Hormony – vše o zdraví

Máme tady článek od našich kolegů z Performance lifestyle, které můžete sledovat na blogu risebyperformance.cz.

Narušení rovnováhy jednotlivých hormonů – ať už jejich vzájemný poměr, celkové množství, nebo časový posun jejich vyplavování často provází různá onemocnění. A mnohdy je právě narušená hormonální rovnováha považována za příčinu nemocí, nebo narušení zdraví.

Jaká je funkce hormonů?

Hormony jsou jedněmi ze zprostředkovatelů buněčné signalizace – komunikace buněk a přenosu potřebné informace.

Sice se nejedná o ty nejrychlejší zprostředkovatele (jako jsou například nervové vzruchy), i tak ale do značné míry rozhodují o fungování našeho metabolismu, plodnosti a rozmnožování a dalších tělesných pochodech.

V lidském těle jich najdete několik desítek, jedná se o látky bílkovinné nebo tukové povahy, které často zasahují do více systémů a jejich funkce tak není úzce zaměřená.

Stres a špatný spánek dokáží nadělat pořádnou paseku

V současné době, vlivem zhoršujícího se stavu našeho životního prostředí a negativních aspektů našeho životního stylu – což může být prakticky cokoli od nekvalitního spánku a narušeného cirkadiánního rytmu až po nezdravé stravování a stres, může docházet k narušení hladin hormonů, což se ve výsledku odráží právě v narušení tělesných pochodů, narušení metabolismu a v konečném důsledku to může vést ke vzniku vleklých obtíží, nebo dokonce k propuknutí nemocí.

Na odbojpt.cz/hormony si můžete zakoupit podrobný protokol o jednotlivých hormonech, jejich diagnostice a o tom, jak jejich hladinu ovlivňuje náš životní styl. Připravili jsem pro vás slevový kód ‚brainmax20‚ pro slevu dalších 20% na zakoupení ebooku Hormonální optimalizace.

Hormony - Vše o zdraví

Pojďme se podívat na čtyři hormony, které jsou nejčastěji skloňovány v otázce hormonální disbalance a na to, co se s tím dá v rámci běžného života dělat.

Inzulín – anabolický hormon číslo 1

Tento hormon všichni dobře znají především v souvislosti s diabetem – jedná se o hormon produkovaný slinivkou břišní, jehož narušená funkce se projevuje právě problémy s metabolismem, nadměrným ukládáním tukové tkáně a obezitou, v konečném důsledku právě diabetem a ničením slinivky.

Jeho rolí je dopravování mastných kyselin, aminokyselin a glukózy z krve k buňkám, jedná se tedy o anabolický (bohužel ale nejen pro svaly, ale i pro tuk) hormon, který se na scéně objevuje vždy, když je potřeba využít přijaté živiny ze stravy. Tohle ale neznamená, že více inzulinu = lepší efektivita, počítat je totiž třeba s hormonální kaskádou, která jeho vyplavení předchází, a hlavně s inzulinovou citlivostí buněk a tkání, která rozhodne o efektivitě celého snažení.

Nízká inzulinová citlivost je pak důvodem nadměrného nabírání tukové tkáně a stále většího zvyšování zátěže slinivky, která v odezvě na přijatou potravu produkuje stále větší množství inzulinu, málo citlivé buňky na jeho volání neslyší a živiny jsou následně odvedeny do tukové tkáně. Odměnou vám pak navíc může být také nízká hladina energie a stále větší potřeba jíst.

Jak zvýšit inzulinovou citlivost?

 1. Zlepšete svůj spánek – optimalizací cirkadiánního rytmu dojde ke zvýšení citlivosti buněk na inzulin a ke zlepšení glukózového metabolismu
 2. Snižte frekvenci stravování a dejte si pozor na sacharidy – naučte své tělo využívat maximum z přijaté potravy.

  To se nestane, pokud budete tělo udržovat v neustálém anabolismu a stále mu budete strkat další a další jídlo. Sacharidy volte s ohledem na procento tělesného tuku – čím je vyšší, tím menší podíl by měly ve stravě zastávat.

 3. Trénujte v souladu se svým cílem – na inzulinovou citlivost má devastující účinek chronické kardio o nízké intenzitě, pokud se tedy snažíte o její zvýšení a spalování tuků, volte spíše kratší a intenzivnější tréninky v podobě intervalů o střední a vysoké intenzitě, nebo silový trénink s maximálním úsilím.

Svou slinivku můžete také podpořit kvalitní suplementací. Chrom a skořice, stejně tak jako pískavice jsou ověřenými pomocníky tohoto životně důležitého orgánu.

Kortizol – hormon stresu

Kortizol je hormonem regulujícím stresové reakce. A stejně jako u ostatních hormonů je jeho přítomnost v těle klíčová. 

Kortizol je produkován střední vrstvou kůry nadledvin, jedná se o steroidní hormon, ale na rozdíl od inzulínu je katabolický. Z toho důvodu je ve sféře fitness na černé listině jako nepřítel č. 1 nabírání svalové hmoty, my už ale víme, že rovnováha je důležitá a kortizol a jeho optimální (a optimálně načasovaná) hladina je potřeba. Jeho hlavní funkcí je totiž regulace metabolismu živin.

Hladina kortizolu by měla být nejvyšší po ránu. Jedná se totiž o cirkadiánně vyplavovaný hormon, který složí k udržení tělní homeostázy.

Po ránu, kdy jsme vyhladovělí a hladina krevní glukózy je nejnižší je to právě on, kdo jí uvolní z glykogenu, nebo svalů a umožní nám vůbec vstát z postele.

Problém ale nastává, pokud je kortizolu po ránu nedostatek, my trpíme nadměrnou únavou a naopak začínáme být živí (a vystresovaní) večer, kdy je jeho hladina vysoká.

Cílem tedy není kortizol snižovat, nebo se ho dokonce zbavit, ale optimalizovat jeho křivku tak, aby správně plnil svou funkci.

Existují dva hlavní viníci špatné hladiny kortizolu v jednotlivých částech dne:

 • Narušený cirkadiánní rytmus
 • Chronický stres – a to jak psychický a emoční, tak fyzický
 • Cestou k optimalizaci je tak logicky seřízení vnitřních hodin, zlepšení spánku a zakotvení ranní rutiny, která bude pro organismus jasným signálem, že je ráno a kortizol potřebujeme.
 • Hormony - Vše o zdraví
 • Druhou, nezbytnou součástí, je stresová eliminace a adaptace, ta může zahrnovat například:
 1. Zbavení se těch nejhorších stresorů – je-li to možné a žádoucí, odstraňte ze svého života ty nejhorší elementy. To může být nesnesitelné pracovní prostředí, patologické vztahy s ostatními lidmi – vždy bude ale pochopitelně záležet na míře problému, vašich možnostech a na tom, jak moc se chcete vymanit.
 2. Úprava tréninku – náhrada chronického kardia za kratší a efektivnější tréninky, snížení počtu tréninků, zařazení relaxačních forem pohybu apod.
 3. Stresová adaptace pomocí relaxačních a meditačních technik – tyto metody vám pomohou lépe přepínat mezi sympatikem (stres) a parasympatikem (stav, který potřebujete) a vyrovnávat tak každodenní stresovou zátěž. Zkusit můžete prostou meditaci, nebo dechová cvičení.
 4. Zařazení suplementace, která podpoří stresovou adaptaci, což mohou být nejrůznější adaptogenyashwaganda a magnézium

Estrogeny – hormony ženství

Estrogeny jsou hlavními ženskými hormony, jedná se o skupinu steroidních hormonů zahrnující estradiol, estriol a estron, všechny jsou metabolizovány z mužských, androgenních hormonů za přítomnosti potřebných enzymů.

Hormony - Vše o zdraví

To ale nemění nic na tom, že se přirozeně vyskytují i u mužů – otázkou je ale jejich správná hladina, která je v poslední době u mnoha mužů příliš vysoká (u žen se zase jedná o narušenou rovnováhu mezi estrogeny a progesteronem) a vede k tzv. estrogenové dominanci.

Ta se nejčastěji projevuje nadměrným nabíráním tukové tkáně (která ovšem může být i její příčinou kvůli produkci aromatázy, která konvertuje testosteron na estrogeny), snižováním libida a plodnosti a v neposlední řadě může vést i ke zvýšení rizika rozvoje rakoviny.

Proč se to všechno děje? Viníků je více, za zásadní příčinu kastrace mužské populace jsou ale xenoestrogeny z vnějšího prostředí, které se v organismu zapojují do metabolismu hormonů a narušují tak jejich rovnováhu. Životní prostředí je těmito látkami – zejména BPA znečištěno stále více a je tak více než vhodné, začít estrogenovou dominanci řešit právě na této úrovni. 

Hormony - Vše o zdraví

Základní kroky ke snížení estrogenové dominance

Hormony - Vše o zdraví

Testosteron – hormon síly, vitality a mužství 

Asi není hormon, který by většina mužů považovala za důležitější než právě testosteron. Je symbolem mužství, plodnosti, síly a dost možná i úspěšnosti, i přes to se ale většina mužské populace potýká s jeho stále se snižující hladinou.

To může souviset jednak se stále častěji se vyskytující estrogenovou dominancí a expozicí hormonálním dysruptorům, velkou váhu ale bohužel mají naprosto běžně vykonávané prohřešky proti vlastnímu mužství.

Testosteron se tvoří přeměnou DHEA, který je společný jak pro něj, tak pro kortizol. A asi není překvapením, že čím vyšší je hladina kortizolu, tím nižší je hladina testosteronu. Tyto dva hormony pracují doslova proti sobě a není to žádnou náhodou – příroda to tak zabezpečila jednoduše proto, aby nebylo možné se rozmnožovat v době stresu, krize a nebezpečí.

Pokud je kortizol vyplavován pouze nárazově tak, jak je to přirozené a potřebné, testosteron to z dlouhodobého hlediska nijak neohrozí. Problém ale nastává v době chronického stresu, kterým trpí velmi mnoho lidí.

 Hormony - Vše o zdraví

Jak zabránit snižování testosteronu a nastartovat jeho tvorbu?

Kromě snižování estrogenové dominance skrze eliminaci xenoestrogenů, zbavení se tukové tkáně to bude zejména:

 1. Optimalizace cirkadiánního rytmu a spánku – protože hladina testosteronu je přirozeně nejvyšší po ránu. Kvalitní spánek a pevně zakotvená ranní rutina tak mohou pomoci s jeho obnovou.
 2. Stresová adaptace a posilování horméze – snažte se zbavit chronických stresorů a zvyšovat míru své horméze. Toho lze dosáhnout buď užíváním adaptogenů (bylina první volby pro snížení dopadu stresu a zvýšení testosteronu je Ashwagandha), nebo zařazením hormeticky působících aktivit – otužování, saunování, půsty, fotobiomodulace a vhodný intenzivní trénink.
 3. Strava s dostatkem cholesterolu – jedině pokud se přestanete kastrovat dietami, vaše tělo bude produkovat dostatek hormonů. Pro testosteron je nezbytným základem cholesterol přijímaný ze stravy, cílem by ale měla být vyvážená strava bez dlouhodobého kalorického deficitu, který jen vyvolává další stres.

Hormony - Vše o zdraví

Povídání o hormonech by vydalo na dalších X odstavců, popisovat bychom mohli dalších několik desítek hormonů a řešit jejich optimalizaci, obecně lze ale říci, že základem pro jejich správné vyplavování bude vždy synchronizovaný cirkadiánní rytmus a stresová optimalizace, u pohlavních hormonů pak bude větší roli hrát i strava a stav životního prostředí, resp. chemické látky se kterými přicházíme dennodenně do styku. Pokud se chcete v hormonálním bludišti vyznat lépe, sáhněte po příručce Hormonální optimalizace, ve které najdete popis těch hlavních a nejzásadnějších hormonů a jejich interakce s dalšími hormony v rámci tělesného systému. Současně se dozvíte to, co trápí asi všechny, kteří se o dekódování svého zdraví zajímají do hloubky – krevní hormonální testy a jejich interpretace.

Tým Performance lifestyle & Matěj Veselý

Hormony, deprese i bolest. Co všechno ovlivňuje, jak dobře se vyspíme? | Zdraví

V neděli brzy ráno proběhla změna času, z letního jsme se vrátili do času středoevropského. Dost lidí tvrdí, že jim takové změny nedělají dobře a rozhodí jim spánek. Špatně spí čím dál více lidí – avšak změna času není tím hlavním viníkem.

Zajímavé:  Častá únava - vše o zdraví

Jedno číslo na úvod: každý desátý člověk trpí dlouhodobými potížemi se spánkem, lékaři pro to mají označení chronická nespavost a používají ho tehdy, když se problémy vlečou tři měsíce a déle. Často je to svým způsobem začarovaný kruh.

Na začátku bývají nějaká konkrétní trápení, nad nimiž člověk přemýšlí, třeba obava ze ztráty práce, nezdárné dítě a jeho chování nebo hádky s partnerem, kvůli nimž spánek za moc nestojí. Člověk je nevyspalý, unavený, přichází o vlastní dobré spánkové návyky, začne mít obavy z toho, že bude špatně spát, a ony se naplňují, ačkoli původní zdroj trápení už třeba pominul.

Příčin špatného spánku je ale víc, kromě zjevných, jako jsou třeba různé bolesti, jsou to také změny hladin hormonů – proto například některé ženy špatně spí v době těhotenství či klimakteria.

Proč spíme hůř a hůř?

Lékaři mají každopádně jasno: problémů se spánkem mezi lidmi přibývá a nemohou za to jen stres, starosti a psychické vypětí, je to daň za vyvinutou civilizaci. Dobrovolně pracujeme, sportujeme nebo se bavíme dlouho do večera, stále svítíme, a nedovolíme tak tělu, aby se řídilo vlastním rytmem v závislosti na světlu a tmě či denní době.

Spánku nesvědčí ani příliš mnoho vypitých káv, alkoholu, práce na směny či zhoršené prostředí s nadměrným hlukem. Dá se to dokonce přesně spočítat: od šedesátých let, tedy za pouhé půlstoletí, se průměrná délka spánku ve vyspělých zemích zkrátila o jednu až jednu a půl hodiny.

Nedostatek spánku není banalita a únava následující den není tím nejhorším, co se může stát.

Chybějící spánek přímo souvisí například s obezitou, protože tělo se snaží chybějící energii získat jinde a bude vás nutit o to více jíst, zejména vydatná jídla.

Studie ho spojují také s rozvojem kardiovaskulárních chorob, cukrovky nebo deprese. Je též známo, že noční směny mají vliv na zvýšený výskyt rakoviny prsu u žen, které mají k tomuto onemocnění dispozice.

Pozor na mobily!

Ačkoli to neradi slyšíme, spánek ničí používání chytrých mobilů, konkrétně vadí vystavení modrému světlu, jež vede ke zpoždění našich biorytmických hodin. Přeloženo do češtiny to znamená, že mozek nedokáže vypnout hned, jak mobil odložíme, takže číst si na něm před spaním je poněkud kontraproduktivní. Přes den to tolik nevadí, protože bdíme a cirkadiánní rytmus není tak citlivý.

„Modré světlo ohrožuje spánek jen při večerním sledování displeje. Na místě je tedy zvažovat, že večer už je hlavně potřeba vypnout počítač a odložit telefon,“ doporučuje bioložka Helena Illnerová, která se lidskému spánku věnuje dlouhodobě. Podle ní to má smysl hodinu až tři před tím, než jdeme spát. Kompromis představují mobily, které mají funkci omezující modrou složku světla.

Nedostatkem spánku netrpí jen dospělí, ale i děti a zejména dospívající, kteří často spí méně kvůli učení nebo zábavě dlouho do noci.

V důsledku nejenže spí kratší dobu, ale navíc si zásadně narušují rytmus spánku a bdění – spát chodí hluboko po půlnoci, probouzejí se nejdřív v poledne. Mohou klidně naspat osm a více hodin, ale není to totéž, jako kdyby tak činili v noci.

I pro takové chování mají odborníci pojmenování – říkají mu zpožděná fáze spánku a vyskytuje se u sedmi až deseti procent populace a nese s sebou zvýšené riziko vzniku úzkosti a deprese.

Stejně tak ale platí následující: „Potíže se spánkem bývají jedním z příznaků deprese,“ říká psychiatr Martin Anders z pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Ostatně, duševní choroby obecně se velmi často projevují právě potížemi se spánkem, většinou nespavostí. Kromě deprese je to typické třeba pro úzkostnou poruchu.

Hormony - Vše o zdraví

Člověk, jehož spánek nestojí za nic, by se měl v prvé řadě obrátit na svého praktického lékaře a snažit se najít příčinu potíží.

V případě, že se to nepovede či pokud léčba nezabere, může se nechat vyšetřit přímo odborníky na spánkovou medicínu ve speciální spánkové laboratoři. Poruchy spánku častěji trápí ženy než muže, jejich výskyt navíc stoupá s věkem.

Avšak zatímco je normální, že s věkem klesá doba, kterou člověk prospí, skutečná nespavost zasluhuje pozornost.

Příčin nespavosti může být více a někdy je třeba v prvé řadě řešit jiné problémy, které spánek zhoršují – třeba zažívací potíže, časté nucení na močení, nepravidelnost srdeční činnosti nebo prostý fakt nedostatku pohybu přes den. S tím souvisí třeba poruchy spánku u lidí po mrtvici. Nemůže za ně ani tak sama mrtvice, spíš to, že se pacienti nemohou ve spánku otáčet, což je jinak přirozené. Totéž platí u ostatních poruch hybnosti.

Neklidné nohy vadí

Trápení může způsobovat i věc zdánlivě tak banální, jako je „syndrom neklidných nohou“. Postižení musí v noci někdy pár minut, jindy dlouhé hodiny nutkavě hýbat nohama – a o klidném spánku tak nemůže být řeč.

Nespavost mohou vyvolat i léky, například některé přípravky proti Parkinsonově chorobě zvyšují spavost přes den. A příkladů je samozřejmě mnohem víc.

Lékaři mohou lidem trpícím nespavostí nabídnout různá řešení – podle toho, jaká je hlavní příčina jejich obtíží – od úpravy spánkového režimu přes cílenou léčbu léky až po léčbu základního onemocnění, tedy třeba deprese nebo zažívacích poruch. Stále více se přitom při léčbě zohledňují psychické aspekty nespavosti.

Poruchy spánku se dělí do několika skupin: nespavost, poruchy dýchání ve spánku (spánková apnoe), nadměrná denní spavost (třeba narkolepsie), poruchy cirkadiánního rytmu, parasomnie (například noční děsy, náměsíčnost, noční můry) či abnormální pohyby (syndrom neklidných nohou, skřípání zubů, křeče v lýtkách).

U některých poruch, zejména u nespavosti, postačí k diagnóze údaje od pacienta, vyšetření ve spánkové laboratoři nebývá přínosné. Využít spánkovou laboratoř je dobré především při diagnostice poruch dýchání ve spánku, nadměrné denní spavosti, někdy pomáhá také při potvrzení parasomnie nebo abnormálních pohybů ve spánku.

Až padesátkrát za noc

Ačkoli to řada lidí podceňuje, velmi záleží i na tom, kde a na čem spíme. Řeč je zejména o matracích: pokud jsou v nich vyležené prohlubně nebo nás pružiny během spánku nepříjemně tlačí, je nejvyšší čas vyměnit vše za nové.

Během nočního spánku změníme polohu těla v průměru třicetkrát až padesátkrát – a tomu by se měla matrace dokonale přizpůsobit a páteři poskytnout pevnou oporu. Zároveň by nikde neměla tlačit, aby každý sval i kloub mohl relaxovat. Doporučená hygienická životnost matrace je pak sedm až deset let.

Během té doby se v matraci nahromadí tolik prachu, odumřelých kožních buněk a živých i mrtvých roztočů, že další spaní na ní může negativně ovlivňovat zdraví.

Hormony - Vše o zdraví

Přípravky na hormonální rovnováhu

Eregma MAX Power je velmi komplexní a velmi účinný přírodní přípravek určený k podpoře sexuálních funkcí. Tablety pro lepší sex.

Beauty Bust Balance je vyvážená kombinace směsi bylin k posílení a přirozené pevnosti poprsí a k posílení hormonální rovnováhy žen nejen v období plodnosti, ale i v období klimakteria. Pro lepší vstřebatelnost a vyšší účinek bylo použito extraktů z bylin.

Doplněk stravy GynMax obsahuje indol-3-karbinol.

Wild Yam Premium harmonizuje hormonální systém a je užíván na celkovou vitalitu.

Gynex je bioinformační přípravek se širokospektrálním regeneračním účinkem, který je vyroben podle moderních poznatků fytoterapie, psychotroniky, krystalterapie a biorezonance.

-52%

Zvýhodněné balení doplňku stravy M-pauzeX se svojí originální recepturou obsahuje vyvážený poměr jednotlivých přírodních složek, které jsou určeny pro ženy během menopauzy.

Lněné semínko je bohatým zdrojem omega 3 mastných kyselin, ligninu, vitamínů a minerálů.

Sarapis Plus pro ženy nejen v klimakteriu má osvědčené původní složení obohacené o nové látky.

100% čistý Kotvičník zemní BIO plod v kapslích pro naše pohlavní orgány a hormonální aktivitu.

Unikátní komplexní doplněk stravy Menoxin obsahuje přírodní látky podporující komfort při menopauze.

Maca černá je rostlina, jejíž kořen má vysoký obsah minerálních látek, především vápníku a hořčíku, fosforu, železa a jódu. Tato tradiční bylina z And je pěstována na náhorních plošinách středního Peru.

Estrozin celkově harmonizuje hormonální systém a navrací tělu sílu a svěžest.

Bylinné bioinformační kapky Androzin mají pozitivní vliv zejména na mužský hormonální systém.

Nejbohatší část Kotvičníku na účinné látky – PLOD kotvičníku – v BIO kvalitě pro naše pohlavní orgány a hormonální aktivitu.

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Kapky s rostlinnými výluhy Joalis Fluorex přispívají k normální funkci ženských pohlavních orgánů.

Lněný olej Wolfberry 250 ml panenský v RAW kvalitě je vynikajícím zdrojem esenciálních mastných kyselin. Za studena lisovaný panenský olej v RAW kvalitě vhodný jak ke konzumaci, tak ke kosmetickým účelům.

DRMEK FORTE s vitamínem E. Jedná se o nejsilnější drmek na trhu o vysoké koncentraci účinné látky a to v poměru 10:1. Drmek svými účinky působí na regulaci hladin pohlavních hormonů a ty pak ovlivňují celou ovulaci, zrání vajíčka i jeho uvolnění.

Produkt Pupalka dvouletá 500 mg obsahuje olej pupalky dvouleté, který je bohatým rostlinným zdrojem komplexu nenasycených mastných kyselin (zejména kyseliny linolové a gama-linolové).

Přípravek Pískavice řecké seno Extra přispívá k normální funkci trávení a vylučování.

Ženská pohoda  L-tryptofan patří mezi esenciální aminokyseliny, organismus si je neumí sám vytvořit, ale přijímá je z potravy. Meduňka přispívá k normálnímu duševnímu zdraví a hormonální rovnováze.

Konopná směs – doplněk stravy – v prémiové kvalitě. 30g

100% čistý Kotvičník zemní plod ve formě tinktury s 0% alkoholu pro naše pohlavní orgány a hormonální aktivitu.

Maca prášek BIO 250g Wolfberry nově v papírové dóze je vyroben z léčivé byliny, která se řadí k superpotravinám. Podporuje vitalitu, plodnost a sexualitu. Produkt je v BIO kvalitě.

100% čistý Jetel luční tinktura s 0% obsahem alkoholu pro naše srdce, cévy, krevní tlak, kosti, menopauzu.

Produkt Pupalka dvouletá 500 mg obsahuje olej pupalky dvouleté, který je bohatým rostlinným zdrojem komplexu nenasycených mastných kyselin (zejména kyseliny linolové a gama-linolové).

Poslední kus za tuto cenu!

100% čistý Chmel otáčivý šištice plné antioxidantů pro náš spánek, uklidnění, nervový systém, trávení, cholesterol, menopauzu.

Doplněk stravy M-pauzeX se svojí originální recepturou obsahuje vyvážený poměr jednotlivých přírodních složek, které jsou určeny pro ženy během menopauzy.

Tribul je komplexní doplněk stravy pro podporu kvality erekce.

FytoFEM ICONTI forte pomáhá díky vysokému obsahu přírodních estrogenů a extraktu ze štýrské dýně obnovit normální funkci močového ústrojí. Extrakt z ploštičníku hroznatého (s obsahem fytoserotoninu) pomůže vrátit ztracenou duševní pohodu a rovnováhu.

ZM-Core je zinek kombinovaný s hořčíkem pro regeneraci a hormonální podporu těla. Benefity:

Zajímavé:  Bolesti srdce - vše o zdraví

jedna dávka obsahuje: 375 mg magnesia, 30 mg zinku, 300 mg l-tryptofanu, 10 mg b6. .

Kotvičník nať má příznivý vliv na normální funkci pohlavních orgánů a hormonální aktivity obecně. Podporuje však i zdraví dutiny ústní a přispívá k udržení normálního stavu pokožky. Prospívá také močové soustavě.

MenoPrima Bella je doplněk stravy, který obsahuje jedinečnou kombinaci čtyř extraktů pro menopouzální komfort: šalvěj lékařská, andělika čínská, řeřicha peruánská a speciálně upravený chmel otáčivý. Přípravek je doplněn o vitamín B6, který přispívá k regulaci hormonální aktivity.

Eregma MAX Power je velmi komplexní a velmi účinný přírodní přípravek určený k podpoře sexuálních funkcí.  Tablety pro lepší sex. Erectan® Exclusive intim gel je revolucí na trhu přípravků pro dokonalou stimulaci a podporu erekce.   Dárková sada obsahuje:

Eregma MAX power 100 tbl. + 20 tbl.

Pupalka s vitamínem E je komplexem pupalkového oleje a vitamínu E pro normální stav pokožky a hormonální rovnováhu.

Fytofem harmony + control je přípravek pro ženy po čtyřicítce. Pomáhá vrátit komfort a harmonii i v období menopauzy. Komplex přírodních látek, minerálů a vitaminů pro ženu 40+.

Carnosine Extra PM pro ženy je doplněk stravy, který slouží jako zdroj přírodních sterolů a terpenoidů a fyziologicky důležitého neuropeptidu histidinu a alaninu (L-Carnosine). Neodstatek těchto látek může být jednou z příčin nepřirozeného stárnutí a hormonální nerovnováhy.

100% čistý Kotvičník zemní nať pro udržení si zdraví našich pohlavních orgány, hormonální aktivitu, energii, močové cesty, imunitu, nervy.

BreastStar je přírodní doplněk stravy vyvinutý speciálně pro ženy. Obsahuje kombinaci bylinných extraktů a vitamínů, která slouží k posílení a udržování normální hormonální rovnováhy. Účinné látky obsažené v přípravku Breast Star se používají v přírodní medicíně již po staletí.

Maca BIO prášek podporuje normální psychický i fyzický výkon a pomáhá udržet optimální výdrž a vitalitu.

Šalvěj bylinný čaj 50g Wolfberry je typická svojí nahořklou chutí a intenzivní vůní, která má podle nejednoho bylináře zahřát a pomáhat. Čaj z ní je vhodný popíjet například při hormonální nerovnováze či problémech s trávením.

Posledních pár kusů za tuto cenu!

AkuFEM BALANCE příznivě působí na hormonální rovnováhu ženy v období klimakteria i po něm a je určen také všem ženám bez rozdílu věku, které trápí vaginální mykózy.

Kotvičník bylinný extrakt má velmi dobrý vliv na lidské zdraví. Je zdrojem energie a pomáhá tělu vytvořit si správnou obranu proti nemocem. Udržuje hormonální rovnováhu a správnou hladinu cukru v těle. Je výborný pro kardiovaskulární a nervový systém.

Kotvičník nať má příznivý vliv na normální funkci pohlavních orgánů a hormonální aktivity obecně. Podporuje však i zdraví dutiny ústní a přispívá k udržení normálního stavu pokožky. Prospívá také močové soustavě.

Meduňka nať má široké spektrum účinků, mezi které patří zejména podpora normální funkce dýchacího systému a oběhové soustavy. Dále podporuje normální trávení, hormonální rovnováhu, působí antioxidačně, prospívá kognitivnímu a duševnímu zdraví.

Meduňka nať má široké spektrum účinků, mezi které patří zejména podpora normální funkce dýchacího systému a oběhové soustavy. Dále podporuje normální trávení, hormonální rovnováhu, působí antioxidačně, prospívá kognitivnímu a duševnímu zdraví.

Třezalka tečkovaná (latinsky Hypericum perforatum) uklidňuje psychiku, zmírňuje dopad špatné nálady. Má vliv i na hormonální rovnováhu a menstruaci. Nehodí se pro lidi s cukrovkou, s nízkým tlakem a onkologickými problémy.

Evening Primrose oil – Pupalkový olej obsahuje důležité mastné kyseliny pro udržení normální hormonální rovnováhy a zdravé pokožky.

Bio 100% Olej lněný je získaný výhradně mechanickým lisováním bez použití rozpouštědel a následnou filtrací.

HORMONY A JEJICH VLIV NA METABOLISMUS | Herb & Me

S úbytkem hormonů dochází k metabolickým změnám, tuk se ukládá do jiných, nežádoucích partií – do břicha, pasu, prsou. Toto neseme špatně především my, ženy.  Špatně spíme, máme více vrásek, řídnou nám vlasy, máme větší hlad. Naše psychika dostává zabrat.

Často dochází k hormonální nerovnováze, často způsobující nadváhu či obezitu. Co víc, přímo a vážně může ohrozit naše zdraví.

Každopádně není vše ztraceno, tvorbu hormonů můžeme ovlivnit i s přibývajícím věkem, sportem, vhodnou stravou, dopňky obsahující kvalitní živiny a minerály a odpočinkem. 

Pojďme se podívat na hormony, které přímo souvisí s ukládáním tuku a hubnutím.

 1. Hlavní „skladník“ INZULIN

Tento “skladovací” hormon reguluje ukládání glukózy do tukových zásob a svalových buněk. Inzulin přímo ovlivňuje náš metabolismus – jeho nejdůležitější funkcí je snižovat hladinu glukózy v krvi – poté, co sníte potravinu, je štěpena na jednoduché cukry, které se uvolňují do těla. Cukry uvede přímo do jater, kde se přemění na glykogen, které využijí svaly.

Inzulin pomáhá přeměnit glukózu na masné kyseliny, které pošle do buněk, kde jsou uskladněny jako palivo pro pozdější užití. Oba tyto děje snižují hladinu cukru v krvi, což je velmi důležité. Cílem stravy při snižování váhy je udržet nízkou hladinu inzulinu, to umožňuje tělu snadněji sahat do zásob tuku jako paliva.

Cvičením se svaly stávají citlivější na inzulin a využívají glukózu jako palivo. Pokud ale jíme příliš často a hlavně sacharidy – jako rafinované uhlohydráty jako chleba a těstoviny, atd., přesytíme svaly a inzulin pošle všechny ty kalorie do tuku. Jen pro zajímavost – čím více tělesného tuku, tím máte v mozku víc inzulinu – jedna studie prokázala souvislost lidí po 50.

letech věku, kteří měli problémy s citlivostí na inzulín s vaskulární demencí nebo Alzheimerovou nemocí.

   Tyto hormony regulují rychlost metabolismu, jejich snížená hladina zpomaluje syntézu proteinů, což často souvisí i s opakovanou únavou. Pro správné spalování tuku musí být hormony štítné žlázy v rovnováze. Lidé s příliš vysokou hladinu štítné žlázy rapidně ztrácí tuk i svalovou hmotu, trpí nespavostí a nervozitou.

Co se týká konkrétních diet, omezení kalorií, či nízkosacharidová dieta vede ke zmenšení štítné žlázy. Pro tento důvod keto nebo nízkosacharidová dieta je vnímána kontroverzně.

Důvodem narušené rovnováhy štítné žlázy může být i dědičnost, extrémní diety, léky, menopauza, stres, těhotenství, toxiny z prostředí, některé potraviny, hlavně nadbytek jódu.

Kortizol patří mezi stresové hormony. Tento hormon řídí odpověď organismu na fyzický a psychický stres, uvolňování zásob energie v konkrétních situacích. Kortizol nás drží při životě v období stresu, zatímco imunitní funkce potlačuje.

Nadměrné vyplavování kortizolu způsobuje téměř všechny civilizační problémy – od obezity, deprese, vředů a pálení žáhy, až po srdečně-cévní problémy, komplexní oslabení imunity, impotenci, potraty a neplodnost.

Hladinu kortizolu mohou snížit potraviny s vysokým obsahem vlákniny – ovesné vločky, otruby, luštěniny, celozrnné pečivo, zelenina, ovoce, ryby, citrony, brambory, atd.

Tento typický mužský hormon podporuje spalování tuků a rozvoj čisté svalové hmoty při tréninku. Testosteron patří mezi „Hormony mládí“, kterých s přibývajícím věkem tvoříme čím dál méně. Klesá nám libido, ztrácíme svalovou hmotu, přibývá břišní tuk, slábnou kosti.

Testosteron ani v nízkých ani vyšších hladinách se na hubnutí, respektive přibývání na váze, příliš nepodílí, ale má vliv na poměr tukové tkáně k netukové tkáni ve prospěch svalů. Nízká hladina testosteronu vede ke kolísání energie a únavě.

Do jídelníčku bychom měli zařadit pravidelně avokádo, česnek, para ořechy, olivový olej nebo špenát.

Tento hormon usnadňuje proteinovou syntézu, zpomaluje rozpad sacharidů, spouští spalování tukových zásob a budování svalové hmoty. Zesiluje spojovací tkáně a zlepšuje spalování tuku. Růstový hormon nás chrání před onemocněním srdce, chrání kosti, zlepšuje celkově zdraví, dělá nás šťastnějšími.

Lidé s vyšší hladinou růstového hormonu žijí déle a lépe. Jeho rovnováhu narušujeme nedostatkem spánku (denní tvorba růstového hormonu může být může být až o 23% nižší), dále nekvalitními sacharidy (vysoká hladina krevního cukru a inzulinu).

Hladinu růstového hormonu zvyšuje intenzivní cvičení (palivem je tuk).

Adrenalinové hormony, mezi něž patří hormony adrenalin a noradrenalin, které stimulují centrální nervový systém. Ovlivňují srdce, cévy a zvyšují energetický metabolismus.

Hladina katecholaminů se přirozeně zvyšuje, když se omezí přísun kalorií, aby tělo simulovalo spalování tuků pro udržení funkce organismu. V této souvislosti se doporučují půsty, které mohou organismu pomoci spalovat tuky a udržet si svaly.

Pozor ale, při dlouhodobém půstu může dojít ke zvýšení činnosti sympatického nervového systému, což může mít za následek poruchy spánku.

Kolísání hormonů v našem těle způsobuje nejen změnu nálady, ale ovlivňuje i naši hmotnost. Co dělat, abychom díky nim zhubli a ne přibírali? Stačí používat selský rozum, zvolit pestrou stravu, provozovat pravidelný sport (stačí i chůze). Zařadit bílkoviny a vlákninu do každodenního jídelníčku a omezit vysoký přísun sacharidů.

Je prokázáno, že pouhou stravou nedokážeme do těla dostat všechny žádoucí živiny a minerály, můžeme tedy do jídelníčku zařadit alespoň dvakrát ročně vhodný doplněk stravy, jako je například moringa olejodárná. Moringa vašemu tělu pomůže zrychlit metabolismus, navíc mu dodá potřebné živiny v přírodní formě a velkém množství.

Dodá vám energii a poskytne ochranu před civilizačními chorobami.  

Hormony řídí růst, libido i náladu. Jak zajistit, aby fungovaly? – PharmDr. Margit Slimáková

Hormony jsou přenašeče zpráv, které cestují krví po celém těle a předávají informace tkáním a orgánům. Jsou to biochemikálie, které regulují tělesný růst a vývoj, libido a rozmnožování, metabolismus a náladu. Narušení hormonální rovnováhy může být základem velkého počtu zdravotních potíží od podrážděnosti, nespavosti anebo chuti neustále spát přes zhoršení trávení a únavu až po nárůst hmotnosti.

Jak nám hormony prospívají?

V lidském těle je několik desítek hormonů, z nichž mnohé mají i více než desítku nejrůznějších funkcí. Pro představu uvádím několik nejdůležitějších příkladů:

 • Oxytocin je hormon lásky a sociálního života, pomáhá budovat spojení a vytvářet smysluplné vztahy.
 • Testosteron nám dává nám vitalitu, konfidenci a sexuální touhu.
 • Progesteron funguje jako přirozené Valium, udrží nás v klidu.
 • Hormony štítné žlázy podporují metabolismus a udržují naši štíhlost.
 • Kortizol spouští reakci bojovat nebo utíkat, je důležitý pro zvládnutí život ohrožujících situací.
 • Leptin nám říká, kdy je třeba odložit vidličku anebo sklenku s vínem.
 • Estrogen posiluje kosti a zajišťuje zdravou pleť.
 • Růstový hormon podporuje syntézu bílkovin a zadržování vápníku, čímž zajišťuje i pevné kosti a velké svaly, stimuluje imunitní systém.

Jak zajistit hormonální rovnováhu?

Hormony zásadně ovlivňuje naše strava a prostředí. K hlavním narušitelům hormonální rovnováhy patří nesubstituční užívání hormonů v podobě léků, jako je třeba hormonální antikoncepce, a znečistění životního prostředí a stravy látkami, které narušují přirozenou tvorbu a uvolňování našich vlastních hormonů. Přináším bodový popis základních problémů a doporučení k jejich řešení.

Zajímavé:  Černá stolice - vše o zdraví

Nadbytek rostlinných olejů škodí

Omezte příjem průmyslově upravovaných rostlinných olejů! Po letech doporučování stravovat se nízkotučně a nahrazovat „arterie ucpávající” máslo a vejce rostlinnými margaríny je už konečně jasno, že se věda řádně sekla a vysoce průmyslově upravované rostlinné oleje škodí, zatímco máslo a vejce prospívají.

Rostlinné oleje obsahují ze všeho nejvíce omega-6 mastné kyseliny, které jsou pro fungování organismu také nezbytné, ale jejich nadbytek jednoznačně škodí.

Polynenasycené tuky, které tvoří základ běžných rostlinných olejů, jsou totiž vysoce nestabilní, snadno podléhají oxidaci. Při nedostatku jiných tuků je organismus nucen je používat pro opravy a výstavbu svých buněk.

Zoxidované tuky v podporují rozvoj zánětu, jejich přítomnost může vést k mutaci buněk a narušení hormonální rovnováhy.

Jak řešit přejídání se omega-6 mastnými kyselinami, které je dnes zcela běžné?

 • Omezte běžné rostlinné oleje, jako jsou slunečnicový, kukuřičný, řepkový, sójový, arašídový, a margaríny, které jsou z vyráběny téměř výhradně ze jmenovaných olejů.
 • Zvyšte příjem omega-3 mastných kyselin, které najdeme v rybách, lněných semínkách, chia semínkách, vlašských ořechách a olejích z uvedených potravin. Jen je třeba myslet na to, že v rostlinných zdrojích jsou omega-3 mastné kyseliny hůře využitelné.
 • Zvyšte příjem prospěšných nasycených tuků krátkého a středního řetězce, které jsou v másle, kokosovém tuku, avokádech a avokádovém oleji.
 • Zvyšte příjem stabilnějšího olivového oleje.

Neužívejte hormonální antikoncepci

Užívání hormonální antikoncepce je dnes jedním z nejběžnějších příčin narušení hormonální rovnováhy.

Pilulky rozjíždějí kaskádu potíží od deficitů určitých mikroživin až po narušení střevní mikroflóry.

Nepřirozeně zvyšují hladinu estrogenu, čímž zvyšují riziko migrén, změn nálad, navýšení hmotnosti anebo vyššího krevního tlaku. Především však nepřirozeně narušují tvorbu vlastních pohlavních hormonů.

Máslo, kokos a avokádo jsou nejzdravější tuky

Základními stavebními kameny hormonů jsou zdravé tuky a cholesterol. V potravinách, jako je máslo a kokosový tuk, se nacházejí v nejprospěšnější podobě tzv. nasycených tuků středního řetězce (medium chain triglycerides, MCT). Tuky středního řetězce navíc podporují metabolismus, tím dodávají energii a napomáhají udržení zdravé hmotnosti těla. Dostatek energie je základem pro zajištění výkonnosti, v důsledku také dostatku volného času na odpočinek a spánek. Obojí je nezbytné pro celkové zdraví.

Kokosový olej je mnoha nezávislými odborníky v oblasti výživy považován za úplně nejzdravější nasycený tuk. Speciálně hormonální rovnováze přispívá jeho schopnost podporovat přeměnu cholesterolu na pregnenolon – stavební kámen mnoha hormonů.

Plasty, kosmetika a pesticidy narušují hormony

Mnohé z plastů, konvenčních čisticích prostředků, kosmetiky a pesticidů působí jako tzv. hormonální disruptory. Napodobují hormony a narušují jejich funkce.

Upřednostňujte chemicky neošetřené potraviny, kosmetiku a čisticí prostředky v bio kvalitě anebo doma připravené ze základních potravin, jako jsou třeba soda, ocet, citrón a aromatické oleje.

Nevařte v plastových nádobách, nepoužívejte teflonové pánve a hrnce, nahraďte plastové krabičky na ukládání potravin skleničkami.

V případě postupného přechodu na kvalitnější produkty doporučuji jako nejrizikovější nejdříve odstraňovat přípravky obsahující parabeny, ftaláty a bisfenoly. Teflonové pánve nahraďte pánvemi z nerezové oceli, keramiky nebo litiny.

Cvičte rozumně a také intervalově

Běžně tradovaným omylem je, že vyčerpávající workout prospívá tělu i náladě. Ve skutečnosti však vyčerpávající kardio lekce (od běhu přes spinning až po Cross Fit) mohou přetěžovat, podporovat tvorbu volných radikálů, uvolňovat stresové hormony a zatěžovat hormonální systém.

Kombinace lehkého kardio tréninku a posilování prospěje podstatně více než zničení se ve fitness centru.

Namísto dlouhotrvající několikahodinové jízdy na rotopedu, a to ještě po celodenním běhu mezi pracovními povinnostmi, raději prokládejte celý svůj den prací anebo schůzkami ve stoje, obědem s procházkou anebo alespoň šlapáním schodů.

Intenzivnějším pohybem může být i ráznější procházka, plavání, projížďka na kole anebo bruslích anebo jogging, které prospívají srdci bez přídavku stresu. K pravidelnému nestresujícímu kardio pohybu je ideální přidat i časově omezený intervalový trénink a pohyb se závažím.

Intervalový trénink je nejlepším intenzivním cvičením pro zdraví. Nejen v jeho průběhu, ale i hodiny po něm dochází ke zvýšenému uvolňování prospěšných hormonů, jako jsou endorfiny, testosteron, růstový hormon a inzulin. Intervalový trénink díky hormonům omezuje stres, podporuje imunitu, reguluje metabolismus a udržuje zdravou hmotnost. Dvakrát dvacet minut týdně je ta nejlepší dávka.

Procházejte se

Zdravým opakem vyčerpávajícího tréninku jsou procházky v přírodě, které prokazatelně vedou k redukci kortizolu (hlavní představitel stresových hormonů) a podpoře imunitního systému. Procházení také stimuluje lymfatický systém a vylučování toxinů z těla, rozhýbá mnoho svalů bez stresující zátěže.

Dopřejte si spánek

Hormony se zpravidla uvolňují v souladu s přirozenými biologickými rytmy. Nedostatek spánku, nekvalitní spánek a spánek mimo rytmus proto narušují jejich fungování. Například tvorba stresového hormonu kortizolu je omezena na dobu okolo půlnoci. Jedinci, kteří chodí spát velmi pozdě, tak mohou minout útlumové období pro stres a zažívat stav bojuj nebo utíkej non stop.

Omezte kofein

Káva pro většinu lidí nepředstavuje žádný problém, dokonce může i prospívat. Nadbytek kofeinu v krvi už v pohodě není. Nadmíra kofeinu zvedá hladinu kortizolu a snižuje uvolňování hormonů štítné žlázy. Obojí významně narušuje hormonální rovnováhu celého těla.

V okamžiku, kdy cítíte potřebu kávy, doporučuji zkusit vstát od práce a pár minut se projít anebo aspoň protáhnout u okna, dát si osvěžující vodu s citronem anebo šálek povzbuzujícího zeleného matcha čaje anebo ayurvédského tulsi. Doporučení k omezení platí samozřejmě i pro soft drinks s kofeinem i bez.

Ovládejte svůj stres

Stres znamená vyšší uvolňování hormonu kortizolu, který rozhodí hladiny mnoha jiných hormonů a podporuje ukládání břišního tuku, a to i u štíhlých lidí.

Zajistěte dostatek hormonu sytosti

Leptin je hormon, který reguluje příjem a výdej energie (včetně chuti k jídlu) a metabolismus. Je nejdůležitějším hormonem, pomocí kterého můžeme vysvětlit, proč se někdy cítíme sytí a jindy hladoví. Vysoká hladina leptinu v organismu signalizuje mozku, že jsme nasycení a máme zastavit příjem potravy.

Nízká hladina leptinu vede k hladu a touze po jídle, a to cestou stimulace receptorů hypothalamu. K deficitu leptinu je možné se dopracovat nadbytkem cukrů a vysoce průmyslově upravovaných potravin ve stravě anebo nedostatkem spánku. Výsledkem bude větší hlad a pomalejší metabolismus.

Leptinová rezistence je běžná u obézních lidí a projevuje se touhou po nezdravém jídle, nočním hladem.

Leptinová rezistence je řešitelná zdravou stravou, pravidelným pohybem a dostatkem spánku. Ve spánku totiž hladina leptinu přirozeně stoupá – organismus chce, abyste přes noc odpočívali, ne pojídali.

V případě přerušení spánku hladina opět poklesne.

Studie už prokázaly, že spánek pod šest hodin denně zvyšuje nejen chuť k jídlu, ale dokonce i touhu po jednoduchých cukrech a dalších jídlech, po kterých se tloustne.

Vyzkoušejte adaptogeny

Jedná se o léčivé rostliny, které podporují hormonální rovnováhu. K nejznámějším patří:

 • Ashwagandha a Holy basil, které podporují adrenální žlázy tvořící hormony, zlepšují funkci štítné žlázy, omezují stavy úzkosti a deprese, stabilizují krevní cukr.
 • Maca kořen, který podporuje tvorbu hormonů a libido. Ženy při užívání maca popisují zmírnění předmenstruačních potíží, zlepšení plodnosti a pleti. U mužů podporuje produkci spermií, libido a kvalitu spánku.
 • Vláknina, která se váže na estrogeny, jež je třeba vyloučit z organismu, tímto způsobem napomáhá udržení hormonální rovnováhy. Je ideální podpůrnou terapií pro ženy i muže s tzv. estrogenní dominancí.

Omezte bílé potraviny

V jídelníčku omezujte cukr, loupanou rýži, pečivo z bílé mouky, tedy potraviny přinášející pouze nadbytek kalorií a jednoduchých cukrů. V případě závažných potíží, které se nezlepšují uvedenými doporučeními, zkuste na několik týdnů zcela vyloučit pšenici a potraviny, které ji obsahují.

Uzdravte svá střeva

Střevní mikrobiální nerovnováha může narušovat imunitu a být základem rozvoje zvýšené propustnosti střeva, tzv. leaky gut syndromu. Syndrom nejen narušuje trávení, ale ohrožuje také zdravé fungování štítné žlázy. Nezdravě propustná střeva uvolňují do krve látky, jako je například gluten, které následně podporují zánětlivé reakce v organismu.

Základem zdravých střev je strava s probiotiky, například fermentovaná zelenina anebo mléčné nápoje (v případě, že nejste alergičtí na kravské mléko). Pomoci může také suplementace probiotiky a trávicími enzymy. Největšími příčinami střevní mikrobiální nerovnováhy jsou antibiotika, cukr, hydrogenované oleje a emoční stres.

K masu jezte i želatinu

Želatina obsahuje unikátní kombinaci aminokyselin, jež doplňují aminokyseliny z masa. V okamžiku, kdy konzumujete mnoho masa bez želatiny, přijímáte ve zvýšené míře a nevyváženě aminokyseliny podobné těm, které vznikají při stresu.

Při masité stravě se zvyšuje produkce serotoninu z nadbytku aminokyseliny tryptofanu, serotonin dále podporuje tvorbu kortizolu. Hormon kortizol štěpí bílkoviny svalů pro zisk energie a materiálu pro opravy. Samotný tryptofan společně s cysteinem také tlumí funkci štítné žlázy.

Konzumentům většího množství masa by proto za účelem vyrovnání aminokyselin v krvi prospělo k jídlu přidávat pět až deset gramů želatiny.

Želatina je také další superpotravinou s bohatým obsahem mikroživin, jako jsou vápník, hořčík a fosfor, minerály podporující trávení a tvorbu hormonů.

Zajistěte dostatek vitamínu D3 a hořčíku

Vitamin D v organismu funguje jako hormon. Jeho nedostatek je spojován s výskytem alergií, astmatu, únavy, s nárůstem hmotnosti, potravinových alergií i nádorových onemocnění.

Hořčík vedle spousty prospěšných funkcí zásadně ovlivňuje i hormonální rovnováhu.

Pomáhá využití tuků a bílkovin ze stravy, které jsou nezbytné pro tvorbu hormonů.

Vynechte sóju

Sója napodobuje organismu vlastní hormony – estrogeny, tím narušuje naši hormonální rovnováhu. Vedle neprospěšného zásahu do hormonů ohrožuje i trávení a celkové zdraví. Omezuje trávící enzym trypsin a zvyšuje riziko rozvoje alergií i zánětu v organismu.

Fermentací sóji se významně redukují potenciálně škodlivé látky, ale v období řešení hormonální nerovnováhy je moudré omezovat i fermentované výrobky.

Jezte žloutky (šťastných slepiček)

Vejce nám experti kvůli cholesterolové hysterii roky zakazovali, přitom žloutky jsou jednou ze superpotravin. Jsou v nich mikroživiny, které podporují hormonální rovnováhu, například:

 • Vitamín D, který v organismu funguje jako steroidní hormon.
 • Selen, který je nezbytný pro přeměnu hormonu štítné žlázy z inaktivní do aktivní podoby.
 • Cholesterol, který je základem pro tvorbu pohlavních hormonů, jeho nízká hladina je v klinických studiích významně spojována také s depresí, násilností a sebevraždami.

Vyrovnávejte hormony objetím

Vyrovnávejte hormony pravidelným objetím, projevy lásky, které podporují uvolnění přirozeného hormonu oxytocinu a způsobují pocity štěstí.

Je mi zřejmé, že pro mnohé může být uvedený seznam doporučení nezvládnutelný. Důležité je začít od těch nejreálnějších možností a postupně přidávat další zdravé změny. Po několika týdnech kvalitního stravování, pravidelného spánku a hygieny a úklidu bez chemikálií budete zlepšení cítit! A pak už je snadné pokračovat.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *