díky tomu stoprocentně zdravá, taky mě škrábe v krku, mám chřipky, občas mě bolí hlava, ale jsem se sebou spokojená a mám pocit, že pro sebe dělám maximum. A to bych přála všem.

20 rad, jak ušetřit u doktora i v lékárně

Doufám, že jsme se vás nedotkli. Pravda ale je, že Češi chodí k lékaři pomalu s každou prkotinou a stále ještě mnohonásobně častěji než lidé jinde v Evropě. Srovnání? Náš český průměr návštěv u lékaře je 13krát za rok. Švédové jdou k doktorovi třikrát. To je rozdíl, že?

2. Od doktorů chtěj te jen předpis

Pacienti mají povinnost platit za ŘÁDNÉ vyšetření a ne za papírování. Když tedy chcete jen předpis na pravidelné léky, 30 korun platit nemusíte.

3. Neberte léky zbytečně

Svému zdraví možná prospějete, když si nebudete nechávat předepisovat spousty léků u každého specialisty, ke kterému přijdete. Je velmi důležité s každým ošetřujícím lékařem konzultovat i to, jaké léky vám předepisují jiní doktoři – některé jsou možná dokonce podobné, jiné se můžou s dalšími naopak „tlouct“, a poškozovat tak váš organismus.

4. Rada lékárníka

Ušetřit peníze můžete i v případě, že předepsaný dražší lék už předkládáte lékárníkovi. Ten může, na základě svého vzdělání a určitých dalších podmínek váš lék nahradit jiným, se stejným účinkem – bez doplatku nebo jen s minimálním doplatkem.

5. Žádejte vysvětlení

Některý lék nejde nahradit za levnější. Tak to prostě občas je. Požádejte ale svého lékaře o vysvětlení – máte na to právo.Nejenže by vám měl vysvětlit, proč vám musí dávat dražší lék, ale vyznačit to i na recept. V takovém případě se vám totiž celý doplatek započítává do ročního limitu 5000 Kč.

6. Žádejte levnější

Promluvte si se svým lékařem, jestliže vám předepisuje léky, za které doplácíte v lékárně příliš mnoho. Dost možná existuje levnější varianta se stejnou účinnou látkou,

7. Nec hte si peníze vrátit

Může se stát, že zaplatíte ve zdravotnickém zařízení poplatek 30 nebo 90 korun v platebním automatu, a až potom zjistíte, že jste nic hradit nemuseli. Nic se neděje – peníze vám musí vrátit u praktického lékaře, v nemocnici nebo na poliklinice.

Rozdíl je pouze v tom, že někde vám je bude dávat zpátky sestra, v nemocnici reklamační pracovník nebo pokladní…V některých zařízeních dokonce zavedli platnost poplatkového kuponu až na jeden rok.

Buď ho můžete využít i později, nebo jej dáte nebo prodáte někomu známému…

8. Nechtějte na všechno recept

Někdy se vyplatí, abyste si lék koupili sami, bez receptu (když je  to pochopitelně možné). Například paralen takhle pořídíte levněji – netrávíte čas u doktora a pak nemusíte ještě platit i 30 korun za recept, když samotný lék nestojí ani „dvacku“.

9. Někdy se to naopak vyplatí

Výhodné je jít bez receptu do lékárny pouze v případě, že si berete jen jedno balení léku. Jestliže vám ale lékař předepíše 3, v některých případech i více balení medikamentu, s receptem naopa ušetříte.

10. Celé to zaplatím, ale..

U některých léků platíte sice celou jeho cenu z vlastní kapsy, přesto je vydávaný jen na recept (například antikoncepce).

V takovém případě si na recept VŽDY nechte vyznačit od lékaře PLNĚ HRAZENO PACIENTEM – v takovém případě je totiž výdej léku osvobozen od třicetikorunového poplatku).

Podobně se dá postupovat i v případech, když potřebujete nějaký levný lék, třeba za 20 korun, ale bez receptu vám jej nevydají. Ušetříte tak 30 korun.

* za položku na receptu (1 až 3 balení)* za každý výdej na opakovaný recept* 30 Kč stojí rovněž výpis z receptu, pokud si v lékárněvyzvednete jen jeden z předepsaných dvou léků

 • Pozor: na receptu můžou být předepsané jen dva léky, vždymaximálně po třech baleních. Poplatek za výdej obou léků
 • přijde na 60 Kč.
 • * za léky volně prodejné bez předpisu

* za lék na recept, který nehradí pojišťovna (např.antikoncepce)*  za recept označený „hradí pacient“

11. Pohotovost se prodraží

Za každou návštěvu pohotovostní lékařské služby zaplatíte 90 korun. Zjistěte si ale, od kolika hodin se už pohotovost takto hradí. Obvykle to bývá od 17. hodiny, na některých pracovišt.

12. Využijte opakovaný výdej

Tahle možnost vám sice neušetří peníze přímo, protože při každém receptu musíte platit 30 korun, ale zato vám ušetří čas. A čas jsou, jak se říká, peníze. I chroničtí pacienti se začínají chovat šetrně a začínají lékaře žádat o vypsání opakovaného receptu na svůj obvyklý lék.

Ušetří čas za návštěvy u lékaře kvůli vystavení předpisu a případně se vyhnou třicetikorunovému poplatku za klinické vyšetření. Nicméně při každém vyzvednutí léku zaplatí lékárníkovi 30 korun plus případný doplatek za léčivý přípravek, tak jako kdyby přicházeli s jednorázovým receptem.

13. Sanitka je zadarmo

Když jde vám nebo někomu blízkému o život nebo jsou vaše zdravotní obtíže velmi alarmující, volejte sanitku neboli záchrannou zdravotnickou pomoc. Za tu se (zatím) neplatí. Pozor ale na rozdíl v tom, když si lékaře po domluvě pozvete na kontrolu u vás doma. To vás bude stát 30 Kč ve všední den a 90 Kč v noci a o víkendech.

14. Pozor na kontroly, platí se za ně!

Většina lidí už ví, že se platí za každou návštěvu u lékaře, při které je pacient vyšetřený. Platí se tedy i za kontrolu například po nemoci. Je proto velmi vhodné se na kontrole domluvit třeba až za 14 dní s tím že na dřívější návštěvu byste zašli pouze při trvajících potížích.

15. Navštivte specialistu

Zvažte vždy své zdravotní potíže a to, jestli půjdete rovnou ke specialistovi nebo to vezmete přes praktického lékaře. Uvědomte si totiž, že u OBOU budete platit po 30 korunách!

16. Žádejte vět ší množství

Jestliže to má smysl, domluvte se s lékařem na větším počtu krabiček léků nebo na jejich větším balení. V lékárně totiž stále ještě platí 30 korun za lék, nikoli za množství.

17. Nepodceňujte prevenci a využívejte ji!

Preventivní prohlídky jsou nejen důležité, ale také nic nestojí. Předejte tak zdravotním problémům, a navíc ušetříte třeba 90 korun za pohotovost při akutním zdravotním problému.

18. Použijte telefon

Když máte jen menší potíže, stačí pouze telefonická konzultace s odborníkem. A za tu neplatíte nic.

19. Platit zbyteč ně? To ne

Platíte pouze za řádné vyšetření. Tam nespadá vyšetření na rentgenu, odběr krve, moč a podobně. TAHLE vyšetření jsou hrazená z vašeho zdravotního pojištění.

20. Buďte zdraví!

Asi je vám jasné, že nejvíce ušetříte na doktorech a poplatcích tehdy, když budete zdraví jako rybičky. Takže žijte co nejzdravěji a opakujeme: nepodceňujte prevenci. Tou jsou nejen zmíněné bezplatné kontroly (vždy za určitou dobu) ale hlavně kvalitní potraviny, dostatek pohybu, dobrá nálada… Asi to už dávno víte. Teď stačí jen podle známých rad opravdu žít!

Poplatky u lékaře a za pobyt v nemocnici

Od Nového roku nás čekají ve zdravotnictví převratné změny. Poprvé v historii si tak budeme muset zvyknout na pojem placení u lékaře či za pobyt v nemocnici. Pojmy, které český člověk dosud nezná, ale brzy pozná. Každý se ptá, co a jak bude platit a jestli bude možné se placení vyhnout.

Schválená reforma veřejných financí, kterou v září podepsal prezident ČR Václav Klaus, neobsahuje pouze změny v daňové a sociální oblasti, ale také změny ve zdravotnictví. Že jde o změny zásadní a že se budou týkat především pacinetů není třeba dodávat.

Ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek si totiž jako jediný ministr v historii českého zdravotnictví troufl na tak zásadní změny, které nazval Reforma českého zdravotnictví. Veškeré plánované změny jsou rozděleny do více částí. První a pro pacienty přímo zásadní etapa vstupuje v platnost právě od 1.1.2008.

Proč vůbec změny

Když je něco tzv. zadarmo, tak český vynálezavý člověk dovede vše dobře využít a zneužít. Pojem zadarmo je sice nadnesený, protože každý jsme zdravotně připojištěný.

Ale pokud už nic navíc neplatíme, neohlížíme se na nic a často zbytečně navštívíme lékaři či vyhodíme léky do popelnice. V tom jsme jako ČR mezi státy EU unikát.

Dokonce chodíme k lékaří více než třeba v Maďarsku či na Slovensku.

Srovnání návštěv u lékaře a hospitalizace

Stát
Počet návštěv lékaře
Dny hospitalizace
Česká republika

Maďarsko

Slovensko

Polsko

Německo

Rakousko

Velká Británie

Finsko

Švédsko

13 11
12,5 8,5
11,9 8,8
6 8
7,6 10,5
6,7 7,7
5,5 7,6
4,2 10
2,4 6,2

Jak je vidět z tabulky, opravdu nadmíru využíváme zdravotnický systém. Nejjednodušší způsob, jak se tomu dá zabránit, je zavedení tzv. regulačních poplatků.

V okamžiku, kdy bude pojištěnec čerpat nějakou zdravotní službu, si i přes symbolickou částku 30, 60 a 90 korun uvědomí, že tato služba něco stojí. A že poskytnutá péče má nějakou finančně vyjádřenou hodnotu.

Takto to alespoň odůvodňuje Ministerstvo zdravotnictví ve své brožuře.

Jaké poplatky nás čekají

Od 1.ledna se obecně můžeme těšit na v tabulce uvedené základní poplatky. Je třeba dodat, že jde vždy o zdravotní úkony, léky a pobyty ve zdravotnických zařízeních hrazených plně či částečně ze zdravotního pojištění.

Vybrané poplatky

Druh zdravotního úkonu
Poplatek
Návštěva lékaře

Výdej léku (za položku)

Návštěva pohotovosti

Pobyt nemocnici, lázně

30 Kč
30 Kč
90 Kč
60 Kč

Návštěva lékaře

Poplatek ve výši 30 Kč zaplatíme za návštěvu:

 • Poplatek neplatíme v každém případě. Lékaři zaplatíme 30 Kč jen v případě tzv. klinického vyšetření. Jde o situaci, kdy nás lékař odborně vyšetří a následně toto vykáže příslušné zdravotní pojišťovně pacienta jako odborné ošetření.

  Vypsání receptu či pouze výpis ze zdravotní dokumentace není považováno za klinické vyšetření a zmíněný poplatek se platit nebude. MZ ČR vydalo lékařům metodický pokyn co je a co není považováno za klinické vyšetření. Lze tedy dnes předpokládat, že se lékaři budou snažit pacientovi vždy provést nějaké vyšetření a ten se poplatku 30 Kč často nevyhne.

  Kdy bude lékař zdarma?

 • preventivní prohlídky – vždy zdarma

 • praktický lékař – dospělý má nárok na prevenci 1x za 2 roky

 • stomatolog – dospělý 1 x za rok, mladší 18 let častěji

 • gynekolog – po 15.

  roce u žen vždy 1 x za rok

 • odběr krve či třeba vyšetření na rengenu, CT atd.

 • vybrané těžké nemoci u dětí

  Poplatek se bude hradit ihned na místě v ordinaci u zdravotní sestry nebo v případě větších zdravotnických zařízeních formou turniketů.

  Pacient z automatu obdrží dva doklady a jeden z nich předá lékaři jako doklad o zaplacení.

  Platba ve výši 30 Kč se také hradí v ambulanci nemocnic. Ale od 17 hodin a vždy o víkendu jsou tyto ambulance zařazeny do pohotovostní služby, pro kterou se platí jiný poplatek.

  Návštěva pohotovosti

  Často zneužívaná pohotovost je také zpoplatněna a to rovnou částkou 90 Kč. Zaplatíme tedy i pokud navštívíme ambulanci nemocnice, například chirurgie, po 17 hodině nebo o víkendu. Taková ordinace však musí být označena dobou a příslušnou výší poplatku.

  Poplatek se nehradí pokud vás lékař okamžitě hospitalizuje v nemocnici.

  Pobyt na lůžku v nemocnici

  Poležet si na ARO, na interně či třeba v lázních nebo v léčebně nebude zdarma. Čeká nás totiž 60 Kč poplatek denně. Ministerstvo odůvodňuje zavedení poplatku tím, že kdybychom byli doma, tak také platíme za jídlo, spotřebováváme energii, topení, vodu. V nemocnici máme vše „zdarma“ a navíc máme k dispozici špičkovou péči.

  Kde všude zaplatíme?

 • v nemocnici (včetně případu bezvědomí a hospitalizaci na ARO, kojence v inkubátoru + za jeho matku )
 • v odborných ústavech
 • v léčebně dlouhodobě nemocných
 • při komplexní lázeňské péči
 • v dětské ozdravovně

  Výjimka se bude týkat pouze případu, kdy pacient ráno přišel a večer odešel z nemocnice (tzv. jednodenní péče) a také pobytu ve stacionáři. Úhrada se bude provádět zpravidla fakturou a to se splatností 8 kalendářních dnů pokud byla hospitalizace kratší než jeden měsíc, jinak vždy k poslednímu dni měsíce.

  Poplatek za výdej léku

  Každý lékařský recept plně či částečně hrazený ze zdravotního pojištění bude zpoplatněn. Pro doplnění uvádím, že lékař může vydat na položku zpravidla 3 ks balení léku.

  Poplatek ve výši 30 Kč se bude platit za položku na receptu. Pokud jsou na receptu uvedeny 2 léky (oba částeč/plně hrazeny ze zdravotního pojištění) zaplatíme 2 položky x 30 Kč, tj. 60 Kč.

  Nově se zavádí i tzv. opakovaný recept. Je určen na opakované vydání stejného léku. Lékař ho předepíše zpravidla pacientům dlouhodobě chronicky nemocným, kteří nevyžadují pravidelné kontroly u lékaře. A jejich návštěva lékaře by byla zbytečná a navíc zatěžující peněženku. Naopak za lék či přípravek plně hrazený pacientem se neplatí. Například v případě antikoncepce.

  Kdo poplatky neplatí?

  Některé skupiny občanů však budou od placení poplatků osvobozeny. Jde zejména o tyto případy:

 • Soudem nařízená ochranná léčba

 • Děti, mladiství v dětských domovech, ústavní výchova

 • Mimořádná karanténa při infekčních onemocněních, nařízená izolace atd.

  Osvobození od všech poplatků mají mimo jiné občané v tzv. hmotné nouzi. Jde o situaci spojenou s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení atd. Současně si daná osoba nemůže své příjmy zvýšit.

  Podmínkou uznání je prokázání rozhodnutí či potvrzení o nároku (pobírání) dávek v hmotné nouzi.

  Takové potvrzení vydané obecním úřadem nesmí být starší než 30 dnů, jinak je povinnost vždy poplatky ve zdravotnictví platit.

  Limit nás může ochránit

  Teď už jen příjemnější zprávy. Nově se totiž zavádí tzv. roční ochranný limit ve výši 5  000 Kč. Cílem tohoto opatření je určitá ochrana především chronických pacientů, kteří dnes doplácí na léky značné sumy peněz a od ledna se jim náklady ještě výrazně zvýší.

  Do ochranného limitu 5 000 Kč se započítává

 • poplatek za návštěvu lékaře ve výši 30 Kč

 • poplatek za výdej léku – položka 30 Kč

 • doplatek na nejlevnější lék ve skupině* (u léků s kódem R se doplatek plně započte)

  *Lékař předepíše pacientovi lék s doplatkem 120 Kč, na trhu existuje i lék s doplatem 60 Kč se stejnými vlastnostmi, způsobem podání, obsahem účinné látky atd. Tento lék (s doplatkem 60 Kč) je zároveň nejlevnější. Zdravotní pojišťovna pak zahrne do výše ochranného limitu pouze částku 60 Kč. Lék však může lékárník pacientovi vyměnit za levnější.

  Do limitu se nezapočítává poplatek za pobyt v nemocnici, za pohotovost, doplatky za dražší léky než nejlevnější, doplatky na zdravotnické poukazy.

  Sledování limitu a vrácení peněz bude provádět vaše zdravotní pojišťovna. Pacient si nemusí schovávat účtenky, vše bude plně v kompetenci zdravotní pojišťovny. Jakmile dojde v daném roce k překročení limitu 5 000 Kč, pojišťovna vám musí přeplatek v následujícím čtvrletí do 60 dnů na bankovní účet vrátit.

  Informace o sledování a naplňování limitu bude také uvedena ve výpisu zdravotní péče, který je vám pojišťovna povinna bezplatně 1 x ročně poskytnout. Některé zdravotní pojišťovny však připravují i internetový přístup k osobnímu účtu pojištěnce.

  Lze také ušetřit

  U lékaře

  Nejprve je nutné zvážit, zda návštěva lékaře či pohotovosti je vůbec nutná. Řadu lehkých viróz lze řešit pouze s volně zakoupeným Paralenem či vitamíny.

  Vždy pravidelně navštěvujte bezplatné preventivní prohlídky u praktického lékaře, stomatologa či gynekologa u žen. Pravidelně se očkujte.

  Požádejte lékaře o vystavení tzv. opakovaného receptu. V případě, že pobíráte lék s vysokým doplatkem a není za něj možná vhodná náhrada, požádejte o vyznačení kódem R. Lék se pak plně započte do ochranného limitu.

  Užívat najednou třeba 10 druhů léků, jak to často bývá u starších pacientů, není vždy nutné. Požádejte lékaře o kontrolu užívání léků.

  V lékárně

  U léků které je možno vystavit pouze na recept a jejich cena je nižší než zhruba 30 Kč, požádejte vždy lékaře o vyznačení kódem P – hradí pacient. Volně prodejné léky s cenou minimálně do 30 Kč kupujte raději sami v lékárně. Ušetříte nejen za poplatek, ale i za návštěvu lékaře.

  Požádejte lékárníka o výměnu dražšího léku za levnější variantu. Lékárník vám musí nahradit předepsaný lék levnějším, se stejnou účinnou látkou, stejným způsobem podání atd.

  Co možná nevíte

 • Poplatky zůstanou vždy těm, kdo je vybírá. I když se od ledna zvyšuje DPH na 9 % u léků, na ceny léků by to nemělo mít výraznější vliv. Může dojít spíše ke zlevnění dražších léků.

 • Pokud je dítě v inkubátoru a matka s ním v nemocnici, platí se poplatek za oba tj. 120 Kč za den.

 • Povinnost hradit poplatky za pacienta, který v nemocnici zemře, se přenáší na rodinu či pozůstalé.

 • Pro poškozené: Stanete-li se poškozeným při dopravní nehodě a utrpíte při ní zranění, které si vyžádá lékařské ošetření či hospitalizaci, musíte bohužel také poplatky platit.

  Finanční vyrovnání můžete maximálně požadovat od viníka nehody nebo u soudu při náhradě škody. V tomto případně je nutné vždy doklady o platbě uschovat.

  Určitě se nám hodně prodraží. 14denní léčení chřipky vyžaduje zhruba 3 návštěvy lékaře, protože jde o závažné onemocnění.

  Navíc lékař nám předepíše antibiotika (Paralen si koupíme v lékárně) a pokud nám pomohou, tak nás lednová chřipka bude stát zhruba 120 Kč. Je nutné připomenout také nižší nemocenskou a první tři dny neplacené nemoci.

  Platby byly jen otázkou času

  Zavedení poplatků je samozřejmně věc nepopulární, na kterou doplatí především pacienti častěji navštěvující lékaře či pobírající léky. Naproti tomu pacienti, kteří dnes platí velmi vysoké doplatky za léky, díky limitu ušetří.

  Ve všech státech Evropské unie (mimo Polsko) jsou již regulační poplatky zavedeny. Jejich zavedení u nás tedy bylo jen otázkou času.

  Příklady poplatků v zahraničí

  Stát
  Lékař
  Poplatek za recept/léky
  Poplatek za hospitalizaci
  Jiné poplatky
  Slovensko

  Německo

  Rakousko

  Francie

  Švédsko

  Finsko

  bez poplatku 5 Sk-recept 60 SK (i pohotovost) 2 Kč/1km za převoz (mimo ZZS)
  10 EUR (zubař čtvrletí) 10 % ceny, min.5 EUR 10 EUR (max.28 dnů)
  4,70 EUR za položku na receptu 10 EUR Zdravotnické prostředky min. 25,60 EUR
  30 % nákladů +1 EUR 20 % nákladů nebo 16 EUR
  100-300 SEK čím vyšší, tím nižší doplatek 80 SEK
  11-22 EUR 26 EUR Zubař až 35 EUR

  Další připravovaná část reformy by měla být příjemnější. Uvažuje se třeba o stanovení pevných čekacích dob u odborných lékařů, stanovení maximálních lhůt na operaci či třeba zlepšení pokrytí záchrannou službou.

 • zdroj: Mesec.cz

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector