Oční vyšetření – Vše o zdraví

Komplexní vyšetření očí je důležitým podkladem pro správné rozhodnutí lékaře o nejvhodnější léčbě, případně o vhodné oční operaci.

Proto na našich pracovištích klademe velký důraz na pečlivá, přesná a komplexní vyšetření!

Abychom mohli našim pacientům vždy poskytnout péči na té nejvyšší úrovni a včas odhalit oční onemocnění, každoročně investujeme do nejmodernější přístrojové techniky a rozšiřujeme naše pracoviště o nejmodernější technologie

Prohlídku provádí oční lékař ve spolupráci se speciálně vyškolenou zdravotní sestrou nebo optometristou. Vyšetření je důležitým podkladem pro správné rozhodnutí lékaře o nejvhodnější léčbě, případně o vhodné oční operaci.

Při běžné prohlídce se oční lékař zaměřuje na řešení aktuálních potíží, kontrolu zrakové ostrosti, měření nitroočního tlaku, vyšetření předního segmentu oka a sítnice,ale i celkových onemocnění, jež se zrakem zdánlivě nesouvisejí.

Na našich pracovištích provádíme všechna základní oční vyšetření. Nad rámec běžných vyšetření, která vám poskytnout v každé oční ordinaci, provádíme řadu specializovaných vyšetření, jejichž popis, účel a průběh i obrázky vyšetřovacích přístrojů vám nabízíme v této části.

Základních očních vyšetření je celá řada, zde jsou pro vaši informaci stručně charakterizovány jen ty nejčastější. Tabule se používá při základní kontrole ostrosti zraku, je součástí základního vybavení každé oční ambulance, je pověšena na zdi. Vyšetření spočívá v tom, že pacient ze vzdálenosti 6 metrů čte (po zakrytí jednoho oka) jednotlivá písmena na tabuli.Podle toho, jaký řádek tabule dokáže člověk přečíst, lze posoudit kvalitu zraku a rozsah ztráty zrakové ostrosti. Toto vyšetření je součástí prohlídky u očního lékaře. Vysoký nitrooční tlak je největším rizikovým faktorem pro glaukom (zelený zákal) a jiná oční onemocnění. Existují dva základní typy tonometrů – kontaktní (aplanační) a bezkontaktní. Nejčastěji se používá bezkontaktní typ měření nitroočního tlaku, kdy speciální vzduchový tonometr vypustí (“foukne”) proti oku proud vzduchu.Ten svým tlakem oplošťuje rohovku a dle naměřených parametrů přístroj určí nitrooční tlak. Vyšetření je velmi rychlé, probíhá vsedě, bez kontaktu s okem a je nebolestivé. Při vyšetření kontaktními tonometry dochází k měření nitroočního tlaku při doteku s okem po předchozím znecitlivění rohovky. Přístroj vyvíjí tlak na přesně danou plochu rohovky, přičemž tlak potřebný k oploštění rohovky je přímo úměrný nitroočnímu tlaku. Výsledky měření u těchto typů přístrojů ale nemusí být zcela přesné, jsou ovlivněny tvarem a tloušťkou rohovky a onemocněními či operacemi rohovky. Šterbinová lampa – je speciální mikroskop, který umožňuje dokonalé vyšetření zejména předního segmentu oka: rohovky, duhovky, čočky, přední oční komory. Při použití speciální čočky (s 90 Dioptriemi a 78 Dioptriemi) lze dokonale vyšetřit také sítnici. Jedná se o nejpoužívanější přístroj v očním lékařství, je určený k vyšetřování očních tkání a očních abnormalit. Autokeratorefraktometr je přístroj určený pro automatické měření parametrů oka, zakřivení rohovky a pro stanovení počtu dioptrií. Přístroj dokáže velice rychle a přesně určit mohutnost optického systému oka, zhodnotí zakřivení rohovky, „cylindr“ i osu a analyzuje údaje potřebné pro správnou korekci oční vady. Test se používá v diagnostice syndromu suchého oka a jiných očních onemocnění Při testu se používají proužky speciálního savého papíru, které se vkládají zevně za okraj dolního očního víčka. Po určité době (5 minut) se sleduje délka zvlhlého úseku, která se porovnává s hodnotami zdravého oka. Zdravé oko je schopno za 5 minut zvlhčit proužek do vzdálenosti nad 15 mm. Hodnoty 10–15 mm představují počáteční sníženou tvorbu slz a hodnoty 5–10 mm svědčí o pokročilém deficitu tvorby slz. Jedná se o vzor čárové mřížky s černou tečkou v jejím středu. Na tuto černou tečku se zafixuje oko vyšetřovaného pacienta. U zdravé makuly vidí pacient všechny čáry z mřížky rovné, u degenerativního postižení makuly dochází k deformacím viděných čar, které se jeví jako zakřivené a zvlněné. Tradičně jsou barvy testu černobílé. Oční vyšetření - Vše o zdraví Na našich pracovištích provádíme tato specializovaná vyšetření Oční vyšetření - Vše o zdraví

Fluorescenční angiografie (FAG) je speciální vyšetření očního pozadí, které je důležité pro diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice. Toto speciální vyšetření můžete absolvovat na našich pracovištích v Náchodě a Hradci Králové. Více informací.

Oční vyšetření - Vše o zdravíTento vyšetřovací přístroj významně přispívá k včasné diagnostice glaukomu a kontrole účinnosti terapie u glaukomu již léčeného. Vyšetření Heidelberským retinálním tomografem provádíme na našem pracovišti v Náchodě a Hradci Králové. Více informací. Oční vyšetření - Vše o zdravíOptická koherentní tomografie je moderní neinvazivní, nekontaktní zobrazovací metoda, která umožňuje vyšetření jednotlivých vrstev sítnice, vrstvy nervových vláken a zrakového nervu. Vyšetření OCT provádíme na našich pracovištích v Náchodě a Hradci Králové. Více informací. Oční vyšetření - Vše o zdraví

OCT angiografie (OCT A) je moderní neinvazivní zobrazovací metoda, která umožňuje bezkontaktní vyšetření cévního zásobení oka. Vyšetření OCT A provádíme na našem pracovišti v Hradci Králové. Více informací.

Oční vyšetření - Vše o zdraví

Perimetrie hraje klíčovou roli při diagnostice a sledování vývoje řady očních onemocnění. Vyšetření pomocí počítačového perimetru u nás provádějí ambulance v Náchodě, Hradci Králové , Polici nad Metují a Opočně. Více informací.

Oční vyšetření - Vše o zdraví

iTrace vyšetření umí provést kompletní analýzu optického systému oka. Dokáže například s předstihem diagnostikovat dysfunkční nitrooční čočku už v době, kdy je čočka ještě čirá. Toto vyšetření můžete absolvovat na našem pracovišti v Náchodě a Hradci Králové. Více informací.

Oční vyšetření - Vše o zdraví

Podívejte se, jak mohou být změřeny obě oči za méně, než 45 vteřin na přístroji IOLMaster 700.

První krok na cestě k Vašim novým brýlím: Vyšetření zraku

Oční vyšetření - Vše o zdraví

Máte pocit, že je s vašima očima v poslední době něco
v nepořádku? Je vaše vidění rozmazané nebo máte bolesti hlavy? Pak je
ten pravý čas na oční prohlídku!

Pokud nevíte, na koho se obrátit, navštivte naši optiku Lentiamo Na
základě vyšetření vám optik rychle a snadno sdělí, zda potřebujete
brýle, nebo ne. Pro určení vážnějších očních problémů se můžete
obrátit na tzv. oftalmologa (oční lékař). Přečtěte si zde, jak se
takové vyšetření provádí a jak si můžete objednat své oblíbené brýle online. 

Domluvte si mereni zraku
u optometristů z Lentiamo teď a tady!

Proč je vyšetření očí důležité?

Každoroční vyšetření očí není důležité jen pro určení
parametrů pro brýle či čočky, když je Vaše vidění rozmazané. Oční
lékař (oftalmolog) může provést důkladné vyšetření zraku, aby zjistil,
zda nemáte žádné závažné oční onemocnění, jako je glaukom, katarakta
nebo rakovina očí.

Kromě toho je možné včasným změřením parametrů pro Vaše budoucí
brýle předejít i přetrvávajícím bolestem hlavy a nebezpečí špatného
vidění při řízení.

Jak často je nutné absolvovat oční prohlídku?

Závisí to částečně na vašem věku, ale také na stavu vašich očí a
historii vaší rodinné anamnézy. Jste-li mladší než 40 let a
nepociťujete žádné oční problémy, může lékař doporučit, abyste
oční vyšetření podstoupili každé 2 roky.

Pokud máte 40 nebo více let, měli byste nechat své oči vyšetřit
každý 1 až 2 roky.

Pokud jste v minulosti měli oční problémy nebo u vás existuje riziko
jejich rozvoje (například s očima měl problémy někdo z vaší rodiny),
měli byste navštívit očního lékaře alespoň jednou ročně.

Jak oční vyšetření probíhá?

Oční vyšetření je řada testů, které prověřují váš zrak. Váš
oční lékař nebo oční optik může využít řadu nástrojů, zasvítit
jasným světlem přímo do vašich očí a požádat vás, abyste se podívali
skrz řadu čoček. Každý test při oční zkoušce hodnotí jiný aspekt
vašeho zraku nebo zdraví očí.

Před oční prohlídkou

Před zahájením skutečného vyšetření si váš lékař nebo optik
objasní několik věcí.

Pokud je to vaše první oční prohlídka,
pravděpodobně se vás nejdříve zeptají na ostrost vašeho zraku a
případné problémy se zrakem v minulosti.

Vaše odpovědi pomohou určit,
jaké je u vás riziko onemocnění očí a problémů se zrakem do budoucna.
Otázky, na které se můžete připravit, budou přibližně
následující:

  • Máte v posledních letech nějaké zdravotní problémy?
  • Trpíte nějakými očními provlémy?
  • Má někdo z vaší rodiny oční problémy, například makulární degenerace, glaukom nebo odchlípení sítnice?
  • Měli jste v minulosti oční problémy?
  • Prodělali jste v minulosti oční operaci?
  • Máte alergii na léky, jídlo nebo jiné látky?
  • Berete nějaké léky?

Oční vyšetření - Vše o zdraví

V případě, že vás kromě měření parametrů vyšetřuje oftalmolog
kvůli případným očním onemocněním, postup obvykle zahrnuje
tyto kroky:

  • Oční lékař měří vaši zrakovou ostrost, aby zjistil, zda potřebujete brýle nebo kontaktní čočky pro zlepšení zraku.
  • Následně by lékař měl změřit nitrooční tlak tzv. tonometrem. Někteří oftalmologové mohou před měřením tlaku v očích použít znecitlivující oční kapky, v závislosti na zvolené metodě vyšetření. Speciální kapky jsou používány také při vyšetření očního pozadí (sítnice, sklivec a zrakový nerv).
  • Kromě tlaku v očích a očního pozadí, lékař vyšetří vaši rohovku a může také dojít k vyšetření zorného pole přístrojem zvaným perimetr.

Po oční prohlídce

Na konci očního vyšetření prodiskutujete výsledek všech testů se
svým lékařem, včetně vyhodnocení vašeho zraku, rizika vzniku očních
chorob a preventivních opatření, která můžete podniknout k ochraně
vašeho zraku.

Co je součástí komplexního očního vyšetření?

Během oční prohlídky může být provedeno několik různých očních
testů. Testy jsou navrženy tak, aby zkontrolovaly váš zrak a prozkoumaly
vzhled a funkci všech částí vašich očí. Mezi nejčastěji prováděné
testy patří:

Test zrakové ostrosti

Nejběžnějším očním testem je test zrakové ostrosti.
Měří, jak přesný je váš zrak. Během testu byste měli identifikovat
různá písmena abecedy vytištěná na grafu (Snellenův graf) nebo zobrazená
na obrazovce. Řádky písmen se zmenšují při pohybu dolů po grafu. Každé
oko je testováno samostatně. Přečtěte si zde
více o tomto očním testu..

Měření očních refrakčních vad

Refrakční oční vyšetření je test, který váš
oční lékař nebo oční optik používá k určení přesného předpisu
brýlí. Během měření očních refrakčních vad je používán nástroj
zvaný foropter.

Zajímavé:  Leky Na Poruchy Erekce?

Lékař do foropteru vloží čočky různých parametrů a
ukáže vám obrázek, u kterého následně budete určovat, s jakou
z čoček jej vidíte nejjasněji.

Refrakční vyšetření určuje vaši
úroveň hyperopie (dalekozrakost) , myopie (krátkozrakost) , astigmatismus a presbyopie .

Vyšetření barvocitu

Při komplexní oční zkoušce se provádí i test barvocitu, který
kontroluje vaše barevné vidění, aby se vyloučila barevná slepota. Kromě
zjištění nedostatků barevného vidění mohou testy barevné slepoty také
upozornit vašeho očního lékaře na možné zdravotní problémy očí,
které mohou ovlivnit vaše barevné vidění.

Test střídavého zakrývání oka

Test střídavého zakrývání oka vám řekne, jak dobře vaše oči
spolupracují. Lékař vás požádá, abyste se v určité vzdálenosti
podívali na malý předmět, zakryli a odkryli každé oko, aby zjistil, jak se
vaše oči pohybují. Váš lékař také zkontroluje, zda se jedno z vašich
očí odvrátí od cíle. Toto je stav zvaný strabismus. Test se může
opakovat s předmětem v menší vzdálenosti.

Přečtěte si více

Přínášíme vám rady, jak si vybrat správné sluneční nebo dioptrické brýle.

Jak udržovat vaše oči zdravé

Naše oči jsou stále vystavovány řadě dráždivých podnětů z našeho okolního prostředí – prachu, UV záření, cizím částečkám a mnohým dalším. Proto je pro nás důležité, abychom věděli o tom, co je dobré pro naše oči, jakož i o tom, co jim může škodit. Z tohoto důvodu jsme pro vás dali dohromady několik užitečných rad.

Naše oči jsou oknem do světa jasných barev. Umožňují nám těšit se z kouzla dětského úsměvu, nechat se fascinovat světem umění a nepopsatelnou krásou naší planety.

Kdykoli se jedná o rozsah, spolehlivost, optickou výkonnost, přizpůsobivost na měnící se světelné podmínky, spotřebu energie a udržitelnost, naše oči jsou jasně lepší než nejvyspělejší umělecká kamera.

Je bez diskuse, že bychom měli našim očím věnovat obzvláště velkou pozornost. Následuje souhrn nejdůležitějších rad, co bychom měli dělat a co bychom dělat neměli:  

Našim očím by se mělo dostávat obzvláštní pozornosti již od malička. Toto se vztahuje zejména na předčasně narozené děti a děti, jejichž sourozenci trpí strabismem nebo ametropií.

Každé dítě by mělo podstoupit vyšetření v oftalmologické ordinaci mezi 6 až 12 měsícem života, jakož i mezi 30 a 42 měsícem života.

Děti, u kterých se vyžaduje nošení brýlí od časného věku, by měly pokračovat v podstupování periodických vyšetření.

Motoristé by měli podstupovat vyšetření každý rok, aby si pravidelně ověřovali zrakovou ostrost, zorné pole, vidění za šera a rozlišování barev, jakož i citlivost na ostré světlo.

Je důležité, aby většina lidí nad 40 let postupovala pravidelná vyšetření na zjišťování glaukomu; v případě vysoce rizikových pacientů totéž platí už dříve od věku 20 let. Tyto testy by se měly provádět periodicky každé dva roky.

Od věku 55 let by se mělo provádět vyšetření makuly, rovněž pravidelně, ideálně každý rok, aby se včas stanovila diagnóza formy makulární degenerace (AMD).

Kuřáci nebo lidé, kteří tráví hodně času na slunci, představují v tomto smyslu rizikovější skupinu.  

Každý, kdo tráví dlouhou dobu na slunci bez přiměřené ochrany, se dostává do nebezpečí spálení; to každý v dnešní době ví. Avšak existuje jedna okolnost, o které mnozí lidé nevědí: rohovka vašeho oka se také může spálit, výsledkem čehož je takzvaná „sněžná slepota“ nebo „spálení“. Jestliže k tomu dojde, nervová zakončení v rohovce zůstávají obnažená.

K příznakům patří prudká bolest, extrémní citlivost na světlo, taktéž pálení, zarudnutí očí a slzení. V některých případech může dojít k poškození zraku. Ve smyslu dlouhodobého působení může UV záření způsobit zbytnění spojivky a vznik šedého zákalu, jakož i zvýšit nebezpečí degenerace makuly. Proto je důležité nosit sluneční brýle, které optimálně filtrují UV záření.

V ideálním případě by sluneční brýle měly mít maximální AVA/UVB ochranu UV 400. Taková hodnota zaručuje, že sluneční brýle budou blokovat škodlivé světelné záření v ultrafialovém rozsahu. Rada: velké čočky pro sluneční brýle jsou lepší než malé. Malé čočky umožňují pronikání paprsků na vrchu a po stranách obruby.

Sluneční brýle jsou absolutní nutností při řízení kabrioletu, jízdě na kolečkových bruslích nebo cyklistice.

Tato komodita neprospívá pouze plicím, srdci a žilám. Rohovky vašich očí také přijímají kyslík přímo ze vzduchu. Z jakého důvodu?: nemají vlastní zdroj kyslíku.

Každý, kdo musí sedět v zakouřené a nevětrané místnosti, by měl ulevovat očím častými odchody někam na čerstvý vzduch.

Navíc jedinci, kteří trvale používají kontaktní čočky, by z času na čas měli mít „den s brýlemi“, aby poskytli jejich očím odpočinek.

Výzkumy to nakonec mohly potvrdit jednoznačně: intenzivní časové úseky trávené prací na počítači a zíráním na obrazovku způsobují, že naše oči značně vysychají, protože mrkáme méně často. Proto je důležité, abychom při práci na počítači poskytovali očím odpočinek od obrazovky.

Dívejte se mimo obrazovku a do dálky, po chvilkách zavírejte a otevírejte oči a usilovně provádějte vědomé mrkání. Oční jóga – viz naše tipy na procvičování očí – může také poskytovat odpočinek vašim očím.

Všechny tyto tipy a rady napomohou k optimálnímu rozvádění očního ochranného filmu nebo zvlhčování.  

Oči jsou součástí našeho těla; to je naprosto jasné. Tím se však také myslí: před dotykem nebo promnutím vašich očí byste se vždy měli snažit umýt si ruce.

Každý, kdo si rád dělá oční makeup, by měl používat pouze takové přípravky, které jsou testovány na alergie a neobsahují konzervační složky. V žádném případě pak produkty, které dráždí oči nebo oslabují ochranný film na rohovce. Před spaním je důležité mít na paměti odstranění každé maskary, naneseného zvýraznění a očních stínů z očních řas a víček.

Každý, kdo používá oční krémy, by se nejdříve měl důkladně poučit, protože tento druh přípravku by neměl obsahovat žádné svrašťovací oleje. Tyto oleje mohou rozrušit slzný film a způsobovat alergické reakce. Neprovádějte nanášení obličejových krémů přímo na oblast kolem vašich očí.

Cizí částečky mohou poškodit citlivou rohovku a způsobit zanícení vnitřního oka. Buďte však opatrní: jestliže cizí částečka propíchne rohovku, toto propíchnutí se samo zacelí. Poškození nebude zvnějšku vůbec vidět.

Pokud však začnete za této situace oko drhnout, můžete způsobit malá zranění a oděrky, a proto je nutné poradit se s oftalmologem.

V případě potřeby oftalmolog odstraní cizí částečku a předepíše medikament pro vyléčení zánětu a úlevu od bolesti.

Chemické popáleniny jsou způsobovány kyselinami, alkáliemi, barvami a žíravým vápnem. Takové popáleniny vznikají v důsledku přímého nebo nepřímého působení horka.

V obou případech je v očích cítit silně pálivý pocit, který vynucuje křečovité přivírání víček.

Ve všech případech platí následující pravidlo: nevyplachujte oči kohoutkovou vodou, protože není sterilní a okamžitě vyhledejte pomoc oftalmologa!

Spustit kontrolu zraku nyní!

Jak najít dobrého optika? Poradíme vám, co je důležité – od prvního vyšetření zraku po přizpůsobení brýlových čoček Kontrolní seznam pro nákup nových brýlí Brýle na blízko a na dálku, progresivní brýle, sportovní brýle, brýle na čtení či brýle do práce: co byste měli vědět? Poškozuje čtení při slabém světle vaše oči? Je to rozšířená smyšlenka, kterou slyšel téměř každý: čtení při slabém světle poškozuje vaše oči. Nejnovější výzkumy však ukazují, že to není vůbec pravda. Mohou nevhodné brýle nebo špatné světlo poškodit váš zrak? Prozradíme vám, co se stane, když vaše oči musí pracovat příliš tvrdě

Eva Jerhotová: Z vyšetření sítnice lze rozpoznat spoustu nemocí

Oční lékařka Eva Jerhotová
Foto: archív Evy Jerhotové

Před lety vystudovala všeobecné lékařství, při kterém se jí zalíbila stáž na očním oddělení. „Oko je nejen krásné, ale také je to orgán, který je mezi ostatními lékaři velmi respektovaný. Například chirurg ani internista nechtějí oční problematiku řešit, přijde jim to jako velká výzva,“ říká Eva Jerhotová.

Když byla v pátém ročníku medicíny na stáži v Americe, už si oční specializaci cíleně vybrala. A měla štěstí na sympatickou školitelku, která se zaměřovala na vyšetřování dětí a jejich zraku.

„Tam jsem se tehdy základy vyšetřování očí obstojně naučila. Pak už jsem o jiném oboru neuvažovala,“ vysvětluje.

Nebyly, ale časem jsem se k nim vrátila. Začínala jsem na fakultní oční klinice na oddělení se zaměřením na léčbu šedého a zeleného zákalu a k dětem jsem se dostala až po mateřské dovolené, stejně jako k oční chirurgii se zaměřením na odstraňování dioptrií.

Nevěřím na iris diagnostiku, ale je fakt, že oko je jediné místo na těle, kde je možné vyšetřit naživo cévy, a to na sítnici. Z vyšetření sítnice je tak možné rozpoznat spoustu nemocí, například vysoký tlak nebo cukrovku.

Spousta nemocí může začít nějakými očními příznaky, typicky třeba onemocnění štítné žlázy, tam je běžné, že se zachytí díky očnímu vyšetření. Oční problematika se také úzce dotýká neurologie – problém v mozku se může zpočátku projevovat pouze změnami vidění.

LED světla poškozují oči a ruší spánek, varují francouzští odborníci

Zejména vyšetření a podchycení očních vad u předškoláků, ti by měli být vždycky vyšetřeni specialistou. Já sama jsem získala specializaci na vyšetřování dětí a šilhání až po sedmi letech přípravy.

Zajímavé:  Ucinky Cesneku Na Zdravi?

Děti mě, zejména poté, co mám vlastní, hodně baví a šilhání a dětská oftalmologie tvoří z celého očního velmi speciální a respektovanou část.

Ano, netýká se to tedy úplně té předškolní věkové kategorie, ale spíše pozorujeme významný nárůst školní krátkozrakosti, četné studie, které to svými daty potvrzují, mluví přímo o epidemii krátkozrakosti. Ty také prokázaly, že aspoň tři hodiny pobytu venku denně mohou rozvoj krátkozrakosti zbrzdit.

Tam už ne, řekněme, že po 24. roce věku je vada již stabilizovaná a málokdy se zhoršuje. V souvislosti s dnešními požadavky na dobré vidění, u některých profesí dokonce na bezchybné prostorové vidění, je důležité u předškolních dětí zachytit tupozrakost, protože to je něco, co se může vyvíjet zcela nepozorovaně.

Většinou se na tupozrakost přijde náhodou na pravidelné prohlídce u pediatra, v lepším případě iniciují vyšetření rodiče, kteří vědí o nějaké rodinné zátěži. Když se tupozraké oko „jenom“ cvičí, může být dítě časem úplně bez problémů.

Je smutné, a ani dnes není výjimkou, že se až třeba v patnácti letech zjistí, že jedno, tedy tupozraké oko je úplně nepoužitelné, a pokud se něco nedej bože stane s tím druhým, může to být pro vidění fatální.

Nedá. Každé dítě se narodí s tím, že jeho oči neumějí koukat, vidění se musíme naučit. Doba, kdy se oko může naučit koukat, trvá pouze do osmi, maximálně devíti let věku.

Procvičování vidění spočívá kromě nošení brýlí v zakrývání zdravého oka. Zná to asi každý, dítě s brýlemi a s jedním zalepeným okem. Zalepením lepšího oka se to horší nutí koukat.

Vyšetření tlaku v oku může zachránit zrak

Takové operace nezletilých jsou samozřejmě výjimečné, ale možné jsou. Doporučení k operaci dioptrií, například laserové, se řídí velmi přísnými kritérii.

Laserem jde dnes odstranit i 12 dioptrií. Když není pacient vhodný na laserový zákrok, tak je možné dát do oka nitrooční kontaktní čočku.

Důvody mohou být i medicínské, například extrémní dioptrický rozdíl mezi jedním a druhým okem. Dítě musí být v prvé řadě spolupracující, nejlépe silně motivované, dost často se jedná o děti, které provozují nějaký sport na řekněme vyšší úrovni. Měli jsme patnáctileté, kteří operaci zvládli lépe než dospělí.

Ano. Například jsme operovali holčičku, respektive mladou slečnu, která měla velmi silné dioptrie, kontaktní čočky nemohla nosit a jezdila na koni. Ta šla na operaci po několika konzultacích celá natěšená a po ní, kdy se mohla věnovat jezdectví, úplně zářila.

Možnosti dioptrických operací se s technickým pokrokem strašně rozšířily. Často na vyšetření přicházejí zájemci, kteří mají sedm, osm dioptrií a bojí se, že taková vada nepůjde odoperovat. Laserem jde dnes ale odstranit i 12 dioptrií.

Když není pacient vhodný na laserový zákrok, tak je možné dát do oka nitrooční kontaktní čočku. Tu můžeme v oku ponechat natrvalo, ale může se operačně i vyndat. Takové oko po vyjmutí čočky je pak zcela nedotčené.

Když není pacient vhodný ani na tuto čočku, tak se u některých dioptrických vad od věku 28 let dělá kompletní výměna čočky.

Podstoupila jsem Lasik (laserová operace očí) na odstranění krátkozrakosti, před lety, na konci mateřské. Nejdříve se pro ni rozhodla moje sestra, a když jsem viděla, jak si užívá bez čoček a brýlí, hrozně jsem jí záviděla.

Měla jsem strach, protože o této oční disciplíně jsem v té době nic nevěděla a obecné povědomí standardních očařů je, že laserová operace je zbytečná a riziková. Já jsem názoru, že když někdo nosí denně kontaktní čočky, protože mu vadí brýle, tak má rizika pro oči srovnatelná s operací, ne-li vyšší.

Já jsem si operací splnila jeden ze svých snů. Možná mám někdy oči sušší, což po Lasiku může být, ale neměnila bych za nic.

V naší zemi je jedna z nejlepších v Evropě, na světě. Určitě v očním lékařství. Máme nejnovější varianty všech přístrojů, zaškolenost na nejmodernější výkony je velmi vysoká. Vůbec v ničem nezaostáváme.

Dostupnost těch nejlepších operací je tady prostě extrémní, například laserově provedená výměna čočky. Ale myslím, že se to týká celého zdravotnictví.

Přišla ke mně paní, která měla vysokou dalekozrakost, okolo jedenácti dioptrií. Nesnesla brýle, a i v nich špatně viděla a zvažovala, že půjde do invalidního důchodu, protože ji v posledním zaměstnání kvůli špatnému vidění nechtěli.

My jsme ji odoperovali a ona teď vidí tak, že se do dílny, odkud ji pro špatný zrak vyhodili, vrátila jako mistrová. Přišla a nedoufala, že by s tím něco šlo udělat, viděla asi na krok před sebe. To jsou pak hezké chvíle, když se někomu pomůže tak zlepšit kvalita života. Nebo ho i změnit.

Hlavní zprávy

Nezanedbávejte vyšetření zraku

Chcete-li mít zdravé oči, pečujte o ně stejně jako o jiné části svého těla. Neberte jejich „funkci“ jako samozřejmost. Často jsou každý den vystaveny práci na počítači, klimatizaci, topení nebo prudkému slunečnímu záření.

Prevence je důležitá jak u pacientů, kteří již očí vadu mají, tak u osob, které prozatím žádné problémy se zrakem nemají. Lidé často tyto zásady podceňují a chodí k očnímu lékaři nebo na operaci očí „na poslední chvíli“.

Objednat se k očnímu lékaři na preventivní vyšetření můžete bez doporučení praktického lékaře, a to i v případě, že nemáte zrakovou vadu nebo potíže související s očima.

Důvodem k preventivní návštěvě oftalmologa by měl být také výskyt očních vad v rodině, zejména zeleného či šedého zákalu. Diabetici nebo lidé s vysokým krevním tlakem by rozhodně měli k očnímu lékaři chodit pravidelně.

Jídlem k ostřížímu zraku

Oči potřebují správnou výživu, jinak jejich kondice slábne. Některé potraviny mohou nabídnout spoustu látek prospěšných pro zdraví očí. Zdraví očí prospěje konzumace oranžové, červené a tmavě zelené zeleniny, taková je bohatá na vitaminy A a C, na důležité minerály a stopové prvky.

Vitamin C je antioxidant, který je přítomný v každé části oka. Jde o vitamin rozpustný ve vodě, tělo si jej proto nemůže ukládat do zásoby a je třeba se postarat o jeho pravidelnou každodenní dávku.

Doporučená denní dávka vitaminu C je pro ženy 75 mg, pro muže 85 mg. Jeho zdroji jsou pomerančový či grapefruitový džus. Některé druhy zeleniny přitom ovoce ještě předčí.

Šálek nakrájené červené papriky obsahuje 190 mg vitaminu C.

Vitamin E je dalším antioxidantem s vysokým potenciálem pro zdraví očí. Chrání buňky očí a brzdí vznik šedého zákalu. Doporučení denní dávka vitaminu E u lidí starších 14 let je 15 mg. Nejvíce tohoto  vitaminu obsahují mandle, slunečnicová semínka, lískové oříšky a burákové máslo. Z rostlinných olejů je vhodný třeba slunečnicový, lisovaný za studena.

Lutein je látka patřící do rodiny karotenoidů, které pomáhají zlepšit zdraví očí, které pomáhají zlepšit zdraví očí a chránit je před účinky volných radikálů Denní dávka 10 mg luteinu dokáže snížit riziko vzniku očního onemocnění a zlepšit vidění dokonce i u nemocných se šedým zákalem. Lutein najdete v červeně zbarvené zelenině a v listové zelenině tmavě zelené barvy. Na lutein je bohaté vařené zelí, špenát, brokolice, kiwi a dýně.

Látka se zvláštním názvem zeaxanthin rovněž chrání zdraví vašich očí. Postačí denní  dávka 2 mg. Zeaxanthin  najdete ve vaječném žloutku, sušených meruňkách, naložených kukuřičných zrnech a oranžových paprikách.

Esenciální mastné kyseliny působí jako zbraně proti různým druhům zánětu v celém organismu včetně očí. K nejvýznamnějším zdrojům patří maso mořských ryb, především lososa a dalších ryb žijících volně ve studených mořích.

Najdete je rovněž v obohacených vejcích nebo hovězím mase z biochovu. Zásobárnami omega-3 mastných kyselin jsou ořechy a semena, především vlašské ořechy a lněná semena.

Optimální denní množství omega-3 mastných kyselin je okolo 1,1 gramu.

Zinek je esenciální stopový prvek, který pomáhá transportu vitaminu A z jater do sítnice v oku, a tak pomáhá ochránit oko před makulární degenerací a noční slepotou. Denní dávka zinku pro muže je 11 mg, ženy potřebují 8-9 mg. K nejvýznamnějším zdrojům zinku patří ústřice, krabí maso, fazole, dýňová semínka, tofu nebo drůbeží maso.

Máte strach z makulární degenerace?

Makulární degenerace je zákeřnou nemocí.

Začíná zcela nenápadně – svislé hrany budov vidíte pokřiveně, cítíte, že k běžným denním činnostem potřebujete více světla, může se vám měnit barevné vidění nebo je centrum vidění zastřeno.

V prvních fázích nemoci si vůbec nemoc nemusíte uvědomovat. Je to proto, že mozek a druhé zdravé oko korigují vidění. Zrakové problémy pak přičítáme běžné únavě nebo nevhodným brýlím.

Existuje nějaký první náznak nemoci – první varování? Pacient zpočátku neregistruje žádné potíže, až později si všimne, že například část textu v novinách nebo knize nemůže přečíst. Anebo vidí nějaký objekt, třeba obličej, rozostřeně či deformovaně. A to je signál, který by ho měl přivést do oční ordinace.

Věkem podmíněná makulární degenerace je nemoc, která je nejčastější příčinou zhoršení, nebo dokonce ztráty zraku u starších osob.

Je to onemocnění stárnoucí populace; stárnutí tkáně oka po padesátce je přirozené, ale někdy dojde k patologickým procesům, které vedou k rychlejším změnám na sítnici a k možnému nástupu nemoci. Kromě již zmíněného věku ke vzniku nemoci přispívají genetické dispozice v rámci rodiny.

Častěji se také nemoc objevuje u žen a u osob se světlou duhovkou. Třetím okruhem rizikových faktorů jsou pak tzv. zevní vlivy – kouření, nadváha, životospráva.

Zajímavé:  Rajcata V Plechovce Zdravi?

Mezi ohrožující faktory patří hypertenze, vyšší index tělesné hmotnosti, nekvalitní strava, kouření nad dvacet cigaret denně nebo vystavení očí silným zdrojům záření. To se týká třeba sklářů, svářečů či některých kutilů. Včasné vyšetření u očního lékaře, zda existují nějaké změny na sítnici.

S jakýmikoli drobnějšími poruchami vidění se náš mozek vyrovnává po svém a obraz jako by dokreslí a stabilizuje. Mozek tak zakryje počáteční příznaky nemoci, kterými nám náš zrak říká, že je něco v nepořádku.

Člověk postižený rozvinutější formou makulární degenerace velmi obtížně čte, nemůže řídit automobil, těžko může sledovat televizi a později i na dálku nerozezná ani lidské tváře.

V pokročilých stadiích onemocnění je ve středu vidění velká černá skvrna a zbytek zorného pole je rozostřen. Nemocný se již nedokáže orientovat a samostatně pohybovat, stává se závislým na okolí.

Onemocnění postihuje centrální část oční sítnice, kterou nazýváme žlutá skvrna (macula lutea, makula), a tato funkční tkáň se rozpadá.

Nemoc se vyskytuje ve dvou formách – při tzv. suché formě se ztenčuje tkáň sítnice a zanikají její smyslové a pigmentové buňky, při tzv. vlhké formě onemocnění dochází k chorobnému růstu cév, k prosáknutí makuly, krvácení a nakonec i ke zjizvení sítnice. Suchá forma nemoci je pomalejší, plíživější a méně zákeřná.

Neumíme ji sice vyléčit, ale zpomaluje se podpůrnými preparáty. Vlhkou formu nemoci (tu rychlejší) se daří účinně potlačit injekcemi. Tato léčba je nákladná a pojišťovnou omezena jen pro některé pacienty. Jedna injekce stojí asi 20 tisíc a pacient potřebuje ročně asi 4 až 5 injekcí. Nemoc je oboustranné onemocnění, ale oči jsou obvykle postiženy rozdílně.

Pokud je výraznější stranový rozdíl, nezřídka se stává, že si postižení jednoho oka díky lépe vidoucímu druhému pacienti ani nevšimnou. Zkoušejte jednou týdně jedno oko, pak druhé a posuzujte, zda je vidění přibližně stejné jako při předchozím testování.

Pokud zjistíte rozdíl, vždycky se něco děje: buď potřebujete brýle nebo máte šedý zákal, může však jít i o něco jiného, závažnějšího – většinou spojeného se stavem sítnice.

Bohužel, pokud má někdo od dětství a mládí nemocné oči, má i větší riziko vzniku makulární degenerace ve stáří. Může se jednat o některé formy vrozených dystrofií, zánětlivé změny, ale i dioptrické vady.

Například krátkozrakost vyššího stupně – více než 8 dioptrií, kdy už dochází k oslabení takzvaného pigmentového listu jako podkladové vrstvy sítnice. Potom se patologie nemoci, o které mluvíme, může rozvinout rychleji.

Ale na druhou stranu nehrozí větší riziko zanedbání, protože takto postižený člověk více chodí k očnímu lékaři, je více sledovaný a dobrý lékař pozná první změny včas.

Začít už od dětství

Zrak si musí pečlivě střežit nejen dospělí, ale zvláště děti. Zodpovědnost za jejich zdraví však máme my dospělí. Nejčastější dioptrickou vadou v dětském věku je krátkozrakost. Vyskytuje se asi u 15-20 % školních dětí. Krátkozraké dítě vidí hůře  do dálky a dobře zblízka.

Typicky se tato vada projeví při nástupu do školy a následné zhoršení se projeví v pubertě. Další dioptrickou vadou je dalekozrakost, kdy dítě vidí dobře do dálky, hůře nablízko, která často doprovází dětské šilhání. Mezi méně se vyskytující vady patří astigmatismus (nestejnoměrné zakřivení rohovky). Někdy se setkáváme s tzv.

anizometropií, tedy rozdílným počtem dioptrií na každém oku.

Vrozené dispozice rozhodnou, že je naprogramována jak míra dioptrické vady, tak její další vývoj, a nezmění to ani oční cvičení, výživa, ale ani brýle či kontaktní čočky, které však na druhé straně v těchto případech prokazatelně pomáhají zrakovému vývoji. Všechny refrakční vady jsou do značné míry podmíněné geneticky.

Poslední velké zahraniční studie potvrzují velmi zajímavý fakt – u dětí, které tráví více času venkovními aktivitami ve volné přírodě, je nižší četnost dioptrických vad než u dětí, které tráví svůj čas převážně doma u počítačů a televizorů.

Mají tedy nynější děti více refrakčních vad než dříve třeba kvůli vysedávání před televizí a monitory počítačů? Dioptrické vady se dnes diagnostikují včasněji, než tomu bylo dřív, a vyšetřeno je také více dětí. Absolutní počet dětí s diagnostikovanými dioptrickými vadami je tedy vyšší.

Jak se na četnosti těchto vad skutečně podílí tolik diskutovaný životní styl mnoha dětí, je otázkou. Tyto činnosti nejsou příčinou vzniku dioptrických vad a ani nevyprovokují nějaké oční onemocnění.

Nicméně dlouhodobé, usilovné používání těchto přístrojů namáhá zaostřování očí a i menší dioptrická vada, kterou dítě již má, se pak může projevit dříve.

Jak mohou rodiče dětem pomoci jejich zrak chránit? Předně by měli u svého dítěte pozorně a pečlivě sledovat vývoj zraku. Existují totiž určité zřejmé známky toho, že nemusí být vše v pořádku. Pokud je např.

brzy po narození, ale i později patrné šilhání, zvláště jednoho oka, je možné pozorovat viditelné kmitání očí či přistihneme dítě, jak si vtáčí prstíky do oka, a jsme svědky nepřirozeného natočení obličeje jednoho oka, mohlo by to znamenat, že na odkryté špatně vidí.

U větších dětí si všímáme, zda nemhouří oči při pohledu do dálky, zda je nemají překrvené (krátkozrakost nebo alergie) nebo zda si nestěžují na bolesti hlavy (astigmatismus, vyšetření očního pozadí).

Ve věku tří let pediatři provádějí u všech dětí test na zrakovou ostrost, ale při jakýchkoliv dřívějších známkách oční vady či pochybnostech, že se s očima něco děje, je dobré neprodleně konzultovat problém se specialistou.

Vše o očním vyšetření v CM v otázkách a odpovědích

Pro koho a proč je oční vyšetření důležité?

V CM poskytujeme oční vyšetření dětem i dospělým. Pacient vyhledá oftalmologa v případě akutních či chronických očních obtíží.

Důležité je však i preventivní vyšetření u jedinců, kteří potíže nemají, ale mají pozitivní rodinnou oční anamnézu.

Tou může být například výskyt šilhání, tupozrakosti nebo refrakční vady s vyšší dioptrickou hodnotou u příbuzných dětského pacienta, kdy je vhodné vyšetřit dítě již ve věku 6–12 měsíců.

Samozřejmostí by měly být pravidelné kontroly předního segmentu oka u nositelů kontaktních čoček. Dospělí jedinci po 40. roce věku by měli absolvovat preventivní oční vyšetření především z důvodu včasného záchytu případného glaukomového onemocnění.

Pokud se však v rodině pacienta glaukom vyskytuje, je vhodné toto vyšetření absolvovat dříve. Pouze včasnou diagnostikou a účinnou léčbou můžeme zamezit nenávratnému poškození až ztrátě zraku.

 V neposlední řadě by měli na pravidelná oční vyšetření docházet pacienti se zvýšeným krevním tlakem, cukrovkou a dalšími celkovými chorobami, které se mohou manifestovat i očním nálezem.

Jaké jsou nejčastější potíže, se kterými dospělí pacienti k očnímu lékaři přicházejí?

Častými obtížemi jsou pokles zrakové ostrosti do dálky či do blízka, zarudnutí, slzení, pálení či řezání očí, hlenovitá či hnisavá sekrece z očí, otok víček, tupá bolest oka, dvojité vidění apod.

U dětských pacientů si rodiče všimnou například šilhání, se kterým dítě objednají k očnímu lékaři.

Řada pacientů se k vyšetření objedná na doporučení jiného specialisty, u kterého jsou sledováni pro celkové onemocnění, jež může mít i oční projevy.

Jak vyšetření v CM probíhá a kolik času zabere?

Během základního očního vyšetření odebíráme pacientovi anamnézu, kdy cílenými dotazy zjišťujeme typ a dobu trvání očních obtíží, zda měl pacient v minulosti nějaké oční problémy, jeho celková onemocnění a současnou medikaci, výskyt onemocnění v rodině a alergie. Vyšetřujeme refrakci se stanovením nejlépe korigované zrakové ostrosti do dálky i do blízka. Dále hodnotíme barvocit, měříme nitrooční tlak a pomocí štěrbinové lampy vyšetřujeme přední segment oka a oční pozadí. Vyšetření trvá 30–45 minut.

Jaké vybavení je v CM k dispozici?

Samozřejmostí jsou LCD optotypy a brýlová skříň s obrubami, dále autorefraktometr (přístroj k měření sférické i cylindrické složky refrakční vady), bezkontaktní tonometr (přístroj na měření nitroočního tlaku) a štěrbinová lampa (speciální mikroskop umožňující nastavení optického „řezu“ okem k detailnímu zhodnocení nálezu). Pomocí diagnostické čočky Volk Super Field můžeme na štěrbinové lampě vyšetřit i oční pozadí. K tomu je však nutná dobrá spolupráce pacienta. U dětských pacientů proto většinou vyšetřujeme oční pozadí pomocí přímého či nepřímého oftalmoskopu. Zrakovou ostrost do blízka testujeme pomocí Jaegerových tabulek, dále vyšetřujeme barevné vidění (barvocit), případně provádíme test s Amslerovou mřížkou u pacientů, kteří mají změny na sítnici v místě nejostřejšího vidění (v makule). V indikovaných případech provádíme vyšetření komorového úhlu (gonioskopii) a vyšetření zorného pole – počítačovou perimetrii.

Pomocí testů zjišťujeme poruchu kvality či kvantity slzného filmu. Pokud přijde pacient z důvodu slzení, máme možnost provést průplach slzných cest. Při nálezu cizího tělíska ve spojivce či rohovce toto odstraníme pomocí speciálních nástrojů v topické anestézii.

Provádí se v CM i operativní zákroky?

Ano, k dispozici je chirurgický sál, na kterém provádíme malé kožní operační výkony na očních víčkách, jako třeba odstranění drobných kožních útvarů či vlčího zrna (chalazia). V indikovaných případech odebraný materiál odesíláme na histologické vyšetření.

Je možná při závažnějších komplikacích návazná specializovaná péče v jiném zařízení – například nutný operační zákrok apod.?

Pokud jsou potřeba specializovaná vyšetření, laserové zákroky či nitrooční operační výkony, spolupracujeme s renomovanými pracovišti, která našim klientům poskytují nadstandardní péči. Na našem pracovišti poskytujeme iniciální konzultaci při zvažování laserového či operačního refrakčního výkonu za účelem odstranění dioptrií.

Článek vznikl ve spolupráci s doc. MUDr. Petrou Svozílkovou, Ph.D., a MUDr. Zuzanou Hendrickson.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector