Aspartam – vše o zdraví

Úvod » Prevence » Aspartam je nebezpečný

Aspartam - Vše o zdraví

Pokud chceme správným způsobem pečovat o naše zdraví, je omezování jednoduchých cukrů jednoznačně jedním ze zásadních pravidel.

Například i pokles kazivosti zubů je spojen nejen se zlepšením zubní hygieny, ale také s omezením konzumace cukru. Cukr je však v posledních desetiletích nahrazován v potravinách umělým sladidlem s názvem aspartam.

Nemůžeme však říci, že by tato varianta byla zdravější. Podle některých vědců je aspartam látka, která poškozuje zdraví a zabíjí.

Aspartam byl objeven náhodně

K objevu aspartamu došlo v roce 1965 a jednalo se o objev náhodný při hledání léku na žaludeční vředy. Chemik James Schlatter si omylem olízl prst namočený do tekutiny a ke svému překvapení zjistil, že látka chutná velmi sladce. Tím započal výzkum aspartamu. Jedná se o látku, která je dvěstěkrát sladší než cukr.

Může poškodit oční nervy a způsobit slepotu

Aspartam obsahuje 50 % aminokyseliny L-fenylalaninu. Lidé, kteří trpí onemocněním zvaným fenylketonurie, nedokáží fenylalanin metabolizovat. Nahromadění této aminokyseliny v mozku je u nich příčinou změn nálad a chování. Mozkovou činnost výrazně ovlivňuje též aminokyselina aspartát, která je v aspartamu též obsažena.

Po zahřátí aspartamu nad 30 stupňů, k čemuž běžně dochází při procesu přípravy některých potravin, vzniká metanol. Jeden litr perlivého nápoje, který je oslazen aspartamem, může obsahovat až 56 mg metanolu. Konzumenti takových nápojů tak mohou denně pozřít například až 250 mg metanolu, což 32x převyšuje bezpečnou denní dávku.

Konzumace metanolu vede k poškození očních nervů a může vyvolat slepotu. Nervová tkáň plodů a kojenců nedokáže metanol tolerovat.

Nepříznivě ovlivňuje činnost mozku

Americký profesor neuropatologie a psychiatrie prokázal v 60. a 70. letech minulého století, že aspartam poškozuje mozek laboratorním zvířatům i dětem.

Aspartam ovlivňuje spojení nervových buněk v mozku a vyvolává jejich nadměrné dráždění, což může vést dokonce až k odumření neuronů. Aspartam výrazně zasahuje do činnosti mozku a ovlivňuje chování zvířat i lidí. V 80.

letech minulého století došlo v USA k nepochopitelnému zvratu v názorech na zdravotní nezávadnost aspartamu. Bylo schváleno používání aspartamu v nápojích a posléze bylo dovoleno používat aspartam ve všech druzích potravin.

Studie potvrzující nepříznivé vedlejší účinky aspartamu byly ve velkých vědeckých časopisech odmítány. Mezi tyto účinky patří bolesti hlavy, závratě, změny nálady, nevolnost, zvracení, změny vidění, bolesti břicha či křeče.

Zvýšení výskytu maligních nádorů, ztráta paměti i inteligence, obezita a cukrovka

Po zavedení aspartamu v nápojích se výrazně zvýšil výskyt maligních nádorů mozku. Poškození mozku vlivem konzumace aspartamu se projevovalo také ztrátou paměti a inteligence.

Krátkodobou ztrátu paměti je možné vyléčit, ale dlouhodobější poškození mozku je již nevratné. Aspartam se podepsal také na rozsáhlém výskytu dětského autismu v USA.

Bylo potvrzeno také to, že aspartam vyvolává obezitu a cukrovku. Aspartam způsobuje nadměrné přejídání.

Aspartam jako zločin?

V současné době se i v předních vědeckých časopisech objevují práce, které poukazují na patologické účinky aspartamu. V nedávné době bylo zjištěno, že konzumace aspartamu přispívá také ke vzniku leukémie a lymfomů. Dle bouřlivých reakcí lékařů a vědců by dnes toto sladidlo nemělo mít své místo na trhu. Někteří vědci označují zavedení aspartamu jako zločin století.

 

Řadit podle:

nejlevnější nejdražší nejlépe hodnocené Aspartam - Vše o zdraví

 • běžná cena 299,00 Kč
 • naše cena 299,00 Kč
 • skladem

Aspartam - Vše o zdraví

naše cena 299,00 Kč

skladem

Источник: https://www.eushops.cz/Aspartam-je-nebezpecny-c12_168_2.htm

Aspartam E951: mění chemické složení mozku

Aspartam byl vyvinut jako chemická bojová látka. Dnes je nejrozšířenějším umělým sladidlem na světě. Ač bylo provedeno několik výzkumů, které potvrdily jeho vysoce škodlivou sílu. Je zkrátka dostupný, levný a toxický…

V poslední době se roztrhl pytel s různými dietami. Cukr je špatný, tloustne se po něm. Hlavně Američané, které nejvíce trápí obezita, vzali útokem dia nebo light výrobky. Jenže tyto potraviny často vyhánějí čerta ďáblem…

Jedovaté a škodlivé chemikálie jsou součástí našeho jídelníčku. Každý z nás má nějaké zdravotní potíže, ale napadlo vás někdy, že jádro problému může být i obyčejné sladidlo? Že jej nepoužíváte? Blbost. Pouze se nedíváte na složení výrobků.

Umělá sladidla nejsou výsadou diabetiků, ale přidávají se například i do ochucených minerálek, jogurtů, žvýkaček nebo dětských vitamínů. Největší hrozbou je aspartam, který mění chemické složení mozku.

Takové sladidlo vám může přivodit například depresi nebo rakovinu.

NutraSweet, Equal, Spoonful nebo jen E951 – to vše je ASPARTAM

Aspartam je nejvíce rozšířené umělé sladidlo. Skrývá se pod názvy NutraSweet, Equal, Spoonful nebo pod zkratkou E951.

Aspartam (L-asparty-L-fenylalanin methyl ester) je syntetická chemikálie, která vzniká spojením dvou aminokyselin, kyseliny asparagové, fenylalaninu a metanolu. Metanol, o němž je všeobecně známo, že poškozuje zrak, se v těle metabolickými procesy rozkládá.

V konečné fázi v těle vzniká kyselina mravenčí a formaldehyd. Formaldehyd je známý nervový jed (látka se používá při mumifikaci). Fenylalanin se zase rozkládá na diketopiperazin, agens vyvolávající rakovinu mozku.

V aspartamu existuje 32 rozkladných produktů, mezi které patří mimo zmiňované látky také epinefrin, fenyletylamin, fenylpyruvát, fenylaktická kyselina, diketopiperazin, aspartylfenylalanin, tyroxin, L-Dopa, dopamin a norepinefrin.

Klíčovou rolí aspartamu jsou neurologické změny

Aspartam způsobuje bolesti hlavy, změny nálady, deprese, fobie, nespavost, závratě. Aspartam může vyvolat i slepotu. Narušuje inteligenci a krátkodobou paměť a ovlivňuje zvýšenou chuť k jídlu vedoucí k nadváze.

Má negativní vliv na játra, takže také zpomaluje hubnutí. V Americe to s masovým užíváním aspartamu dopadlo tak, že až 75% uživatelů má zdravotní potíže. Aspartam má také zajímavou, hodně temnou historii. Původně se jedná o chemickou bojovou látku.

Byl objeven v roce 1965, když se hledala látka na žaludeční vředy. Chemik James Schlatter se potřísnil tekutinou a olízl si palec. Zjistil tak, že se jedná o velmi sladkou tekutinu. Aspartam je totiž 200krát sladší než cukr.

Měl být nadějnou náhražkou sacharinu, který byl v té době obviňován z výskytu rakoviny a byl lékařskou komunitou odmítán.

Aspartam v arzenálu bojových látek: nepozorovaně umí ovlivnit nervovou činnost člověka…

Nastaly spletité intervence a zájmy politiků, armády a tajných služeb, farmaceutických společností a potravinářských koncernů po dvě desítky let.

Vedl se souboj o to, zda tato látka zůstane v arzenálu bojových chemických látek, protože zcela nepozorovaně umí ovlivnit nervovou činnost člověka. Aspartam dokáže vyvolat ztrátu paměti a navodit stav, který známe pod pojmem Alzheimerova nemoc.

Druhou možností bylo, že bude levným sladidlem, na kterém slušně vydělají potravinářské koncerny. Jak to dopadlo, je dnes jasné.

Aspartam působí na spojeních nervových buněk v mozku a může způsobovat odumírání neuronů.

John Olney, profesor neuropatologie a psychiatrie, provedl na konci 60. a začátku 70. let pozorování účinků aspartamu. Prokázal, že poškozuje mozek jak laboratorním zvířatům, tak dokonce i dětem.

Aspartam působí na spojeních nervových buněk v mozku, podobně jako glutamát a vyvolává nadměrné dráždění, které vede až k odumření neuronů. Neohrožený badatel nazval tento jev pojmem excitotoxicita. Dr.

James Bowen označil NutraSweet za „prostředek instantní regulace porodnosti“.

V roce 1972 byla zveřejněna studie pod označením SC 18862, která sledovala míru toxicity na opičích mláďatech. Aspartam jím byl podáván orálně přidáváním do mléka po dobu 52 týdnů.

Ve skupině, která dostávala vysoké dávky, zemřelo mládě pod označením M38 již po 300 dnech testování.

Ostatní mláďata sice přežila, ale všechna ve skupinách se středními a vysokými dávkami sladidla trpěla záchvaty epileptického typu. Po vysazení záchvaty přestaly.

‚Záchvaty u opic mohou být přiřazeny následkům vysoké koncentrace fenylalaninu v krevním séru‘.

V osmdesátých letech poté došlo k totálnímu zvratu a aspartam byl považován za zdravotně nezávadný.

Aspartam nejdříve obdržel souhlas FDA ((Food and Drug Administration – americký úřad pro potraviny a léky) pro použití v suchých potravinách v roce 1974, ale poté byl zakázán v důsledku námitek vznesených právním zástupcem Jamesem Turnerem a MUDr. Johnem Olneym.

Vyšetřovatelé se vyjádřili o studiích ohledně bezpečnosti aspartamu prováděných společností G. D. Searle v letech 1967 až 1975 jako o „fušerské vědě“ a „lajdáckých testech“. Ze 113 testů týkajících se bezpečnosti aspartamu se objevily až v 90 z nich nesrovnalosti.

Vědci z FDA a nezaujatí výzkumníci trvali na pečlivějším testování. I přes velké obavy byl 18. července 1981 aspartam schválen pro použití v suchých potravinách komisařem FDA Arturem Hullem Gatesem. Další zajímavostí je, že tento člověk patřil k veřejné vyšetřovací komisi, která požadovala zamítnutí používaní aspartamu.

V roce 1996 dostal aspartam zelenou a putoval do všech potravin. Paradoxně ve stejném roce bylo zjištěno při testech na laboratorních potkanech, že jim způsobuje nádory v mozku.

Ten, kdo ukazoval a hlásil vedlejší účinky, většinou zmizel, výsledky se falšovaly nebo po nich už nebyly stopy a na trh bylo uvedeno sladidlo „bezpečné jako mateřské mléko“.

A nyní, po vypršení patentových práv, je aspartam ještě levnější a dostupnější, než kdykoliv před tím.

Během války v Perském zálivu v roce 1991 se americkým vojákům posílaly tisíce palet dietních nápojů zdarma.

Ty se nahřívaly na pouštním slunci po řadu týdnů (aspartam se nemá údajně vystavovat teplotě vyšší než je 30 stupňů kvůli rozkládání, toto označení bylo na obalu do roku 1993, poté zmizelo s jeho masovým rozšířením).

Soubor obtíží, který dostal název „syndrom z války v Perském zálivu“ může být otrava aspartamem, který se štěpí na hodně jedovatý koktejl. Vojáci jiných národností, kteří nedostávali dietní limonády zdarma, těmito symptomy dlouhodobě netrpěli.

Pentagon nakonec přiznal, že 90 000 vojáků si stěžuje na ztrátu paměti, závratě a problémy s udržováním rovnováhy, nevolnosti, únavu, chronické bolesti kloubů a svalů. Nejdříve se spekulovalo o vystavení nervovým plynům jako je sarin. U těch jsou však bezprostřední příznaky.

Zajímavé:  Léčba Kašle U Prasat?

V nedávné době bylo zjištěno, že aspartam má podíl na vzniku leukémie a lymfomů, což opět vyvolalo bouřlivé reakce lékařů a vědců. Tvrdí, že se sladidlo nemělo nikdy na trhu objevit a odvolávají se zejména na působení jeho metabolitů metanolu, formaldehydu a fenylalaninu.

EPA (Environmental Protection Agency) vydala následující stanovisko k methanolu v lidském těle: ‚Jeho maximální doporučená denní návka je 7,8 miligramu denně. Jeden litr dietní limonády obsahuje okolo 56 miligramů methanolu.

‚Vyznavači‘ aspartamu potom v průměru tímto přijmou více než 250 miligramů methanolu denně, čili zhruba 32x více než limit EPA‘. Dokážete si představit, co to s tělem udělá?

Vědci Massachutsettského Technologického Institutu k aspartamu:

‚Zřetelně jsou vidět rostoucí případy nemocí, souvisejících s aspartamem. Fenylalanin v aspartamu zvyšuje riziko onemocnění mozku a blokuje produkci serotoninu. Nízká produkce serotoninu vede k depresím, zuřivosti a paranoie.‘

Oficiální časopis amerického letectva ‚Flying Safety‘ v roce 1992 zveřejnil tuto zprávu: ‚Jak bylo zjištěno, piloti, kteří pili dietní limonády s aspartamem jsou více náchylní k závratím. Dále bylo zjištěno, že se mohou vyskytovat nenadále ztráty paměti, či přeludy.‘ Velký počet pilotů, zaměstnaných u leteckých společností, bylo nuceno ze zdravotních důvodů opustit svá místa.

FDA zveřejnila zdokumentovaných 92 symptomů, které vyvolává aspartam. Odkaz zde: http://www.fda.gov/ohrms/dockets/dailys/03/Jan03/012203/02P-0317_emc-000199.txt. Toto sladidlo se v současné době používá přibližně ve výrobě 6 000 druhů potravin, nápojů, mléčných výrobků, sladkostí a doplňků výživy. Další smutná kapitola o úplatcích, zastírání pravd, podplácení a klamání všech spotřebitelů. Hlavně že to cinká v pokladnách…

Existuje zdravá náhrada za toxický aspartam?

Na světě však existuje přírodní sladidlo, které je zdravotně nezávadné. Je to rostlinka, která se jmenuje stévie a na východě ji používají stovky let bez vedlejších účinků. Je až 300krát sladší než cukr a to bez jediné kalorie.

Proč není stévie rozšířená a proč se neustále lidé tráví chemickými sladidly? Hlavním problémem je opět FDA. Úřad tuto rostlinku, která má pozitivní vliv na zdraví člověka, klasifikoval jako nebezpečnou. Ohledně této rostliny nastala informační tma a tichá válka trvající 20 let.

Více se o této rostlině a účincích dalších umělých sladidel dočtete v tomto článku:

Aspartam - Vše o zdraví

Čtěte dále v magazínu internetWEEK.cz | Zdravá konkurence pro toxický aspartam? Stévie! >>>

Stévie je u nás téměř neznámá rostlina. Je 300x sladší než cukr a to bez jediné kalorie! Je to bojovník proti obezitě a velký pomocník diabetiků. Tak proč jsou obchody stále plné nápojů sugar free – plných aspartamu E951? Je za tím lobby? Nebo se dokonce rýsuje konspirační teorie?

Vyšlo pro internetWEEK.cz také jako Toxický aspartam na DeenaMedia.blogspot.czIlustrace: http://www.flickr.com/photos/of_or_by_sara/

 • Další příspěvky autora: DeenaMedia
 • Články ve stejných kategoriích:
 • Věda  Zdraví  Zajímavé články  ASPARTAM  Zdravá výživa  

Источник: http://internetweek.cz/zdrava-vyziva/aspartam-e951-meni-chemicke-slozeni-mozku

Aspartam a zdraví – může nám nějak ublížit?

Aspartam - Vše o zdraví

Co způsobuje aspartam z pohledu zdraví? Je nějak nebezpečný?

Aspartam je jedním z nejoblíbenějších umělých sladidel dostupných na trhu. A také je jedním z nejkontroverznějších. Ve skutečnosti je dokonce hodně pravděpodobné, že jste za posledních 24 hodin přímo vy nebo někdo z vašich blízkých vypili (např. dietní kolu) nebo snědli (např. nějakou sladkou tyčinku) cokoliv obsahující aspartam.

Toto sladidlo je u výrobců potravin hodně populární, ale posledních letech se také potýká s kontroverzí. Mnozí odborníci tvrdí, že aspartam je skutečně špatný pro vaše zdraví.

Existují také různá tvrzení o negativních důsledcích dlouhodobé konzumace aspartamu. Dokonce i byly provedeny rozsáhlé testy aspartamu, neexistuje však studie, která říká, že aspartam je 100% špatný pro naše zdraví.

Podívejme se však na aspartam z pohledu zdraví trochu blíže.

Co je tedy aspartam?

Aspartam je umělé sladidlo, které se prodává pod značkami NutraSweet a Equal. Používá se také hodně v klasických potravinách, které můžete koupit i u vás v obchodě – zejména u těch, které jsou označovány jako “dietní” potraviny. Aspartam v potravinách nahrazuje klasický cukr.

Složky aspartamu jsou kyselina asparagová a fenylalanin. Obě jsou přirozeně se vyskytující aminokyseliny. Kyselina asparagová je produkovaná tělem a fenylalanin je esenciální aminokyselina, kterou získáte z jídla.

Když vaše tělo zpracuje aspartam, část z něj se rozkládá na metanol (methanol). Konzumace ovoce, ovocných šťáv, kvašených nápojů a některé zeleniny také obsahují nebo mají za následek produkci methanolu.

Od roku 2014 byl však aspartam největším zdrojem methanolu v americké stravě.

Metanol je ve velkých množstvích toxický, přesto mohou být toxické i menší množství, pokud jsou spojeny s volným metanolem (protože ty mají zvýšenou absorpci).

Volný methanol, který se konzumuje pravidelně, může být problém, protože se v těle rozkládá na formaldehyd, známý karcinogen a neurotoxin. Agentura pro potravinářské normy však uvádí, že ani u dětí, které jsou vysokými spotřebiteli aspartamu, se nedosáhlo maximální bezpečné dávky methanolu.

V jedné alternativní medicínské studii z roku 2007 (autor je MUDr. Dr. Alan Gaby), že aspartam nacházející se v komerčních produktech nebo v zahřátých nápojích může být příčinou různých záchvatů.

Povolení a schválení užívání aspatamu

Řada regulačních agentur a organizací zabývajících se zdravím hodnotila aspartam relativně příznivě. Získal například schválení od následujících organizací:

 • US Food and Drug Administration (FDA)
 • Organizace OSN pro výživu a zemědělství
 • Světová zdravotnická organizace (World Health Organization)
 • Americká kardiologická asociace
 • Americká dietetická asociace

V roce 2013 dospěl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) k závěru o přezkoumání více než 600 datových souborů a studií aspartamu. Úřad nenašel žádný důvod pro to, aby musel být aspartam z trhu odstraněn. Současně nebyly hlášeny žádné bezpečnostní problémy spojené s normálním nebo zvýšeným příjmem.

Zároveň ale mají umělá sladidla dlouhou historii kontroverze. Aspartam byl vyvinut v době, kdy FDA zakázala umělé sladidlo cyklamát (Sucaryl) a sacharin. Laboratorní testy ukázaly, že masivní dávky těchto dvou sloučenin způsobily rakovinu a jiné poruchy u laboratorních zvířat.

Zatímco aspartam je skutečně schválen FDA i EFSA, organizace pro ochranu spotřebitelů Center for Science in the Public Interest (v překladu něco jako Centrum pro vědu ve veřejném zájmu) odkazovala na četné studie (doporučujeme přečíst), které naznačují problémy tímto sladidlem, včetně studie z Harvard School of Public Health.

Produkty (potraviny) s aspartamem

Kdykoli je výrobek označen jako “bez cukru”, obvykle to znamená, že má namísto cukru umělé sladidlo. I když ne všechny výrobky neobsahující cukr obsahují aspartam, je to stále jedno z nejpopulárnějších sladidel. Je široce dostupný v řadě balených výrobků. Na to vždy pamatujte.

Některé příklady produktů obsahujících aspartam:

 • dietní cola
 • zmrzlina bez cukru
 • ovocný džus se sníženým obsahem kalorií
 • žvýkačky bez cukru
 • jogurty
 • sladkosti bez cukru

Použití jiných sladidel může pomoci omezit příjem aspartamu. Nicméně, pokud se chcete vyhnout aspartamu úplně, budete se muset také ujistit, že ho neobsahují potraviny, které kupujete. Čtěte proto složení výrobků. Aspartam je nejčastěji označován jako “obsahující fenylalanin”.

Aspartam a vedlejší účinky

Podle dostupných údajů je aspartam přibližně 200krát sladší než cukr. Proto je zapotřebí jen velmi malého množství, aby potraviny a nápoje s aspartamem měly sladkou chuť. Přípustný doporučený denní příjem dle FDA a EFSA:

 • FDA: 50 miligramů na kilogram tělesné hmotnosti
 • EFSA: 40 miligramů na kilogram tělesné hmotnosti

Kupříkladu Coca-Cola light obsahuje 390 mg aspartamu/1000 ml nápoje.

Fenylketonurie

Upozornění: Lidé, kteří mají onemocnění nazývanou fenylketonurie, by neměli užívat aspartam. Lidé s touto nemocí mají ve své krvi příliš mnoho fenylalaninu.

Fenylalanin je esenciální aminokyselina, která se nachází v zdrojích bílkovin, jako je maso, ryby, vejce a mléčné výrobky. Je to také jedna ze dvou složek aspartamu. Lidé s tímto stavem nejsou schopni správně zpracovat fenylalanin.

Pokud máte tento stav, aspartam je pro vás vysoce toxický.

Tardivní dyskineze

A také lidé, kteří užívají léky na léčbu schizofrenie, by se měli vyvarovat aspartamu. Tardivní dyskineze (TD) se považuje za vedlejší efekt některých schizofrenních léků. Fenylalanin v aspartamu může způsobit nekontrolované pohyby svalů TD.

A jiná onemocnění

Aktivisté proti aspartamu tvrdí, že existuje spojení mezi aspartamem a množstvím onemocnění, například:

 • rakovina
 • záchvaty
 • bolesti hlavy
 • deprese
 • porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
 • závratě
 • přibývání na váze
 • vrozené vady
 • lupus
 • alzheimerova choroba
 • roztroušená skleróza (MS)

Pokračuje výzkum zaměřený na potvrzení nebo vyvrácení spojení mezi těmito onemocněními a aspartamem, ale v současné době stále existují nekonzistentní výsledky studií. Některé výzkumy svědčí o zvýšeném riziku, symptomech nebo zrychlení onemocnění, zatímco jiné nezaznamenají žádné negativní výsledky příjmu aspartamu.

Složky aspartamu mohou tedy potencionálně vést k řadě zdravotních problémů. Nežádoucí účinky se mohou objevit postupně, mohou být okamžité nebo to mohou být akutní reakce.

Přírodní alternativy k aspartamu

Kontrola a studie ohledně aspartamu pokračují. Dostupné důkazy nenaznačují dlouhodobé negativní účinky, ale výzkum pokračuje. Před tím, než se vrátíte zpět k cukru (který má vysoký obsah kalorií a nemá nutriční hodnotu), můžete zvážit přírodní alternativy k aspartamu. Můžete vyzkoušet slazení potravin a nápojů těmito sladidly:

 • med
 • javorový sirup
 • melasa
 • stévie

Tato sladidla jsou ve skutečnosti mnohem “přirozenější” v porovnání s umělými variantami, jako je aspartam. Ale i tak byste měli tyto alternativy stále spotřebovávat v omezeném množství. To platí vždy. Proč? Stejně jako cukr mohou přírodní alternativy k aspartamu obsahovat spoustu kalorií s malou až žádnou nutriční hodnotou.

Co říkají o aspartamu organizace?

Podívejte se na vyjádření jednotlivých organizací o aspartamu.

FDA (The Food and Drug Administration):

Vzhledem k výsledkům velkého počtu studií týkajících se bezpečnosti aspartamu, včetně pěti dříve provedených negativních chronických studií karcinogenity, plus epidemiologická studie s negativními souvislostmi mezi použitím aspartamu a výskytem nádorů a negativními nálezy u myší, FDA nemá důvod změnit svůj předchozí závěr, že aspartam je bezpečný jako sladidlo pro potraviny.

EFSA (The European Food Safety Authority):

Celkově jsme dospěli na základě všech dostupných důkazů k závěru, že neexistují žádné náznaky genotoxického nebo karcinogenního potenciálu aspartamu a že neexistuje žádný důvod k revizi dříve stanoveného ADI (Přijatelný denní příjem) pro aspartam v dávce 40 mg / kg hmotnosti.

Kritičtější pohled na aspartam

Podle několika lékařů a lidí, kteří se zajímají o alternativní medicínu, obrovské množství populace trpí vedlejšími účinky spojenými s aspartamem, ale nemají tušení, proč je léky, doplňky a bylinky nezbavují jejich symptomů. Všichni jsme možná hodně náchylní k dlouhodobému poškození způsobenému excitačními aminokyselinami, fenylalaninem, methanolem. Nežádoucí účinky a vedlejší účinky aspartamu mohou tedy potenciálně být:

1. U očí

 • slepota v jednom nebo obou očích
 • snížená kvalita zraku a / nebo jiné problémy s očima, jako jsou: rozmazání, záblesky, tunelové vidění, snížená kvalita nočního vidění
 • bolesti v jednom nebo obou očích
 • snížené slzení, suché oči
 • potíže s kontaktními čočkami

2. U uší

 • tinnitus – zvonění nebo bzučení
 • netolerance hluku
 • výrazné sluchové postižení

3. Neurologické problémy

 • epileptické záchvaty
 • bolesti hlavy, migrény (některé závažné)
 • závratě, nestabilitě, případně obojí
 • zmatenost, ztráta paměti
 • těžká ospalost a klasická ospalost
 • parestézie nebo znecitlivění končetin
 • problémy s řečí
 • závažná hyperaktivita a nepokojné nohy
 • atypická obličejová bolest
 • závažné třesy

4. Psychologické / psychiatrické problémy

 • těžké deprese
 • podrážděnost
 • agrese
 • úzkost
 • změny osobnosti
 • nespavost
 • různé fobie

5. Problémy na hrudi

 • palpitace, tachykardie
 • dušnost
 • vysoký krevní tlak

6. Gastrointestinální potíže

 • nevolnost
 • průjem, někdy s krví ve stolici
 • bolest břicha
 • bolest při polykání

7. Problémy na pokožce a alergie

 • svědění bez vyrážky a zjevné příčiny
 • reakce na rtech a ústech
 • kopřivka
 • zhoršených respiračních alergií, jako je astma

8. Endokrinní a metabolické

 • ztráta kontroly nad diabetem, zhoršení diabetu
 • menstruační změny
 • výrazné zhubnutí nebo ztráta vlasů
 • ztráta hmotnosti
 • postupné zesílení hmotnosti
 • zhoršená hladina cukru v krvi (hypoglykemie)
 • závažné PMS

9. Jiné problémy

 • frekvence vylučování a pálení při močení
 • nadměrná žízeň, zadržování tekutin, otoky nohou a nadýmání
 • zvýšená náchylnost k infekci v těle

10. Kritické problémy

Další příznaky toxicity Aspartamu zahrnují nejkritičtější příznaky ze všech:

 • nevratné poškození mozku
 • vrozené vady, včetně mentální retardace
 • peptické vředy
 • závislost na aspartamu a zvýšená touha po sladkostech
 • hyperaktivita u dětí
 • těžké deprese
 • agresivní chování
 • sebevražedné sklony

Aspartam může vyvolat, napodobit nebo způsobit následující nemoci:

 • Syndrom chronické únavy
 • Epstein-Barr
 • Post-Polio syndrom
 • Lymskou boreliózu
 • Gravesovo onemocnění
 • Meniérová nemoc
 • Alzheimerova choroba
 • Epilepsie
 • Roztroušená skleróza
 • Hypotyreóza
 • Fibromyalgie
 • Lupus
 • non-Hodgkins lymfom
 • Porucha pozornosti

Nejsou to alergie nebo citlivost, ale onemocnění a syndromy onemocnění. Otrava aspartamu je běžně špatně diagnostikována, protože příznaky vysvětlují příznaky dalších chorob.

Aspartam mění poměr aminokyselin v krvi, blokuje nebo snižuje hladiny serotoninu, tyrosinu, dopaminu, norepinefrinu a adrenalinu.

Proto je typické, že symptomy aspartamu nelze detekovat v laboratorních testech a na rentgenu. Diagnostikované zmíněné nemoci mohou být ve skutečnosti toxické zátěže v důsledku otravy aspartamem.

Lékař nemůže najít příčinu choroby? A není na vinně vaše strava, vaše životní prostředí nebo obojí?

Detoxikace od aspartamu – je možná?

Aspartam je společným jmenovatelem více než 92 různých zdravotních symptomů, které jsou něco jako “moderní nemoci”. Taková detoxikace od aspartamu demonstruje někdy ten nejúčinnější způsob, jak zvrátit příznaky onemocnění. Jde samozřejmě o odstranění základní příčiny – aspartamu.

Začněte s detoxikací svého těla ze všech zbytkových chemických toxinů z aspartamu. Vyzkoušejte tuto detoxikaci a do 30 dnů mohou příznaky zcela zmizet nebo můžete zaznamenat výrazné zlepšení.

10 kroků pro aspartamovou detoxikaci

 1. Odstraňte z jídelníčku všechny “cukr free” produkty – ty bez cukru a s aspartamem.
 2. Naučte se “číst” vaše tělo. Začněte zaznamenávat jakékoli zdravotní změny.
 3. Čtěte složení potravin, které jíte. Vyvarujte se všech potravin, kde najdete aspartam.

 4. Můžete si zkusit udělat analýzu vlasů.
 5. Buďte šťastní sami se sebou.
 6. Obnovte vyčerpané živiny v těle. Jezte zdravě.
 7. Cvičte a dobře odpočívejte.
 8. Konzumujte 60-75% syrových (raw) potravin v každém jídle.
 9. Pijte vodu, vodu, vodu.

 10. Snažte se nestresovat. Berte život takový, jaký je.

A pár slov na závěr

Veřejné obavy a diskuze ohledně aspartamu zůstávají zajímavé i dnes. Vědecký výzkum neprokázal žádné důkazy o škodlivosti, což vedlo k přijetí aspartamu při každodenním užívání. Kvůli jeho těžké kritice mnoho lidí podniklo kroky k tomu, aby se vyhnuly aspartamu, či obecně umělým sladidlům.

Pamatujte, že je to vždy o množství. Co se týče aspartamu, nejlepší sázka – jako s cukrem a jinými sladidly – je na konzumaci v omezeném množství. Pokud ho budete přijímat málo, nic vám nehrozí.

Pokud to však budete s aspartamem dlouhodobě přehánět, mohou se objevit některé negativní dopady na vaše zdraví.

A co vy? Jak na aspartam a obecně na umělá sladidla nahlížíte vy? Budeme moc rádi za komentáře pod článkem.

A co si o sladidlech ještě přečíst?

VIDEO: Pozor na aspartam a další umělá sladidla

VIDEO: ASPARTAM – horká pravda o tomto toxickém sladidle

Autorem článku je naše redakce

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost

Источник: https://www.rehabilitace.info/zdravotni/aspartam-a-zdravi-muze-nam-nejak-ublizit/

Zabiják Aspartam? Né tak zhurta! Proč si myslíme, že aspartan ohrožuje naše zdraví?

O sladidlech mají skoro všichni špatné mínění, z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že to tak je. Chodí nám maily a volají lidi, co máme bez umělých sladidel, protože to jdou chemické …, nechtějte abych psala ty názvy, které často slýcháváme. Ale jak to je doopravdy? Pojďte mrknout na článek od kluků z Moderního institutu, kde to je suprově objasněné. 

“Věděli jste, že byl aspartam původně vyvinut jakožto bojová neurotoxická látka, která měla ovlivňovat myšlení nepřítele na bojišti pitím kontaminované vody?” 

Tak přesně podobné reakce a výmysli nás překvapily pod naším lednovým článkem pro Kalorické tabulky. Věděli jste, že například tento výmysl o tom, že aspartam byl původně vyvinutý Pentagonem jako bojová látka, má na anglické Wikipedii dokonce i svoji vlastní stránku?

Aspartam - Vše o zdraví

Bohužel se není čemu divit, že je tento výmysl tak rozšířený, když za jeho šířením stojí celosvětově známý šarlatán dr. Mercola či v ČR prof. Strunecká, která je držitelkou anticeny Bludný balvan. Jak je to s aspartamem ve skutečnosti?

Aspartam byl objeven v roce 1965 náhodou při hledání léku na žaludeční vředy, aspartam se skládá ze dvou biogenních aminokyselin – fenylalaninu a kyseliny asparagové, které se běžně vyskytují v přírodě i v lidském těle.

Neexistují žádné důkazy o tom, že by se aspartam někdy nacházel na jakémkoliv seznamu bojových látek, tuto informaci od sebe navzájem přebírají a publikují konspirační weby bez jakýchkoliv důkazů.

Používání aspartamu v potravinách je schváleno ve více než 90 zemích světa, přičemž se jedná o jedno z vůbec nejvíce otestovaných potravinových aditiv v historii a jeho zdravotní nezávadnost byla ověřována i na rozličných subpopulacích jako jsou např. diabetici, děti anebo dokonce i kojící ženy.

Někteří šarlatáni rádi zdůrazňují, že se aspartam v lidském těle metabolizuje na malé množství toxického methanolu.

Jenže ten vzniká přirozeně u každého z nás i po vypití ovocného džusu či rajčatové šťávy a to často i ve vyšším množství než po konzumaci nápoje obsahující umělé sladidlo aspartam.

Pro srovnání – při vypití jedné sklenice rajčatového džusu v těle vznikne přibližně 6x více methanolu a při vypití sklenice pomerančového džusu přibližně 3x více methanolu než při vypití jedné sklenice dietní koly.

A pokud jde o další metabolity aspartamu – kyselinu asparagovou a fenylalanin – každé jedno snědené vejce obsahuje 13x více kyseliny asparagové a každých 100 g snědeného masa přibližně 25x více fenylalaninu, než sklenice dietní koly s obsahem aspartamu.

Rádi bychom (asi po stopadesáté) velmi zdůraznili, že tímto NEDOPORUČUJEME pravidelné pití několika litrů dietních nápojů s umělými sladidly každý den, protože nadměrný příjem umělých sladidel se může negativně odrazit například na funkci střevního mikrobiomu.

Pokud vám jde o celkově zdravý životní styl, měli byste určitě preferovat co nejméně průmyslově zpracované potraviny (které zpravidla umělá sladidla neobsahují) a k pití volit čistou vodu nebo jiné neslazené nápoje, jako je například zelený čaj či kvalitní kávu. Přesto není černobílé a lživé démonizování umělých sladidel a aspartamu na místě.

Pokud máte problém s nadváhou a obezitou a v dietním režimu si nedokážete odepřít sladkou chuť, můžete bez větších výčitek občas sáhnout po produktu s aspartamem, čímž vhodně snížíte celkový obsah kalorií ve stravě.

Ať se nám to líbí nebo ne, v běžných dávkách je pro zdravé lidi aspartam bezpečný a ověřený a není to pro člověka „jed“, karcinogen ani bojová neurotoxická látka ovlivňující naše chování.

Mohlo by vás zajímat:

Источник: https://www.fitness007.cz/poradna/zabijak-aspartam-ne-tak-zhurta-proc-si-myslime-ze-aspartan-ohrozuje-nase-zdravi/

Aspartam – sladký zabiják!

zaručeně prostém jakýchkoliv vedlejších účinků na zdraví, a proto doporučeníhodném i pro malé děti a těhotné ženy – o aspartamu (E-951, E-953, NutraSweet atd.).

Nyní vychází najevo, že to vše byly lži, že se naopak jedná o látku zdraví a životu velice nebezpečnou!!!

Logicky se ptáme, jak je vůbec možné, že něco tak nebezpečného projde a je schváleno naším Státním ústavem Kontroly léčiv (SUKL). Ti, kteří se zabývají výrobou a prodejem přírodních léčivých prostředků a doplňků, vědí, jak je těžké získat všechna osvědčení, povolení, certifikáty atd., aby mohli prosadit na trh skutečně dobrou věc. Odpověď je celkem jednoduchá:

Zájem moci a peněz je nadevše! Zdraví a život nás všech nezajímá nikoho!

Pokud používáte aspartam a máte časté bolesti hlavy, občasné deprese, nezřetelné vyjadřování, výpadky paměti, fibromyalgii, ztráty citu nebo bolesti vystřelující do lýtek, trpíte ztrátami rovnováhy, závratěmi, pocity úzkosti, chronickou únavou, přechodnými ztrátami zraku, sklivcovými vločkami, odchlípením sítnice, záchvaty nebo bušením srdce, můžete mít

Aspartamovou chorobu (Aspartame Disease)!

Mnozí lékaři prostou otravu methylalkoholem z aspartamu diagnostikují jako sklerózu multiplex.

Kardiaci pozor: aspartam je příčinou abnormální činnosti srdce a může vést k jeho úplnému selhání a náhlé smrti

Účinky aspartamu, i když je přijímán jen ve velmi malých dávkách, mohou v těhotenství poškodit plod. Poruchy v souvislosti s aspartamem se u lidí projevují už při tak malých dávkách, jaké jsou obsaženy v jediné žvýkačce. To může znamenat, že např.

pilot, který pije dietní “light” limonády nebo si dá žvýkačku, je náchylnějšík závratím nebo epileptické aktivitě indukované míháním. Všem takovým pilotům hrozí, že se stanou oběťmi náhlých výpadků paměti, závratí během letu a postihne je postupná ztráta zraku.

Piloti, kteří dostali epileptické záchvaty v pilotních kabinách strojů komerčních leteckých společností přišli o lékařská uschopnění k létání a tři

z nich v tomto roce na aspartam zemřeli.

Monsanto Chemical Co. prodává aspartam jako NutraSweet a EQUAL. Na trh je však dodáván různými producenty i pod jinými názvy.

Následující informace se týká především Ameriky, ale situace v Evropské unii je víc než podobná.

51 % léků schválených Federální agenturou pro potraviny a léčiva představuje vážná rizika a může vyvolat nepříznivé reakce, vedoucí k těžké trvalé invaliditě či úmrtí

CDC, John.s Hopkins University a New Persey School of Medicine odhaduje, že na předepsané léky umírá ročně 80 – 120 OOO Američanů (to je ovšem pouze oficiální odhad, neoficiální počet je mnohonásobně vyšší).

Toto zvěrstvo souvisí jen s penězi a už nemá vůbec nic společného se zdravotnictvím. Firma Monsanto vytěží ze svého toxického aspartamového dolu přinejmenším miliardu ročně.

Proč ale FDA i jiné světové organizace povolují smrtící drogy? Protože nepracují pro občany, ale pro průmysl.

Aspartam je vinen

Molekula aspartamu se skládá ze tří složek: kyseliny asparagové, fenylalaninu a metylalkoholu.

Jakmile je jednou v těle, metylalkohol (dřevný líh, který zabil nebo oslepil tisíce lidí propadlých těžkému opilství) se přemění na formaldehyd a pak na kyselinu mravenčí (mravenčí jed). Formaldehyd je smrtící balzamovací tekutina, karcinogen třídy A.

Fenylalanin a kyselina asparagová jsou bez doprovodu ostatních aminokyselin obsažených v proteinech toxické. Kyselina asparagová způsobuje u pokusných zvířat poškození mozku.

Původní zpráva FDA uvádí 92 zdokumentovaných symptomů, včetně snížení citlivosti, otupělosti, bolesti hlavy, únavy, závratí, nutkání k zvracení, bušení srdce, přírůstku na váze, stavů omámenosti, popudlivosti, úzkosti, ztráty paměti rozostření zraku, unáhleného jednání, návalů částečné slepoty, ušních šelestů, bolesti kloubů, depresí, výpadků sluchu, křečí, závislosti; ztráty chuti, nespavosti, celkové sešlosti organizmu.

A to vše jen kvůli chamtivosti a profitu několika málo jednotlivců.

Kvůli nedostatku prostoru zde nezvažujeme možné reakce aspartamu s léčivy!

Jedním z rozhodujících testů, jimž byl aspartam podroben kvůli schválení, byla celoroční zkouška orální toxicity na opičí mláďata (SC 18862). “U všech zvířat se při středním a vysokém dávkování projevily prudké epileptické záchvaty.”

Jinými slovy: tento ze všech nejpodstatnější výzkum prokázal, že aspartam vyvolává u opic epileptické záchvaty, které po přerušení dodávek aspartamu ustaly

Když se opice “neúčastnily žádných dalších testů s aspartamem, opět se uzdravily.”

Některá další závažná onemocnění a postižení spouštěná aspartamem

Mozkové nádory, sclerosisi multiplex (MS), epilepsie, fibromyalgie, chronická únava, Graves-Basedowa choroba, Epstein-Barrova choroba, Parkinsonova a Alzeheimerova nemoc, cukrovka, mentální retardace, lymfoma, vrozené vady, systémový lupus (erithematodes), nevyjímaje – smrt.

Výzkumníci v Massachusettském technickém institutu zkoumali 80 osob trpících epileptickými záchvaty v důsledku konzumace aspartamu. Community Nutrition Institute oznámil: “Těchto 80 případů naplňuje definici o bezprostředním ohrožení veřejného zdraví vyžadující, aby FDA neprodleně nařídila stažení takového produktu z trhu.

” Amerika zažívá děsivý nárůst případů epilepsie. Fenylalanin z aspartamu snižuje práh citlivosti mozku vůči těmto záchvatům a blokuje produkci serotoninu. Národem se valí vlna násilí, které výzkumníci zčásti přisuzují nízké hladině serotoninu v mozku. To s sebou nese deprese, návaly zuřivosti a paranoiu.

Nutra Sweet není potravina: je to sladký jed.

Potraty a neplodnost

Tkáň plodu nesnáší metylalkohol a fenylalanin. Dr. James Bowen označil NutraSweet za “instantní prostředek regulace porodnosti”. Je skličující sledovat, že fertlitní kliniky zaplavuje příval nešťastných žen usrkávajících dietní limonády.

Emeritní univerzitní profesor pediatrie a genetiky, Dr.

Lois Elsas, ve svém svědectví před kongresem v roce 1987 prohlásil: “Aspartam je velmi dobře známý jako toxin poškozující nervovou tkáň a látka působící vznik vývojových deformací (způsobuje vrozené vady).

Aspartam má neodvolatelně nepříznivé účinky na vývoj dětského či fetálního mozku. Placenta koncentruje fenylalanin, a to způsobuje mentální retardaci.“

Při mnoha testech bylo zjištěno, že aspartam vytvářel nádory prsů a mozku u zvířat. Rakovina prsu je tedy dále umocňována!

Jak Amerika zdecimovala vlastní armádu

Podle Národní asociace výrobců nealkoholických nápojů (NSDA) se aspartam už při 30°C začíná vysokou rychlostí rozpadat.

Náklaďáky naložené dietními limonádami stály v průběhu operace Pouštní bouře po celé týdny pod horkým arabským sluncem a v důsledku toho si tisíce zdravých amerických mužů a žen po celé měsíce pochutnávaly na formaldehydovém koktejlu.

Po návratu domů se u nich najednou objevila skupina příznaků choroby, nazývané “syndrom války v Perském zálivu.” Aspartam zde samozřejmě není jediným, ale možná rozhodujícím činitelem oslabení imunity; nemalou roli sehrál samozřejmě i ochuzený uran a psychické vypětí.

Epidemie obezity nejen v Americe

Zásoby formaldehydu se ukládají v tukových buňkách, obzvlášť na kyčlích a stehnech. Od doby, kdy byl NutraSweet připuštěn na trh, epidemie obezity doslova explodovala! Chcete-li být pěkně tlustí, pijte hodně Coly light! Později k tomu můžete dostat ještě cukrovku, oslepnout, podlehnou chronické únavě, roztroušené skleróze; depresím a nakonec přijde “sladká” smrt …

Americké sdružení diabetiků, které od NutraSweet dostává miliony dolarů, ignoruje varování diabetického odborníka Dr. H.J. Robertse, který shrnul 58 diabetických reakcí aspartamu:

“Radím všem pacientům s cukrovkou a hypoglykémií, aby se důsledně vyvarovali konzumaci aspartamu.”

Nervový chirurg Russell Blalock ve své knize” Excitotoxins, taste that kills” (Excitoxiny, chuť která zabíjí) píše: “U aspartamu mne vážně znepokojuje jeho souvztažnost s mozkovými, stejně jako s pankreatickými, děložními a vaječníkovými nádory a skutečnost, že provokuje takové množství syndromů k nerozeznání podobných příznakům Alzheimerovi choroby.”

NutraSweet, Equal, Spoonful nebo v záludném zakuklení jako E 951 je nejsmrtelnějším toxinem v naší společnosti kvůli své všudypřítomnosti v tisících jídlech a doplňcích, jako třeba dětských vitamínových preparátech, lécích, želé a dnes už téměř na každém stole místo cukřenky v restauracích. Jsme dopováni miliony kilogramů ročně.

COCA – COLA – Sladký jed

Článek v atlantském deníku Constitution, listu domovského města Coca-Coly, provázela fotografie zmačkané plechovky od Coca-Coly light naznačující tragický konec společnosti, kdysi považované za “nejpodivuhodnější firmu na světě.

” Dnes už není ani na seznamu. Odbyt klesá, zisky se hroutí a zanedlouho bude propuštěno 6000 zaměstnanců.

V celé tragédii jde ale o více než o 6000 pracovních míst; týká se to stovek milionů nepatrných (spíše nevědomých) postižených – nevinných konzumentů po celé planetě.

Pijáci tzv. “light” nápojů si přímo koledují o utrpení. I když FDA vypočítává v utajené zprávě 92 chorobných symptomů, za žádnou cenu nechce přiznat, že hlavním zdrojem těchto chorobných stavů je aspartam, zejména ten v “dietních” limonádách. Nejtěžším příznakem uvedeným na jejím seznamu je smrt …

Dietní kola obsahuje jed, který je nadto i návykový.

Některé oběti ho pily až několik litrů denně a měly ho i na nočním stolku.

Kdyby to však Coca-Cola znala, změnila recept a aspartam odstranila ze svých nápojů, začal by se na ni svět hojit a firmu by okamžitě zničila vlna nenávisti a pomsty všech těch zmrzačených a truchlících. Proto platí: zatloukat, zatloukat a zase zatloukat bez ohledu na to, kolik lidí se zdevastovaným zdravím ještě přibude.

Atlantská firma ovšem není sama, aspartam obsahuje spousta dietních nápojů a produktů. Navíc je aspartam návykový, velmi nestálý a proměnlivý, zejména v případě nápojů plněných do plechovek. Už od cca 30°C se rozpadá, původní substance mizí a objevuje se formaldehyd, metylalkohol, kyselina mravenčí, diketopiperazin a další toxiny.

“Light” nápoje a výrobky způsobují obezitu!

Firma Coca-Cola velmi dobře znala veškeré zápory a negativní účinky aspartamu, nespokojena však s čísly z prodeje cukrem ochucené vody obohacené o kyselinu fosforečnou nakonec pod tlakem konkurence neodolala a přešla na recepturu nazvanou “Light”.

Návyková substance okamžitě znásobila poptávku, takže zisky okamžitě převýšily všechny dosavadní grafy prodeje a spolu s nimi, paradoxně, přibývalo otylosti. Lidé pijící “nízkokalorické dietní nápoje” totiž začali tloustnout, protože nekalorický aspartam potlačuje tvorbu serotoninu, a to vyvolává touhu po uhlohydrátech.

Náš mozek je totiž naprogramován tak, že když zjistí sladkou chuť, očekává kalorie a uhlohydráty. Když je nedostane, spustí pocit hladu.

Bohudíky spotřebitelské akce celosvětově odhalily účinky aspartamu a miliony lidí se dokázaly zbavit návyku. Zisky Coca-Coly spadly o 37%, její ředitel rezignoval a rok poté se firma Monsato pokoušela prodat svou pobočku NutraSweet.

Než příště sáhnete po dietním nápoji nebo jiném “light” produktu, vzpomeňte si prosím na tyto řádky, vaše tělo vám poděkuje.

Zdroj: V. Vít: Rozhodujte o svém zdraví

Источник: https://empatia.cz/clanky/zdrave-telo/aspartam-sladky-zabijak/

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector