Krevní plazma – Vše o zdraví

Dárce, který se rozhodne navštívit dárcovské centrum a nechat si přístrojově odebrat krevní plasmu se samozřejmě ptá na výhody i rizika odběrů a má s nimi spojeno mnoho otázek. Na některé z nich se vám zde budeme snažit odpovědět.

Krevní plazma - Vše o zdraví

Pokud se rozhodnete krevní plasmu darovat opakovaně, je velmi vhodné, abyste navštěvovali stále stejné zařízení.

Některé transfuzní přípravky se totiž ke klinickému využití mohou uvolnit až po opakovaném vyšetření dárce, tj. po druhém odběru. Krevní plasma je takto „v karanténě“ 6 měsíců.

Výhodou návštěv stále stejného centra je i kontinuální sledování vašeho zdravotního stavu a jeho záznam po každém odběru.

Darovat krevní plasmu můžete jedenkrát za 14 dní, tj. celkem může dojít k maximálně 26 odběrům za kalendářní rok. Zdraví dárce, který daruje opakovaně tak není v žádném případě ohroženo.

Za každé darování krevní plasmy můžete obdržet finanční náhradu nebo darovat bezpříspěvkově.

V obou případech jste ovšem zařazeni do našeho věrnostního programu, kde máme zajímavé odměny za darování a také pro vás platí tyto další benefity.

PLAZMAFERÉZA A JEJÍ VLIV NA DÁRCOVO ZDRAVÍ

Krevní plazma - Vše o zdraví

Plazmaferéza je metoda odběru, při níž je dárci odebrána samotná plasma a krvinky a krevní destičky jsou vráceny zpět. Probíhá pomocí přístrojů, které jsou napojeny na cévní systém, kterým protéká krev. Během průchodu přístrojem je plasma oddělována od ostatních krevních buněk, zbytek, tj. krevní destičky, bílé a červené krvinky jsou vraceny zpět do těla dárce.

Při odběru plasmy metodou plazmaferézy se dárci odebírá 650-850 ml plasmy v závislosti na hmotnosti dárce. Celkový objem odebrané plasmy však nesmí překročit 25 litrů za rok.

Takto odebraná plasma putuje k dalšímu, průmyslovému zpracování, tj. slouží k výrobě léků, které zachraňují pacientům život.

Dárci je část krevního objemu nahrazena fyziologickým roztokem, který je zahřátý na teplotu těla.

I když se jedná z hlediska času o náročnější výkon než je např. odběr krve, odběr organismus dárce méně zatěžuje, protože obnova odebraných tekutin a bílkovin na původní hodnoty proběhne do 48 hodin. Z tohoto důvodu se mohou odběry plasmy provádět častěji než odběry plné krve.

Celkově lze tedy říct, že pro dárce, který splňuje všechny předepsané podmínky pro dárcovství a který udržuje zdravý životní styl, není odběr plasmy nijak zatěžující.

Dárcovství krevní plasmy je pro zdravého dárce nezatěžující a vědomí, že pomůže mnoha pacientům zachránit zdraví či život by mělo převážit nad strachem z případných drobných komplikací.

JAK ODBĚR PLAZMY PROBÍHÁ?

Zdravotní sestra napíchne žílu v paži dárce a napojí ji na kanylu. Odtud krev putuje do sterilního systému pro odběr plazmy, který je na jedno použití.

Pomocí separátorů se oddělí plasma a červené a bílé krvinky jsou vráceny zpět dárci do stejné žíly. Oddělená plasma se shromažďuje ve sběrném vaku. Podobných cyklů je provedeno­ několik – na celý odběr tak připadá cca 45-60 minut.

Pro dárce krevní plasmy je určitě dobré znát náš postup, jak odběr krevní plasmy probíhá.

 1. Příjem dárce plasmy
 2. Vstupní lékařská prohlídka
 3. Samotný odběr plasmy
 4. Vyplacení finanční náhrady a občerstvení

KDO JE VHODNÝM DÁRCEM?

Dárcem se může stát člověk, který splňuje několik základních kritérií:

 • Je v dobrém zdravotním stavu
 • Je mu mezi 18 až 60 lety (popřípadě 65 pokud již daruje
 • Jeho váha se pohybuje v rozmezí 50 – 150 kg
 • Je zdravotně pojištěn a má platný osobní průkaz
 • Je ochoten podrobit se vstupní lékařské prohlídce

CO JÍST PŘED ODBĚREM KREVNÍ PLAZMY?

Jak se chovat před odběrem krevní plazmy, co jíst a co naopak nejíst se dočtete v našem článku Jak se chovat před odběrem krevní plazmy. Pokud chcete mít vše pod kontrolou, tak si můžete přečíst také náš podrobný popis, co jíst a nejíst před odběrem plasmy.

DALŠÍ TIPY

 •        Na samotný odběr si vyčleňte cca 45-60 minut času
 •        K odběru přijďte odpočatí – ideální doba spánku před odběrem je cca 8 hodin
 •        Vyvarujte se nadměrné fyzické zátěže
 •        K odběru nechoďte nalačno, vhodná je lehká a netučná snídaně a dostatek tekutin

Co byste měli vědět před darováním krevní plazmy

Krevní plazma je nezbytností pro léčbu řady nemocí, které by jinak byly neléčitelné. Právě proto je potřeba dostatek ochotných dárců, kteří chtějí pomoci jiným. Darování krevní plazmy nepřináší velká zdravotní rizika, existuje jen několik základních podmínek, které musíte splňovat jako vhodný dárce.

Řada z větších nemocnic má k dispozici transfuzní oddělení, ve kterém můžete krevní plazmu darovat. Jestliže se rozhodnete darovat v nemocnici, čeká vás několik drobných odměn. Po odběru vás čeká malé občerstvení, navíc v den darování máte automaticky nárok na den placeného volna.

Tou hlavní odměnou však pro většinu dárců bývá právě dobrý pocit z toho, že mohli někomu pomoci. Rozšiřují se však i plazmaferetické společnosti, které také nabízejí odběry krevní plazmy. Navíc k tomu poskytují také finanční odměnu. Záleží tedy na vás, co preferujete, mnoho odběrových možností nabízí plasma Praha, Brno a jiná větší města.

Proč darovat plazmu?

Plazma dokáže pomoci při mnoha případech. Může být podána nitrožilně, například při rozsáhlých popáleninách, složitých operacích a jiných komplikacích. Z krevní plazmy jsou však vyráběná také různá léčiva, které pomáhají v boji s těžkými infekcemi, hemofilií, poruchami obranyschopnosti a také pro podporu hojení ran.

Plazma obsahuje hlavně bílkoviny bojující proti infekcím, proto je tak potřebná. Některé z těchto látek můžeme sice vytvářet i uměle v laboratoři, jenže i přesto je stále odběr a darování plazmy velmi důležitou součástí léčby řady nemocí.

Krevní plazma - Vše o zdraví

Podmínky darování

Nezbytnými podmínkami pro darování krve a jejích složek je minimální věk 18 let, vrchní hranicí pak je 65 let. Zároveň musíte vážit alespoň 50 kilogramů. Součástí odběru je na prvním místě vyšetření, je totiž nutné zjistit, jaké jste prodělali nemoci. Zároveň se tak vyloučí i ostatní rizikové faktory, kvůli kterým by plazma nemohla být darována.

Zajímavostí oproti odběru krve je, že plazmu můžete darovat každé dva týdny. To tedy samo vypovídá o tom, že tento proces je pro tělo opravdu šetrný. Na první pohled se může zdát, že probíhá jako klasický odběr krve. Jenže o všechno se stará speciální přístroj zvaný separátor, který odloučí pouze ty složky z krve, které jsou potřeba. Ty ostatní časti se pak navrátí zpět do těla.

Právě kvůli tomuto složitému procesu celý odběr může trvat i déle než hodinu. Během celého času však budete mít pohodlí – při odběru můžete relaxovat, číst si, či poslouchat hudbu. Navíc vám bude po celou dobu někdo poblíž, třeba kdybyste měli žízeň nebo chtěli podat deku pro zahřátí.

Finanční odměna

Finanční odměnu provází celá řada ožehavých otázek. Vzhledem k tomu, že centra nabízí finanční náhradu v řádu několika stovek korun, pro někoho to může sloužit jako motivace k darování plazmy. Jenže při odběru je potřeba dbát hlavně na správnost uvedených informací od dárce a jeho dobrý zdravotní stav, což někdy nelze stoprocentně ověřit.

Někteří se snadno nechají nalákat na peníze a slevové kódy, jenže není všechno zlato, co se třpytí. Pokud tedy chcete udělat dobrou věc, vydejte se na darování na místo, které bude známé svou spolehlivostí.

Samozřejmě vám však nikdo nemůže říkat, jaké je to pravé odběrové místo. Snažte se však nejprve zjistit dostatek informací, které vám pomohou s rozhodováním. Dárcovství by mělo být motivované hlavně touhou pomoci někomu dalšímu.

Darování krevní plazmy se vůbec nemusíte bát. Jedná se o bezbolestný proces, při kterém vás čeká zhruba hodina odpočinku na odběrovém křesle. Odměnou vám bude den volna a lehké občerstvení po celém procesu. Pokud tedy chcete udělat dobrou věc, vyrazte do odběrového centra pro darování krevní plazmy.

Časté dotazy Amber Plasma

 • Darování krevní plazmy je bezpečné pro dárce i příjemce.
 • Veškeré vyšetřovací postupy u dárců i u odebrané plazmy jsou přesně stanovené státními institucemi a odpovídají nařízením a směrnicím platným ve všech zemích EU.
 • Dárcovská centra a všechny pracovní a vyšetřovací postupy jsou pravidelně kontrolovány audity Státního ústavu pro kontrolu léčiv a také farmaceutickou společností, která plazmu z našeho centra odebírá a zpracovává na životně důležité léčebné přípravky.
 • V případě nedodržení stanovených vyšetření a postupů by okamžitě došlo k uzavření příslušného centra.
 • Dárce před každým odběrem vyplňuje podrobný dotazník o svém zdravotním stavu a kontaktu s potenciálně infekčními osobami, jehož pravdivost stvrzuje svým podpisem.
Zajímavé:  Dětský Lékař Nemocnice Hranice?

Dárce předkládá vyplněný dotazník ke kontrole lékaři či pověřenému zdravotnickému pracovníkovi, absolvuje krátký pohovor a prohlídku.

Po zhodnocení všech údajů je dárci umožněn odběr, na jehož začátku se odebere vzorek pro kontrolu krevního obrazu. Více než 15 % zájemců je z různých zdravotních důvodů z dárcovství vyloučeno.

Laboratorní vyšetření krve dárce a odebrané plazmy se provádí u každého jednotlivého odběru.

Kromě standardního serologického vyšetření je každá plazma odebraná v dárcovských centrech Amber vyšetřena i metodou PCR.

Tato metoda, kterou většina transfuzních stanic v Česku neprovádí, představuje v současnosti nejpřesnější vyšetření schopné odhalit virovou infekci v krvi a krevní plazmě, a to na podkladě analýzy DNA.

Plazma odebraná v našem centru je tímto způsobem vyšetřena v laboratořích společnosti Shire/Takeda ve Vídni.

V případě pozitivního nálezu na kteroukoliv sledovanou infekci (žloutenka, syfilis, virus HIV) a ověření nálezu konfirmačním testem v Národní referenční laboratoři je dárce okamžitě kontaktován a poučen o dalším postupu. Následuje trvalé vyloučení z dárcovství a o nálezu je informován Národní registr vyřazených dárců a příslušná hygienická stanice.

 1. Plazma odebraná pozitivně testovanému dárci je podle přísných pravidel zlikvidována a likvidace zaznamenána do dokumentace.
 2. Použití jednorázového zdravotnického materiálu zcela vylučuje nákazu dárce v průběhu odběru.
 3. Odběr plazmy v našem centru je prováděn pomocí nejmodernějších krevních separátorů americké společnosti Fresenius, které zaručují absolutní bezpečnost pro dárce.
 4. Zdravotní stav pravidelného dárce je neustále kontrolován.

Posledním krokem, který zajišťuje nejvyšší možnou míru bezpečnosti preparátů z plazmy, je tzv. inaktivace virů. Ta probíhá během zpracování plazmy a dokáže neutralizovat viry, které by se v plazmě mohly čistě teoreticky vyskytnout. Inaktivace virů je založena na velmi komplexních chemických a tepelných metodách.

Proč darovat krevní plasmu

Společnost Sanaplasma s.r.o.

, Soukenická 973/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 27616959, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 57776 („sanaplasma“) se pevně zavázala chránit Vaše osobní údaje a usiluje o jejich ochranu v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“), které se vztahují na osobní údaje, jež sanaplasma shromažďuje a zpracovává v souvislosti s používáním webové stránky:

 • https://sanaplasma.cz/
 • https://sanaplasma.com/cs/homepage

Osobní údaje, které sanaplasma shromažďuje a zpracovává

Sanaplasma může prostřednictvím webové stránky automaticky shromažďovat následující informace:

 • Technické informace, včetně adresy IP (internetového protokolu), která slouží k připojení počítače k internetu, Vaše přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typy a verze plug-in prohlížeče, operační systém a platforma;
 • Informace o Vaší návštěvě, včetně URL, z jaké stránky (včetně data a času) jste na adresu vstoupil(a), časy odezvy, chyby stahování, délka návštěv určitých stránek, informace o interakcích na stránce (například rolování, kliknutí a přejezd myší) a metody, které se používají k procházení stránek.

Sanaplasma může získávat následující osobní údaje prostřednictvím webových stránek: Vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další informace týkající se zejména Vašeho zájmu o darování krevní plazmy, pokud nám je zpřístupníte.

Při shromažďování Vašich osobních údajů Vás sanaplasma bude informovat, zda je poskytnutí požadovaných informací povinné nebo dobrovolné.

Pokud jste se rozhodli neposkytnout určité informace, může toto rozhodnutí mít dopad na používání určitých zdrojů a může to pro sanaplasma znamenat znemožnění poskytnutí určitých služeb.

Sanaplasma může také spolupracovat se třetími stranami (včetně například obchodních partnerů, subdodavatelů v technických službách, reklamních sítí, poskytovatelů analytických služeb a poskytovatelů vyhledávacích informací) a může od nich získat další Vaše informace.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Sanaplasma zpracovává Vaše osobní údaje tak, aby mohla uskutečnit své legitimní obchodní zájmy, nebo pro splnění své zákonné povinnosti.

Sanaplasma používá osobní údaje shromážděné prostřednictvím webové stránky pro následující účely:

 • zlepšení úrovně služeb a obsahu webových stránek na základě oprávněného zájmu sanaplasma;
 • poskytování odpovědí na Vaše obecné požadavky, dotazy a stížnosti na základě oprávněného zájmu sanaplasma;

Předání Vašich údajů

Sanaplasma může sdílet Vaše osobní údaje s dalšími přidruženými společnostmi sanaplasma, pokud je to nezbytné k plnění legitimního obchodního záměru nebo ke splnění platných právních požadavků. Sanaplasma může sdílet Vaše informace s vybranými třetími stranami, včetně:

 • Obchodních partnerů, dodavatelů a subdodavatelů, kteří poskytují služby společnosti sanaplasma nebo jejím jménem;
 • Poskytovatelů analytických a vyhledávacích služeb, které sanaplasma pomáhají zlepšit a optimalizovat webové stránky;
 • V případě, že sanaplasma prodá nebo koupí jakoukoli firmu nebo majetek, může zpřístupnit Vaše osobní údaje budoucímu prodávajícímu nebo kupci takové firmy nebo majetku;
 • Pokud bude sanaplasma nebo její aktiva nabyta třetí osobou, mohou být Vaše osobní údaje jedním z převáděných aktiv; nebo
 • Pokud sanaplasma zapojí určitého dodavatele do zpracování osobních údajů, sanaplasma pečlivě zkontroluje a vybere takového dodavatele a vykoná nezbytný a náležitý dohled nad tímto dodavatelem, aby kontrolovaným způsobem zabezpečil předané údaje.

Ochrana Vašich osobních údajů

Sanaplasma zajistí přiměřené a vhodné fyzické, administrativní a technické záruky pro ochranu Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami nebo zničením.

Přestože se budeme snažit chránit Vaše osobní údaje, aniž by bylo možné zcela zaručit prevenci před ztrátou, zneužitím nebo změnou dat.

Pokud jsou data přenášena prostřednictvím webových stránek, děje se tak na Vaše vlastní riziko, přičemž je důležité si uvědomit, že bezpečnost informací předávaných přes internet nelze zcela zajistit.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osoby žijící v EU mají určitá práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů, která však mohou být předmětem určitý omezení a/nebo restrikcí.

Tato práva zahrnují právo: (i) požadovat přístup k osobním údajům a provést jejich opravu nebo vymazání; ii) požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a (iii) právo na přenositelnost dat.

Chcete-li uplatnit některé z výše uvedených práv, použijte níže uvedené kontaktní údaje. Osoby žijící v EU mají rovněž právo podat stížnost ohledně zpracování svých osobních údajů místnímu dozorovému orgánu pro ochranu údajů.

Máte právo požádat sanaplasma, aby nezpracovávala Vaše osobní údaje pro marketingové účely. Sanaplasma Vás bude informovat (před získáním Vašich osobních údajů), pokud bude mít v úmyslu použít Vaše osobní údaje k těmto účelům, nebo pokud zamýšlí zpřístupnit Vaše údaje třetí straně pro takové účely. Máte právo zabránit takovému zpracování informováním sanaplasma.

Jak dlouho sanaplasma uchovává Vaše osobní údaje

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro naplnění účelů, pro které byly shromážděny v souladu s místními zákony a předpisy a oprávněnými obchodními potřebami sanaplasma.

V případě, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, je sanaplasma oprávněna tyto uchovávat po celou dobu trvání Vašeho souhlasu, který je vždy udělován na dobu neurčitou, pokud není při udělení souhlasu výslovně uvedeno jinak.

V případě odvolání Vašeho souhlasu je sanaplasma oprávněna i nadále uchovávat Vaše osobní údaje, a to na základě svého oprávněného zájmu, avšak jen v omezeném rozsahu a po dobu, která je nezbytná k tomu, aby byla schopna i s přihlédnutím k příslušným promlčecím lhůtám prokázat zákonnost zpracování na základě souhlasu, a to v rámci případné kontroly vedené ze strany příslušných dozorových orgánů.

Pokud sanaplasma zpracovává Vaše osobní údaje pro splnění konkrétní právní povinnosti, je povinna také uchovávat Vaše osobní po dobu, která je stanovena nebo vyplývá z příslušného právního předpisu.

Doba takového uchování se může měnit v závislosti na konkrétním znění příslušného právního předpisu.

V případě zpracování Vašich osobních údajů při zajišťování bezpečnosti našich výrobků jsou například údaje získané v souvislosti s hlášením nežádoucích účinků povinně uchovávány ještě po dobu deseti let po pozbytí platnosti příslušné registrace výrobku.

Zajímavé:  Lupénka na nehtech - Vše o zdraví

Další důležité informace k ochraně soukromí při používání webových stránek

Dárcovství plazmy: byznys, nebo dobrý skutek?

Bez krevní plazmy dobrovolníků by nákladná léčba hemofilie nebyla možná. Vědí to vůbec ti, kteří za chabou finanční odměnu tuto cennou látku darují? Přečtěte si, jak to s jejím odběrem a zpracováním vlastně je.

Krevní plazma tvoří zhruba polovinu objemu krve. Druhou polovinu představují takzvané krevní elementy – krevní destičky a bílé a červené krvinky. Ty se starají o červenou barvu krve. Naopak plazma je žlutá, zakalená tekutina, kterou tvoří hlavně voda a různé bílkoviny.

Podmínky a metody 

Darovat krev nebo nějakou z jejích složek (plazmu nebo krevní destičky) u nás může každý zdravý muž či žena ve věku 18–65 let, kteří váží více než 50 kg. Vylučovacím kritériem je pak řada prodělaných nemocí a jiných rizikových faktorů.

O tom se vše dozvíte přímo v odběrovém místě. Nejmenší možný časový odstup mezi dvěma odběry plazmy jsou 2 týdny. Pro darování plné (kompletní) krve je tento interval mnohem delší. Je to proto, že odběr plazmy je k tělu daleko šetrnější.

Probíhá za pomoci přístroje (separátoru), který od sebe odloučí jednotlivé složky krve. Krevní elementy oddělené od plazmy vám jsou potom vráceny zpátky do oběhu.

Nevýhodou separátoru naopak je, že vše trvá daleko déle: klasický odběr krve zabere okolo 10 minut, zatímco na plazmě jich strávíte minimálně třicet, ale klidně také dvě hodiny.

Nepřijde vniveč

Plazma může, stejně jako krev s elementy, být někomu podána rovnou do žíly. To se děje třeba v případě rozsáhlých popálenin, pro podpoření srážlivosti u závažných úrazů a operací, při onemocnění jater a podobně. Může být také předána společnostem, které z ní vyrobí léčiva. Jde hlavně o:

 • směsi protilátek pro lidi s poruchou obranyschopnosti,
 • koncentráty protilátek používané při těžkých infekcích,
 • srážecí faktory pro léčbu jejich vrozeného nedostatku – hemofilie,
 • albumin, používaný na zlepšení hojení ran a proti otokům.

Albumin, protilátky proti všemožným infekcím i srážecí faktory totiž patří k oněm bílkovinám, ze kterých se plazma skládá.

V laboratoři tak stačí oddělit je speciální technologií od zbylé plazmy a vytvořit jejich čistý koncentrát. Ten, aplikovaný do žíly, potom zachraňuje životy.

Ačkoli v dnešní době umíme některé podobné bílkoviny i syntetizovat v laboratoři, darování plazmy má na poli výroby léčiv stále své významné místo.

Komu darovat – a za kolik?

Dárcovství plazmy nyní umožňuje celá řada firem a institucí. Příkladem je transfuzní oddělení každé větší nemocnice. Při darování zde vám náleží den placeného volna v práci, malé občerstvení, výhody od pojišťoven, ale především dobrý pocit z pomoci druhým.

Stále populárnější se však stávají i tzv. plazmaferetické společnosti, které se na odběry plazmy specializují a nabízejí za ně odměny – přesněji „úhrady cestovních nákladů“ v neměnné výši několika set korun.

Lidi lákají právě pro svou lukrativnost, čímž ovšem vzbuzují řadu morálních i bezpečnostních otázek.

Jen pravdu, prosím

„Finanční motiv, tedy vidina přímé platby za konkrétní odběr, přivádí do řad dárců jedince, kteří jsou z tohoto důvodu schopni zatajit důležité údaje o sobě, svém chování a zdravotním stavu,“ stojí doslova v oficiálním názoru Českého červeného kříže.

Ten striktně podporuje pouze dárcovství bezpříspěvkové. Tvrdí, že žádné krevní testy nemohou jednoznačně dokázat nezávadnost krve a že klíčová je upřímná výpověď dárce.

A ten, pokud se právě nachází ve finanční tísni, logicky nemusí odebírajícímu lékaři říkat čistou pravdu ve strachu, že by o svou odměnu přišel.

Druhá strana mince

Na té obrazně leží fakt, že plazmaferetické společnosti většinou odebranou plazmu prodávají farmaceutickým firmám. Ty z ní vyrobí lék, který opět draze prodají – zaplatí za něj státy, pojišťovny či jednotlivci.

Bylo by tedy správné poskytovat těmto firmám svou plazmu zcela bezplatně? Nejednalo by se o nestydaté zneužívání lidské dobročinnosti? Na tyto otázky neexistují odpovědi, ale pouze názory.

Udělejte si ten svůj a krev nebo plazmu darujte – informovaně a zodpovědně!

(luko)

Zdroje:www.vfn.cz www.cervenykriz.eu www.transfuznispolecnost.cz TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 10. III. 2008: PLACENÉ ODBĚRY V PLAZMAFERETICKÝCH CENTRECH (http://www.cervenykriz.eu)

Jaké vzácné nemoci pomáhá léčit krevní plazma a kdo ji může darovat? Odpovídal MUDr. Pavel Valoušek

Hlavní strana > Chat s osobností > Jaké vzácné nemoci pomáhá léčit krevní plazma a kdo ji může darovat? Odpovídal MUDr. Pavel Valoušek

Chat je uzavřený16.10.2015 13:00

Mezinárodní den dárcovství krevní plazmy tento týden připomíná, nakolik je tato složka lidské krve důležitá. Krevní plazma tvoří největší podíl lidské krve.

Obsahuje mnoho životně důležitých látek, jako jsou ionty, cukry, tuky, enzymy, protilátky a další bílkoviny. Krevní plazma slouží jako nenahraditelný zdroj léčby vzácných nemocí a její darování je proto stále významnější.

Jaké nemoci se s pomocí krevní plazmy léčí? Kdo může plazmu darovat? Je plazmy dostatek? Ptejte se MUDr. Pavla Valouška v pátek 16. října od 13.00.

MUDr. Pavel Valoušek, MBA, po absolutoriu Všeobecného lékařství na Masarykově univerzitě v Brně v roce 1981 získal 1. atestaci v oboru pediatrie a 2. atestaci v oboru hematologie a transfuzního lékařství.

Poté působil jako lékař na transfuzní stanici nemocnice v Šumperku, kde se v roce 1990  stal primářem hematologického a transfuzní oddělení a od roku 1995 zde působil také jako ředitel nemocnice.

V roce 2007 nastoupil jako ředitel do společnosti Europlasma, která se věnuje odběru krevní plasmy.

 • SF
  Může krevní plazma léčit lymfosarkom .- nádor oběhového systému?
 • Host chatu
  Léky z lidské plasmy samy o sobě k léčbě lymfosarkomu nestačí. Mohou ale podpořit jeho celkovou léčbu, zvláště při poruše obranyschopnosti organismu vlivem choroby samotné, či vlivem agresivní onkologické léčby.
 • SASK
  Lidé co užívají psychofarmaka asi nemůžou dávat krevní plazmu?
 • Host chatu
  Podmínkou darování je fyzické i psychické zdraví dárce. U lehkých a úspěšně léčených psychických stavů, musí vhodnost konkrétního zájemce posoudit odběrový lékař.
 • brKbr
  Dováží se krevní plaza i ze zahraničí a konkrétně ze kterých zemí?
 • Host chatu
  Plasmu pro výrobu léků odebírá a pro výrobu několika farmaceutických firmám dodává většina evropských států, v čele s Německém, Rakouskem a Českem. Jelikož Evropa jako celek je nesoběstačná, dováží se také plasma USA.
 • Jiří Kříž
  Dobrý den pane doktore, léčba kterých onemocnění se neobejde bez krevní plazmy?
 • Host chatu
  Léky vyrobené z plasmy se používají pro následující velké skupiny vrozených i získaných onemocnění : poruchy krevního srážení – hemofilie, trombofilie poruchy imunity – imunodeficience autoimunní a neurologické degenerativní choroby. Jedná se o mnoho desítek chorob a většina nemocných je na léčbě trvale závislá.
 • ZUZI
  Dobrý den, mohu se zeptat, jaký je rozdíl mezi krví a plazmou. A v čem se liší jejich odběr?
 • Host chatu
  Plasma je tekutou částí krve, ve které jsou unášeny červené krvinky (dávající krvi barvu), dále bílé krvinky a destičky. Plazma je nažloutlá tekutina tvořená hlavně vodou, bílkovinami a minerály. Při delším stání krve ve zkumavce či její centrifugací vystoupí nad krvinky a dá se oddělit. Plasma se dá získat buď z odběru krve, nebo efektivnějji plasmaferetickým odběrem, kdy se plasma kontinuálně v separátoru odděluje a krvinky se dárci vrací.
 • OMANI
  Zdravím Vás pane doktore, prosím vás, dočetla jsem se, že se k nám plazma dováží. Jak je možné, že některé státy mají její nedostatek a jiné si mohou dovolit jí vyvážet?
 • Host chatu
  Ano, plasma se do Evropy i dováží a naopak léky z ní se vyváží i do jiných zemí a kontinentů. Důvodů je více – ve většině rozvojových zemí transfuzní služba a darování vůbec nefunguje, nebo jsou infekční rizika obyvatel příliš vysoká. Díky přístupu evropských i amerických občanů k darování plasmy, můžeme a musíme být solidární. Nelze se uspokojit pouze národní soběstačností.
 • ruda
  Dobry den, boli odber krevni plasmy?
 • Host chatu
  Mohu vás uklidnit. Mírná bolestivost trvá pouze okamžik při napíchnutí kůže a žíly, další průběh je zcela v pohodě. Můžete si číst či sledovat program v televizi 🙂
 • CALAT
  Mohu se zeptat, proč je krevní plazmy málo?
 • Host chatu
  Plasmy na výrobu léků je stále nedostatek. Jen malá část vhodných lidí se v zemích s vhodnými podmínkami k darování rozhodne. Ne každý stát má systém odběrů dobře propracovaný a léky z plasmy se na principu solidarity zpřístupňují ve všech zemích. V neposlední řadě se stále rozšiřuje počet chorob a indikací, u kterých má podávání léků z plasmy pozitivní účinek.
 • GROSMAN
  Mohu se zeptat, kolik plasmy při jednom odběru dárce může dát, kolik za to dostane peněz a za jakou cenu následně toto množství plazmacentrum prodá dál? Děkuji
 • Host chatu
  Dárce může darovat najednou až 850 ml plasmy a dostává finanční náhrady za čas strávený dopravou, odběrem a zotavením po odběru, což se pohybuje kolem 450 Kč. Výkupní cena plasmy průmyslovými výrobci léků je určena náklady spojenými se zřízením, provozem a vybavením center, mzdami zaměstnanců, odměnami dárců, náklady na přístroje, odběrový materiál, laboratorní vyšetření atd. Tyto náklady jsou vysoké a představují řádově až tisíce korun na jeden odběr, dle charakteru a efektivity odběrového centra.
 • Zdena
  Dobrý den pane doktore, toto téma vůbec neznám, můžete mi napsat, kdo potřebuje krevní plazmu, a zda plazma je možná nahradit krví?
 • Host chatu
  Plasma je izolovanou složkou krve a může se podávat buď přímo transfuzí při krevních ztrátách úrazem, u operaci a nemocí. Většinou se plasma průmyslově zpracovává na léky a ty užívají tisíce a statisíce pacientů při mnoha vrozených i získaných nemocích. Podrobněji jsem toto téma již rozvedl v předchozích dotazech.
 • Filda
  Dostávají dárci nějaké peníze?
 • Host chatu
  Dárci plasmy mohou obdržet buď jen náhradu cestovních nákladů – tzv. bezpříspěvkové dárcovství, nebo i finanční kompenzace (příspěvky), jako náhradu za čas strávený cestami, odběrem a dobou potřebnou na zotavení po odběru. To vše v České republice do maximální výše 5% minimální mzdy, což nyní činí cca 450 Kč. Takové dárcovství se nazývá neplacené – neplatí se za plasmu, jako za běžné zboží.
 • Dáša
  Moc Vás zdravím pane doktore, prosím vás, uvádí se, že krevní plazmu potřebuje stále více lidí. Čím to je? Jsme více a vážněji nemocní?
 • Host chatu
  Dobrá otázka, důvodů je více. Léčba léky z plasmy je stále dostupnější, sortiment vyrobených léků se rozšiřuje, také se rozšiřuje počet chorob, které lze úspěšně těmito léky léčit. Také se zlepšují diagnostické možnosti při prokázání těchto často vzácných onemocnění. Závěrem – zvyšující se potřeba léků z plasmy neznamená zhoršování celkového zdraví lidstva, právě naopak.
 • fany-6
  Mohu se jen zeptat, když někdo začne brát léky vyrobené z krevní plazmy jak dlouho je musí užívat?
 • Host chatu
  Léky z plasmy se používají buď krátkodobě u získaných poruch, po úrazech a při léčení akutních onemocnění. U většinu vrozených chorob léčených léky z plasmy je pacient celoživotně závislý na jejich podávání.
 • 98-0J
  Dobrý den, možná budu za hlupáka, ale je vůbec bezpečné brát léky z cizí krve?
 • Host chatu
  Naopak, velmi správná otázka. Bohužel jiná cesta není, rekombinantně vyrobené analogy dokážeme vyrobit jen pro některé tyto nemoci. Na výrobu léků z plasmy pro roční léčbu jednoho pacienta je zapotřebí stovek i tisíců darování. Bezpečnost celého řetězce od dárce, přes výrobu až po podání léků je zcela prioritním požadavkem. V zásadě lze říci, že dnešní léky z plasmy jsou z pohledu možného přenosu známých infekce zcela bezpečné.
 • slamníček
  Mohu se zeptat z jakých řad se rekrutují dárci krevní plazmy? A je toto nějak regulováno? Nebo kdo přijde, ten dá pak světe div se… děkuji za odpověď
 • Host chatu
  Darovat plasmu může každý zdravý člověk od 18 do 60 let. Veškeré podmínky a požadavky upravuje česká legislativa a můžete se s nimi seznámit na webových stránkách center nebo lépe přímo při registraci. Zájemce prochází řadou vyšetření a teprve pokud je vše ověřeno, může být plasma darována resp. použita pro výrobu léků. Mírná většina dárců jsou studenti, ostatní lidé různého věku a profesí, lehce převažují muži.
 • Igor
  Dobrý den, mohu se zeptat, kde všude se krevní plazma využívá?
 • Host chatu
  Krevní plasma se v naprosté většině využívá pro průmyslovou výrobu zdraví a životy zachraňujících léků. V předchozích odpovědích je to již podrobně popsáno. V malé míře přímo v nemocnicích pro transfuze u krvácení různého původu. V poslední době se objevují nabídky různých estetických a jiných „specialistů“ na aplikaci vlastní plasmy. Je to mimo oblast seriozní medicíny.
 • G-Ramdi
  Dobrý den, chci se zeptat, říkáte, že je málo dárců. A je vůbec dost odběrových míst? A jak jsou přístupná? Není málo dárců třeba proto, že by museli jet sto kilometrů daleko, aby mohli darovat? Když se podíváte, jak to u nás vypadá s dopravou a spojením z menších měst, a na to, jak s všechno centralizuje, tak zda není problém třeba v tom, že se lidé prostě nemají k tomu aby darovali jak dopravit. Děkuji za vysvětlení.
 • Host chatu
  Ano, máte pravdu. Zatím v ČR vznikala velká dárcovská centra ve velkých městech. Snad dále již budou přibývat i menší a dostupnější specializovaná centra. Darovat krev nebo plasmu je však možné i na většině současných transfuzních odděleních v nemocnicích, které také dodávají plasmu pro výrobu léků.
 • klarka
  prosím, jak se kontroluje nezávadnost dárce a jeho krevní složky? S pozdravem…
 • Host chatu
  Zájemce o dárcovství pečlivě a pravdivě vyplní zdravotní dotazník, je vyšetřen lékařem a jsou mu změřeny různé zdravotní parametry. Každý vzorek krve a plasmy je vyšetřen na infekční nemoci přenosné krví. Plasma je minimálně 6 měsíců v bezpečnostní karanténě a je také vyšetřována velmi přesnou metodou PCR na různé virové infekce. Při výrobě léků je plasma preventivně antivirově ošetřena. Bezpečnost léků z plasmy je velice velice vysoká.
 • Olina M.
  A co se z té plazmy vůbec dělá? děkuji
 • Host chatu
  Z plasmy se průmyslově vyrábějí léky – např. albumin, imunoglobuliny, srážlivé i protisrážlivé koncentráty krevních faktorů. Plasma se po odběru prudce zmrazí na méně než -25°C. Doveze se do farmaceutického závodu v zahraničí (v ČR takový není) a tam se v šaržích i několik tisíc litrů nejednou zpracovává. Různými fyzikálně chemickými postupy se izolují jednotlivé léčivé látky (bílkovinné frakce), ty se čistí a koncentrují a vznikne lék.
 • Josef Veverka
  Jak se používá krevní plazma v kosmetickém byznysu?
 • Host chatu
  V kosmetickém byznysu se z odebrané zkumavky vlastní krve odstředí několik ml plasmy, která se v mnoha desítkách vpichů aplikuje do kůže obličeje s cílem vyhladit vrásky a omladit pleť. Krátkodobý efekt, hlavně vlivem albuminu, může být sice teoreticky patrný, omlazující účinek destiček je sporný, stejně jako po aplikaci ortopedem do kloubů. Obojí je za drahé peníze, ale jak jste sám řekl – jedná se o byznys, ne o léčbu.
 • Nunu
  Proč je v odběrovém sále taková zima?
 • Host chatu
  Zřejmě již darujete plasmu v některém centru:) ? V odběrových sálech udržujeme teplotu jen kolem 20°C, protože při vyšších, hlavně tropických zevních teplotách, dochází k rozšíření kožních kapilár (zčervenání) a regulační rekce organismu na pokles tlaku při odběru neprobíhají optimálně. Při vnějším chladu a nižší teplotě kůže je riziko kolapsů menší.
 • Didi Sue
  Dobrý den pane doktore. Kolik plazmy je vlastně zapotřebí na výrobu léků?
 • Host chatu
  Také dobrá otázka. Podle toho pro jaký region, stát či kontinent. Pro ČR by stačily statisíce, pro Evropu miliony a pro celý svět desítky milionů litrů. Přesně, pro celosvětovou výrobu léků z plasma je dostupných kolem 30 milionů litrů. Asi třetinu dodají nemocniční transfuzní oddělení, většinu (2/3) specializovaná dárcovská centra. Dodaný objem stále nestačí a odhady nárůstu spotřeby jsou poměrně progresivní.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector