Příbalový leták – Vše o zdraví

Léky jsou nedílnou součástí života téměř každého z nás. Někdo je bere v rámci léčby určité choroby, jiní jako prevenci a ostatní je často užívají i když k tomu nemají žádný důvod.

Součástí každého léku je příbalový leták, který obsahuje všechny důležité informace ohledně složení, užívání, možných nežádoucích účinků atd.

Obecně se říká, že je lepší letáky ani nečíst, protože spousta lidí je z jejich obsahu občas v šoku.

Je to z toho důvodu, že pro nezdravotnickou část populace jsou tyto příbalové letáky nesrozumitelné a mnohdy mohou lidem nejen nahnat strach, ale také odradit od samotného užívání daného léku. Pojďme si teď tyto letáky rozebrat.

Příbalový leták - Vše o zdraví

Vedlejší účinky

Cokoliv co člověk užívá má na naše tělo určitý vliv, ať už pozitivní či negativní. Někomu škodí káva, dalšímu vadí zelený čaj nebo třeba lékořice, která bývá oblíbenou ingrediencí v ovocných čajích, ale stejně tak škodí tabák a alkohol.

Účinky těchto potravin jsou všeobecně známé, ovšem v případě léků zkušenosti pokulhávají a u člověka, který nikdy v životě žádný lék nebral, může vyvolat zděšení.

Jak vedlejším účinkům rozumět

Příbalové letáky musí obsahovat přehled všech nežádoucích účinků, bez ohledu na to, jestli se vyskytl u 50 lidí nebo jen u jednoho. Narazit můžeme na několik kategorií účinků, jež se liší počtem postižených osob či četností výskytu. Jaké údaje se pod jednotlivými kategoriemi skrývají?

 • Velmi často – jakmile se jedná o velmi časté nežádoucí účinky, pak mohou obtíže postihovat více jak jednoho pacienta z deseti.
 • Často – do této kategorie patří výskyt nežádoucích účinků u jednoho až deseti pacientů ze 100, kteří jsou tímto lékem léčeni.
 • Vzácně – tady hovoříme o potížích vyskytujících se u 1 pacienta z tisíce až z 10 000, kteří přípravek užívají.
 • V ojedinělých případech – toto označení znamená, že může být nežádoucími účinky postižen méně než 1 pacient z 10 000, u nichž probíhá léčba.

Jak vypadá nocebo efekt

Faktem je, že velké množství pacientů, kteří užívají nějaký lék, často nepocítí absolutně žádné nežádoucí účinky. Bohužel podle statistik je dokázáno, že citlivější osoby, které trpí často až panickou hrůzou o své zdraví, mohou pouhým pročítáním příbalového letáku a možných nežádoucích účinků vyvolat nocebo efekt.

Všichni známe placebo efekt, díky němuž má člověk pozitivní víru v ty správné účinky léku, zatímco u nocebo efektu je tomu právě naopak. Ostatně fakt, že je možné podlehnout tomu, co vyčteme v příbalovém letáku, dokazují i různé klinické zkoušky probíhající ještě před samotným schválením léku.

Příbalový leták - Vše o zdraví

Účinky jakéhokoliv léku se totiž ověřují pomocí srovnávacích testů, kdy jedna skupina dostane testovaný lék, zatímco ta druhá pouze placebo, což je v podstatě pilulka, která vypadá jako originální lék, ale neobsahuje žádnou léčivou látku. Je dokázáno, že i přesto zhruba 30 % placebo pacientů hlásí, že cítí nežádoucí účinky. Nejčastěji si stěžují na nevolnost či bolest hlavy.

Užívání před jídlem a po jídle

Mnoho lidí nad tím mávne rukou, že je to úplně jedno.  To lze říct pouze v těch případech, kdy to neuvádí přímo příbalové letáky, takže je jen na vás, jestli si léky vezmete před, po nebo třeba během jídla. U některých léků však může obsah žaludku ovlivňovat jejich účinnost.

Pokud máte v příbalovém letáku jasně stanoveno, že je léky nutné brát před jídlem, pak je nutné to striktně dodržovat. Důvodem je, že potrava, která se v žaludku při zapíjení léků vyskytuje, může jistým způsobem zkomplikovat nejen vstřebávání samotného léku, ale i jeho účinek.

Příbalový leták - Vše o zdraví

Oproti tomu léky, u nichž je předepsáno, že se musí brát s jídlem či po jídle, potřebují obsah žaludku kvůli zamezení dráždivosti, která se při jejich užívání vyskytuje. Když to řekneme zjednodušeně, plný žaludek funguje jako ochranná bariéra pro sliznice, aby nedošlo působením léků k jejich poškození.

Správná doba pro léky

Mnozí pacienti bývají zmateni v jakou dobu vlastně léky zapíjet. Jestliže je stanoveno zapíjení na lačno, pak lék zapijte nejméně 30 minut předtím, než budete jíst, nebo 2 hodiny po jídle.

V případě aplikace léků s jídlem není nutné žádné zvláštní opatření. Jednoduše tak zapíjíte léky, u kterých není doporučeno braní nalačno, protože by dráždily žaludeční stěnu.

Zapíjení léků po jídle neodkládejte, ale naopak hned jak spolknete poslední sousto, tak si ihned lék zapijte. Mnozí dělají tu chybu, že lék po jídle zapíjí až třeba hodinu po skončení jídla, což je chyba, neboť to už není přímo po jídle.

Čím je vhodné léky zapíjet

Zřejmě nejvhodnější je obyčejná čistá voda, ať už ta z kohoutku, nebo balená. Někdo si zapije lék čajem, další kávou a jsou i tací co na to používají různé šťávy, či džusy.

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

Příbalový leták - Vše o zdraví

Samozřejmě, že záleží na každém z nás, co zvolí, respektive co mu chutná. To, ale není tak jednoduché. Je dokázáno, že kamenem úrazu může být šťáva či džus z grapefruitu.

Obsahuje totiž látky, které mají vliv na reakci těla během vstřebávání určitých látek obsažených v daném léku. Může se stát, že se díky tomu do krevního oběhu dostane až několikanásobně vyšší množství než je zdrávo.

Největší riziko hrozí u léků, které ovlivňují činnost srdce. Nejen, že může dojít k poruchám srdečního rytmu, ale v některých případech dokonce i k smrti.

U léků určených k léčbě vysokého cholesterolu, dochází působením grapefruitové šťávy k bolestem svalů a při dlouhodobém užívání hrozí dokonce selhání ledvin.

Chcete-li mít jistotu, že vám to, čím zapíjíte svůj lék, neškodí, pak pijte čistou vodu, nebo ovocné čaje, jež neobsahují lékořici.

Které další tekutiny mohou ovlivňovat účinky léků?

 • Bylinné čaje, zejména třezalkový
 • Zelený čaj
 • Černý čaj
 • Mléko
 • Alkohol
 • Káva

Lékové interakce

Vzájemné působení různých léků, musí v první řadě řešit lékař, který lék předepisuje. To je také důvod, proč je vždy nutné u každého lékaře nahlásit všechny léky, které berete, ale i ty co nesnášíte, případně na ně máte alergii.

Příbalový leták - Vše o zdraví

Mnoho lidí na to zapomíná, a lékař pak může předepsat lék, jenž vyvolá interakci s lékem, který už berete. Na to pamatujte zejména, když máte léky předepsané od praktického lékaře a pak jdete například ke specialistovi nebo do nemocnice a chystají se vám předepsat nějaké léky. Vždy s sebou mějte seznam léků i schéma, jak je berete.

Nikdy totiž nevíte, jak bude nový lék reagovat s těmi původními. Dokonce i bylinné přípravky mohou nepříznivě ovlivňovat některé léky, například jinan nebo také třezalka.

Pokud se stane, že lékař nebude mít o vašich lécích přehled, tak se buď zeptejte na případnou interakci v lékárně, nebo zavolejte svému lékaři. V nejnutnějším případě si k němu rovnou zajděte a léky konzultujte.

Příbalový leták - Vše o zdraví

Příbalový informační leták. Co nám prozradí?

Příbalový leták - Vše o zdraví

Každé balení registrovaného léku obsahuje informace pro pacienty/uživatele, kterým se říká Příbalová informace, nebo Příbalový informační leták (v databázi léků označený zkratkou PIL). Ten obsahuje řadu důležitých informací: výrobce, chemické složení léku, účel použití daného produktu, upozornění a opatření, kontraindikace, způsob užití nebo možné nežádoucí účinky.

Balení léku

Od lékaře odcházíte s receptem na výdej léku, přípravku, který vám pomůže od bolesti, nachlazení či přechodných zdravotních potíží, které vás trápí. V lékárně jste seznámeni s užíváním preparátu, zaplatíte požadovaný doplatek a balení léku si odnášíte domů. Co tedy takové balení obsahuje?

 • Obal: krabička, lahvička, dóza, blister, tobolky
 • Lék: léčivo, může mít nejrůznější podobu (pilulky, čípky, kapky, injekce atd.), konečná podoba léčiva se nazývá léková forma
 • Příbalový informační leták: papírový tištěný dokument

Příbalový informační leták

Základními požadavky na příbalový leták (PIL) jsou čitelnost a srozumitelnost pro cílovou skupinu pacientů. Dále je doporučeno, aby příbalová informace byla členěna do strukturovaných kapitol.

Úvod – informace pro uživatele

 • Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako vy.

Popis léku, proti čemu se používá a pro jakou věkovou skupinu je doporučen.

Stručná informace o účinné látce a jejím působení.

Upozornění, v jakých případech se nedoporučuje (zakazuje) lék používat. Se kterými léky se nemá uvedený lék používat, jestli je vhodný pro děti či těhotné ženy, případně jeho působení na řízení motorových vozidel.

Základní rozpis užívání léku pro různé věkové kategorie (indikace). Vždy používejte lék podle pokynů svého lékaře. Případně co dělat, jestli si lék zapomenete vzít.

Popis nežádoucích účinků léku, které ale nemusí působit na všechny pacienty.

Doporučený způsob uchování léku, při jaké teplotě, v jakém prostředí (tma, světlo). Doba jeho použitelnosti.

 • Které léčivé látky lék obsahuje.
 • Jak lék vypadá a co obsahuje dané balení léku.
 • Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce léku.
 • Pod jakými obchodními názvy je lék prodáván v zemích EÚ.

PIL na internetu nebo v mobilu

Příbalová informace je součástí každého balení léku a pacientovi poskytuje základní údaje týkající se především užívání daného léku, ale také např. složení, možných nežádoucích účinků nebo interakcí s ostatními léky.

Zajímavé:  Dejte šanci pohance! – vše o zdraví

Veškeré aktuálně platné příbalové letáky jsou proto k dispozici i v elektronické podobě v Databázi léků na portálu www.olecich.cz. Zde je možné si potřebné texty dle potřeby zvětšit, a to i při čtení na mobilním zařízení.

Požadavky na vlastní podobu příbalového letáku jsou definovány shodně pro všechny státy Evropské unie. Mezi základní požadavky patří především čitelnost a srozumitelnost pro cílovou skupinu pacientů. Dále je doporučeno, aby příbalová informace byla členěna do strukturovaných kapitol a zároveň byl kladen důraz i na grafickou prezentaci celého letáku.

I když jsou tyto informace pro správné užívání léků prioritní, celé dvě třetiny pacientů v České republice příbalové letáky nečte.

Trávicí potíže – Brněnská lékárna – Váš partner pro zdraví

Řazení produktů

Abecedně A-Z

 • Od nejlevnějšího
 • Od nejdražšího
 • Abecedně A-Z
 • Abecedně Z-A

Apo-Ome 20mg cps. etd. 14x20mg

APO-OMO je prostředek pro snižování kyselosti žaduleční šťávy. Obsahuje léčivou látku Omeprazol, který blokuje enzym, nutný pro tvorbu žaludeční kyseliny. Užívá se k léčbě a prevenci vředového onemocnění žaludku, dvanáctníku, refluxní esofagitidě. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem do druhého dne
 2. 157,00 Kč
 3. 128,00 Kč

Apo-Panto 20mg tbl. ent. 14x20mg

Jedna enterosolventní tableta APO-PANTO obsahuje 20 mg pantoprazolum. APO-PANTO je určen pro krátkodobou léčbu refluxních příznaků (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace) u dospělých. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem 1 ks
 • 159,00 Kč
 • 134,00 Kč

Přípravek působí na pohyblivost tlustého střeva a konečníku, při čemž nebolestivým rytmickým smršťováním podporuje vylučování stolice a plynů. Nezpůsobuje závislost. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem do druhého dne
 2. 249,00 Kč
 3. 201,00 Kč

Carbocit 320mg-25mg-3mg tbl. nob. 20

Přípravek je urček k léčbě akutních průjmů způsobených dietní chybou, při méně závažných střevních infekcích a při dráždivém tračníku. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem < 10 ks
 • 75,00 Kč
 • 34,00 Kč

Carbosorb 320mg tbl. nob. 20

Přípravek pohlcuje plyny a toxické látky ze zažívacího ústrojí a chrání sliznice zažívacího ústrojí před dráždivými účinky potravy a před průjmy. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem > 20 ks
 2. 75,00 Kč
 3. 35,00 Kč

Carbosorb por. plv. 1x25g

Přípravek pohlcuje plyny a toxické látky ze zažívacího ústrojí a chrání sliznice zažívacího ústrojí před dráždivými účinky potravy a před průjmy. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem do druhého dne
 • 117,10 Kč
 • 109,00 Kč

Carbotox 320mg-25mg tbl. nob. 20

Carbotox je určen pro léčbu akutních průjmů způsobených dietní chybou, dráždivého tračníku, po poradě s lékařem u akutních otrav toxickými látkami. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem 4 ks
 2. 68,00 Kč
 3. 64,00 Kč

Přípravek se používá jako doplněk léčby při žlučníkových kamenech, chronickém zánětu žlučníku a při trávicích potížích u chronických onemocnění jater. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem < 20 ks
 • 90,00 Kč
 • 74,00 Kč

COCCULINE je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii: 1. k prevenci a léčbě kinetózy při cestování dopravními prostředky (auto, vlak, letadlo, loď), 2. k léčbě nauzey a zvracení bez horečky. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem 3 ks
 2. 149,00 Kč
 3. 99,00 Kč

Dulcolax 5mg tbl. ent. 40

DULCOLAX je místně působící projímadlo, které působí v tlustém střevě, zvyšuje střevní peristaltiku a změkčuje stolici. Používá k usnadnění vyprázdnění při zácpě. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem < 10 ks
 • 106,20 Kč
 • 88,00 Kč

Dulcolax čípky 10mg sup. 6

DULCOLAX čípky je místně působící projímadlo, které působí v tlustém střevě, zvyšuje střevní peristaltiku (vlnovitý pohyb stěn střeva, který vede k vyprazdňovacímu procesu) a změkčuje stolici. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem < 10 ks
 2. 89,00 Kč
 3. 73,00 Kč

Duphalac 667g-l por. sol. 1x200ml IV

Duphalac se používá k léčbě zácpy a dále u stavů, kde je zapotřebí, aby se tvořila měkká stolice (při hemoroidech, po chirurgickém zákroku na konečníku nebo tlustém střevě). Po poradě s lékařem lze používat k léčbě jaterní encefalopatie. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem 2 ks
 • 109,00 Kč
 • 98,00 Kč

Duphalac 667g-l por. sol. 1x500ml IV

Duphalac se používá k léčbě zácpy a dále u stavů, kde je zapotřebí, aby se tvořila měkká stolice (při hemoroidech, po chirurgickém zákroku na konečníku nebo tlustém střevě). Po poradě s lékařem lze používat k léčbě jaterní encefalopatie. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem < 10 ks
 2. 178,00 Kč
 3. 146,00 Kč

Enterol por. cps. dur. 10x250mg

Přípravek je určen k podpůrné léčbě akutního infekčního průjmu, léčbě i prevenci zánětu tlustého střeva a podpůrné léčbě syndromu dráždivého střeva. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem < 10 ks
 • 179,00 Kč
 • 109,00 Kč
Zajímavé:  Jak si užít dovolenou a nestresovat se? – vše o zdraví

Enterol por. cps. dur. 30x250mg

Přípravek je určen k podpůrné léčbě akutního infekčního průjmu, léčbě i prevenci zánětu tlustého střeva a podpůrné léčbě syndromu dráždivého střeva. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem do druhého dne
 2. 449,00 Kč
 3. 319,00 Kč

Enterol por. cps. dur. 50x250mg

Přípravek je určen k podpůrné léčbě akutního infekčního průjmu, léčbě i prevenci zánětu tlustého střeva a podpůrné léčbě syndromu dráždivého střeva. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem > 20 ks
 • 719,00 Kč
 • 513,00 Kč

Enterol por. plv. sus. 10x250mg

Přípravek Enterol obsahuje jako léčivou látku mikroorganismus Saccharomyces boulardii kmen CNCM I-745, který patří do skupiny protiprůjmových mikroorganismů. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem do druhého dne
 2. 179,00 Kč
 3. 162,00 Kč

Espumisan 40mg cps. mol. 100x40mg

Espumisan je léčivý přípravek, který účinně odstraňuje pocit tlaku v břiše, pocit plnosti a plynatost. Espumisan může být užíván dlouhodobě, nemá vliv na trávení, i bez zapití se snadně polyká a je bezpečný i pro těhotné ženy a kojící matky. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem < 10 ks
 • 161,00 Kč
 • 139,00 Kč

ZDRAVÍ: Jen ne Astra Zeneca…

Slýchávám dost často v práci. Lidé, kteří se chystají na očkování, jsou samozřejmě vyděšení zprávami, které se tu a tam objevují v médiích. Astra Zeneca je na tom asi nejhůře.

Žádný lék na světě není ono mýtické panaceum, tedy všelék a bez vedlejších příznaků. V medicíně při podávání jakéhokoliv medikamentu vždy něco dáváme a současně něco bereme. Čím více „dáváme“ a méně „bereme“, o to je daný medikament kvalitnější.

Pamatuji doby, kdy příbalový leták byl velikosti 5×5 cm, kde bylo napsáno, k čemu slouží a jak se má užívat. Čas trhnul oponou, vše se vyvíjí.

Lidé chtějí mít více informací a farmaceutické firmy se nechtějí soudit (a prohrávat), takže se text na malém lístku v krabičce postupně rozvinul v poměrně obsáhlou esej.

Z ní se dozvíme nejen složení příslušné tabletky, ale současně i řadu tzv. „vedlejších příznaků“, jež mají mnohdy hororový podtext.

Nejvtipnější jsem četl u jednoho psychofarmaka, že jeho užívání může vést k depresím a výjimečně k sebevraždě. V tom případě je nutné toto ohlásit ošetřujícímu lékaři. Ale vážně.

Současné podmínky nutí farmaceutickou firmu uvádět jakýkoli vedlejší příznak, který se při testování léku objeví u jednoho z 10 000 pacientů. Dovedeno ad absurdum, pokud by po zkušební tabletě jednoho z deseti tisíc jedinců svrběl pravý palec u nohy, je firma nucena tento příznak uvést.

Seznam vedlejších příznaků je úctyhodný a jen nepatrně bázlivý jedinec se po prostudování všech možných komplikací raději přidrží osvědčených čajíčků.

Zpět k vakcíně Astra Zeneca. Uvádí se, že po aplikaci této vakcíny se objevily závažné komplikace u 37 lidí po 17 milionech naočkovaných jedinců. Pokud toto číslo vydělíte, dospějete k výsledku, že možnost postižení je cca 0,000002. Nejspíše o hodně menší, než že vás dnes přejede na přechodu nepozorný řidič.

Chápu, že novinářská zkratka toto číslo neuvede, neboť by alarmující zpráva nebyla dostatečně razantní a jen trochu orientovaný počtář by tuto informaci ihned zapudil ze svého podvědomí.

Ze zmíněných zpráv spíše čouhá jako sláma z bot konkurenční boj mezi firmami, které na současné pandemii covid vydělají sumy, proti kterým jsou majetky narkobaronů jen měďákem v klobouku před kostelem.

Je to nyní šlágr, který se celoplanetárně řeší, lidé se bojí, odmítají, protestují. Přičemž si jen málokdo uvědomí, že kupříkladu špatně či zbytečně nasazené antibiotikum způsobí ve střevním mikrobiomu naprostou pohromu, která má pro jedince dalekosáhlé důsledky.

Málokdo ví, kolik úmrtí je ročně jen na to, že jedinec polyká různé směsi léků, které spolu reagují v těle a vytvoří toxické směsi. Jen u nás se odhaduje, že je jich cca 300, ale přesná čísla zjistit nejde.

Tolik oblíbený Ibalgin má poměrně silný vliv na žaludeční sliznici a způsobí ročně mnoho případů krvácení do zažívacího traktu.

O účincích hormonálních kontraceptiv – tedy pojistky pohodlného sexuálního života (zejména však pro chlapa) – se toho mnoho nepíše, ačkoliv počet vážných komplikací v podobě trombosy mozkových cév a následných ochrnutí či úmrtí jen u nás jistojistě převyšuje ono uvedené číslo u vakcíny Astra Zeneca v celosvětovém počtu.

Takže si dávejte pozor, až dnes půjdete po ulici. Šance, že vás trefí meteorit či kus nějakého satelitu, je jen o málo menší než to, že si z očkování Astra Zeneca odnesete nějakou tu vážnou komplikaci.

Převzato z blogu Tomáš Vodvářka se souhlasem autora

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *