Bolest v bedrech – vše o zdraví

Na záda si nevidíme, proto se v této činnosti v něčem podobáme pštrosovi schovávajícímu hlavu do písku. A pak si stěžujeme, že máme „špatná záda“, jako by záda za něco mohla! Jenomže záda nehrají pouze roli skládky, vede jimi také páteř a páteř je vůbec nejdůležitější součástí vnitřní struktury tělesné mysli, základem naší bytosti, opěrnou konstrukcí, na níž je vystavěno celé tělo.

Tento soubor obratlů představuje „nejústřednější“ vnitřní energii související s našimi nejvyššími duchovními záměry. Páteř je oporou všech ostatních částí těla. Dodává nám sílu a jistotu a navíc „bezhřbetý“ vzhled.

Je propojena se všemi různorodými aspekty naší podstaty prostřednictvím kostry, centrální nervové soustavy a oběhového systému – krve, která proniká do všech částí těla.

Každá myšlenka, každý cit, událost, reakce a dojem se tak „vtisknou“ do páteře a do odpovídajících úseků organismu.

Této oblasti věnují pozornost mnohé směry medicíny. Například manuální terapie, která se zabývá terapií funkčních poruch pohybového systému, se soustřeďuje zejména na páteř, „technika změny“ na spinální reflexy. Tyto metody berou v úvahu skutečnost, že prostřednictvím páteře lze ovlivnit všechny části organismu.

Bolest v bedrech - Vše o zdravíFoto: istock.com

Páteř je první součástí fyzického těla formující se po početí; odsud se odvíjí všechno ostatní. Páteř tedy odráží naše úsilí o ztělesnění, vstup do bytí. Prenatální vývoj vědomí v období těhotenství probíhá prostřednictvím páteře.

Vývoj probíhá od okamžiku početí z úrovně šíje až do porodu k úrovni pohlavních orgánů; pohyb, kterému zde dochází, je jednou z forem zrání závislých na míře postupu energie dolů podél páteře. Zároveň páteř odráží systém čaker a energii kundaliní postupující naopak od kostrče směrem vzhůru.

Horní částí zad rozumíme oblast od linie ramen až k základům lopatek. Je to oblast odrážející období po početí, neboli stádium vnitřního a osobnostního rozvoje; proto také neřešené otázky, které zde hromadíme, jsou přirozeně spojeny s city nebo zmateností vztahu k sobě samému. V této oblasti dokážeme projevit srdeční čakru a energii lásky prostřednictvím rukou a zápěstí.

V zádech se spojují láska a srdečnost k jiným lidem, které nedokážeme vyjádřit a proto je ukrýváme, nebo naopak podráždění či lhostejnost, které nechceme dát najevo. Tyto city a pocity hledají východisko a pokud je budeme stále popírat nebo ignorovat, budou se hromadit a propuknou v podobě hněvu vzteku.

Bolest v bedrech - Vše o zdraví Foto: istock.com

Napjaté svaly tvořící „brnění“ horní části zad jsou často naplněny zlobou původně směrovanou proti sobě, později však zaměřenou ven vůči někomu jinému. Příkladem je tzv. „vdovský hrb“, který můžeme vidět zejména u starších žen v oblasti šíje. Nasvědčuje nahromadění zloby a ukřivděnosti, které po dlouhá léta nedostaly průchod.

Bolest a pocity napětí v horní části zad jsou spojeny se zklamáním a podrážděností vyvolanou nenaplněnými ambicemi.

Dochází k tomu nevyhnutelně a důvodem je skutečnost, že nenaplňujeme svá skutečná a pravá vnitřní přání a touhy; přechováváme je na zádech, snad proto, že nám připadají nepřijatelné nebo protiřečí tomu, co se od nás očekává.

Protože tato oblast souvisí s prvním stádiem vývoje po početí, je také místem projevů našich vnitřních cílů. Může to být prostě hledání životní cesty, na vyšší úrovni to však může znamenat odmítnutí lákadel a nadvlády materiálního světa, uvědomění si svého duchovního předurčení.

Nevelká oblast zad v projekci sluneční pleteně, v níž dosti často dochází k porušení rovnováhy. Představuje období prvních pohybů plodu. Podobá se ose houpačky vyrovnávající vnitřní, osobní aspekty naší podstaty s vnějšími, společenskými.

Je-li tato oblast otevřená a funguje normálně, dokážeme svobodně vyjádřit své vnitřní city a dodat svému světu hloubku a smysl.

Je-li však uzavřená nebo zablokovaná, svědčí to o zábraně, o zadržování energie, která by měla volně postupovat vzhůru, neboli o strachu ze sebevyjádření; je možné, že nechceme nechat energii postupovat proto, že se cítíme v bezpečí máme-li ji „uvnitř“ a nechceme jí dovolit „odejít“.

Protože pohyb dolů je součástí procesu zrání, leží tu přirozený blok, bod zadržování energie, který vyjadřuje náš vnitřní odpor stárnutí, popírání zodpovědnosti nebo vlastní smrtelnosti. Musíme přejít od vlastního „já“ ke vztahům s jinými lidmi, což znamená, že se musíme naučit rozhodovat otázky vlastní zralému věku.

Je to rovněž oblast třetí čakry, v základě spojené s mocí a sebeurčením. Z toho vyplývá, že disharmonie v této části páteře nebo zad může nasvědčovat problémům nebo konfliktům spojeným s mocí, ke kterým často dochází v průběhu hledání sama sebe a svého místa ve světě.

Duchovní energie přirozeně směřuje výše, k prožívání vyšších stavů, ego však dělá všechno, aby ji zastavilo. Různé svody a skryté mocenské perspektivy jsou neobyčejně přitažlivé a kdo je jednou poznal, těžko je odmítá. Zároveň je tato energie těsně spojena se zhýralostí a podvodem.

Cílem naší duchovní cesty je překonat tyto pasti a dostat se výš.

Bolest v bedrech - Vše o zdraví Foto: istock.com

Oblast sahající od projekce sluneční pleteně až ke kostrči. Představuje finální dozrávání před porodem. Zkoumání bolestí ve spodní části zad ukázalo, že nejčastěji se projevují v situacích, které nám připomínají, že stárneme: při oslavách šedesátin nebo sedmdesátin, výročích sňatku, oslavách dizertací potomků, jejich odchodu z domova, nebo našeho odchodu do penze.

I když je v případě bolesti zad většinou za příčinu označována přehnaná zátěž třeba při práci na zahradě nebo při zvednutí těžkého břemene, je spíše pravděpodobné, že slabost právě v této oblasti už byla přítomna a při zvýšené zátěži se pouze projevila.

Je to slabost nerozlučně spojená s odporem vůči postupujícímu věku a stárnutí v kontextu sociálních vztahů. Na Západě se to velmi výrazně projevuje v posedlosti po udržení mladistvého vzhledu a zachování mladické energie co možná nejdéle a často i za každou cenu.

Nejsem však oprávněna dávat rady jak stárnout důstojně a zachovat si zralou moudrost.

Přečtěte si také:

prokondice.cz

Bolest v oblasti bederní páteře se nevyplácí podceňovat

Hlavní obsahDlouhodobé neléčení spondyloartritidy může způsobit nevratné poškození páteře. Foto: Profimedia.cz

Spondyloartritidy jsou systémová zánětlivá revmatická onemocnění, která postihují páteř, ale i periferní klouby (nejčastěji ramena, kyčle a kolena) či úpony šlach (nejčastěji úpon Achillovy šlachy na patní kosti). Zánět může však zasáhnout i další orgány – nejčastěji oči (zánět duhovky, střední vrstvy oka – živnatky či řasnatých tělísek), kůži (psoriatická artritida) a střeva (idiopatické střevní záněty).

Nemoc postihuje především muže, a to již před 40. rokem věku, kdy se objevují první příznaky. Bohužel mnozí muži tyto příznaky podceňují, tudíž se o svém problému většinou dozvídají až po deseti letech od vypuknutí onemocnění, a to již v okamžiku, kdy u nich mohlo dojít k nevratnému poškození páteře.

Tato nemoc se projevuje zánětem v oblasti meziobratlových kloubů páteře (proto spondylitida), jenž ve svém důsledku vede ke kostnatění vazů a srůstům (ankylóze) mezi jednotlivými obratli.

„Nemoc má plíživý začátek, zlepší se rozcvičením a fyzickou aktivitou. Když naopak jedinec odpočívá, stav se zhoršuje. Je obvyklé, že se nemocní například budí bolestí časně z rána,” vysvětluje prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. z Revmatologického ústavu v Praze.

Pro Bechtěrevovu chorobu je kromě bolesti typické, že se páteř stává stále méně ohebná. Pacient si nejprve nedosáhne rukama na kolena, později se nemůže vůbec předklonit a u pozdního stadia páteř nabývá charakter zakřivené tuhé tyče. Může se objevit i bolest hrudníku a chronická těžká únava.

Lékaři dnes dokážou onemocnění správně diagnostikovat i ve včasných stadiích, a tedy ještě v okamžiku před vývojem definitivních rentgenových změn.

Pomáhá k tomu vyšetření na magnetické rezonanci, vyšetření na antigen HLA B27 a pak zjištění typických příznaků jako noční bolesti, ranní ztuhlost, zlepšení bolesti cvičením a naopak zhoršení v klidu, mimokloubní projevy zánětu na kůži, v očích apod.

„Pokud se tedy včas nasadí správná léčba, nemocní mají mnohem větší šanci na kvalitní život a zpomalení progrese onemocnění. Naopak přijde-li nemocný pozdě, může dojít k nevratnému poškození páteře a kloubů, které vede až u poloviny pacientů k invalidizaci.

Dalšími komplikacemi neléčeného zánětu je například zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění nebo osteoporóza. Neléčené onemocnění může vést i ke zkrácení délky života,” upozorňuje MUDr. Leona Procházková, PhD., z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Nedílnou součástí léčby této nemoci jsou i nefarmakologické přístupy v podobě pravidelného cvičení (nejlépe skupinové cvičení pod dohledem fyzioterapeuta, ale i každodenní cvičení doma), rehabilitace, řádné edukace pacienta i psychoterapie.

Z léků jsou pak doporučována nesteroidní antirevmatika, která především zmírňují bolest a ztuhlost a mají mírný protizánětlivý vliv. Jejich dlouhodobé užívání je však u části pacientů spojeno s výskytem nežádoucích účinků. Glukokortikoidy a chorobu modifikující léky zase ovlivňují jen periferní projevy onemocnění.

Lékaři mají naopak velmi dobrou zkušenost s biologickou léčbou, která začíná fungovat velmi rychle, a to již během 2–4 týdnů, zároveň je schopna ovlivnit jak postižení osového skeletu (odeznění bolesti zad, hrudníku, kyčlí), tak i periferní kloubní záněty a záněty úponů šlach. Zároveň si tato léčba poradí i s mimokloubními projevy v podobě očních zánětů, střevních zánětů či kožního onemocnění. Nemocný tak má velký předpoklad plnohodnotného života. Seznam center biologické léčby a více informací o onemocnění najdete na www.bolestkloubu.cz.

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Hlavní zprávy

Bolest zad – druhy, příčiny a vhodná léčba – Zdraví.Euro.cz

 • Bolest zad se ve většině případu objevuje na určité části páteře, rozlišujeme podle toho bolest v krční, hrudní nebo bederní oblasti.
 • Bolest zad patří mezi nejrozšířenější civilizační choroby, trápí hlavně seniory a dospělé, ale nevyhýbá se ani dětem.
 • Mezi nejčastější příčiny bolesti zad patří například nedostatek fyzické aktivity, sedavý způsob života, špatné držení těla, prochladnutí, namáhavé aktivity, obezita nebo stres.
 • Kromě bolesti svalů je typické také svalové napětí a ztuhlost, bolesti kloubů a hlavy, případně pocity brnění či pálení na postižených místech. Bolest zad může vystřelovat také do končetin.
 • Bolest zad se léčí prostřednictvím léků, jako jsou myorelaxancia, analgetika, sedativa nebo antirevmatika. Dále se používají masti, spreje a gely na bolest zad, dále také různé náplasti.
 • Proti bolesti zad pomáhá také správné cvičení. Vhodný pohyb byste ovšem měli konzultovat s rehabilitačním pracovníkem či fyzioterapeutem.
 • Bolest zad v těhotenství je zcela normální, je spojená s přibývající hmotností nastávajících maminek a také se změnami, které vyvolávají těhotenské hormony.

Bolesti zad patří mezi nejrozšířenější civilizační choroby, které trápí hlavně obyvatele vyspělých zemí.

Mohou se objevit v jakémkoliv věku a nejčastěji postihují oblast krční, hrudní nebo bederní páteře. Mezi hlavní příčiny patří nedostatek pohybu, sedavé zaměstnání, špatné držení těla, nadváha nebo příliš namáhavá aktivita, silné bolesti zad mohou ovšem doprovázet také jiná závažnější onemocnění.

V oblasti zad se kromě zádového svalstva nachází také páteř, která tvoří důležitou oporu lidského těla, drží hlavu i celý trup a umožňuje nám vzpřímený pohyb. Kvůli tomu zároveň patří mezi nejvíce zatěžované části těla, což se může projevit v podobě nepříjemných obtíží, jako je právě bolest v zádech.

Bolest zad patří mezi velice časté zdravotní komplikace a během života se s ní setká téměř každý člověk. Může se projevit kdykoliv, potýkají se s ní senioři, stěžují si na ni dospělí, ale ostrá bolest zad se bohužel nevyhýbá ani dětem. Tento problém byste rozhodně neměli podcenit, pokud se bolest opakuje nebo neustává, vyhledejte svého ošetřujícího lékaře.

Trápí vás nepříjemné bolesti zad?

Druhy bolesti zad

Ve většině případů se bolesti zad objevují pouze na určité části páteře, rozlišujeme tedy bolest v krční, hrudní nebo bederní oblasti.

Pacienty trápí především bolest zad v křížové oblasti, která je spojená s křečí zádových svalů, či nepříjemná bolest zad mezi lopatkami.

Tyto komplikace se objevují při pohybu nebo během dlouhého stání a často se pojí s poruchami hybnosti.

Bolesti zad můžeme rozdělit na akutní a chronické. Akutní bolest zad se většinou soustředí do jednoho místa, bývá způsobena přetížením svalů nebo vzniká při výhřezu ploténky a obvykle do 3 týdnů vymizí. Chronická bolest zad naopak často trvá déle než 6 měsíců. Způsobuje ji ochabnutí zádových svalů, což vede k omezení hybnosti těla a brnění končetin.

Dále rozlišujeme:

 • Prosté, nespecifické bolesti zad
 • Neuropatické bolesti zad
 • Bolesti zad způsobené poraněním
 • Bolesti zad vyvolané závažným onemocněním páteře (zánět, infekce, nádor)

Prosté bolesti zad mají mechanický původ, jako je například časté přetěžování či špatné držení těla. Příčinou může být také natažení nebo natržení svalových vláken či vazivových úponů. Co se týče neuropatické bolesti zad, ta je způsobená postižením nervových kořenů (výhřezy plotének, útlak nervu) a často vystřeluje do dolních končetin.

Příčiny bolesti zad

Bolesti zad mohou mít celou řadu různých příčin. Mezi ty nejčastější patří:

 • Nedostatek fyzické aktivity
 • Sedavý způsob života
 • Špatné držení těla
 • Prochladnutí
 • Příliš namáhavá aktivita
 • Obezita a nadváha
 • Úraz
 • Stres
 • Ploché nohy
 • Jiné onemocnění

Bolest zad dole často souvisí se svalovými křečemi, případně s natažením svalů a vazů. Může k tomu dojít například v důsledku rychlého ohýbání, zvedání a nošení těžkých předmětů nebo sezení ve shrbené poloze.

Bolest horní části zad je obvykle způsobena podrážděním oslabených svalů, různými zraněními či přetěžováním při pohybu. U žen se v průběhu menstruace objevuje také bolest zad v oblasti ledvin.

Bolesti zad často signalizují také jiné zánětlivé onemocnění nebo dokonce nádor. Tyto komplikace mohou být projevem různých nemocí, jako jsou například:

Další projevy bolesti zad

Bolest v zádech se pojí s celou řadou dalších projevů. Typická je prostá bolest svalů, dále svalové napětí a ztuhlost, bolesti kloubů a hlavy, případně pocity brnění či pálení. Pokud dojde k porušení nervů, bolest zad se pojí také s poruchami hybnosti a citlivosti končetin.

Intenzita bolesti zad se odvíjí od vyvinuté námahy, rozsah projevů se pohybuje od tupé bolesti až po ostrou bodavou bolest, která pacientům znemožňuje jakýkoliv pohyb. Bolest je buď lokalizovaná, nebo se šíří do okolí postiženého místa. Lidem znepříjemňuje život například bolest zad vystřelující do nohy.

Jak ulevit od bolesti zad?

Bolest zad může být projevem závažnějšího onemocnění, rozhodně byste ji proto neměli podceňovat. Pokud lékař neodhalí žádnou vážnější příčinu, alespoň vám doporučí vhodný způsob léčby. Bolesti se nejčastěji zmírňují prostřednictvím různých léků a rehabilitací.

Léky na bolest zad

 • Myorelaxancia
 • Analgetika
 • Sedativa
 • Antirevmatika

Pacienti mohou využít také různé lokální formy léčby, jako je například mast na bolest zad, gely či spreje s obsahem přírodních či syntetických účinných látek. Kromě toho jsou dostupné také náplasti na bolest zad, které mají hřejivý účinek a tlumí bolest pomocí svalového uvolnění nebo prostřednictvím protizánětlivých látek. Dalším způsobem farmakologické léčby mohou být různé obstřiky v okolí postižených míst.

Pokud je stav pacienta vážný, lékaři doporučují klid na lůžku až do té doby, než se dostaví úleva od bolesti (obvykle 2‒4 dny).

Když poté akutní fáze odezní, je vhodné zaměřit se na rehabilitaci a fyzikální terapii v podobě suchého tepla a cvičení.

Někdy ovšem musí lékaři přistoupit k chirurgickému zákroku a jestliže je příčinou bolesti zad jiné onemocnění, léčbu je nutné zaměřit právě na tyto komplikace.

Domácí léčba

Dejte stop bolesti zad také pomocí různých bylinek a babských rad. Pomáhají třeba koupele z rozmarýnu či smrkového jehličí, úlevu může přinést ale i třezalkový olej. Na bolavá záda se také doporučuje dvakrát týdně přikládat zázvorový obklad.

Cviky na bolesti zad

Pokud přemýšlíte, co na bolest zad dále pomáhá, odpověď je rozhodně zdravý pohyb. Když lidé pociťují bolest, přirozeně se snaží co nejméně namáhat. Udržování zdravého životního stylu je ovšem jeden z nejlepších způsobů, jak bolest překonat. Pohyb navíc pomáhá zabránit zatuhnutí a udržuje svalovou sílu.

Ještě než začnete s jakýmkoliv cvičením, měli byste vyhledat rehabilitačního pracovníka či fyzioterapeuta. Pouze oni vám mohou poradit, které cviky jsou pro vás vhodné a které by vám naopak mohly ublížit. Správné držení těla můžete podpořit také díky józe nebo pilates, stačí ale i obyčejná chůze nebo třeba plavání.

Bolest zad v těhotenství

U nastávajících maminek jsou bolesti zad zcela normální.

Těhotenské hormony totiž vyvolávají změny v pánvi a kloubových strukturách, ženy nabírají na hmotnosti a postupně dochází k velkému přetížení v oblasti páteře.

Záda bolí v každé pozici, maminky nemohou spát a kvůli typickému pocitu ztuhlosti se jim také těžko vstává. Před porodem jsou bolesti zad obvyklé, pokud ovšem dojde také ke krvácení z pochvy, hrozí riziko potratu.

Bolest zad u dětí

Bolesti zad se nevyhýbají ani těm nejmenším. Správné zakřivení páteře se vyvíjí teprve v průběhu motorického vývoje dítěte, a proto je důležité žádnou fázi neuspěchat ani vývoj nebrzdit nevhodným zacházením. Mezi nejčastější problémy patří špatné držení těla. Je proto dobré dát si pozor na tyto věci:

 • Dlouhé sezení ve škole nebo u počítače
 • Špatná poloha hlavy při používání telefonů a tabletů
 • Příliš těžké nebo zcela nevhodné aktovky
 • Nevhodná obuv
 • Nadváha
 • Nedostatek pohybu
 • Sporty, které tělo nezatěžují rovnoměrně

Bolest zad a prevence

Kromě pravidelného pohybu a cvičení je vhodnou prevencí také eliminace nepříznivých vlivů, kam patří například nepřiměřená tělesná hmotnost a špatné stravovací návyky, nesprávná matrace či obuv omezující přirozený pohyb. Dále je důležité dbát na správné držení těla. Pokud trávíte hodiny u počítače, nezapomeňte si správně nastavit výšku monitoru a zvolit kvalitní židli.

LEXIKON ZDRAVÍ: Poznejte nejčastější příčiny bolesti bederní páteře!

Je tvořena 5 bederními obratli. Typické je pro ni esovité zakřivení vpřed neboli lordóza. Bolesti beder velmi často souvisí s vnitřními orgány, a to zejména u žen. Je nejvíce zatěžovanou částí páteře, neboť nese váhu celého těla a dochází tu k přenosu pohybu z nohou na trup, při stání, chůzi nebo běhu.

Zajímavé:  Obnova Zdraví Koncentrací Na Čísla?

PŘÍČINYDegenerace meziobratlových ploténekProjevuje se hlavně u starších lidí.

Ploténky se nacházejí mezi jednotlivými obratli a mají za úkol hlavně tlumit nárazy, kterým je páteř vystavena při vzpřímeném pohybu.

S věkem se ploténky obrušují – degenerují a jejich schopnost tlumit nárazy se omezuje. Obratle se přibližují více k sobě a může dojít k útlaku některých nervů, což může působit bolest v bedrech.

Svalová nerovnováhaU mladších lidí jsou bolesti beder spojeny s přetížením svalů, které fungují jako stabilizátory trupu a jsou klíčové pro udržení trupu ve vzpřímené poloze ve stoje a vsedě. Příčinou je špatné držení těla, pohybové stereotypy a nadváha.

Podráždění sedacího nervuPro tento problém zlidověly názvy jako ústřel, ischias nebo lumbago. Většinou jej vyvolá prudký pohyb nebo otočení, zvedání těžkého břemene, někdy je spouštěčem zánět sedacího nervu. Jde o prudkou bolest vyvolanou stažením svalů beder, což výrazně omezuje pohyb.

Onemocnění vnitřních orgánůGynekologické potíže u žen nebo onemocnění ledvin se často projeví i bolestmi v bedrech. Rozpoznat ledvinové obtíže nebývá jednoduché, otestujete se tak, že zatlačíte na bolestivé místo na bedrech a pak tlak rychle povolíte. Pokud máte problémy s ledvinami, ucítíte tupou bolest vycházející zevnitř.

PROJEVY1. Při přetížení svalů páteře se jedná o bolesti, které jsou sice nepříjemné a obtěžující, ale nijak výrazně neomezují pohyblivost páteře. Bedra nejčastěji bolí při dlouhém stání, nebo sezení, ráno se svaly beder zdají být ztuhlé a bolí více, přes den to většinou tak říkajíc rozchodíte.

2. Horší bolesti vznikají při kloubních blokádách a při ústřelu. Tak jde o akutní bolest způsobenou nepředvídaným pohybem. Stává se, že páteř v daný moment nejde vrátit do původní polohy, tedy nemůžete se narovnat. Bolest může vystřelovat i do hýždí, stehen či boků, nebo do hrudníku.

PREVENCE1. Opět je jako nejlepší prevence doporučeno pravidelné cvičení, a to alespoň 10 minut 2x denně. Důležité jsou hlavně břišní svaly. Vhodné je k tomu například pilates nebo balantes, kde vás mimo jiné naučí i správně dýchat.

3. Vyvarujte se zvedání těžkých břemen, nechte si pomoci například se zavazadly aj.4. Pokud budete spodní část zad udržovat v teple, vyhnete se jak jejich bolestem, tak zánětům močového ústrojí a ledvin.

LÉČBA1. V akutním stavu je doporučen klid na lůžku, suché teplo a analgetika. Jakmile akutní bolesti odezní nebo se mírní, je potřeba zahájit další terapii.

2. Je potřeba vyhledat fyzioterapeuta nebo lékaře, který odhalí příčinu bolesti a pak zahájí vhodnou terapii. Může jít o masáže na uvolnění svalů, manipulace za účelem vrácení obratlů a kloubů do původní polohy, posilovací cvičení atd. Možná je i doplňková terapie pomocí laserů nebo infračerveného záření.

ALTERNATIVNÍ LÉČBAKapustaObklad z kapustových listů pomáhá při bolestech zad v bederní a křížové oblasti. Čerstvé listy kapusty naklepeme, přiložíme na postižené místo, převážeme a necháme působit přes noc. 

BramboryHorký bramborový zábal působí na uvolnění ztuhlých svalů. Uvařte šest brambor, horké je zabalte do pleny či utěrky, přes látku rozmačkejte vidličkou nebo lžící a vše přiložte na bolavé místo.

Proti bolesti beder pomohou protažení, správné vstávání i dechová cvičení

Nejčastější příčinou vzniku bolesti v dolní části zad je svalová nerovnováha, která je způsobena přetížením svalů, jež fungují jako stabilizátory trupu. Na vině bývá velmi často špatné držení těla, nesprávné sezení, pohybové stereotypy, ale také nadváha.

Nejlepší metodou, jak tyto potíže odstranit, je pravidelné speciální cvičení. „Pokud chceme ovlivnit bolesti v dolní části zad, musíme si uvědomit, že s bedry velmi zásadně souvisí i oblast pánve, aktivita pánevního dna a také bránice, ovšem stejně důležité je i postavení a svalová hra v oblasti kyčelního kloubu,“ vysvětluje hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky Iva Bílková.

„Proto se také samotné cvičení neodehrává pouze v bedrech a břišním svalstvu, ale je nutné upravit celkové postavení zad a kyčelních kloubů,“ dodává s tím, že každé, i malé protažení vsedě nebo vestoje, je přínosem. Na svá záda bychom neměli zapomínat ani v noci během spánku.

Jak si lehnout a spát

Proti bolestem bederní páteře, které nás sužují ve dne, pomáhá noční spánek na břiše, při kterém dochází k vyrovnání tlaků v meziobratlových ploténkách páteře.

„Je-li bolest v bedrech natolik silná, že člověka budí i v noci, může si ulevit bederním pásem, snadno ho simuluje i stočená mikina nebo deka uvázaná kolem beder, která zachovává napřímení páteře v bedrech i při lehu na boku nebo na zádech,“ radí fyzioterapeutka.

„Obzvlášť pozice na zádech bez podložení je pro bolestivou bederní páteř nevhodná, protože při ní dochází k otevírání prostoru mezi obratli na zadní straně zad, zatímco na břišní straně se obratle přibližují. Tím spíš, máme-li měkkou matraci,“ upozorňuje.

Jak vzniká akutní blokáda bederní páteře a co nám uleví?Odpovídá Mgr. Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky v Praze Akutní blokáda, které se lidově říká houser, hexenšus, ústřel či ischias, bývá vyvolaná nevhodným pohybem či polohou. Nejčastěji ji způsobuje předklon s rotací (otočením) trupu, zvednutí těžkého břemene nebo zánět sedacího nervu. Nemalý vliv na vznik akutní bolesti mají i výkyvy teplot a směr větru. Lidé popisují, že je „ofoukl“ průvan nebo že po sportu, kdy byli zpocení a rozehřátí, prochladli.  Výbornou technikou proti akutní blokádě kolem beder je snadný záklon v oblasti bederní páteře. Cvik se provádí vestoje s dlaněmi opřenými o bedra a prsty směřujícími dolů k hýždím. V této poloze je třeba co nejvíce zaklonit trup včetně hlavy dozadu. Dalšími jednoduchými cviky, které ulevují při dlouhém sedu a bolesti zad, jsou jednoduché spojení dlaní za zády, kdy stále držíme vzpřímený sed bez prohnutí zad a odlepení sedacích kostí od podložky, nebo kroužení celých paží vestoje na jednu a druhou stranu. 

„Nedoporučuji leh na břiše a navíc s vysokým polštářem tehdy, kdy se přidávají i bolesti krční páteře. V takovém případě je mnohem vhodnější vložit polštář místo pod hlavu pod polovinu hrudníku a rameno strany, k níž máte otočený obličej. Tím budete mít odlehčenou jak bederní, tak i krční páteř. Dobrou variantou je i skrčení nohy na straně obličeje,” dodává Iva Bílková.

Nejméně vhodnou polohou pro spánek při bolestech kterékoliv části páteře je pozice v klubíčku.

Začněte hned po probuzení

Na správné držení těla bychom měli dbát už od okamžiku, kdy ráno otevřeme oči a chystáme se vstát. „Každodenním správným posazením na posteli působíme preventivně proti nepříjemným bolestem páteře a každý by se ho měl naučit jako zažitý pohybový stereotyp, zejména pokud už ho bedra akutně bolí,“ doporučuje fyzioterapeutka.

Začněte metodou Aloise Brüggera pro správné posazení na posteli: V lehu na zádech pokrčte nohy v kolenou. Přetočte se na levý bok, spusťte nohy z postele a zároveň se pomocí zapření o pravou ruku a levé předloktí posaďte.

Máte sedavé zaměstnání?

Pak začněte pracovní den dechovým cvičením. Provádět byste je měli ve správném sedu, tedy žádné vysouvání brady dopředu, hrbení, choulení se do židle nebo sed s nohou přes nohu. Ruce položte na stehna dlaněmi dolů, hlavu mějte částečně uvolněnou, držte ji tak, abyste měli pocit, jako by se vznášela. 

To umožňuje uvolnění meziobratlových plotének a svalů potřebných pro správné brániční dýchání. Dýchejte nosem s kratším nádechem do spodní části břicha, do stran pod žebra a od beder, jako byste chtěli z pasu vytvořit široký soudek.

 • * Cviky na protažení zad by měly jít spíše do záklonu a úklonu než do předklonu, ke kterému páteř shrbeného člověka tíhne 
 • * Lokálně lze použít i hřejivé náplasti, například s obsahem kapsaicinu, což je hlavní pálivá složka paprik. 
 • * Úlevu bedrům přinesou i speciální pomůcky jako bederní opěrky nebo polštáře. 

* Gynekologické potíže u žen nebo onemocnění ledvin se často projeví i bolestmi v bedrech. Rozpoznat ledvinové obtíže nebývá jednoduché, otestujete se tak, že zatlačíte na bolestivé místo na bedrech a pak tlak rychle povolíte. Pokud máte problémy s ledvinami, ucítíte tupou bolest vycházející zevnitř. * V případě, že bolest neustoupí, obvykle po dvou až čtyřech dnech, je nutné navštívit lékaře.

Mimochodem, dechová cvičení vám pomohou i po pracovním dni. Uvolňují spodní část zad, otevírají hrudník, zvětšují prostor pro pohlavní orgány, ledviny a močový měchýř.

Uleví i příroda

K uvolnění využijte koupele. Ideální je přidat do lázně speciální aromatické směsi ze stoprocentních esenciálních olejů a výtažků z bylin. Vynikající je rozmarýnová, arniková nebo jehličnanová koupel. 

Při jemné uvolňující masáži svalových úponů kolem páteře vám skvělou službu prokáže třezalkový olej, který odstraňuje bolesti páteře a dokáže uvolnit a regenerovat meziobratlové ploténky. Využít jej můžete i tak, že jím postižené místo namažete, přikryjete potravinářskou fólií a ručníkem, čímž získáte blahodárný obklad.

„Ulevit od bolesti pomohou éterické oleje s analgetickými účinky jako levandule, heřmánek, máta nebo hřebíček. Používejte je smíchané do masážní směsi s mandlovým nebo makovým olejem, ať už k automasáži bolestivých míst nebo k celkové aromaterapeutické masáži, která navíc pomůže uvolnit stres a napětí,“ radí aromaterapeutka Adéla Zrubecká ze společnosti Nobilis Tilia.

„K prohřátí také pomůže rostlinný olej tamanu. Přestože jeho vůně není všem příjemná, tvoří velmi účinnou složku masážních směsí či balzámů. V kombinaci s hořčičným olejem, rozmarýnem a jalovcem pomůže rozproudit stagnující energii v místech bolesti a napětí,“ uzavírá aromaterapeutka.

Lehněte si na břicho, nohy natažené, zvedněte hlavu a při výdechu se vzpírejte na pažích a s nádechem se pomalu pokládejte na břicho. Pak si odpočiňte, klidně se položte na pár vteřin na břicho a hlavu si položte na podložku. Cvik opakujte alespoň pětkrát, ale podle potřeby si vždy odpočiňte a nikam se nehoňte! Vzpírání musí vycházet od paží a svaly podél páteře, hýždí a stehen musí být dokonale uvolněné.Vleže na zádech spojte plosky nohou k sobě a přitáhněte k hýždím. Kolena nechte volně spadnout směrem ven. Vzpažte dlaněmi k sobě (můžete je ale také volně položit na podbřišek a vnímat pohyb břicha při dechu). Lopatky mějte celou plochou položené. Soustřeďte se na dech a vědomě uvolňujte oblast pánve a kyčlí. Pokud je vám pozice nepříjemná, podložte si kolena dekou nebo ručníkem. V lehu na zádech pokrčte kolena a přitáhněte je k hrudníku. Dlaně položte na kolena a s výdechem přitáhněte ke kolenům i hlavu. V poloze vydržte několik nádechů a výdechů a zkuste se také malinko rozhoupat ve směru páteře. Cvikem protahujete a při houpání současně jemně masírujete svaly podél páteře. V kleku na patách oddalte kolena od sebe a opřete čelo o zem. Ruce můžete nechat natažené na zemi před sebou, pokud možno předloktí položená na zemi, případně ruce položte podél těla. V pozici zvolna dýchejte, s nádechem se snažte co nejvíce rozevřít hrudník. 

Článek vyšel v červnovém čísle měsíčníku Zdraví.

Zdraví, Anna Němcová

Cviky při bolestech beder a kříže

Bolesti v oblasti dolní bederní páteře a kříže jsou vzhledem k dnešnímu stylu života stále častějším problémem. Často jsou tyto bolesti mírné, nijak významně neomezující, a proto je přecházíme.

Ale musíme brát na vědomí, že i tyto, ze začátku mírné obtíže, jsou pro nás důležitou informací o tom, že dochází k přetěžování a tím pádem i poškozování určitých struktur.

Je potřeba udělat vše proto, aby k opětovnému přetěžování nedocházelo.

Důsledkem ignorování těchto varovných signálů, totiž dochází k progresi přetěžování, což má za důsledek postupné degenerativní poruchy na páteři, které se již projevují velmi nepříjemnými bolestmi a vedou k zásadnímu omezení pohyblivosti páteře. Naším cílem, je popsat Vám příklady základních cviků na odstranění bolestí v bederní a křížové části páteře a zároveň by měl být i návodem na prevenci těchto potíží.

Pokud chceme ovlivnit bolesti v dolní části zad, musíme si uvědomit, že s bedry velmi zásadně souvisí i postavení v oblasti pánve, aktivita pánevního dna, aktivita bránice, ale stejně důležité je i postavení a svalová hra v oblasti kyčelního kloubu. Proto se také samotné cvičení neodehrává pouze v bedrech a břišním svalstvu, ale je nutné upravit celkové postavení zad a kyčelních kloubů. Je důležité brát v úvahu, že čím déle jsme záda ignorovali a přecházeli jejich varovné signály, tak tím déle bude trvat regenerace.

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření.

Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.

Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert.

MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).

Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

7 překvapivých důvodů, proč vás bolí záda, a co s tím

 • Bolest je způsob, jakým se vám vaše tělo snaží říci, že je něco v nepořádku. Když se bavíme o bolesti zad, příčina může být často zřejmá. Pravděpodobně vás bolí, protože jste nedávno zvedali tu těžkou tašku nebo jste spali na špatné matraci. Někdy ale může být bolest záhadou. Pokud se ale jen trošku zamyslíte, můžete přijít na to, co znamená, a když tak učiníte, může se vám podařit vyřešit i větší problémy.
 • Nejste asi překvapeni, když jste se dozvěděli, že stres může vyvolat napětí v krčních svalech a v horní části beder. Stres může také způsobit křeče v zádových svalech nebo svalové uzly. Špatná zpráva ale je, že jakmile se budete stresovat tím, co způsobuje vaši bolest zad, záda vás budou bolet o to víc – jak říká Ada Stewart, fyzioterapeutka ze zdravotnického střediska v Jižní Karolíně. Pokud máte podezření, že vám stres doslova ubližuje, zkuste do svého života zapojit některé relaxační metody, jako jsou jóga nebo meditace. 7 způsobů, jak snížíte krevní tlak za 10 minut! Bez léků a přírodní cestou
 • “Pokud trávíte u telefonu, tabletu nebo počítače několik hodin denně a bolí vás záda, trpíte tím, čemu říkáme syndrom esemeskového krku,” říká Scott Gallant, fyzioterapeut.  “Pokud máte většinu dne skloněný krk a kulatá záda, přidáváte vaší páteři skoro 30 kilogramů váhy navíc. Pokud se od telefonu ani tak nemůžete odtrhnout, zkuste ho mít alespoň ve výši očí,” dodává lékař. Potřebujete povzbudit imunitu? Pomůže vám hudba i líbání
 • Čtyři cviky do kanceláře, které nám podle terapeutky protáhnou záda • VIDEO: Hana Dvořáčková V případě, kdy máte sedavou práci nebo prostě jen pár hodin sedíte nevhodně, může to způsobit silné bolesti zad. “Špatné držení těla může způsobovat bolesti v zádech, protože zvyšujete tlak nebo napětí vůči kostem, vazům, kloubům a meziobratlovým ploténkám,” říká Stacey Pierce-Talsma, předseda a profesor Osteopatické manipulační medicíny na Univerzitě Touro v Kalifornii.Výpověď asi není to správné řešení, ale můžete začít sedět správně. Měli byste držet předloktí rovnoběžně s podlahou, hlavu v souladu s trupem, chodidla rovně položená na podlaze nebo na opěrce nohou, záda plně podepřena a stehna paralelně s podlahou. Vše by mělo být popsáno ve Zprávě o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Mýty o klíšťové encefalitidě vás mohou stát zdraví. Nevěřte jim!
 • To už asi dávno víte. Ale možná jste nevěděla, že tento malý uzlíček štěstí si pěkně zahrává se zdravím vašich zad. “Téměř 80 procent novopečených maminek trpí bolestí zad pramenící ze stresu během těhotenství a z návyků spjatých s péčí o dítě,” shodují se lékaři. “Například držení a kolébání dítěte pouze na jednom boku vede k svalové nerovnováze, která ovlivňuje přirozenou křivku páteře.” Pokud byste mohla trpět těmito problémy, snažte se uvědomovat si svou pozici těla, průběžně posilovat zádové svalstvo a dítě střídavě nosit na obou stranách těla. Poznáte, že máte málo železa? A kolik ho skutečně potřebujete?
 • Jak se zbavit faldíku na zádech? Posilujte! • VIDEO: Adam Balažovič Vše v těle je propojeno, a pokud se kdekoliv jinde vašemu tělu nedostává dostatek svalové podpory, můžete trpět bolestí zad. Pokud máte ochablé břišní svaly nebo jiné svaly nevykonávají svou práci, může to mít špatný dopad na zbytek vaší stavby těla. “V tomto případě dělá páteřní svalstvo více práce, než by mělo. Přirozeně se snaží udržet páteř ve správné rovině a podporovat její správný pohyb,” říká Robert Herbst, osobní trenér v New Yorku. Pokud máte podobné problémy, zkuste navštívit fyzioterapeuta, abyste společně identifikovali a napravili specifické nerovnováhy ve vašem těle.
 • Meziobratlová ploténka působí jako tlumič nárazů. V průběhu času mohou ploténky praskat nebo přirozeně stárnout. Ploténky se opotřebovávají určitými pohyby nebo se mohou rychleji ničit kvůli rodinné anamnéze onemocnění. Ne vždy to způsobuje bolest, ale pokud se tak stane, je to velice nepříjemné. Pokud trpíte degenerací plotének, navštivte lékaře. Kdy mám nárok na lázně a je to celé opravdu zdarma?
 • Pankreatitida, vředy, nebo dokonce infekce ledvin můžou způsobit bolest, která vystřeluje do zad. I rakovina může způsobit bolest zad. Bolest může být způsobena například i infekcí nebo osteomyelitidou, infekcí páteře.Některé tyto bolesti se vyřeší samy během šesti týdnů. Pokud se vaše bolesti zhoršují nebo se nelepší, měli byste navštívit lékaře. Lékaře byste měli navštívit, pokud je vaše páteř v určitých místech příliš měkká nebo pokud jste spadli nebo prožili nějaké trauma. Pokud se kvůli bolesti zad nemůžete pohybovat, určitě navštivte lékaře. Správné dýchání: Jak mít zdravá záda i pěkné břicho? Návod od odbornice

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector