Nitroděložní tělísko s progestinem – vše o zdraví

Pokud si aktuálně nepřejete otěhotnět, je třeba zabývat se antikoncepcí a vybrat si takovou metodu ochrany, která vám bude vyhovovat.

Základní metody antikoncepce

 1. Přirozené – nejlevnější, nevyžadují žádné pomůcky, ale jsou nejméně spolehlivé (přerušovaná soulož, metoda plodných a neplodných dnů)
 2. Bariérové – mechanicky zabraňují splynutí vajíčka a spermie (kondom, pesar, ženský kondom)
 3. Chemické – využívají látky, které při kontaktu ničí spermie nebo omezují jejich pohyblivost (spermicidy ve formě vaginálních čípků nebo gelu)
 4. Hormonální – umělé hormony zabraňují dozrávání a uvolňování vajíčka (ovulaci) a ztěžují pronikání spermií do dělohy; patří mezi nejspolehlivější (kombinovaná pilulka, minipilulka, nitroděložní hormonální systém, náplast, injekce, podkožní tyčinka, vaginální kroužek)
 5. Nitroděložní tělísko – působí mechanicky, chemicky a aktivací obranných mechanismů proti uhnízdění vajíčka
 6. Sterilizace – chirurgický zákrok, při němž dojde k přerušení vejcovodů u ženy nebo chámovodů u muže

Antikoncepční pilulka

Hormonální antikoncepční pilulka je jednou z nejčastějších antikoncepčních metod a v dnešní době ji užívá přibližně 100 miliónů žen. Po spolknutí pilulky se do těla dostávají hormony, které vyvolají stav podobný těhotenství, a tím pádem nedochází k ovulaci.

Vajíčko se tedy z vaječníku neuvolní a spermie nemají co oplodnit. Pilulka tímto způsobem „ošidí“ i děložní sliznici, která normálně vyzrává a po přerušení užívání tabletek se odlučuje v podobě menstruačního krvácení.

Vlastní krvácení v tomto případě vypadá úplně stejně, je snad jenom o něco slabší a někdy trvá kratší dobu.

Výhody antikoncepční pilulky

 • Zabraňuje v otěhotnění
 • Chrání před mimoděložním těhotenstvím (Ze 100 000 plodných žen žijících nechráněným pohlavním stykem jich je mimoděložním těhotenstvím postiženo ročně téměř 300. Ze 100 000 uživatelek hormonální antikoncepce je zaznamenáno mimoděložní těhotenství u pouze u jedné jediné pacientky)
 • U žen s výskytem rakoviny těla děložního a rakoviny vaječníků v rodině užívání hormonální antikoncepce výrazně snižuje výskyt těchto onemocnění v budoucnosti (o 40 až 60 %)
 • Zčásti chrání proti pánevním zánětům a tím i před případnou neplodností způsobenou následkem infekce
 • Její pravidelné užívání znatelně snižuje riziko zánětu vaječníků a vejcovodů
 • Snižuje intenzitu menstruačního krvácení
 • Upravuje ženě menstruační cyklus a dělá jej naprosto pravidelným
 • Pozitivně ovlivňuje revmatické onemocnění kloubů, onemocnění štítné žlázy, žaludeční vředy, dokonce působí na široké spektrum alergií
 • Má blahodárný účinek na pleť a výrazně zmírňuje výskyt akné
 • Zlepšuje kvalitu vlasů
 • Reguluje ochlupení

Nevýhody antikoncepční pilulky

I když antikoncepční hormonální pilulky udělaly velký pokrok, dodnes existují skupiny žen, pro které je forma takovéto antikoncepce nevhodná.

 • První skupina žen nesmí hormonální antikoncepci brát vůbec. Její užívání by mohlo vést ke vzniku onemocnění nebo k jeho závažnému zhoršení. Zde řadíme například již prodělanou trombózu, cévní mozkovou příhodu nebo ischemickou chorobu srdeční, hormonálně závislé nádory nebo podezření na ně, aktivní nebo prodělané jaterní onemocnění s těžkou poruchou funkce, neléčený vysoký krevní tlak, cukrovku se změnami na jiných orgánech, ale také dlouhodobé upoutání na lůžko atd.
 • K rizikovým faktorům, při jejichž výskytu musí užívání hormonální antikoncepce zvážit lékař, jsou zejména laboratorně zjištěný sklon k žilní trombóze v kombinaci s jejím výskytem mezi blízkými příbuznými, cukrovka s nekomplikovaným průběhem, některá onemocnění jater, závažná porucha ukládání tuků či některé typy migrény a vyšší věk v kombinaci s kouřením.

Může docházet k přechodnému hromadění vody v těle ženy, což může mít za následek nevelký váhový přírůstek, zlepšují chuť k jídlu a zvyšují příjem tekutin

Život bez menstruace

Výhodou antikoncepční pilulky je bezesporu život bez menstruace. Jsou zcela jasné zdravotní důvody, kdy je odsouvání menstruací a prodloužení mezimenstruačního období výhodou a navíc plní léčebný účel. Jedná se například o tyto indikace:

 • Ztráta železa při silných menstruacích, bolestivá menstruace, nepříjemné premenstruační potíže, endometrióza atp.
 • Zdravotní potíže v průběhu sedmidenní pauzy v užívání pilulek, jako např. bolesti hlavy, citlivost prsou, psychické rozladění. Zde se přímo nabízí užívání hormonální antikoncepce bez pauzy.

Kondom

Kondomy nejenže zabraňují nechtěnému otěhotnění, ale také chrání před pohlavně přenosnými infekcemi, zejména pak proti viru HIV.

Výhody kondomu

 • Chrání před nechtěním početím
 • Chrání před pohlavně přenosnými infekcemi
 • Nehormonální antikoncepce
 • Kondomy jsou lubrikované, což usnadňuje penisu vstup do pochvy

Samozřejmě je třeba dbát na to, aby kondom nebyl mechanicky, tepelně či chemicky poškozen, došlo by k jeho znehodnocení a tím pádem i ke ztrátě ochranných schopností. Současný trh nabízí kondomy různých velikostí, provedení, barev, vůní, příchutí, tvarů atd. 

Nevýhody kondomu

 • Ve výjimečných případech existuje alergie na latex, z něhož je kondom zpravidla vyroben.
 • Totéž platí v případě aditiv (příchutí či vůní) – u některého z partnerů se může projevit alergie na aroma a přidané látky v kondomu.
 • Výjimečně může nastat psychický blok a některý z partnerů z daného důvodu užití prezervativu odmítá.

Přirozené antikoncepční metody

Vedle hormonálních a nehormonálních antikoncepčních metod existuje i tzv. metoda přirozené antikoncepce. Nejsou při ní užívány žádné pomůcky (kondom) nebo pilulky ani nevyžaduje žádný speciální zákrok (sterilizace).

 Sem řadíme periodickou sexuální abstinenci, teplotní a hlenovou metodu, hodnocení konzistence děložního čípku. Je třeba upozornit, že tento druh antikoncepce je velice náročný jak na sledování, tak na zodpovědnost obou partnerů.

Riziko selhání těchto metod je i při správném používání vyšší než u většiny jiných antikoncepčních metod.

Periodická sexuální abstinence

Spočívá ve využívání méně plodných období v menstruačním cyklu ženy. Ovulace (uvolnění vajíčka z vaječníku) má poměrně přesnou souvislost s menstruačním krvácením, objevuje se zpravidla 12. až 16. den před koncem cyklu.

Takový výpočet ovšem může fungovat pouze u ženy s naprosto pravidelným menstruačním cyklem. Pro správné používání je nutné si po dobu dvanácti měsíců vést menstruační kalendář a teprve na základě něj výpočet provádět.

Plodné dny pak vymezíme odečtením 18 dnů od cyklu nejkratšího a 11 dnů od nejdelšího.

Teplotní metoda

Je založena na sledování bazální tělesné teploty. Tato metoda vychází z faktu, že po uvolnění vajíčka přibližně v polovině menstruačního cyklu vzniká na vaječníku žluté tělísko, které vyrábí hormon progesteron.

Kromě toho, že řídí proměnu děložní sliznice tak, aby byla připravena k přijetí a uhnízdění oplodněného vajíčka, způsobuje tento hormon také zvýšení tělesné teploty o 0,2-0,4 °C.

Tato zvýšená teplota se pak udržuje prakticky po celou druhou polovinu menstruačního cyklu, a to až do následujícího menstruačního krvácení. Zvýšení teploty svědčí také o tom, že ovulace proběhla.

U více než 80 % případů teplota stoupne ze dne na den, u ostatních se zvyšuje stupňovitě v průběhu dvou až tří dnů. Tam, kde ovulace z jakéhokoliv důvodu nenastává, zůstává teplota na stejné úrovni po celou dobu cyklu. Teplotu je nutno měřit za standardních podmínek vždy ráno bezprostředně po probuzení.

Hlenová metoda

Sleduje změny cervikálního hlenu. Na začátku cyklu je hlen hustý a netažný a žena se nachází v neplodné fázi. Postupně hlenu přibývá, je tažný, průsvitný, sklovitý (vzhledem se podobá syrovému vaječnému bílku) – to značí plodnou fázi.

Dalo by se říci, že čím více se ovulace blíží, tak má žena stále vlhčí pocit spojený s určitou kluzkostí. Poslední den výskytu tohoto řídkého a tažného hlenu označujeme jako „hlenový vrchol“. Není to tedy den, kdy se vyskytuje největší množství hlenu, ale poslední den výskytu hlenu nejvíce řídké a tažné kvality.

Následujícího dne se hlen stává opět hustým a méně tažným, eventuálně se objevují „suché dny“, které trvají až do příští menstruace.

 Nitroděložní tělísko s progestinem – vše o zdraví

Samoobslužné vyšetření děložního čípku

Bezprostředně po menstruaci je děložní čípek tuhý asi jako nosní chrupavka. Uprostřed jeho vyklenutí je důlek nebo štěrbina (otvor vedoucí do dělohy), která je ale velice úzká a uzavřená. Toto období pokládáme za neplodné.

Čtyři až pět dní po skončení menstruace čípek při ovulaci měkne (konzistence podobná tuhosti dolnímu rtu) a zevní ústí děložního hrdla se mírně pootevírá. V tomto období je čípek obtížněji dosažitelný. Vytahuje se vzhůru, některé ženy na něho nemusí ani dosáhnout.

Plodné období končí tehdy, když je čípek po dobu tří dnů za sebou opět hmatný nízko, je tuhý a uzavřený.

Přerušovaná soulož

metoda spočívá v tom, že během pohlavního styku dojde těsně před vyvrcholením muže k přerušení soulože (vytáhnutí penisu z pochvy ženy) a ejakulaci mimo ženská rodidla. Byť je to nejlevnější a nejstarší druh antikoncepce, je také nejméně spolehlivá.

A proč? Již před ejakulací, v jakémkoliv stádiu sexuálního vzrušení, se mohou objevit v mužské močové trubici kapky průhledné, lepkavé tekutiny. Jedná se o tzv. předejakulační tekutinu, která často obsahuje menší množství spermií.

Tato tekutina se může dostávat do pochvy od samotného začátku pohlavního styku a to daleko dříve, než muž vůbec ejakuluje. Dalším důvodem, proč metoda selhává, je špatný odhad přerušované soulože. Je to problém zejména u mužů trpících předčasnou ejakulací.

Třetím nebezpečím je opakovaná soulož, při níž se do ženského těla mohou dostat zbytky semene z předchozího vyvrcholení. V neposlední řadě je nutné si dát také pozor na manipulaci se spermatem. 

Nitroděložní tělísko

Nitroděložní tělíska jsou celosvětově nejpoužívanější metodou reverzibilní antikoncepce. Zaručují dlouhodobý antikoncepční účinek a k obnovení plodnosti dochází v krátké době po vyjmutí tělíska. Nitroděložní  tělísko je malý, pružný, umělohmotný prostředek ve tvaru „T“, který se zavádí do dělohy. Nitroděložní tělíska můžeme rozdělit na hormonální a nehormonální.

Nehormonální tělísko

Nehormonální nitroděložní tělíska mají minimum vedlejších účinků a nepředstavují žádné omezení pro partnerský život. Výhodou nehormonálních nitroděložních tělísek je jejich dlouhodobý antikoncepční účinek, který je dle typu použitého tělíska 3 – 10 let. Nitroděložní tělísko, jak už je z názvu patrné, se zavádí do děložní dutiny.

Základem tělíska je plastové rameno, na kterém je navinut měděný drát. Tělísko svou přítomností v děloze koncentruje bílé krvinky, které samy o sobě ničí spermie. Antikoncepční účinnost je pak zvýšena přidáním měděného drátku o různé ploše, který uvolňuje ionty, jež spermie přímo ničí.

Nitroděložní tělísko musí být zavedeno proškoleným zdravotnickým personálem, který zabezpečí vhodnost použití tohoto druhu antikoncepce u konkrétní uživatelky.

Hormonální tělísko

Hormonální nitroděložní tělísko obsahuje malé množství syntetického hormonu progestinu, který v těle pomáhá zabránit spermiím prostoupit přes děložní hrdlo do dělohy a oplodnit vajíčko. Hormonální tělíska nabízejí ochranu na dobu minimálně 3 roky podle toho, který typ si vyberete.

 Některé typy hormonální nitroděložní antikoncepce je možné zavést i dívkám a ženám, které dosud nerodily (starším 18 let). Jestliže se rozhodnete pro zavedení nitroděložního tělíska, zavede jej lékař do dělohy během běžné návštěvy v ordinaci. Jedná se o bezbolestný zákrok, přičemž se můžete těšit na dlouhé roky bez obav z neplánovaného početí.

Výhodou je, že pokud usoudíte, že přišel ten správný čas na miminko, je možné tělísko kdykoliv vyjmout. Poté dochází k rychlé obnově obvyklé plodnosti.
Hormonální nitroděložní antikoncepce je jednou z nejspolehlivějších forem antikoncepce, které jsou dostupné.

Pokud vám nevyhovuje myslet na užívání či aplikaci antikoncepce každý den, týden, nebo měsíc a zároveň se chcete před neplánovaným těhotenstvím chránit dlouhodobě, možná by právě vám vyhovovalo nitroděložní hormonální tělísko.

Zajímavé:  Indexu Zdraví Zdravotních Pojišťoven?

Sterilizace

Je chirurgický zákrok, který uzavře přirozenou „cestu početí“ a tím zabraňuje plodnosti bez odstranění nebo poškození pohlavních žláz.

Sterilizace ženy

U ženy spočívá chirurgický výkon v přerušení obou vejcovodů, čímž je znemožněno putování vajíčka od vaječníků do dělohy a pochopitelně také jeho setkání se spermiemi. Lidské vajíčko má mikroskopický rozměr a v případě, že je jeho transport vejcovodem znemožněn, beze zbytku se vstřebá.

Sterilizace muže

U mužů mluvíme v případě sterilizace o vasektomii, která spočívá v podvázání obou konců chámovodů v šourku.

Sterilizace jako antikoncepční metoda

Metoda je vhodná pouze pro ty, kteří již nechtějí mít další děti, ať již z důvodů osobních nebo např. z důvodu zdravotních (např. geneticky podmíněné onemocnění přenášené na potomky).

Nový zákon o sterilizaci

Sterilizaci nově upravuje zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, který nahrazuje směrnici starou již 40 let.

O zákrok nyní může požádat každý občan starší 21 let, aniž by k tomu měl zdravotní důvod, a to na základě písemné žádosti.

Žadatel musí být poté poučen od svého ošetřujícího lékaře o povaze zákroku a jeho možných rizicích, a to v přítomnosti svědka z řad zdravotních pracovníků.

Způsoby sterilizace

 • laparoskopicky
 • při císařském řezu

Můžete nám zavolat, zaslat SMS, poslat e-mail, nebo můžete vyplnit kontaktní formulář. Obratem se vám ozveme zpět.

Napište nám

Velký přehled antikoncepčních metod. Jaká je pro vás nejvhodnější?

Antikoncepční metody lze rozdělit podle mnoha hledisek. Podle toho, jak často je nutné myslet na aplikaci antikoncepce, rozlišujeme metody krátkodobé a dlouhodobé. A metody krátkodobé antikoncepce dělíme na ty, jež se aplikují denně (pilulky), a ty, jež se denně aplikovat nemusejí (náplasti – 1x týdně, vaginální kroužky – 1x měsíčně, injekce – po několika měsících).

Dlouhodobou antikoncepci pak můžeme dělit na vratnou (po ukončení užívání se plodnost opět obnoví) a nevratnou (kdy se plodnost neobnoví). Nitroděložní „tělísko“ s hormonem se, jak název napovídá, zavádí do dělohy. Obsahuje progestin (hormon žlutého tělíska), který zahustí hlen děložního hrdla, jenž se tak stane pro spermie neprostupným a zabrání jim v cestě k vajíčku.

Nitroděložní tělísko

Nitroděložní tělísko bez hormonů se rovněž zavádí do dělohy. Neobsahuje tedy hormony, ale obvykle je založeno na bázi mědi. Nevratnou metodou je sterilizace. Vede ke ztrátě plodnosti při zachování normální funkce pohlavních žláz.

Antikoncepce až po styku

Postkoitální antikoncepce je metoda, která zabraňuje otěhotnění po pohlavním styku v období ovulace, při selhání bariérové metody nebo pokud zapomenete jednu či více tablet při užívání kombinované antikoncepce.

Jde tedy o jakousi nouzovou, záložní metodu, která by se měla využívat jen výjimečně! Čím dříve po styku žena postkoitální antikoncepční pilulku spolkne, tím lépe.

Tuto metodu lze použít jako intercepci do 120 hodin po nechráněném styku. 

„Pokud máte ke svému lékaři důvěru, můžete s ním beze studu hovořit o tom, že jste zapomnětlivá, a stejně tak o intimních záležitostech.

Pro lékaře jsou užitečné informace o vašem životním stylu, například, zda máte pravidelný denní rytmus, nebo je většina vašich dní velmi hektických, a tak si neumíte představit užívat pilulku vždy ve stejnou hodinu.

To vše se může odrazit ve volbě vhodné antikoncepce,“ říká MUDr. Vanda Hořejší, která vede privátní gynekologickou praxi v Českých Budějovicích. 

Hektický životní styl tak nahrává tomu, že ženy často volí zavedení nitroděložního systému. V dnešní době rodí později a stále více jich do 35 let věku řeší spíše studium a kariéru. „S tímto trendem jdou ruku v ruce také požadavky na vhodnou dlouhodobou antikoncepci.

V současné době je kladen jak mezi gynekology, tak i samotnými uživatelkami důraz na tři požadované vlastnosti moderní antikoncepce: šetrnost, bezpečnost a spolehlivost,“ uvádí MUDr. Dagmar Makalová z gynekologicko-porodnické ambulance Femina Sana, s. r. o.

 Volbou číslo jedna se dnes stává gestagenní antikoncepce nebo nehormonální antikoncepční metody.

Z hormonálních jde například o zmíněný nitroděložní systém, ze kterého se v děložní sliznici uvolňuje pouze gestagen, působící převážně v děloze.

 „Mužská kontracepce je tradičně bariérová (kondom), mužská sterilizace je u mužů spíš na okraji zájmu a hormonální se ještě žádná neprosadila. U žen je stále populárnější sterilizace, i když se jedná o operační výkon.

Tato forma je vhodnější u žen, které již mají reprodukční období za sebou,“ doplňuje MUDr. Kolek. 

Když antikoncepce selže

Neplánované otěhotnění je vždy stresující novinka. Pokud už máte „odrodíno“, je těžké se rozhodnout, zda přivést na svět další dítě.

Není-li z tohoto důvodu (ani jakýchkoli dalších) těhotenství možné a metoda postkoitální antikoncepce nebyla korunována úspěchem, existují ještě dvě možnosti jak těhotenství ukončit. Chirurgickou interrupci lze provést do ukončeného 12.

týdne těhotenství. Farmakologické ukončení těhotenství pak provádí lékař na žádost pacientky. 

„Tuto možnost lze zvolit do 49., respektive 63. dne vynechání menstruace (počítáno od 1. dne poslední menstruace).

Stáří těhotenství určí lékař v lůžkovém zařízení podle ultrazvuku, který zároveň učiní konečné rozhodnutí, zda je vhodné ukončení těhotenství touto metodou u dané pacientky provést.

Žena je po celou dobu sledována, a nepodaří-li se těhotenství takto ukončit, je vždy doporučena chirurgická revize dutiny děložní,“ vysvětluje lékař. 

Potratovou pilulku nelze podat, pokud žena má jizvu na děloze (např.

po předchozím císařském řezu), trpí kardiovaskulárním onemocněním, diabetem, kouří, je starší 35 let, kontraindikací podání jsou dále alergie na prostaglandiny, těžké astma nebo porucha funkce nadledvinek.

Menstruace po potratové pilulce může přijít opožděně, obvykle se ale dostaví do šesti týdnů. Cena závisí na nemocničním zařízení, které tuto možnost poskytuje. 

Spolehlivost hormonální antikoncepce ovlivňují některá psychofarmaka. Účinek může být rovněž pozměněn, užíváte-li některá antibiotika či chemoterapeutika, jež negativně ovlivňují střevní flóru. Jak? Hormony z anti-baby tabletky po zpracování v játrech putují do střeva.

Zde je střevními bakteriemi pozměněna jejich struktura – neputují tak z těla ven, ale vstřebají se zpět do krve, čímž je zabezpečen jejich účinek v těle. Vlivem antibiotické léčby však mohou z těla odejít rychleji, a jejich účinek proto nemusí být dostatečně dlouhý.

Některá antibiotika sice spolehlivost hormonální antikoncepce takto snižují, na druhou stranu nemoc samotná zase snižuje plodnost ženy, takže pravděpodobnost selhání je dosti nízká. Vždy se raději zeptejte lékaře, který vám antibiotika či psychofarmaka předepisuje, zda mají vliv na hormonální antikoncepci. Pokud ano, zvolte pro toto období navíc bariérovou metodu (kondom). 

Šance na otěhotnění z jednoho pohlavního styku je pouze 3 %. Uvolněné vajíčko je schopno oplodnění jen 24 hodin, spermie nanejvýš 5 dnů. Pokouší-li se pár o otěhotnění, je zapotřebí mít pohlavní styk alespoň třikrát týdně. Při této frekvenci otěhotní během jednoho měsíce asi 15 % žen, během tří měsíců asi 40 %, během půlroku asi 60 %.

Gynekoložka Blanka Vavřinková odpovídá na otázku, kdy je nejvhodnější věk pro otěhotnění • VIDEO Adam Balažovič / BPŽ

Autor: Markéta Ostřížková

ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Gynekologie

Dobrý den,v pondělí jsem prodělala konizaci čípku pod narkozou,v úterý mě pustili domu.Nemám žádné problémy,jen nahnědlý výtok.Dochází ke krvácení po pár dnech v každém případě?A menstruaci dostanu taktéž nebo se nedostaví v období tzv.šestinedělí vůbec?Za jak dlouho je vhodné jít do práce,když jsem nyní bez potíží?Děkuji za odpoved.Hana

Pokud byla provedena jen konizace ( bez abraze dutiny děložní) pak menses by měly být za 4 týdny od předchozích menses. Hojení po konizaci obvykle nedoprovází krvácení, jen špinění. Pracovní neschopnost souvisí s druhem práce, kterou žena dělá. Může trvat třeba jen týden.

dobrý večer prosím pěkně mám dotaz jak se provádí vyšetření vaječníků a jestli je to bolestivé a je nutná hospitalizace a jaká je úspěšnost u diagnostické laparoskopie děkuji moc za odpověd

Zcela nerozumím Vašemu dotazu. Vyšetřením vaječníků je i pohmatové vyšetření při běžném bimanuálním palpačním vyšetření gynekologem. Vyšetřením vaječníků je i ultrazvukové vyšetření malé pánve vaginální neboli poševní sondou. Vaječníky se také vyšetří při laparoskopii, které se ovšem provádí v celkové anestesii za hospitalizace, takže o bolestivotsi nelze hovořit.

Dobry den 5 let jsem brala TRI-MINULET a chtela bych se zeptat jestli nastaveji nejake problemy pri vysazeni HA ? Abych vedela jestli muze nastat zvysena bolest, atd ? Predem dekuji.

Dopředu nelze říci zda po ukončení užívání HA nastanou nějaké problémy. Obvykle nenastávají a když, tak obdobné jaké měla žena před užíváním HA. Je to opravdu velice individuální.

Dobrý den, ráda bych se zeptala na následující. Užívám antikoncepční pilulky Pramino 21. Každou pilulku si beru kolem 16:00.

Včera(úterý) jsem ale na užití zapomněla a tabletku jsem si vzala až dnes(středa) ráno kolem 9:45 hod. Další tabletku jsem užila dnes v obvyklou dobu.

Tento týden v pátek bych mohla mít sexuální styk a chtěla bych se zeptat zda-li mi nehrozí selhání antikoncepční ochrany.Děkuji

Ne, úroveń antikoncepční ochrany bude v pátek již obnovena .

Dobrý den, ráda bych věděla, jestli může žít normální život miminko, u něhož byl ve 28. týdnu zjištěn hydrops – rh matky 0+, vyloučeny infekce i cukrovka, miminko nemělo VVV srdce, plic a urogenitálu. Miminko se narodilo spontánně po odtoku plodové vody, hmotnost 2450 g, 43 cm.

Výdledky pitvy prokázali 100 ml vody v dutině břišní a 50 ml vody v pleurální dutině. Anasarka, petechie, hematomy na mozku.Matka nedala pokyn k resuscitaci. Po 70-ti minutách miminko zemřelo. Ve 14. týdnu bylo u miminka zjištěno nasáknutí za krčkem – vysoké riziko. Byla provedena amniocentéza – negativní.

Nasáknutí se do 3. týdnů ztratilo. Děkuji za odpověď.

Vaši základní otázku nemohu zodpovědět. Je pro pediatra, tedy dětského lékaře. A související dotazy vztahující se k období nitroděložního života jsou také závažné. Jsou spíše pro soudního znalce oboru porodnictví- gynekologie a to já nejsem.

chtela bych se zeptat, jestli se muze jit v patnacti na miniinterubci, kdyby to rodice nevedeli? je gynekolog povinen to hlásit rodicum?

Gynekologové podle platných právních předpisů jsou povinni u osob uvedeného věku to oznámit rodičům.

Dobrý den, ráda bych se zeptala. Zjistila jsem z těhotenskéo testu, že jsem těhotná. Začátek poslední menstruace byl 26.4.2007. Kdy je vhodné jít na první prohlídku k lékaři. Každý má na to jiný názor, tak jsem si řekla, že se zeptám raději odborníka. Předem moc děkuji za odpověd Hanka

Těhotenský test z moči je orientační. Jistotu Vám poskytne vyšetření u gynekologa a to tak za 3 týdny od „vynechání“ menstruace. U vás tedy tak za 1 až dva týdny. Pokud nemáte potíže, klidně i za 3 týdny.

Dobrý den, je mi 30 let a od svých 17-ti let žiju poměrně pravidelným sexuálním životem bez problémů. V posledním roce se mi však stává, že mám při styku v pochvě téměř sucho. A to i přesto, že dosáhnu orgasmu. Gynekoložka mi řekla, že jsem úplně v pořádku a že se s tím nedá nic dělat.

Zajímavé:  Cannaderm Robátko ošetřující mléko 150ml – vše o zdraví

Že některé ženy musí prostě používat lubrikační prostředky celý život. Nemyslím si, že má pravdu, když dřív všechno fugovalo normálně a s používáním lubrikátorů se nechci smířit.

Mohl byste mi doporučit nějaký přípravek, kterým by se dala přirozená tvorba poševního sekretu obnovit? Děkuji

Ne, není mi znám prostředek, který by způsobil to, co požadujete ( kromě lubricans). Vycházím z Vaší informace, že gynekologický nález je v normě, tedy i výsledek stěru z čípku děložního, kde lze zjistit stav “ nasycenosti“ buněk sliznice poševní estrogeny.

Dobrý den pane doktore. Ve 12+4 tt mi dělali první část genetických testů PAPP-A, včetně NT. Je o něco menší pravděpodobnost, že triple test, který mi byl dělán v 16+2 tt, bude pozitivní, když ta první část vyšla negativní? Nebo to spolu nesouvisí? Děkuji za odpověď.

Souvisí to spolu a první test má větší citlivost, je přesnější.

Dobrý den, chtěla bych vědět, zda při změně gynekologa to musím tomu „starému“ oznámit nebo sdělit důvod, a jestli si od něj mohu odnést svoji dokumentaci pro toho „nového“ nebo mně ji nemůže dát do ruky? Mám nárok na vydání své originální dokumentace(ne výpis) ? Děkuji za odpověď.

Změnu lékaře nemusíte „starému“ oznámit. Ovšem zdravotní dokumentace je „majetkem“ ordinace, nevydává se pacientce či obecněji pacientovi. Ovšem nový lékař může požádat k kopii nebo výpis ze zdrav. dokumentace a tomu požadavku „starý“ lékař vyhovět musí. Není ovšem stanovena lhůta do kdy.

Bude nitroděložní tělísko správná volba pro vás?

Nitroděložní tělísko, jak už název napovídá, tělísko zavedené dovnitř do dělohy je prokazatelně nejvýhodnější antikoncepční metoda ve srovnání cena – spolehlivost – zdravotní bezpečnost.

Jeho účinnost je srovnatelná se sterilizací, na rozdíl od ní má však jen dočasný účinek.

V případě, že se žena rozhodne otěhotnět, lze tělísko kdykoli vyjmout, přičemž dochází k velmi rychlé obnově plodnosti.

Nitroděložní tělísko neboli intrauterinní tělísko (IUD) procházelo vývojem tvaru a použitého materiálu, od spirály z inertního plastu DANA (dnes na trhu jako Goldlily Plastic) k tělískům tvaru T s obsahem vzácných kovů, nejčastěji měď (Multiload Cu 375), stříbro (Silverlily) nebo zlato (Goldlily, Goldring Medusa). Tělíska mohou mít i více ramének (Medusa normal, mini). Tělo tělíska je tvořeno nejčastěji směsí ethylenu a vinylacetátu a přidává se síran barnatý, který umožňuje viditelnost tělíska na ultrazvuku, která je důležitá ke kontrole jeho umístění v děloze.

Několik let nazpět byla vyvinuta nitroděložní tělíska bez pevného těla a ramének. Takové tělísko je tvořeno vláknem, na kterém jsou navlečeny měděné kroužky (Gynefix, IUB).

K významnému zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti nitroděložního tělíska došlo přidáním rezervoáru s progestinem, levonorgestrelem. Takto vzniklý tzv.

LNG-IUS – intrauterinní systém uvolňující levonorgestrel, v sobě spojuje vlastnosti tělíska a čistě gestagenní antikoncepce. 

Nitroděložní tělíska tak můžeme dělit do dvou typů: nehormonální a hormonální. Účinek nehormonálních tělísek je především mechanický. Tvoří bariéru na děložní sliznici, která k sobě přitahuje bílé krvinky, které znehybňují a pohlcují spermie. Tento efekt je umocněn použitým kovem, který je pro spermie toxický – má tzv. spermicidní efekt.

Hormonální tělísko obsahuje levonorgestrel, který se postupně uvolňuje několik let. Mechanický efekt je tak doplněn účinkem progestinu, který brání růstu děložní sliznice a zvyšuje vazkost hlenu v kanálku děložního čípku. Tlumí funkce vaječníku, především ve smyslu tzv.

luteální insuficience, kdy je narušená tvorba folikulu, a tím vzniká nedostatečnost žlutého tělíska. 

Obecně je nitroděložní tělísko vhodné pro ženy, které si přejí dlouhodobou, efektivní a reverzibilní antikoncepci za přijatelnou cenu, které často chybují v každodenním užívání pilulek nebo je jim užívání klasické hormonální antikoncepce zakázáno. 

To, že žena nemusí myslet na pravidelné užívání tablet, je největší předností nitroděložní antikoncepce. 

Nespornou výhodou je i jeho vysoká spolehlivost, kterou disponuje hlavně hormonální verze. Ta nehormonální zase představuje vhodnou alternativu pro ty ženy, které hormonální antikoncepci z nějakého důvodu užívat nesmějí.

Nejideálnější uživatelkou je žena, která již rodila, může bez obav kojit a neplánuje další dítě cca 5 let.

Před zavedením nitroděložního tělíska je na místě normální preventivní onkologická prohlídka děložního čípku, kterou lze u rizikových žen doplnit o mikrobiologické vyšetření. Obvykle se tělísko zavádí na konci menstruačního krvácení, čímž lékař získává jistotu, že žena není těhotná.

Dokonce lze IUD zavést do 5 dnů od nechráněného pohlavního styku, kdy tělísko zabrání uhnízdění oplodněného vajíčka. V tomto případě funguje jako tzv. postkoitální (pohotovostní) antikoncepce.

Pokud žena pohlavně abstinuje, lze nehormonální tělísko zavést i v období ovulace, kdy je děložní hrdlo nejprostupnější.

Tělísko je možné zavést i bezprostředně po potratu, po porodu nejdříve za 4 týdny, nejčastěji po šestinedělí. Po porodu císařským řezem pak nejdříve po 8 týdnech. Omezí se tím riziko poranění dělohy a riziko spontánního vyloučení tělíska ze stahující se dělohy. 

Vlastní zavedení probíhá ambulantně a obvykle se provádí bez anestezie a vždy za pravidel asepce /za použití dezinfekce a sterilních nástrojů/.

Vhodná je předchozí kontrola ultrazvukem – jednak lékař získá jistotu o poloze dělohy, případně vyloučí těhotenství a jednak může orientačně změřit délku dutiny děložní.

Poté lékař uchopí děložní čípek do speciálních kleští, které mu pomohou narovnat osu dělohy, čímž se snižuje riziko poranění dělohy a zavedení tělíska je snadnější.

Sterilní děložní sondou si znovu odměří délku děložní dutiny, a tím vzdálenost nutnou k dostatečnému zavedení tělíska. Zároveň se tak ujistí o dostatečné průchodnosti děložního čípku. U žen, které nerodily, anebo je jejich děložní čípek uzavřen, je někdy nutné připojit rozšíření hrdla pomocí nástroje – dilatátoru. 

 Především pro ženy, které již rodily, je zavedení nitroděložního tělíska většinou bezbolestné. Při obavách z bolesti lze podat hodinu před zavedením některé z nesteroidních antirevmatik – Nimesil, Indometacin, Ibuprofen.

V zahraničí se využívají pro uvolnění děložního čípku tablety 800ug misoprostolu 3 hodiny před zavedením tělíska, v ČR je tento postup spíše ojedinělý, především kvůli ceně preparátu. Při velké bolestivosti může eventuálně lékař provést znecitlivění tzv.

paracervikálním blokem. 

Po zavedení tělíska opět následuje kontrola ultrazvukem – tělísko nemá být v dutině děložní umístěno více než 2 cm od horního okraje dutiny tzv. děložního fundu. Výměnu tělíska za nové lze provádět v jednom sezení. 

Použití anestezie není na prvním místě, ale lékaře lze o ni požádat.

Zavedení tělíska pak proběhne ve zdravotnickém zařízení nemocničního typu, k ceně tělíska je však nutné připočítat i cenu anestezie, obvykle kolem 2000Kč.

Další kontrola ženy se zavedeným tělískem je vhodná s odstupem, nejdéle do 3 měsíců. Pokud je vše v pořádku, další kontroly již probíhají v rámci každoroční preventivní prohlídky. 

Pokud s odstupem času není tělísko v dutině děložní ultrazvukově prokázáno, jde zřejmě o nepoznané spontánní vyloučení. Někdy se žena zpětně upomene na bolestivou epizodu křečí nebo silnějšího zakrvácení.

V takovém případě je vždy nutné rentgenové vyšetření pánve a břicha, neboť byly popsány velmi raritní spontánní perforace dělohy s vyloučením tělíska do dutiny břišní.

V takovém případě je nutné tělísko vyjmout pomocí laparoskopické operace, aby se zabránilo komplikacím typu poškození střev.

Od zavádění konvenčních nitroděložních tělísek se liší zavádění tělíska bez pevného těla s vláknem(Gynfix). Vlákno je zakončeno uzlíkem, který je nutné během zavedení vpichem umístit do svaloviny děložní do oblasti tzv. fundu, mezi ústí obou vejcovodů.

Vyjmutí nitroděložního tělíska opět provádí gynekolog pomocí vláken, která vyčnívají z děložního čípku během celé doby zavedení tělíska a žena je většinou schopná vlákna, v případě potřeby, sama nahmatat.

Délku vláken lékař obvykle upravuje po zavedení tak, aby nepřekážela partnerovi při pohlavním styku, a přitom aby se tělísko dalo pohodlně kdykoliv vyjmout. Zpravidla je dostatečná délka 2 cm před ústím čípku. Pokud žena trvá na úplném odstranění vláken, je nutné ji poučit o tom, že vytažení tělíska bude obtížnější.

To se někdy nemusí ambulantně zdařit, a pak je nutné provést vyjmutí tělíska pomocí hysteroskopu. Přesto platí, že po vyjmutí tělíska dochází rychle k obnově plodnosti a už následující měsíc je žena schopna počít.

Zavedení tělíska je spojeno vzácně s rizikem poranění dělohy. V literatuře se udává 1 protržení na 1000 zavedených tělísek. Při zachování všech pravidel je četnost poranění ještě menší.

Pravděpodobnost poranění se zvyšuje u nezkušeného lékaře, zavedením bezprostředně po potratu, kdy je děloha měkčí konzistence a při fixaci dělohy dozadu do tzv. retroverzeflexe, což může způsobit například porod císařským řezem nebo endometrióza.

K poranění dělohy může dojít zavedením tělíska mimo dutinu, do stěny děložní, zde stačí tělísko vyjmout a ženu je nejlepší hospitalizovat ke sledování stavu, obvykle postačí jen několik hodin.

Pokud však tělískem lékař protrhne celou stěnu děložní, může dojít ke krvácení do dutiny břišní, a pak je nutné provést laparoskopickou kontrolu dutiny břišní s případným sešitím děložní stěny v místě poranění. Jedná se o závažnou, ale možnou komplikaci. Soudní dohru má většinou až poranění dělohy, které lékař nepoznal. 

Obecně lze tělísko použít u všech žen s výjimkou:

 • nevysvětlitelné krvácení z dělohy – tady musí vždy předcházet histologické vyšetření děložní sliznice, které vyloučí závažné patologie např. maligní nádor dělohy
 • vrozená vada dělohy, kdy je deformována dutina děložní, a proto nelze nitroděložní tělísko správně umístit
 • uzavřený děložní čípek např. zjizvením po operačních výkonech na čípku. Zavedení je obvykle velmi bolestivé, ale může se zkušenému lékaři zdařit, spíše v celkové anestezii za kontroly ultrazvukem. Toto je také jediný případ, kdy by žena neměla hradit anestezii.
 • malá velikost dělohy
 • nádorové onemocnění čípku, dělohy, prsu
 • aktuální pánevní zánětlivá nemoc nebo stav po septickém potratu
 • tělíska obsahující měď se nesmí zavést ženám s alergií na měď a Wilsonovou chorobou
 • zvážit zavedení nehormonálního tělíska je nutné u žen trpících na opakující se gynekologické infekce nebo u promiskuitních žen, u myomatózní dělohy nebo silné menstruace.

Nehormonální tělíska jsou spojena s nejčastěji diskutovanými riziky, pánevním zánětem a mimoděložním těhotenstvím. Při zachování pravidel asepce při zavedení je riziko infekce poměrně malé, udává se asi 1 promile, a dále klesá s časovým odstupem od zavedení. Zvýšený výskyt těžkého pánevního zánětu – aktinomykózy – je popisován při ponechání tělíska déle než 5 let.

Zajímavé:  Vliv Coca Coly Na Zdraví?

Aktinomykóza je chronická infekce způsobená Aktinomyces israeli, která se nachází nejčastěji v dutině ústní a na krčních mandlích nebo doprovází zánět slepého střeva.

Bakterie není schopna uchytit se na sliznici, vyžaduje přítomnost cizího tělesa nebo poranění tkáně, aby mohla vyvolat infekci. Pokud je komplikací zavedeného nitroděložního tělíska, dochází k tvorbě abscesů, píštělí a srůstům v dutině břišní. Zánět může postihnout všechny okolní orgány.

V průměru vzniká u žen se zavedeným tělískem více než 8 let. Přítomné jsou bolesti břicha a patologický útvar v dutině břišní, mnohdy je mylně považován za maligní nádor.

Jedná se o velmi závažný stav, který v nejtěžších případech končí rozsáhlým operačním výkonem, kdy je nutné odstranit dělohu s vaječníky, někdy i části střeva. Naštěstí jsou aktinomycety velmi citlivé na antibiotickou léčbu peniciliny.

Ta musí být dlouhodobá, 4-6 týdnů nitrožilní a následně až 12 měsíců v tabletách. Antibiotická léčba může odvrátit chirurgický výkon nebo jej minimálně usnadní. Základem prevence je dodržování pravidelných kontrol u gynekologa a nepřekračovat doporučenou dobu zavedení nitroděložního tělíska. 

Bohužel u nehormonálního tělíska je mírně vyšší riziko nechtěného těhotenství, uvádí se 3-8 těhotenství na 1000 uživatelek, z toho je 6-8 % těhotenství lokalizováno mimoděložně.

Přítomnost tělíska u vzniklého těhotenství v děloze se pokládá za zdravotní indikaci k umělému přerušení těhotenství, tedy tzv. na pojišťovnu, žena jej neplatí. Přeje-li si žena těhotenství ponechat, nebrání tomu žádné medicínské důvody.

Tělísko nijak plod nepoškozuje, pokud jsou viditelná vlákna tělíska, lze jej vytáhnout. V opačném případě se tělísko ponechává. Nicméně riziko potratu nebo předčasného porodu je zvýšeno. 

Nejčastějším důvodem k žádosti o odstranění nitroděložního tělíska bez plánu otěhotnět je zesílení menstruačního krvácení, případně bolesti v podbřišku vyvolané snahou dělohy o vyloučení tělíska. Obě je spojeno s drážděním dělohy samotným tělískem. Tělísko s mědí může být spojeno se zesílením krvácení o 20-50 %. Řešením těchto problémů přináší tělísko bez pevného těla (Gynefix, IUB). 

Hormonální tělísko – LNG-IUS – naopak příznivě ovlivňuje sílu krvácení, neboť vede působením progestinu k vzniku hypomenorhey až amenorhey, tedy zeslabení až zastavení menstruačního krvácení. S tím je spojen i příznivý efekt na bolestivou menstruaci, dysmenorheu.

Vliv progestinu na hlen pomáhá snížit riziko pánevního zánětu. Stejný vliv způsobuje zmenšení velikosti děložních myomů, svalových benigních nádorů dělohy.

Zavedení hormonálního tělíska u myomů je možné s výjimkou těch, které deformují dutinu děložní a tělísko by pak nebylo v dutině umístěno optimálně, dokonce by se mohlo samovolně vyloučit. Ani těmto ženám však nemusí být užití tělíska zapovězeno.

Pomocí operační metody – hysteroskopie – je totiž možné myom z dutiny děložní odstranit a výkon eventuálně ukončit právě zavedením hormonálního tělíska, které kromě antikoncepčního účinku bude následně působit i preventivně proti novému růstu myomů.

LNG v tělísku je také bezpečnou formou antikoncepce u kojících žen, neovlivňují tvorbu mateřského mléka. Dále je vliv progestinu s výhodou používán u žen v perimenopauze, přitom nemá vliv na snižení kostní denzity. Typicky 47letá žena s nepravidelným silným menstruačním cyklem může prožít přechod do menopauzy bezproblémově, právě díky zavedení hormonálního tělíska.   

Po zavedení hormonálního tělíska dochází ke slabému krvácení z průniku, které trvá v průměru 3 měsíce.

Následuje výrazná hypomenorhea, s průměrnou redukcí krevní ztráty asi o 95 % nebo dokonce amenorhea, která je ženami považována spíše za výhodu.

Pokud krvácení přetrvává, je nutné zkontrolovat uložení tělíska a vyloučit infekci. Pak je možné relativní nedostatek estrogenů dorovnat malou dávkou např. ve formě transdermálního gelu nebo spreje.

Nežádoucí účinky progestinu – bolest hlavy, prsů, nevolnost, akné a změny nálady – obvykle samovolně mizí také po prvních 3 měsících. Zvýšený je výskyt folikulárních cyst na vaječníku.

Obvykle sice nepůsobí žádné potíže a mizí samovolně, ale pokud je známo předem, že žena trpí komplikacemi způsobenými výskytem cyst na vaječníku, je hormonální tělísko pro tuto ženu spíše nevhodné. Často jsou cysty náhodným nálezem při ultrazvukovém vyšetření, které žena podstupuje ze zcela jiných důvodů.

Je proto vhodné vznik cyst ženě vysvětlit předem. Ve výjimečných případech, kdy velikost cysty přesáhne 5-6 cm a žena cítí tlak až bolest v podbřišku, je možné cystu pod ultrazvukovou kontrolou odsát.

Hormonální antikoncepce vám může sport zkomplikovat, ale i usnadnit

Začala jste brát hormonální antikoncepci a najednou jste oteklá, oblečení se tajemně zmenšuje a nemáte do ničeho chuť? Mohlo by to být právě kvůli antikoncepci? Může mít ta malá pilulka, náplast nebo neviditelné tělísko vliv na váš výkon a pocity při sportu?

„Podíváme-li se do historie, do doby bez antikoncepce, zjistíme, že dlouhodobě menstruovat nebylo příliš běžné,“ říká Jan Rapsa, odborný ženský lékař. „Bylo zvykem otěhotnět v šestnácti, devět měsíců být těhotná a další dva roky kojit, následně většinou žena otěhotněla znovu. Při šesti dětech téměř nemenstruovala.“

Možná ano. Rovnoprávnost je super, ale řekněme si to na rovinu: Ženy mají v porovnání s muži od přírody méně svalů. Menší množství svalů znamená nižší bazální výdej energie. Pro dosažení stejných výsledků, které mají muži, se většinou musí i více snažit. Navíc při absenci sportu ztráta svalů, a tím způsobený nižší výdej energie, nevyhnutelně vede k rychlejšímu ukládání tuku do zásob.

A navíc je tady menstruace. Organismus každé ženy reaguje individuálně na jednotlivé fáze menstruačního cyklu a tyto reakce mohou ovlivnit i sportovní výkon. Některé ženy o měsíčkách skoro neví, u jiných probíhá poměrně nepříjemně s bolestmi, křečemi a migrénami. Nepřehlédnutelným vedlejším důsledkem je ztráta železa způsobená krvácením.

Co se děje v těle při měsíčkách

Menstruační cyklus trvá přibližně 21 až 35 dní. U každé ženy může být průběh cyklu odlišný,
velký vliv mají případné bolesti, křeče či velká ztráta krve.

Samotná menstruace
trvá přibližně pět až sedm dní, následující jeden až 14 dní trvá takzvaná
folikulární fáze. V této fázi je díky vyšší
hladině estrogenů organismus
nejvýkonnější, což se projeví i při sportu. Můžete
očekávat nejlepší výsledky za celý cyklus.

Kolem 14. až 15. dne dochází k ovulaci, během které
dosahuje nejvyšších hodnot hormon estrogen. Poté navazuje takzvaná luteální
fáze. Vývoj hladiny estrogenů je hodně individuální a závisí na konkrétní ženě.
V tomto období je tělo ženy nejméně výkonné a u některých dam přichází
neoblíbený premenstruační syndrom.

Hormony obsažené v antikoncepčních pilulkách simulují menstruaci, zabraňují aktivitě vaječníků a dochází díky nim ke slabšímu krvácení.

Pravidelné krvácení totiž není způsobeno funkcí vaječníků, je vyvoláno pouze užíváním tablet, jelikož při užívání antikoncepce vaječníky většinou vůbec nepracují.

Přirozená hladina hormonů je nahrazena hormony pocházejícími z antikoncepce, které tělo považuje za své a jimiž se řídí.

Pilulky a nitroděložní tělíska

Pilulek existuje několik druhů podle složení obsažených hormonů.

Kombinované tabletky obsahují směs hormonů estrogenu a progestinu. Účinek spočívá nejen v tom, že nedovolí vaječníku vytvořit vajíčko, čímž blokují ovulaci, ale navíc ještě činí hlen v děložním hrdle neprostupný pro spermie.

Pouze progestinová antikoncepce se týká většinou kojících žen nebo těch, které z nějakého důvodu nemohou užívat kombinovanou hormonální antikoncepci. Tato antikoncepce obsahuje pouze gestagen.

K blokádě zrání vajíčka a utlumení ovulace dochází jen asi u 60 procent žen.

Účinek je zajištěn změnou charakteru děložní sliznice, hustoty hlenu v děložním hrdle a zpomalením transportu vajíčka vejcovodem.

Tělísko je zavedeno do dělohy a tam zůstává po dobu pěti let, početí zabraňuje převážně uvolňováním hormonů. Zmírňuje menstruační bolesti a sílu krvácení. Existují ale i tělíska bez hormonů, zavádějí se na deset let a principem jejich fungování je měděná spirálka. Podporují pravidelnost cyklu bez rizika nárůstu hmotnosti.

V některých případech může způsobovat několik dní po zavedení, ale i déle, jisté nepohodlí při běhu. Při delším běhu trvajícím několik hodin může dojít vlivem fyzikálních otřesů a pohybu tělíska ke slabému krvácení.

Jaké přináší hormonální antikoncepce výhody?

Američtí vědci Chang-Woock Lee, Steven Riechman a Dr. Mark
Newman provedli výzkum vlivu orální antikoncepce
na schopnost žen vybudovat si cvičením svalovou hmotu.
Sledovali 73 zdravých žen ve věku od 18 do 31 let rozdělených do dvou
skupin. Obě skupiny stejně posilovaly a jedly. Jedna skupina brala orální
antikoncepci, druhá ji nebrala. Podle výsledků studie ženy, které nebraly antikoncepci,
dosáhly po identickém tréninku až o 60 procent vyšší nárůst svalové hmoty. Výsledky testů prokázaly u žen používajících antikoncepci významně nižší
hladinu anabolických a vyšší hladinu katabolických hormonů. Podrobnější informace lze nalézt na stránkách Americké fyziologické společnosti pod názvem Oral
Contraceptives Impair Muscle Gains In Young Women.
 • Díky obsahu estrogenu redukuje riziko vzniku osteoporózy a podporuje vstřebávání vápníku v kostech žen, které antikoncepci užívají.
 • Můžete plánovat příchod měsíčků, což se hodí: termín závodu kvůli vám organizátoři nepřesunou a startovné nebývá nejlevnější.
 • Snižuje ztrátu železa díky slabší menstruaci. Užíváním antikoncepčních látek dochází k omezení předmenstruačních bolestí, a tím je možné zvyšovat sportovní výkonnost. Když vám jeden druh z nějakého důvodu nesedne, lze vyzkoušet jiný s odlišným mechanismem účinku.
 • Existují i přípravky, které pomohou s odvodněním organismu a které mohou mít redukující účinky na váhu.
 • Nižší riziko rakoviny vaječníků.

A co nevýhody?

 • Na druhou stranu některé typy hormonální antikoncepce podporují zadržování vody a nabírání hmotnosti, což má samozřejmě negativní důsledky pro sportovní výkon.
 • Antikoncepce nemusí sednout každé ženě, někdy pomůže změnit její druh, v některých případech nevyhovuje žádná.
 • Vždy je nutné konzultovat používání antikoncepce vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Některé zdravotní komplikace mohou její použití vyloučit.

„Vedlejší účinek přibrání na váze se podle mých zkušeností týká pěti procent žen. Zbytek žen při užívání antikoncepce naopak váhu redukuje,“ říká gynekolog Jan Rapsa. „Každé přibrání na váze nemusí být nutně důsledek antikoncepce, ale pokud měsíc po jejím nasazení najednou vyskočí váha o šest kilogramů, něco bude špatně a chtělo by to konzultaci s vaším ošetřujícím lékařem.“

Antikoncepci ve valné většině bereme z různých důvodů nesouvisejících se sportem. Neměla by však svým účinkem při sportování ani překážet. Pokud na sobě tedy po nasazení antikoncepce pozorujete náhlé negativní změny, může to být proto, že vám konkrétní druh nesedne. Neváhejte situaci co nejdříve probrat se svým lékařem nebo lékařkou, měli by vám poradit a případně navrhnout jiné řešení.

Dámy, která používáte hormonální antikoncepci, pozorovaly jste po jejím nasazení či vysazení nějaké změny týkající se běhu? Patříte do šťastné skupiny žen, která díky ní spíše hubne, nebo je to u vás naopak?

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector