Isoprinosine – Vše o zdraví

Neexistuje cílená studie, která by prokázala, že lék na onemocnění skutečně funguje. Jeho účinky však vakcinolog Beran a jeho syn otestovali sami na sobě. Oba měli jen mírný průběh nemoci, napsal magazín Forbes.

Isoprinosine - Vše o zdraví

Epidemiolog Jiří Beran

„Žiji v zahraničí a několik let ten lék vozím s sebou proto, že ho používám na případnou horečku dengue (nemoc způsobená virem, který přenáší komáři, pozn. red.). Onemocněl jsem koronavirem a užíval jsem to tři dny,“ popsal Beran pro iDNES.cz.

S pozitivními výsledky proto Beran seznámil odbornou veřejnost. Lék Isoprinosine, známý také pod názvem své účinné látky, inosin prinobex, poté předepsala dvaceti lidem i lékařka nakažených z domova seniorů v Litovli na Olomoucku. A prý zabral.

„Víte kolik umírá v České republice nakažených nad pětaosmdesát let? Ve věkové kohortě 85 plus onemocnělo do konce minulého týdne 430 osob a 119 zemřelo. Umírá každý třetí člověk,“ řekl Beran.

V případě litovelského domova seniorů se ale statistiky nepotvrdily. Z dvaceti seniorů, kterým ošetřující lékařka Isoprinosine hned po prvních příznacích předepsala, nepodlehl nemoci ani jeden. 

„Ti lidé byli ve věku 87 až 94 let. Byli to tedy lidé polymorbidní. Dalo se počítat s tím, že zemřou. Lék začali užívat a z těch dvaceti sice muselo být sedm hospitalizováno pro zápal plic, ale všichni se do domova důchodců vrátili živí a zdraví,“ popsal Beran, podle kterého je lék účinný na každou respirační virovou infekci.

Nedostatečná data

Ačkoliv výsledky jsou slibné, jak upozorňuje Vojtěch Thon, imunolog z Centra RECETOX Masarykovy univerzity, nelze je považovat za směrodatné. „Z hlediska statistické analýzy jde o malá čísla bez kontrol, takže nelze výsledky řádně vyhodnotit,“ uvedl Thon. To podle něj navíc není ani možné bez přesných znalostí klinických a laboratorních dat, včetně virové nálože jednotlivých pacientů.

Isoprinosine - Vše o zdravíIsoprinosine - Vše o zdravíIsoprinosine - Vše o zdraví

Taková studie však podle Berana ani neproběhne. Lék totiž vyrábí na celém světě asi čtyřicet firem. Vzhledem k jeho stáří již na něj nemá původní výrobce licenci. Investice do studie, která by pozitivní účinky při onemocnění covid-19 prokázala, by se proto nevyplatila.

„Remdesivir (experimentální lék na covid-19 americké společnosti Gilead Sciences. Pětidenní léčba vyjde asi na 55 tisíc korun, v Česku se jím léčilo již několik lidí pozn. red.) je pozlátko.

Ten nemá prokázané, že vás ochrání před smrtí. Existuje ale dexametazon (levný kortikoid, pozn. red.), který vám zajistí o třetinu vyšší šanci, že nezemřete.

Ten ale vyrábí kdokoliv za pár stovek,“ vysvětlil Beran.

Soukromé společnosti proto samy studii nezasponzorují. Musela by ji provést některá země či nezávislá instituce, ty na to však nemají čas a prostředky.

Jak lék funguje a rizika léčby

Isoprinosine se běžně užívá u pacientů s imunodeficiencí, tedy sníženou schopností imunitního systému reagovat na podněty. Funguje totiž tak, že podpoří aktivitu takzvaných NK buněk, z anglického natural killer cell, tedy „přirozený zabíječ“.

„Když se do buňky dostane virus, pošle na její povrch kousíček proteinu a ukáže, že je ta buňka infikovaná. NK buňky putují tělem a všude hledají, jestli ta buňka nemá znak napadení. Když ji má, celou buňku i s virem zničí,“ popsal Beran.

V tom okamžiku započne imunitní reakce a tělo začne „trénovat“ bílé krvinky k tomu, aby také byly schopné zabíjet buňky napadené tímto jedním konkrétním virem.

Podle průzkumu, který v roce 2017 provedla skupina britských vědců, se při aplikaci léku začne zvyšovat podíl NK buněk v těle, a to již do devadesáti minut po jeho aplikaci. „Do pátého dne je zvedne dvojnásobně.

Zároveň zvyšuje tvorbu těch ‚trénovaných buněk‘, které jsem zmiňoval,“ popsal Beran. Kromě toho podle něj lék zajistí, že na povrchu napadených buněk je více signálů svědčících o napadení virem.

Léčba má však i své rizika. Thon upozornil na to, že ačkoliv může lék v časné fázi podpůrně pomoci, je třeba být opatrný. „A to vzhledem k patofyziologii covid-19, neboť na rozdíl od časné fáze onemocnění je nutné v pozdější fázi onemocnění imunitní systém tlumit a již ne stimulovat,“ vysvětlil.

S tím souhlasí i přednosta Kliniky infekčních onemocnění Ústřední vojenské nemocnice Michal Holub, který již léčil řadu pacientů nakažených koronavirem. Podle něj může být lék podán, pokud dojde u pacienta k poklesu počtu lymfocytů pod kritickou mez. To se u pacientů se středně závažným, těžkým či kritickým průběhem covidu-19 děje běžně.

„Vzhledem k tomu, že není znám přesný mechanismus vedoucí ke snížení počtu cirkulujících lymfocytů, případné podání inosinum pranobexu musí provázet zvýšená opatrnost, protože jednou z možných postakutních komplikací onemocnění covid-19 je takzvaná cytokinová bouře,“ upozornil Holub ve zprávě o podávání léku, který zveřejnila Česká lékařská komora.

Cytokinová bouře je závažná imunitní reakce, při které tělo produkuje imunitní buňky a další proteiny, které mohou zničit jiné orgány. Podle studie, která vyšla v americkém časopisu Lancet,  mohla právě ona zapříčinit smrt některých mladých obětí viru.

„Léčbu je třeba volit opatrně s pravidelnými kontrolami laboratorních parametrů. Covid-19 má totiž složitou dynamiku a v některých jeho fázích Isoprinosine dokonce může zhoršit průběh nemoci,“ dodal Holub s tím, že na jeho pracovišti občas Isoprinosine použijí jako pomocnou léčbu při terapii plazmou či lékem Remdesivir, činí tak ale s opatrností.

Kromě toho je podle Thona také při léčbě třeba věnovat pozornost případné dně a ledvinovým kamenům. Dále je zapotřebí před podáním kontrolovat funkci ledvin, včetně kyseliny močové.

„Podle mého názoru by se Isoprinosine u covidu-19 bez pravidelného sledování laboratorních parametrů rozhodně podávat neměl,“ shrnul Holub.

ISOPRINOSINE – souhrnné informace

Isoprinosine 500 mg tablety

Jedna tableta obsahuje inosinum pranobexum 500 mg Pomocná látka se známým účinkem: pšeničný škrob.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 • Tableta
 • Bílé až našedlé oválné tablety s půlicí rýhou na jedné straně.
 • Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.

Přípravek Isoprinosine je indikován k léčbě dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku věku u následujících onemocnění:

 • imunodeficitní stavy, zejména poruchy buněčné imunity provázené protrahovanými nebo opakovanými virovými infekty,
 • recidivující herpes labialis a progenitalis,
 • herpes zoster,
 • subakutní sklerotizující panencefalitida,
 • cytomegalovirové infekce a EB virózy,
 • condylomata acuminata (zevní genitální kondylomy), mukokutánní, vulvovaginální (subklinické) nebo infekce vyvolané human papilloma virem postihující sliznici děložního hrdla
 1. Dávkování
 2. Dávkování přípravku je individuální na základě tělesné hmotnosti pacienta a povaze a závažnosti onemocnění.
 3. Pokud není určeno jinak, obvyklé dávkové schéma je následující:
 4. Dospělí a starší pacienti: 50 mg/kg tělesné hmotnosti (1 tableta na 10 kg), ve 3–4 rovnoměrně rozdělených dávkách v průběhu dne (obvykle 2 tablety 3–4× denně). Maximální dávka je
 5. 4 g/den.
 6. Pediatrická populace:
 7. 50 mg/kg tělesné hmotnosti (1 tableta/10 kg) ve 3–4 rovnoměrně rozdělených dávkách v průběhu dne.
 8. Přípravek není určený dětem mladším než 1 rok.
 9. Doba léčby
 10. Akutní onemocnění:

Pro virová onemocnění s krátkodobým průběhem je obvyklá doba léčby 5–10 dní. Léčba má pokračovat ještě minimálně 1–2 dny po odeznění příznaků nebo déle podle stavu pacienta. Pro virová onemocnění s dlouhodobým průběhem má léčba pokračovat ještě 1–2 týdny po odeznění příznaků onemocnění nebo déle podle stavu pacienta.

Rekurentní onemocnění:

Pro úvodní fázi léčby platí stejná doporučení jako pro léčbu akutních onemocnění.

V udržovací léčbě lze dávku zredukovat na 500–1 000 mg denně (1 až 2 tablety). Projeví-li se první známky relapsu, je nutno se vrátit k dávkování užívanému u akutních stavů a pokračovat v něm minimálně 1–2 dny po ústupu klinických příznaků. Výše uvedený postup je možno na základě posouzení klinického stavu opakovat.

 • Dávkování ve zvláštních indikacích:
 • Zevní genitální kondylomata, mukokutánní, vulvovaginální (subklinické) nebo sliznici děložního hrdla postihující infekce HPV:
 • 3 g (2 tablety 3× denně) po dobu 14–28 dnů buď v monoterapii, nebo v kombinaci s konvenční místní léčbou nebo chirurgickým výkonem podle následujícího schématu: Pacienti s nízkým rizikem relapsu nebo rekurence
 • kontinuální léčba po dobu 14–28 dnů s očekávaným dosažením maximální rychlosti clearance do 2 měsíců po ukončení léčby,
 • Pacienti s vysokým rizikem relapsu nebo rekurence * 5 dní v týdnu ve 2 po sobě následujících týdnech v měsíci po dobu 3 měsíců aby bylo dosaženo maximální rychlosti clearance.
 • Faktory „vysokého rizika“ rekurencí nebo cervikální dysplasie u pacientů s genitálními infekcemi HPV zahrnují:
 • snížení imunity jako následek
 • – rekurentních nebo chronických infekcí nebo jiných sexuálně přenosných chorob v anamnéze
 • – chemoterapie nádorového onemocnění
 • dlouhodobá hormonální antikoncepce (2 roky a více)
 • hodnoty kyseliny listové v erytrocytech < 660 nmol/l
 • časté střídání sexuálních partnerů nebo změna dlouhodobého partnera
 • častý vaginální sex
 • atopie
 • nedostatečně kontrolovaný diabetes mellitus
 • kouření
 • genitální bradavice v anamnéze déle než 2 roky nebo selhání jejich předchozí léčby 3 roky a více
 • v anamnéze žádné bradavice na kůži v dětství
 1. Subakutní sklerotizující panencefalitida:
 2. 100 mg/kg tělesné hmotnosti a den do maximální dávky 3–4 g/den kontinuálně s pravidelným sledováním klinického stavu pacienta a zhodnocením potřeby pokračovat v léčbě.
 3. Způsob podání:
 4. Při potížích s polykáním celých tablet je možno těsně před užitím tablety rozdrtit a rozpustit v malém množství ochucené tekutiny těsně před použitím.

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1, Dna

Zvýšená hladina kyseliny močové v krvi

Isoprinosine může přechodně zvyšovat koncentrace kyseliny močové v séru a v moči, a to zejména u mužů a starších osob obojího pohlaví. Hodnoty však obvykle nepřesahují meze normálních hodnot (s horní hranicí 0,42 mmol/l). Zvýšení hladiny kyseliny močové je způsobeno odbouráváním inosinové složky přípravku jako přirozeného purinu u lidí na kyselinu močovou běžnými metabolickými cestami.

Zajímavé:  Demence a Alzheimerova choroba – vše o zdraví

Isoprinosine je proto třeba podávat se zvýšenou opatrností u pacientů s dnou, hyperurikemií­urolitiázou, v anamnéze a u nemocných se závažnými onemocněními ledvin sdruženými s poruchou funkce ledvin. Ve všech těchto případech má být pravidelně monitorovánahladina kyseliny močové v séru a moči i renální funkce.

U pacientů s dlouhotrvající léčbou přípravkem Isoprinosine (3 měsíce a déle) mají být pravidelně kontrolovány hladiny kyseliny močové v séru a v moči, renální funkce, jaterní testy a krevní obraz.

Je-li Isoprinosine používán v kombinaci s léky, které rovněž zvyšují urikemii, nebo mohou způsobit dysfunkci ledvin, je třeba pečlivě monitorovat hladiny kyseliny močové v séru i v moči.

U některých lidí se mohou vyskytnout akutní hypersenzitivní reakce (kopřivka, angioedém, anafylaxe). Léčba přípravkem Isoprinosine musí být v těchto případech ukončena.

Pšeničný škrob v tomto léčivém přípravku obsahuje lepek (gluten) ve velmi malém množství, je považovaný za bezlepkový a je velmi nepravděpodobné, že by způsobil problémy, pokud má pacient celiakii. Jedna 500mg tableta neobsahuje více než 6,7 mikrogramů lepku (glutenu). Pokud má pacient alergii na pšenici (odlišnou od celiakie), nemá tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek má být s opatrností užíván při současném podávání inhibitorů xanthinoxidázy(a­lopurinol), urikosurik nebo diuretik – thiazidových diuretik (jako jsaou hydrochlorothiazid, chlortalidon, indapamid) nebo kličkových diuretik (jako jsou furosemid, torasemid, kyselina etakrynová).

Isoprinosine se nikdy nepodává současně s imunosupresivy, aby se předešlo vzájemné interakci a snížení požadovaného léčebného účinku.

Současné užití se zidovudinem (AZT, azidothymidin) zvyšuje tvorbu AZT nukleotidu mechanismem zahrnujícím zvýšení biologické dostupnosti AZT v plasmě a zvýšenou intracelulární fosforylaci v krevních monocytech. Výsledkem je zvýšení účinku AZT.

Nejsou dostupné klinické studie hodnotící vliv přípravku na plod a fertilitu. Není známo, jestli se léčivá látka, inosin pranobex, vylučuje do mateřského mléka. Přestože studie na zvířatech neprokázaly teratogenní efekt (viz bod 5.3), Isoprinosine se nemá podávat v těhotenství a v období kojení, pokud lékař pečlivě nezváží, zda přínos převáží její možná rizika.

Při léčbě přípravkem Isoprinosine byla v některých případech pozorována ospalost a závrať, které mohou omezovat schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy strojů.

 • Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 • Nežádoucí účinky jsou rozděleny podle frekvence výskytu na:
 • Velmi časté (> 1/10)
 • Časté (> 1/100 až < 1/10)
 • Méně časté (> 1/1000 až < 1/100)
 • Vzácné (> 1/10 000 až 1/1000)
 • Velmi vzácné (< 1/10 000)
 • Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
 • Gastrointestinální poruchy:
 • Časté: nauzea, zvracení, diskomfort v oblasti epigastria
 • Méně časté: průjem, zácpa
 • Poruchy nervového systému:
 • Časté: bolest hlavy, závrať
 • Méně časté: somnolence
 • Poruchy kůže a podkožní tkáně
 • Časté: svědění, vyrážka
 • Poruchy ledvin a močových cest
 • Méně časté:

Psychiatrické poruchy

Méně časté:

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: Časté:

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace Časté:

 1. Vyšetření
 2. Velmi časté:
 3. Časté:

zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi a moči zvýšení hladiny močoviny a dusíku v krvi, zvýšení hladin aminotransferáz,

zvýšení hladiny alkalické fosfatázy v krvi

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny z postmarketin­gového sledování bezpečnosti léku. Frekvence jejich výskytu není známa (nemůže být hodnocena z dostupných údajů).

 • Gastrointestinální poruchy
 • Poruchy imunitního systému
 • Poruchy kůže a podkožní tkáně
 • Celkové poruchy a reakce
 • v místě aplikace

bolest v epigastriu hypersenzitivita, anafylaktická reakce erytém, angioedém, kopřivka

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

 1. Státní ústav pro kontrolu léčiv,
 2. Šrobárova 48,
 3. 100 41 Praha, 10,
 4. webové stránky:

Žádné případy předávkování přípravku nebyly dosud popsány.

Závažné nežádoucí účinky s výjimkou přechodného zvýšení hladiny kyseliny močové se zdají nepravděpodobné vzhledem k dosaženým výsledkům toxikologických studií u experimentálních zvířat. Případná léčba by byla omezena na symptomatická a podpůrná opatření.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: jiná antivirotika

ATC kód: J05AX05

Mechanizmus účinku:

Jedná se o syntetický purinový derivát s imunomodulačním a antivirovým účinkem, dokumentovaným in vivo zřetelným zvýšením oslabené imunitní odpovědi hostitele.

V klinických studiích inosin pranobex normalizoval (na pacientovy výchozí hodnoty) nedostatečnou nebo porušenou buněčnou imunitu vyvoláním odpovědi typu Th1, která iniciuje maturaci a diferenciaci T-lymfocytů a potenciaci indukovaných lymfoprolifera­tivních reakcí v buňkách aktivovaných mitogenem nebo antigenem.

Přípravek moduluje i cytotoxicitu T-lymfocytů a přirozených zabíječů, funkce T8 supresorových a T4 pomocných lymfocytů a rovněž zvyšuje počet povrchových receptorů pro IgG a komplement. Inosin pranobex zvyšuje produkci cytokinu IL-1, zvyšuje tvorbu IL-2 a zvyšuje expresi IL-2 receptoru in vitro. Signifikantně zvyšuje sekreci endogenního IFN- y a snižuje produkci IL-in vivo.

Dále potencuje chemotaxi neutrofilů, monocytů a makrofágů a fagocytózu.

In vivo inosin pranobex zvyšuje sníženou translační schopnost lymfocytární mRNA a potlačenou syntézu proteinů a zároveň inhibuje syntézu virové RNA zatím neobjasněným podílem;

 • 1) inkorporace inosinem zprostředkované kyseliny orotové do polyribozómů
 • 2) inhibice navazování polyadenylových kyselin na virovou mRNA a
 • 3) molekulární reorganizace intramembránových plazmatických partikul (IMP), která vede k téměř trojnásobnému vzrůstu denzity.

. Inosin pranobex je molekulární komplex inosinu, N, N-dimethyl-amino-2-propanolu (DIP) a p acetoamidobenzoátu (PAcBA) molárním poměru 1:3:3. Každá složka léčivé látky má svoje separátní farmakologické vlastnosti

 • Absorpce:
 • Po perorálním podání u lidí se inosin pranobex z gastrointes­tinálního ústrojí rychle a úplně vstřebává (> 90 %).
 • Distribuce:
 • U opic byla značená látka nalezena v následujících tkáních (v pořadí podle snižující se specifické aktivity): ledvinách, plicích, játrech, srdci, slezině, varlatech, slinivce a kosterním svalstvu.

Inosin pranobex je dobře rozpustný a rovnoměrně distribuovaný v tělních tekutinách bez známek akumulace. Distribuční objem je popsán 130–160 l pro DIP a 77–92 l pro PAcBA.

Biotransformace:

U zdravých lidských dobrovolníků se po perorálním podání 1 000 mg značené látky zjistily plazmatické koncentrace DIP 3,7 pg/ml (za 2 hodiny) a PAcBA 9,4 pg/ml (za 1 hodinu).

Metabolismus inosin pranobexu může být rozdělen do tří částí. Inosinová část se metabolizuje purinovou dráhou na kyselinu močovou. PAcBA se konjuguje s glukuronátem na PAcBA o-acylglukuronid a DIP se oxiduje na DIP N-oxid.

Eliminace:

Ve studii na dvou zdravých dobrovolnících byla eliminace DIP a PAcBA rychlá. DIP se vylučoval močí, s maximem rychlosti vylučování nezměné formy DIP 30–60 min po podání.

Třicet % DIP bylo vyloučeno v nezměněné formě a 65 % jako DIP-N-oxid. PAcBA se vylučovala močí, s maximem rychlosti vylučování nezměněné formy 30 min po podání.

Třicet % PAcBA se vyloučilo v nezměněné formě a 55 % jako PAcBA glukuronid.

PAcBA má biologický poločas zhruba 50 minut, zatímco DIP se vylučuje pomaleji s poločasem 3.5 hodiny.

A

Inosin pranobex vykázal nízkou toxicitu v mnoha různých studiích akutní, subchronické a chronické toxicity u myší, potkanů, psů, koček a opic v dávkách do 1 500 mg/kg/den.

Hodnota nejnižší LD50 ve studiích akutní perorální toxicity byla 50× vyšší než maximální terapeutická dávka 100 mg/kg/den. Dlouhodobé toxikologické studie u myší a potkanů neprokázaly karcinogenní riziko přípravku.

Inosin pranobex neměl mutagenní účinky in vivo u myší a potkanů, ani v in vitro studiích na lidských periferních leukocytech.

Dávky inosin pranobexu odpovídající dvacetinásobku doporučené maximální terapeutické dávky pro člověka (100 mg/kg/den) ve studiích u myší, potkanů a králíků neovlivnily negativně fertilitu pokusných zvířat, rovněž nebyl prokázán škodlivý vliv na plod.

 1. Mannitol
 2. Pšeničný škrob
 3. Povidon
 4. Magnesium-stearát

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Al/PVC/PVDC blistr, krabička.

Balení: 50 nebo 100 tablet (5 blistrů po 10 nebo 20 tabletách)

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Ewopharma International, s.r.o.

 • Hlavná 13,
 • 831 01 Bratislava
 • Slovenská republika

Datum první registrace: 30. prosince1981

Datum posledního prodloužení registrace:

Chat: RNDr. Pavel Suchánek — Sama doma — Česká televize

Dagmar Svobodová: „Dobrý den, denně užívám vitamín C,D,E kvůli možnému covidu. Často mívám zvýšenou teplotu cca 37,2 – 37,5. Bez nějakých dalších příznaků. Covid nemám, pokud tedy testy nelžou.“

 • RNDr. Pavel Suchánek: „Dobrý den,bylo by vhodné konzultovat s lékařem, možné je například vyšetření štítné žlázy a zkontrolovat i CRP, případně záleží i na množství vnitrobřišního tuku“
 • STOP: „Jak moc jsou důležité minerály pro zdraví?“
 • RNDr. Pavel Suchánek: „Minerální látky jsou pro naše zdraví nepostradatelné, některých je potřeba více, u jiných méně“
 • SKINF: „Jak moc jsou důležité vitamíny pro zdraví?“

RNDr. Pavel Suchánek: „Vitaminy jsou pro naše zdraví nezastupitelné, jejich množství se liší podle věku, pohlaví, zdravotním stavu a fyzické aktivitě.“

 1. SKINF: „Jsou pro zdraví vitamíny důležitější než minerály nebo naopak?“
 2. RNDr. Pavel Suchánek: „Obě skupiny jsou pro naše zdraví nepostradatelné, nelze říci, která složka je důležitější“
 3. SK: „Jak posílí zdraví multivitaminové tablety s minerály?“

RNDr. Pavel Suchánek: „Záleží na zdroji, pokud jsou přírodního původu, jako jsou různé koncntráty z ovoce a zeleniny, tk u těchto preparátů můžeme pozorovat velmi dobrý vliv na zdraví. pPlatí to třeba i na rybí olej, který obsahuje jak vitamin D, tak vitamin A, vitamin E, a ještě omega3 mastné kyseliny… Tedy je to vždy o zdroji vitaminů a minerálních látek“

Daniela.S.: „Dobrý den, zajímalo by mě, jaký máte názor na doplňky stravy ZINZINO. Jsou to nějaké rostlinné oleje údajně se zázračnými účinky. Děkuji za odpověď. Daniela“

RNDr. Pavel Suchánek: „Tato firma používá jak rostlinné oleje, tak oleje z mořských ryb, produkty jsou složeny na základě vědeckých poznatků, ale v tom není firma vyjímečná, to dens dělá většina firem, otázka je okolo cena, která může být poměrně vysoká. Nejde o žádné zázračné preparáty, jsou to doplňky stravy, které mají určitou kvalitu.“

Zajímavé:  Colchicum dispert - vše o zdraví

Jana: „Dobrý den pane doktore,prosím má smysl brát biosil + v tabletách?Děkuji.“

RNDr. Pavel Suchánek: „Vždy je to o mcelkovém životním stylu, každý doplněk stravy musíme podpořit i kvalitním jídelníčkem a zdravým životním stylem“

Lenka: „Hezký den pane doktore,když nám chybí vitamín D a nechceme brát doplněk stravy,které potraviny doporučujete?Děkuji za odpověď.“

RNDr. Pavel Suchánek: „Pokud máte v pořádku hladinu cholesterolu v krvi tak vejce od slepic, které jsou chovány venku ve výběhu, kam má přístup slunce, pak tresčí játra, případně rybí olej z tresčích jater, pak jsou zdrojem vitaminu D i vnitřnosti zvířat, ale jejich konzmace může být riziková díky možnému obsahu těžkých kovů, PCB atd.“

Renáta: „Dobrý den pane doktore,každý den piju čerstvě vymačkanou grepovou šťávu.Je vhodná na posílení imunity?podotýkám,že neberu žádné léky).Děkuji Vám za odpověď.“

RNDr. Pavel Suchánek: „Ano, jen pozor grapová šťáva se ensnáší s některými léky“

Eva: „Dobry den, chtela bych se zeptat, jesti znate cesky vyrobek Imuregen na posileni imunity. Pokud ano, jaky na nej mate nazor. Dekuji za odpoved.“

RNDr. Pavel Suchánek: „Myslím si, že to je velmi zajímavý výrobek, ale imunita je o celkovém životním stylu, ne jen o nápoji imuregen, ale i o střevním mikrobiomu, celkovém zdraví, rozumném pohybu nekouření, nekonzumaci alkoholu….atd.“

hana Hourová: „Jaké vitamímy D jsou u nás nejlepší ?“

RNDr. Pavel Suchánek: „Takto se to nedá rozdělit, ale přirozenými zdroji vitaminu D, které jsou součástí doplňků stravy jsou oleje z mořských ryb,oleje z lososů, nebo oleje získané z tresčích jater“

Petra Akrab Kohoutová: „Dobrý den, je možné brát D-Max 4000iu nebo je potřeba se poradit s lékařem? Jaký názor máte na vitamín C Lipo C askor pro dospělé a děti? Je něco co může člověk užívat společně s těmito přípravky k posílení imunity? Děkuji“

RNDr. Pavel Suchánek: „Současné doporučení pro bezpečný příjem vitaminu D zejména v zimě se opravdu pohybuje na úrovni 4000 IU na osobu a den. Podpora imunity je prokázaná. Lipozomální vitaminy C jsou novinkou na trhu a mají určitě smysl a imunitu podpoří, záleží zda je vitamin C v lipozómu přírodního původu“

Vitorie: „Dobry den, ráda bych se zeptala jaký vitamín nejvice podpori účinek betaglukanu? Jaké vitamíny a mineraly doporučujete jednorazove pro dobrou regeneraci po cvičení? Děkuji za odpověď.“

RNDr. Pavel Suchánek: „Beta glukny můžete podpořit vitaminem C a vitaminem D. Po cvičení je vhodné doplňovat vitamin C, BCAA a případně vitaminy skupiny B, záležína Vaší celkové stravě“

Petr: „Dobrý den pane doktore,jaký je Váš názor na konzumaci červené papriky teď v zimě ze supermarketu?Má vůbec nějaké vitamíny?“

RNDr. Pavel Suchánek: „Myslím si, že obsah vitaminu ted v zimě je v červených paprikách převážených přes půl světa výrazně nižší, než v těch dozrálých v létě v našich zeměpisných šířkách“

Hanka: „Nejlepší vstřebatelnost minerálů a vit. je z potravin. Je nějaký průzkum, zda v dnešní době, kdy půda není kvalitní, zelenina obsahuje minerály a vitamíny? Jaká je vstřebatelnost z vitamín.doplňků? Děkuji“

RNDr. Pavel Suchánek: „Je to velmi široká otázka, ale jednoduše takto: obsah vitaminů a minerálních látek v zelenině a ovoci pěstovaných na méně kvalitní půdě jednoznačně klesá, proto se dnes stále více zdůrazňuje nakupování z kvalitních zdrojů, nakupování dozrálé zeleny, ovoce a používání následně používání doplňků stravy které mají přírodní původ.“

L.Sogová: „Jaký máte názor na lék ISOPRINOSINE ? děkuji za odpověď“

RNDr. Pavel Suchánek: „Výsledky ukazují, že může chránit před infekcí a zlepšuje i průběh infekce. Takže podle vědeckých výsledků má jeho využití smysl“

Libuše Foltysová: „Jsem důchodce a celou zimu chodím skoro denně na dvouhodinové procházky. Jde z toho načerpat vitamin D. Děkuji“

RNDr. Pavel Suchánek: „Doporučil bych přece jenom ještě vitamin D, nebo si nechte jeho hladinu změřit u lékaře a uvidíte. Jinak moc gratuluji k pravidelným procházkám, to je skvělé“

Zoja Chramostová: „Dobrý den, prosím o informaci, jaké je v této době ideální množství vit. D3 a jak často ho brát? Mám tobolky 1000 IUD a 2000 IUD, beru je střídavě cca 5x týdně. Moje 93letá maminka bere denně již spoustu let Caltrate D3 – 600 mg/400 IUD – stačí jí to? Děkuji a přeji pohodové dny.“

RNDr. Pavel Suchánek: „Zdravím tolerovaná a bezpečná hodnota je 4000 IU denně takže klidně dávky zvyšte na 4000 IU D3 na den, to platí i pro seniory dle mého názoru je vhodné ke Caltrate přidat 3000-4000 IU vitaminu D na den“

Věra: „Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda colostrum (tablety) od firmy LR působí na zvýšení imunity. Kolik tablet denně by se mělo užívat jako prevence. Děkuji.7“

 • RNDr. Pavel Suchánek: „Užíval bych nejprve 3 tablety denně, po 14 dnech 2 tablety denně“
 • Hana Němečkova: „Dobrý den, co by jste doporučil na pře kyselé ní žaludku. Děkuji“
 • RNDr. Pavel Suchánek: „Zkontrolovat složení stravy,zkonzultovat zapsaný jídelníček s nutričním terapeutem, dále je možné udělat vyšetření na gastroesophageální reflux, případně gastroskopické vyšetření“

Zuzana: „Dobrý den, je možné vitamín D doplňovat po celý rok bez pauzy? Děkuji. Zuzana“

RNDr. Pavel Suchánek: „Určitě ano, v zimě 4000 IU v létě 2000 IU, doporučuji si po 3 měsících zkontrolovat hladinu vitaminu D v krvi u lékaře, nebo si kontrolu z krve zaplatit jako samoplátce. Aspoň budte mít představu jak dobře vitamin D vstřebáváte“

Vlasta: „Dobrý den, moje příbuzná – vystudovala farmacii – není příznivcem užívání různých preparátů, které slibují posílení zdraví. Tvrdí, že pokud nemají certifikát potvrzující jejich léčebné účinky, jejich nakupování je zbytečná ztráta peněz. Jak to je ve skutečnost? Doporučujete nákup různých vitamínu a jiných tzv. potravinářských doplňků ? Děkuji za odpověď.“

RNDr. Pavel Suchánek: „Je to případ od případu, firma od firmy, ale lékařské studie potvrzující pozitivní dopad vitaminových doplňků jsou běžně dostupné na Medline nebo PubMed. Záleží na kvalitě, zdroji vitaminů, jeho zpracování atd.“

Lenka: „Zdravím Vas ,k vitaminu D3 se chci zeptat zdali důvěřovat různým spol.,které VIT.D doporucuji na internetu a ke koupi jedno balení zdarma.Je bezpecne tyto produkty konzumovat.?Nabízí i lososove oleje v tbl.ale dnes se taky říká,že ryby obsahují plasty.Jak se v tom mam Vyznat?Čeho si všímat.. Mějte se pěkně.“

RNDr. Pavel Suchánek: „Všímejte si certifikátů kvality, z jakých zdrojů jsou doplňky tvořeny, kvalita vstupních surovin, můžete se podívat třeba i na stránky D testu, důležité je i to, odkud firma je ( ČR, EU…- zde je kvalita velmi sledovaná)zjistěte si podmínky, za jakých dostanete balení zdarma atd. Obecně produkty regidstrované a schválené v EU musí být bezpečné“

Marie: „Dobrý den, jaký vliv má d-manoza blokurina na opakované záněty močových cest? Děkuji.“

RNDr. Pavel Suchánek: „Může pomoci jako prevence a podpora léčby, ale opakované močové záněty mohou mít příčiny i třeba ve složenístravy a celkovém životním stylu, doporučuji konzultovat s nutričním terapeutem“

David: „Dobrý den, lze změřit imunitu z krve ? Myslím tím celkovou imunitu ? Děkuji“

RNDr. Pavel Suchánek: „Ano, stanovuje se obsah a zastoupení druhů krvinek, můžete si stanovit hladinu vitaminu D, omega3 index, možností je spousta https://www.wikiskripta.eu/ heslo Krevní obraz“

Jaromír Čech: „Dobrý den, vážený pane doktore, je možné se náhradním užíváním vitamínu D předávkovat, nebo má doporučené limity? Děkuji. Přeji hezký den. S pozdravem Jaromír Čech.“

RNDr. Pavel Suchánek: „V podtatě to není možné, zcela bezpečnýje denní příjem 4000 Iu u velkého nedostaku vitamunu D se krátkodobě zvyšují hodnoty příjmu vitaminu D až na 22 000 IU“

Mirka: „Dobrý den, dcera, 36 let, s 2 měsíčním dítětem, má rakovinu prsu, chodí na chemoterapie. Doporučil byste jako doplněk Vigantol a Laktobacily? Děkuji. Mirka“

RNDr. Pavel Suchánek: „Nezlobte se to je příliš odborné a byla by nutná znalost celého případu, o tom by měl rozhodnout ošetřující lékař“

Pavlína: „Dobrý den, doporučuje se užívání zinku na podporu imunity. Je lepší vstřebatelnost orotátu , glukonátu či jiné sloučeniny zinku? Děkuji“

RNDr. Pavel Suchánek: „Používá se citrát zinečnatý ten má přes 30% obsahu zinku, sportovci preferují chelátové formy zinku například bisglycinát zinečnatý, který má vysokou dostupnost“

JaNa: „Dobrý den pane docente – děkujeme Vám mockrát za čas, který nám věnujete i za Vaše odpovědi.

Existuje vitamín/ny, které udržují správnou hladinu cholesterolu, případně ji dokáží tuto snížit? Pokud ano, prostřednictvím jakých potravin si je můžeme zajistit? Je rybí tuk nejlepším potravinovým zdrojem vitaminu D a lze se vit-D předávkovat? Předem Vám mockrát děkuji a přeji Vám pevné zdraví a hodně zdaru ve Vaší práci i osobním životě.“

RNDr. Pavel Suchánek: „Jsem pouze doktor přírodních věd, ale moc děkuji.

K správné hladině cholesterolu přispívají kromě složení stravy, kde se omezují nasycené a ztužené tuky, z vitaminů se píšeukazuje účinnost zejména niacinu což je vitamin B3 a foláty (pivovarské kvasnice, játra, tuňák, krůtí maso, semena slunečnice, fazole a hrách), dále tuky z mořských ryb, případně v nich obsažené vitaminy A, E a D.

Pokud nahradíte tuky z masa a sádlo v kuchyni olivovým a zejména řepkovým olejem, tak se hladina cholesetrolu sníží. Vitaminem D se prakticky nedá předávkovat , zcela bezpečná a velmi prospěšná je dávka 4000 IU na osobu a den vitaminu D3 a ano rybí olej, olej z mořských ryba tresčích jater je jeho nejlepším a nejpřirozenějším zdrojem.Hodně zdraví i úspěchů i Vám“

Šmídová: „Musí se D Vitamin /Vigantol s něčím kombinovat? Děkuji“

Zajímavé:  TV reklama - JARO 2016 – vše o zdraví

RNDr. Pavel Suchánek: „Klidně s rybím olejem a vitaminem C“

Lenka: „Dobrý den, jaký je váš názor na kvalitu vitamínu D, který zdarma poskytuje firma naturemed? Děkuji za odpověď.“

RNDr. Pavel Suchánek: „Jde o produkty z Norska, jejich složení splňuje velmi přísné certifikáty, mají schálení SZÚ, takže můj názor je velmi pozitivní“

Olga: „Užívám 15 kapek Vigantolu týdně. Je tato dávka dostatečná na pokrytí potřebné dávky vitamínu D ? Děkuji za odpověď“

RNDr. Pavel Suchánek: „Změřte si hladinu vutaminu D v krvi a podle toho dávku upravte, dle mého názoru jsou 2 kapky denně málo, dal bych 4.“

Liběna: „Dobrý den, mohou v D užívat děti ? Od jakého věku ? děkuji za odpověď“

RNDr. Pavel Suchánek: „Určitě ano, prakticky bez omezení, olej z mořských ryb můžete přimíchat do pokračující stravy“

Petra K.: „Dobrý den, pane doktore, dá se prosím kombinovat předepsaný Vigantol s tukem z lososů? V případě mého manžela, který nebere nic, dá se kombinovat tuk z lososů s doplňkem s vitamínem D3? Posílí se těmito kombinacemi imunita nebo stačí jen jedna složka? Děkuji Petra Koudelková“

RNDr. Pavel Suchánek: „Určitě ano, můžete kombinovat v obou případech.Změřte si hladinu vitaminu D v krvi a podle toho dávkování upravte.“

Martina: „Dobre odpoledne,prosím Vas je vhodné aby má 80ti léta maminka užívala D3?Ona uziva leky na srdce a četla jsem,ze to neni vhodné.Udelate mi v tom jasno?Maminka nechce žádné vitaminy ,ale kosti má křehké?Mam ji přesvědčit?“

 1. RNDr. Pavel Suchánek: „Změřte mamince hladinu vitaminu D v krvi a podle výsledku konzultujte s lékařem jak doplňovat D3, pokud vím u většiny léků není problém s vitaminem D3“
 2. Veronika: „Dobrý den, jaké vitamíny je vhodné užívat během těhotenství? Děkuji“
 3. RNDr. Pavel Suchánek: „Tuky z mořských ryb DHA a EPA, kyselinu listovou a případně vitamin D to je dobrý základ,na druhou stranu bych nedoporučoval multivitaminy s vysokým obsahem vitaminu skupiny B“
 4. František Vyhnálek: „Vážený pane doktore, jak jaká já lajk pozná správnou imunitu, jakou jí mám, jestli dobrou či nedobrou? Prosím o odpovědi, za které Vám moc děkuji Vyhnálek“
 5. RNDr. Pavel Suchánek: „Častost respiračních a dalších onemocnění“
 6. Monika: „Hezké poledne,mohu uzivat vitamin D3 ,když mám léky na cholesterol a jaké muze mít vitamin D3 nežádoucí účinky a je bezpecne dlouhodobe uzivani?Přeji hezký den“

RNDr. Pavel Suchánek: „Ano dlouhodobé používání není problém a není problém ani kombinace s léky na cholesterol. Vitamin D nemá nežádoucí účinky“

Simona: „Dobrý den pane doktore,jaký je Váš názor na olivové oleje extra panenské?Jsou zdraví prospěšné?“

RNDr. Pavel Suchánek: „ano“

Danyla: „Do brý den, musí se D vitamin kombinovat s něčím dalším ?A kolik kapek Vigantolu denně byste doporučoval ?“

RNDr. Pavel Suchánek: „s tuky z mořských ryb“

Ivermektin, isoprinosine: Blatný varoval před domácím užíváním

Léčit covid již dostupnými léky? „Ani dříve zmiňovaný ivermektin, ani nyní zmiňovaný isoprinosine bohužel tady tuto potenci nemají. V žádném případě se nejedná o léky, které by mohly být používány obecně, nebo které by si lidé měli třeba někde kupovat, nebo ve větším pořizovat,“ varoval ve čtvrtek ve Sněmovně ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

K ivermektinu se nedávno ministr vyjádřil i v pořadu Otázky Václava Moravce. „Já bych si ivermektin nevzal, pokud ano, budu ho používat podle protokolu jako lék, který je ,off label'. Může být spojen s poškozením jater, ledvin, je třeba ho jako jiné experimentální léky používat opatrně, není možné ho podávat všem,“ říkal v ČT.

Ivermektin: Neexistují průkazné důkazy, varuje Blatný

Ani antivirotikum isoprinosine nelze podle Blatného jednoznačně doporučit, rozhodnout o jeho užití pro konkrétní pacienty by měli jejich lékaři.

V pátek však ministerstvo zdravotnictví oznámilo že oficiálně umožňuje lékařům experimentální lék ivermektin podívat pacientům – se souhlasem pacientů. 

„Ministerstvo zdravotnictví umožňuje všem poskytovatelům zdravotní péče podání léčivého přípravku ivermektin, pokud to bude v souladu s platnými stanovisky SÚKL a pacient vyplní informovaný souhlas. Zároveň je ale nutné dodat, že dosud neexistují dostatečné důkazy o prokazatelně kladném vlivu ivermektinu na léčbu onemocnění covid-19,“ potvrdil Blatný.

Isoprinosine: Ovlivňuje imunitní systém, upozornil Blatný

Blatný v souvislosti s isoprinosinem zmínil možný pozitivní vliv na imunitní systém, ale varoval před možnou cytokinovou bouří a hrozbou postižení tkáně, tedy poškozením orgánů.

„Pokud se týká isoprinosinu, tak aktuálně je v České republice dostupný. Tam není jakoby problém s tou dostupností. Není potřeba přijímat žádná další opatření. Je jenom potřeba vzít v úvahu, že dle takzvaného SPC, čili souhrnu informací o přípravku, není indikován k léčbě koronaviru.

Je to lék, který ovlivňuje imunitní systém, v principu se používá k jiným indikacím. Je možné ho využít k léčbě tohoto onemocnění, jak plyne z jeho farmakodynamických vlastností, protože může mít v určité fázi toho onemocnění posilující vliv na imunitní odpověď.

Na druhou stranu je to právě imunitní odpověď, která vlastně na konci ničí jednotlivé orgány, třeba plíce, a postupně… vlastně je to jakýsi rozvoj extrémního, říká se tomu cytokinová bouře něčeho, co následně vlastně vede k postižení tkáně.

Takže tento lék rozhodně nelze užívat bez doporučení lékaře,“ apeloval Blatný.

Upozornil přitom, že nebyly provedeny klinické studie pro zjištění efektivity v případě tohoto onemocnění. „A nelze ho tedy jednoznačně považovat za lék, jehož účinek by byl potvrzen vědeckou evidencí,“ doplnil Blatný.

Hledání naděje

Chápe přitom, že lidé po nějakém dostupném léku pátrají. „Pořád se bavíme o tom, já tomu lidsky rozumím, že je vždy snaha, všichni bychom si to přáli, najít nějaký lék, který bude tuto chorobu nějak definitivně řešit. Ale ani dříve zmiňovaný ivermektin, ani nyní zmiňovaný isoprinosine bohužel tady tuto potenci nemají,“ vzkázal Blatný.

„Jedná se o léčbu, která je takzvaně off-label, chcete-li mimo tu vlastní indikaci, a patří do rukou lékařů pod určitou kontrolou. V žádném případě se nejedná o léky, které by mohly být používány obecně, nebo které by si lidé měli třeba někde kupovat, nebo ve větším pořizovat. Platí to i o tom už dříve zmiňovaném ivermektinu,“ podotkl.

Ivermektin používají u pacientů v Brně

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně počátkem března z Bulharska nakoupila 10 000 balení léku huvemec, který obsahuje látku ivermektin, za 12,5 milionu korun. Část distribuovala mezi další nemocnice, část si nechala pro vlastní potřebu.

Nemocnice zdůraznila, že ivermektin podala nad rámec standardní léčby a se souhlasem pacientů. Primář I. interní kardioangiologické kliniky Michal Rezek tvrdí, že ivermektin je bezpečný, uvedl však také, že je předčasné hodnotit závěry, zda lék funguje, nebo ne – ale že léků na léčbu covidu mnoho není, a proto se nemocnice snaží hledat cestu.

„Nemocnice u sv. Anny, která na tuto oblast zaměří svoji klinickou studii, což je určitě v pořádku, bude sledovat efekt tohoto léku. A tady bych se rád přimluvil za to a znovu to řekl, není úkolem kohokoliv z politiků a ani kohokoliv z poslanců, jakkoliv to může být dobře míněno, aby určovali, jak se bude léčit.

To, jak se bude léčit a jaké léky se budou používat, je vždy podle doporučení odborných společností, které se k těmto lékům nějakým způsobem postaví, vyjádří a podle indikací těch léků tak, jak jsou postaveny.

Ani ta nejlepší víra a ani touha po tom, aby ten který lék pomohl, nás neopravňuje k tomu, abychom postupovali nestandardně,“ podotkl Blatný s tím, že léčba musí být především bezpečná.

Po ivermektinu volal i Babiš

Premiér Andrej Babiš 7. března v pořadu Čau lidi ivermektin doporučoval distribuovat praktickým lékařům.

„Máme tady lék, který je velice levný, jsou na něj pozitivní ohlasy, byl použitý proti covidu na mnoha místech ve světě, nemá nežádoucí účinky, tak proč bychom ho nemohli dát do ambulantní léčby?“ tázal se.

„Doufám, že i primář Rezek vysvětlí veřejnosti svůj názor na studie, které teď úplně náhodou vyšly a náhodou i některé firmy anoncovaly, že mají nové léky proti covidu. O to více, že naši praktici dnes nemají lidem prakticky co nabídnout,“ dodal premiér.

A co prevence?

Jednoduchá však není ani samotná prevence proti koronaviru, vhodné je ale používání vitaminu D, uvedl ve čtvrtek ve Sněmovně ministr Blatný.

Na prevenci se ptala Blatného poslankyně Tereza Hyťhová (Trikolóra). „Pokud se týká nějaké jednoduché prevence, tak ona bohužel není k dispozici. Kdyby bylo něco, co by fungovalo tak v uvozovkách zaručeně, jak bychom si přáli, potom bych byl první, kdo by byl rád, aby to bylo komunikováno,“ upozornil Blatný.

„Již delší dobu existuje informace, kterou mají i všichni praktičtí lékaři, i řada pacientů o tom, že zejména v naší populaci, která má nedostatek vitaminu D, tak podávání tohoto vitaminu může být prospěšné. Ostatní léky, i včetně těch, které jste zmiňovala (isoprinosine), nelze jednoznačně doporučit,“ potvrdil.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *