Aritmie – vše o zdraví

Aritmie - Vše o zdraví

Profesor Petr Neužil. FOTO: Česká televize

31. 5. 2019

„Jestli vás trápí arytmie, měli byste si ji nechat dát co nejdříve odstranit,“  říká rázně usměvavý a energický přednosta kardiologického oddělení pražské Nemocnice Na Homolce a špičkový odborník, profesor Petr Neužil.

„Dokážeme až u 90 procent postižených příčinu potíží zcela odstranit.“  Kromě toho radí svým pacientům, jak přežít extrémní letní vedra a přiznává svůj strach z doktorů.

Blíží se nám letní vedra, jak je snášejí vaši pacienti?Hůře, než zdraví lidé. Kardiovaskulární systém a s tím souvisí i termoregulace našeho organismu jak v době extrémního horka, tak i v mrazivém počasí, musí zvládat dvojnásobnou zátěž.

Pro náš organismus horko představuje zvýšené nároky na udržení rovnováhy ve výdeji vody a současně na zajištění dostatečné viskozity, neboli vazkosti krve.

Lidově se říká, že kdo v horku málo pije, tomu „houstne krev“, což způsobuje nemalé riziko pro vznik potíží.

Jak se tomu dá bránit?Nevystavovat se přímému slunečnímu záření, dostatečně pít, což v extrémním vedru znamená i 3-4 litry tekutin za den, omezit fyzickou námahu, přizpůsobit počasí oblečení i denní aktivity a v případě potíží se obrátit na lékaře.

Pokud třeba plánuji dovolenou u moře, rozhodně bych nevybíral nejteplejší období, ale vyrazil na jaře, zkraje léta, nebo naopak až na kraji podzimu. Nebo spíše si pro letní pobyt vybírat oblasti, kde extrémní vedra tolik nehrozí, třeba hory.

Těch doporučení je hodně, dala by se shrnout tak, že je třeba za každou cenu zabránit přehřátí a dehydrataci organismu.

Vy ale nedoporučujete zvýšenou fyzickou aktivitu ve vedrech ani zdravým lidem…Je důležité, jakou má člověk fyzickou kondici, protože i jedinci, kteří jsou sice zdraví ale netrénovaní, mohou obyčejnou námahu ve vedru snášet výrazně hůře.

Je to asi srovnatelné se situací, jako by namísto pár kilometrů běželi maraton. Opravdu dobře trénované osoby snesou fyzické výkony v horku podstatně lépe, protože jejich krevní oběh je na tuto zátěž lépe připravený.

Nicméně i vrcholový sportovec musí při vysokých teplotách vydávat více energie  a tím ztěžuje termoregulaci organismu úplně stejně, jako člověk netrénovaný.

Může si tak někdo přivodit i arytmii srdce?  Proč vůbec vzniká?Svalové buňky v srdci mají kromě schopnosti mechanicky stahovat také velmi důležitou vlastnost: umí se elektricky aktivovat; proto také jakákoliv svalová buňka v srdci, pokud je nepřiměřeně více „vybuzena“, může se sama stát zdrojem arytmie nebo alespoň součástí arytmického kroužení elektrického vzruchu, která mohou nemocného poškodit. Například pokud shluk buněk v určité části srdce začne vykazovat  neadekvátně zvýšenou aktivitu nebo se elektricky aktivuje a to nejčastěji v kruhu a nebo dojde k naprosté a nekoordinovaně chaotické aktivaci těchto buněk, pak jde o to, jaké jsou podmínky, za kterých tato srdeční nepravidelnost  vzniká, aby byl nemocný přímo ohrožen na životě nebo zda jde „jen“ o nevinnou arytmii.

Což já cítím jako bušení srdce?Většinou srdeční arytmii skutečně vnímáme jako bušení srdce, například při fibrilaci síní, která je nejčastějším typem srdeční arytmie, to cítíte jako nepravidelný a mnohdy i zrychlený  tlukot srdce.

Jak k arytmii přijdu? K arytmii můžete mít vrozenou dispozici, takže není výjimečné, že mají problémy s arytmií i mladí lidé, mnohdy i sportovci.

Různé typy arytmie můžete také získat třeba po infarktu myokardu, často jsou spojeny s  vysokým krevním tlakem, nebo při kolísání hladiny krevních minerálů.

V některých případech se jejich výskyt zvyšuje s věkem, a naopak, například u žen třeba mnohdy může vymizet po prodělaném těhotenství v souvislosti se změněnou hormonální charakteristikou. Nad přesnými příčinami stále bádáme.

Takže se proti ní nedá bránit? Tradiční nekuřte, nepijte, jezte zdravě… nepomůže?U vrozené arytmie zdravý životní styl skutečně leckdy nepomůže. My naopak dokonce víme, že vytrvalostní sportovci mají vyšší riziko vzniku fibrilace síní ve srovnání s člověkem, který si jen „válí šunky“ a kouká na televizi.

Protože vytrvalostním sportem srdce více namáhají?Protože srdce má pak vysoké energetické nároky, vyšší nároky na kyslík, což při takové dlouhodobé zátěži způsobuje nejspíše změnu tkání a zvýšené prorůstání vaziva  a jinou elektrickou charakteristiku, v myokardu se  mění elektrická aktivita buněk  a tím se vytváří  základ pro vznik arytmie.

Může to mít i psychickou příčinu? Můžu si způsobit arytmii z nervozity?Nedá se říct, že by vyšší výskyt arytmie měli lidé, kteří jsou nervózní, nebo labilní. Psychika určitě hraje velkou roli, ale není příčinou vzniku arytmie.

To není tak jasně prokázané. Roli tam spíš mohou hrát regulační mechanismy, tzv. autonomní nervový systém, chcete-li, určité forma podvědomí. Nervový systém, který my ale vědomě neovládáme. Neuromuskulární aktivace hraje určitě významnou roli.

Viz ta těhotná žena.

A když je někdo s arytmií stabilizovaný, léčený, může sportovat, fyzicky se namáhat?Může, v rámci možností, když ho to nevyčerpává. Ale hlavně by se všichni měli snažit o to, co nejdříve arytmii cíleně zrušit.

Jak?Pokud se jedná o ty rychlé formy arytmií, tzv. tachyarytmie, pak je nejideálnější formou léčby katetrizační ablace, což je metoda, kdy se vlastní zdroj arytmie, velmi jednoduše řečeno, zničí nejčastěji působením tepelné energie, nejenom té, která vyvolává „horko“, tedy vysokofrekvenční vlny, ultrazvuk, laser, mikrovln,  nebo i té která mrazí, tedy kryoablaci.

Jak se to dělá?Katetrem zavedeným do srdce ty patologicky se aktivující buňky nejdříve takzvaně vymapujeme a pak je různými formami aplikované energie, o které jsem mluvil, zlikvidujeme. 

A to situaci řeší?Řešíme tak vlastní příčinu potíží. Dokážeme ji u takových 80-90% procent nemocných zcela eliminovat s tím, že by se již neměla do konce života objevit. Ony se ale mrchy občas, a to tak u 15-20% nemocných, vracejí. Ale každý další zákrok je mnohdy více a více efektivní.

Moje příbuzná arytmii má a lékař na poliklinice jí o téhle metodě nic neřekl, proč?Protože leckdy o té metodě ani neví, nebo nemá pocit, že je takové řešení nutné.

Přitom existuje mnoho důkazů prokazujících, že čím je srdce, nebo sám pacient nemocnější, tím důležitější je arytmii odstranit. A já to pořád všude říkám. V televizi, v rádiu, na přednáškách.

Co je pozitivní a stává se mi to docela často, že když někde o našich metodách léčby arytmií mluvím, ozývají se mi ne doktoři, ale hlavně pacienti, kterých se to skutečně týká.

Takže si má člověk, který nedostal od svého lékaře potřebné informace, najít jiného?Když s vámi lékař nemluví, nesedne vám, mluví moc odborně, vy mu nerozumíte a nevíte, je dobré si vzít dokumentaci a zkonzultovat svůj stav jinde, u dalšího odborníka nebo toho svého prostě  vyměnit,. Třeba v USA se lékaři nikdy neurazí, když  s někým konzultujete svůj stav, jde o institut tzv.second opinion (druhého názoru pozn. red.). Vy jste pacient! O toho lékaře nejde, jde přece o vás.

Věříte na alternativní medicínu?Ano i ne. Já musím vědět. Ne si myslet, nebo tušit. My v medicíně musíme mít všechno podloženo důkazy. To už je takové klišé. A léčitel? Jaké má důkazy? To není fér. Proč my máme mít nějaké důkazy, když léčitel na vás hodí barevné fólie a vy máte hned pocit, že se vám zlepší nejenom nálada, ale průběh vašeho onemocnění.

Jestli ale nejde právě o tu dobrou  náladu?Tak to ano! To je jiná! Lidi, kteří mají dobrou náladu a pozitivní přístup se lépe léčí i hojí a jejich nemoc má snadnější průběh.

Arytmii tedy dobrá nálada nevyléčí, ale když jde pacient na zákrok s úsměvem a důvěrou, má větší šanci. Například jsme měli pacienta, kterému jsme dělali  katetrizační ablaci v jeho 94 letech, nejstarší, kdo byl na tomto zákroku. Viděl jsem, že je v kondici a zvládne to a taky zvládl.

Ale můžete mít pacienta padesátníka, který se třese a je „rozsypanej“, pak  je to sním určitě horší.  

Bojíte se doktorů?Strašně, ani krev mi jednoduše nenaberou! Jediná, kdo mi může píchnout jehlu do žíly, je moje vrchní sestra. A to ležím tady na gauči v pracovně a ještě k tomu kopu nohama. Ale zase je to výhoda pro pacienty!

Proč?Protože k nim přistupuju, jako kdybych na tom stole místo nich ležel já. Dělám na ně ťuťuňuňu, protože je  obdivuju, že to všechno vydrží. Já bych prchal s nohama na ramenou.

Potatily se vám děti?Ne, z našich dětí lékaři asi už nebudou, ale ani právníci. Dcera teď právě končí gymnázium a syn vystudoval historii. V naší rodině se profese nedědí. Můj táta byl geolog, strýc, kterému jsem hodně podobný (ukazuje fotku v knize o známých vědeckých rodinách a je to pravda), byl chemik.

Kdy jste zjistil, že vás zajímá kardiologie?Až na medicíně. Nedostal jsem se na první pokus na fakultu a rok pracoval v nuláku na patologii, takže to vypadalo, že budu patolog. Ale bydleli jsme nad IKEMem a v našem okolí to byl samý kardiochirurg a já jsem začal chodit do kroužku mladých kardiochirurgů. Ale prapůvodně jsem vůbec medicínu dělat nechtěl.

A co jste chtěl studovat?Žurnalistiku. Asi mě hodně ovlivnil můj  prastrýc, který byl vesnický lékař a zároveň psal do novin a časopisů.

Co je podle vás největší problém českého zdravotnictví?Neumím definovat ve zkratce, co je největším problémem českého zdravotnictví, ale asi nejsme tolik motivovaní vlastní péčí o pacienta. Ani morálně, ani sociálně, ani finančně.

Zajímavé:  ÚZIS: Loni se v ČR léčilo s cukrovkou 783 tisíc pacientů – vše o zdraví

Protože dostanu body za určitý počet výkonů u pacientů, a ne za to, jak se o něj starám. Proč by se lékaři měli starat, když za 100 výkonů dostanou prakticky stejné peníze jako za tisíc? To je myslím slabé místo našeho systému, nelze definovat jednoduchým způsobem ekonomiku zdravotní péče.

V USA se starají, a když se dobře starají, vydělávají také více peněz.

Ale vy se o své pacienty staráte!Je určitě většina lékařů a sester, kteří se starají! A sakra dobře se starají! Bez toho by náš zdravotnický systém zkolaboval. My se staráme o pacienty našeho oddělení jako o vlastní, je to vlastně takový rodinný podnik. A pak to funguje.

Petr Neužil (1962)– Narodil se v Praze.- Vystudoval Gymnázium Na vítězné pláni a Fakultu Všeobecného lékařství  UK v Praze.- Po studiích nastoupil na oddělení kardiologie Na Homolce, kde je od roku 2009 přednostou.- Je ženatý, manželka je právnička. Mají dceru a syna.

Jak se léčí arytmieJako první a asi nejznámější nefarmakologický způsob léčby  arytmie byly implantace kardiostimulátorů. Jejich příslušenství se zavádělo pod kůži  břicha, po jejich miniaturizaci do podklíčkové oblasti.  Začátkem 80.

let přišel defibrilátor, který má výhodu, že kromě stimulace při pomalé frekvenci srdce rozpozná, že se blíží krizová, život ohrožující situace a dokáže ji řešit. Dá srdci výboj, který rytmus srovná.  Další  významný pokrok mohou znamenat  bezdrátové kardiostimulátory, které se implantují pomocí katetrů přímo do srdce.

Jde o malé kovové kapsle, které obsahují jak baterie, řídící čip, komunikační jednotku a současně obsahují i elektrody, díky nim pak stimulují přímo v srdeční dutině.

Velmi účinnou metodou cíleného odstranění zdroje arytmie přímo v srdečních oddílech je katetritzační ablace, která se provádí od osmdesátých let a především díky zobrazovacím technikám prochází bouřlivým vývojem od konce devadesátých let.

Autor: Redakce

Hodnocení: (4.9 b. / 13 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

Zpět na homepage Aritmie - Vše o zdraví

Источник: https://www.i60.cz/clanek/detail/23163/petr-neuzil-arytmie-umime-vylecit

Poruchy srdečního rytmu – Nemocnice Na Homolce

Lidské srdce je orgán nejen životně naprosto důležitý ale též velice specifický již svoji strukturou; totiž kromě svalových vláken umožňujících mechanické fungování (pumpování krve) má také speciální tkáň umožňující tvorbu a přenos vzruchů pro jeho správné fungování.

Především z technického hlediska je obdivuhodným orgánem, je totiž schopen pracovat bez přestávky 24 hodin denně po celý lidský život. Srdce se stáhne zhruba 100 000x denně. V klidovém režimu přečerpá okolo 5 – 7 000 litrů krve, při běžné zátěži až jednou tolik; při těžším cvičení až 5krát více krve v průběhu dne.

K tomu, aby srdce mohlo plnit tuto svoji hlavní úlohu, tj. pumpovat krev bohatou na kyslík k ostatním orgánům lidského těla, potřebuje být rytmicky poháněno elektrickými impulzy.

Ty vznikají normálně ve shluku buněk specializovaného převodního systému srdce, který se nazývá sinusovým uzlem a nachází se v horní části pravé srdeční síně. Odtud se elektrický vzruch šíří svalovinou obou síní do síňokomorového uzlu, který je umístěn v dolní části přepážky mezi oběma síněmi.

Také tento shluk speciálních buněk dokáže tvořit spontánně elektrické vzruchy, avšak pomaleji než uzel sinusový. Proto se za normálních okolností jeho automatická činnost nijak neprojevuje a slouží pouze k regulovanému převodu elektrického podráždění na svalovinu komor. Tento převod se děje přes tzv.

 Hisův svazek, který je pokračováním síňokomorového uzlu a který je jediným elektrickým spojením mezi síněmi a komorami. Dále se šíří vzruch svalovinou komor a způsobuje jejich koordinovaný stah (viz obrázek).

Tak je zajištěno, že srdce pracuje jako systém dvou paralelních čerpadel – nejprve se stáhnou obě síně a naplní tak obě komory, poté dojde ke stahu svaloviny komor a k vypuzení krve z pravé komory do plic a z levé komory k orgánům a tkáním celého těla. Schéma normálního šíření elektrického vzruchu v srdci. Elektrický vzruch vzniká v sinusovém uzlu a šíří se svalovinou síní přes síňokomorový uzel a Hisův svazek na svalovinu komor.

Srdeční rytmus či přesněji tepová frekvence se ovšem mění v různých situacích i u téhož jedince. Jinou rychlostí nám tepe srdce při spánku nebo při duševní práci, při odpočinku v křesle nebo při dobíhání tramvaje. To všechno jsou změny přechodné a zcela fyziologické čili žádoucí. Jsou to projevy schopnosti srdce flexibilně a operativně reagovat na měnící se potřeby organismu.

Když se řekne arytmie…

Když se srdeční rytmus zpomalí (bradyarytmie)  nebo zrychlí (tachyarytmie)či ztratí trvale svou pravidelnost, mluvíme zde o arytmii.

Srdce se normálně stahuje asi 60 – 100krát za minutu, přičemž elektrické podráždění síní předchází aktivaci komor. Tento normální rytmus se nazývá sinusovým rytmem. Někdy i za normálních okolností pracuje srdce pomaleji (například ve spánku) nebo rychleji (například při cvičení).

V prvním případě se buï elektrický vzruch v sinusovém uzlu tvoří pomalu, nebo je porušeno jeho vedení přes síňo-komorový uzel do komor.

Ve druhém případě se buï stane místem tvorby rychlých elektrických vzruchů kterákoliv jiná malá oblast svaloviny síní nebo komor, nebo elektrický impulz cirkuluje v různě veliké oblasti srdce kolem dokola a aktivuje okolní svalovinu.

 Pochází-li rychlý rytmus ze svaloviny síní nebo oblasti síňokomorového uzlu, nazývá se arytmie supraventrikulární. Naopak, pochází-li porucha srdečního rytmu ze svaloviny komor, je označována jako komorová.

Poruchy srdečního rytmu  patří mezi nejčastější srdeční onemocnění. Jsou důsledkem abnormální tvorby nebo vedení elektrických vzruchů v srdci.

Ve většině případů jde o naprosto nezávažné arytmie, které si postižený člověk vůbec neuvědomuje (ve formě skryté nebo manifestní cca.10 % lidí ), které lze zachytit pouze dlouhodobým monitorováním elektrokardiogramu (EKG).

Kromě toho existuje celá řada záchvatovitých nebo setrvalých poruch srdečního rytmu, ať ve smyslu plus (rytmus rychlejší než normálně) nebo minus (pomalý rytmus nebo dlouhé pauzy v srdeční činnosti), které mohou působit nemocnému celou řadu obtíží.

Zatímco u jinak zdravých lidí nepředstavují tyto arytmie, až na výjimky, bezprostřední ohrožení života, u nemocných s postižením srdce (například po infarktu myokardu) mohou být některé arytmie životu nebezpečné.

Jaké jsou příznaky arytmií?

Bradyarytmie

Příznaky pomalého srdečního rytmu (bradyarytmie) se mohou lišit podle toho, o jakou poruchu jde a jak rychle vzniká. V případech, kdy je porušena normální tvorba elektrických vzruchů v sinusovém uzlu, pracuje srdce pomalu a nedokáže zvýšit svoji činnost při zátěži.

Tehdy trpí nemocní závratěmi, točením hlavy nebo zvýšeným zadýcháváním a únavností při zátěži. Pokud je srdeční akce velmi pomalá nebo jsou přítomny několikavteřinové výpady v tvorbě elektrických vzruchů, může dojít i ke krátkodobé ztrátě vědomí.

Náhlá porucha vedení elektrických vzruchů ze síní na komory se projeví obvykle jako krátkodobá ztráta vědomí. Vznikne-li porucha postupně nebo je-li přechodného charakteru, mohou být příznaky podobné jako u poruchy tvorby elektrických vzruchů v sinusovém uzlu (točení hlavy, únavnost aj.).

Je však nutno zdůraznit, že podobné příznaky mohou být způsobeny celou řadou dalších onemocnění (např. epilepsií, mozkovou příhodou apod.), a proto je potřeba odborného posouzení celé situace lékařem.

Tachyarytmie

Nejčastějším příznakem tachyarytmií jsou palpitace. Jde o nepříjemně vnímaný pocit rychlého nebo usilovného bušení srdce. V řadě případů jde o pouhé ‚škobrtnutí‘ nebo ‚vynechání‘ srdeční akce. Podkladem takových poruch rytmu jsou tzv. extrasystoly, neboli předčasně přicházející stahy z míst abnormální tvorby vzruchu v síních nebo komorách.

 Extrasystoly se mohou opakovat rychle za sebou a tehdy bývají pociťovány jako nepravidelné pomalejší bušení srdce. Značná část nemocných trpí tzv. fibrilací síní, kdy dojde k poruše normálního šíření elektrických vzruchů a tyto krouží v síních po mnoha měnících se okruzích.

Díky nepravidelnému a rychlému převodu takových vzruchů na komory je arytmie pociťována jako různě rychlé a nepravidelné bušení srdce, provázené někdy i zvýšenou únavností nebo dušností. V řadě dalších případů se arytmie projevuje v podobě záchvatů pravidelného bušení srdce.

Tyto záchvatovité formy mají obvykle náhlý začátek i ukončení a jsou pociťovány jako rychlé tepání nebo chvění srdce. Často bývají provázeny pocitem tísně, kratšího dechu, případně slabostí až krátkodobou ztrátou vědomí. U nemocných s postižením koronárních tepen může dojít při záchvatu arytmie i ke vzniku bolesti na hrudi (angina pectoris).

Malá část nemocných trpí arytmiemi, které mají setrvalý charakter (tj. jsou přítomny prakticky trvale) a jejich příznaky se mohou zvýrazňovat při námaze.

Příznaky tachyarytmií mohou zahrnovat:

 • bušení srdce
 • pocit dušnosti nebo kratšího dechu
 • pocit tlaku na hrudi
 • pocit pálivé bolesti na hrudi (angina pectoris)
 • pocit točení hlavy nebo závratě
 • krátkodobé ztráty vědomí

Je nutno zdůraznit, že neexistuje přímý vztah mezi závažností arytmie a jejím vnímáním. Jinými slovy, naprosto bezvýznamná porucha rytmu, která nemocného nijak neohrožuje na životě, může být subjektivně vnímána velmi nepříjemně a znemožňovat nemocnému běžný život, zatímco mnohem závažnější arytmie nemusí být vnímány prakticky vůbec.

Jak se dá zjistit arytmie?

Vyšetřovací metody

 1. neinvazivní (nevyžaduje zásah –řez, vpich apod. do těla pacienta)monitorování holterem – EKG po 24 hodinEKG – když pacient přichází s běžící arytmií – bradykardií nebo tachykardiíArytmie můžeme detekovat z paměťových funkcí KS, ICD

  Výjimečně dáváme implantabilní holter, tzn. miniaturní holter, který se implantuje pod kůži

 2. invazivní – elektrofyziologické vyšetření = diagnostická metoda, která zavedením katetru do příslušných srdečních oddílů a snímáním signálů a využitím určitých stimulačních standardních protokolů ověří přítomnost, anebo vyloučí přítomnost dané arytmie na úrovni síní nebo komor

EA mapování – jedna z moderních metod, která se nepoužívá u všech pacientů, není vyšetřovací, ale léčebná metoda; trojrozměrná mapa srdečních oddílů, která není jenom mapou, ale slouží také jako podklad pro provedení ablace

Léčba srdečních arytmií

Léčba arytmií je v České republice hrazena ze zdravotního pojištění.

 1. Základní je léčba farmakologická, nicméně je trend odstupu od farmakologické léčby arytmií, trend je nefarmakologickým směrem
 2. Léky, režimová opatření, léčba přidružených onemocnění, to jsou základní léčebné postupy
 3. Samozřejmě u bradykardií ( u pomalého rytmu) je základním léčebných přístupem implantace KS
 4. nově také implantujeme KS u pokročilého srdečního selhání a komorové disynchronie (jsou to lidé, kteří by byli kandidáty na srdeční transplantaci a nemusí to k ní nutně dospět, protože tato léčebná metoda jim může pomoci natolik, že ji nemusí absolvovat, to se jmenuje biventrikulární stimulace)
 5. ICD – jsou indikovány u nemocných, kteří jsou v riziku náhlé srdeční smrti– primární prevence – nemocní jsou rizikoví, ale ještě neměli epizodu komorové tachykardie, nebo fibrilace komor, čili ten systém se jim implantuje preventivně– sekundární – lidé, kteří mají za sebou oběhovou zástavu při komorové tachykardii nebo fibrilaci, a musí mít defibrilátor ze sekundárně preventivních příčin, tedy aby se epizoda neopakovala
 6. neurostimulace – jedna z moderních metod, která je na pomezí intervenční kardiologie, neurologie a stimulace, tzn. spinální nebo míšní stimulace u nemocných, kteří mají těžké postižení koronárních tepen, nemají šanci na katetrizační řešení toho nálezu nebo kardiochirurgii, mají těžkou anginu pectoris III., IV. stupně kanadské klasifikace, mají velmi špatnou kvalitu života, spotřebují velké množství léků a ten život se jim může výrazně zlepšit zavedením tzv. míšní stimulace
 7. ablace – ablační metody jsou standardním léčebným postupem u všech supraventrikulárních tachykardií, problémem zůstává v této oblasti pouze široké spektrum fibrilace síní, řada nemocných s fibrilací síní se již řeší také katetrizačně, ale zatím jsme tak na půli cesty, protože hledáme nejvhodnější, nejrychlejší a nejeekonomičtější technologii, která by pomohlo tuto nejrozšířenější arytmii efektivně katetrizačně řešit…čili zatím máme jenom úzkou skupinu pacientů, kteří jsou k tomuto výkonu indikováni. To je jediná supreventrikulární tachykardie, která zůstává problémem, všechny ostatní superventri. jsou jasně k provedení ablace, která má poměrně vysokou efektivitu, úspěšnost se udává více než 95 %, recidivy jsou v několika málo procentech, výkony lze opakovat; u komorových arytmií je to složitější, protože jsou dvojího typu, onemocnění se strukturálním postižením srdečního svalu nebo bez strukt. postižení. Tzn. když ten sval je bez strukturálního postižení, tak ty arytmie jsou řešitelné poměrně jednoduše katetrizační ablací s použitím zejména EA mapování – CARTA, u pacientů, kteří jsou po infarktu myokardu, mají postižení levé komory, mají rozsáhlou jizvu, ty výkony jsou složitější, efektivita je také nižší a zpravidla ti nemocní nakonec dostanou defibrilátor. To je další problematická oblast, kam se to nějakým způsobem směřuje, jednak fibrilace síní na úrovni supraventrikulární komorové tachykardie, u nemocných po infarktu myokardu na úrovni komorové…
Zajímavé:  Léky Na Otoky Dolních Končetin?

(ablace je možná jen u tachykardií, u bradykardií není co ablovat, protože tam ten rytmus chybí a my ho musíme nahradit)

supraventrikulární = znamená na úrovni srdečních síní, co je nad komorou

Je možné vzniku arytmií předcházet?

Vznik celé řady arytmií mohou usnadňovat různé podněty, které ovlivňují nervový systém člověka (např. stres, kouření, pití kávy nebo jiných nápojů s kofeinem, tělesná zátěž). Odstraněním takových podnětů lze často zmírnit výskyt arytmií nebo jejich vnímání. U většiny arytmií však nelze, až na výjimky, jejich vzniku předcházet jinak než použitím některé z léčebných metod.

Co dělat pří podezření na srdeční arytmii?

 • při potížích nepropadat panice a klidně dýchat,
 • v případě hrozící ztráty vědomí co nejdříve ulehnout nebo se alespoň posadit,
 • snažit se nahmatat tep (na tepně na zápěstí nebo na krku), zjistit zda je pravidelný nebo nepravidelný a jak je rychlý (kolik tepů za minutu),
 • v případě přetrvávání potíží se nechat co nejrychleji dopravit do nejbližšího zdravotnického zařízení za účelem získání EKG záznamu, který má největší cenu pro stanovení diagnózy,
 • v každém případě se při výskytu příznaků, které mohou znamenat přítomnost arytmií poradit s lékařem, který by měl posoudit, zda je potřeba další vyšetření a případně léčba.

Aritmie - Vše o zdraví

Prováděné výkony

 • Elektrická kardioverze
 • Implantace kardiostimulátoru
 • Implantace kardioverterů – defibrilátorů (ICD)
 • Srdeční resynchronizační léčba
 • Katetrizační ablace arytmií

O pacienty s poruchou srdečního rytmu se u nás strará Antiarytmické oddělení

Источник: https://www.homolka.cz/nase-oddeleni/11635-kardiovaskularni-program/11635-kardiologie-kar/11697-nase-sluzby/poruchy-srdecniho-rytmu/

Srdeční arytmie: Jak ji poznat a léčit?

Srdeční arytmie: Jak ji poznat a léčit? foto: Shutterstock

V České republice každým rokem přibude 40 tisíc nových pacientů se srdeční arytmií. I když je na vině zejména genetická dispozice, vznik tohoto onemocnění podporují i další faktory. Srdeční arytmie je v zásadě porucha srdečního rytmu, která patří k nejčastějším srdečním onemocněním současnosti. Máte-li srdeční arytmii, vaše srdeční síně se stahují nekoordinovaně a nepravidelně. Co se týče frekvence, rozlišujeme dvě formy srdeční arytmie, a to bradykardii a tachykardii.

 • Během bradykardie se srdeční frekvence velmi zpomaluje. Pohybuje se pod 60 úderů za minutu.
 • V případě tachykardie jde o zrychlený srdeční rytmus. Vaše srdce tak tepe víc než 100 údery za minutu.

A jakým způsobem se stahuje zdravé srdce? Pravidelně, koordinovaně a ve frekvenci 60krát až 100krát za minutu.

V případě závažné poruchy srdečního rytmu může v srdci dojít až ke vzniku sraženiny. V případě, že se sraženina uvolní, hrozí velké riziko infarktu. Tato sraženina však může projít krčními tepnami do mozku a způsobit cévní mozkovou příhodu. S ohledem na závažnost tak srdeční arytmii opět dělíme na dva typy:

 • Benigní arytmie není život ohrožující a zpravidla postiženému nezpůsobuje žádné výrazné zdravotní potíže.
 • Maligní arytmie je velmi závažnou poruchou srdečního rytmu, která často vede k srdečnímu selhání. Bez příslušné léčby a odborného dozoru v tomto případě postiženému hrozí smrt.

Příčiny srdeční arytmie

Srdeční arytmie je nejen vrozená, může se objevit také u dosud zdravého člověka. Na vině jsou především genetické dispozice, které umocňují další rizikové faktory. Jde nejčastěji o nezdravý životní styl spojený s kouřením, nadváhou a obezitou a také vysokým tlakem. Za srdeční arytmii může také nedostatek, nebo naopak zvýšený obsah draslíku a hořčíku v těle.

Poruchy srdečního rytmu jsou doprovodným příznakem také některých vážnějších onemocnění. Objevují se například při nedostatečné funkci štítné žlázy, cukrovce či ateroskleróze. Důvodem rozvoje srdeční arytmie může být také zánět srdečního svalu.

Příznaky srdeční arytmie

Srdeční arytmie se projevuje celou řadu příznaků. Poznáte ji zejména podle bušení srdce, zrychleného či zpomaleného tepu, kratšího dechu nebo pocitu dušnosti. Při srdeční arytmii rovněž můžete cítit tlak nebo bolestivé pálení na hrudi, dále se vám může točit hlava, můžete mít závratě nebo krátkodobě upadat do bezvědomí.

To, jakým způsobem srdeční arytmii subjektivně vnímáte, však přímo neukazuje její závažnost. Například při bezvýznamné poruše srdečního rytmu, která vás nijak neohrožuje na životě, se můžete cítit velmi špatně. Naopak závažnější arytmii nemusíte prakticky vnímat. Vše tedy závisí na specializovaném vyšetření u odborníka, a to za pomoci elektrokardiogramu (tedy EKG).

Jakým způsobem můžete srdeční arytmii zmírnit?

Trpíte-li srdeční arytmií, tuto poruchu srdečního rytmu zmírníte výraznou úpravou svého životního stylu. Držte se následujících pravidel, která budete praktikovat spolu s doporučenou léčbou navrženou specialistou:

 1. Naučte se nepodléhat stresu. Pokud je to možné, vyhýbejte se stresovým situacím.
 2. Omezte na minimum nadměrnou fyzickou zátěž. Naopak si pravidelně naordinuje lehčí formu sportu, která prospěje vašemu srdci. A to například procházky přírodou.
 3. Přestaňte pít kávu a další kofeinové nápoje.
 4. Kouříte? Cigarety nadobro odložte.
 5. Máte-li obezitu či nadváhu, zhubněte.
 6. Přestaňte jíst sladkosti. Vyhýbejte se tučnému masu a uzeninám.

Přírodní léčba proti onemocnění srdce

Při srdečním onemocnění se v prvé řadě řiďte léčbou, kterou vám doporučil specialista. Jako doplňkové řešení sáhněte po přírodních přípravcích, které pozitivně působí na váš srdeční sval. Jako prevenci proti onemocnění srdce konzumujte rybí tuk a potraviny obsahující omega tři mastné kyseliny.

Na prokrvení srdce sáhněte po jinanu dvoulaločném neboli ginkgo bilobě. Váš srdeční sval vám posílí také některé bylinkové čaje. Ideálně z dřištálu či anděliky. Jako prevence proti nemocem srdcem poslouží hroznová hroznová jadérka a peruánská Caigua, která zároveň čistí cévy, snižuje cholesterol a vysoký krevní tlak.

Источник: https://www.energiezivota.com/zdravi-a-nemoci/srdecni-arytmie-jak-ji-poznat-a-lecit/

Srdeční arytmie se dá řešit i bez léků metodami lékařů přírodní medicíny

Většina pacientů s arytmií obvykle žije v představě, že srdeční arytmie je cosi nevratného nebo něco, s čím se musí žít. Hlavně proto, že lékaři na ní nemají žádné účinné léky a ani operace srdce moc nepomáhají. Je třeba se s tím smířit? 

V tomto článku se dozvíte, že srdeční arytmie se můžete zbavit.  Ozdravování trvá sice pár měsíců, ale vyplatí se to. Podle lékařů přírodní medicíny je třeba SYSTEMATICKY A DELŠÍ DOBU působit na hlavní příčiny špatného fungování srdce a souvisejících srdečních arytmií.

Lepší postup vlastně neexistuje. Pro vás to znamená dodržovat určitou strukturu plnohodnotné a nezakyselující výživy (s dostatečným množstvím všech 46 esenciálních živin), užívat některé doplňky stravy na posílení výživy srdce a mírně přizpůsobit denní režim.

Zavést do praxe podle našeho návodu je poměrně jednoduché. Organismus na tyto SYSTEMATICKÉ změny zareaguje, dochází ke zlepšení fungování srdce i celého organismu. Srdeční arytmie mizí.  Tento postup lékaři přírodní medicíny mnohokráte odzkoušeli, funguje u každého.

Dále se dozvíte podrobnosti. Pokud budete chtít, získáte i přesný návod.

Jen zdůrazňuji, že metody lékařů přírodní medicíny se výrazně odlišují od tisíců ostatních metod tzv. přírodní medicíny nebo i tzv. lidového léčitelství. Hlavně proto, že tyto metody rozvíjejí lékaři s vysokoškolským medicínským vzděláním, kteří dobře znají funkce lidského organismu.

Objevili různé metody, které obnovují narušené funkce  organismu i bez léků (např. plnohodnotnou výživu). Jakmile organismus začne zase správně fungovat, vytvoří se podmínky k tomu, aby se zbavil i chronických  zdravotních problémů.  To je podstata regeneračních metod lékařů přírodní medicíny.

Tyto metody jsou GARANTOVÁNY  lékařskými společnostmi lékařů západní přírodní medicíny.

Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí. Své vzdělání v oblasti regeneračních metod lékařů přírodní medicíny stále rozšiřujeme.

Vycházíme i z našich  vlastních zkušeností s  regeneračními metodami při řešení jiných zdravotních problémů.

Máme již i klienty, kteří se pod naším vedením své srdeční arytmie zbavili, jejich celkový zdravotní stav se navíc výrazně zlepšil.

Hlavní příčiny srdeční arytmie a vhodné regenerační metody

Postup lékařů přírodní medicíny je založen na tom, že lidský organismus je ohromně přizpůsobivý a stále se přizpůsobuje podmínkám, kterými na něj působíme. Naše srdce je řízeno biochemicky pomocí nervů a hormonů. Pokud je vnitřní prostředí organismu narušeno (např. tzv. překyselením mezibuněčného prostředí – špatné pH), nervy a hormony nemohou dobře fungovat.

A to je velmi jednoduše řečeno hlavní příčina všech srdečních arytmií. Přírodní medicína používá metody, které stav vnitřního prostředí upravují. To se projeví nejen na činnosti srdce, ale ozdravíte se celkově. Pokud budete chtít, najdete v závěru tohoto článku odkaz na Regenerační program při srdeční arytmii, který vám dá přesný návod, jak provést.

Zvládne každý v domácích podmínkách.

Podívejme se podrobněji na jednotlivé příčiny srdeční arytmie podle lékařů přírodní medicíny:  

Překyselení organismu a jak přispívá k srdeční arytmii

Jednou z příčin srdeční arytmie je tzv. překyselení organismu. (Nejedná se o tzv. pálení žáhy, ani stav, kdy si lakmusovým papírkem změříte kyselost moči, jak si lidé často pletou).  To je situace v organismu, kdy mezibuněčný prostor je tzv. znečištěn – překyselen.

Zajímavé:  Volně Dostupné Léky Na Žlučník?

Jednoduše řečeno, je tam špatné pH, které vzniklo nedostatečným odvodem zplodin buněčného metabolismu (jsou to většinou kyseliny). Toto nepřátelské prostředí narušuje činnost hormonů a enzymů, které přes toto znečištěné prostředí nemohou procházet (enzymy a hormony jsou totiž velice citlivé na pH prostředí).

Tím je narušena jak komunikace mezi buňkami, tak i správná výživa buněk s dalekosáhlými důsledky.  Nepřátelské prostředí narušuje i činnost nervů, které řídí srdce. 

Činnost srdce, ale i např. změna průtoku krve cévami je řízena tzv. bloudivým nervem. Jestliže je organismus překyselen, bloudivý nerv nemůže dobře fungovat.

Nervové a elektrické signály mají v překyseleném prostředí špatné podmínky pro přenos. Enzymy a hormony, které jsou zde rozhodující, v kyselém prostředí nefungují, tak jak by měly.

Tímto mechanismem s největší pravděpodobností podle přírodní medicíny dochází k srdeční arytmii.

Tento stav překyselení organismu ovlivňujeme sami strukturou výživy (a to znamená i sami můžeme změnit). K překyselení organismu dochází zejména vlivem dlouhodobě zvýšené konzumace tzv. kyselinotvorných potravin – masa, uzenin, sýrů, mléčných výrobků, pečiva a sladkostí, které převažují na tzv.

zásadotvornými – do této skupiny patří převážně ovoce a zelenina.  K překyselení organismu přispívá také nedostatek pohybu, špatné dýchání (povrchní), znečištěné prostředí a stresové situace. Při dlouhodobém působení těchto vlivů se organismus nestačí zbavovat svých kyselých metabolitů a ty se postupně ukládají v mezibuněčných prostorech.

To jsou svého druhu mezisklady, které organismus využívá, aby v krvi udržel acidobazickou rovnováhu. Navenek je tedy všechno v pořádku, ale tato tzv. skrytá acidóza (špatné pH), způsobuje celou řadu zdravotních problémů a celkově ovlivňuje mnohé pochody v organismu.

Odhaduje se, že problém překyselení se v našich končinách může v nějaké míře týkat 80 % obyvatelstva. Srdeční arytmie je jen jedním z možných projevů překyselení organismu. 

Vliv  výživy na srdeční arytmii

Druhým důvodem, který stojí za srdeční arytmií je nedostatek některých živin, které jsou důležité pro správnou srdeční funkci.

  Je třeba si uvědomit, že každá esenciální živina (a je jich celkem 46, které se musí dodávat potravou) je pro činnost organismu důležitá, protože esenciální živiny jsou nedílnou součástí hormonů, enzymů, ovlivňují acidobazickou rovnováhu.

Protože působí ve složitých komplexech, je vždy důležité prověřit, zda člověk ve své výživě má všechny potřebné esenciální živiny v potřebném množství. V našich končinách lidé dost často mohou trpět částečným nedostatkem živin a to i tehdy, když tzv. dobře jí.

Výše jsme zmínili dvě příčiny, které způsobují srdeční arytmii. Příčin je samozřejmě více. Ale pro pochopení problému a hlavně stylu, jakým srdeční arytmii řeší lékaři přírodní medicíny, není v tomto článku důležité ukazovat všechny příčiny a jejich řešení. V zásadě vždy platí, že na každou poznanou příčinu se přírodní medicína snaží najít adekvátní řešení.

Jak přírodní medicína řeší překyselení organismu?

Výše jsme uvedli, že jednou z příčin srdeční arytmie je překyselení organismu. Aby se tedy arytmie odstranila, musí se celkem logicky odstranit překyselení organismu. K rychlému odkyselení přírodní medicína používá dvě hlavní metody – půsty a odkyselovací programy.

Naše společnost pro počáteční odkyselení podle metodiky německých lékařů přírodní medicíny nabízí pro domácí užití  14 denní Zásaditý ozdravný program.  Ten doporučujeme zejména klientům s nadváhou, protože pomůže i se snižováním váhy a má i řadu dalších efektů.  Překyselení organismu se dá odstranit ale i pomaleji, důslednou změnou struktury výživy.

To znamená, že je třeba zejména dlouhodobý stravovací systém nastavit tak, aby se organismus dále nezakyseloval. Proto i v našem Regeneračním programu při srdeční arytmii, je stravovací plán postaven tak, aby strava trvale nezakyselovala a současně obsahovala všech 46 esenciálních živin. Tím se odstraní jedna z příčin srdeční arytmie.

To je ukázka toho, jak se přírodní medicína (a my také) vyrovnala s řešením této konkrétní příčiny – překyselení organismu.    

Jak přírodní medicína řeší dostatek živin ve výživě

Druhou známou příčinou srdeční arytmie je nedostatek některých živin ve výživě. To je třeba také systémově odstranit (samozřejmě společně s překyselením organismu). Proto přírodní medicína při srdeční arytmii, ale i jiných zdravotních problémech pomáhá klientům přejít na zdravý systém výživy tzv.

Plnohodnotnou výživu. Jedná se o jednoduchý plán, podle kterého se stravujete a který zajistí příjem všech 46 nenahraditelných živin v dostatečném množství.

Zde je třeba říci, že jen běžnou “chaotickou” stravou se všechny živiny zajistit nedají, a proto také běžná „chaotická strava“ nemůže vyřešit tuto příčinu srdeční arytmie.

  Proto i v našem Regeneračním programu při srdeční arytmii dostanete i správně naplánovanou plnohodnotnou výživu, která vám dodá všech 46 potřebných a nenahraditelných živin. Jedna varianta plnohodnotné výživy umožňuje i pohodlné a zdravé hubnutí cca 3-4 kg/měsíc. Více se o plnohodnotné výživě dozvíte v rámečku

Lidé k nám často přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… 
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

 Proč lidem nepomáhá jejich “zdravá výživa”? 

 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky. Výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (tzv. esenciálních) živin v dostatečném množství.  Organismus tyto živiny neumí vyrobit, MUSÍ být dodány potravou. To je tzv. plnohodnotná výživa. Význam těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami
 2. Většina lidí se stravuje podle chuti a nálady. Není zajištěn SYSTEMATICKÝ příjem všech 46 esenciálních živin. Proto tato nahodilá strava je častou příčina zdravotních problémů a narušeného metabolismu
 3. Proto lidem jejich „zdravá výživa“ při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje
 4. Podle lékařů přírodní medicíny může zdravotní problémy řešit pouze systematická a dlouhodoběji dodržovaná plnohodnotná výživa, která obsahuje všech 46 esenciálních živin. 
 5. Takový jednoduchý plán plnohodnotné výživy, který je odborně propočítán na obsah 46 živin, je součástí všech našich regeneračních programů. I proto “zdravá výživa” v našich regeneračních programech funguje mnohem lépe než nahodilá “zdravá výživa”
 6. Žádné přesné jídelníčky, používat se naučí každý. A nepřijdete o vaše oblíbená jídla.

Další příčiny srdeční arytmie a jejich řešení

Srdeční arytmie má ještě další příčiny, které je potřeba odstranit. Lékaři přírodní medicíny postupují i u všech dalších známých příčin v podobném duchu jako u výše uvedených dvou příčin.

Jedná se v podstatě o vědecký přístup, žádná alchymie! Síla přírodní medicíny je v tom, že jde ke skutečné podstatě zdravotních problémů, pomocí jednotlivých regeneračních metod se odstraňuje většina známých příčin srdeční arytmie. Co je důležité regenerační metody musí působit SOUČASNĚ. Proto vždy dochází ke zlepšení zdravotního stavu.

To se projevuje nejen u srdeční arytmie, ale protože podobné příčiny mají i další zdravotní problémy např. vysoký tlak,  řeší se případně současně i tyto problémy.

  Regenerace působí vždy na celý organismus (srdce nelze nějak oddělit) a tak klienti obvykle zaznamenávají další zlepšení dané kvalitní plnohodnotnou výživou – lepší náladu, lepší imunitu, lepší pleť. Každý náš klient, který skutečně zavede naše regenerační prvky do svého životního stylu, vždy získá zlepšené zdraví. 

Pomůžeme vám se srdeční arytmií – provádět budete v domácích podmínkách

Na základě výše uvedených poznatků jsme podle zásad lékařů přírodní medicíny a našich vlastních zkušeností sestavili Regenerační program při srdeční arytmii, který zahrnuje všechny potřebné změny (včetně nezakyselující a plnohodnotné výživy). Pomůže vám zlepšit zdravotní stav a postupně se zbavíte i srdeční arytmie.

Nerozdáváme žádné zázračné pilulky! U nás regenerace spočívá především na klientovi, který sám do svého svého životního a stravovacího stylu zavádí změny, regenerující organismus. Náš regenerační program mu poskytne doporučení a konkrétní snadný návod. A my vám případně poradíme, pokud si nevíte rady.

Jak vidíte, používáme jiné metody než klasická medicína, a proto také zákonitě dosahujeme jiných výsledků. Rádi vám pomůžeme. 

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vašim stravováním a životním stylem zabývat.   

Pokud pokud potřebujete řešit jen srdeční arytmii, můžete se s programem seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. 

Regenerační program při srdeční arytmii podle lékařů přírodní medicíny (po kliknutí se dozvíte podrobné informace)

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2017, revize 2019

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013).

Oblastí zdraví, výživy, regenerace organismu se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu.

K datu copyrightu zveřejnil desítky odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.

Источник: https://centrum-regenerace.cz/srdecni-arytmie/

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector