Septabene 1,5mg/ml + 5,0mg/ml orální sprej, roztok 30ml – vše o zdraví

Počet položek: 22 Zobrazit počet produktů na stránce: 12 24 48 Vše

Přípravek Orocalm Forte obsahuje léčivou látku benzydamin-hydrochlorid a patří do skupiny léků zvaných nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky….

Detail produktu Septabene 1,5mg/ml + 5,0mg/ml orální sprej, roztok 30ml – vše o zdraví

STOP bolesti v ústech a krku. ke zmírnění bolesti a podráždění v ústní dutině a krku (bolest, zarudnutí, otok) již pro děti od 6 let Lék…

Detail produktu Septabene 1,5mg/ml + 5,0mg/ml orální sprej, roztok 30ml – vše o zdraví

Komplexní léčba bolesti v krku. protizánětlivý, analgetický a antiseptický účinek snižuje lokální známky zánětu – bolest, zarudnutí , otok,…

Detail produktu

Orofar účinkuje proti bakteriím, virům a houbám, které vyvolávají infekce krku a dutiny ústní. Obsahuje látku s desinfekčními účinky a…

Detail produktu Septabene 1,5mg/ml + 5,0mg/ml orální sprej, roztok 30ml – vše o zdraví

K léčbě zánětů (infekcí) ústní dutiny a hrdla, tj. při bolestech v krku spojených s nachlazením, faryngitidou nebo laryngitidou, při léčbě…

Detail produktu

Komplexní léčba bolesti v krku. protizánětlivý, analgetický a antiseptický účinek unikátní kombinace účinných látek na českém trhu Léčivý…

Detail produktu Septabene 1,5mg/ml + 5,0mg/ml orální sprej, roztok 30ml – vše o zdraví

Komplexní léčba bolesti v krku. protizánětlivý, analgetický a antiseptický účinek unikátní kombinace účinných látek na českém…

Detail produktu Septabene 1,5mg/ml + 5,0mg/ml orální sprej, roztok 30ml – vše o zdraví

Pastilky s příchutí máty na desinfekci dutiny ústní a krku. Lék k vnitřnímu užití. Před použitím čtěte pečlivě příbalový leták.

Detail produktu

Přípravek Tantum Verde je roztok, který je určen k vyplachování ústní dutiny, ke kloktání či vytírání úst – potírání postižených míst. Léčivá látka…

Detail produktu

Neo-angin šalvěj se používá jako podpůrná léčba nekomplikovaných zánětlivých onemocnění hltanu, mezi jejichž typické příznaky patří bolest v krku,…

Detail produktu

Neo-angin bez cukru třešeň má antiseptické účinky, zasahující široké spektrum známých bakterií, které vyvolávají záněty horních cest dýchacích….

Detail produktu

Ambrobene se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním, infekčních onemocněních dýchacích cest,…

Detail produktu

Ambrobene se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním, infekčních onemocněních dýchacích cest,…

Detail produktu

Neo-angin bez cukru má antiseptické účinky, zasahující široké spektrum známých bakterií, které vyvolávají záněty horních cest dýchacích. Útočí proti…

Detail produktu

Pastilky Drill bez cukru jsou kombinovaný přípravek s antiseptickým a lokálně anestetickým účinkem. Léčivá látka chlorhexidin je účinné antiseptikum…

Detail produktu

Pastilky Drill jsou kombinovaný přípravek s antiseptickým a lokálně anestetickým účinkem. Léčivá látka chlorhexidin je účinné antiseptikum již při…

Detail produktu

Přípravek se používá k dezinfekci dutiny ústní a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních jako je angina, zánět hltanu (projevující se…

Detail produktu

TANTUM VERDE jsou jediné léčivé přípravky obsahující nesteroidní antiflogistikum benzydamin hydrochlorid proti bolesti v krku a bakteriím….

Detail produktu

TANTUM VERDE jsou jediné léčivé přípravky obsahující nesteroidní antiflogistikum benzydamin hydrochlorid proti bolesti v krku a bakteriím….

Detail produktu

Tantum Verde P a Tantum Lemon jsou jediné léčivé přípravky obsahující nesteroidní antiflogistikum benzydamin hydrochlorid proti bolesti v krku a…

Detail produktu

Tantum Verde P a Tantum Lemon jsou jediné léčivé přípravky obsahující nesteroidní antiflogistikum benzydamin hydrochlorid proti bolesti v krku a…

Detail produktu

Pastilky s příchutí máty na desinfekci dutiny ústní a krku. Přípravek neobsahuje cukr, je vhodný i pro diabetiky. Přípravek je určen k prevenci a…

Detail produktu

GARGANTA 1,5 MG/ML ORÁLNÍ SPREJ, ROZTOK – příbalový leták

 • Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 • – Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • – Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

– Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 • 1. Co je přípravek Garganta a k čemu se používá
 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Garganta používat
 • 3. Jak se přípravek Garganta používá
 • 4. Možné nežádoucí účinky
 • 5. Jak přípravek Garganta uchovávat
 • 6. Obsah balení a další informace

Přípravek Garganta obsahuje benzydamin, což je látka, která patří do skupiny léků nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky. Má lokální (místní) protizánětlivý a bolest tlumící účinek a působí jako lokální anestetikum (místně znecitlivující přípravek) na sliznici dutiny ústní. Přípravek Garganta orální sprej se používá k léčbě projevů zánětu v ústní dutině a krku (bolest, zarudnutí, otok).

– jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

Před použitím přípravku Garganta se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky, protože u Vás může být zvýšené riziko vzniku přecitlivělosti na benzydamin
 • jestliže máte nebo jste měl(a) bronchiální astma nebo alergická onemocnění, protože je u Vás zvýšené riziko vzniku bronchospasmu nebo alergií.

Pokud se příznaky zhorší, nebo se nezlepší do tří dnů od léčby, poraďte se se svým lékařem, protože v ojedinělých případech mohou být vředy v ústech nebo krku způsobeny vážným onemocněním.

Zajímavé:  Léčba Zánětu Kořene Zubu?

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek Garganta déle než 7 dnů, protože dlouhodobé používání může způsobit alergické reakce. V případě přecitlivělosti přerušte používání přípravku a okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Zabraňte kontaktu s očima.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Není známo, že by jiné léky ovlivňovaly účinek přípravku Garganta nebo že by přípravek Garganta ovlivňoval účinek jiných léků.

Ihned po použití přípravku může dojít k necitlivosti v ústní dutině nebo krku. Nejezte a nepijte, dokud příznaky necitlivosti nevymizí.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Nepoužívejte přípravek Garganta v průběhu těhotenství a kojení.

Tento přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné), a výjimečně bronchospasmus.

Přípravek Garganta obsahuje malé množství ethanolu (alkohol), a to méně než 100 mg na dávku.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 1. Doporučená dávka přípravku je:
 2. Dospělí a děti starší 12 let: 4 až 8 vstřiků 2 až 6krát denně; ne častěji než jednou za 1,5 až 3 hodiny.
 3. Děti ve věku 6 až 12 let: 4 vstřiky 2 až 6krát denně; ne častěji než jednou za 1,5 až 3 hodiny.

Děti mladší než 6 let: 1 vstřik na 4 kg tělesné hmotnosti 2 až 6krát denně; ne častěji než jednou za 1,5 až 3 hodiny. Nejvyšší jednotlivá dávka, bez ohledu na tělesnou hmotnost, jsou 4 vstřiky.

Starší pacienti: Není nutné upravovat dávkování.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek Garganta déle než 7 dní.

Návod k použití

Septabene 1,5mg/ml + 5,0mg/ml orální sprej, roztok 30ml – vše o zdraví Septabene 1,5mg/ml + 5,0mg/ml orální sprej, roztok 30ml – vše o zdraví

 • 1. Nastavte vstřikovací trysku spreje do vodorovné polohy (viz Obr. 1).
 • 2. Pokud přípravek používáte poprvé, zmáčkněte hlavici spreje pevně palcem nebo ukazováčkem a držte jej ve svislé poloze. Pro první vstřik opakujte tento postup 5 krát. Při opakované použití zmáčkněte hlavici spreje 2krát.
 • 3. Poté nasměrujte vstřikovací trysku spreje do ústní dutiny a zmáčkněte hlavici spreje (viz Obr. 2).

Pokud náhodně požijete příliš velké množství léku, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka a požádejte ho o radu.

Pokud dávku vynecháte, použijte ji, co nejdříve to bude možné. Nicméně pokud je již čas na další pravidelnou dávku, zapomenutou dávku vynechejte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ihned po použití přípravku může dojít k necitlivosti nebo pocitu píchání v ústní dutině nebo krku. Tyto reakce jsou spojeny s obvyklým působením přípravku a vymizí po krátké době. Ve výjimečných případech může dojít k pocitu na zvracení nebo zvracení způsobené podrážděním krku v souvislosti s podáváním léku. Tyto příznaky spontánně odezní po vysazení přípravku.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v souvislosti s používáním benzydaminu ve spreji v těchto frekvencích:

 • Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1 000)
 • Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 10 000)
 • – pálení a sucho v ústech
 • Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000)
 • – křečovité uzavření hrtanu (laryngospasmus), otok obličeje, rukou, nohou, očí rtů a/nebo jazyka, který může způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním, nebo otoky (angioedém)
 • Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
 • – alergická reakce (přecitlivělost)
 • – závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s dýcháním, bolest na hrudi a/nebo pocit na zvracení/závratě, intenzivní svědění kůže nebo boule na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může být potenciálně život ohrožující.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
 • Webové stránky:
 • Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Po prvním použití je doba použitelnosti 160 dnů. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 • – Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum

Jeden ml přípravku Garganta, orální sprej, roztok obsahuje benzydamini hydrochloridum 1,5 mg, což odpovídá benzydaminum 1,34 mg.

Jeden vstřik spreje (0,17 ml) obsahuje benzydamini hydrochloridum 255 mikrogramů, což odpovídá benzydaminum 228 mikrogramů.

 • – Dalšími složkami jsou: methylparaben (E 218), natrium-cyklamát (E 952), glycerol (E 422), hydrogenuhličitan sodný, polysorbát 80, ethanol 96%, aroma máty peprné (obsahující silici máty peprné a ethanol), kyselina fosforečná 85% (k úpravě pH), čištěná voda.
 1. Čirý, bezbarvý roztok s charakteristickou vůní máty v bílé 30ml polyethylenové (HDPE) lahvičce s bílou polyethylenovou 0,17 ml dávkovací pumpičkou VP6/33 a s bílým polypropylenovým aplikátorem, krabička.
 2. Počet dávek je 150.
 3. Velikost balení:
 4. 1 lahvička
Zajímavé:  Bolest Žaludku Pocit Na Zvracení Léčba?

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

 • Jankovcova 1569/2c
 • 170 00 Praha 7
 • Česká republika

ICN Polfa Rzeszów S.A.

 1. Przemyslowa 2
 2. 359 59 Rzeszów
 3. Polsko
 4. Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Bulharsko rapraHTa 1,5 mg/ml cnpeň 3a ycraa .iwraBHua, pa3TBop
Česká republika Garganta 1,5 mg/ml orální sprej, roztok
Maďarsko FaringoStop 1,5 mg/ml szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray
Polsko Septolux
Rumunsko Garganta 1.5 mg/ml spray bucofaringian, solutie
Slovenská republika Garganta 1.5 mg/ml
Slovinsko Garganta 1,5 mg/ml oralno pršilo, raztopina

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 02.12.2016.

5

Septabene 1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml orální sprej, roztok

 • Příbalová informace: informace pro pacienta
 • Septabene 1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml orální sprej, roztok
 • benzydamini hydrochloridum/cetylpyridinii chloridum
 • Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 • Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Septabene a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septabene používat
 3. Jak se přípravek Septabene používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Septabene uchovávat
 6. Obsah balení a další informace
 1. Co je přípravek Septabene a k čemu se používá

Přípravek Septabene je protizánětlivý, analgetický a antiseptický léčivý přípravek pro místní orální použití. Orální sprej dezinfikuje ústa a krk a zmírňuje příznaky zánětu v krku, jako je bolest, zarudnutí, otok, pocit tepla a porucha funkce.

Přípravek Septabene se používá k protizánětlivé, analgetické a antiseptické léčbě:

 • podráždění v krku, podráždění úst a dásní,
 • při gingivitidě (zánětu dásní), faryngitidě (zánětu hltanu) a laryngitidě (zánětu hrtanu) a
 • před a po trhání zubů.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septabene používat
 1. Nepoužívejte přípravek Septabene:
 2. –        jestliže jste alergický(á) na benzydamin-hydrochlorid, cetylpyridinium-chlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 3. –        tento přípravek nemá být používán u dětí ve věku do 6 let, protože tato léková forma není vhodná pro tuto věkovou skupinu.
 4. Upozornění a opatření
 • Před použitím přípravku Septabene se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Septabene nepoužívejte déle než 7 dní. Pokud se příznaky zhorší nebo se během 3 dnů nezlepší, nebo pokud se objeví jiné příznaky, jako je horečka, vyhledejte lékaře.

Použití lokálních přípravků, a to zejména po dlouhou dobu, může vést k senzibilizaci (vznik přecitlivělosti). V takovém případě je třeba léčbu přerušit.

 • Přípravek Septabene nesmí být používán v kombinaci s aniontovými látkami, které jsou například obsažené v zubních pastách, a proto se nedoporučuje, aby byl přípravek používán bezprostředně před nebo po čištění zubů.
 • Je třeba zabránit přímému kontaktu přípravku Septabene s očima.
 • Přípravek nesmí být vdechován.
 • Přípravek Septabene nesmí být používán u dětí ve věku do 6 let, protože orální sprej není vhodný pro použití v této věkové skupině.
 • Další léčivé přípravky a přípravek Septabene
 • Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
 • Při používání přípravku Septabene neužívejte současně jiná antiseptika.
 • Těhotenství a kojení
 • Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
 • Přípravek Septabene se během těhotenství nedoporučuje.
 1. Kojení byste měla prodiskutovat se svým lékařem, který rozhodne, zda byste měla přestat kojit nebo ukončit léčbu přípravkem Septabene.
 2. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 3. Přípravek Septabene nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
 • Přípravek Septabene obsahuje ethanol
 • Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce.
 1. Jak se přípravek Septabene používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zajímavé:  Lecba Zlomeniny Zanartni Kosti?

Dospělí

Pro jednu dávku stiskněte jednou až dvakrát hlavici spreje. To můžete opakovat každé 2 hodiny, 3-5krát denně.

Použití u dětí

Děti starší než 12 let

Pro jednu dávku stiskněte jednou až dvakrát hlavici spreje. To můžete opakovat každé 2 hodiny, 3-5krát denně.

Děti od 6 do 12 let

Pro jednu dávku stiskněte jednou hlavici spreje. To můžete opakovat každé 2 hodiny, 3-5krát denně.

 • Přípravek Septabene nesmí být používán u dětí mladších než 6 let.
 • Nepřekračujte uvedenou dávku.
 • Pro optimální účinek se nedoporučuje používat přípravek bezprostředně před nebo po čištění zubů.
 • Způsob podání

Před prvním použitím přípravku Septabene, orálního spreje, zmáčkněte několikrát hlavici spreje, aby se dosáhlo rovnoměrné dávky. Pokud sprej nebyl dlouhou dobu používán (například alespoň po dobu jednoho týdne), zmáčkněte jednou hlavici spreje, aby se dosáhlo rovnoměrné dávky.

Před použitím odstraňte plastové víčko.

Otevřete zeširoka ústa, nasměrujte vstřikovací trysku spreje směrem do krku a 1-2krát zmáčkněte jeho hlavici. Během vstřikování zadržte dech.

Pokud je hlavice spreje zmáčknuta jednou, uvolní se 0,1 ml orálního spreje, roztoku, který obsahuje benzydamini hydrochloridum 0,15 mg a cetylpyridinii chloridum 0,5 mg.

Délka léčby

Nepoužívejte tento léčivý přípravek déle než 7 dnů. Pokud se příznaky zhorší nebo se během 3 dnů nezlepší, nebo pokud se objeví jiné příznaky, jako je horečka, vyhledejte lékaře. Poraďte se se svým lékařem, jestliže se Vaše nemoc opakuje, nebo pokud si všimnete jakýchkoli posledních změn v charakteru Vaší nemoci.

 1. Jestliže jste použil(a) více přípravku Septabene, než jste měl(a)
 2. V případě náhodného požití nadměrné dávky tohoto léčivého přípravku ihned informujte svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice.
 3. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Septabene
 4. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
 • Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

 • reakce z přecitlivělosti,
 • kopřivka (urtikarie), zvýšená citlivost kůže na sluneční záření (fotosenzitivita),
 • náhlé, nekontrolované zúžení dýchacích cest v plicích (bronchospasmus).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

 • místní podráždění v dutině ústní, mírný pocit pálení v dutině ústní.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

 • pálení sliznice dutiny ústní, ztráta citlivosti (znecitlivění) sliznice dutiny ústní.

Obvykle jsou tyto nežádoucí účinky přechodné. Nicméně když se objeví, doporučuje se, abyste se poradil(a) se svým lékařem nebo lékárníkem.

Postupujte podle pokynů v příbalové informaci pro pacienta, snížíte tím riziko nežádoucích účinků.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Šrobárova 48
 • 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 1. Jak přípravek Septabene uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Po prvním otevření vnitřního obalu má být přípravek spotřebován do 6 měsíců, pokud je skladován při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. Obsah balení a další informace

Co přípravek Septabene obsahuje

 • Léčivými látkami jsou benzydamini hydrochloridum a cetylpyridinii chloridum.

Jeden ml orálního spreje, roztoku obsahuje benzydamini hydrochloridum 1,5 mg a cetylpyridinii chloridum 5 mg.

Jedno vstříknutí obsahuje 0,1 ml orálního spreje, roztoku, který obsahuje benzydamini hydrochloridum 0,15 mg a cetylpyridinii chloridum 0,5 mg.

 • Dalšími složkami jsou ethanol (96procentní), glycerol (E422), glyceromakrogol-hydroxystearát, dihydrát sodné soli sacharinu (E954), silice máty peprné, čištěná voda.

Jak přípravek Septabene vypadá a co obsahuje toto balení

Orální sprej, roztok (orální sprej) je čirá, bezbarvá až nažloutlá tekutina.

Přípravek Septabene je dostupný v krabičkách s 30 ml orálního spreje, roztoku, v plastovém obalu na sprej s mechanickým rozprašovačem a víčkem. 30 ml orálního spreje, roztoku je dostačující pro 250 vstřiků.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu Název léčivého přípravku
Bulharsko, Česká republika. Irsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko Septabene
Estonsko, Rumunsko Septolete omni
Chorvatsko Septolete duo
Itálie Septafar/Septaoro
Maďarsko, Slovenská republika Septolete extra
Polsko Septolete ultra

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

29.7.2015

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector