Jícen – Vše o zdraví

Zánět jícnu je chorobný stav spojený s poškozením jícnové sliznice.
Nejčastější příčinou takového poškození je refluxní choroba
jícnu
(gastroesofageální choroba jícnu nebo též refluxní nemoc),
při níž dochází ke zpětnému toku žaludečního obsahu (včetně
dráždící kyseliny chlorovodíkové neboli solné) do jícnu.

Za normálních okolností je sliznice jícnu proti takovým situacím
chráněna hned několika způsoby.

Jednak správnou funkcí dolního
jícnového svěrače, anatomickými strukturami, kterými jícen prochází a
které upravují jeho správnou polohu, samočistící schopností jícnu na
podkladě peristaltických pohybů, neutralizačními vlastnostmi slin a
určitou přirozenou obranyschopností (rezistencí) jícnové sliznice.
Selhání souhry těchto obranných činitelů respektive některého z nich,
vede k zpětnému toku (refluxu) žaludečního obsahu.

Jistý vliv mají také některé potraviny (káva, česnek, čokoláda,
čerstvé pečivo, cola…) a léky (zejména proti bolesti – nesteroidní
antiflogistika jako je Ibalgin, Paralen apod.

, opiáty, léky na srdce a mnoho
dalších), které buď zvyšují žaludeční kyselost (tedy zvyšují produkci
kyseliny chlorovodíkové v žaludku), snižují obranyschopnost sliznice nebo
zpomalují vyprazdňování žaludku, či omezují peristaltické
pohyby jícnu.

Dojde-li k refluxu, rozhoduje o jeho důsledcích délka trvání,
složení a množství refluxovaného žaludečního obsahu (míra kyselosti a
též obsahu žluči, která se sem může dostat z dvanácterníku-duodena),
odolnost sliznice jícnu, samočistící schopnost jícnu a rychlost
vyprázdnění žaludku.

Jinými slovy řečeno, onemocnění vzniká na podkladě
nerovnováhy obranných a agresivních faktorů, které
působí na sliznici jícnu. Nejčastěji k závažnému poškození dochází
právě v noci, kdy se žaludeční obsah dostává do jícnu
snáze (mimojiné chybí faktor gravitace, jak je tomu během dne ve
vzpřímené poloze).

Mezi další zánětlivá onemocnění jícnu patří korozivní
ezofagitida
a infekční formy zánětů jícnu
(mykotická, herpetická, cytomegalovirová ezofagitida).

Korozivní ezofagitida vzniká na podkladě poleptání
jícnu žíravými látkami (kyselinami, louhy, sloučeninami fenolu apod.)
požitými převážně omylem, nicméně také v sebevražedném úmyslu.
Výjimečně se může jednak i o léky, které uvíznou v jícnu a způsobí
poškození sliznice.

Mykotická ezofagitida neboli soor,
moniliáza či kandidóza je onemocnění
vyvolané houbou Candida albicans. Jedná se o infekci, která
využívá sníženou obranyschopnost organismu (hovoříme o tzv. oportunní
infekci při imunodeficienci).

Vyskytuje se u nemocných ve špatném stavu,
obvykle léčených antibiotiky, cytostatiky (léky tlumící buněčný růst,
užívané v onkologii), imunosupresivy (léky potlačující imunitní
systém) či glukokortikoidy (léky tlumící imunitní odpověď – záněty,
autoimunitní děje). Vždy je nutné pomyslet na možnou infekci
HIV (vyvolávající onemocnění AIDS).

Obtíže jsou obvykle
nevelké až žádné, může se jednat o náhodný nález.

Herpetická ezofagitida vyvolaná virem HSV (herpes simplex
virus) stejně jako cytomegalovirová vyvolaná virem CMV
(cytomegalovirus) jsou poměrně vzácné a projeví se obvykle pouze
bolestivostí při polykání (odynofagií).

Rizikové faktory zánětu jícnu

Mezi rizikové faktory patří nevhodný životní styl spojený
kouřením (nikotin snižuje napětí dolního jícnového
svěrače) a obezitou, dále nepravidelné stravování,
nevhodné složení potravy – tučná jídla včetně
čokolády, sladké kynuté pečivo nebo dráždivá jídla jako česnek,
cibule, máta, mák, cola, káva, alkohol a džusy.

Zvedání těžkých břemen a práce v předklonu a těhotenství vede ke
zvýšení nitrobřišního tlaku, a tak přispívá k refluxu.

Prevence zánětu jícnu

Nemoci je možno předcházet režimovými opatřeními jako je
redukce tělesné hmotnosti, zamezení zvyšování
nitrobřišního tlaku (tj. omezit těžkou silovou práci jako nošení břemen
a práce v předklonu), zákaz kouření a vyřazení
z jídelníčku jídla způsobující obtíže(viz výše).

Doporučuje se taktéž spát na nakloněném lůžku (lůžko podložené
v hlavové části o 20 cm).

Příznaky a projevy zánětu jícnu

Vedoucím příznakem je zvláštní druh bolesti – pálení
žáhy
neboli pyróza. Tato bolest je charakterizována jako
palčivá bolest za dolní částí hrudní kosti.

Zpočátku se objevuje jen po určitých jídlech (pečená jídla, smažené
pokrmy, sladké, alkohol, černá káva), v pokročilých případech trpí
nemocný bolestmi po každém jídle, leckdy nalačno a také v noci, kdy se
stav zhoršuje po ulehnutí a při snížené tvorbě slin.

Zdrojem bolesti je přímé dráždění sliznice, roztažení jícnu a
naopak dočasná stažení jícnu v jiných úrovních.

Dalším příznakem může být pocit uváznutí sousta v krku –
obtížné polykání (dysfagie), bolestivé
polykání
(odynofagie) či pocit cizího tělesa v krku bez
prokázané příčiny (tzv. globus).

Bolesti na hrudi mohou být někdy tak nespecifické, že mohou imitovat
jiná onemocnění, např. choroby srdce (srdeční infarkt).

Řada nemocných
si také stěžuje na ztrátu chuti, chrapot,
chronický kašel, záněty průdušek i astma, a proto se
často nedaří odhalit příčinu nemoci, protože jen polovina nemocných má
při gastroskopickém vyšetření (endoskopické vyšetření jícnu a žaludku
pomocí kamery zavedené přes ústa) pozitivní nález na jícnové
sliznici.

Do souvislosti s refluxní chorobou se dává i zvýšený výskyt
zubního kazu na podkladě poškození zubní skloviny
kyselými žaludečními šťávami (hovoříme o průniku kyselého
žaludečního obsahu do dutiny ústní, tzv. regurgitaci).

Léčba zánětu jícnu

Léčba spočívá u lehčích forem onemocnění ve vyvarování se
rizikovým faktorům a podávání ochranných léků, u závažnějších
nálezů je na místě léčba chirurgická, následovaná medikamentózně
(léky).

Co se týče podávání léků, základem je omezení produkce kyseliny
chlorovodíkové v žaludku a zvýšení tonu dolního jícnového svěrače.
Jako základní léčiva se podávají tzv. antagonisté H2 –
receptorů
(př. ramitidin, famotidin) a tzv.
inhibitory protonové pumpy (př. omeprazol,
pantoprazol). Tato léčba je vždy dlouhodobá.

Doplňující léčbou jsou tzv. prokinetika, látky
mající vliv na pohyblivost jícnu a na jícnový svěrač (zvyšují jeho
tonus – stah).

Pro zvládání občasných potíží se používají
antacida, která snižují kyselost žaludečního obsahu.
Jejich výhodou je, že působí velmi rychle, nicméně úleva je
krátkodobá.

Existuje určitý vztah mezi bakterií Helicobacter pylori a vznikem
žaludečních vředů a zánětem jícnu. Při jeho průkazu se obvykle
nasazují antibiotika k jeho vymýcení.

Jak si mohu pomoci sám

 • Pokud trpíte zánětem jícnu je vhodné se vyvarovat dráždivých
  jídel
  a jídel, o nichž sami víte, že Vám nedělají dobře.
 • Měli byste omezit svou váhu – nebýt obézní, pravidelně se stravovat,
  nejíst tučná jídla, nejíst v noci a nejlépe ještě 3 hodiny před
  ulehnutím, omezit příjem alkoholu na minimum a rovněž zanechání kouření
  má pozitivní vliv.
 • Taktéž je důležité být racionální v užívání léků proti bolesti
  (požívat tato léčiva střídmě a s praktickým využitím),
  nepřetěžovat se v práci, nezvedat těžká břemena, nepracovat
  v předklonu.
 • Při akutních obtížích pomůže vypít sklenku se zažívací
  sodou
  (běžně dostupná v supermarketech nebo v lékárnách) či
  mléko (soda i mléko fungují jako látky neutralizující
  vliv kyselého žaludečního obsahu), účinek je sice poměrně rychlý,
  nicméně krátkodobý.

Komplikace zánětu jícnu

Komplikacemi esofagitidy mohou být jednak vznik zúžení
jícnu
(stenózy), dále tvz. Barretův jícen, což
je změna označovaná jako metaplazie a považována za prekancerózní stav,
tj. stav s možným vývojem karcinomu.

Další možnou komplikací je vznik jícnového vředu
(ulcus oesophagi).

Stenóza jícnu vzniká na podkladě poškození stěny jícnu a vzniku
jizvy, takovéto jizvy mohou být mnohočetné. Nemocný pak má potíže
zejména při polykání.

Barretův jícen je stav, kdy dochází k výměně typu buněk normálně
se v jícnu vyskytujících za jiný typ buněk, které se za normálních
okolností vyskytují v tenkém střevě. Diagnosticky ho lze potvrdit pouze
mikroskopickým rozborem bioptické tkáně (tedy tkáně odebrané z jícnu
během endoskopického vyšetření).

Jícnový vřed se nejčastěji projevuje bolestí, obtížným polykáním
(dysfagií) a bolestivým polykáním (odynofagií).

Další názvy: ezofagitida, oesophagitis, refluxní ezofagitida, korozivní ezofagitida, mykotická ezofagitida, herpetická ezofagitida, Barretův jícen

Vše na téma: Jícen

Jícen je svalová trubice, která přenáší jídlo a tekutiny z úst do žaludku. Tedy je to svalová trubice spojující hrdlo (hltan) se žaludkem. Možná ani nebudete o svém jícnu vědět, dokud spolknete něco příliš velkého, příliš horkého nebo příliš studeného. Také si toho můžete všimnout, když něco není v pořádku. Můžete pak cítit bolest nebo mít potíže s polykáním.

Jícen je dlouhý asi 8 palců a je lemován vlhkou růžovou tkání zvanou sliznice. Jícen probíhá za průdušnicí a srdcem a před páteří. Těsně před vstupem do žaludku prochází jícen bránicí.

Horní jícnový svěrač je svazek svalů v horní části jícnu. Svaly horního jícnového svěrače jsou pod vědomou kontrolou a používají se při dýchání, jídle, říhání a zvracení. Zabraňují tomu, aby jídlo a sekrece šly dolů průdušnicí.

Dolní jícnový svěrač je svazek svalů na dolním konci jícnu, kde se setkává se žaludkem. Když je dolní jícnový svěrač uzavřen, brání kyselinám a obsahu žaludku cestovat zpět ze žaludku. Svaly dolní jícnový svěrač nejsou pod naší dobrovolnou kontrolou.

Nejběžnějším problémem jícnu je GERD (gastroezofageální refluxní choroba). U GERD se sval na konci vašeho jícnu neuzavře správně. To pak umožňuje obsahu žaludku unikat zpět (neboli refluxovat) do jícnu a dráždit ho. V průběhu času může GERD způsobit poškození jícnu.

Mezi další problémy patří pálení žáhy, rakovina a eozinofilní ezofagitida. Lékaři mohou pro stanovení diagnózy použít různé testy. Patří mezi ně zobrazovací testy, horní endoskopie a biopsie.

Přečtěte si o jícnu naše články:

Eosinofilní ezofagitida je známým chronickým alergickým / imunitním stavem jícnu – dochází při ní ke vzniku zánětu sliznice jícnu, která je přeplněna eozinofily. Je to bolestivý zánět jícnu s pozvolným nástupem symptomů, mezi které patří bolestivé polykání, reflux, bolest žaludku …

Přečíst..

Zajímavé:  Praktický Lékař Náplň Práce?

Esophagogastroduodenoskopie (EGD) je endoskopické vyšetření horní části trávícího traktu. Váš lékař provádí esophagogastroduodenoskopii (EGD), aby vyšetřil výstelku vašeho jícnu, žaludku a dvanáctníku. Endoskop je malá videokamera na trubici. Test EGD zahrnuje zavedení endoskopu do hrdla a po délce vašeho jícnu. …

Přečíst..

Problémy při polykání (odborně dysfagie) jsou definovány tak, že trvá mnoho času a úsilí, aby se potraviny nebo kapaliny přesunuly z úst do žaludku. Dysfagie může být také spojena s docela velkou bolestí a nepříjemnými pocity. V některých případech může …

Přečíst..

Gastroezofageální reflux, neboli GER, je porucha trávení, která ovlivňuje dolní jícnový svěrač, kruhový sval mezi jícnem a žaludkem. Mnoho lidí, včetně těhotných žen, trpí pálením žáhy nebo jinou poruchou trávení způsobenou GER. Lékaři věří, že někteří lidé trpí gastroezofageálním refluxem …

Přečíst..

Rakovina jícnu je rakovina, která se vyskytuje v jícnu – v dlouhé, duté trubici, která vede z krku do žaludku. Váš jícen vlastně pomáhá přesunout potraviny, které polknete ze zadní části krku do žaludku, aby se tato potrava strávila. Rakovina …

Přečíst..

Cigaretový kouř stejně jako kouř z doutníků obsahuje toxické a rakovinotvorné chemikálie, které jsou škodlivé pro kuřáky i nekuřáky. Neexistuje bezpečný tabákový výrobek a také neexistuje bezpečná úroveň vystavení lidského organismu tabákovému kouři. Čím více kouříte, tím se u vás …

Přečíst..

Malloryho – Weissův syndrom je stav, kdy na sliznici jícnu vzniknou trhliny nebo zářezy. Taková situace je velmi vážná a vede k velkému krvácení. Jícen (esophagus) je trubice, kterou prochází potrava z ústní dutiny do žaludku. Příznaky Malloryho – Waissovho …

Přečíst..

Achalázie je onemocnění jícnu. Jde o motorickou poruchu, kdy je porušena inervace svaloviny jícnu. Proto se svalovina jícnu nemůže kontrahovat a tím napomáhat posunu potravy do žaludku. Narušena je i funkce dolního svěrače, který není schopen relaxace po polknutí potravy. …

Přečíst..

Refluxní choroba jícnu

Refluxní choroba jícnu nemusí být vždy nemoc, někdy bývá podráždění jícnu způsobeno stravou – kořeněnými či sladkými jídly, alkoholem. Pokud příznaky přicházejí zřídka, nejsou důvodem návštěvy u lékaře, stačí jen upravit jídelníček.

Příznaky

Hlavním příznakem je pálení žáhy (pyróza), kterou má občas téměř každý člověk. Jde o bolestivý pocit pálení za hrudní kostí, který sahá od žaludku až po krk. Někdy je spojený s hořkokyselým pocitem v ústech. Žaludeční šťávy se mohou totiž vracet až do úst.

V pokročilých případech trpí nemocný pyrózou po každém jídle, někdy dokonce i nalačno a v noci. Malé procento nemocných má pocit bolestivého polykání a váznutí sousta při polykání. To je způsobeno zúžením jícnu, zánětem a městnáním spolknuté potravy.

Léčba

V první řadě dietní opatření. Konzumace jen nedráždivé stravy s vyloučením alkoholu, kynutého pečiva, tučných jídel a čokolády. Také je dobré nejíst na noc. Lékař předepíše léky – omeprazol, prokinetika, antacida.

U komplikací je nutné operační řešení. Zejména kvůli nočním refluxům, které ohrožují pacienta vdechnutím žaludečního obsahu. Dále se používá u mladých pacientů, kde je tím nejvhodnějším a nejtrvalejším řešením. Zákrok se provádí laparoskopicky, s dobrými výsledky s minimem komplikací.

Léky

Nejúčinnější je omeprazol (Omepirex, Omeprazol, Omeprol, Helicid, Losec, Lomac, Loseprazol,Ortanol, Ultop). Podává se ráno nalačno. Léčba trvá několik týdnů, je možné ji po čase opakovat.

Jako doplněk léčby se používají prokinetika (metoclopramid – například Cerucal, Degan, domperidon – Motilium, itoprid – Ganaton). Užívají se třikrát denně.

Důležitým doplňkem jsou antacida (jedlá soda, mléko, Rennie). Používají se při pálení žáhy kdykoliv během dne. Zmírní je, ale účinkují jen krátkodobě.

Bylinky

Pomáhá lékořice – 2 lžičky drcené lékořice spaříme šálkem horké vody a necháme louhovat 10 minut. Pijeme šálek podle potřeby. Další bylinky, které pomáhají na pálení žáhy a můžeme je pít ve formě čaje:  jitrocel, máta, zeměžluč, řebříček.

Homeopatika

Robinia 5 C – v případě kyselého říhání, bolesti žaludku a pálení žáhy. Často bývá přítomno kyselé a hojné zvracení, které dráždí zuby. Je účinný v případě vředovitých bolestí žaludku nebo v případě migrén doprovázených překyseleností žaludku.

Gastrocynesine  – při bolesti, pálení a pocitu tíhy v oblasti žaludku, pálení žáhy, spavosti po jídle, regurgitaci, gastroesophageálního refluxu. Lobelia inflata –  při pocitu na zvracení, zvracení, říhání. Obtíže se zhoršují pohybem, kašlem, po jídle a škytáním.

Cadmium sulfuricum – pokud pacient trpí zvracením po sebemenším požití jídla s respiračními příznaky.

IndividuálníPodle míry postižení

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal?

Domácí léčba a babské rady

Pomáhá pít mléko, jíst jablka, omezit kouření, kávu a alkohol, nejíst kynutá a sladká jídla, nejíst kořeněná jídla. Nechodit spát brzy po jídle, nenosit těsné oděvy.

Vyšetření

Lékař předepíše prokinetika nebo omeprazol, při trvalých potížích může poslat na gastroenterologii, která diagnózu potvrdí. Tam je provedena při znecitlivění krku endoskopie (zavedení tenké hadičky do jícnu, případně do žaludku). Při závažnějších poruchách může být současně při něm provedena biopsie jícnu – odebrání malého vzorku tkáně.

V těhotenství 

V těhotenství je refluxní choroba jícnu častější vlivem progestronu, většinou odezní po porodu.

Možné komplikace

Komplikací je zánět jícnu, zúžení jícnu, nádor na jícnu, změna výstelky sliznice jícnu.

Prevence

Jako prevence je dobré jíst během dne častěji, ale v menších dávkách, omezení kořeněných jídel, sladkostí, alkoholu, nikotinu a kofeinu. Omezení předklonů a odstranění případné obezity pomáhá při nemoci.

Kdy jít k lékaři

Lékaře vyhledejte při častém pálení žáhy a nebo při navracení se potravy do jícnu, zejména v noci.

Reflux | Refluxní choroba jícnu | Projevy, příčiny, léčba, dieta

Přeskočit na obsah

Reflux jícnu, refluxní choroba jícnu, GERD, oslabený jícnový svěrač, pálení žáhy i kyselosti v ústech – to jsou vše zdravotní komplikace, o kterých často slýcháme. V tomto článku shrneme základní informace o refluxu, jeho příznaky a projevy, příčiny a možnosti jeho léčby.

V tomto článku se zaměříme na:

 1. Co je jícen a kde se v lidském těle nachází
 2. Co je reflux jícnu 
 3. Projevy refluxu jícnu
 4. Důsledky refluxu
 5. Příčiny refluxu. Jak a proč diagnostikovat?
 6. Léčba – jak se zbavit refluxu
 7. Dieta při refluxu. Doporučená strava
  1. Vhodné potraviny
  2. Káva, čaj
 8. Masticha při refluxu

Jícen

Jícen je trubicovitá část trávící trubice, která spojuje hltan a žaludek. Jeho délka je zhruba 25 cm. Rozkousané souto jícnem projde do žaludku. Je uložen za průdušnicí.

Reflux jícnu

Refluxní choroba jícnu (jícnový reflux) je nepříjemné onemocnění, které se bezprostředně projevuje tzv. pálením žáhy a kyselým nebo hořkým pocitem v ústech. Kromě těchto přímých projevů je reflux častou příčinou zánětu jícnu a hlasivek, chrapotu a zubního kazu.

Při refluxní jícnové chorobě neplní správně svoji funkci jícnové svěrače. Obsah žaludku se přes oslabený jícnový svěrač dostává zpět do jícnu a dále zpět do trávicího traktu. Kyselina chlorovodíková společně s kyselými částmi jídel poškozují sliznici jícnu, hltanu a úst. Zánět jícnu se vyvine při dlouhodobém poškozování sliznice jícnu žaludečními šťávami.

Příznaky refluxu a nemoci jícnu jsou:

 • pálení na hrudi a v krku
 • nepříjemný pocit hořkosti v ústech
 • zahlenění
 • tlak za hrudní kostí
 • říhání
 • žaludeční nevolnost
 • anebo potíže při polykání

Projevy refluxu:

Příčina refluxu jícnu. Jak a proč diagnostikovat reflux jícnu?

Je nutné vzít na vědomí, že potíže jícnového svěrače v průběhu života někdy potkají každého nebo téměř každého. Pokud si odmyslíme poměrně časté potíže u malých dětí, může reflux vyvolat určitá strava (zejména kořeněná) nebo nápoje (zejména alkohol). Příčinou může být i stres a psychika.

Léčba – jak se zbavit refluxu

Zdravotním problémem jsou chronické potíže v jícnu. Pokud příznaky refluxu přetrvávají je nezbytné vyhledat vyšetření odborného lékaře. Léčba refluxu by se měla opírat o  diagnostiku. Ta se provádí různými způsoby od vyšetření slin a kyselosti v ústech až po gastroskopii.

Vynikající úvod do problematiky, popis diagnostiky a léčba refluxu je v textu s názvem Extraezofageální refluxní choroba – mezioborový konsenzus, který byl uveřejněn v Časopise lékařů českých 2011.

Článek mimo jiné konstatuje stoupající prevalenci refluxní choroby jícnu a dalších poruch jícnu a současně je dává do souvislosti s problémy jiných orgánů včetně podrobného výčtu všech projevů. Součástí článků je rozsáhlý přehled doporučené literatury.

Téma „Zánět jícnu léčba“ je tedy v tomto časopise dán do jasných souvislostí a pokud Vás toto téma hlouběji zajímá, doporučujeme článek přečíst.

Po stanovení diagnózy se lékař rozhodne pro postup, který může zahrnovat předepsání určitých léků, nebo jejich kombinace na zvládnutí všech obtíží a potlačení příznaků:

 • Antacida – často se nejprve doporučují antacida, které zmírní projevy pálení žáhy a další mírné příznaky refluxu
 • léky snižující produkci žaludeční kyseliny
 • inhibitory protonové pumpy
 • prokinetika, pomáhají rychleji vyprázdnit žaludek

Pokud Vám dostupné léky nepomohu při Vašich obtížích, je možné, že lékař navrhne operaci.

Dieta při refluxu. Co (ne)jíst?

Vhodné potraviny: doporučená strava při refluxu

Potraviny, které by mohly pomoci v uklidnění refluxu, zmírnění jeho příčin a omezení jeho projevů, jsou následující: 

 1. Potraviny s vysokým obsahem vlákniny
 2. Potraviny s velkým podílem vody
 3. Alkalické potraviny
Zajímavé:  Volně Prodejné Léky Na Výtok?

Potraviny s vysokým obsahem vlákniny Vám dodají pocit sytosti, takže bude méně pravděpodobné přejídání. Přejídání často přispívá k pálení žáhy. Potraviny s vysokým obsahem vlákniny:

 • Celá zrna, jako jsou ovesné vločky, kuskus a hnědá rýže
 • Kořenová zelenina, jako jsou sladké brambory, mrkev a řepa
 • Zelená zelenina, jako je chřest, brokolice a zelené fazole

Vhodné jsou potraviny, které obsahují hodně vody, která tak může zředit žaludeční kyselinu. Vyberte si potraviny jako:

 • Celer
 • Okurka
 • Salát
 • Vodní meloun
 • Polévky na bázi vývaru
 • Bylinkový čaj

U alkalických potraviny řešíme jejich zařazení na stupnici pH (ukazatel úrovní kyselin). Potraviny, které mají nízké pH, jsou kyselé a pravděpodobně způsobí reflux. Potraviny s vyšším pH jsou zásadité a mohou pomoci vyrovnat silnou žaludeční kyselinu. Alkalické potraviny jsou především:

 • Banány
 • Melouny
 • Květák
 • Fenykl
 • Ořechy

Káva, čaj – spouštěče 

Možná patříte mezi ty, kteří ráno začínají šálkem kávy nebo den ukončí s hrnkem horkého čaje. Pokud ovšem trpíte refluxem jícnu (gastroezofageální refluxní chorobou, GERD), mohou tyto nápoje zhoršovat Vaše příznaky. Celkem často se může stát, že káva a čaj způsobí pálení žáhy a může dojít ke zhoršení refluxu kyseliny.

Lékař může navrhnout kromě léčby léky také dietu ke zlepšení funkce Vašeho jícnu. Dieta obvykle znamená vyhýbání se určitým druhům potravin, které mohou zhoršit příznaky refluxu. Následující potraviny mohou vyvolat příznaky pálení žáhy, nejčastěji jde o: 

 • alkohol
 • kofeinové produkty: káva a čaj
 • čokoláda
 • citrusové plody
 • česnek a cibule
 • tučná jídla
 • kořeněná jídla

Pokud trpíte refluxem, zkuste omezit konzumaci kávy i čaje a zjistit, zda se Vaše příznaky zlepšují. Ne každé jídlo a pití ovlivňuje jednotlivce stejným způsobem. Pokud chcete mít jistotu, je vhodné si vést potravinový deník. Díky němu budete mít přehled, které potraviny zhoršují příznaky refluxu a které nikoli.

Kofein a reflux

Kofein – hlavní složka kávy a čaje – častý spouštěč pálení žáhy u některých lidí. Kofein může vyvolat příznaky refluxu, protože může uvolnit dolní jícnový svěrač. Studie neprokázaly, že vyřazení kofeinu prokazatelně a trvale zlepšuje příznaky nebo výsledky refluxní choroby jícnu. Káva s kofeinem obsahuje mnohem více kofeinu než čaj. 

Druh kávy a obsah kofeinu: 

 • černá káva 95 až 165 mg
 • instantní černá káva 63 mg
 • latte 63 až 126 mg
 • káva bez kofeinu 2 až 5 mg

Obsah kofeinu se také může lišit podle typu pražení. 

Čaj a reflux

Čaj obsahuje nejen kofein, ale také řadu dalších složek.

Druh čaje a obsah kofeinu:

 • černý čaj 25 až 48 mg
 • černý čaj bez kofeinu 2 až 5 mg
 • lahvový čaj zakoupený v obchodě 5 až 40 mg
 • zelený čaj 25 až 29 mg

Listy černého čaje obsahují více kofeinu než listy zeleného čaje. To, jak se připravuje šálek čaje, má také vliv. Čím déle je čaj namočený, tím více kofeinu v šálku bude.Může být obtížné určit, zda reflux pochází z kofeinu nebo z něčeho jiného v konkrétním druhu čaje.

Vzhledem k tomu, že stále není dostatek studií o celkových účincích kofeinu na příznaky refluxu, doporučuje naslouchat svému tělu a kofein vynechat, pokud Vám způsobuje pálení žáhy a reflux.

Masticha při refluxu

Je pravděpodobné, že odborný lékař navrhne léčbu refluxu za pomoci šetrných přírodních prostředků, které nemají vedlejší efekty a nezatěžují organismus.

Pryskyřice řečíku lentišku je tradičním přírodním receptem na pálení žáhy a zápach z úst. Obvykle se žvýkají surové mastichové krystaly.

Účinnější formou jsou mastichové kapsle, potravinový doplněk pro správné fungování zažívacího systému, které obsahují čistý mastichový prášek a účinnou látku dopravují přímo do místa působení.

Kapsle s mastichovým práškem bez přísad jsou nejúčinnější. Pro prevenci se případně užívají i kapsle s mastichovým práškem doplněným o prebiotika v poměru 60 : 40.

Pokud máte problémy s polykáním kapslí, uživejte Mastichu Comfort.

Jaké jsou zkušenosti uživatelů mastichy Masticlife?

V našem blogu jsou k dispozici autentická vyjádření uživatelů kapslí Masticlife včetně těch, kteří refluxem trpí. Recenze mastichy si můžete přečíst též zde. Přestože mnoho z nich považuje mastichové kapsle ze účinnou léčbu refluxní choroby jícnu, jsme skeptičtější.

Masticha totiž spíše velmi účinně tlumí nepříjemné důsledky nesprávné funkce jícnového svěrače a dává pocit vyléčení. Je nepravděpodobné, že by mastichová kúra dokázala svěrač „napravit“.

V každém případě sledujeme výzkum a budeme velmi rádi, pokud se potvrdí náš omyl a naopak nadšení mnoha pacientů. 

 • Masticlife Strong&Pure 
 • 40 kapslí | čistý mastichový prášek, nejúčinnější forma | pro normální činnost zažívacího systému
Masticlife Prebiotic160 kapslí | mastichový prášek s prebiotiky | pro normální činnost zažívacího systému
Masticlife Strong&Pure ECONOMYkůra 240 kapslí | čistý mastichový prášek, nejúčinnější forma v cenově výhodném balení | pro normální činnost zažívacího systému
 Masticlife Masticha Comfort
28 sáčků | Masticha a inulin | pohodlné užívání: 1 sáček = 1 dávka | pro normální činnost zažívacího systému

Reflux jícnu diskuze na stránce nenaleznete. Pro recenze a zkušenosti uživatelů navštivte stránku: Recenze.

Pokud si nejste jisti a potřebujete poradit, klikněte na Kontakty: kde koupit mastichu. Na této stránce je k dispozici kontaktní formulář.

Pokud potřebuje dohledat informace k jednotlivým doplňkům stravy, jejich dávkování a složení, klikněte na produkt, který Vás zajímá. Zde naleznete Vámi požadované informace.

Mohlo by vás také zajímat:

Účinky chioské mastichy v prevenci a léčbě onemocnění trávicího systémuChios masticha v ústní a dentální hygieněVědecké studie – přehledTestování helicobacter pyloriMasticha úvodemPálení žáhy

 • Po výběru volby se provede obnovení celé stránky.
 • Výběr provedete mezerníkem a potom šipkami.
 • V prezentaci se můžete pohybovat šipkami doleva a doprava, na mobilním zařízení můžete přejet doleva nebo doprava

Reflux jícnu – regenerační program lékařů přírodní medicíny. Metodika je určena pro domácí užití

Z jakých zdrojů vycházejí informace v tomto článku?

V tomto článku se dozvíte, že refluxu jícnu se dá celkem pohodlně zbavit. A zároveň si výrazně zlepšit trávení. Dokonce se můžete zbavit léků (např. Omeprazolu), pokud již užíváte. Regenerace funguje do té míry, že se hojí i poškozené tkáně jícnu. Obnoví se i správná funkce svěrače jícnu. A to poměrně rychle, v řádu týdnů.

Pro vás to znamená dodržovat určitou strukturu potravy, která odlehčuje vaše trávení, nezakyseluje a zároveň je plnohodnotná  (t.j. obsahuje dostatečné množství všech 46 nezbytných živin). K tomu užíváte  některé doplňky stravy, které urychlí hojení poškozených tkání jícnu.

 Zavést do praxe podle našeho návodu je poměrně jednoduché. Informace v tomto článku jsou založeny na prověřených postupech  lékařů přírodní medicíny zaměřených na  reflux jícnu a žaludeční problémy a z našich  vlastních vědomostí a zkušeností.

Vše máme prověřeno i u našich klientů, dokonce i gastroskopicky. 

Lékaři západní přírodní medicíny mají vysokoškolské medicínské vzdělání. Dobře znají funkce lidského organismu. Objevili různé regenerační metody, které obnovují narušené funkce organismu i bez léků (např. plnohodnotnou výživu).

Pokud se takto odstraní všechny příčiny, organismus začne zase správně fungovat a odchází i chronické  zdravotních problémy.  To je princip úspěchu lékařů přírodní medicíny.

Regenerační metody jsou GARANTOVÁNY  lékařskými společnostmi lékařů západní přírodní medicíny.

A proč věřit mně? Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsem završil v Německu a jsem certifikován Německou lékařskou společností pro léčebné půsty a výživu (ÄGHE). 

Role plnohodnotné výživy při refluxu jícnu

Při refluxu jícnu je v žaludku často narušen příjem některých vitaminů a minerálů, což vyvolává celou řadu následných problémů. Při refluxu jícnu je obvykle dále narušeno i trávení ve střevech, které vyvolává další deficity živin.

Nedostatek živin narušuje činnost buněk organismu a mimo jiné způsobuje poruchy činnosti buněk dolního svěrače jícnu, jak popíšu dále. Proto lékaři přírodní medicíny doporučuje při refluxu jícnu používat zvýšené dávky některých živin.

K zamyšlení: Může výživa pomáhat řešit zdravotní problémy? Jím zdravě?

Lidé často žijí v přesvědčení, že něco tak obyčejného, jako je výživa, nemůže přeci pomáhat řešit zdravotní problémy. Často k nám  přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě a že jim zdravá výživa stejně nepomohla. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… 
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

  Zapamatujte si: Nepomáhá jakákoliv výživa, ale jde hlavně o obsah 46 nenahraditelných živin!!! 

 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky, to je jen jedna – méně důležitá stránka. Vědci zjistili, že výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (tzv. esenciálních) živin v dostatečném množství. Jedná se o aminokyseliny (např. leucin, valin, tryptofan, fenylalanin apod.), esenciální mastné kyseliny (kyselina linolová, kyselina alfa linolenová), minerály (např. hořčík, vápník, mangan a řada dalších) a vitaminy (A, celá skupina vitaminů B, C,D, K). Každá z těchto živin se v lidském organismu účastní mnoha biochemických reakcí. A to je pravá podstata výživy. Kvůli těmto esenciálním živinám 3x až 5x denně jíme. Dá se říci, že všechny pochody v lidském těle, imunitní látky, hormony, enzymy, všechny kosti a tkáně jako výchozí “stavební ” materiál potřebují právě tyto esenciální živiny.  Organismus tyto živiny neumí vyrobit, MUSÍ být dodány potravou. Pokud výživa obsahuje v dostatečném množství všech 46 esenciálních živin, jedná se o tzv. plnohodnotnou výživu.
 2. Pokud jakákoliv živina v potravě chybí nebo je obsažena v malém množství nastávají závažné zdravotní problémy. Např. nedostatek železa vyvolává anémii, nedostatek vitaminu C nemoc kurděje, na kterou v minulosti umíralo mnoho námořníků. Nedostatek aminokyselin např. způsobuje psychické poruchy, poruchy funkce jater apod. Mnohostranný význam všech těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami
 3. Základním problémem všech tzv. zdravých výživ, je to, že i když má obsaženy “zdravé” suroviny, většina lidí se stravuje podle chuti a nálady. Teď mám chuť na banán, večer si dám řízek s bramborem. Zítra na snídani jogurt s ovesnými vločkami. Tento víceméně nahodilý systém stravování, který má 95% obyvatelstva, však nezajišťuje SYSTEMATICKÝ příjem všech 46 esenciálních živin. Proto tato nahodilá strava je častou příčina zdravotních problémů a narušeného metabolismu
 4. Lidé s chronickými zdravotními problémy mají většinou snížené zásoby některých živin. K jejich doplnění nestačí obvykle jen běžná nahodilá výživa. Proto lidem jejich „zdravá výživa“, i když používají relativně zdravé suroviny, při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje
 5. Naopak systematicky dodržovaný plán plnohodnotné výživy, který je odborně propočítán na obsah všech 46 esenciálních živin, je významná regenerační metoda. V Německu ji jako léčebnou metodu ve své praxi používají lékaři sdruženi v Německé lékařské společnost pro léčebné půsty a výživu. A mají s ní velice dobré dlouhodobé zkušenosti
 6. My jsme systém plnohodnotné výživy vystudovali v Německu a máme certifikát této lékařské společnosti, že můžeme systém plnohodnotné výživy školit  
 7. Zde si můžete položit základní otázku: Je můj systém výživy, který používám, skutečně dobře propočítán na obsah všech 46 živin? Schválně se podívejte na zdroj, ze kterého čerpáte. Ani to, že se např. stravujete podle zásad ajurvédy, jógy, tradiční čínské medicíny, vašeho lékaře,  či podle nějakého léčitele předem nezaručuje obsah všech 46 živin!!! Toto je naše odpověď pro ty, kteří nevědí, proč si vybrat právě náš systém: Naše plnohodnotné stravovací plány v regeneračních programech se výrazně odlišují od různých dalších stravovacích systémů či zásad právě tím, že jsou odborně propočítány na obsah všech 46 esenciálních živin. S námi tedy skutečně můžete mít plán “zdravé výživy”, který v podstatě jinde nenajdete.  A bez důkladných odborných propočtů plnohodnotnou zdravou výživu mít nelze
 8. Velkou výhodou našeho systému plnohodnotné výživy je to, že nepoužívá žádné přesné jídelníčky (které beztak nikdo není schopen dodržet). Je snadný na užívání a nepřijdete o vaše oblíbená jídla.
 9. V našich regeneračních programech jsou i další regenerační metody, které zlepšují zdraví. 
Zajímavé:  Natazeny Zadni Steheni Sval Lecba?

Role léků při léčení refluxu jícnu

Přírodní medicína (a západní přírodní medicína obecně) se vždy snaží najít skutečné příčiny zdravotních problémů a  hledá cesty, jak se lékům vyhnout a pokud už je berete, tak se jich i postupně zbavit.

Při refluxu bývá největší problém, že pacienti jsou často nuceni užívat léky, které ve své podstatě snižují účinnost trávicích šťáv v žaludku (např. Omeprazol). Pokud se ještě špatně stravujete, dojde k prudkému kvašení (vlivem potlačení kyselosti žaludečních šťáv) a problém refluxu se ještě prohlubuje.

Navíc vznikají další potíže s trávením. Proto hlavním krokem při refluxu je vždy obnovení správné úrovně kyseliny chlorovodíkové v žaludku, nastolení správného stravovacího režimu včetně správné kombinace jídel. To rychle umožní eliminaci léků. Reflux se dá vyřešit poměrně rychle.

Vlivem rychlých změn ve stravování, odlehčení trávení a doplněním důležitých živin se v řádu týdnů odstraňují problémy s trávením. Během několika měsíců se pak vyhojují poškozené tkáně jícnu. Dále se dozvíte, co všechno přispívá k refluxu a jak přírodní medicína tyto příčiny odstraňuje.

Na těchto základech si pak i vy doma podle našeho návodu (máme speciální regenerační program) změníte své stravování.  

Překyselení organismu a jak přispívá k refluxu jícnu

Přírodní medicína podkládá reflux jícnu – stejně jako jiné poruchy trávení – zejména za důsledek špatné složené stravy. Vlivem špatného trávení pak dojde i špatnému vstřebávání živin. 

Podle německých lékařů přírodní medicíny je jednou z příčin refluxu jícnu tzv. překyselení organismu. To je situace, kdy ve stravě dlouhodobě výrazně převažují tzv. kyselinotvorné potraviny (např. maso, sýry, těstoviny, ryby, chléb, cukrovinky a mléčné výrobky) nad tzv. zásadotvornými potravinami (to jsou ovoce a zelenina).

Organismus má nedostatek zásaditých minerálů, které nutné potřebuje k udržení acidobazické rovnováhy. To se pak následně projeví zejména na činnosti enterické nervové soustavy, která řídí činnost celé trávicí soustavy, včetně svěrače (sfinkteru) jícnu. Naruší se tím celé trávení.

Proto i strava při refluxu musí být naplánována tak, aby nezakyselovala.

Vliv některých potravin při refluxu jícnu

Další příčinou je konzumace potravin, které vyvolávají nesnášenlivosti. To je hodně častý jev. Naše praxe potvrzuje, že mnohým lidem s refluxem se výrazně uleví, pokud se ze stravy vyloučí a nebo výrazně omezí některé druhy potravin.

Samozřejmě pokud se ze stravy systematicky vyloučí nějaké potraviny, dojde k tomu, že potrava se ochudí o potřebné živiny. Ty se ale musí nahradit a strava se musí dobře propočítat, aby byla plnohodnotná, t.j. aby obsahovala všech 46 esenciálních živin v dostatečném množství.

V praxi lidé jen vylučují potraviny, které jim nedělají dobře, ale už je adekvátně nenahradí. Tím svůj problém jen prohlubují a bez plnohodnotné výživy nemohou svůj problém vyřešit.

Co způsobuje narušení činnosti spodního svěrače (sfinkteru) jícnu?

V souvislosti s refluxem jícnu se hodně hovoří i o narušené funkci dolního svěrače jícnu (tzv. sfinkteru). Já se domnívám (a naši klienti nám to potvrzují – i podle gastroskopie),  že organismus má vždy možnost, jak i zde funkci obnovit a regenerovat (podobně jako regeneruje i jiné tkáně a orgány).

Ale pro tuto regeneraci musí být vytvořeny podmínky, především biochemické.  Většina článků na internetu se spokojuje s konstatováním, že při refluxu je oslabena činnost dolního svěrače jícnu. Oslabenou funkci sfinkteru považují jiní autoři za něco předem daného.

  Lékaři přírodní medicíny si spíše kladou otázku: „Proč tento dolní svěrač jícnu špatně funguje a jak lze zlepšit jeho činnost?“ 

Pojďme se tedy na funkci sfinkteru podrobně podívat. Jak známo, jedná se o kruhový sval, tvořený s hladké svaloviny. Tuto svalovinu nelze ovládat vůlí. Stahy jsou řízeny mimovolně, ovládá je tzv. bloudivý nerv a hormony. Pokud je ovšem činnost tohoto nervu narušena např.

překyselením mezibuněčného prostředí nebo nedostatkem živin potřebných pro činnost neurotransmiterů, ani sfinkter nemůže dobře fungovat. Právě výše uvedené metody (zejména odkyselení a plnohodnotná výživa) hrají tedy nejsilnější roli v tom, že se biochemické prostředí, ve kterém pracuje sfinkter, upravuje.

To je i cílem regenerace při refluxu jícnu. Cílem je, aby tento sfinkter dobře fungoval. Pak nezáleží na obsahu žaludku a také na tom, jestli je jídlo ostré nebo málo ostré. Prostě se do jícnu zpět ze žaludku nedostane. A to je řešení, které potřebujeme.

Nejsou ještě známy všechny mechanismy stahování sfinkteru, ale co se ví zcela jistě, je to, že stahování je řízeno nervy a tkáňovými hormony.

Reflux jícnu může mít více příčin

Cílem tohoto článku není popisovat všechny příčiny, které jsou možnou příčinou refluxu jícnu.  Je jich více.  Rozhodující je přístup přírodní medicíny, která se snaží odstranit všechny příčiny, a to SOUČASNĚ. A to je zatím nejlepší přístup, který k řešení zdravotních problémů existuje. Ten používáme i v našich regeneračních programech. 

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vašim stravováním a životním stylem zabývat.    

Pro řešení refluxu jícnu se nejlépe hodí Regenerační program při refluxu jícnu podle lékařů přírodní medicíny. Pokud máte jen tento hlavní problém, můžete se s programem seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. 

Regenerační program při refluxu jícnu – klikněte

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a nezávazně pro vás vybereme nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, 2016, revize 2017

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně.

Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu.

K datu copyrightu zveřejnil více než 60 odborných článků o souvislostech mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector