Darování krevní plazmy – vše o zdraví

Bez dobrovolných dárců krevní plasmy by nebylo možné vyléčit spoustu pacientů trpících např. hemofilií, závažnými poruchami imunity nebo těch, jejichž zdravotní stav a životní funkce jsou ohroženy po těžkých úrazech. Zmiňme se tedy o výhodách a nevýhodách dárcovství.

Darovat krev či plasmu mohou jen ti, kteří splňují zdravotní a sociální kritéria, která jsou stanovena normami české legislativy a normami Evropské unie. Při výběru vhodných dárců se pak přihlíží ke kritériím stanovených Mezinárodní organizace pro terapii plasmou.

Darování krevní plazmy - Vše o zdraví

Dárce musí být zdravý, ve věku 18-60 (65) let, vážit 50-150 kg, musí mít platný průkaz totožnosti a kartu pojištěnce. Nemusí být občanem České republiky, ale měl by zde mít dlouhodobý pobyt se stálou adresou a v každém případě musí dobře komunikovat česky, aby mohl porozumět dotazníku, který každý dárce vyplňuje.

Výhody

Nespornou výhodou pro dárce plasmy je péče o jeho vlastní zdraví. Pokud si dárce sleduje svůj zdravotní stav, dárcovství mu v tom výrazně pomůže, a to především pravidelnými kontrolami před každým odběrem.

Mnoho lidí se začne starat o svůj zdravotní stav až v případě, že má nějaké potíže či příznaky nemoci. Nicméně – existuje spousta nemocí, které se neprojevují bolestí a nemají ani žádné další zjevné příznaky, přesto mohou být zdraví ohrožující či dokonce smrtelné. Jednou z nich je např. hypertenze (vysoký krevní tlak). Další nemoci se mohou projevit změnou v krevním obraze.

Darování krevní plazmy - Vše o zdraví

Pro výkon mnoha profesí je pravidelné sledování zdravotního stavu klíčové a povinné, ale pouze dárci krve či plasmy mají tu výsadu, že je jejich zdravotní stav kontrolován bezplatně a pravidelně.

V našich dárcovských centrech je každému zájemci o darování plasmy změřena teplota, tep a krevní tlak.

Následně je pak vyšetřen lékařem, který si všímá především změn v krevním obraze a zaměřuje se také na výsledky serologických testů závažných infekčních onemocnění.

  Pokud má dárce jakékoli pochybnosti o svém zdravotním stavu, může je kdykoli konzultovat s lékařem, který ho vyšetří, a jeho obavy buď rozptýlí, nebo ho doporučí k dalším odborným vyšetřením.

Další výhodou – kromě dobrého pocitu, že jste pomohli zachránit něčí zdraví či život, může být i finanční odměna, která činí 550 Kč jako náhrada vašeho času a nákladů na dopravu.

O dárce je samozřejmě dobře postaráno i během odběru. Ten trvá cca 40-45 minut a během něj dostane dárce chlazený nápoj zdarma, může si vybrat ze široké škály časopisů či surfovat na internetu – WiFi připojení je samozřejmostí. Stejně tak vstřícná je otevírací doba a ochotný personál.

Pro pravidelné dárce je připraven bonusový program a další benefity.

Nevýhody

Výhody dárcovství převažují nad nevýhodami. Těmi se mohou jevit především:

Přísná kritéria při výběru dárce –  zdravotní způsobilost dárce musí být naprostá, neboť je z bezpečnostního hlediska prověřována pracovníkem odběrového centra.  Darovat krev či plasmu tak např.

nemohou darovat ti, kteří v minulosti prodělali infekční žloutenku typu B nebo C, jsou HIV pozitivní či trpí AIDS, prodělali syfilis či některé tropické choroby.

Dočasně může být ze seznamu vyřazen i dárce, který v minulosti prodělal žloutenku typu A či E, infekční mononukleózu, brucelózu či boreliózu, tuberkulozu, břišní tyfus či kapavku. Délka vyřazení se v těchto případech liší dle typu infekce.

Z dárcovství jsou také dočasně vyřazeni lidé, kteří byli vystaveni riziku získání krví přenosné nemoci, tj.

ti, kteří prodělali větší chirurgický zákrok či diagnostické vyšetření s použitím endoskopu či pevných katetrů (u gastroskopických, kolonoskopických a artroskopických vyšetření).

Vyřazeni jsou také lidé po piercingu a novém tetování – ti mohou darovat krev či plasmu až po 6 měsících od výkonu.

Z dárcovství jsou na 6 měsíců vyřazeny osoby, které navštívily země s výskytem u nás neobvyklých chorob (např. malárie).

Trvale jsou z dárcovství vyřazeni lidé, kteří v letech 1980-1996 pobývali dlouhodobě (více než 6 měsíců) ve Velké Británii a také ti, jejichž chování je rizikové vzhledem k nákaze HIV či infekční žloutence B a C, tj. osoby provozující prostituci a jejich klienti. Dále pak osoby závislé na injekčních drogách a muži, kteří měli pohlavní styk s jiným mužem.

Dále jsou trvale vyřazeny osoby s cukrovkou (pokud jsou léčeny inzulinem), s těžkými formami alergie, epilepsií, hemofilici a osoby, které se v minulosti léčily pomocí růstového hormonu lidského původu. Samozřejmě jsou také vyloučeny osoby trpící zhoubným nádorem či rakovinou.

Jak už bylo řečeno, výhody dárcovství převažují nad nevýhodami a pocit, že jste pomohli druhé osobě zachránit zdraví či život stojí za to!

Rozhodli jste se darovat krevní plazmu? Přečtěte si, co jíst před odběrem krevní plazmy.

Dárcovství plazmy: byznys, nebo dobrý skutek?

Bez krevní plazmy dobrovolníků by nákladná léčba hemofilie nebyla možná. Vědí to vůbec ti, kteří za chabou finanční odměnu tuto cennou látku darují? Přečtěte si, jak to s jejím odběrem a zpracováním vlastně je.

Krevní plazma tvoří zhruba polovinu objemu krve. Druhou polovinu představují takzvané krevní elementy – krevní destičky a bílé a červené krvinky. Ty se starají o červenou barvu krve. Naopak plazma je žlutá, zakalená tekutina, kterou tvoří hlavně voda a různé bílkoviny.

Podmínky a metody 

Darovat krev nebo nějakou z jejích složek (plazmu nebo krevní destičky) u nás může každý zdravý muž či žena ve věku 18–65 let, kteří váží více než 50 kg. Vylučovacím kritériem je pak řada prodělaných nemocí a jiných rizikových faktorů.

O tom se vše dozvíte přímo v odběrovém místě. Nejmenší možný časový odstup mezi dvěma odběry plazmy jsou 2 týdny. Pro darování plné (kompletní) krve je tento interval mnohem delší. Je to proto, že odběr plazmy je k tělu daleko šetrnější.

Probíhá za pomoci přístroje (separátoru), který od sebe odloučí jednotlivé složky krve. Krevní elementy oddělené od plazmy vám jsou potom vráceny zpátky do oběhu.

Nevýhodou separátoru naopak je, že vše trvá daleko déle: klasický odběr krve zabere okolo 10 minut, zatímco na plazmě jich strávíte minimálně třicet, ale klidně také dvě hodiny.

Nepřijde vniveč

Plazma může, stejně jako krev s elementy, být někomu podána rovnou do žíly. To se děje třeba v případě rozsáhlých popálenin, pro podpoření srážlivosti u závažných úrazů a operací, při onemocnění jater a podobně. Může být také předána společnostem, které z ní vyrobí léčiva. Jde hlavně o:

 • směsi protilátek pro lidi s poruchou obranyschopnosti,
 • koncentráty protilátek používané při těžkých infekcích,
 • srážecí faktory pro léčbu jejich vrozeného nedostatku – hemofilie,
 • albumin, používaný na zlepšení hojení ran a proti otokům.

Albumin, protilátky proti všemožným infekcím i srážecí faktory totiž patří k oněm bílkovinám, ze kterých se plazma skládá.

V laboratoři tak stačí oddělit je speciální technologií od zbylé plazmy a vytvořit jejich čistý koncentrát. Ten, aplikovaný do žíly, potom zachraňuje životy.

Ačkoli v dnešní době umíme některé podobné bílkoviny i syntetizovat v laboratoři, darování plazmy má na poli výroby léčiv stále své významné místo.

Komu darovat – a za kolik?

Dárcovství plazmy nyní umožňuje celá řada firem a institucí. Příkladem je transfuzní oddělení každé větší nemocnice. Při darování zde vám náleží den placeného volna v práci, malé občerstvení, výhody od pojišťoven, ale především dobrý pocit z pomoci druhým.

Stále populárnější se však stávají i tzv. plazmaferetické společnosti, které se na odběry plazmy specializují a nabízejí za ně odměny – přesněji „úhrady cestovních nákladů“ v neměnné výši několika set korun.

Lidi lákají právě pro svou lukrativnost, čímž ovšem vzbuzují řadu morálních i bezpečnostních otázek.

Jen pravdu, prosím

„Finanční motiv, tedy vidina přímé platby za konkrétní odběr, přivádí do řad dárců jedince, kteří jsou z tohoto důvodu schopni zatajit důležité údaje o sobě, svém chování a zdravotním stavu,“ stojí doslova v oficiálním názoru Českého červeného kříže.

Ten striktně podporuje pouze dárcovství bezpříspěvkové. Tvrdí, že žádné krevní testy nemohou jednoznačně dokázat nezávadnost krve a že klíčová je upřímná výpověď dárce.

A ten, pokud se právě nachází ve finanční tísni, logicky nemusí odebírajícímu lékaři říkat čistou pravdu ve strachu, že by o svou odměnu přišel.

Druhá strana mince

Na té obrazně leží fakt, že plazmaferetické společnosti většinou odebranou plazmu prodávají farmaceutickým firmám. Ty z ní vyrobí lék, který opět draze prodají – zaplatí za něj státy, pojišťovny či jednotlivci.

Bylo by tedy správné poskytovat těmto firmám svou plazmu zcela bezplatně? Nejednalo by se o nestydaté zneužívání lidské dobročinnosti? Na tyto otázky neexistují odpovědi, ale pouze názory.

Udělejte si ten svůj a krev nebo plazmu darujte – informovaně a zodpovědně!

(luko)

Zdroje:www.vfn.cz www.cervenykriz.eu www.transfuznispolecnost.cz TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 10. III. 2008: PLACENÉ ODBĚRY V PLAZMAFERETICKÝCH CENTRECH (http://www.cervenykriz.eu)

Časté dotazy Amber Plasma

 • Darování krevní plazmy je bezpečné pro dárce i příjemce.
 • Veškeré vyšetřovací postupy u dárců i u odebrané plazmy jsou přesně stanovené státními institucemi a odpovídají nařízením a směrnicím platným ve všech zemích EU.
 • Dárcovská centra a všechny pracovní a vyšetřovací postupy jsou pravidelně kontrolovány audity Státního ústavu pro kontrolu léčiv a také farmaceutickou společností, která plazmu z našeho centra odebírá a zpracovává na životně důležité léčebné přípravky.
 • V případě nedodržení stanovených vyšetření a postupů by okamžitě došlo k uzavření příslušného centra.
 • Dárce před každým odběrem vyplňuje podrobný dotazník o svém zdravotním stavu a kontaktu s potenciálně infekčními osobami, jehož pravdivost stvrzuje svým podpisem.

Dárce předkládá vyplněný dotazník ke kontrole lékaři či pověřenému zdravotnickému pracovníkovi, absolvuje krátký pohovor a prohlídku.

Po zhodnocení všech údajů je dárci umožněn odběr, na jehož začátku se odebere vzorek pro kontrolu krevního obrazu. Více než 15 % zájemců je z různých zdravotních důvodů z dárcovství vyloučeno.

Laboratorní vyšetření krve dárce a odebrané plazmy se provádí u každého jednotlivého odběru.

Kromě standardního serologického vyšetření je každá plazma odebraná v dárcovských centrech Amber vyšetřena i metodou PCR.

Tato metoda, kterou většina transfuzních stanic v Česku neprovádí, představuje v současnosti nejpřesnější vyšetření schopné odhalit virovou infekci v krvi a krevní plazmě, a to na podkladě analýzy DNA.

Zajímavé:  Červi V Těle Příznaky?

Plazma odebraná v našem centru je tímto způsobem vyšetřena v laboratořích společnosti Shire/Takeda ve Vídni.

V případě pozitivního nálezu na kteroukoliv sledovanou infekci (žloutenka, syfilis, virus HIV) a ověření nálezu konfirmačním testem v Národní referenční laboratoři je dárce okamžitě kontaktován a poučen o dalším postupu. Následuje trvalé vyloučení z dárcovství a o nálezu je informován Národní registr vyřazených dárců a příslušná hygienická stanice.

 1. Plazma odebraná pozitivně testovanému dárci je podle přísných pravidel zlikvidována a likvidace zaznamenána do dokumentace.
 2. Použití jednorázového zdravotnického materiálu zcela vylučuje nákazu dárce v průběhu odběru.
 3. Odběr plazmy v našem centru je prováděn pomocí nejmodernějších krevních separátorů americké společnosti Fresenius, které zaručují absolutní bezpečnost pro dárce.
 4. Zdravotní stav pravidelného dárce je neustále kontrolován.

Posledním krokem, který zajišťuje nejvyšší možnou míru bezpečnosti preparátů z plazmy, je tzv. inaktivace virů. Ta probíhá během zpracování plazmy a dokáže neutralizovat viry, které by se v plazmě mohly čistě teoreticky vyskytnout. Inaktivace virů je založena na velmi komplexních chemických a tepelných metodách.

Darování krve a plazmy. Nemáš chuť zachránit život?

Vůbec to není tak zlé, jak se to na první pohled tváří. Jasně, pokud omdléváš, jen co se v okolí vyskytne jehla nebo čtvereček s dezinfekcí, asi tomu nikdy nepřijdeš „na chuť“.

Každý, kdo je však ochotný trochu toho nepohodlí snést, protože se mu maximálně na chvíli zatočí hlava, by to absolvovat mohl.

Je to totiž docela jednoduché a důsledky odběru jsou skutečně záslužné.

Jen si představ, že se do nemocnice dostane někdo, kdo ztratil dost krve, protože měl smůlu a vyboural se v autě, na motorce nebo na kole. Ani za to možná nenese vinu.

Díky tomu, že bude v nemocnici dostatek krve, nebo jí bude dost jinde, odkud ji mohou ihned přivézt, mohou lékaři a sestry dotyčného stabilizovat a sundat ho hrobníkovi z lopaty.

Ten pocit, že k tomu přispěla tvoje krev, je k nezaplacení – aspoň pro někoho.

Krevní plazma a všechno o jejím odběru

Začneme tím složitějším. Krevní plazma je potřeba k výrobě léčiv a je v tomto ohledu naprosto nenahraditelná. Léky pak slouží dospělým i dětem třeba při těžkých úrazech a operacích, při léčbě rozsáhlých popálenin, při krevních onemocněních, jako je například hemofilie, a v dalších situacích.

Za darování krevní plazmy dostaneš finanční odměnu, ale ne každý tenhle proces zvládá.

Krevní plazmu může darovat každý od 18 do 65 let, kdo váží víc než 52 kg, má zdravotní pojištění a trvalé bydliště v České republice.

Za odběr krevní plazmy dostáváš finanční odměnu, na rozdíl od darování krve. Jde ale o delší, složitější a pro tělo náročnější proces, který nezvládne každý, kdo zrovna potřebuje peníze.

Jak to probíhá?

Když jdeš krevní plazmu darovat poprvé, musíš nejprve absolvovat vstupní prohlídku a kompletní lékařské vyšetření. K registraci potřebuješ občanku a kartičku zdravotní pojišťovny. Poté tě čeká pohovor, při kterém lékař nebo sestra vyhodnotí, jestli jsi vhodným dárcem. Pak může následovat odběr.

Krevní plazma je nenahraditelná při výrobě některých léčiv.

Sestra tě usadí do odběrového křesla, napíchne žílu a odebere vzorek krve pro laboratorní vyšetření krevního obrazu. Potom na jehlu napojí odběrovou soustavu, která je propojená s krevním separátorem.

Ten při odběru krve odděluje jednotlivé složky krve – červené a bílé krvinky, krevní destičky a plazmu. Oddělená plazma je vedená do odběrového vaku a všechny ostatní složky krve se zase vrací zpět do těla.

Co se děje?

Odebírá se 750-800 ml plazmy a celý tenhle proces trvá asi 45 minut, během nichž jsi stále pod kontrolou sestřičky. Když se ti začne dělat jakkoli špatně, za pár vteřin je u tebe i lékař. Na závěr dostaneš do žíly ještě 250 ml fyziologického roztoku, abys neodcházela vysušená jak sušenka.

Co následuje?

Po odběru dostaneš občerstvení a finanční náhradu, kterou jste si předem domluvili. Darovat můžeš 1x za 14 dní, pokud to lékař při vyšetření neurčí jinak. Jakmile máš mezi odběry interval delší než 90 dnů, jsi zase prvodárce a musíš na vstupní vyšetření. Po odběru bys měla mít klidový režim, žádné šílené cvičení nebo dlouhé řízení auta.

V odběrové místnosti, kde se daruje plazma, bývá televize nebo časopisy, kterými si můžeš pro ukrácení chvíle listovat.

Jak se na to připravit předem?

Den před odběrem bys měla vypít 2,5-3 litry tekutiny – káva a černý čaj se nepočítá. Měla bys jíst lehkou a netučnou stravu, večer před odběrem a v den odběru nepít nápoje s kofeinem a alkohol. Darovat bys neměla na lačno.

Kam zajít?

Krevní plazmu odebírají různá zdravotnická zařízení, která ani nemusí spadat pod nemocnice. Stačí si na internetu najít to nejbližší a vydat se tam, případně se nejdřív domluvit po telefonu, co a jak.

Darování krve a všechno, co o něm potřebuješ vědět

S krví je to všechno tak nějak jednodušší. Je to rychlejší, nejde o takový zásah do těla, ale některé lidi odrazuje, že jde o bezpříspěvkové odběry – to znamená, že za odběr krve nedostaneš peníze.

Můžeš se ale na celý den „ulít“ z práce a zaměstnavatel ti to snad ani nemůže zatrhnout. Pokud jsi na volné noze, můžeš si za jeden odběr v daňovém přiznání odečíst z daní 2 000 Kč.

Bezpříspěvkový odběr je navíc krytím proti tomu, aby někdo zamlčoval svůj skutečný zdravotní stav jen proto, aby získal peníze za odběr.

Darování krve je jednou z nejprospěšnějších věcí, které můžeš udělat.

Velkým benefitem je pravidelná kontrola tvého zdravotního stavu – pokud chodíš darovat pravidelně. Vždy dojde k odběru vzorku krve, ze kterého zjistíš, že jsi zdravá, nebo máš problém, který bys měla řešit.

Krev je potřeba pořád. Každý den někdo na operačním sále krvácí a potřebuje cizí krev vhodné krevní skupiny. Zatímco někdy dojde k vlně, kdy je ve tvém kraji nebo okrese dostatek, spíš se stává, že některá krevní skupina žalostně chybí. Dobrý pocit z toho, že jsi napomohla k tomu, aby byl někdo jiný zase v pořádku, vážně stojí za to.

Krev může darovat každý mezi 18 a 65 lety s váhou alespoň 50 kg, který „projde“ vstupním dotazníkem. K podmínkám patří například to, že jsi v určitém časovém horizontu neprodělala tuberkulózu nebo pohlavní nemoc, že aktuálně nejsi nemocná nebo nemáš menstruaci. Muži mohou darovat krev 1x za 3 měsíce, ženy 1x za 4 měsíce.

Jak to probíhá?

V místě odběru, které sis vybrala (zpravidla nemocnice a její transfuzní oddělení), se nahlásíš, prokážeš se občankou a kartičkou zdravotní pojišťovny, potom vyplníš dotazník týkající se tvého dlouhodobého i aktuálního zdravotního stavu.

Pak vyčkáváš na kontrolu tlaku, na odběr vzorku krve z prstu a na krátký pohovor s lékařem, který se pro jistotu optá, jestli se cítíš dobře. Právě lékař po rychlém rozboru vzorku krve rozhodne, zda tentokrát můžeš darovat.

Stává se, že někoho pošle domů, protože má například nedostatek železa – to se dá ale snadno dohnat.

Po pohovoru počkáš, až na tebe dojde řada s odběrem samotným. Bývá zvykem omýt si předloktí, pokud nepreferuješ jednu ruku, omyješ si obě. Sestřička tě usadí do odběrového křesla, můžeš se nechat i položit. Napíchne žílu a odběr začne.

Co se děje?

Celé to trvá nejdéle 10 minut a odebírá se 450 ml krve. Do těla se nic nevrací.

Celou dobu jsi pod dozorem sestřičky a někde za rohem je i lékař. Pokud se ti začne dělat špatně, motá se ti hlava nebo cokoli jiného, hned všechno hlas. Sestřičky udělají všechno proto, aby se to nezhoršilo, při nejhorším zavolají lékaře a odběr ukončí.

Po odběru můžeš pro jistotu ještě pár minut pobýt v křesle a zvedat se tempem, které ti vyhovuje. Nikdo tě nebude z křesla vyhánět, abys uvolnila místo dalšímu dárci. Někomu nedělá problém vzpřímeně sedět a potom z křesla vyskočit, jiný musí být opatrnější. Stojí to ale za to.

Co následuje?

Po odběru dostaneš lístek nebo žeton, který v kantýně vyměníš za občerstvení – za pečivo, šunku, sýr, sušenku, čaj nebo kávu či cokoli jiného, co je k dispozici.

Čaj nebo voda by měly být k dispozici i před odběrem. Můžeš tu na vyhrazeném místě posedět, najíst se a pobýt, jak dlouho uznáš za vhodné.

Někteří lidé ale preferují svižnější přesun domů, aby už byli v klidu na svém gauči.

Po odběru krve nebo krevní plazmy dostaneš něco k jídlu a pití.

Během dne odběru jsi uvolněna z práce, stačí si vyžádat potvrzení, že jsi darovala krev. Ze zákona máš nárok na volno dlouhé 24 hodin od započetí cesty na odběr – a protože se chodí ráno, do dalšího rána máš od práce pokoj.

Stejně jako u odběru plazmy, i po odběru krve bys neměla v tenhle den sportovat nebo dlouho řídit – může se ale stát, že budeš mít nemocnici třeba hodinu od domova. Dá se to zvládnout, případně se dá domluvit s jinými lidmi z tvého města a jet hromadně. Lidé bývají unavení, často po příchodu domů ihned zalehnou a spí.

Zajímavé:  Leky Na Otoky Kotniku?

Většina z nich se ale shodne na těžko popsatelném, avšak velmi příjemném tělesném stavu.

Jak se na to připravit předem?

Den před odběrem bys měla hodně vypít, opět je ideální dostat do sebe 2,5-3 litry tekutiny, přičemž černý čaj a káva se nepočítá. Neměla bys jíst tučná a těžká jídla a pít alkohol. V den odběru bys měla lehce posnídat – třeba rohlík s džemem (bez másla) nebo bílý jogurt s müsli (bez oříšků), případně ovoce.

Kam zajít?

Krev můžeš darovat ve větších nemocnicích, kde jsou na to na transfuzních odděleních vybavení. Zpravidla to bývají nemocnice v okresních a krajských městech.

Zlákaly jsme tě k dobré věci?

Za pár korun prodají plazmu, riskují tak své zdraví

Ordinace děčínské lékařky Dany Kučerové se poslední dobou plní mladými pacienty. Ti jsou unavení, často mají virózy a záněty horních cest dýchacích. „I přes veškerá vyšetření se nám nedařilo odhalit příčiny.

Odhalila jsem ji náhodou. Mladí a sociálně slabí lidé z Děčína si totiž našli novu brigádu. Chodí za peníze darovat krevní plazmu a to v intervalu jednou za čtrnáct dnů, mnohdy i častěji,“ postěžovala i lékařka.

Ústecká společnost Sanaplazma nabízí totiž za jeden odběr plazmy čtyři sta korun. Pacient se může objednat vždy jednou za týden. „Objednávám se tak třikrát do měsíce. Zatím na sobě nepozoruji únavu nebo vyšší nemocnost. Plazmu dávám pravidelně více než půl roku,“ řekl třiatřicetiletý Pavel Moravec z Děčína.

Dodal, že peníze, které odběrem získá se mu v současné době moc hodí. V práci mu totiž snížili plat a on musí splácet hypotéku. „Kdyby byla jiná možnost, jak peníze získat, tak bych dárcovství určitě omezil,“ přiznal Pavel. S úpravou jídelníčku si hlavu neláme. Přitom právě pestrá strava bez vysokého obsahu tuků a cukrů zaručuje dárcům správnou regeneraci organismu.

„Každému, kdo se mi přizná, že je dárcem plazmy doporučím přerušit odběry a stravu obohatit o hovězí maso v jakékoli podobě,“ vysvětlila lékařka Kučerová. Dodala, že tělo se z častých odběrů plazmy zotaví tak za jeden měsíc.

Snadný výdělek – práce z domova

Transfúzní oddělení děčínské nemocnice zve dárce plazmy jednou za šest týdnů, častější odběry totiž zbytečně namáhají organismus. „ Bílkoviny obsažené v plazmě se po odběru u zdravého jedince obnoví obvykle do 24 hodin, nejdéle do 3 dní.

Frekvence odběrů plazmy není v naší legislativě definována, Společnost pro transfuzní lékařství však doporučuje, aby intervaly mezi odběry plazmy nebyly kratší než 14 dní,“ vysvětlil primářní transfúzního oddělení Masarykovo nemocnice v Ústí nad Labem Jiří Masopust.

Vyjádření společnosti Sanaplazma se nám nepodařilo získat. „Jednatel společnosti mluví pouze anglicky nebo německy. Pošlete e-mailem dotazy a my se Vám na ně pokusíme odpovědět,“ odbyla dotaz Deníku zaměstnankyně Sanaplazmy Strašáková, celým jménem se odmítla představit.

Na internetových stránkách případné dárce láká Sanaplazma na možnost snadného výdělku. Jejich inzerát naleznete i na stránkách tvojepenize.cz v rubrice práce z domova. Odběr plazmy společnost prezentuje jako bezproblémový zákrok, který neohrožuje zdraví dárců.

„V České republice je možné darovat maximálně pětadvacet litrů plazmy ročně,“ vysvětlila primářka děčínské transfúzní stanice Jana Ulrychová. Maximální povolené množství při jednom odběru je 850 ml plazmy.

Dobrovolně se zbavují vitaminů

„Při každém odběru mi berou 800 ml plazmy, slyšel jsem, že je hlídané kolik plazmy jsem už daroval. Pokud překročím nějaký limit, tak si musím údajně dát pauzu. Ale jaký limit to je, tak to netuším,“ přiznal dárce Pavel.

„S darováním se tělo zbaví důležitých hormonů, vitamínů a minerálů. Jejich obnova je nezbytnou pro chod těla a vývoj buněk.

Není-li po odběru dárci dán potřebný počet hormonů, vitamínů a minerálů, tělo si je bere ze stávajících. Budou tedy vstřebávány na úkor kostí, zubů, svalů a nervů.

V takovém případě působí často nezvratné poruchy vývoje a stavby těla. Je tedy nutno dárcovství důkladně zvážit,“ varovala lékařka Kučerová.

Její slova potvrdil i primář Masopust a dodal: „Řada studií prokazuje, že finanční motivace zvyšuje riziko, že dárce neuvede v průběhu předodběrového posouzení pravdivě a úplně informace, které by mohly vést k jeho vyloučení z dárcovství a tím je potenciálně rizikovější pro příjemce z hlediska nebezpečí přenosu infekčních chorob.“

Často kladené dotazy

Společnost Sanaplasma s.r.o.

, Soukenická 973/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 27616959, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 57776 („sanaplasma“) se pevně zavázala chránit Vaše osobní údaje a usiluje o jejich ochranu v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“), které se vztahují na osobní údaje, jež sanaplasma shromažďuje a zpracovává v souvislosti s používáním webové stránky:

 • https://sanaplasma.cz/
 • https://sanaplasma.com/cs/homepage

Osobní údaje, které sanaplasma shromažďuje a zpracovává

Sanaplasma může prostřednictvím webové stránky automaticky shromažďovat následující informace:

 • Technické informace, včetně adresy IP (internetového protokolu), která slouží k připojení počítače k internetu, Vaše přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typy a verze plug-in prohlížeče, operační systém a platforma;
 • Informace o Vaší návštěvě, včetně URL, z jaké stránky (včetně data a času) jste na adresu vstoupil(a), časy odezvy, chyby stahování, délka návštěv určitých stránek, informace o interakcích na stránce (například rolování, kliknutí a přejezd myší) a metody, které se používají k procházení stránek.

Sanaplasma může získávat následující osobní údaje prostřednictvím webových stránek: Vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další informace týkající se zejména Vašeho zájmu o darování krevní plazmy, pokud nám je zpřístupníte.

Při shromažďování Vašich osobních údajů Vás sanaplasma bude informovat, zda je poskytnutí požadovaných informací povinné nebo dobrovolné.

Pokud jste se rozhodli neposkytnout určité informace, může toto rozhodnutí mít dopad na používání určitých zdrojů a může to pro sanaplasma znamenat znemožnění poskytnutí určitých služeb.

Sanaplasma může také spolupracovat se třetími stranami (včetně například obchodních partnerů, subdodavatelů v technických službách, reklamních sítí, poskytovatelů analytických služeb a poskytovatelů vyhledávacích informací) a může od nich získat další Vaše informace.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Sanaplasma zpracovává Vaše osobní údaje tak, aby mohla uskutečnit své legitimní obchodní zájmy, nebo pro splnění své zákonné povinnosti.

Sanaplasma používá osobní údaje shromážděné prostřednictvím webové stránky pro následující účely:

 • zlepšení úrovně služeb a obsahu webových stránek na základě oprávněného zájmu sanaplasma;
 • poskytování odpovědí na Vaše obecné požadavky, dotazy a stížnosti na základě oprávněného zájmu sanaplasma;

Předání Vašich údajů

Sanaplasma může sdílet Vaše osobní údaje s dalšími přidruženými společnostmi sanaplasma, pokud je to nezbytné k plnění legitimního obchodního záměru nebo ke splnění platných právních požadavků. Sanaplasma může sdílet Vaše informace s vybranými třetími stranami, včetně:

 • Obchodních partnerů, dodavatelů a subdodavatelů, kteří poskytují služby společnosti sanaplasma nebo jejím jménem;
 • Poskytovatelů analytických a vyhledávacích služeb, které sanaplasma pomáhají zlepšit a optimalizovat webové stránky;
 • V případě, že sanaplasma prodá nebo koupí jakoukoli firmu nebo majetek, může zpřístupnit Vaše osobní údaje budoucímu prodávajícímu nebo kupci takové firmy nebo majetku;
 • Pokud bude sanaplasma nebo její aktiva nabyta třetí osobou, mohou být Vaše osobní údaje jedním z převáděných aktiv; nebo
 • Pokud sanaplasma zapojí určitého dodavatele do zpracování osobních údajů, sanaplasma pečlivě zkontroluje a vybere takového dodavatele a vykoná nezbytný a náležitý dohled nad tímto dodavatelem, aby kontrolovaným způsobem zabezpečil předané údaje.

Ochrana Vašich osobních údajů

Sanaplasma zajistí přiměřené a vhodné fyzické, administrativní a technické záruky pro ochranu Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami nebo zničením.

Přestože se budeme snažit chránit Vaše osobní údaje, aniž by bylo možné zcela zaručit prevenci před ztrátou, zneužitím nebo změnou dat.

Pokud jsou data přenášena prostřednictvím webových stránek, děje se tak na Vaše vlastní riziko, přičemž je důležité si uvědomit, že bezpečnost informací předávaných přes internet nelze zcela zajistit.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osoby žijící v EU mají určitá práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů, která však mohou být předmětem určitý omezení a/nebo restrikcí.

Tato práva zahrnují právo: (i) požadovat přístup k osobním údajům a provést jejich opravu nebo vymazání; ii) požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a (iii) právo na přenositelnost dat.

Chcete-li uplatnit některé z výše uvedených práv, použijte níže uvedené kontaktní údaje. Osoby žijící v EU mají rovněž právo podat stížnost ohledně zpracování svých osobních údajů místnímu dozorovému orgánu pro ochranu údajů.

Máte právo požádat sanaplasma, aby nezpracovávala Vaše osobní údaje pro marketingové účely. Sanaplasma Vás bude informovat (před získáním Vašich osobních údajů), pokud bude mít v úmyslu použít Vaše osobní údaje k těmto účelům, nebo pokud zamýšlí zpřístupnit Vaše údaje třetí straně pro takové účely. Máte právo zabránit takovému zpracování informováním sanaplasma.

Zajímavé:  Vytok Volne Prodejne Leky?

Jak dlouho sanaplasma uchovává Vaše osobní údaje

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro naplnění účelů, pro které byly shromážděny v souladu s místními zákony a předpisy a oprávněnými obchodními potřebami sanaplasma.

V případě, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, je sanaplasma oprávněna tyto uchovávat po celou dobu trvání Vašeho souhlasu, který je vždy udělován na dobu neurčitou, pokud není při udělení souhlasu výslovně uvedeno jinak.

V případě odvolání Vašeho souhlasu je sanaplasma oprávněna i nadále uchovávat Vaše osobní údaje, a to na základě svého oprávněného zájmu, avšak jen v omezeném rozsahu a po dobu, která je nezbytná k tomu, aby byla schopna i s přihlédnutím k příslušným promlčecím lhůtám prokázat zákonnost zpracování na základě souhlasu, a to v rámci případné kontroly vedené ze strany příslušných dozorových orgánů.

Pokud sanaplasma zpracovává Vaše osobní údaje pro splnění konkrétní právní povinnosti, je povinna také uchovávat Vaše osobní po dobu, která je stanovena nebo vyplývá z příslušného právního předpisu.

Doba takového uchování se může měnit v závislosti na konkrétním znění příslušného právního předpisu.

V případě zpracování Vašich osobních údajů při zajišťování bezpečnosti našich výrobků jsou například údaje získané v souvislosti s hlášením nežádoucích účinků povinně uchovávány ještě po dobu deseti let po pozbytí platnosti příslušné registrace výrobku.

Další důležité informace k ochraně soukromí při používání webových stránek

Darování krve

Je-li u vaší krevní skupiny vysoký modrý sloupec, máme dostatečné zásoby krve této krevní skupiny, plnou krev Vám proto neodebereme. Odložte, prosím, plánovaný odběr krve na pozdější dobu. Rádi vás však přivítáme na odběru plazmy technikou přístrojového odběru. Informace k odběru plazmy vám podáme na tel. 800 100 091.

Pokud jste dostali pozvánku k odběru a nebo jste se objednali přes elektronický systém, přijďte darovat krev v požadovaném termínu bez ohledu na grafické znázornění krevních zásob.

Informace pro dárce

Darovat krev může každý občan ve věkovém rozmezí 18 – 65 let s vyhovujícím zdravotním stavem.

 Před každým odběrem dostává dárce k přečtení informaci o rizikovém chování a vyplňuje dotazník o svém zdravotním stavu, důraz je kladen zejména na choroby, u nichž je možný přenos krví (např. žloutenky, AIDS).

Dárci před odběrem absolvují pohovor s lékařem (či pověřenou sestrou) a běžné vyšetření – kompletní krevní obraz, je jim změřen krevní tlak, puls. Prvodárci absolvují základní interní vyšetření.

Každá jednotka odebrané krve je laboratorně vyšetřena: vyšetření HBsAg, anti HCV (antigen hepatitidy B a protilátky proti hepatitidě C), anti HIV 1/2 (antigen a protilátky proti viru HIV), test na syfilis. Případné patologické nálezy v testech jsou písemně sděleny dárci i jeho ošetřujícímu lékaři.

Další informace o darování krve viz též na stránkách Českého červeného kříže Liberec, Českého červeného kříže Jablonec, http://www.transfuznispolecnost.cz/index.php?page=pro_darce  a http://www.transfuznispolecnost.cz/index.php?page=diskuze

Noví dárci

Jestliže se rozhodujete, nebo jste již rozhodnuti darovat krev, máme pro vás několik základních informací:

Kam přijít:  Transfuzní oddělení (budova T Krajské nemocnice Liberec, a. s., Baarova 15 – ulice naproti hornímu vjezdu do nemocnice)

Kdy přijít: odebíráme krev v pondělí až pátek.

Darování plné krve

 • – Dárce krve zveme k odběrům krve pozvánkou, kterou odesíláme cca 1 týden před plánovaným termínem odběru (poštou, SMS, e-mailem dle vlastní volby).
 • – Dárce krve se může objednat k odběru přes elektronický systém (přihlašovací údaje jsou vydávány při evidenci dárců krve).
 • – U mužů odebíráme krev maximálně 4x a u žen 3x za rok.

Darování na krevních separátorech

Dárcovství plazmy má pro léčbu našich pacientů podobný význam jako dárcovství plné krve, plazma odebraná na krevním separátoru, stejně jako plazma z plné krve má dva možné osudy: 

 1. Plazma k frakcionaci – odesílá se na zpracování, kde se z ní vyrábí krevní deriváty – léčivé přípravky pro hemofiliky (pacienty s vrozenou poruchou krevní srážlivosti), pro pacienty s poruchou imunity, tkáňová lepidla a další
 2. plazma ke klinickému použití – po 6měsíční karanténě se používá k transfuzi u pacientů při krvácení a úrazechposter plazma

Postup pro dárce

životospráva: před odběrem je vhodné

 • dodržovat pitný režim (cca 2 l tekutin za den)
 • nejíst příliš tučná nebo přepálená jídla
 • nepít alkohol
 • vhodné omezit velkou fyzickou zátěž, nepracovat v noční směně
 • v den odběru  se lehce nasnídat  a dostatečně napít

Co s sebou

 • občanský průkaz
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • opakovaný dárce – průkaz dárce krve

Průchod oddělením

 1. odebrání pořadového čísla z kiosku vyvolávacího systému
 2. přečtení Poučení dárce krve, poté vyplnění dotazníku pro dárce krve
 3. evidence – dle vyvolání pořadového čísla na obrazovce
 4. vyplacení jízdného pro dojíždějící dárce
 5. odběr krevního vzorku na předodběrové laboratoři (bez vyvolání pořadového čísla na obrazovce)
 6. občerstvení  –  před odběrem (pitný režim)
 7. vyšetřovna – dle vyvolání pořadového čísla na obrazovce
 8. odběrový sál – dle vyvolání pořadového čísla na obrazovce
 9. občerstvení – po odběru 

Po dobu odběru je možné si uložit osobní věci do skříňky, která je uzamykatelná na vratnou kauci 10 Kč.

Kdy nemůžete darovat krev

Dárci krve jsou vedeni k příchodu na transfuzní oddělení s ušlechtilým cílem – darovat nenahraditelnou tekutinu – krev. Existují však situace, kdy darování krve není možné, protože by mohl být ohrožen zdravotní stav dárce nebo případného příjemce darované krve, zdravotní stav dárce tedy musí vyhovovat přísným kritériím.

Dárce by se měl před příchodem na transfuzní oddělení vždy cítit zdráv, neměl by se léčit s prakticky žádnou chronickou chorobou (o tomto je vhodné se poradit s praktickým lékařem anebo s lékaři na transfuzním oddělení).

Dále existují přechodné zdravotní překážky v darování krve, kdy po určitý čas není darování krve možné. Stručný výčet těchto překážek a časových termínů proto uvádíme zde – Zdravotní překážky darování krve.

Cestování a darování krve

Po návratu z pobytu v zahraničí je nutno dodržet bezpečnostní interval k dalšímu odběru z důvodu možného ohrožení příjemce vaší krve. Tento interval se liší dle navštívené země:

 • malarické oblasti (většina zemí Afriky, Asie, Střední a Jižní Ameriky) – blokace 6 měsíců, pokud nedošlo k horečnatému onemocnění při pobytu nebo v období do 6 měsíců od návratu
 • mimoevropské země, kde se malárie nevyskytuje (např. USA, Kanada, Tunis…) – blokace 1 měsíc, pokud nedošlo k horečnatému onemocnění
 • evropské země s rizikem přenosu západonilské horečky (Bulharsko, Itálie (severní – Emilia Romana, Piemont, Lombardie, Veneto, Friuli-Venezia Giulia) – orientačně ve vnitrozemí provincie severně od Toskánska a San Marina, Kypr, Maďarsko, Makedonie (nově Severní Makedonie), Rumunsko, Řecko, Srbsko, Turecko) – blokace 1 měsíc, pokud nedošlo k horečnatému onemocnění – I.148 Evropské země s rizikem výskytu západonilské horečky

Případné nejasnosti, prosím, konzultujte s naším pracovištěm na telefonní lince 800 100 091. Předem děkujeme za pochopení a spolupráci.

Pracovní volno pro dárce

Dárcovství krve je podle zákoníku práce považováno za tzv. úkon v obecném zájmu, protože jde o prospěšnou a společensky uznávanou činnost. Současně však zákon limituje zaměstnance, kteří chodí darovat krev nebo vykonávají jiné úkony v obecném zájmu tak, že mají právo na pracovní volno pouze v případě, že nemohou provést tento úkon mimo svou pracovní dobu.

Výhody bezpříspěvkového dárcovství

Za odběr plné krve se přímo neposkytuje žádný finanční příspěvek. Každý odběr je považován ve smyslu zákona o dani z příjmu za dar v hodnotě 3000 Kč, tuto částku si můžete odečíst od daňového základu a získáte tak v ročním zúčtování slevu na dani. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Potvrzení o darování krve pro potřeby finančního úřadu k odečtu daně za celý kalendářní rok je automaticky odesíláno na vámi zvolenou e-mailovou adresu nebo je vydáváno přímo na transfuzním oddělení po předložení průkazu dárce krve. Poštou transfuzní oddělení žádná potvrzení neposílá.

Výhodou jsou pravidelné kontroly zdravotního stavu, včetně vyšetření laboratorního. O výsledcích, které nejsou v pořádku, je dárce informován a je mu doporučen další postup.

Některé zdravotní pojišťovny mají v nabídce pro bezpříspěvkové dárce krve různé benefity. Bližší informace získáte u své zdravotní pojišťovny.

Oceňování dárců: oceňování bezpříspěvkových dárců krve provádí Český červený kříž Liberec a Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou  podle počtu bezpříspěvkových odběrů: Jako jeden odběr se počítá nejen odběr plné krve, ale i odběr krevní složky (plazma, trombocyty). Pokud byl proveden odběr dvojitý (odběr krevních destiček, červených krvinek) je započítáván jako 2 odběry.

Parkování pro dárce

Bezplatné parkování v okolí transfuzního oddělení je bohužel omezené. Za budovou transfuzního oddělení lze parkovat na zvláštní parkovací kartu (vydána na evidenci dárců proti podpisu), je určeno pro dárce pozvané na den a hodinu, kteří jdou na odběr plazmy, destiček nebo červených krvinek a dárce pozvané akutně.

Bezplatné parkování platí jen po dobu dárcovství, nikoliv do odpoledních hodin. Pro dárce krve je k dispozici 6 parkovacích míst v ulici Baarova (před malým paneláčkem). PARKOVACÍ KARTU SI ZAPŮJČÍTE pouze po dobu darování.

Parkovací kartu musíte po darování vždy VRÁTIT, aby byla k použití pro další dárce.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector