Preventivní prohlídka – Vše o zdraví

O zdraví 28. 11. 2012 | JRA

I když tento druh zdravotní péče mnozí z nás podceňují, pravidelné preventivní prohlídky představují výrazného pomocníka v boji proti různým nemocem. Pokud přesně nevíte, na co vše máte nárok, kdy a co absolvovat, poradíme vám.

I když tento druh zdravotní péče mnozí z nás podceňují, pravidelné preventivní prohlídky představují výrazného pomocníka v boji proti různým nemocem. Pokud přesně nevíte, na co vše máte nárok, kdy a co absolvovat, poradíme vám.

Obsah a frekvence preventivních prohlídek se liší v závislosti na věku a pohlaví. Nás zde bude zajímat především dospělá populace obou pohlaví. Legislativně upravuje preventivní prohlídky vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Obecně není itinerář preventivních prohlídek vůbec složitý, dospělé osoby by měli chodit 1x za dva roky k praktickému lékaři, 2x do roka ke stomatologovi a ženy navíc 1x ročně ke gynekologovi. Na preventivní prohlídce vám pak lékař provede všechna předepsaná vyšetření. Podrobnější informace shrnuje následující přehled.

19–35 let

 • 1x za dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
 • 2x ročně stomatologické vyšetření
 • Ženy navíc 1x ročně preventivní gynekologická prohlídka
 • 1x za dva roky orientační chemické vyšetření moče
 • V 18 a ve 30 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
 • V 18 letech kontrola glykémie
 • Ženy navíc od 25 let klinické vyšetření prsů (při pozitivní rodinné anamnéze)

35–50 let

 • 1x za dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
 • 2x ročně stomatologické vyšetření
 • Ženy navíc 1x ročně preventivní gynekologická prohlídka
 • Každé 2 roky orientační chemické vyšetření moče
 • Ve 40 a 50 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
 • Ve 40 letech a dále každé dva roky kontrola glykémie
 • Ve 40 letech a pak 1x za čtyři roky vyšetření EKG
 • Ženy navíc od 45 let a pak 1x za dva roky mamografické vyšetření

50 a více let

 • 1x za dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
 • 2x ročně stomatologické vyšetření
 • Ženy navíc 1x ročně preventivní gynekologická prohlídka
 • Ženy navíc každé dva roky mamografické vyšetření
 • Od 50 do 55 let 1x za rok test okultního krvácení ve stolici
 • Od 55 let 1x za dva roky test okultního krvácení ve stolici
 • Od 55 let a dále každých deset let endoskopické vyšetření střev
 • v 60 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi

Mohlo by vás také zajímat: Preventivní prohlídka - Vše o zdraví Preventivní prohlídka - Vše o zdraví Preventivní prohlídka - Vše o zdraví Další článek

Preventivní prohlídky hrazené z veřejného pojištění

Co všechno můžete realizovat bez vlastní úhrady z veřejného zdravotního pojištění? Na jaké preventivní prohlídky máte nárok? Dozvíte se nejen to, v jakém období života a kolik prohlídek můžete u různých lékařů podle jejich zaměření absolvovat. Vysvětlíme vám, jaká konkrétní vyšetření jsou pro vás v rámci prohlídek připravena (samozřejmě opět plně hrazená zdravotním pojištěním) apod.

Kompletní přehled obsahu preventivních prohlídek u dětí i dospělých upravuje vyhláška o preventivních prohlídkách č. 70/2012 Sb.

Preventivní prohlídky / věk 0-1  1-2  3-14  15-17  18-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 a více
Prev. prohlídka u prak. lékaře pro děti a dorost 9x za rok 1x za rok 1x za 2 roky
Preventivní prohlídka u praktického lékaře 1x za 2 roky
Preventivní prohlídka u stomatologa 1x za rok 2x za rok 1x + 1x za rok* (2x v průběhu těhotenství)
Preventivní prohlídka u gynekologa 1x za rok
 • * 1x preventivní prohlídka dle vyhlášky
  + 1x pravidelná prohlídka
 •    (nejdříve po 5 měsících od preventivní prohlídky)

Preventivní prohlídka - Vše o zdraví

Preventivní prohlídky / věk 18-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60
Vyšetření koncentrace celkového cholesterolu a tukových látek v krvi 1x v 18, 30, 40, 50 a 60 letech
Vyšetření glykemie (hladiny cukru v krvi) 1x v 18, 30 1x za 2 roky
Vyšetření EKG 1x za 4 roky
Speciální test na okultní krvácení ve stolici 1x za rok 1x za 2 roky
Screeningová kolonoskopie – na základě doporučení může nahradit speciální test na okultní krvácení ve stolici 1x za 10 let
Screeningové mamografické vyšetření prsu – u žen 1x za 2 roky
Vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace (vyšetření ledvin) u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi 1x za 4 roky

Díky všem

Děkujeme, že s námi vítězíte. 
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

Preventivní prohlídka - Vše o zdraví

VĚK OBSAH PROHLÍDKY
Obsah preventivních prohlídek od narození do 18 měsíců a) anamnéza a zjištění změn zdravotního stavu od poslední kontroly, kontrola očkování, b) fyzikální vyšetření včetně zhodnocení – zjištění hmotnosti, délky dítěte a obvodu jeho hlavy, interní vyšetření, vyšetření psychomotorického vývoje, c) poučení rodiče o výživě a režimu dítěte včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk.
První prohlídka Proběhne zpravidla do 2 dnů od propuštění z porodnice, pokud je to možné, tak v rodině. Obsahem prohlídky je kromě standardního vyšetření do 18 měsíců: a) posouzení sociálního prostředí dítěte, rodinné a těhotenské anamnézy, b) celkové fyzikální vyšetření, c) kontrola preventivního podání vitamínu K.
ve 14 dnech Obsahem prohlídky je kromě standardního vyšetření do 18 měsíců: a) zjištění výživy dítěte, b) zahájení preventivního podávání vitamínu D, c) doporučení odborného ortopedického vyšetření kyčlí mezi třetím až šestým týdnem věku.
v 6 týdnech Obsahem prohlídky je kromě standardního vyšetření do 18 měsíců: a) kontrola výsledku ortopedického vyšetření a kontrola preventivního podávání vitamínu D, b) orientační vyšetření zraku, zahájení očkování a plán dalšího očkování.
ve 3 měsících Obsahem prohlídky je kromě standardního vyšetření do 18 měsíců: a) kontrola preventivního podávání vitamínu D, b) kontrola očkování a plán dalšího očkování.
ve 4 až 5 měsících Obsahem prohlídky je kromě standardního vyšetření do 18 měsíců: a) orientační vyšetření zraku a sluchu, b) kontrola očkování a plán dalšího očkování.
v 6 měsících Obsahem prohlídky je kromě standardního vyšetření do 18 měsíců: a) kontrola preventivního podávání vitamínu D, b) kontrola vývoje chrupu a poučení rodičů o nutnosti registrace dítěte u zubního lékaře a jeho zapojení do pravidelných zubních prohlídek.
v 8 měsících Obsahem prohlídky je kromě standardního vyšetření do 18 měsíců orientační vyšetření zraku a sluchu.
v 10 až 11 měsících Obsahem prohlídky je kromě standardního vyšetření do 18 měsíců kontrola preventivního podávání vitamínu D.
ve 12 měsících Obsahem prohlídky je kromě standardního vyšetření do 18 měsíců: a) zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, b) kontrola preventivního podávání vitamínu D, c) zjištění velikosti fontanely, d) vyšetření zraku a sluchu, vývoje řeči a chrupu, e) informace o hygieně dutiny ústní, individuální zvážení celkového příjmu fluoridů a doporučení stomatologického vyšetření, f) kontrola očkování a plán dalšího očkování.
v 18 měsících Obsahem prohlídky je kromě standardního vyšetření do 18 měsíců: a) kontrola stavu velké fontanely, vývoje a stavu chrupu a vyšetření zraku a sluchu, b) posouzení psychomotorického vývoje se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociální chování dítěte s vyloučením poruch autistického spektra, c) kontrola očkování a plán dalšího očkování.
ve 3 letech a) prověření anamnézy, kontrola a plán očkování, b) zhodnocení psychosomatického vývoje, jemné a hrubé motoriky, sociálního chování a hygienických návyků, c) zjištění hmotnosti a výšky – zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů, d) kompletní fyzikální vyšetření, e) vyšetření očí a zraku, řeči, hlasu a sluchu, f) orientační vyšetření laterality a znalosti barev, g) vyšetření moči, krevního tlaku a pulzu, h) vyšetření dutiny ústní, i) vyšetření genitálu, j) poučení rodiče o výživě a režimu dítěte včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk.
v 5 letech a) zjištění hmotnosti a výšky – zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů, b) zhodnocení psychomotorického vývoje k předběžnému posouzení školní zralosti a vyšetření znalosti barev, c) kontrola hygienických návyků, d) doporučení audiometrického vyšetření sluchu.
v 7, 9 a 11 letech a) prověření anamnézy, b) kontrola a plán dalšího očkování, c) zjištění hmotnosti a výšky – zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů, d) kompletní fyzikální vyšetření, e) vyšetření moči, krevního tlaku a pulzu, f) vyšetření zraku g) vyšetření sluchu, řeči a hlasu, h) vyšetření dutiny ústní a chrupu.
ve 13 letech a) prověření anamnézy, b) kontrola a plán dalšího očkování prevence karcinomu děložního čípku, c) zjištění hmotnosti a výšky – zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů, d) kompletní fyzikální vyšetření, e) vyšetření moči, krevního tlaku a pulzu, f) vyšetření zraku a barvocitu, g) vyšetření sluchu, řeči a hlasu, h) vyšetření dutiny ústní a chrupu, i) zhodnocení psychosociálního vývoje a motorických dovedností, h) vyšetření krevních tuků při rodinné zátěži.
v 15 letech a) celkové vyšetření a aktualizace anamnézy, kontrola očkování, b) zjištění hmotnosti a výšky – zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů, c) kompletní fyzikální vyšetření, d) vyšetření moči, krevního tlaku a pulzu, e) vyšetření zraku, sluchu, řeči, hlasu, f) vyšetření dutiny ústní a chrupu, g) celkové zhodnocení stavu a vývoje.
v 17 letech a) doplnění anamnézy, kontrola očkování, b) zjištění hmotnosti a výšky – zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů, c) kompletní fyzikální vyšetření, d) vyšetření moči, krevního tlaku a pulzu, e) vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu, f) vyšetření dutiny ústní a chrupu, g) poučení o chráněném sexu.
před dovršením 19 let Obsah prohlídky je stejný jako v 17 letech, navíc je provedeno závěrečné zhodnocení zdravotního stavu před ukončením péče.
Zajímavé:  Kokosový Olej Pro Zdraví?

Stejně důležité jako pravidelné prohlídky je i dodržení doporučených očkování. Očkovací kalendář naleznete zde.

Preventivní prohlídky u dospělých plně hrazené ZP 211

Všeobecné preventivní prohlídky u praktického lékaře

Provádí se 1x za dva roky (po uplynutí 23 měsíců). Týká se všech od 18 let, resp. nejpozději při dovršení 19 let se musí každý zaregistrovat u praktického lékaře pro dospělé.

Obsahem prohlídek je doplnění anamnézy, lékař/ka zjišťuje onemocnění v rodině, dřívější onemocnění, pracovní zatížení, návyky a předpokládaná zdravotní rizika. Zkontroluje očkování proti tetanu, případně jiná očkování.

Prohlídka je zaměřená na kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti, vyšetření moči, orientačního vyšetření zraku, sluchu a kůže. Součástí je i onkologická prevence zaměřená na zhodnocení rizik z hlediska rodinné, pracovní i osobní anamnézy.

Při podezření na onkologické onemocnění nebo při pozitivní rodinné anamnéze se provádí vyšetření per rectum, u mužů klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let klinické vyšetření prsu, a to spolu s poučením o samovyšetření.

Vyšetření koncentrace celkového cholesterolu a tukových látek v krvi Provádí se při první všeobecné preventivní prohlídce a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech.
Vyšetření glykemie Provádí se při první všeobecné preventivní prohlídce a dále ve 30 letech a od 40 let ve dvouletých intervalech.
Vyšetření EKG Provádí se ve 40 letech a dále ve čtyřletých intervalech.
Speciální test na okultní krvácení ve stolici Provádí se od 50 do 55 let v jednoročním intervalu, od 55 let ve dvouletém intervalu. Od 55 let je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let.
Mamografické vyšetření prsu – u žen Provádí se ve 45 letech a dále ve dvouletých intervalech, vyšetření probíhá na základě doporučení gynekologa či praktického lékaře.
Vyšetření funkce ledvin Provádí se od 50 let ve čtyřletých intervalech, laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi.
Preventivní vyšetření u očního lékaře Provádí se od 45 do 61 let ve čtyřletých intervalech, slouží k včasnému záchytu bezpříznakových očních onemocnění (zelený zákal, šedý zákal, makulární degenerace, cukrovka, vysoký krevní tlak).

Zubní preventivní prohlídky

Obsahem zubní preventivní prohlídky u dospělých, která se provádí 1x ročně, je vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, onkologická prevence a poučení o správné hygieně dutiny ústní.

U těhotných žen se prohlídka provádí 2x v průběhu těhotenství.

Gynekologické preventivní prohlídky

Obsahem gynekologické preventivní prohlídky, která se provádí v 15 letech a dále 1x ročně je aktualizace rodinné, osobní a pracovní anamnézy, klinické vyšetření prsů od 25 let při pozitivní rodinné anamnéze na zhoubný nádor prsu, prohlídka kůže a palpační vyšetření mízních uzlin v oblasti pohlavních orgánů, vyšetření v zrcadlech a provedení kolposkopického vyšetření (neprovádí se u virgo žen), odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému či dalšímu vyšetření (neprovádí se u virgo žen), palpační bimanuální vyšetření (při nejasném výsledku doplnění vyšetření vaginální ultrazvukovou sondou), nácvik samovyšetření prsů při první prohlídce, u žen od 45 let doporučení k provedení screeningového mamografického vyšetření, které se dále provádí ve dvouletých intervalech, u žen od 50 do 55 let speciální test na okultní krvácení ve stolici, který se provádí v jednoročním intervalu, od 55 let ve dvouletém intervalu. Od 55 let je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let.

Nezapomínejte! Jako klienti ZP211 můžete využít příspěvek na nehrazené preventivní prohlídky z našeho Fondu prevence

co má zahrnovat preventivní prohlídka – VZP ČR

Jak často se má dělat při preventivní prohlídce u praktického lékaře EKG? Předpokládal jsem, že mi ho udělá, ale prý je to zbytečné, když jsem na něm byl loni – to jsem měl přechodně nějaké potíže, ale EKG bylo v pořádku.

Na vyšetření EKG má pacient v rámci všeobecné preventivní prohlídky u praktického lékaře nárok ve 40 letech a pak každé 4 roky. Tak to stanoví vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 70/2012 Sb.

Při preventivní prohlídce má ale lékař zkontrolovat a zhodnotit výsledky vyhláškou předepsaných vyšetření, a pokud nebyla v předepsaných termínech provedena, má tato vyšetření zajistit.

Proto jestliže jste absolvoval v loňském roce vyšetření EKG s negativním výsledkem (tj. že vše je v pořádku) a váš praktický lékař má tento výsledek k dispozici, není důvod vám EKG dělat znovu v rámci preventivní prohlídky.

Naopak kdyby k tomu byl zdravotní důvod, pošle vás na vyšetření hned a bez ohledu na zmíněný interval stanovený pro preventivní péči; tato lékařem indikovaná vyšetření samozřejmě VZP plně hradí.

Stejně tak má lékař při preventivní prohlídce zkontrolovat výsledky, resp.

zajistit vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů (při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u praktického lékaře pro děti a dorost a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku) a vyšetření glykemie (rovněž při první všeobecné preventivní prohlídce, poté ve 30 letech a pak od 40 let věku ve dvouletých intervalech). Opět to znamená, že např. u pacienta nad 40 let, který je dispenzarizován a pravidelně vyšetřován jako diabetik, není nutné dělat vyšetření glykémie při každé preventivní prohlídce u praktického lékaře. Novinkou zařazenou do preventivních prohlídek od října 2016 je vyšetření týkající se funkce ledvin (laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace). Má se provádět ve čtyřletých intervalech u pacientů od 50 let věku, kteří trpí diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi.

Vždy je obsahem preventivní prohlídky doplnění anamnézy se zaměřením na její změny, rizikové faktory a profesní rizika. Lékaře bude zajímat hlavně výskyt kardiovaskulárních onemocnění, hypertenze, diabetu, poruchy metabolismu tuků a nádorových onemocnění v rodině a také výskyt závislostí.

Vždy má provést kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění BMI a orientační vyšetření zraku a sluchu.

Při každé preventivní prohlídce má dělat orientační vyšetření moči diagnostickým papírkem a má také zkontrolovat očkování.

V rámci onkologické prevence má být při preventivní prohlídce vyšetřena kůže – pokud máte podezřelá znaménka, raději na ně upozorněte.

Jestliže lékař vyhodnotí pacienta z hlediska rodinné, osobní a pracovní anamnézy jako rizikového, tak má provést vyšetření per rectum, u mužů klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let věku klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování.

U žen od 45 let věku má praktický lékař při preventivní prohlídce ověřit, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let (a pokud ne, odeslat ji na něj), u osob nad 50 let pak má zajistit stanovení okultního krvácení ve stolici, ev.

provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let. Zde je zmiňované ověřování namístě zejména s ohledem na to, že na mamografii či kolonoskopii může vydat žádanku též gynekolog.

Proto je vhodné si po vyšetření nález vyžádat a dát kopii i druhému z nich – příslušné screeningové pracoviště jinak výsledek odesílá jen tomu lékaři, který vystavil žádanku.

Připomínáme, že všeobecná preventivní prohlídka u praktického lékaře se provádí a pojišťovna ji plně hradí jednou za 2 roky (po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední všeobecné preventivní prohlídky).

Preventivní prohlídka – jak probíhá u nás?

„Prevence je strašně důležitá, nesmíte ji zanedbávat!“ Tato pravdivá věta na nás útočí v ze všech stran, v různých variantách, občas se mi zdá, že se z ní stává univerzální fráze, kterou již nikdo nebere vážně. Tak pojďme dát slovům obsah.

Zajímavé:  Přiznaky/Rakoviny/Strev?

Nejradši pacientovi říkám – nenašli jsme žádné závažné nálezy, provedené laboratorní výsledky jsou v pořádku, pokud se budete cítit zdráv, uvidíme se na preventivní prohlídce za dva roky.

Bohužel to nevyslovuji tak často, jak bych si přála. Frustrující je zejména situace, když s jistotou vím, že by včasná diagnostika zabránila vzniku závažného onemocnění.

Platba zdravotního pojištění je pro všechny povinná. Proč tedy nevyužívat to, co je zcela zdarma a máme na to nárok?

Preventivní prohlídky u dospělých spadají do odbornosti praktického lékaře, gynekologa a stomatologa.

U gynekologa a stomatologa máte nárok na preventivní prohlídku každý rok. A zdá se mi, že jsou využívány vcelku pravidelně.

Na co se velmi zapomíná, je to, že i u svého praktického lékaře  1× za 2 roky můžete také absolvovat preventivní prohlídku.

Pacient má na preventivní prohlídku zákonný nárok. Lékař ale nemá povinnost svého pacienta na prevence zvát. Lékař ale vede přesnou evidenci, kdy na ni pacient naposledy byl. Buďte aktivní a ptejte se.

Dobře vedená ordinace má vyhrazený čas, kdy pacienty k preventivním prohlídkám objednává. Pacient neztrácí čas a nenakazí se mezi nemocnými v čekárně.

Co vlastně taková prohlídka obsahuje a jak probíhá?

Je dobré, když přijdete připraveni – zamyslete se, co závažného týkající se Vašeho zdraví se od poslední preventivní prohlídky stalo. Pokud máte doma nějaké záznamy o ošetření z odborných ambulanci, nebo jste byli očkovaní na jiném pracovišti, nebo se vyskytla ve Vaší nejbližší rodině závažná nemoc, předejte tyto informace lékaři na začátku vyšetření.

V naší ordinaci se pacienta nejdříve ujme zdravotní sestra. Převezme písemné materiály, upraví v počítači osobní údaje.

Provede přípravná vyšetření – změří výšku, zjistí hmotnost, změří krevní tlak, provede orientační vyšetření zraku. Pokud je indikováno, natočí EKG křivku.

Zaznamená veškeré anomálie, které si všimla, nebo o kterých se pacient zmínil. Žádná informace nesmí zapadnout, s každou informací pak pracuje lékař.

Poté se pacientovi věnuje lékař.
Doplní anamnézu. V rodinné se zaměří na výskyt onemocnění srdce a cév, vysokého krevního tlaku, cukrovky (zejména I. typu, kdy se aplikuje inzulin), poruch metabolizmu tuku, nádorových onemocnění, výskyt závislostí a duševních poruch.

Upřesní a doplní údaje z pracovního a sociálního prostředí pacienta.
Osobní anamnéza by měla být pokud možno kompletní soupis závažnějších onemocnění, operací a úrazů a to již od narození pacienta.

Lékař s Vámi zkontroluje očkování. A to nejenom povinné a pojišťovnou hrazené očkování proti tetanu (frekvence je po 15-ti letech pacientů do 60 let, po 10-ti letech po šedesátém roku věku), ale i potřebné přeočkování u nepovinných vakcinací (např. proti klíšťové meningoencefalitidě).

Dále následuje fyzikální vyšetření.
Lékař vyhodnotí hodnoty krevního tlaku, indexu tělesné hmotnosti, orientačního vyšetření sluchu a zraku, provede také orientační vyšetření kůže.

 • Při podezření na onkologické onemocnění či při pozitivní rodinné anamnéze, se provede vyšetření per rektum (vyšetření konečníku pohmatem), u mužů vyšetření varlat.
 • U žen od 25 let věku, při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů, lékař provede klinické vyšetření prsů, pacientku poučí o pravidlech samovyšetřování prsů.
 • V případě, že lékař nenachází patologii a pacient neudává žádné obtíže, následují další pomocná laboratorní a screeningová (vyhledávací) vyšetření.
 • Liší dle věku, pohlaví a také příslušnosti ke zdravotní pojišťovně pacienta.

Při každé preventivní prohlídce lékař provedené vyšetření moči diagnostickým papírkem.
Vyšetření hladiny cukru v krvi – glykémie, se provádí při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a poté od 40 let věku ve dvouletých intervalech.

Laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu a jednotlivých frakcí celkové hladiny (tj HDL, LDL a triacylglycerolů) se provádí také při první všeobecné prohlídce a poté ve 30, 40, 50 a 60 letech věku. Hladina cholesterolu je hodně závislá na dědičnosti, ale také na životním stylu (stravování, pohybová aktivita, kouření) a je poměrně stálou hodnotou.

Vyšetření elektrické činnosti srdce – EKG se provádí poprvé ve 40 letech věku (dále pak ve čtyřletých intervalech).

Součástí  vyšetření je také onkologická prevence – prevence zhoubných nádorů.


Prevence zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku se zjišťuje stanovením okultního (okem neviditelného) krvácení ve stolici se speciálním testem, a to u všech pacientů od 50 let věku (od 55 let věku je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie 1× za 10 let).

U žen od 45 let věku se ověří, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let (není-li výsledek tohoto vyšetření k dispozici, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření).

Informativní příručka prevence k nahlédnutí ZDE

Často od pacientů slýcháme : „Vyšetřete mi VŠECHNO, já si to klidně doplatím..“. Ani při nejlepší vůli však nelze na jednom pacientovi provést všechna existující vyšetření. Důležitá je dobrá komunikace, vzájemná důvěra a aktivní přístup jak ze strany pacienta, tak lékaře.

Najděte si svého praktického lékaře. Máte svobodnou volbu výběru.

Pak mu důvěřujte, ptejte se, doplňujte informace, předávejte zprávy z jiných ambulancí a v neposlední řadě respektujte jeho doporučení. Aktivní přístup ke svému zdraví se Vám v létech budoucích v dobrém vrátí.

Vše o tom, co může ordinace praktika nabídnout najdete například i na stránkách naší ordinace: www.medicina-centrum.cz.

Preventivní prohlídky

Provádí všeobecný praktický lékař (pro dospělé) 1× za 2 roky a je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Smyslem prohlídek je pravidelně zjišťovat a hodnotit zdravotní stav pacienta (bio-psycho-sociální zdraví), doporučovat preventivní opatření k udržení zdraví do vysokého věku, a udržovat zdravý vztah lékař–pacient.

U starších pacientů (65 a více let) dochází ke změnám zdravotního stavu rychleji a internal jednou za 2 roky je příliš dlouhý, na přání pacienta můžeme provést prohlídku v kratším intervalu, ale za přímou úhradu (viz ceník).

Jak preventivní prohlídka probíhá?

Všeobecná preventivní prohlídka obvykle probíhá ve 3 krocích:

 1. objednáte se na preventivní prohlídku,
 2. dostavíte se k odběru krve, přinesete moč a odnesete si i-TOKS (viz níže),
 3. přijdete na vyšetření k lékaři.

Hotovo. Nejdůležitější je bod č. 1 — pacient sám je ten, komu nejvíce záleží na svém zdraví. Pokud nevíte, kdy jste byl(a) na poslední preventivní prohlídce, sestřička Vám ráda tuto informaci sdělí. Rád se s Vámi na prohlídce setkám!

 1. Odběr krve k vyšetření cholesterolu (ve 30, 40, 50 a 60 letech), glykémie (od 40 let á 2 roky) a ev. další testy v závislosti na současné léčbě nebo zdravotních obtížích. Odběr provádíme několik dní před vlastní prohlídkou, abychom mohli výsledky společně zhodnotit při vyšetření. Na odběr Vás objedná sestra při objednávání na preventivní prohlídku.
 2. Vyšetření ranní moče chemicky testovacím papírkem. Přinesete v lahvičce v množstí cca 50 ml.
 3. Natočení EKG (od 40 let á 4 roky).
 4. Screening zhoubných nádorových onemocnění:
   • Karcinom tlustého střeva
   • Od 50 do 55 let provádíme vyšetření stopového množství krve ve stolici diagnostickým setem imunochemickou reakcí (i-TOKS) přímo v ordinaci 1× za rok, výsledek testu známe do 2 minut.
   • Od 55 let se pacient(ka) může rozhodnout, kterou variantu screeningu podstoupí (mezi variantami lze přecházet vždy po stanoveném intervalu dalšího vyšetření):
   • i-TOKS (viz výše) 1× za 2 roky,
   • kolonoskopické vyšetření u lékaře-gastroenterologa 1× za 10 let. Kolonoskopie se provádí po důkladném vyprázdnění střev doma. V částečné analgosedaci se zavádí konečníkem asi 1 cm široká hadice fibroskopu a digitální optickou soustavou se vizuálně prohlíží sliznice tlustého střeva od ústí tenkého střeva až po anální kanál. Zavádění fibroskopu až k tenkému střevu bývá bolestivé, proto si neváhejte říct o dostatečnou analgezii(!). Žádanku na vyšetření Vám vystavíme, a to včetně receptu na přípravek k vyprázdnění střev. Vyšetření můžete podstoupit na kolonoskopickém pracovišti podle vlastní volby.
  • Karcinom prsu

   Mamografie je hrazena zdravotní pojišťovnou od 45 let 1× za 2 roky. Vyšetření provádí akreditované screeningové centrum. Žádanku na vyšetření Vám vystavíme.

  • Karcinom děložního čípku

   Odběr stěru z děložního hrdla na cytologické vyšetření provádí registrující gynekolog při preventivních gynekologických prohlídkách od 15 let 1× za rok.

 5. Vyšetření lékařem v naší ordinaci. Začínáme pohovorem o zdravotním stavu (bio-psycho-sociální zdraví), zkompletujeme dokumentaci (pokud se léčíte i u jiným lékařů a zprávy z vyšetření nám pravidelně nenosíte, pak vezměte všechny aktuální zprávy sebou!), očkování. Poté následuje celkové fyzikální vyšetření (pohledem, pohmatem, poslechem, poklepem), vyšetření zraku, sluchu.

  Na závěr spolu zhodnotíme všechny výsledky a pokud nebude třeba doplnit další vyšetření k upřesnění zdravotního stavu, domluvíme se na postupu, jakým způsobem udržet plné zdraví co nejdéle.

  Počítejte 30–60 minut na vyšetření.

Zajímavé:  Vliv Páry Na Zdraví?

Na jaké preventivní prohlídky máte nárok a které byste neměli opomíjet

Pravidelná preventivní vyšetření mohou předejít celé řadě problémů.
Foto: Profimedia.cz

Na vině je hned několik důvodů. Jednak jsou mezi námi lidé, kteří si stále myslí, že k lékaři se chodí jen v okamžiku vzniklých potíží, což je samozřejmě většinou už pozdě. Pak také někteří praktičtí lékaři prevenci neprovádějí tak důkladně, jak by měli. Také to někdy vychází z neznalosti samotných lidí, kteří často nevědí, na co všechno mají nárok a kam zajít.

„Prevence je vždy rychlejší, levnější a účinnější než léčení nemocí v pozdějším stadiu. Včasné odhalení nastupující nemoci dokáže v některých případech její nástup zvrátit, umožní šetrnější léčbu a může pacientovi i zachránit život,” upozorňuje lékařka Soňa Boušková.

Velkou výhodou všech, kteří žijí v České republice, je placení povinného zdravotního pojištění. Jeho výše se totiž pohybuje v přijatelných sumách, výměnou za to nám nabízí kromě jiného i pojišťovnou plně hrazené preventivní prohlídky a vyšetření. Je škoda jich nevyužít.

Každoroční prohlídku u gynekologa se nevyplácí podceňovat Zdraví

V dnešní době je vše o to jednodušší, že existují služby, které vám poradí, na co všechno máte z veřejného zdravotnictví nárok, jaké jsou další možnosti, a zároveň vám pomohou najít vhodného lékaře v blízkém okolí. Výhodou je, že nabízejí i online konzultace se samotným lékařem.

Pro ty, kteří jsou o důležitosti preventivních prohlídek přesvědčeni, ale neumí si najít čas na zjištění kontaktu na doktora a domluvení si návštěvy, zprostředkovala společnost Mastercard službu uLékaře.cz. Ta dokáže nejen najít vhodného lékaře v blízkém okolí, ale domluvit také konkrétní termín nejen pro preventivní prohlídku.

Pro držitele prémiových a firemních karet Mastercard je to přitom zcela zdarma.

 • Všeobecnou preventivní prohlídku u praktického lékaře – 1x za dva roky (děti do tří let u praktického lékaře pro děti a dorost častěji, od tří let pak rovněž ve dvouletých intervalech)

V rámci preventivní prohlídky lékař provede vyšetření: zraku, sluchu, moči, cholesterolu a glykémie – prevence metabolických onemocnění, změří krevní tlak a EKG ve 40 letech věku – prevence kardiovaskulárních onemocnění.

Dále pak doplní anamnézu, zkontroluje očkování a provede vyšetření v rámci onkologické prevence, a to podle zhodnocení rodinné anamnézy.

Pak je možné provést i kontrolu: kůže, per rectum (vyšetření konečníku), vyšetření varlat nebo prsů.

 • Gynekologickou preventivní prohlídku – každoročně od 15 let, palpační a cytologické vyšetření
 • Stomatologickou prohlídku – 2x ročně, kdy je prevence zaměřena na zachování vlastního chrupu a oddálení časového horizontu pro zhotovení zubních náhrad, tedy i zaměření na správnou hygienu, čímž se předejde kazivosti nebo například vzniku paradontózy

Co se děje s tělem po padesátceZdraví

Nárok na screeningové programy

Velmi důležité je screeningové vyšetření podstoupit v akreditovaných pracovištích. Jedině zde pacienti budou mít 100% jistotu, že jim bylo vyšetření provedeno opravdovými odborníky s nejlepšími zkušenostmi.

 • Screening nádorů prsu prostřednictvím mamografie na akreditovaných pracovištích – od 45 let 1x za dva roky, seznam pracovišť pro pojištěnce všech zdravotních pojišťoven naleznete ZDE!
 • Screening nádorů tlustého střeva a konečníku prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice od 50 do 55 let 1x ročně; od 55 let 1x za dva roky tento test nebo screeningová kolonoskopie na akreditovaných pracovištích 1x za 10 let, seznam pracovišť pro pojištěnce všech zdravotních pojišťoven naleznete ZDE!
 • Screening nádorů děložního hrdla prostřednictvím cytologického vyšetření stěru z děložního hrdla na akreditovaných pracovištích – od 15 let 1x ročně. Screeningové vyšetření, které dosud končilo samotným negativním nálezem, má být nově ve 35 a ve 45 letech doplněno ověřením, zda se na děložním hrdle nenacházejí rizikové typy HPV. Seznam pracovišť pro pojištěnce všech zdravotních pojišťoven naleznete ZDE!

Zákeřné papilomaviry útočí až po letechZdraví

Preventivní prohlídky 18-35 let

 • od 19 let a dále každé dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
 • dvakrát ročně stomatologické vyšetření
 • každé dva roky orientační chemické vyšetření moči
 • jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka
 • v 18 a ve 30 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
 • v 18 letech kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)
 • od 25 let klinické vyšetření prsů (při pozitivní rodinné anamnéze nebo při jiných rizikových faktorech)

Preventivní prohlídky 35-50 let

 • od 19 let a dále každé dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
 • dvakrát ročně stomatologické vyšetření
 • každé dva roky orientační chemické vyšetření moči
 • jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka
 • ve 40 a 50 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
 • ve 40 letech a dále každé dva roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)
 • ve 40 letech a dále každé čtyři roky vyšetření EKG
 • od 45 let a dále každé dva roky mamografické vyšetření

Preventivní prohlídky 50 let a starší

 • od 19 let a dále každé dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
 • dvakrát ročně stomatologické vyšetření
 • jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka
 • každé dva roky mamografické vyšetření
 • od 50 do 55 let jednou za rok test okultního krvácení ve stolici – TOKS
 • od 50 let věku jednou za 4 roky laboratorní vyšetření sérového kreatinu a odhad glomerulární filtrace u lidí s cukrovkou, hypertenzí, kardiovaskulárním onemocněním nebo těch, co mají nemoci ledvin v rodinné anamnéze
 • od 55 let jednou za dva roky test okultního krvácení ve stolici – TOKSod 55 let a dále každých deset let endoskopické vyšetření střev (jako druhá varianta k TOKS
 • v 60 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi

Proč je důležité myslet na prevenci rakoviny prsu i v době pandemieZdraví

Preventivní prohlídky 18-35 let

 • od 19 let a dále každé dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
 • dvakrát ročně stomatologické vyšetření
 • každé dva roky orientační chemické vyšetření moči
 • v 18 a ve 30 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
 • v 18 letech kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)

Preventivní prohlídky 35-50 let

 • každé dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
 • dvakrát ročně stomatologické vyšetření
 • každé dva roky orientační chemické vyšetření moči
 • ve 40 a 50 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
 • ve 40 letech a dále každé dva roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)
 • ve 40 letech a dále každé čtyři roky vyšetření EKG

Preventivní prohlídky 50 let a starší

 • každé dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
 • dvakrát ročně stomatologické vyšetření
 • od 50 let věku jednou za 4 roky laboratorní vyšetření sérového kreatinu a odhad glomerulární filtrace u lidí s cukrovkou, hypertenzí, kardiovaskulárním onemocněním nebo těch, co mají nemoci ledvin v rodinné anamnéze
 • od 50 do 55 let jednou za rok test okultního krvácení ve stolici – TOKS
 • od 55 let jednou za dva roky test okultního krvácení ve stolici – TOKS
 • od 55 let a dále každých deset let endoskopické vyšetření střev (jako druhá varianta k TOKS)
 • v 60 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi

Pokud bude mít jedinec pocit, že lékař jeho prohlídky neprovádí dostatečně důsledně a v souladu s vyhláškou ministerstva zdravotnictví, neměl by nad tím mávnout rukou! Pokud k lékaři nemáte důvěru, vždy je lepší vyhledat jiného.

Pokud žádného jiného lékaře neznáte, pak se můžete obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, která vám pomůže se zajištěním jiného registrujícího lékaře. Využít opět můžete i pomoci služby jako uLékaře.cz.

Na lékaře je možné si i stěžovat. V první řadě zřizovateli daného zdravotnického zařízení (je-li to někdo jiný než konkrétní lékař), následně se pacienti mohou obrátit na zdravotní pojišťovnu, případně na Českou lékařskou komoru.

Každý by si měl uvědomit, že se jedná o jeho zdraví, tedy to nejcennější, co má, a pokud nezačne sám jednat, ať už odchodem od lékaře, či stížností, pak ubližuje především sám sobě a nese i plnou zodpovědnost za své rozhodnutí.

Totéž platí i při ignorování preventivních prohlídek samotnými nemocnými. Pokud tak činí, pak musí i následně přijmout zodpovědnost za důsledky svých rozhodnutí a nesmí házet vinu na lékaře či své okolí.

Hlavní zprávy

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector